การใช้ this that these those (คําสรรพนามชี้เฉพาะ) ด้วยแบบฝึกหัด

คำว่า “this, that, these, those” เป็นคำสรรพนามที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษมีความคุ้นเคยดีในไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ คำเหล่านี้ใช้เป็นคำที่ใช้แทนคำนาม ที่มีความหมายแตกต่างกันในประโยคขึ้นอยู่กับบริบท

สารบัญ

นิยามของคําสรรพนาม

คํานิยาม

 • คำสรรพนามชี้เฉพาะ (ภาษาอังกฤษ: Demonstrative Pronouns) ใช้เพื่ออ้างถึงผู้คนหรือสิ่งของที่กล่าวถึง มีทั้งหมด 4 คํา ในภาษาอังกฤษ ได้แก่: this, that, these, those.
 • คำสรรพนามชี้เฉพาะจะอยู่ข้างหน้าคําสรรพนามเสมอ ในบางกรณีคำสรรพนามชี้เฉพาะไม่จําเป็นต้องมีคำสรรพนามและสามารถเป็นประธานของประโยคได้
 • ตัวอย่าง:
This is my book.นี่คือหนังสือของฉัน
That is her telephone.นั่นคือโทรศัพท์มือถือของเธอ
This is my class’s new friend.นี่คือเพื่อนร่วมชั้นคนใหม่ของฉัน
Those are my children. They are very cute, aren’t they?นั่นคือลูกของฉัน พวกเขาน่ารักมากใช่ไหม
These apples are very fresh. แอปเปิ้ลเหล่านี้สดมาก
 • ข้อสังเกต: ต้องแยกแยะระหว่าง this that these those – คำสรรพนามชี้เฉพาะกับคุณศัพท์ชี้เฉพาะ คุณศัพท์ชี้เฉพาะใช้กับคำสรรพนามที่ตามมา
 • ตัวอย่าง:

These books are useful. (หนังสือเหล่านี้มีประโยชน์)

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

These are useful books for you. (หนังสือเหล่านี้เป็นหนังสือที่มีประโยชน์สำหรับคุณ)

>>> Read more:  คำคุณศัพท์คืออะไรและต้องใช้อย่างไรในภาษาอังกฤษ

รูปแบบ

ในภาษาอังกฤษมีคำสรรพนามสาธิตอยู่ 4 คำ คือ This, That, These, Those โดยแบ่งตามเอกพจน์ – พหูพจน์และระยะใกล้ – ไกล ดังนี้

ระยะใกล้ไกล
เอกพจน์This  (นี่/นี้)That (นั่น/นั้น)
พหูพจน์These (นี่/สิ่งเหล่านี้)Those (นั่น/สิ่งเหล่านั้น)

วิธีใช้

ตำแหน่ง

คำสรรพนามสาธิตในภาษาอังกฤษค่อนข้างยืดหยุ่นโดยสามารถมีบทบาทได้หลายอย่างในประโยค สำหรับบทบาทแต่ละประเภท คำสรรพนามสาธิตจะมีตำแหน่งที่แตกต่างกันไป มาดูกันว่าบทบาทและตำแหน่งเหล่านั้นจะเป็นอะไรบ้างนะ

อยู่ต้นประโยคเมื่อเป็นประธาน

ตัวอย่าง:

 • This is my new car.  (นี่คือรถใหม่ของฉัน)
 • Those are my siblings. They are all younger than me. (นั่นคือน้อง ๆ ของฉัน พวกเขาอายุน้อยกว่าฉัน)

อยู่หลังคํากิริยาเมื่อเป็นกรรม

ตัวอย่าง:

 • The experiences are so great. I’ll never forget those. (ประสบการณ์เหล่านั้นยอดเยี่ยมมาก ฉันจะไม่มีวันลืมมันเลย)
 • I have asked for this 2 times but got no response. (ฉันขอสิ่งนี้ไป 2 ครั้งแล้วแต่ไม่ได้รับการตอบกลับเลย)

อยู่หลังคําบุพบท

เรามักจะเจอกรณีนี้กับการสนทนาในชีวิตประจําวัน

ตัวอย่าง:

 • Look at that! (ดูนั่นสิ)
 • There are some books on the table. Could you give me one of those? (มีหนังสือบางเล่มที่อยู่บนโต๊ะ คุณช่วยมอบให้ฉันเล่มหนึ่งในนั่นได้ไหม)
 • After that, we went home straight away. (หลังจากนั้น พวกเราก็กลับบ้านทันที)
วิธีใช้ this that these those

>>> Read more: คำบุพบท (preposition) คืออะไร? วิธีการใช้คำบุพบท

วิธีใช้คำสรรพนามชี้เฉพาะในภาษาอังกฤษ

ใช้เพื่ออ้างถึงผู้คนหรือสิ่งของ

เราจะใช้คำสรรพนามชี้เฉพาะที่เหมาะสมตามระยะห่างและปริมาณของผู้คนและสิ่งของที่เราต้องการอ้างถึง

ตัวอย่าง:

 • In all your drawings I like this best. (ฉันชอบภาพนี้ที่สุดในภาพวาดทั้งหมดของคุณ)
 • That really looks like the car I used to drive.  (นั่นดูเหมือนรถที่ฉันเคยขับจริงๆ)
 • Those look like oranges rather than apples.  (นั่นดูเหมือนส้มมากกว่าแอปเปิ้ล)
 • These are nice shoes, but they seem uncomfortable. (รองเท้าเหล่านี้สวยแต่ดูไม่ค่อยสบาย)

ใช้เพื่ออ้างถึงเหตุการณ์ สถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือกำลังจะกล่าวถึง

ในกรณีที่เราต้องการกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่จบ เราจะใช้ these หรือ this

ตัวอย่าง:

 • I don’t want to say this, but I’m really not satisfied with the service here. (ฉันไม่ต้องการที่จะพูดแบบนี้แต่ฉันไม่พอใจกับบริการที่นี่จริงๆ)
 • Listen to these. I bet you’ll like them.  (ฟังนี่สิ ฉันพนันได้เลยว่าคุณจะชอบแน่นอน)

ใช้เพื่ออ้างถึงเหตุการณ์ สถานณการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นไปแล้ว

เมื่อกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหรือจบแล้ว เราจะใช้ Those และ That

 • Those are too terrible and I will get blamed. (สิ่งเหล่านั้นแย่มากและฉันจะถูกตําหนิ)
 • That is the best present that I have ever received. (นั่นคือของขวัญที่ดีที่สุดที่ฉันเคยได้รับมา)

วิธีใช้อื่น ๆ

This/ these, that/ those สามารถใช้แทนคำนาม (วลี) หรือประโยคที่กล่าวถึงแล้วได้

ตัวอย่าง:

 • The fact is a pig’s intelligence is much greater than that of the dog.

(ความจริงก็คือหมูฉลาดกว่าสุนัขมาก)

That/ those ในบริบทที่เป็นทางการต่างๆ สามารถใช้เพื่อหมายถึง “the one(s)” (โดยเฉพาะเมื่อตามด้วยการเปรียบเทียบ)

ตัวอย่าง:

 • I don’t like these flowers. I prefer those (ones) over there. 

(ฉันไม่ชอบดอกไม้พวกนี้ ฉันชอบดอกไม้ที่นั่นมากกว่า)

 • In a family, the responsibilities of the dad should be equal to those of the mom.

(ในครอบครัวความรับผิดชอบของพ่อควรเท่ากับความรับผิดชอบของแม่)

แยกแยะ this that these those

แยกแยะ this these

เราจะใช้ this (เอกพจน์) และ these (พหูพจน์) เป็นคำสรรพนาม:

 • ใช้เพื่อพูดถึงผู้คนหรือสิ่งของที่อยู่ใกล้เรา:

This is a nice cup of tea. แปล: นี่คือชาถ้วยหนึ่งที่อร่อย

Whose shoes are these? แปล: รองเท้าคู่นี้เป็นของใครหรือ

 • ใช้เพื่อแนะนําผู้คน:

This is Janet. (นี่คือเจเน็ต)

These are my friends, John and Michael. (นี่คือเพื่อนของฉัน จอห์นและไมเคิล)

 • ข้อสังเกต:

เราจะไม่พูดว่า “These are John and Michael

แต่จะพูดว่า “This is John and Michael

 • ใช้เพื่อแนะนําตัวเราเองเมื่อเริ่มการสนทนาทางโทรศัพท์มือถือ

Hello, this is David, can I speak to Sally? (สวัสดีครับ ผมคือเดวิด ผมขอคุยกับคุณแซลลี่ได้ไหมครับ)

>>> Read more: คํานามเอกพจน์และคำนามพหูพจน์คืออะไร คู่มือการใช้พร้อมกับแบบฝึกหัด

แยกแยะ that those

เราจะใช้ that (เอกพจน์) และ those (พหูพจน์) เป็นคําสรรพนาม:

 • เพื่อกล่าวถึงผู้คนหรือสิ่งของที่อยู่ไกลเรา

What’s that?  (นั่นคืออะไร?)

This is our house, and that‘s Rebecca’s house over there. (นี่คือบ้านของเราและนั่นคือบ้านของรีเบคก้า)

Those are very expensive shoes. (นั่นคือรองเท้าที่มีราคาแพงมาก)

 • นอกจากนี้ยังใช้ “that” เพื่ออ้างถึงบางสิ่งที่ใครบางคนเคยทำหรือพูดมาก่อน

Shall we go to the cinema? (เราจะไปโรงหนังกันไหม)

Yes, that‘s a good idea. (ได้ นั่นเป็นความคิดที่ดี)

I’ve got a new job. (ฉันเพิ่งได้รับงานใหม่)

That‘s great. (ยอดเยี่ยม)

I’m very tired. (ฉันเหนื่อย)

Why is that? (ทําไมหรือ)

ข้อสังเกต: แยกแยะระหว่างคําสรรพนามชี้เฉพาะกับคําคุณศัพท์ชี้เฉพาะ

มีคำประเภทหนึ่งที่มีรูปแบบเหมือนกับคำสรรพนามชี้เฉพาะซึ่งก็คือ “คำคุณศัพท์ชี้เฉพาะ” (หรือเรียกว่า “คําบ่งชี้”) แม้ว่าทั้งสองจะรวม these, those, that, this แต่มีความแตกต่างเป็นอย่างมากในการใช้ก็คือ: คำคุณศัพท์ชี้เฉพาะมักจะใช้พร้อมกับคำนาม (เพราะกำลังอธิบายสิ่งนั้น) ในขณะที่คำสรรพนามสาธิตยืนอยู่คนเดียว

ตัวอย่าง:

 • Can you see that beautiful building?

(คุณเห็นอาคารที่สวยงามนั้นไหม)

-> หลัง that คือคํานาม “building” ดังนั้น “that” ในกรณีนี้คือคําคุณศัพท์ชี้เฉพาะ

 • Can you see that? – Yes, it’s more impressive than I thought.

(คุณเห็นอันนั้นไหม  – เห็นค่ะ มันน่าประทับใจมากกว่าที่ฉันคิด)

-> “That” ยืนอยู่คนเดียว ดังนั้นในประโยคนี้ “that” คือคำสรรพนามสาธิต

แบบฝึกหัดและคําเฉลยโดยละเอียด

แบบฝึกหัด

กรอกคําสรรพนามสาธิตลงในช่องว่าง

1. Look at __________  newspaper here.

2.  __________   are my grandparents, and  __________  people over there are my friend’s grandparents.

3.  __________   building over there is the Chrysler Building.

4.  __________   is my mobile phone and  __________   is your mobile phone on the shelf over there.

5.  __________   photos here are much better than  __________   photos in the book.

6. __________  was a great evening.

7. Are  __________   your pencils here?

8.  __________  bottle over there is empty.

9.  __________   bricks over there are for your chimney.

10. John, take  __________   folder and put it on the desk over there.

คําเฉลย

1. This2. These – those 3. That4. This – that 5. These – those 
6. That 7. These 8. That9. Those 10. This

คําถามที่พบบ่อย

This that these those อ่านยังไง?

This that these those อ่านว่า this /ðɪs/, that /ðæt/, these /ðiːz/, those/ðoʊz/

This that these those ใช้ยังไง? 

This That These Those คือคําสรรพนามสาธิต (demonstrative pronouns) ชี้เฉพาะวัตถุที่กล่าวถึงในประโยค 

บทความนี้นำเสนอความรู้และแบบฝึกหัดในภาษาอังกฤษที่ ELSA Speak ได้รวบรวมขึ้น ELSA Speak หวังว่าบทความนี้จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คุณ เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารในภาษาอังกฤษ ทบทวนความรู้ด้านไวยากรณ์และแบบฝึกหัดเสริม อย่าลืมแวะมาเยี่ยมชมเป็นประจำนะ ขอบคุณที่อ่านบทความนี้

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,944บ