Linking Verb คือ อะไรบ้าง - ทุกอย่างเกี่ยวกับกริยาเชื่อมในภาษาอังกฤษ

คำกริยาเชื่อมหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า LINKING VERB เป็นหนึ่งในคำกริยาประเภททั่วไป  หากคุณยังไม่ทราบอย่างลึกซึ้งว่า linking verb คือ อะไรแล้ว linking verb มีอะไรบ้าง  ขอแนะนำให้มาอ่านและเรียนรู้ทุก ๆ อย่างเกี่ยวกับคำกริยาเชื่อมกับ ELSA Speak ในบทเขียนของวันนี้นะ

คำกริยาเชื่อม หรือ Linking Verb คืออะไร

คำกริยาเชื่อม หรือ Linking Verb เป็นคำกริยาที่แตกต่างจากคำกริยาที่บอกการกระทำ (action verbs)  Linking Verb แสดงสถานะและอารมณ์ของสิ่งของต่าง ๆ แต่ไม่ได้แสดงหรืออธิบายการกระทำที่เฉพาะเจาะจง

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

ประโยคที่มีคำกริยาที่บอกการกระทำ (action verb)

 • I buy two beautiful pictures from Jay’s shop. 

ในประโยคข้างบน action verb คือ buy

ประโยคที่มีคำกริยาเชื่อม (linking verb)

 • Two pictures from Jay’s shop are beautiful. 

ในประโยคข้างบน linking verb คือ “are” เชื่อมต่อคำคุณศัพท์ “beautiful” และประธาน “Two pictures from Jay’s shop” เพื่อทำหน้าที่ขยายความให้ประธาน

โดยแตกต่างจากคำกริยาที่บอกการกระทำ (action verb) คำกริยาเชื่อม หรือ linking verb มีหน้าที่แสดงออกความสัมพันธ์ระหว่างประธานและภาคแสดงในแต่ละประโยค แต่ไม่ได้แสดงการกระทำใดการกระทำหนึ่ง  นอกจากนี้ ภาคแสดงในประโยคที่ได้กล่าวถึงมักเป็นคำคุณศัพท์หรือคำนามหรือนามวลี  Linking verbs ที่พบบ่อยที่สุดคือคำกริยาว่า “be” และรูปแบบของมันเช่น: am, is, คือ, คือ, เป็น, เป็นและเป็น

ประโยคที่มีคำกริยาเชื่อม

คำกริยาเชื่อมยอดนิยม

นอกจาก “tobe” เป็น linking verb ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในภาษาอังกฤษแล้ว เรายังมีคำกริยาเชื่อมคำอื่น ๆ ที่ใช้ในการทดสอบจำนวนมาก  แม้ว่าพวกคำนั้นจะไม่ได้อธิบายการกระทำ แต่มันก็มีการเชื่อมต่ออย่างใกล้ชิดและชัดเจนระหว่างประธานและข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งได้เรียกว่าภาคแสดง

ดังกล่าวคือคำกริยาเชื่อมทั่วไปในภาษาอังกฤษ

Become (กลายเป็น/เริ่ม/…): She becomes suspicious of everything they say. (เธอเริ่มคาใจในทุกสิ่งที่พวกเขาพูด)

Get (กลายเป็น/เริ่ม/…): It’s getting dark. (กำลังจะมืดแล้ว)

Grow (กลายเป็น): Anna grows prettier every day. (แอนนาสวยขึ้นทุก ๆ วัน)

Feel (รู้สึก): I feel worthy when the boss compliments me. (ฉันรู้สึกคุ้มค่าเมื่อได้รับคำชมเชยจากเจ้านาย)

Seem (ดูเหมือน): She seems happy after hearing the news. (เธอดูเหมือนมีความสุขหลังจากได้ยินข่าว)

Look (ดู): The puppy looks so cute. (ลูกสุนัขดูน่ารักมาก)

Smell (กลิ่น): The flowers smell sweet. (ดอกไม้มีกลิ่นหอมหวาน)

Sound (ดูเหมือน/ฟังดูเหมือน/…): You sound tired. (คุณฟังดูเหนื่อย ๆ นะ)

Taste (มีรสชาติ): The food tasted delicious. (อาหารมีรสชาติอร่อย)

Stay (ยัง/กำลัง/อยู่/…): They still stay cold toward each other after the fight. (พวกเขายังคงเย็นชาต่อกันหลังการต่อสู้)

Remain (ยังคง/ยัง/กำลัง/อยู่/…): She remains the mean girl as she always was. (เธอยังคงเป็นผู้หญิงที่ตระหนี่เหมือนเดิม)

Appear (ดูเหมือนจะ): She didn’t appear at all happy at the news. (เธอดูเหมือนจะไม่สนุกกับข่าวเรื่องนี้เท่าไร)

 linking verb คือ คำกริยาเชื่อม

สัญญาณการรับรู้คำกริยาเชื่อม – การใช้ Linking Verb

มีหมายเหตุ 3 ข้อที่คุณต้องจำไว้ในการรับรู้และการใช้คำกริยาเชื่อม

 • Linking verbs ไม่อยู่ในรูปแบบกริยาของ Present Continuous Tense ตลอดไป
 • Linking verbs ได้เติมไปด้วยคำคุณศัพท์หรือคำนามหรือนามวลี
 • Linking verbs เป็นคำกริยาที่ไม่มีหน้าที่บอกการกระทำ มันแค่อธิบายถึงสถานะหรือลักษณะของสิ่งของต่าง ๆ เท่านั้น

สรุปและแบบฝึกหัด

บทที่ 1: เลือกคำกริยาเชื่อม (Linking verb) ที่ถูกต้องในแต่ละประโยค

 1. The dress looks lovely on you.
 2. My father is a great cook.
 3. You seem furious about Ann’s joke.  
 4. If you practice hard enough, you may become the winner.
 5. This notebook looks better in black.
 6. This tea pot was mine.
 7. The spaghetti tasted awful. 
 8. These pottery dishes are Chinese.
các gói elsa

บทที่ 2: เลือกคำกริยาเชื่อม (Linking verb) ที่ถูกต้อง โดยไม่เลือกคำกริยาบอกการกระทำ

 1. I have a cold and I feel miserable right now.
 2. That song sounds good, we should play it again.
 3. Little Women” is my favorite movie, I have seen it five times.
 4. These oranges look very bright and taste really sweet.
 5. These jeans feel too tight, they must belong to my little sister.
 6. Lan’s car was blue until she damaged it and had it repainted.
 7. Did it sound natural?
 8. She appeared to be in her late forties.

คำตอบ

บทที่ 1

1 –looks , 2 – is, 3 – seem, 4 – become, 5 – looks, 6 – was, 7 – tasted, 8 – are

บทที่ 2

1 – feel, 2 – sounds, 3 – is, 4 – look, 5 – feel, 6 – was, 7 – sound, 8 – appeared

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท