How old are you คืออะไร? วิธีตอบ บทสนทนา คำศัพท์และข้อสังเกต

How old are you? หมายถึง “คุณอายุเท่าไหร่” ซึ่งใช้เพื่อถามอายุของคนอื่นแต่ควรจำกัดการใช้งานกับคนแปลกหน้า มาเรียนรู้คำถามที่พบบ่อย How old are you กับ ELSA Speak  นะ

How old are you คืออะไร 

How old are you เป็นคำถามที่ใช้เพื่อถามอายุของคนอื่น นี่เป็นประโยคที่พบบ่อยและถูกใช้มากในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

เมื่อคุณออกไปข้างนอกและพบชาวต่างชาติ คุณสามารถเริ่มบทสนทนากับพวกเขาและถามอายุพวกเขาได้

มีอีกประโยคที่มีความหมายเหมือนกับ How old are you คือ  What is your age? แต่ชาวต่างชาติไม่ได้ค่อยใช้เพราะมันไม่เป็นธรรมชาติ

ผู้เริ่มเรียนหลายคนมักจะมีความสับสนระหว่าง How old are you และ How are you ดังนั้นเมื่อได้ยินคนอื่นถามคำถาม คุณต้องตั้งใจฟังนะ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอายุที่คุณควรรู้

เรามักแบ่งกลุ่มตามอายุ เช่น เด็ก วัยรุ่น วัยหนุ่มสาว ผู้สูงอายุ เป็นต้น และในภาษาอังกฤษก็มีการแบ่งแยกเช่นนั้นด้วย หากคุณอยากถามตอบเรื่องอายุอย่ามองข้ามวลีต่อไปนี้

คำศัพท์เกี่ยวกับอายุและร่างกาย

 • Baby:  เด็กทารก (อายุ 0 – 1 ปี)
 • Toddler:  เด็กวัยหัดเดิน (อายุ 1 – 3 ปี)
 • Child:  เด็ก (อายุ 4 – 12 ปี)
 • Teenager: วัยหนุ่มสาว (มีอายุระหว่าง 13 ถึง 19 ปี)
 • Adolescent:  วัยรุ่น (มีอายุระหว่าง 19 ถึง 25 ปี)
 • Adult: ผู้ใหญ่
 • Senior citizen: ผู้สูงอายุ

ตัวอย่าง 

 • ฉันเป็นเด็ก => I’m a child. 
 • ฉันเป็นเด็กวัยหัดเดิน => I’m toddler.
คำศัพท์เกี่ยวกับอายุ

คำศัพท์เกี่ยวกับกลุ่มอายุในภาษาอังกฤษ

 • Age group – กลุ่มอายุ มักใช้สำหรับวัยรุ่นและมีความแม่นยำในระดับสูง

Children in the 10-15 age group need help to choose which subjects to specialise in at school. (เด็กในกลุ่มอายุ 10 -15 ปีต้องการความช่วยเหลือในการเลือกวิชาเฉพาะที่โรงเรียน)

 • Age bracket – วลีเฉพาะทางมากขึ้น

Most of our students are in the 14-18 age bracket. (ส่วนใหญ่นักเรียนของเราอยู่ในช่วงอายุ 14 -18 ปี)

 • Peer group – กลุ่มคนที่มีอายุเท่ากันและมีระดับการศึกษาหรือภูมิหลังครอบครัวเดียวกัน

When I went to school and interacted with my peer group, I was exposed to a different culture outside my home. (เมื่อฉันไปโรงเรียนและมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน ฉันได้สัมผัสกับวัฒนธรรมอื่นที่แตกต่างจากในบ้านของฉัน)

วิธีตอบคำถาม How old are you

 วีธีตอบที่พบบ่อยที่สุด

เพราะนี่เป็นคำถามที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน จึงถูกใส่ไว้ใน Simple tense เมื่อผสมกับ old (หมายถึงอายุ) จะมีโครงสร้างคำถามและคำตอบดังนี้ 

คำถาม:  How old are you?

คำตอบ: 

S + to be + ตัวเลขอายุ + year(s) old

ตัวอย่าง: 

 • ตอบว่า ฉันอายุ 10 ปี : I am ten years old.
 • ตอบว่า เขาอายุ 5 ขวบ: He is five years old.
 • ตอบว่า เธออายุ 1 ขวบ: She is one year old.

จากตัวอย่างข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า

 • ถ้าอายุมากกว่า 1 ปี เราต้องเติม s อยู่หลัง year => years
 • ถ้าอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ  1 ปี เราใช้เฉพาะ year โดยไม่ต้องเติม s

หากคุณไม่ได้ยินคำถามของผู้ถามอย่างชัดเจน คุณสามารถขอให้เขาทวนคำถามโดยพูดว่า Sorry! 

เพียงเท่านั้นเขาจะถามคำถามซ้ำให้คุณ

วิธีตอบด้วยการผสมคำกริยาวิเศษณ์

คุณสามารถผสมคำกริยาวิเศษณ์เพื่อแสดงอารมณ์ ซึ่งช่วยให้คำตอบมีบริบทมากขึ้น

 • Early: ยังหนุ่มอยู่ มีอายุน้อย

ตัวอย่าง เด็กที่มีอายุเพียง 5 ขวบ คุณจะเห็นว่าเขายังเด็กมาก

Linda is early five years old. // ลินดาอายุ 5 ขวบต้นๆ

 • My mid: อยู่กลางของช่วงอายุหนึ่งๆ

ใช้คำนี้เมื่อคุณเดาอายุของคนอื่นโดยไม่ทราบอายุของเขาอย่างแน่นอน

Winny is in my mid 50 years old. // วินนี่อายุ 50 กลางๆ 

 • Late:  อยู่ปลายของช่วงอายุหนึ่งๆ

Our are late 30 years old. // เราอายุ 30 ปลายๆ แล้ว

บทสนทนาใช้ How old are you

 • Anna: Hi!

(สวัสดีค่ะ)

 • Winne: Hi. Nice to meet you. What’s your name?

(สวัสดีค่ะ ยินดีที่ได้พบคุณ คุณชื่ออะไรคะ)

 • Anna: I am Anna. And you?

(ฉันชื่อแอนนา แล้วคุณล่ะ)

 • Winne: I’m Winne. How old are you?

(ฉันชื่อวินน์ คุณอายุเท่าไหร่  )

 • Anna: I am 22 years old. And you?

(ฉันอายุ 22 ปี แล้วคุณล่ะ)

 • Winne: I’m 22 years old.

(ฉันอายุ 22 ปี)

 • Anna: What date is your birthday?

(วันเกิดของคุณคือวันที่เท่าไหร่คะ)

 • Winne: My date of birth is 1/1/1996. When’s your birthday?

(วันเกิดของฉันคือวันที่ 1 มกราคม 2539 แล้ววันเกิดของคุณคือเมื่อไหร่)

 • Anna: My birthday is on 15th of June. Where do you live?

(วันเกิดของฉันคือวันที่ 15 มิถุนายน คุณอาศัยอยู่ที่ไหน)

 • Winne: I live in Paris. It is very beautiful. Where are you from?

(ฉันอาศัยอยู่ที่ปาริส ที่นี่สวยมาก คุณมาจากไหน)

 • Anna: I am from Tokyo. (ฉันมาจากโตเกียว)

>>> Read more: Top 10 บทความภาษาอังกฤษพื้นฐานและเข้าใจง่าย

ข้อสังเกตเมื่อใช้ How old are you ในภาษาอังกฤษ

เรามักเรียกคนอื่นโดยการใช้คำว่า พี่ ป้า อา ลุง เป็นต้น เพื่อแสดงความสุภาพ แต่ในภาษาอังกฤษเราใช้ You เท่านั้นกับทุกวัย ดังนั้นเราต้องสังเกตนะคะ

คำถามที่พบบ่อย 

How old are you แปลว่า? 

How old are you หมายถึง “คุณอายุเท่าไหร่” ใช้เพื่อถามอายุของผู้อื่นในภาษาอังกฤษ นี่เป็นประโยคที่พบบ่อยในการสื่อสาร

How old are you อ่านว่า? 

ตามวิธีอ่านของคนไทย How old are you จะอ่านว่า ฮาว โอลฺ อาร์ ยู  หากอ่านตามตาราง IPA จะอ่านว่า How  /haʊ/ old /oʊld/ are /ɑːr/ you  /juː/

How old are you now แปลว่า? 

How old are you now หมายถึง “ตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่” คำถามนี้มีความหมายเหมือนกับ how old are you

ELSA Speak หวังว่าบทความข้างต้นในหัวข้อ How old are you ภาษาอังกฤษ จะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากมายสำหรับคุณ และช่วยปรับปรุงความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของคุณนะ

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,944บ