คำบุพบทบอกเวลา (preposition of time): การใช้พร้อมกับตัวอย่าง

คำบุพบทบอกเวลา (Preposition of time) เป็นหนึ่งในหัวข้อไวยากรณ์สำคัญ ช่วยให้ผู้พูดพรรณนาเวลาของเหตุการณ์และการกระทำ อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนภาษาอังกฤษหลายคนยังไม่เข้าใจอย่างชัดเจนถึงวิธีการใช้คำบุพบทบอกเวลาแต่ละประเภท ในบทความนี้ ELSA Speak จะช่วยให้คุณเรียนรู้ความรู้โดยละเอียดเกี่ยวกับคำบุพบทบอกเวลา มาดูกันนะคะ!

Preposition of time (คำบุพบทบอกเวลา) คืออะไร

คำบุพบทบอกเวลาทำหน้าที่เป็นคำเชื่อมระหว่างคำกริยากับคำบอกเวลาในประโยค การใช้คำบุพบทบอกเวลาแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเส้นเวลาหรือระยะเวลาที่เกิดขึ้นการกระทำ

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

ตัาอย่างเช่น

  • Everyday, Martin gets up at 5 am. (ทุกวันมาร์ตินจะตื่นนอนตอนตี 5)
  • Jenny decided to go to the library on Friday. (เจนนี่ตัดสินใจไปห้องสมุดในวันศุกร์)

วิธีการใช้ คำบุพบทบอกเวลา (Preposition of time)

คำบุพบทบอกเวลา “At”

วิธีการใช้คำบุพบทบอกเวลา “At”ตัวอย่างความหมาย 
คำบุพบทบอกเวลา “At” สามารถใช้เพื่อบอกเวลาที่เฉพาะเจาะจงลงไป เช่นเวลาตามนาฬิกาหรือมื้ออาหารในแต่ละวัน (breakfast, lunch, dinner…), วัยอายุ, ช่วงเวลาในแต่ละวัน (midday, midnight, night, bedtime, sunset, sunrise)She leads such an unhealthy lifestyle. She often goes to bed late and gets up at midday.เธอมีวิถีชีวิตที่ไม่ดีต่อสุขภาพ เธอมักจะนอนดึกและตื่นตอนเที่ยง
คำบุพบทบอกเวลา “At” ก็สามารถใช้กับช่วงวันหยุดสั้นๆได้ด้วย เช่น New Year, Christmas, Easter, the weekend,…Our family usually goes traveling at New Year. She spends a whole day shopping at the weekend. ครอบครัวของเรามักจะไปเที่ยวในช่วงปีใหม่เธอใช้เวลาทั้งวันให้การช้อปปิ้งในช่วงสุดสัปดาห์
At สามารถนำมารวมกับคำนามบางคำเพื่อสร้างวลีบอกระยะเวลาได้: at the end of, at the beginning of, at the moment, at that time,…At the end of this month, I will go abroad for studies. My mom is not at home at the moment. You can come back later. สิ้นเดือนนี้ฉันจะไปเรียนต่อต่างประเทศตอนนี้ แม่ของฉันไม่อยู่บ้านคุณสามารถกลับมาใหม่ที่หลัง

คำบุพบทบอกเวลา “In”

วิธีการใช้คำบุพบทบอกเวลา  “In”ตัวอย่างความหมาย
คำบุพบทบอกเวลา  “In” สามารถใช้เพื่อแสดงช่วงเวลาที่กว้างที่สุด เช่น เดือน ปี ฤดูกาล ทศวรรษ ศตวรรษ…Jenny was born in 2001. This building was built in the 19th century. เจนนี่เกิดในปี พ.ศ. 2544อาคารตึกนี้ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19
คำบุพบทบอกเวลา  “In” ใช้สำหรับการระบุวันหยุดลงไป หลักสูตร หรือสามารถใช้ in the morning, in the afternoon, in the evening ก็ได้ด้วยHanna will arrive at 7 o’clock in the morning. Peter looks for a temporary job in the summer holidays. ฮันนาจะมาถึงเวลา 7 โมงเช้าปีเตอร์มองหางานชั่วคราวในช่วงวันหยุดฤดูร้อน
คำบุพบทบอกเวลา  “In” อ้างถึงระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการบางอย่างให้เสร็จสิ้นในอนาคตJenny did the crossword in 10 minutes.เจนนี่เล่นปริศนาอักษรไขว้ใน 10 นาที

คำบุพบทบอกเวลา  “On”

วิธีการใช้คำบุพบทบอกเวลา  “On”ตัวอย่างความหมาย
คำบุพบทบอกเวลา  “On” บอกเวลาวันในสัปดาห์หรือเดือนของปีJenny’s birthday is on 14th May. Anna  will meet John on Sunday. วันเกิดของเจนนี่คือวันที่ 14 พฤษภาคมแอนนาจะพบกับจอห์นในวันอาทิตย์
คำบุพบทบอกเวลา  “On” สามารถใช้เพื่ออ้างถึงวันหนึ่งในช่วงวันหยุดหรือ เวลาเฉพาะเจาะจงในวันHanna often goes out on Sunday evening. My class had a party on Christmas Day.ฮันนามักจะออกไปข้างนอกในคืนวันอาทิตย์ชั้นเรียนของฉันจัดปาร์ตี้ในวันคริสต์มาส

ข้อสังเกต: 

ไม่ใช้คำบุพบทบอกเวลา “At, On, In” นำหน้าบางคำ เช่น “all, each, every, some, last, next, this, today, tomorrow, yesterday”

ตัวอย่าง:

  • Hanna will see you next Monday. (ฮันนาจะพบคุณวันจันทร์หน้า)
  • Is Tom free tomorrow evening? (คืนพรุ่งนี้ทอมว่างไหม?) 
Preposition of time (คำบุพบทบอกเวลา) At on in

>>> Read more:

คำบุพบทบอกเวลา  “Before”

คำบุพบทบอกเวลา “Before” ในภาษาอังกฤษมักใช้เพื่ออ้างถึงเวลาก่อนจุดใดจุดหนึ่งกรณีเฉพาะและกรณีการใช้งานจำแนกออกได้ตามตารางด้านล่างนี้เกณฑ์ที่ใช้จำแนก

บอกช่วงเวลาหนึ่งของวัน: Before noon (ก่อนเที่ยง), before sunset (ก่อนพระอาทิตย์ตกดิน), before midnight (ก่อนเที่ยงคืน)I have to finish this project before noon.ฉันต้องทำโปรเจ็กต์นี้ให้เสร็จก่อนเที่ยง
อ้างถึงวันใดวันหนึ่งเป็นการเฉพาะในระหว่างเทศกาลหนึ่งหรือวันหยุดพิเศษ: Before Christmas (ก่อนวันคริสต์มาส), before New Year’s Eve (ก่อนวันส่งท้ายปีเก่า), before Valentine’s Day (ก่อนวันวาเลนไทน์)We need to buy presents before Christmas.เราต้องซื้อของขวัญก่อนวันคริสต์มาส
บอกถึงเหตุการณ์เฉพาะในอนาคต: Before the deadline (ก่อนกำหนดเวล), before the meeting (ก่อนการประชุม), before the flight (ก่อนขึ้นเครื่องบิน )We have to submit the report before the deadline.เราต้องส่งรายงานก่อนกำหนดเวลา
อ้างถึงการกระทำเฉพาะก่อนเวลาที่ได้กำหนด: Before going to bed (ก่อนเข้านอน), before leaving the house (ก่อนออกจากบ้าน), before starting the car (ก่อนสตาร์ทรถ)Don’t forget to turn off the lights before going to bed.อย่าลืมปิดไฟก่อนเข้านอนนะคะ

คำบุพบทบอกเวลา  “After” 

คำบุพบทบอกเวลา  “After” ในภาษาอังกฤษมักใช้เพื่ออ้างถึงเวลาก่อนจุดใดจุดหนึ่ง:

บอกช่วงเวลาหนึ่งของวัน : Afternoon (ตอนบ่าย), after sunset (หลังพระอาทิตย์ตก), after midnight (หลังเที่ยงคืน)I will call you afternoon. ฉันจะโทรหาคุณตอนบ่าย
กล่าวถึงวันหรือเดือนที่แน่นอน: After Christmas (หลังวันคริสต์มาส), after New Year’s Day (หลังวันปีใหม่), after Valentine’s Day (หลังวันวาเลนไทน์)We usually have a big sale after Christmas.เรามักจะลดราคาครั้งใหญ่หลังวันคริสต์มาส
กล่าวถึงเหตุการณ์เฉพาะในอดีตหรืออนาคต: After the party (หลังงานปาร์ตี้), after the meeting (หลังการประชุม), after the game (หลังเกม)We will discuss the results after the meeting.เราจะหารือเกี่ยวกับผลงานหลังการประชุม
กล่าวถึงช่วงเวลาหนึ่งหลังจากเหตุการณ์เฉพาะหนึ่งๆ: After a few minutes (หลังจากไม่กี่นาที), after an hour (หลังจากอีกหนึ่งชั่วโมง), after a week (หลังผ่านไปหนึ่งสัปดาห์)I usually feel better after a few minutes of rest.ฉันมักจะรู้สึกดีขึ้นหลังจากพักผ่อนไม่กี่นาที
กล่าวถึงการกระทำเฉพาะหลังจากเวลาที่ได้กำหนด: After finishing work (หลังจากเสร็จงาน), after leaving the office (หลังจากออกจากสำนักงาน), after getting home หลังจากกลับบ้าน).I usually take a shower after finishing work.ฉันมักจะอาบน้ำหลังจากทำงานเสร็จ
คำบุพบทบอกเวลา  "After”

คำบุพบทบอกเวลา  “During” 

คำบุพบทบอกเวลา  “During” ในภาษาอังกฤษมักใช้เพื่ออ้างถึงเวลาในช่วงเวลาหรือเหตุการณ์เฉพาะ:

บอกช่วงเวลาหนึ่งของวัน: During the day (ระหว่างวัน), during the night (ระหว่างคืน), during the morning (ในช่วงเช้า), during the afternoon (ในช่วงบ่าย), during the evening (ในช่วงเย็น).I like to drink coffee during the morning.ฉันชอบดื่มกาแฟในในช่วงเช้า.
บอกช่วงเวลาหนึ่งระหว่างสัปดาห์: During the week (ระหว่างสัปดาห์), during the weekend (ระหว่างสุดสัปดาห์)I usually study during the week and relax during the weekend.ฉันมักจะอ่านหนังสือระหว่างสัปดาห์และพักผ่อนระหว่างสุดสัปดาห์.
บอกถึงเหตุการณ์เฉพาะ: During the concert (ในระหว่างการแสดงคอนเสิร์ต), during the meeting (ในระหว่างการประชุม), during the game (ระหว่างเกม).Please be quiet during the concert.อย่าส่งเสียงดังในระหว่างการแสดงคอนเสิร์ต
บอกถึงช่วงเวลาหนึ่งของปี: During summer (ในระหว่างฤดูร้อน), during winter (ในระหว่างฤดูหนาว), during the holidays (ระหว่างวันหยุด).We usually go to the beach during summer.เรามักจะไปเที่ยวทะเลในระหว่างฤดูร้อน.
บอกถึงการกระทำเฉพาะที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง: During the party (ในระหว่างงานปาร์ตี้), during the class (ในระหว่างเรียน), during the movie (ระหว่างดูภาพยนตร์).Please don’t talk during the movie.อย่าพูดคุยกันระหว่างดูภาพยนตร์

คำบุพบทบอกเวลา “Until”

คำบุพบทบอกเวลา “Until” ในภาษาอังกฤษมักใช้เพื่ออ้างถึงเวลาจนถึงเวลาที่ได้กำหนด กรณีเฉพาะต้องใช้ “until” ในภาษาอังกฤษ:

บอกช่วงเวลาหนึ่งของวัน: Until noon (ถึงเที่ยงวัน), until sunset (ถึงพระอาทิตย์ต), until midnight (ถึงเที่ยงคืน).You can play outside until sunset.คุณสามารถเล่นข้างนอกได้จนถึงพระอาทิตย์ตก
บอกวันหรือเดือนที่เฉพาะเจาะจง: Until Christmas (จนถึงวันคริสต์มาส), until New Year’s Eve (จนถึงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่), until Valentine’s Day (จนถึงวันวาเลนไทน์).We need to finish the project until New Year’s Eve. เราต้องทำโครงการให้เสร็จจนถึงวันส่งท้ายปีเก่า
บอกเหตุการณ์เฉพาะในอนาคต: Until the deadline (จนถึงกำหนดเวลา), until the meeting (จนถึงการประชุม), until the flight (จนกระทั่งเที่ยวบิน).We have to wait until the flight arrives.เราต้องรอจนกว่าเที่ยวบินจะมาถึง
บอกระยะเวลาหนึ่งจนถึงเหตุการณ์เฉพาะ: Until then (จนกระทั่ง), until next week (จนกว่าอาทิตย์หน้า), until the end of the month (จนถึงสิ้นเดือน).We can’t start the project until we have all the necessary materials. เราไม่สามารถเริ่มโครงการได้จนกว่าเราจะมีวัสดุพื้นฐาน.
บอกการกระทำเฉพาะจนถึงเวลาที่ได้กำหนด: Until I finish work (จนกว่าฉันจะทำงานเสร็จ), until you come back (จนกว่าคุณจะกลับมา), until the movie ends (จนกว่าหนังจะจบ).I won’t go to bed until I finish my work. ฉันจะไม่นอนจนกว่าฉันจะทำงานเสร็จ

ข้อผิดพลาดทั่วไป

ไม่ใส่ “In”, “On”, “At” ก่อนวลีบอกเวลา

วลีบอกเวลาที่ขึ้นต้นด้วย each, every, next, last, some, this, that, one, any, all.

ตัวอย่าง:

  • He plays football every Saturday. (เขาเล่นฟุตบอลทุกวันเสาร์.)
  • Are you free next Monday at two o’clock? (ตอนบ่ายสองวันจันทร์หน้าคุณว่างไหม)
  • Last summer we rented a villa in Portugal.(ฤดูร้อนที่แล้วเราเช่าวิลล่าหลังหนึ่งในโปรตุเกส.)

ไม่ใช้ “At” เมื่ออ้างถึงวันที่ที่ระบุ

ตัวอย่าง: He will be teaching at 14 October.

→ คำตอบที่ถูกต้อง: He will be teaching on 14 October. (เขาจะสอนในวันที่ 14 ตุลาคม)

แบบฝึกหัดเกี่ยวกับการใช้คำบุพบทบอกเวลา (Preposition of time)

แบบฝึกหัดที่ 1

เลือกคำตอบที่ถูกต้อง:

1. I usually get up _____________ 6 o’clock in the morning to go to school.

A. in

B. at

C. on

D. for

2. The outdoor workers will check out their shift _________ the afternoon.

A. at

B. for

C. when

D. in

3. Thompson was born ______ a small town_______January 8th.

A. in – on

B. in – at

C. at – on

D. for – over

4. What are you going to buy ________ Black Friday?

A. on

B. at

C. in

D. when

5. The weather tends to be more hot and humid ________ summer.

A. at

B. on

C. when

D. in

แบบฝึกหัดที่ 2

เติมคำบุพบทในช่องว่างให้ถูกต้อง (During, for, over, throughout)

1. Ms. Ha has been working in this company _______ 10 years. 

2. _______ the summer, Lan has practiced the IELTS test _____ order to study abroad.

3. The Heineken advertisement is the most well-known video all _______ the world. 

4. Hung and his friend spent 3 years together _________ the highschool years.

5. They had lived in Frankfurt _________ 8 years before moving to Vietnam.

แบบฝึกหัดที่ 3

เลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมคำบุพบทในช่องว่างให้ถูกต้อง

1. The number of food waste increased ______ 2012_______2018.

2. _____ the time she gets twenty, she will be an independent girl.

3. The teacher did not believe in her eyes ________ John jumped out of the window in the middle of the lesson.

4. Your requirement will be canceled ______ 4 days after the day of registration.

5. We would like to see you __________ Christmas Day.

>>> Read more:

คำเฉลย

แบบฝึกหัดที่ 1: 

1. B (6 โมงเช้าเป็นชั่วโมงเฉพาะ ตามทฤษฎี “at” ข้างต้น คำตอบ B เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุด)

2. D (คำตอบ A คือ “at” ซึ่งจะพร้อมกับเวลาที่ได้กำหนด คำตอบ B “for” มักจะเชื่อมโยงกับช่วงเวลาหนึ่ง และคำตอบ C “WHEN” เป็นคำเชื่อม ดังนั้นคำตอบจะตามด้วยอนุประโยค => คำตอบ D เป็นคำตอบที่ถูกต้อง)

3. A (Small town เป็นสถานที่ที่ไม่เจาะจงเกินไป ดังนั้นให้ใช้ IN และวันที่ 8 มกราคม เป็นวันที่เจาะจง ดังนั้นคำบุพบทจะเป็น on)

4. A (Black Friday เป็นวันที่เจาะจง ดังนั้นคำตอบที่เหมาะสมคือ on)

5. D (ตามทฤษฎีข้างต้น ผู้เรียนจะใช้คำบุพบท IN สำหรับฤดูกาล)

แบบฝึกหัดที่ 2:

1. For ( สำหรับประโยคปัจจุบันสมบูรณ์แบบต่อเนื่อง,เพื่ออธิบายบุคคลที่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่ง ผู้เรียนใช้คำบุพบท For)

2. During – in (คำบุพบท During ใช้เมื่อพูดถึงการกระทำที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่มีการกระทำหรือเหตุการณ์หลักอื่นเกิดขึ้น และ “ใน IN ไปด้วยกับ Order to)

3. Over (collocation “all over the world)

4. Throughout (“throughout” อธิบายระยะเวลาไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อ – “highschool years”)

5. For (“for”ที่นี้ให้ข้อมูลว่าการกระทำนั้นกินเวลานานเท่าใด ในประโยคนี้คือ “8 years”)

แบบฝึกหัดที่ 3:

1. From – to (เพื่อแสดงช่วงเวลาด้วยข้อมูลที่แน่นอนตั้งแต่กี่ปีถึงกี่ปี ผู้เรียนจึงใช้โครงสร้าง “from…to”)

2. By (สำหรับความหมายของประโยคและไวยากรณ์ ประโยคนี้ใช้ อนาคตกาลสมบูรณ์ต่อเนื่อง ผู้เรียนใช้โครงสร้าง by the time – ในขณะนั้น)

3. Until (ตามความหมายของประโยค – จนกระทั่ง…)

4. In (“4 days after the day of registration” เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างเจาะจง จึงจะใช้ ณ์)

5. On (Christmas Day เป็นวันที่ระบุ ดังนั้นผู้เรียนจึงใช้ on ในกรณีนี้)

คำถามที่พบบ่อย

Preposition of time ใช้ยังไง 

Preposition of time ใช้เป็นคำเชื่อมระหว่างกริยากับคำบอกเวลาในประโยค

Preposition of time มีอะไรบ้าง

Preposition of time รวมถึงคำต่างๆ เช่น in, on, at นอกจากนี้ยังมี in time, on time, during, for, since, from, to, by, before, after, until, within và between

ข้อความดังกล่าว ELSA Speak ได้รวบรวม และหวังว่าจะช่วยให้คุณมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำบุพบทบอกเวลาในภาษาอังกฤษอย่างละเอียด เช่น วิธีการใช้งาน ตัวอย่าง และข้อฝึกหัดที่มีคำตอบ เพื่อให้คุณเตรียมตัวสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปรดอ้างอิงข้อมูลนี้เพื่อเตรียมสอบอย่างเต็มที่นะคะ

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,944บ