Linking verb คือ อะไร- คำกริยาเชื่อมทั่วไปและแบบฝึกหัดพร้อมคำเฉลย

Linking verb คือ กริยาหรือไม่ คำเหล่านี้ทำหน้าที่อะไรเมื่อเทียบกับกริยา และเมื่ออยู่ในบริบทแล้วจำเป็นต้องให้ผู้พูดผันกริยาหรือไม่ อันที่จริง linking verb ล้วนเป็นคำที่คุ้นเคยในภาษาอังกฤษซึ่งคุณต้องเคยพบเจอมาก่อน

สารบัญ

Linking verb คือ อะไร

คำนิยาม

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

Linking verbs หรือที่เรียกว่า คำกริยาเชื่อม ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อหัวเรื่องและภาคแสดง คำกริยาเชื่อมไม่เหมือนกับคำกริยาตรงที่ไม่ได้แสดงการกระทำ แต่บ่งบอกถึงสถานะของสิ่งของ เหตุการณ์ และผู้คน

หมายเหตุบางประการเกี่ยวกับลักษณะและการใช้ linking verb เช่น

– อธิบายสถานะและลักษณะของเหตุการณ์/สิ่งของ

– ตามด้วยคำคุณศัพท์และคำนาม/นามวลีที่มี linking verbs

– ไม่สามารถผันใน continuous tense ใดๆ ได้

เพื่อเข้าใจ linking verb คือ อะไรเพิ่มเติม ดูตัวอย่างต่อไปนี้:

– She seemed unable to concentrate.

– They are so clever.

– The house became Peter’s in 1980.

คุณควรดูความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำกริยาเพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้น:

ประเภทยอดนิยมของ Linking verb

รูปแบบ tobe

Linking verb ที่พบมากที่สุดคือ “tobe” และรูปแบบของมัน ได้แก่ am, is, are, was, were, be, being และ been

ตัวอย่าง:

They are talented students coming from Australia.

S              LK      นามวลี

She has been a trainee for such a long time.

S    LK             นามวลี

Linking verb ทั่วไป – Linking verb มีอะไรบ้าง

linking verb - linking verb คือ_Thumbnail_DE 3554_02

* สำหรับ linking verbs เช่น appear, look, prove, seem และ turn out เราสามารถเติม to be หรือไม่เติมก็ได้

ตัวอย่างประโยค linking verb:

The room appears (to be) brighter than when I last saw it.

She proved (to be) an extremely enthusiastic teacher.

* นอกจากนี้ คุณต้องใช้ to be เมื่อใช้คำคุณศัพท์ เช่น alive, alone, asleep, awake และหน้ากริยา V-ing

ตัวอย่าง:

I didn’t go in because she appeared to be asleep.

# Not: I didn’t go in because she appeared asleep.

The roads seem to be getting icy so drive carefully

# Not: The roads seem getting icy so drive carefully

* Be, become, remain ยังสามารถใช้นำหน้านามวลีได้

ตัวอย่าง:

She became one of the youngest surgeons in the country

They are fresh graduates

She has been a producer since 2015

* Feel, look, smell และ taste cũng ยังเป็นสกรรมกริยาได้เมื่อมีกรรมโดยตรง

ในกรณีนั้น มันจะกลายเป็นคำกริยาอธิบายการกระทำและไม่ใช่ linking verb อีกต่อไป ดังนั้นมันจะได้เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมโดยคำวิเศษณ์ ไม่ใช่คำคุณศัพท์

นอกจากนี้ ในกรณีเหล่านี้ linking verbs จะได้ผันใน continuous tense

ตัวอย่าง:

linking verb - linkinh verb คือ_Thumbnail_DE 3554_03

แยกความแตกต่างระหว่าง Action verbs กับ Linking verbs

ในระหว่างการทดสอบ หลายๆ คนอาจจะสับสนระหว่าง Action verbs – คำกริยาที่บ่งบอกถึงกิจกรรม กับ Linking verbs – คำกริยาเชื่อม เนื่องจากยังคงเป็นคำเดิม แต่ขึ้นอยู่กับการใช้งาน จะได้ถือว่าเป็น Action verbs หรือ Linking verbs

ลองดูตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 1: She looks happy.

คำคุณศัพท์ “happy” อยู่หลังคำกริยา “look” เพื่ออธิบายให้หัวเรื่อง She เมื่อคุณแทนที่คำว่า “look” ด้วยคำกริยาเชื่อมอื่น “tobe” (She is happy) ความหมายของประโยคยังคงเหมือนเดิม

คำกริยา “look” ในตัวอย่างนี้คือ Linking verb

ตัวอย่างที่ 2: She looks at me happily.

คำวิเศษณ์ “happily” มาหลัง “look” เพื่ออธิบายคำกริยา “look” เมื่อเราแทนที่ “tobe” ในประโยค (She is at me happily) ประโยคนั้นจะไม่มีความหมายและไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

คำกริยา “look” ในตัวอย่างนี้คือ Action verbs

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

เมื่อใช้ Linking verbs บางครั้งคุณก็ยังทำผิดพลาด เช่น

ความสับสนระหว่างคำกริยาการกระทำและคำกริยาเชื่อม

นี่เป็นข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดที่ผู้เข้าสอบมักจะพบเจอ เนื่องจากพวกคุณอาจจะไม่เข้าใจคุณสมบัติของแต่ละคำอย่างแท้จริง ซึ่งนำไปสู่การใช้ในทางที่ผิด ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น คำว่า feel, look, smell, taste สามารถเป็นได้ทั้ง Action verbs (คำกริยาการกระทำ) และเป็น Linking verbs (คำกริยาเชื่อม) ก็ได้ ขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้ในประโยค ดังนั้นเวลาทำแบบฝึกหัดที่แยก Linking verbs และ Action verbs ต้องกำหนดหน้าที่ของคำนั้นในประโยคให้ชัดเจน ไม่ว่าเมื่อแทนที่ด้วยกริยา tobe แล้ว ประโยคจะมีความหมายเหมือนเดิมและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์หรือไม่

ใช้ linking verbs กับ continuous tense

หลายคนคิดว่า ล้วนเป็น Verbs (คำกริยา) แน่นอนว่า Linking verbs ทั้งหมดจะผันใน continuous tense ได้ อย่างไรก็ตาม ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น

ลองดูตัวอย่างต่อไปนี้

It seems normal in the USA when somebody is naked on the beach. (Correct)

It is seeming normal in the USA when somebody is naked on the beach. (Incorrect)

It sounds tedious. (Correct)

It is sounding tedious (Incorrect)

โปรดจำไว้ว่า Linking verbs ส่วนใหญ่ไม่สามารถผันใน continuous tense มีเพียงคำบางคำ เช่น feel, look, smell และ taste เท่านั้นที่ผันคำใน continuous tense ได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีเหล่านั้น คำเหล่านี้จะไม่ทำหน้าที่เชื่อมโยงและไม่ใช่ Linking verbs อีกต่อไป แต่กลายเป็น Action verbs (คำกริยาการกระทำ)

ตัวอย่าง:

They are looking so nervous about the test results.

Lanna is tasting the soup.

แบบฝึกหัดเกี่ยวกับ Linking verbs

แบบฝึกหัดที่ 1: ขีดเส้นใต้ Linking verbs ในประโยค

1. She is such a good student.

2. It tastes terrible.

3. Mr. James looks so handsome in this suit.

4. It turns bigger than expected.

5. These tasks seem to be difficult for us.

6. I feel grateful to have you as my friend.

7. It smells so bad.

8. She always proves to be a good girl.

9. I will become Miss. Universe one day.

10. The number of students remained unchanged within 2 years.

11. The landscape here is so stunning.

12. These jeans feel too tight for her.

13. She seemed tired after the party yesterday.

elsa speak official

แบบฝึกหัดที่ 2: อ่านและดูว่าประโยคต่อไปนี้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์หรือไม่ถูกต้อง จากนั้นเติมคำว่า Correct (ถูกต้อง) และ Incorrect (ไม่ถูกต้อง) ใว้ข้างๆ

1. Mary seemed sad.

2. Mary seemed sadly.

3. The cake tastes good.

4. The cake tastes well. 

5. The train is slowly. 

6. The train is slow. 

7. Remember to stay calmly. 

8. Remember to stay calm. 

9. Your project sounds interesting. 

10. Your project sounds interestingly.

11. The negotiations appear to be better.

12. The negotiations appear be better. 

13. The bride looks so gorgeous. 

14. The bride looks so gorgeously. 

แบบฝึกหัดที่ 3: ขีดเส้นใต้คำกริยาในประโยคต่อไปนี้ เขียน A หากเป็น Action verb (คำกริยาการกระทำ) หรือ L (หากเป็น Linking verbs)

1. The girl feels nervous.

2. Today is her wedding day.

3. She sits in a fancy chair.

4. Footmen carry the chair on their shoulders.

5. Her parents arranged the marriage.

6. She is only sixteen years old.

7. She sees her husband for the first time.

8. He looks handsome and kind.

9. She appears happy and content.

10. The family hopes for a happy marriage.

แบบฝึกหัดที่ 4: เติม Linking verbs ที่เหมาะสมลงในช่องว่างและผันคำกริยา

become    sound     feel      look

appear    grow     seem     getting

1. She…….. so beautiful in that white dress.

2. A. What about going to the Italian restaurant?

B. That ……..great!

3. She wants to ……….a fashion designer like Victoria Beckham in the future.

4. I ………..painful in my stomach after eating that cake.

5. It ……..interesting that he didn’t like anything except that bowl.

6. Teenagers like to make their own choice when they……… older.

7. Turn on the fan. It is …….. hotter and hotter.

แบบฝึกหัดที่ 5: เลือกคำตอบที่ถูกต้อง

1. July is smelling the soup her mother has just made.

A. action verb B. linking verb

2. My mother appeared exhausted after a hard day working on the paddy field.

A. action verb B. linking verb

3. Janes looks more beautiful when cutting her long hair.

A. action verb B. linking verb

4. Mary’s grandfather is looking for his wallet.

A. action verb B. linking verb

5. The weather is becoming hotter and hotter.

A. action verb B. linking verb

6. If you want to stay fit, you need to have a healthy diet.

A. action verb B. linking verb

7. My plan is to stay in Ha Long Bay in 2 weeks.

A. action verb B. linking verb

8. When you grow up, you need to choose a specific career.

A. action verb B. linking verb

9. I have been learning Japanese since 2017.

A. action verb B. linking verb

10. She appeared exhausted after the long working shift.

A. action verb B. linking verb

คำเฉลย

แบบฝึกหัดที่ 1:

1. is 2. tastes 3. looks 4. turns 5. seem 6. feel

7. smells 8. proves 9. become 10. remained 11. is 12. feel 13. seemed

แบบฝึกหัดที่ 2:

1. Correct 2. Incorrect 3. Correct 4. Incorrect 5. Incorrect 6. Correct 7. Incorrect

8. Correct 9. Correct 10. Incorrect 11. Correct 12. Incorrect 13. Correct 14. Incorrect

แบบฝึกหัดที่ 3:

1. L 2. L 3. A 4. A 5. A 6. L 7. A 8. L 9. L 10. A

แบบฝึกหัดที่ 4:

1. looks 2. sounds 3. become 4. felt 5. sounded 6. grow 7. getting

แบบฝึกหัดที่ 5:

1. A 2. B 3. B 4. A 5. B 6. B 7. A 8. A 9. B 10. B

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท