A An The ใช้ยังไง ทฤษฎีและแบบฝึกหัดในภาษาอังกฤษ

A, An, The หรือที่ได้เรียกว่า “Articles” เป็นคำที่ใช้กันทั่วไปในภาษาอังกฤษ เราจะแยกแยะและ a an ใช้ยังไง มาหาคำตอบในบทความด้านล่างกับ ELSA Speak นะ

Articles คืออะไร

A An The (Articles) คือคำนำหน้าคำนาม เพื่อระบุว่า คำนามนั้นเป็นวัตถุที่ชัดเจนหรือไม่ เฉพาะเจาะจงหรือทั่วไป A An The เป็นส่วนหนึ่งของคำคุณศัพท์และใช้เพื่อขยายคำนาม

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

ตัวอย่าง:

 • We need a car. (เราต้องการรถยนต์คันหนึ่ง )
 • The sun makes plants photosynthesize. (ดวงอาทิตย์ทำให้พืชสังเคราะห์ด้วยแสงได้)

การจำแนก article ในภาษาอังกฤษ

Article ในภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 • Article ไม่เฉพาะเจาะจง (Indefinite article): A/an
 • Article เฉพาะเจาะจง (Definite article): The
a an ใช้ยังไง
a an ใช้ยังไง การจำแนก article

หลักการใช้ a an the ในภาษาอังกฤษ

 “A” และ “An” ใช้กับวัตถุหรือปรากฏการณ์ที่ผู้ฟังไม่รู้ “The” ใช้กับเหตุการณ์ที่ทั้งผู้พูดและผู้ฟังต่างรู้จัก

หลักการใช้ Definite article: The

“The” ใช้กับคำนามเฉพาะเจาะจง โดยก่อนหน้านี้ คำนามนั้นได้กล่าวถึงในประโยคหรือบริบทการสนทนาไปแล้ว ดังนั้น ทั้งผู้พูดและผู้ฟังจึงต่างเข้าใจว่า กำลังพูดถึงใครหรือสิ่งใดอยู่

ตัวอย่าง:

 • The girl next to Mark is my sister. (ผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างๆ Mark คือน้องสาวของฉัน)
 • I gave him the bike I bought yesterday. (ฉันมอบจักรยานคันใหม่ที่ฉันซื้อเมื่อวานให้เขา)

“The” ใช้ในกรณีต่อไปนี้

The นำหน้าบุคคลหรือสิ่งของที่เฉพาะเจาะจงหรือถูกกล่าวถึงแล้ว

ตัวอย่าง: Did you lock the car? ( คุณล็อครถหรือยัง)

→ ผู้ฟังรู้ว่าผู้พูดกำลังกล่าวถึง “the car” = your car/our car.

The นำหน้าคำนามชี้เฉพาะเจาะจง ที่มีวลีหรืออนุประโยคตามหลัง 

ตัวอย่าง: What did you do with the camera I lent you? ( คุณทำอะไรกับกล้องที่ฉันให้คุณยืม)

→ “the camera” ถูกระบุโดยอนุประโยค “I lent you”

The นำหน้าคำนามที่ใช้เรียกสถานที่เฉพาะ

ตัวอย่าง: Turn left here for the station.(ตรงนี้ เลี้ยวซ้ายจะไปถึงสถานี)

The นำหน้าคำนามที่ใช้เรียกสิ่งที่มีเพียงอันเดียวเท่านั้น

ตัวอย่าง: the earth (โลก), the sky (ท้องฟ้า), the sun (ดวงอาทิตย์)

The ใช้กับวลีบางวลีที่ใช้เรียกสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

ตัวอย่าง: the environment (สิ่งแวดล้อม ), the country (ประเทศ), the weather (อากาศ)

The นำหน้าคำคุณศัพท์/คำวิเศษณ์ ในการเปรียบเทียบขั้นสุด

ตัวอย่าง: I am the tallest in my family. (ฉันเป็นคนที่สูงที่สุดในครอบครัว)

The นำหน้า first, second, third,.. และ next, last, same, only

ตัวอย่าง: He was the first person I dated. (เขาเป็นคนแรกที่ฉันคบกัน)

The นำหน้าชื่อวงดนตรีหรือเรือ

ตัวอย่าง: The Beatles were an internationally famous British pop group. (Beatles เป็นวงดนตรีป๊อปอังกฤษที่มีชื่อเสียงระดับโลก)

The นำหน้านามสกุลของคนใดคนหนึ่ง โดยนามสกุลนั้นอยู่ในรูปแบบพหูพจน์เพื่อระบุถึงทั้งครอบครัว

ตัวอย่าง: The Johns have lived in this town for over 40 years (ครอบครัว Johns อาศัยอยู่ในเมืองนี้มานานกว่า 40 ปีแล้ว)

The + คำคุณศัพท์ (Adj) ที่ระบุถึงกลุ่มคน ฝูงสัตว์ หรือสิ่งของ

ตัวอย่าง: the rich (คนรวย), the old (ผู้อาวุโส), the poor (คนจน)

The + คำนามเอกพจน์ที่ระบุถึง สัตว์ สิ่งของ เครื่องจักร เครื่องดนตรี ชนิดใดชนิดหนึ่ง

ตัวอย่าง: The tiger is in danger of becoming extinct (เสือกำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์)

>>> Read more

หลักการใช้ Indefinite article: A

“A” นำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ (ขึ้นอยู่กับการออกเสียง) นอกจากนี้ ในบางกรณี “a” ใช้กับคำนามที่ขึ้นต้นด้วย “u, y, h” อีกด้วย

ตัวอย่าง:

 • A chair (เก้าอี้ 1 ตัว)
 • A table (โต๊ะ 1 ตัว)
 • A uniform (เครื่องแบบ 1 ชุด)

นอกจากนี้ “a” ยังมี หลักการใช้อื่นๆ ดังนี้

 A + คำนามที่ขึ้นต้นด้วย “uni” และ “eu”

ตัวอย่าง: A university (มหาวิทยาลัย); a union (องค์กร); a eulogy (คำสรรเสริญ)

A + คำบอกจำนวน

ตัวอย่าง: a couple (คู่); a lot of (มากมาย)

A ใช้กับเศษส่วน

ตัวอย่าง: a/one third (1/3); a/one fifth (1/5)

A ใช้กับ อัตรา ราคา ความเร็ว

ตัวอย่าง: $5 a kilo (โลละ $5); 3 times a day (วันละ 3 ครั้ง)

A +  ตัวเลข โดยปกติจะเป็นร้อยหรือพัน

ตัวอย่าง: A hundred(ร้อย); A thousand(พัน)

หลักการใช้ Indefinite article: An

“An” นำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระ (u,e,o,a,i) ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกเสียง ไม่ใช่การสะกดคำ

ตัวอย่าง:

 • An apple: แอปเปิ้ล 1 ลูก
 • An umbrella: ร่ม 1 คัน
 • An orange: ส้ม 1 ลูก

นอกจากนี้ “an” ยังนำหน้าคำบางคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษรเงียบในภาษาอังกฤษ เช่น an heir, an hour… หรือใช้กับตัวย่อ: An MSc ( มหาบัณฑิต 1 คน), an  S.O.S (สัญญาณขอความช่วยเหลือ )

a an ใช้ยังไง
a an ใช้ยังไง หลักการใช้

กรณีที่ใช้ a an the ไม่ได้

นอกจากหลักการใช้ a an the ดังกล่าวข้างต้นแล้ว คุณต้องเหลีกเลี่ยงการใช้ a an the ในบางกรณีดังต่อไปนี้

กรณีที่ the ใช้ไม่ได้

The ไม่นำหน้าคำนามพหูพจน์ทั่วไปและคำนามนับไม่ได้ทั่วไป

ตัวอย่าง:

1. Elephants are intelligent animals. → ถูก

2. The elephants are intelligent animals.→ ผิด

(ช้างเป็นสัตว์ที่ฉลาด)

The ไม่นำหน้ากีฬา: Tennis, chess, golf, basketball,..

ตัวอย่าง:

1. He plays golf. → ถูก

2. He plays the golf. → ผิด

(เขาเล่นกอล์ฟ)

The ไม่นำหน้ามื้ออาหาร (breakfast, lunch, dinner).

ตัวอย่าง

1. They have gone for lunch. → ถูก

2. They have gone for the lunch. → ผิด

(พวกเขาไปกินข้าวเที่ยงกันแล้ว)

The ไม่นำหน้า ชื่อทวีป ประเทศ รัฐ เกาะ ทะเลสาบ เมือง ตำบล ถนน ภูเขา ดาวเคราะห์ ฯลฯ

ตัวอย่าง:

1. Korea is one of the countries that I want to visit. → ถูก

2. The Korea is one of the countries that I want to visit. → ผิด

(เกาหลีเป็นประเทศหนึ่งที่ฉันอยากไปเที่ยว)

The ไม่นำหน้า คุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของหรือสัมพันธการก

ตัวอย่าง:

1. My friend just bought a new car.→ ถูก

2. My the friend just bought a new car.→ ผิด

(เพื่อนของฉันเพิ่งซื้อรถใหม่คันหนึ่ง)

กรณีที่ “a/an” ใช้ไม่ได้

 “A/An” ไม่นำหน้าคำนามพหูพจน์หรือคำนามนับไม่ได้

ตัวอย่าง:

1. Birds are flying in the sky. → ถูก

2. A birds are flying in the sky. → ผิด

(นกบินอยู่บนท้องฟ้า)

“A/An” ไม่นำหน้ามื้ออาหาร เว้นแต่มีคำคุณศัพท์นำหน้า

ตัวอย่าง:

1. We have breakfast at eight. → ถูก

2. We have a breakfast at eight. → ผิด

(เรากินอาหารเช้าตอน 8 โมงเช้า)

“A/An” ไม่นำหน้าคำคุณศัพท์หรือคำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ ใช้โครงสร้าง “a…of mine/yours/hers,…”

ตัวอย่าง:

1. He is a friend of mine. → ถูก

2. He is a my friend. → ผิด

(เขาเป็นเพื่อนของฉัน)

เรียนภาษาอังกฤษด้วยแอป ELSA Speak ดีหรือไม่

แบบฝึกหัดเกี่ยวกับ a an the ในภาษาอังกฤษ [มีคำตอบ]

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดที่ 1: เลือกคำตอบที่ถูกต้อง

คำถามคำตอบ
1. Jackson wanted _____ new motorbike for Christmas. A. A
B. An
C. The
2. Mary tasted _____ birthday cake her sister had made.A. A
B. An
C. The
3. The children have _____ new teacher called Mrs. An.A. A
B. An
C. The
4. All students must obey _____ rulesA. A
B. An
C. The
5. He turned on _____ radio to listen to _____ newsA. A
B. An
C. The
6. Mai is in Boston studying for _____ MABA. A
B. An
C. The
7. The teacher read _____ interesting article from the book.A. A
B. An
C. The
8. There was _____ huge crowd of people outside the museum. A. A
B. An
C. The
9. Hung talked for _____ hour about his school projectA. A
B. An
C. The

แบบฝึกหัดที่ 2: เติม a/an/the ลงในช่องว่าง

1. Can you recommend me … good restaurant?

2. I saw … accident this afternoon.

3. They live in the city. It is … most developed city in Vietnam.

4. This house is very large, do you have .. garden?

5. We ate dinner at … quality restaurant in the city.

6. There isn’t … airport near where I live. 

7. There are two bikes in the parking lot. …black one and a white one.

8. Let’s sit in … .garden.

>>> Read more

คำตอบ

แบบฝึกหัดที่ 1: 

1. A2. C3. A4. C5. C
6. B7. B8. A9. B

แบบฝึกหัดที่ 2: 

1. a2. an3. the4. a
5. a6. an7. a8. the

บทความข้างต้นแนะนำความรู้และหลักการใช้ a, an, the ในภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ คุณควรฝึกฝนเป็นประจำกับแอป ELSA Speak เพื่อการเรียนภาษาอังกฤษได้มีประสิทธิภาพ โดยตัวอย่างประโยคและบทสนทนาที่งายๆ คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างแม่นยำและสะสมคำศัพท์ได้มากยิ่งขึ้น

โดยเฉพาะ ELSA Speak เป็นแอปพลิเคชั่นฝึกพูดภาษาอังกฤษชั้นนำของโลก ที่สามารถจำรู้เสียงพูดและแก้ไขข้อผิดพลาดในการออกเสียงด้วยเทคโนโลยี A.I ผู้เรียนจะได้รับคำแนะนำให้แก้ไขข้อผิดพลาดในการออกเสียง รูปปาก วิธีหายใจออก และการวางลิ้นอีกด้วย

a an ใช้ยังไง ELSA Speak

ELSA Speak จะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างครอบคลุม โดยเฉพาะทักษะการออกเสียง การฟัง  น้ำเสียง การสนทนา การเน้นเสียง…

ปัจจุบัน ELSA Speak ได้ช่วยให้ผู้เรียน 40 ล้านคนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น 40% ด้วยการฝึกวันละ 10 นาที ลงทะเบียน ELSA Pro เพื่อพิชิตภาษาต่างประเทศตอนนี้เลย

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท