Present Perfect Continuous Tense โครงสร้าง ตัวอย่าง และแบบฝึกหัด

อาจกล่าวได้ว่าในบรรดา tense ในภาษาอังกฤษ กลุ่มกาล present สี่กาลคือกลุ่มที่ได้รับความสนใจและใช้บ่อยที่สุด ซึ่ง Present Perfect Continuous Tense ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้เรียนเนื่องจากมีโครงสร้างและคุณสมบัติพิเศษ อย่างไรก็ตาม มีผู้เรียนจำนวนมากที่ยังไม่สามารถแยกความแตกต่างของ Present Perfect Continuous Tense จาก Present Perfect Tense ได้อย่างชัดเจน

ในบทความของวันนี้ ELSA Speak จะแบ่งปันทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับ Present Perfect Continuous Tense พร้อมแบบฝึกหัดเพื่อให้คุณสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ มาเริ่มกันเลย!

สรุปความรู้เกี่ยวกับ Present Perfect Continuous Tense
สรุปความรู้เกี่ยวกับ Present Perfect Continuous Tense

สารบัญ

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

คำจำกัดความของ Present Perfect Continuous Tense

ประโยคปัจจุบันสมบูรณ์แบบต่อเนื่อง Present Perfect Continuous Tense คือกาลที่ใช้อธิบายเหตุการณ์ การกระทำที่เริ่มต้นในอดีตและต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันและสามารถดำเนินต่อไปในอนาคต หรือ เหตุการณ์สิ้นสุดลงแล้วแต่ผลยังคงอยู่ในปัจจุบัน กาลนี้ใช้เพื่อเน้นช่วงเวลาของการกระทำที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่มีผลลัพธ์ที่ชัดเจน

ตามชื่อเรียกประโยคปัจจุบันสมบูรณ์แบบต่อเนื่อง เราอาจเข้าใจคุณสมบัติของกาลนี้ไปบ้างแล้ว:

 • อยู่ในกลุ่มกาล Present
 • มีการผสมผสานคุณสมบัติของ Perfect และ Continuous

Present Perfect Continuous Tense มักใช้เพื่ออธิบาย:

 • การกระทำที่เริ่มต้นในอดีต ดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ Present Perfect Continuous Tense จะเน้นความต่อเนื่อง (เกือบ) ไม่ถูกหยุดชะงักของการกระทำนั้น

ตัวอย่าง Our daughter has been studying since 3pm.

⟶ ลูกสาวเราเรียนไม่หยุดตั้งแต่บ่าย 3

 • การกระทำที่เริ่มต้นในอดีตและดำเนินไปชั่วระยะเวลาหนึ่งในอดีตหรือต่อเนื่องมาจนใกล้ถึงปัจจุบัน ในปัจจุบันสิ้นสุดลงแล้ว แต่ผลที่เกิดจากการกระทำนั้นยังคงแสดงอยู่ในปัจจุบัน

ตัวอย่าง: It has been raining the whole afternoon and now, most of the streets are flooded.

⟶ ฝนตกตลอดช่วงบ่าย (ตอนนี้ไม่มีแล้ว) และตอนนี้ถนนส่วนใหญ่ถูกน้ำท่วม

Present Perfect Continuous Tense โครงสร้าง

ตารางสรุปโครงสร้า

ประโยคโครงสร้าง
บอกเล่าSubject + has/have + been + V-ing + …
ปฏิเสธSubject + has/ have + not + been + V-ing + …
คำถามHas/ Have + subject + been + V-ing + … + ?
⟶ Yes, subject + has/ have.
หรือ
⟶ No, subject + has/ have not.

Present Perfect Continuous Tense ตัวอย่างประโยคและหมายเหตุสำหรับแต่ละกรณี

ประโยคบอกเล่า

Subject + has/have + been + V-ing + …

หมายเหตุ:

 • has: Subject เป็นบุคคลที่สามเอกพจน์: ‘he’, ‘she’, ‘it’ หรือ (วลี) คำนามเอกพจน์
 • have: Subject คือบุคคลที่เหลือ: ‘I’, ‘we’, ‘you’, ‘they’ หรือ (วลี) คำนามพหูพจน์

ตัวอย่างประโยค:

My mother has been working for that company for ten years.

⟶ แม่ของฉันทำงานให้กับบริษัทนั้น (อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน) เป็นเวลาสิบปี

Those employees have been discussing the problem since 9am.

⟶ พนักงานเหล่านั้นหารือเกี่ยวกับเรื่องนั้นไม่หยุดตั้งแต่ 9 โมงเช้า

ประโยคปฏิเสธ

Subject + has/ have + not + been + V-ing + …

หมายเหตุ:

 • has: Subject เป็นบุคคลที่สามเอกพจน์: ‘he’, ‘she’, ‘it’ หรือ (วลี) คำนามเอกพจน์
 • have: Subject คือบุคคลที่เหลือ: ‘I’, ‘we’, ‘you’, ‘they’ หรือ (วลี) คำนามพหูพจน์
 • has not = hasn’t và have not = haven’t

ตัวอย่างประโยค:

I haven’t been talking to my best friend Daniel since we argued last month.

⟶ ฉันไม่ได้คุยกับแดเนียลเพื่อนสนิทของฉันตั้งแต่เดือนที่แล้ว

We haven’t been playing soccer for many weeks.

⟶ เราไม่ได้เล่นฟุตบอลมาหลายสัปดาห์แล้ว

คำถาม Yes- No

Has/ Have + subject + been + V-ing + … + ?
⟶ Yes, subject + has/ have.
หรือ
⟶ No, subject + has/ have not.

หมายเหตุ:

 • has: Subject เป็นบุคคลที่สามเอกพจน์: ‘he’, ‘she’, ‘it’ หรือ (วลี) คำนามเอกพจน์
 • have: Subject คือบุคคลที่เหลือ: ‘I’, ‘we’, ‘you’, ‘they’ หรือ (วลี) คำนามพหูพจน์
 • has not = hasn’t và have not = haven’t

ตัวอย่างประโยค:

A: Has your father been working for this company since 1995? (พ่อของคุณทำงานให้กับบริษัทนี้มาตั้งแต่ปี 1995 หรือเปล่า)

B: Yes, he has. (ใช่)

Present Perfect Continuous Tense ใช้ยังไง

2 กรณีการใช้งานสำหรับ Present Continuous Perfect tense ได้รับการแนะนำสั้นๆ โดย ELSA Speak ในหัวข้อ “Definitions” ข้างต้น ในส่วนนี้ ELSA Speak จะนำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมของสองวิธีในการใช้ Present Perfect Continuous Tense

Present Perfect Continuous Tense ใช้ยังไง
Present Perfect Continuous Tense ใช้ยังไง

อธิบายการกระทำที่ต่อเนื่อง

เป็นการแสดงออกถึงการกระทำที่ต่อเนื่องกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและมีแนวโน้มจะดำเนินต่อไปในอนาคต

ในประโยคที่มักปรากฏ:

 • since + หนึ่ง (วลี) คำนามที่อธิบายช่วงเวลาในอดีต
 • since + อนุประโยคที่อธิบายช่วงเวลาในอดีต
 • for + หนึ่ง (วลี) คำนามอธิบายช่วงเวลา
 • คำ (วลี) อื่น ๆ:

all morning/ afternoon/ evening/…: ทุกเช้า/บ่าย/เย็น/…

the whole morning/ day/ week/ year/…: ตลอดทั้งเช้า/วัน/สัปดาห์/ปี/…

(up) until now: จนถึงตอนนี้

so far: จนถึงขณะนี้ ฯลฯ

ตัวอย่างเช่น:

My co- workers have been working very hard since the beginning of the year.

⟶ เพื่อนร่วมงานของฉันทำงานหนักตั้งแต่ต้นปี

All of the students in my class haven’t been going to school since the pandemic began.

⟶ นักเรียนทุกคนในชั้นเรียนของฉันหยุดเรียนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มเกิดโรคระบาด

His younger sister has been reading that book for hours.

⟶ น้องสาวของเขาอ่านหนังสือไม่หยุดเป็นเวลาหลายชั่วโมง

My father has been painting the walls the whole morning.

⟶ พ่อของฉันทาสีผนังไม่หยุดตลอดทั้งเช้า (เวลาที่ผู้พูดพูดประโยคนี้น่าจะเป็นช่วงสายของเช้าวันนั้น)

Our son hasn’t been studying seriously up until now.

⟶ ลูกชายเราไม่เคยตั้งใจเรียนเลยจนถึงตอนนี้

อธิบายการกระทำที่เริ่มต้นและดำเนินไปในช่วงเวลาหนึ่งในอดีต

แสดงถึงการกระทำที่เริ่มต้นและดำเนินไปในช่วงเวลาหนึ่งในอดีตหรือดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงใกล้ถึงปัจจุบัน สิ้นสุดลงในปัจจุบัน แต่ผลที่ตามมายังคงอยู่ในปัจจุบัน

ประโยค Present Perfect Continuous Tense เป็นหนึ่งในสองประโยคของประโยคที่ซับซ้อน อีกประโยคหนึ่งใช้ Present Simple Tense เพื่อแสดงผลที่ตามมา/ผลลัพธ์ที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน

ในประโยคที่ใช้ Present Perfect Continuous Tense อาจจะปรากฏ:

 • since + หนึ่ง (วลี) คำนามที่อธิบายช่วงเวลาในอดีต
 • since + อนุประโยคที่อธิบายช่วงเวลาในอดีต
 • for + หนึ่ง (วลี) คำนามอธิบายช่วงเวลา
 • คำ (วลี) อื่น ๆ:

all morning/ afternoon/ evening/…: ทุกเช้า/บ่าย/เย็น/…

the whole morning/ day/ week/ year/…: ตลอดทั้งเช้า/วัน/สัปดาห์/ปี/…

(up) until now: จนถึงตอนนี้

so far: จนถึงขณะนี้

หมายเหตุ:

แม้ว่า Present Perfect Continuous Tense มักจะใช้ในกรณีที่การกระทำใน clause ที่ใช้ Present Perfect Continuous Tense สิ้นสุดลงแล้วในปัจจุบัน อันที่จริง มีบางกรณีที่การกระทำใน clause ที่ใช้ Present Perfect Continuous Tense ในปัจจุบันยังไม่สิ้นสุด และการกระทำนั้นยังทำให้เกิดผล/ผลลัพธ์ตามมาใน ปัจจุบัน

ในขณะนั้น แม้ว่าโครงสร้างจะเหมือนกัน แต่เราต้องอิงจากสถานการณ์จริงเพื่อทำความเข้าใจให้แน่ชัดว่าการกระทำในประโยคที่ใช้ Present Perfect Continuous Tense นั้นสิ้นสุดลงแล้วหรือยัง

ตัวอย่างเช่น:

It has been raining up until now, and the street in front of our house is flooded.

⟶ ตามความหมายของ Present Perfect Continuous Tense ในหัวข้อ 3.2.: ฝนยังตกต่อเนื่องมาจนถึงตอนนี้ (ตอนนี้หยุดแล้ว) และตอนนี้ถนนหน้าบ้านเราก็ท่วมแล้ว

⟶ ความหมายอีกอย่าง: ฝนยังตกต่อเนื่องจนถึงตอนนี้ (ตอนนี้ฝนยังตกอยู่) และตอนนี้ถนนหน้าบ้านเราก็ท่วมแล้ว

สัญญาณเพื่อรับรู้ Present Perfect Continuous Tense

สัญญาณเพื่อรับรู้ Present Perfect Continuous Tense
สัญญาณเพื่อรับรู้ Present Perfect Continuous Tense

ในประโยคหรืออนุประโยคจะปรากฏ:

 • since + คำ (วลี) ที่อธิบายช่วงเวลาในอดีต
 • since + อนุประโยคที่อธิบายถึงช่วงเวลาในอดีต
 • for + คำ (วลี) คำนามอธิบายถึงช่วงระยะเวลา
 • คำ (วลี) อื่น ๆ:

all morning/ afternoon/ evening/…: ทุกเช้า/บ่าย/เย็น/…

the whole morning/ day/ week/ year/…: ตลอดทั้งเช้า/วัน/สัปดาห์/ปี/…

(up) until now: จนถึงตอนนี้

so far: จนถึงขณะนี้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นกรณี Present Perfect Continuous Tense ใช้เพื่ออธิบายการกระทำที่เริ่มต้นและดำเนินไปในช่วงเวลาหนึ่งในอดีตหรือต่อเนื่องจนถึงใกล้ปัจจุบัน สิ้นสุดแล้วในปัจจุบันแต่ผลลัพธ์/ผลที่ตามมายังคงอยู่ ในปัจจุบัน (ข้อ 3.2.) มีอีกหนึ่งสัญญาณ:

ประโยค Present Perfect Continuous Tense เป็นหนึ่งในสองประโยคของประโยคที่ซับซ้อน อีกประโยคหนึ่งใช้ Present Simple Tense เพื่อแสดงผลที่ตามมา/ผลลัพธ์ที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน

banner (compare free vs pro)

การแยกแยะ Present Perfect Continuous Tense จาก Present Perfect Tense

ระหว่างสอง tense นี้ มีจุดเดียวที่มักทำให้ผู้เรียนสับสน ซึ่งในบรรดาฟังก์ชันของแต่ละ tense (Present Perfect Continuous Tense มี 2 ฟังก์ชัน และ Present Perfect Tense มีประมาณ 5 ฟังก์ชัน) มีฟังก์ชันหนึ่งที่คล้ายคลึงกันคือ

⟶ เป็นการแสดงออกถึงการกระทำที่เริ่มขึ้นในอดีต ดำเนินต่อไปจนถึงปัจจุบัน ดำเนินต่อไปในปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ข้อแตกต่างก็คือ หากเราใช้ Present Perfect Continuous Tense เราจะแสดงและเน้นความต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงักของการกระทำข้างต้น Present Perfect Tense ไม่ได้ช่วยให้เราแสดงสิ่งนั้นได้

ตัวอย่างเช่น:

Present Perfect TensePresent Perfect Continuous Tense
ไม่เน้นความต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงักเน้นความต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก
I have worked here since 2016.

⟶ ฉันทำงานที่นี่มาตั้งแต่ปี 2016
I have been working here since 2016.

⟶ ฉันทำงานที่นี่มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2016

โดยปกติแล้ว แบบฝึกหัดไวยากรณ์ทั่วไปจะไม่เน้นที่การแยกแยะระหว่าง Present Perfect Continuous Tense และ Present Perfect Tense เนื่องจากความแตกต่างระหว่างทั้งสอง กาลไม่มาก และการใช้กาลทั้งสองขึ้นอยู่กับสถานการณ์จริง การกระทำนั้นมีความต่อเนื่องไม่ขาดตอนหรือไม่ และขึ้นอยู่ผู้พูดต้องการระบุหรือเน้นความต่อเนื่องหรือไม่ขาดตอนหรือไม่

แบบฝึกหัด Present Perfect Continuous Tense

6.1. ใส่คำกริยาด้านล่างลงใน

Those employees ……… (work) very hard since the beginning of the year.

That lazy student ……… (not doing) exercises up until now.

My best friend Lucia ……… (sing) for nearly two hours. I think she will have a sore throat.

It ……… (not rain) for months, so the field is very dry now.

Jack ……… (reading) for over 3 hours, and his eyes are tired now.

His parents ……… (paint) the walls since noon.

My younger sister ……… (live) in this small old room for years. She needs to move to another place.

My best friend is very tired now because she ……… (practice) for hours.

They ……… (not talk) to each other since they argued last month.

Her dog Kiki ……… (not eat) well since it became sick last Friday.

คำตอบ:

1. have been working6. have been painting
2. hasn’t been doing7. has been living
3. has sung8. has been practicing
4. hasn’t been raining9. haven’t been talking
5. has been reading10. hasn’t been eating

6.2. ค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดในประโยคต่อไปนี้

My younger sister have been working since noon.

I have been writing to him since last summer due to my busy schedule.

Our parents has been cleaning the house the whole day, so they are very tired now.

Everyone have been waiting for them for hours.

Somebody next door have been singing since 10pm, and it’s midnight now.

คำตอบ:

have ⟶ has.

have ⟶ haven’t.

has ⟶ have.

have ⟶ has.

have ⟶ has.

6.3. ตอบคำถามด้านล่างในรูปแบบ

………… you ………………………………… (wait) for me since noon?

………… our sister ………………………………… (cook) that beef for too long?

How long ………… our daughter ………………………………… (study)?

What ………… you ………………………………… (do) in the kitchen? It’s been hours.

Why ………… our father ………………………………… (play) that games since lunch? It’s not so interesting.

คำตอบ:

Have – been waiting

Has – been cooking

has – been studying

have – been doing

has – been playing

 4 เคล็ดลับสำหรับการเรียนด้วย ELSA Speak

6.4. ใช้ Present Perfect Tense และคำที่กำหนดเพื่อจัดเรียงใหม่และเติมประโยคด้านล่าง

noon/talk/ my mother/ my teacher/ since/ to/ .

they/ hours/ series/ watch/ that/ for/ .

since/ work/ her father/ this company/ for/ 1998/ .

rain/ since/ it/ got/ I/ home/ .

nearly/ for/ sing/ neighbours/ Karaoke/ our/ 4 hours.

คำตอบ:

My mother has been talking to my teacher since noon.

They have been watching that series for hours.

Her father has been working for this company since 1998.

It has been raining since I got home.

Our neighbors have been singing Karaoke for nearly 4 hours.

ข้างต้นคือความรู้ทั้งหมดที่คุณควรเข้าใจเกี่ยวกับ Present Perfect Continuous Tense เรา หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจอย่างดีและสามารถใช้กาลภาษาอังกฤษนี้ได้อย่างคล่องแคล่วขึ้น แล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าและขอขอบคุณที่ติดตามบทความ!

เยี่ยมชมเว็บไซต์ th.elsaspeak.com เป็นประจำเพื่อเติมความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยตนเองสำหรับคนวัยทำงานและวัยเรียนกันนะ!

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท