Present Perfect Tense

Present Perfect Tense เป็นหนึ่งใน 12 tense ในภาษาอังกฤษที่มีโครงสร้าง และหลักการใช้งานเป็นของตัวเอง มาร่วมกับ ELSA Speak เรียนรู้เกี่ยวกับ คำนิยาม โครงสร้าง หลักการใช้งาน และทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน เพื่อสามารถใช้ Present Perfect Tense ได้คล่องในทั้งการทำแบบฝึกหัด จนถึงการสื่อสารในชีวิตประจำวัน!

Present Perfect Tense

สารบัญ

Present Perfect Tense คืออะไร

Present Perfect Tense คือ tense ที่แสดงการกระทำหรือเหตุการณ์ที่เริ่มต้นในอดีตและต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันและอาจดำเนินต่อไปในอนาคต

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

คำกริยาใน Present Perfect Tense จะมีรูปแบบดังนี้: have/has (not) + V3/Ved

โครงสร้าง Present Perfect Tense

โครงสร้าง Present Perfect Tense อยู่ในรูปแบบประโยคต่อไปนี้:

 • บอกเล่า: S + have/has + V3/Ved
 • ปฏิเสธ: S+ have/has + not + V3/Ved
 • คำถาม Yes-No: Have/Has + S + (ever) + V3/Ved?
 • คำถาม Wh: WH-word + have/ has + S + V3/Ved?

โครงสร้าง Present Perfect Tense ในรูปแบบประโยคบอกเล่า

S + have/has + V3/Ved + …

หมายเหตุ การใช้ Have และ Has:

HaveI, You, We, They
HasHe, She, It, My sister, Their teacher,…

ตัวอย่าง

 • She has worked here for 5 years.

(เธอทำงานที่นี่มา 5 ปีแล้ว)

 • They have lived in this city since 2016.

(พวกเขาอาศัยอยู่ในเมืองนี้ตั้งแต่ปี 2559)

โครงสร้าง Present Perfect Tense ในรูปแบบประโยคปฏิเสธ

S + have/has + not + V3/Ved + …

หมายเหตุเกี่ยวกับการปฏิเสธของ Have และ Has:

 • have not = haven’t.
 • has not = hasn’t.

ตัวอย่าง

 • My son hasn’t played online games for months.

(ลูกชายของฉันไม่ได้เล่นเกมออนไลน์มาหลายเดือนแล้ว) 

 • We haven’t traveled since the pandemic started.

(เราไม่ได้เดินทางตั้งแต่เกิดโรคระบาด)

โครงสร้าง Present Perfect Tense ในรูปแบบประโยคคำถาม

A. คำถาม Yes-No

Have/Has + S + (ever) + V3/Ved + …?
⟶ Yes, subject + have/has.               
No, subject + haven’t/hasn’t.

หมายเหตุ: ‘ever’ มักจะใช้เมื่อถามว่า ใครคนหนึ่งทำบางอย่างหรือยัง

ตัวอย่างที่ 1

A: Have you ever missed a deadline? (คุณเคยพลาดกำหนดเวลาหรือไม่?)

B: Yes, I have. (เคยแล้ว)

C: No, I haven’t. (ยังไม่เคย)

ตัวอย่างที่ 2

A: Has Sarah completed her task? (ซาร่าห์ทำงานของเธอเสร็จหรือยัง?) 

B: Yes, she has. (เสร็จแล้วนะ)

C: No, she hasn’t. (ยังไม่เสร็จนะ)

B. คำถาม Wh-

WH-word + have/ has + S + V3/Ved +…?
WH-word + haven’t/hasn’t + S + V3/Ved +…?

ตัวอย่าง

 • Why haven’t you sent that client our quotation? (ทำไมคุณไม่ส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้ารายนั้น)
 • Where has our daughter gone? (ลูกสาวเราหายไปไหน?)
Present Perfect Tense

หลักการใช้งาน Present Perfect Tense

Present Perfect Tense ใช้เพื่อแสดง:

 • การกระทำหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ดำเนินต่อไปในอนาคตได้
 • การกระทำหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายครั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน
 • เน้นจำนวนครั้งที่การกระทำหรือเหตุการณ์เกิดขึ้น
 • ใช้ในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดเพื่อแสดงความคิดเห็น
 • การกระทำที่เคยทำหรือไม่เคยทำมาก่อนในชีวิต
 • ใช้เพื่อถามว่ามีใครทำกิจวัตรประจำวันบางอย่าง (กินข้าว อาบน้ำ ฯลฯ) หรือสิ่งที่พวกเขาต้อง/จำเป็นต้องทำหรือยัง
 • การกระทำหรือเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น
 • ใช้แทน Simple Past Tense เมื่อไม่ได้กล่าวถึงเวลาที่เกิดขึ้นของเหตุการณ์ เนื่องจากผู้พูดไม่ทราบหรือไม่ต้องการกล่าวถึง หรือด้วยเหตุผลอื่นๆ
 • พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและยังคงเกิดขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน

แสดงการกระทำหรือเหตุการณ์ที่เริ่มขึ้นในอดีต ดำรงอยู่และดำเนินต่อไปในปัจจุบัน และสามารถดำเนินต่อไปในอนาคต

ในประโยค มักจะมี: for + ช่วงเวลาหนึ่ง, since + คำ/วลี/ประโยคที่ระบุระยะเวลา

ตัวอย่าง 

 • That employee has typed that report for hours.

(พนักงานคนนั้นพิมพ์รายงานเป็นชั่วโมง)

 • My cousins have painted the walls since this morning.

(ลูกพี่ลูกน้องของฉันทาสีผนังตั้งแต่เช้าวันนี้)

 • Sarah hasn’t talked to me since we argued.

(ซาร่าห์ไม่พูดกับฉันตั้งแต่พวกเราทะเลาะกัน)  

⟶ เหตุการณ์ “พิมพ์รายงาน” “ทาสีผนัง” และ “ไม่พูด” เกิดขึ้นในอดีตและยังคงเกิดขึ้นในปัจจุบัน

แสดงการกระทำหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายครั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน

ตัวอย่าง 

 • They have produced 2 movies together.

(พวกเขาได้สร้างภาพยนตร์ 2 เรื่องด้วยกัน)

 • My friends and I have played this game more than 4 times.

(เพื่อนของฉันและฉันเล่นเกมนี้มามากกว่า 4 ครั้งแล้ว)

⟶ เหตุการณ์ “สร้างภาพยนตร์ด้วยกัน” และ “เล่นเกมนี้” เกิดขึ้นหลายครั้งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 4 เคล็ดลับสำหรับการเรียนด้วย ELSA Speak

เน้นย้ำว่า นี่เป็นครั้งที่ … ที่เหตุการณ์เกิดขึ้น

ประโยค/อนุประโยคที่ขึ้นต้นด้วย: ‘This is the + เลขลำดับ + time’

ตัวอย่าง

 • This is the second time he has complained about this.

(นี่เป็นครั้งที่สองที่เขาบ่นเรื่องนี้)

 • This is the first time I have watched this movie.

(นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ดูหนังเรื่องนี้)

ใช้ในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดเพื่อแสดงความคิดเห็น

โครงสร้างทั่วไป:

 • อนุประโยคใช้ในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด
 • อนุประโยคใช้ Present Perfect Tense + ระหว่าง ‘have/has’ และ ‘V3/Ved’ ให้ใช้ ‘ever’

ตัวอย่าง 

 • She is the smartest girl I have ever met.

(เธอเป็นผู้หญิงที่ฉลาดที่สุดที่ฉันเคยพบมา)

 • This is the most boring book she has ever read.

(นี่เป็นหนังสือที่น่าเบื่อที่สุดเท่าที่เธอเคยอ่านมา)

แสดงการกระทำที่เคยทำหรือไม่เคยทำมาก่อนในชีวิต

‘Never’ มักใช้เพื่อแสดงความคิดที่ไม่เคยทำอะไรเลย

ใช้ถามใครคนหนึ่งว่า ได้ทำอะไรในชีวิตบ้างหรือยัง, ‘ever’ มักจะใช้ในคำถามนี้

 • My father has never tried this drink. 

(พ่อของฉันไม่เคยลองเครื่องดื่มนี้)

 • Have you ever ridden a horse? 

(คุณเคยขี่ม้าหรือยัง?)

ใช้เพื่อถามว่ามีใครทำกิจวัตรประจำวันบางอย่าง (กินข้าว อาบน้ำ ฯลฯ) หรือสิ่งที่พวกเขาต้อง/จำเป็นต้องทำหรือยัง

หมายเหตุ:

เราใช้ Present Perfect Tense เพื่อถามคำถามเมื่อในช่วงเวลาปัจจุบัน ช่วงเวลาที่ต้องดำเนินการยังไม่สิ้นสุด

หากช่วงเวลานั้นสิ้นสุด เราจะใช้ Simple Past Tense

ตัวอย่าง

 • Have you had dinner?

(คุณทานอาหารเย็นแล้วหรือยัง) 

 • Did you eat dinner yesterday?  

(เมื่อวานคุณกินข้าวเย็นหรือยัง?)

⟶ ทั้งสองคำถามข้างต้นถามเกี่ยวกับอาหารเย็น แต่คำถามข้างต้นถามในเวลาที่เวลาอาหารเย็นยังมีอยู่ ยังไม่เข้าสู่วันใหม่ เราใช้ Present Perfect Tense

และคำถามที่สอง ถูกถามเมื่อวันใหม่เข้ามา หมดเวลากินข้าวเย็นเมื่อวานแล้ว เราใช้ Simple Past Tense

แสดงการกระทำหรือเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น

ในประโยค มักจะมี ‘just’ ระหว่าง ‘have/has’ และ V3/Ved

 • We have just seen Tom in the meeting room. 

(เราเพิ่งเห็นทอมในห้องประชุม)

 • Has your brother just cooked something? 

(พี่ชายเพิ่งทำอาหารอะไรหรือเปล่า?)

⟶ เหตุการณ์ “เพิ่งเห็น” และ “เพิ่งทำ” เกิดขึ้นก่อนเวลาพูดไม่นาน

ใช้แทน Simple Past Tense เมื่อไม่ได้กล่าวถึงเวลาที่เกิดขึ้นของเหตุการณ์

ตัวอย่าง

 • Oh, no! Someone has stolen my bike. (โอ้ย ไม่นะ! มีคนขโมยจักรยานของฉันไป)

⟶ ไม่ต้องบอกเวลา เพราะรู้ได้ยากว่ารถถูกขโมยเมื่อไหร่

 • My parents have bought an expensive car. (พ่อแม่ของฉันซื้อรถราคาแพง)  

⟶ ไม่ระบุเวลา เพราะนั่นไม่ใช่ข้อมูลหลักหรือด้วยเหตุผลอื่น (ขึ้นอยู่กับผู้พูด)

พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและยังคงต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ตัวอย่าง

 • I’ve lost my phone, so now I can’t contact anyone. (ฉันทำโทรศัพท์หาย ตอนนี้ฉันติดต่อใครไม่ได้เลย)

⟶ เหตุการณ์ “ทำโทรศัพท์หาย” เกิดขึ้นในอดีตแต่ยังทิ้งผลให้ “ติดต่อใครไม่ได้” ในปัจจุบัน

 • They have cancelled the meeting, so now we have nothing to do. (พวกเขายกเลิกการประชุมแล้ว ดังนั้นตอนนี้พวกเราไม่มีอะไรทำ)

⟶ เหตุการณ์ “พวกเขายกเลิกการประชุม” เกิดขึ้นในอดีต แต่ก็ยังมีผลสืบเนื่องมาจาก “พวกเราไม่มีอะไรจะทำ” ในปัจจุบัน

Present Perfect Tense

เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนกับ Present Tense อื่น ๆ คุณสามารถดูบทความเกี่ยวกับ Simple Present Tense และ Present Continuous Tense ที่รวบรวมโดย ELSA Speak

สัญญาณการรับรู้ Present Perfect Tense

Present Perfect Tense ได้รับรู้ผ่านวลี/อนุประโยคต่อไปนี้:

 • before: ก่อนหน้านี้
 • ever: เคย
 • never: ไม่เคย
 • for + ระยะเวลา: ใน…(ระยะเวลา) (2 years, 5 hours,…)
 • since + เส้นเวลา: ตั้งแต่… (2554, we argued,…)
 • yet: ยัง (ใช้ในประโยคปฏิเสธและประโยคคำถาม)
 • already: แล้ว
 • the first/ second/…time: ครั้งที่ 1/ที่ 2…
 • just/ recently/ lately: เพิ่ง/เมื่อเร็ว ๆ นี้
 • so far/ until now/ up to now/ up to the present: สำหรับปัจจุบัน

ตัวอย่าง

 • She has never seen that animal before. (เธอไม่เคยเห็นสัตว์ชนิดนั้นมาก่อน)
 • Have you ever visited that city? (คุณเคยไปเมืองนั้นหรือยัง) 
 • I have never missed a deadline. (ฉันไม่เคยพลาดกำหนดเวลา)
 • We have lived here for nearly 21 years. (พวกเราอาศัยอยู่ที่นี่มาเกือบ 21 ปีแล้ว)
 • They haven’t heard from Jack since last July. (พวกเขาไม่ได้รับการติดต่อจากแจ็คตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว)
 • I haven’t completed my task yet. (ฉันยังทำงานไม่เสร็จ)
 • They have completed their tasks already. (พวกเขาเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว)
 • This is the first time my younger sister has eaten this kind of ice-cream. (นี่เป็นครั้งแรกที่น้องสาวของฉันได้กินไอศกรีมแบบนี้)
 • Your dog has just bitten my cat. (สุนัขของคุณเพิ่งกัดแมวของฉัน) 
 • They have recently published a new book. (พวกเขาเพิ่งตีพิมพ์หนังสือเล่มใหม่)
 • Have you seen her lately? (คุณเคยเห็นเธอเมื่อเร็ว ๆ นี้หรือไม่?)
 • How many books have you read so far/ until now/ up to now/ up to the present? (จนถึงปัจจุบัน คุณอ่านหนังสือไปแล้วกี่เล่ม?)

นอกจากวลี/อนุประโยคข้างต้นแล้ว Present Perfect Simple ยังได้รับรู้ผ่าน:

 • โครงสร้างในส่วนที่ 2
 • กรณีการใช้งานของ Present Perfect Tense ในส่วนที่ 3
 • ตำแหน่งของคำวิเศษณ์ในประโยค:
 • Yet: ใช้ในประโยคคำถาม ประโยคปฏิเสธ และอยู่ท้ายประโยค
 • already: สามารถอยู่ท้ายประโยค
 • already, never, ever, just: อยู่ที่หลัง have/has และก่อนหน้ากริยาช่องที่ 3 หรือ V_ed
 • so far, recently, lately, up to present, up to this moment, in/ for/ during/ over + the past/ last + เวลา: จะอยู่ท้ายหรือขึ้นต้นประโยคก็ได้
Present Perfect Tense

ตัวอย่างประโยค Present Perfect Tense

My parents have always been happy since they got married. (พ่อแม่ของฉันมีความสุขเสมอตั้งแต่พวกเขาแต่งงานกัน)

That client hasn’t contacted us since July. (ลูกค้ารายนั้นไม่ได้ติดต่อเราตั้งแต่เดือนกรกฎาคม)

We have worked on this project for months. (พวกเราได้ทำงานในโครงการนี้เป็นเวลาหลายเดือน)

That student has come to class late more than 4 times. (นักเรียนคนนั้นมาสายเกิน 4 ครั้งแล้ว)

They have repaired that TV many times. (พวกเขาซ่อมทีวีเครื่องนั้นมาหลายครั้งแล้ว)

This is the first time my children have been to Disneyland. (นี่เป็นครั้งแรกที่ลูก ๆ ของฉันได้ไปดิสนีย์แลนด์)

This is the third time that employee has missed a deadline. (นี่เป็นครั้งที่สามที่พนักงานคนนั้นทำงานไม่ทันกำหนด)

He is the most interesting man I’ve ever talked to. (เขาเป็นคนที่น่าสนใจที่สุดที่ฉันเคยคุยด้วย)

Ms. Brown is the friendliest boss Lily has ever worked for. (คุณบราวน์เป็นหัวหน้าที่เป็นมิตรที่สุดเท่าที่ลิลี่เคยทำงานให้)

Their children have never seen a whale in real life. (ลูก ๆ ของพวกเขาไม่เคยเห็นวาฬในชีวิตจริง)

Has your elder brother ever gone diving? (พี่ชายของคุณเคยไปดำน้ำหรือยัง?)

Have you had dinner, David? (คุณทานอาหารเย็นหรือยัง เดวิด?)

That employee haven’t contacted that customer. He needs to do that today. (พนักงานคนนั้นยังไม่ได้ติดต่อลูกค้ารายนั้น เขาจำเป็นต้องทำสิ่งนั้นในวันนี้)

We have just received a call from our boss. (พวกเราเพิ่งได้รับโทรศัพท์จากเจ้านายของพวกเรา)

Lily has recently moved to this city. (ลิลลี่เพิ่งย้ายมาที่เมืองนี้)

Someone has fixed my bike. (มีคนซ่อมจักรยานของฉันแล้ว)

Our boss has given us more tasks. (เจ้านายของพวกเรามอบหมายงานให้พวกเรามากขึ้น)

He has caused an accident, so now he’s at the police station. (เขาเกิดอุบัติเหตุ ตอนนี้เขาอยู่ที่สถานีตำรวจแล้ว)

Someone has stolen my wallet, so I can’t pay for my lunch now. (มีคนขโมยกระเป๋าสตางค์ของฉันไป ดังนั้นฉันจึงไม่สามารถจ่ายค่าอาหารกลางวันได้ในตอนนี้)

แยกความแตกต่างระหว่าง Present Perfect Tense กับ…..ด้วยโครงสร้างที่ทำให้สับสนง่าย

ความแตกต่างระหว่าง Present Perfect Tense และ Present Perfect Continuous Tense

Present Perfect Continuous TensePresent Perfect Tense
เน้นให้กระทำอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนไม่เน้นความต่อเนื่อง ไม่ขาดตอนของการกระทำ

ตัวอย่าง

 • It has been raining for 2 hours.
 • It has rained for 2 hours.

⟶ ประโยคข้างต้นใช้ Present Perfect Continuous Tense เพื่อเน้นย้ำว่า ตลอด 2 ชั่วโมงนั้น ฝนตกไม่หยุดเลย ประโยคด้านล่างใช้ Present Perfect Tense โดยไม่เน้นความต่อเนื่อง และบางทีใน 2 ชั่วโมงนั้น ฝนหยุดตกเล็กน้อยแล้วกลับมาใหม่ หรือผู้พูดไม่ต้องการเน้น

Present Perfect และ Present Perfect Continuous เป็นสองหัวข้อที่สร้างความสับสนได้ง่ายเมื่อทำแบบฝึกหัดทั้งสอง tense มาดูตารางด้านล่างเพื่อแยกแยะ Present Perfect Tense และ Present Perfect Continuous Tense

ความแตกต่างระหว่าง Simple Past Tense และ Present Perfect Tense

Past Simple Tense แสดงการกระทำที่เริ่มต้นและสิ้นสุดในช่วงเวลาหนึ่งในอดีต

Present Perfect Tense แสดงถึงการกระทำที่เริ่มต้นในอดีต แต่สิ้นสุดในปัจจุบันและไม่ได้ระบุว่าการกระทำนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่

เหมือนกัน: ทั้งสองมีหน้าที่แสดงการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีตทำให้ง่ายต่อการสงสัยว่าจะใช้ tense ไหน ลองดูกรณีต่างๆ ด้านล่างเพื่อเลือก tense ที่เหมาะสม

กรณีที่ 1

Simple Past Tenseโครงสร้างPresent Perfect Tenseโครงสร้าง
Subject + V2/Ved + …Subject + has/have + V3/Ved + …
– ใช้เมื่อพูดถึงเวลาที่เหตุการณ์เกิดขึ้น
 
– ตัวอย่าง: This morning, my son broke my favorite vase.

⟶ เช้านี้ ลูกชายของฉันทำแจกันใบโปรดของฉันแตก
⟶ มีเวลาเฉพาะ: “เช้านี้”
– ใช้เมื่อ ไม่มีการกล่าวถึงเวลาที่การกระทำเกิดขึ้นเพราะเวลาไม่สำคัญ ผู้พูดไม่รู้ …

– ตัวอย่าง: Someone has broken my favorite vase.

⟶ มีใครทำแจกันใบโปรดของฉันแตก

⟶ ไม่มีเวลา (อาจจะ) เพราะผู้พูดไม่รู้ว่า “ใคร” ทำแจกันแตกเมื่อไหร่

กรณีที่ 2

Simple Past Tenseโครงสร้างPresent Perfect Tenseโครงสร้าง
Subject + V2/Ved + …Subject + has/have + V3/Ved + …
– ช่วงเวลาที่ผู้พูดกำลังพิจารณา (เมื่อพูดถึงการกระทำ) สิ้นสุดลงแล้ว

– ตัวอย่าง: This afternoon, I called 5 customers. (It’s 6pm now.)

⟶ บ่ายนี้ ฉันโทรหาลูกค้า 5 ราย (ตอนนี้ 6 โมงเย็นแล้ว)

⟶ เวลาที่ผู้พูดพูดประโยคนี้คือ 6 โมงเย็น ดังนั้นช่วง “บ่ายนี้” จึงสิ้นสุดแล้ว ดังนั้นเราจึงใช้ Simple Past Tense
– ช่วงเวลาที่ผู้พูดกำลังพิจารณา (เมื่อพูดถึงการกระทำ) ยังไม่สิ้นสุด

– ตัวอย่าง: This afternoon, I have called 5 customers. (It’s 4pm now.)

⟶ บ่ายนี้ฉันโทรหาลูกค้า 5 คน (ตอนนี้ 4 โมงเย็นแล้ว)

⟶ เมื่อผู้พูดพูดประโยคนี้เป็นเวลา 4 โมงเย็น ดังนั้นช่วงเวลา “บ่ายนี้” จึงยังไม่สิ้นสุด ดังนั้นเราจึงใช้ Present Perfect Tense
Present Perfect Tense

แบบฝึกหัด Present Perfect Tense

แบบฝึกหัดที่ 1: ผันคำกริยาในวงเล็บลงตาม Present Perfect Tense

1. Someone ……………… (steal) my phone.

2. My younger brother ……………… (lose) his favorite toy, and he is still very sad now.

3. ……………… your mother ever ……………… (go) diving?

4. That men ……………… (sit) there for hours.

5. My best friend ……………… (be) a member of that club for years.

Answer:

1. has stolen – 2. has lost – 3. Has… gone – 4. has sat – 5. has been

แบบฝึกหัดที่ 2: เรียงลำดับคำเพื่อสร้างประโยคที่ถูกต้อง

1. has worked/ for 4 years/ my younger sister/ for that company/ .

2. since last Christmas/ him/ haven’t heard from/ Michelle and I/ .

3. we/ this movie/ have watched/ the second time/ this is/ .

4. again/checked/ the accountant/ the document/ has/ ?

5. rained/ since/ it/ midnight/ has/ .

Answer:

1. My younger sister has worked for that company for 4 years.

2. Michelle and I haven’t heard from him since last Christmas.

3. This is the second time we have watched this movie.

4. Has the accountant checked the document again?

5. It has rained since midnight.

วิธีการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่บ้านอย่างไรให้ได้ผล / เรียนภาษาอังกฤษด้วยต

แบบฝึกหัดที่ 3: ผันกริยาในวงเล็บตาม Present Perfect Tense หรือ Simple Past Tense ให้ถูกต้อง

1. Dad just ……………… (bring) a cat home. Here it is. Look!

2. My parents ……………… (buy) that house 2 years ago.

3. This is the second that employee ……………… (miss) a deadline.

4. She is the smartest girl I ever ……………… (meet).

5. This year, I ……………… (read) 5 books.

6. Last year, I ……………… (read) 10 books.

Answer:

1. has just brought

2. bought

3. has missed

4. have ever met

5. have read

6. read  

แบบฝึกหัดที่ 4: แต่ละประโยคด้านล่างมีข้อผิดพลาด 1 ข้อ จงค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้น

1. My mother have fixed the sink.

2. Tony didn’t write to me since last summer.

3. You are the funniest person I met.

4. I have worked for this company for I moved to this city.

5. My sisters has swum since 1 hour ago.

Answer:

1. My mother have fixed the sink. ⟶ has

2. Tony didn’t write to me since last summer. ⟶ hasn’t written

3. You are the funniest person I met. ⟶ have ever met

4. I have worked for this company for I moved to this city. ⟶ since

5. My sisters have swam since noon. ⟶ swum

แบบฝึกหัดที่ 5: ตั้งคำถามสำหรับส่วนที่ขีดเส้นใต้

1. I haven’t written to you since July because I’ve been very busy.

2. My father has taught Literature at that school for nearly 12 years.

3. Sarah has taken care of the plants in our office since Spring.

4. Those kids has bullied my younger brother.

5. She has worked very hard and efficiently since April.

Answer:

1. Why haven’t you written to me since July?

2. How long has your father taught Literature at that school?

3. Who has taken care of the plants in our office since Spring?

4. What have those kids done to your younger brother?

5. How has she worked since April?

ด้านบนคือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ Present Perfect Tense และแบบฝึกหัดที่มีรายละเอียดมากที่สุด หวังว่าบทความข้างต้นจะช่วยให้คุณเพิ่มความรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษมากขึ้น ขอให้คุณเรียนภาษาอังกฤษได้ผลดี!

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท