Since For ในภาษาอังกฤษ: โครงสร้าง วิธีใช้ since for และแยกแยะ

คำบุพบท 2 คำ Since และ For เป็นคำบุพบทที่ใช้บ่อยในภาษาอังกฤษ แต่อาจทำให้เกิดความสับสนได้ง่าย เพราะมันมักจะปรากฏในอดีตกาล (Past Tense) และกาลที่สมบูรณ์แบบ (Perfect Tense) เมื่อทำความเข้าใจแล้ว ELSA Speak จึงได้รวบรวมวิธีการแยกแยะระหว่าง since กับ for โครงสร้าง และวิธีการใช้ for since ในบทความต่อไปนี้ มาหาคำตอบกันเลย

Since, For คืออะไร ?

Since คืออะไร ?

Since คืออะไร

Since ถูกเข้าใจว่าเป็น “ตั้งแต่ … (อดีตจนถึงตอนนี้)” มักเกี่ยวข้องกับเวลาที่ระบุหรือเวลาที่เหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีต 

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

ตัวอย่างเกี่ยวกับวิธีใช้ since:

 • since 2020 (ตั้งแต่ปี 2020)
 • since June (ตั้งแต่เดือนมิถุนายน)
 • since I was a child (ตั้งแต่ฉันยังเป็นเด็ก)
 • since she left (ตั้งแต่เธอจากไป)

For คืออะไร?

For คืออะไร?

For หมายความว่า “เป็นระยะเวลา” มักจะไปพร้อมกับช่วงเวลาที่เหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ เวลาคือระยะห่างระหว่างเส้นเวลา 2 เส้น 

ตัวอย่างเกี่ยวกับวิธีใช้ for: 

 • for 2 days (เป็นระยะเวลา 2 วัน)
 • for a month (เป็นระยะเวลา 1 เดือน)
 • for years (เป็นระยะเวลาหลายปี)

โครงสร้าง For/Since

โครงสร้าง Since

โครงสร้างวิธีใช้ตัวอย่าง
SINCE + เส้นเวลาในกรณีนี้ ส่วนประโยคหลักมักจะแบ่งออกเป็นกาลที่สมบูรณ์แบบ (Perfect Tense)  ด้วยเหตุผลดังกล่าว Since จึงเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของกาลที่สมบูรณ์แบบ (Perfect Tense)• They have lived there since November 2018. (พวกเขาอาศัยอยู่ที่นั่นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2018 จนถึงปัจจุบัน)
• She has studied English since 2010. (เธอเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่ปี 2010 จนถึงปัจจุบัน) 
• I have been playing football since 5 P.M. (ฉันเล่นฟุตบอลตั้งแต่ 17.00 น จนถึงปัจจุบัน) 
• Her brother had been working in this company since March. (พี่ชายของเธอทำงานที่บริษัทตั้งแต่เดือนมีนาคม จนถึงปัจจุบัน)
SINCE + ประโยคอดีตกาลธรรมดาSince ตามด้วยประโยคอดีตกาลธรรมดา ตามโครงสร้างนี้ Since จะอธิบายถึงการกระทำที่เริ่มขึ้นในอดีต โดยมีความหมายว่า “ตั้งแต่” • We haven’t met each other since we graduated. (เราไม่ได้เจอกันเลยตั้งแต่เรียนจบ)
• He had lived with his parents since he was a child. (เขาอยู่กับพ่อแม่ตั้งแต่เขายังเป็นเด็ก)
SINCE + V-INGโครงสร้างนี้เป็นรูปแบบย่อของโครงสร้างด้านบน อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้โครงสร้างนี้ได้เฉพาะ เมื่อประธานของประโยคหลักและประโยค Since เหมือนกันSince he left university, he has worked a lot.
= Since leaving university, he has worked a lot. (ตั้งแต่เขาออกจากมหาวิทยาลัย เขาทำงานเยอะมาก)
Since they moved to the new house, they’ve walked to school many times. 
= Since moving to the new house, they’ve walked to school many times. (ตั้งแต่ย้ายมาอยู่บ้านใหม่ พวกเขาก็เดินไปโรงเรียนหลายครั้ง)
SINCE THERE/ SINCE THEN/ EVER SINCEเมื่อใช้ Since there, Since then หรือ Ever since คุณต้องการเน้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดตั้งแต่จุดใดจุดหนึ่ง กล่าวอีกนัยหนึ่ง วลีเหล่านี้หมายถึง “ตั้งแต่นั้นมา”• You’ve become a member of our group since then. (คุณจะเป็นสมาชิกของทีมเราตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา)
• They’d done a lot of work ever since. (พวกเขาได้ทำงานมากมายตั้งแต่นั้นมา)
โครงสร้าง Since

โครงสร้าง For

ด้วยโครงสร้าง For เพียงจำกฎที่ว่า For มักจะอยู่กับระยะเวลาหนึ่ง (กำหนดหรือไม่ก็ได้) แค่นี้ คุณก็สามารถใช้ For ได้อย่างคล่องแล้ว

for + ระยะเวลา

ตัวอย่าง 

 • I have walked to school for 3 years. (ฉันเดินไปโรงเรียนเป็นเวลา 3 ปี)

-> ระยะเวลาที่ระบุ

 • She had been exercising for hours. (เธอออกกำลังกายเป็นเวลาหลายชั่วโมง)

-> ระยะเวลาที่ไม่ระบุ

ควรสังเกตว่า ห้ามใช้ For กับคำวิเศษณ์ เช่น all day (ทั้งวัน), all night (ทั้งคืน)…

โครงสร้าง For

หลักการใช้ Since For

วิธีใช้ For

 • For ใช้เพื่ออ้างถึงช่วงเวลาหนึ่งที่ระบุไว้ที่เหตุการณ์/การกระทำที่เกิดขึ้นและยังคงอยู่
 • For ใช้ในหลาย tense
วิธีใช้ Forตัวอย่าง
ปัจจุบันกาลธรรมดาShe exercises for an hour every day. (เธอออกกำลังกายหนึ่งชั่วโมงทุกวัน)
ปัจจุบันสมบูรณ์แบบต่อเนื่องThey have been playing soccer for an hour. (พวกเขาเล่นฟุตบอลเป็นเวลา 1 ชั่วโมง)
ปัจจุบันสมบูรณ์แบบShe has lived in this city for five years. (เธออาศัยอยู่ในเมืองนี้เป็นเวลา 5 ปี)
อดีตกาลต่อเนื่องThey were playing chess for hours before they got tired. (พวกเขาเล่นหมากรุกเป็นเวลาหลายชั่วโมงก่อนที่เขาจะเหนื่อย)
อดีตกาลสมบูรณ์แบบShe had worked there for two years before she quit. (เธอทำงานที่นั่นเป็นเวลา 2 ปีก่อนที่จะลาออก)
อนาคตกาลธรรมดาShe will work on the project for the next two weeks. (เธอจะทำงานในโครงการนี้ในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้า)

วิธีใช้ Since

 • Since ใช้เพื่ออธิบายเวลาที่เหตุการณ์/การกระทำเริ่มเกิดขึ้น
 • Since ใช้ในประโยคในกาลสมบูรณ์
วิธีใช้ Sinceตัวอย่าง
ปัจจุบันสมบูรณ์แบบ (Present Perfect)He has been in this company since last year. (เขาอยู่ในบริษัทนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้ว)
ปัจจุบันสมบูรณ์แบบต่อเนื่อง (Present Perfect Continuous)They have been waiting for the bus since 6 a.m. (พวกเขารอรถเมล์ตั้งแต่ 6 โมงเช้า)
อดีตกาลสมบูรณ์แบบ (Past Perfect)I had known him since we were in college. (ฉันรู้จักเขาตั้งแต่เรายังเรียนมหาวิทยาลัย)
อดีตกาลสมบูรณ์แบบต่อเนื่อง (Past Perfect Continuous)They had been waiting for two hours since I left. (พวกเขารอมาสองชั่วโมงแล้วตั้งแต่ฉันออกไป)

นอกจากนี้ Since ยังมีความหมายอื่น นั่นก็คือ “เพราะ” ซึ่งคล้ายกับ Because 

ตัวอย่าง: Since he didn’t call, I assumed he was busy. (เพราะเขาไม่โทรมา ฉันจึงคิดว่าเขายุ่งอยู่)

Since For ต่างกันยังไง

since for ต่างกันยังไง
แยกแยะSinceFor
คล้ายกันSince และ For ใช้ในประโยคโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายเวลาที่เหตุการณ์/การกระทำบางอย่างเกิดขึ้น
ต่างกันSince + เส้นเวลา  Since แปลว่า “ตั้งแต่” Since ใช้เพื่อตอบคำถาม When? เช่น since 10 o’clock, since Monday, since 2020, since he left…For  + ระยะเวลาFor แปลว่า “ประมาณ, ตลอด, ตลอด”For ใช้เพื่อตอบคําถาม How long? เช่น for 3 days, for 10 minutes, for 2 weeks, for ages, for a long time…

>>> Read more:

แบบฝึกหัด Since For

บทที่ 1: ใช้ since หรือ for เพื่อเติมวลีต่อไปนี้

1. _______ days

2. _______ last week

3. _______ a decade

4. _______ he was a young boy

5. _______ ages

6. _______ New Year Eve

7. _______ five a.m.

8. _______ a long time

9. _______ a year

10. _______ his birthday.

11. _______ last summer

12. _______ that day

13. _______ three months

14. _______ Monday

15. _______ many years

16. _______ she was born

17. _______ twenty minutes a day

18. _______ my mum went out

19. _______ we moved to New York

20. _______ August

คําเฉลย

1. for days2. since last week3. for a decade4. since he was a young boy5. for ages
6. since New Year Eve7. since five a.m8. for a long time9. for a year10. since his birthday.
11. since last summer12. since that day13. for three months14. since Monday15. for many years
16. since she was born17. for twenty minutes a day18. since my mum went out19. since we moved to New York20. since August

คําถามที่พบบ่อย

Since For คือ tense อะไร

 Since For ใช้ในอดีตและกาลที่สมบูรณ์แบบ (Past Tense หรือ Perfect Tense)

Since + เส้นเวลา คือกาลอะไร

Since + เส้นเวลา คือ กาลปัจจุบันที่สมบูรณ์แบบ (Present Perfect)

ELSA Speak หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณในการแยกแยะ Since For ในภาษาอังกฤษ ติดตาม ELSA Speak ในบทความหน้าได้เลยนะ

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,944บ