ประโยคอนาคตกาล ( Future Simple Tense ): โครงสร้างและแบบฝึกหัด

ประโยคอนาคตกาล (Future Simple Tense) เป็นหนึ่งในกาลพื้นฐานของภาษาอังกฤษ ใช้เพื่ออธิบายการกระทำหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บทความนี้จะแนะนำโครงสร้างและตัวอย่างการใช้งาน รวมถึงแบบฝึกหัดบางอย่างที่จะช่วยให้คุณฝึกใช้ future simple tense ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากคุณกำลังเรียนภาษาอังกฤษและต้องการพัฒนา โปรดอ่านต่อบทความนี้เพื่อได้รับความรู้เกี่ยวกับ Future Simple Tense!

สารบัญ

Future Simple Tense คืออะไร

ประโยคอนาคตกาล (Future Simple Tense) ใช้เพื่ออธิบายการกระทำหรือสถานการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือ (อาจ)จะ เกิดขึ้นในอนาคต

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

ตัวอย่าง:

I think she will win the race.

(ฉันคิดว่าเธอจะชนะการแข่งขัน)

This drink tastes good. I’ll take 3 bottles. 

(เครื่องดื่มนี้อร่อยดี ฉันจะเอา 3 ขวด)

I promise I won’t be late for class again.  

(ฉันสัญญาว่าจะไม่ สายอีก)

future simple tense
แนวคิด Simple Future Tense

โครงสร้าง Future Simple Tense

Future Simple Tense โครงสร้าง
ประโยคบอกเล่าS + will + V (bare) + O
ประโยคปฏิเสธS + will not + V (bare) + O
ประโยคคำถามWill + S + V(bare)+ …?
คำถาม Wh-Wh + will + (not) + S + V(bare) ?

ประโยคบอกเล่า Future Simple Tense

S + will + V (bare) + O
โดย:
– S: ประธาน (Subject) 
– V: คำกริยา (V-bare: คำกริยาที่อยู่ในรูปปกติ)
– O: กรรม
หมายเหตุ:
กริยาช่วย WILL สามารถเขียนย่อเป็น ”LL
(She will = She’ll, He will = He’ll, I will = I’ll, They will = They’ll, You will = You’ll..)

ตัวอย่าง:

It will rain soon. 

(ฝนจะตกเร็ว ๆ นี้)

Take some rest. I will do it for you. 

(พักผ่อนบ้างเถอะ เดี๋ยวฉันจัดให้)

ประโยคปฏิเสธ Future Simple Tense

S + will not + V (bare) + O
โดย:
– S: ประธาน (Subject) 
– V: คำกริยา (V-bare: คำกริยาที่อยู่ในรูปปกติ)
– O: กรรม
หมายเหตุ:
คำปฏิเสธของ will คือ won’t
กริยาช่วย WILL NOT = WON’T

ตัวอย่าง:

She won’t come to the party. I think so.

(เธอคงไม่มางานเลี้ยงหรอก ฉันว่านะ)

I think they won’t stop until they get what they want.

(ฉันคิดว่าพวกเขาจะไม่หยุดจนกว่าจะได้สิ่งที่ต้องการ)

ประโยคคำถาม Future Simple Tense

Will + S + V(bare)+ …?
Yes, S + will.
No, S + won’t.
โดย:
– S: ประธาน (Subject) 
– V: คำกริยา (V-bare: คำกริยาที่อยู่ในรูปปกติ)
– O: กรรม

ตัวอย่าง:

Will you take this dress? (คุณจะเอา/ ซื้อชุดนี้ไหม?)

Yes, I will. (เอาค่ะ) 

Will they buy that house? (พวกเขาซื้อบ้านหลังนั้นหรือเปล่า)

No, they won’t. I think so. (ไม่ ฉันคิดอย่างนั้น)

>>> Read more

คำถาม Wh- Future Simple Tense

Wh + will + (not) + S + V(bare) ?
โดย:
– S: ประธาน (Subject) 
– V: คำกริยา (V-bare: คำกริยาที่อยู่ในรูปปกติ)
– O: กรรม
หมายเหตุ:
Wh- คือคำใช้เพื่อถาม What/ Where/ When/ Why/ How/ Who/ Whom

ตัวอย่าง:

What will we have to do when we get there?

(เราจะทำอะไรเมื่อเราไปถึงที่นั่น?)

Who(m) will we see at the meeting this afternoon, you think?

(คุณคิดว่าเราจะพบใครในการประชุมบ่ายนี้?)

Which drink will you take?

(คุณจะดื่มอะไร?)

future simple tense
โครงสร้าง Future Simple Tense

สัญญาณเพื่อรับรู้ Simple Future Tense

วลี คำวิเศษณ์บอกเวลาในอนาคต

in the next 5 minutes (ในอีก 5 นาที)

in the next 3 days (ในอีก 3 วันข้างหน้า)

within next week (ภายในสัปดาห์หน้า )

tomorrow/ this weekend/ next month/…

วลีแสดงความคิดเห็น การคาดคะเน หรือคำวิเศษณ์บอกระดับความเป็นไปได้ในอนาคต

future simple tense

วลีแสดงความสัญญาหรือความหวัง คาดหวัง สันนิษฐานว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้น

I promiseฉันสัญญา
I hopeฉันหวังว่า
I expectฉันคาดหวัง/ว่า (สิ่งที่จะเกิดขึ้น)

ประโยคเงื่อนไขแบบที่ 1 (รวมถึง if clause และ main clause) หรือประโยคที่ซับซ้อนเกี่ยวกับอนาคต โดยมีหนึ่งในสองประโยคที่มีคำเชื่อมเวลา (as soon as, when, before, after,…)

→ Future Simple Tense ใช้ใน main clause ของประโยคเงื่อนไขประเภทที่ 1 และใน clause ที่ไม่มีคำเชื่อมเวลา

ตัวอย่าง:

If anything bad happens, I will let you know right away. 

(หากมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้น ฉันจะแจ้งให้คุณทราบทันที)

As soon as/ When/ After/… I get there, I will call you. 

(ทันที/ เมื่อไหร่/ หลังจาก/… ฉันไปถึง ฉันจะโทรหาคุณ)

วิธีใช้ Future Simple Tense

แสดงการพยากรณ์หรือความคิดเกี่ยวกับอนาคตตามความรู้สึกส่วนตัว ไม่อิงความเป็นจริง

in/ within + ช่วงเวลา  (ในอีก +… ข้างหน้า)

ตัวอย่าง:

I think she will become the next manager.

(ฉันคิดว่าเธอจะกลายเป็นผู้จัดการคนต่อไป)

Lucy and Brian won’t come to the party, we suppose. 

(เราคิดว่า Lucy กับ Brian จะไม่ไปงานปาร์ตี้หรอก)

การวิเคราะห์:

ในการแสดงความเป็นส่วนตัวเมื่อทำการทำนายเกี่ยวกับอนาคต ผู้พูดมักจะใช้ Future Simple Tense ตามข้างต้น นอกจากนี้เรายังเห็นว่าผู้พูดไม่ได้ให้หลักฐานใด ๆ เพื่อสนับสนุนการทำนายของเขา

เมื่อมีการให้หลักฐาน การคาดคะเนจะแสดงในโครงสร้างอื่น ซึ่งถูกระบุในส่วนที่ 5

การแสดงเจตนาจะตัดสินใจทันทีในขณะที่พูดโดยไม่ต้องใช้เวลาคิดมากนัก

ตัวอย่างที่ 1:

Look! That cup is so cute. I will buy one. 

(ดูสิ แก้วนั่นน่ารักจัง ฉันจะซื้อหนึ่งอัน)

ตัวอย่างที่ 2:

A: It’s so hot in here. (ที่นี่ร้อนจัง)     

B: I will open the window. (ฉันจะเปิดหน้าต่าง)

การวิเคราะห์:

การตัดสินใจที่จะ “ซื้อแก้ว” และ “เปิดหน้าต่าง” ล้วนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก โดยตามลำดับ: เห็น ได้ยิน รู้สึก → ตัดสินใจและพูดออกมาเลย

อธิบายถึงแผนการในอนาคตแต่ (ค่อนข้าง) ไม่ชัดเจน โดยมีความเป็นไปได้ต่ำที่จะเกิดขึ้น มักจะไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด และไม่มีแผนเฉพาะที่จะดำเนินการ

ตัวอย่าง:

I will become a singer when I grow up.  

(ฉันจะเป็นนักร้องเมื่อฉันโตขึ้น)

I will buy a house someday. 

(ฉันจะซื้อบ้านสักวันหนึ่ง)

การวิเคราะห์:

แผนการ “กลายเป็นนักร้อง” และ “ซื้อบ้าน” นั้นคลุมเครือมาก ไม่แน่นอน และไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะดำเนินการ

แสดงคำสัญญา (มักจะตามด้วย I promise)

I promise I will concentrate more. (ฉันสัญญาว่าฉันจะตั้งใจมากขึ้น)

We promise we won’t miss any other deadlines. 

(เราสัญญาว่าเราจะไม่พลาดกำหนดเวลาอีกต่อไป)

เสนอความช่วยเหลือ

You have worked enough today. Take a nap! I’ll do the rest.

(วันนี้คุณทำงานหนักมามากพอแล้ว ไปงีบเถอะ! ที่เหลือฉันจะจัดการให้)

Get in! I will take you home.

(เข้าไป! ฉันจะพาคุณกลับบ้าน)

ใช้ใน main clause ของประโยคเงื่อนไขหลักประเภทที่ 1

If I have time, I will call you.

(ถ้ามีเวลาฉันจะโทรหาคุณ)

We will inform you if there are any changes.

(เราจะแจ้งให้คุณทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ)

โครงสร้างอื่น ๆ ที่พูดถึงอนาคต

โครงสร้าง: be going to- V(bare)

แสดงแผนการ ความตั้งใจในอนาคตที่ได้มีหลังจากคิดไปในช่วงเวลาหนึ่ง มีความน่าจะเกิดขึ้นมากกว่าความตั้งใจที่จะแสดงโดย Future Simple Tense มักจะพร้อมกับคำบอกเวลาเฉพาะ

ตัวอย่าง:

My parents are going to buy a car next month.

(พ่อแม่ของฉันกำลังจะซื้อรถในเดือนหน้า)

elsa speak official

Present Continuous Tense เป็นการแสดงแผน/ความตั้งใจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้และมีความน่าจะเกิดขึ้นมากว่า be going to + V(bare) อีก; มักจะไปกับคำบอกเวลาเฉพาะ

ตัวอย่าง:

I am eating out with my friend tonight.

(ฉันจะไปทานอาหารเย็นกับเพื่อนคืนนี้)

Present Simple Tense อธิบายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามกำหนด ตายตัวหรือเปลี่ยนแปลงได้ยากมาก และใช้ได้กับหลาย ๆ คน เช่น กำหนดเวลาของรถไฟ รถยนต์ เครื่องบิน ตารางเวลา ตารางการเดินทาง เป็นต้น

ตัวอย่าง:

The train leaves at 5:30 this afternoon. 

(รถไฟออกเวลา 5:30 น. บ่ายวันนี้)

be going to- V(bare) แสดงการคาดการณ์ที่มีหลักฐานเกี่ยวกับอนาคต โดยอิงจากความเป็นจริง

ตัวอย่าง:

Look at the sky. It’s going to rain.  

(มองดูท้องฟ้าสิ ฝนกำลังจะตก)

Future Simple Tense ตัวอย่างประโยค

1. We think she will become a famous singer one day.

(เราคิดว่าเธอจะกลายเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงในวันหนึ่ง)

2. They won’t come to the wedding party, I suppose. 

(ฉันคิดว่าพวกเขาจะไม่มางานแต่งงาน)

3. This cookie is too sweet. I won’t buy it.

(คุกกี้นี้หวานเกินไป ฉันจะไม่ซื้อหรอก)

4. A: The music is too loud.

(เสียงเพลงดังเกินไป)

B: I will turn it down. 

(ฉันจะทำให้มันเล็กลง)

5. One day, I will open my own restaurant. 

(สักวันฉันจะเปิดร้านอาหารเอง)

6. When I grow up, I will travel around the world. 

(เมื่อฉันโตขึ้น ฉันจะไปเที่ยวรอบโลก)

7. I will love you forever. 

(ฉันจะรักเธอตลอดไป)

8. Do you feel cold? I will turn the AC off. 

(คุณหนาวไหม ฉันจะปิดแอร์นะ)

9. It’s raining. Get in my car! I will take you home. 

(ฝนกำลังตกอยู่ ขึ้นรถฉันสิ ฉันจะไปส่งคุณที่บ้าน)

10. If it stops raining soon, we will still go camping. 

(ถ้าฝนหยุดตกเร็วๆ นี้ เราจะยังคงไปตั้งแคมป์กัน)

elsa speak official

แยกแยะความแตกต่างระหว่าง Future Simple Tense และ Near future tense

  • Near future tense เป็นโครงสร้าง be going to- V(bare).
  • กาลทั้งสองนี้มีฟังก์ชันคล้ายคลึงกัน 2 ประการ โดยเรามักจะเข้าใจผิดฟังก์ชันนั้น แต่นอกจากฟังก์ชันคล้ายคลึงกันแล้ว มันก็มีฟังก์ชันที่แตกต่างกัน

ล้วนแสดงการทำนายเกี่ยวกับอนาคต

ความแตกต่าง:

Future Simple TenseNear future tense
การคาดคะเนเป็นเรื่องส่วนตัว และไม่มีหลักฐานในความเป็นจริงการคาดการณ์ซึ่งมีหลักนฐานของความเป็นจริง
She will win the race. 
(เธอจะชนะการแข่งขัน)
She is going to win the race. She runs very fast and she has won many races.
(เธอจะชนะการแข่งขัน เธอวิ่งเร็วมากและชนะการแข่งขันมาแล้วหลายรายการ)
→ ขึ้นอยู่กับ: “เธอวิ่งเร็วมาก และเธอก็ได้ชนะการแข่งขันหลายรายการแล้ว”

ล้วนอธิบายสิ่งที่วางแผนจะทำหรือตัดสินใจทำในอนาคต

ความแตกต่าง:

Future Simple TenseNear future tense (be going to- V(bare)
เจตนา คือ การตัดสินใจในขณะพูดโดยไม่คิดให้มาก หรือ เจตนาคลุมเครือ ความน่าจะเกิดขึ้นต่ำ ไม่รู้ว่า จะเกิดขึ้นเมื่อใด และไม่มีแผนจะทำยังไงอธิบายถึงแผนการในอนาคตหรือความตั้งใจที่ให้ไว้หลังจากคิดอยู่พักหนึ่ง มีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้น มักจะมีเวลาที่กำหนด
Look! That cup is so cute. I will buy one. 
(ดูสิ แก้วนั่นน่ารักจัง ฉันจะซื้อหนึ่งอัน)
พ่อแม่ของฉันกำลังจะซื้อรถในเดือนหน้า
(พ่อแม่ของฉันกำลังจะซื้อรถในเดือนหน้า)

แบบฝึกหัด Future Simple Tense

แบบฝึกหัดที่ 1: ใส่กริยาในวงเล็บเหลี่ยมในรูปแบบ Future Simple Tense

1. I__________________ (move) to another city when I have enough money.  

2. If you buy more than 20 products, we__________________ (give) you a 20% discount. 

3. Mom, I promise __________________ (not go) home late again. 

4. Don’t worry! I__________________ (help) you.

5. This shirt feels very comfortable. I__________________ (take) it. 

6. I think they__________________ (choose) him for that position.  

7. If I need help, I__________________ (let) you know. 

คำตอบ:

1. will move

2. will give 

3. won’t go 

4. will help

5. will take

6. will choose

7. will let

แบบฝึกหัดที่ 2: จัดเรียงคำด้านล่างใหม่เพื่อสร้างประโยคที่ถูกต้อง

1. get there/ we/ we/ , / will call you/ when/ .

2. complete the task/ I/ I/ on time/ promise/ will/ .

3. will/ I think/ the next manager/ that employee/ become/ .

4. , / I/ when/ will/ travel around the world/ I / grow up/ .

5. buy/ ten bottles of this drink/ because/ will/ it’s so delicious/ we/ .

คำตอบ:

1. When we get there, we will call you. 

2. I promise I will complete the task on time. 

3. I think that employee will become the next manager. 

4. When I grow up, I will travel around the world. 

5. We will buy ten bottles of this drink because it’s so delicious. 

 4 เคล็ดลับสำหรับการเรียนด้วย ELSA Speak

แบบฝึกหัดที่ 3: ค้นหาข้อผิดพลาดในแต่ละประโยคด้านล่างและแก้ไขให้ถูกต้อง

1. I think she will choose that car. 

2. My parents will buy a flat this July. They have planned this for a long time.  

3. You feel hot, right? I will turn off the air conditioner (AC).  

4. Look! He’s closest to the finish line. He will win. 

5. Wow! This fish is very fresh. I’m taking it. 

คำตอบ: 

1. will chooses → will choose

2. will buy → are going to buy (นี่คือการตัดสินใจ/แผนการที่ทำหลังจากช่วงระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้นเราควรใช้ be going to-Vbare)

3. turn off → turn on

4. will win → is going to win (นี่เป็นการคาดการณ์ที่มีหลักฐานดังนั้นควรใช้ be going to-Vbare.)

5. I’m taking → I will take (นี่เป็นการตัดสินใจในขณะที่พูด ดังนั้นเราควรใช้ Future Simple Tense)

แบบฝึกหัดที่ 4: ใส่คำกริยาในวงเล็บลงในรูปแบบ Future Simple Tense หรือ Near future tense

1. This sofa is very comfortable. We__________________ (buy) it.

2. My sister__________________ (visit) her boyfriend’s family this summer. She has planned this for months.  

3. Look! Those dogs__________________ (catch) your cat. 

4. It’s okay. I__________________ (will) clean that. 

5. We think that our daughter__________________ (go) home late tonight. 

คำตอบ: 

1. will buy

2. is going to visit

3. are going to catch

4. will clean

5. will go home

>>> Read more

แบบฝึกหัดที่ 5: ใส่กริยาในวงเล็บลงในรูปแบบ Future Simple Tense หรือ Present Simple Tense

1. The plane__________________ (leave) at 9 this evening.  

2. We promise__________________ (not be) late again. 

3. The course__________________ (start) on July 25th.  

4. I think the train__________________ (arrive) late. 

5. This Friday, we__________________ (have) a meeting at 2:30pm. 

คำตอบ: 

1. leaves

2. won’t be

3. starts 

4. will arrive

5. have

แบบฝึกหัดที่ 6: จับคู่แต่ละคำในคอลัมน์ A กับคำที่เหมาะสมในคอลัมน์ B

AB
1. If the weather gets nicerA. as soon as I get there.
2. I will let you knowB. I will go everywhere I want.  
3. I promiseC. that team will win. 
4. When I grow upD. I will take good care of him.  
5. I thinkE. we will go on a picnic.  

คำตอบ:

1. E

2. A

3. D

4. B

5. C

แบบฝึกหัดที่ 7: ใช้ Future Simple Tense เพื่อเติมประโยคด้านล่างให้สมบูรณ์

1. If, one day, I have enough money,…  

2. I will text you as soon as…

3. I think my boss… 

4. I believe my (best) friend…

5. When I retire,… 

คำตอบ: 

ประโยคเหล่านี้เป็นประโยคที่มีคำตอบแบบเปิด ขึ้นอยู่กับความคิดของคุณเอง ดังนั้นคำตอบด้านล่างมีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และเพื่อให้คุณเห็นวิธีใช้ Future Simple Tense

1. If, one day, I have enough money, I will move out of my parents’ house.  

2. I will text you as soon as I find your jacket. 

3. I think my boss will like this idea.  

4. I believe my (best) friend will be successful.

5. When I retire, I will travel around the world. 

หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจ Future Simple Tense ได้ดียิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้กับการพูดและการเขียนได้อย่างถูกต้อง ให้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษของคุณต่อไปและอย่าลืมฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้คล่องแคล่วยิ่งขึ้น ขอบคุณที่อ่านบทความนี้!

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท