ตาราง Irregular Verbs ในภาษาอังกฤษที่ครบถ้วนและถูกต้องที่สุด

Irregular Verbs มักจะเป็นประเด็นทางไวยากรณ์ที่ “ปวดหัว” เสมอ เพราะว่ามันเรียนยากแต่ลืมง่าย มาทบทวนและเรียนรู้ Irregular Verbs กับ ELSA Speak ผ่านตารางด้านล่างนี้เลย

สารบัญ

นิยาม Irregular Verbs – Irregular Verbs คืออะไร

Irregular Verbs (กริยาไม่ปกติ) คือ กริยาอธิบายการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีต และไม่มีกฎตายตัวเมื่อผันคำกริยาในอดีตกาล อดีตกาลสมบูรณ์ หรือปัจจุบันกาลสมบูรณ์

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

กริยาไม่ปกติ หรือ Irregular Verbs มีคุณสมบัติเหมือนกับชื่อเลย: ไม่เป็นตามกฎเกณฑ์ของการเติม -ed เมื่อเปลี่ยนจากกริยาช่อง 1 (Infinitive) เป็นกริยาช่อง 2 – Past Tense (V2) หรือกริยาช่อง 3 –  Past Participle (V3)

ตัวอย่าง: กริยาปกติ เช่นคำว่า “cook” จะเปลี่ยนแบบนี้:

 • ช่อง 1: cook
 • ช่อง 2: cooked
 • ช่อง 3: cooked

แต่กริยาไม่ปกติ เช่นคำว่า “break” จะมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้:

 • ช่อง 1: break
 • ช่อง 2: broke
 • ช่อง 3: broken

Read more

ตาราง Irregular Verbs ในภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบ

ในความเป็นจริง มี Irregular Verbs มากกว่า 600 คำ แต่มีเพียงประมาณ 360 คำเท่านั้นที่ใช้บ่อยในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน   ในตารางต่อไปนี้ ELSA Speak สรุป 360 คำ Irregular Verbs พร้อมคําแปล ที่ใช้บ่อยที่สุด

ขึ้นต้นด้วย A

ช่อง 1 (V1)ช่อง 2 (V2)ช่อง 3 (V3)คำแปล
abideabodeabidedabodeabidedยึดถือ
arisearosearisenเกิดขึ้น
awakeawokeawokenตื่น

ขึ้นต้นด้วย B

backslidebackslidbackslidbacksliddenย้อนกลับ
bewas/werebeenเป็น
bearborebornทน
beatbeatbeatbeatenตี
becomebecamebecomeกลายเป็น
befallbefellbefallenเกิดขึ้น
beginbeganbegunเริ่ม
beholdbeheldbeheldเห็น, ดู
bendbentbentหัก งอ
besetbesetbesetโอบล้อมรอบด้าน
bespeakbespokebespokenตามความต้องการ
betbetbetพนัน
bidbidbidประมูล
bindboundboundผูกติดกัน
bitebitbittenกัด
bleedbledbledเลือดออก
blowblewblownเป่า
breakbrokebrokenแตก, หัก
breedbredbredผสมพันธ์ุ
bringbroughtbroughtนำมา
broadcastbroadcastbroadcastออกอากาศ
browbeatbrowbeatbrowbeatbrowbeatenรังแก
buildbuiltbuiltสร้าง
burnburntburnedburntburnedเผา
burstburstburstระเบิดออก
bustbustbustedbustbusted(ทำให้) แตกออก, ล้มละลาย, ล้มลง, จับกุม
buyboughtboughtซื้อ

ขึ้นต้นด้วย C

castcastcastหล่อเหล็ก
catchcaughtcaughtจับ
chidechidchidedchidchiddenchidedตะเพิด
choosechosechosenเลือก
cleaveclovecleftcleavedclovencleftcleavedทำให้แยกออก, กระจาย
cleaveclavecleavedติดแน่น
clingclungclungพิง
clotheclothedcladclothedcladตกแต่ง, แต่งตัว
comecamecomeมา
costcostcostมีราคา
creepcreptcreptคืบคลาน
crossbreedcrossbredcrossbredเอาพันธุ์ต่างชนิดมาผสมกัน
crowcrewcrewedcrowedคุยโม้, ร้อง
cutcutcutตัด

ขึ้นต้นด้วย D

daydreamdaydreamtdaydreameddaydreamtdaydreamedคิดปรารถนา / ฝัน
dealdealtdealtจัดการ
digdugdugขุด
disprovedisproveddisproveddisprovenหักล้าง
divedovediveddivedดำน้ำ
dodiddoneทำ
drawdrewdrawnวาด, ถอนเงิน
dreamdreamtdreameddreamtdreamedฝัน
drinkdrankdrunkดื่ม
drivedrovedrivenขับรถ
dwelldweltdweltอาศัยอยู่
Irregular Verbs ขึ้นต้นด้วย D

ขึ้นต้นด้วย E

eatateeatenกิน

ขึ้นต้นด้วย F

fallfellfallenล้มเหลว
feedfedfedให้อาหารสัตว์
feelfeltfeltรู้สึก
fightfoughtfoughtต่อสู้
findfoundfoundพบ
fitfitfitพอเหมาะ
fleefledfledหลบหนี
flingflungflungเขวี้ยง
flyflewflownบิน
forbidforbadeforbiddenห้าม
forecastforecastforecastedforecastforecastedพยากรณ์
foregoforewentforegoneยอม, ไม่เอา
foreseeforesawforeseenคาด
foretellforetoldforetoldพยากรณ์, คาดการณ์
forsakeforsookforsakenสละ, ละทิ้ง
freezefrozefrozenขู่, ทำให้ตกใจ
frostbitefrostbitfrostbittenอาการบวมเป็นน้ำเหลือง

ขึ้นต้นด้วย G

getgotgottengotได้
gildgiltgildedgiltgildedปิดทอง
girdgirtgirdedgirtgirdedล้อมรอบ
givegavegivenให้
gowentgoneไป
growgrewgrownเจริญงอกงาม

ขึ้นต้นด้วย H

hand-feedhand-fedhand-fedป้อนด้วยมือ
handwritehandwrotehandwrittenเขียนด้วยลายมือ
hanghunghungแขวน, ห้อย, โหน
havehadhadมี
hearheardheardได้ยิน
heavehoveheavedhoveheavedชัก, ยก, ลาก
hewhewedhewnhewedโค่น, ฟัน
hidehidhiddenซ่อน
hithithitตี
hurthurthurtทำร้าย

ขึ้นต้นด้วย I

inbreedinbredinbredพันธุ์
inlayinlaidinlaidฝัง, จารึก
inputinputinputนำเข้าข้อมูล
insetinsetinsetเสียบ, แทรก
interbreedinterbredinterbredพันธุ์ผสม
interweaveinterwoveinterweavedinterwoveninterweavedผสมผสาน
interwindinterwoundinterwoundม้วนเข้า, ห่อเข้า

ขึ้นต้นด้วย J

jerry-buildjerry-builtjerry-builtการก่อสร้างที่เลอะเทอะ

ขึ้นต้นด้วย K

keepkeptkeptเก็บรักษา
kneelkneltkneeledkneltkneeledคุกเข่า
knitknitknittedknitknittedถัก
knowknewknownรู้จัก
Irregular Verbs ขึ้นต้นด้วย K

ขึ้นต้นด้วย L

laylaidlaidวางไข่
leadledledนำ
leanleanedleantleanedleantยัน
leapleaptleaptกระโดด
learnlearntlearnedlearntlearnedเรียน
leaveleftleftออกจาก
lendlentlentให้ยืม
letletletอนุญาต
lielaylainนอนลง
lightlitlightedlitlightedจุดไฟ
lip-readlip-readlip-readอ่านริมฝีปาก
loselostlostทำหาย

ขึ้นต้นด้วย M

makemademadeทำ
meanmeantmeantหมายถึง
meetmetmetพบ
miscastmiscastmiscastเลือกบทบาทผิด
misdealmisdealtmisdealtแจกไพ่ผิด
misdomisdidmisdoneทำผิด
mishearmisheardmisheardได้ยินผิด
mislaymislaidmislaidที่จะหลงทาง
misleadmisledmisledหลงทาง
mislearnmislearnedmislearntmislearnedmislearntเรียนรู้ผิด
misreadmisreadmisreadอ่านผิด
missetmissetmissetใส่ผิดที่
misspeakmisspokemisspokenพูดไม่ถูกต้อง
misspellmisspeltmisspeltสะกดผิด
misspendmisspentmisspentใช้จ่ายสิ้นเปลือง
mistakemistookmistakenทำผิด
misteachmistaughtmistaughtสอนผิด
misunderstandmisunderstoodmisunderstoodเข้าใจผิด
miswritemiswrotemiswrittenเขียนผิด
mowmowedmownmowedตัดหญ้า

ขึ้นต้นด้วย O

offsetoffsetoffsetชดเชย
outbidoutbidoutbidประมูลสูงกว่า
outbreedoutbredoutbredสายพันธุ์นอก
outdooutdidoutdoneทำดีกว่า
outdrawoutdrewoutdrawnชักปืนเร็วกว่า
outdrinkoutdrankoutdrunkดื่มมากเกินไป
outdriveoutdroveoutdrivenขับเร็วกว่า
outfightoutfoughtoutfoughtเอาชนะได้ดีกว่า
outflyoutflewoutflownบินได้สูง/ไกลกว่า
outgrowoutgrewoutgrownเจริญเร็วกว่า
outleapoutleapedoutleaptoutleapedoutleaptกระโดดได้สูง/ไกลกว่า
outputoutputoutputแสดงผล ผ่านคอมพิวเตอร์
outrideoutrodeoutriddenขี่ดีกว่า
outrunoutranoutrunวิ่งเร็วกว่า
outselloutsoldoutsoldขายได้เร็วกว่า
outshineoutshinedoutshoneoutshinedoutshoneบดบังรัศมี
outshootoutshotoutshotยิงดีกว่า แตกหน่อ
outsingoutsangoutsungร้องเพลงได้ดีกว่า
outsitoutsatoutsatนั่งได้นานกว่า
outsleepoutsleptoutsleptนอนหลับนานกว่า/ช้ากว่า
outsmelloutsmelledoutsmeltoutsmelledoutsmeltสำรวจ ดมกลิ่น
outspeakoutspokeoutspokenพูดมากกว่า/นานกว่า/ดังกว่า
outspeedoutspedoutspedไป/วิ่งเร็วกว่า
outspendoutspentoutspentใช้เงินมากกว่า
outswearoutsworeoutswornสาปแช่งมากกว่า
outswimoutswamoutswamว่ายน้ำได้ดีกว่า
outthinkoutthoughtoutthoughtคิดเร็วกว่า
outthrowoutthrewoutthrownขว้างเร็วกว่า
outwriteoutwroteoutwrittenเขียนได้เร็วกว่า
overbidoverbidoverbidให้ราคาสูงเกินไป
overbreedoverbredoverbredให้อาหารมากเกินไป
overbuildoverbuiltoverbuiltสร้างมากเกินไป
overbuyoverboughtoverboughtซื้อมากเกินไป
overcomeovercameovercomeเอาชนะ
overdooverdidoverdoneทำมากเกินไป
overdrawoverdrawoverdrawnเรียกร้องมากไป
overdrinkoverdrankoverdrunkดื่มมากเกินไป
overeatoverateovereatenกินมากเกินไป
overfeedoverfedoverfedให้อาหารมากไป
overflyoverflewoverflownบินผ่าน
overhangoverhungoverhungสิ่งที่แขวนอยู่
overhearoverheardoverheardดักฟัง
overlayoverlaidoverlaidปิดบัง
overpayoverpaidoverpaidจ่ายเงินมากเกินไป
overrideoverrodeoverriddenการใช้อำนาจโดยมิชอบ
overrunoverranoverrunบุกรุก
overseeoversawoverseenกำกับ
overselloversoldoversoldขายมากเกินไป
oversewoversewedoversewnoversewedจักรเย็บผ้า
overshootovershotovershotข้ามเส้นชัย
oversleepoversleptoversleptนอนมากเกินไป
overspeakoverspokeoverspokenพูดมากเกินไป
overspendoverspentoverspentใช้จ่ายมากเกินไป
overspilloverspilledoverspiltoverspilledoverspiltหก, ล้น
overtakeovertookovertookปลดจากตำแหน่ง
overthinkoverthoughtoverthoughtการคำนวณล่วงหน้ามากเกินไป
overthrowoverthrewoverthrownปลดจากตำแหน่ง
overwindoverwoundoverwoundไขลาน (นาฬิกา) แน่นเกินไป
overwriteoverwroteoverwrittenเขียนยาวเกินไป เขียนทับ
Irregular Verbs ขึ้นต้นด้วย O

ขึ้นต้นด้วย P

partakepartookpartakenเข้าร่วม
paypaidpaidจ่าย
pleadpleadedpledpleadedpledอ้อนวอน, ขอโทษ
prebuildprebuiltprebuiltสร้างล่วงหน้า
predopredidpredoneทำก่อน
premakepremadepremadeทำก่อน
prepayprepaidprepaidชำระล่วงหน้า
presellpresoldpresoldขายล่วงหน้า
presetpresetpresetติดตั้งล่วงหน้า
preshrinkpreshrankpreshrunkแช่ผ้าให้หดตัวก่อนเย็บ
proofreadproofreadproofreadอ่านต้นฉบับก่อนพิมพ์
proveprovedprovenprovedพิสูจน์
putputputวาง
quick-freezequick-frozequick-frozenแช่แข็งอย่างรวดเร็ว
quitquitquittedquitquittedเลิก

ขึ้นต้นด้วย R

readreadreadอ่าน
reawakereawokereawakeตื่นขึ้นมาอีกครั้ง
rebidrebidrebidเสนอราคาประมูล
rebindreboundreboundผูก, ปิด
rebroadcastrebroadcastrebroadcastedrebroadcastrebroadcastedปฏิเสธ
rebuildrebuiltrebuiltสร้างใหม่
recastrecastrecastแต่งใหม่
recutrecutrecutตัดทอน
redealredealtredealtจัดการใหม่
redoredidredoneทำซ้ำ
redrawredrewredrawnเขียนใหม่
refitrefittedrefitrefittedrefitด้าย, เจาะ
regrindregroundregroundลับคม
regrowregrewregrownปลูกทดแทน
rehangrehungrehungห้อยกลับ
rehearreheardreheardฟังซ้ำ
reknitreknittedreknitreknittedreknitสานใหม่
relayrelaidrelaidถ่ายทอด
relayrelayedrelayedส่งซ้ำ
relearnrelearnedrelearntrelearnedrelearntเรียนรู้ใหม่
relightrelitrelightedrelitrelightedสว่างขึ้นอีกครั้ง
remakeremaderemadeทำใหม่
rendrentrentฉีก, ตัด
repayrepaidrepaidคืนเงิน
rereadrereadrereadอ่านซ้ำ
rerunreranrerunเล่นซ้ำ
resellresoldresoldขายใหม่
resendresentresentส่งใหม่
resetresetresetติดตั้งใหม่
resewresewedresewnresewedเย็บใหม่
retakeretookretakenเอาคืน
reteachretaughtretaughtสอนใหม่
retearretoreretornร้องไห้อีกครั้ง
retellretoldretoldบอกต่อ
rethinkrethoughtrethoughtคิดใหม่
retreadretreadretreadเหยียบอีกครั้ง
retrofitretrofittedretrofitretrofittedretrofitดัดแปลงชิ้นส่วนใหม่
rewakerewokerewakedrewakenrewakedตื่นขึ้นมาอีกครั้ง
rewearreworerewornสวมใส่อีกครั้ง
reweaverewovereweavedrewovereweavedสานใหม่
rewedrewedreweddedrewedreweddedแต่งงานใหม่
rewetrewetrewettedrewetrewettedเปียกอีกครั้ง
rewinrewonrewonชนะอีกครั้ง
rewindrewoundrewoundกรอกลับ, หมุนเทปกลับ
rewriterewroterewrittenเขียนใหม่
ridridridขจัด
rideroderiddenขี่
ringrangrungกรดกริ่ง
riseroserisenลุกขึ้น
roughcastroughcastroughcastรูปร่างโดยประมาณ
runranrunวิ่ง

ขึ้นต้นด้วย S

sand-castsand-castsand-castหล่อในแม่พิมพ์ทราย
sawsawedsawnเลื่อย
saysaidsaidพูด
seesawseenเห็น
seeksoughtsoughtค้นหา
sellsoldsoldขาย
sendsentsentส่ง
setsetsetจัดวาง
sewsewedsewnsewedเย็บ
shakeshookshakenสั่น
shaveshavedshavedshavenโกน
shearshearedshornตัดขนแกะ
shedshedshedเท, ทิ้ง
shineshoneshoneเปล่งแสง
shitshitshatshittedshitshatshittedถ่ายอุจจาระ
shootshotshotยิง
showshowedshownshowedแสดง
shrinkshrankshrunkหด
shutshutshutปิด
sight-readsight-readsight-readเล่นหรือร้องเพลงโดยไม่ได้ศึกษามาก่อน
singsangsungร้องเพลง
sinksanksunkจม
sitsatsatนั่ง
slayslewslainฆ่า
sleepsleptsleptนอน
slideslidslidเลื่อน
slingslungslungขว้าง, คล้อง
slinkslunkslunkเดินหลบเลี่ยง, คลอดลูกก่อนกำหนด (สัตว์)
slitslitslitสอดกรีดตามยาว
smellsmeltsmeltกลิ่น
smitesmotesmittenตีอย่างแรง
sowsowedsownsewedหว่านพืช
sneaksneakedsnucksneakedsnuckหลบ ๆ ซ่อน ๆ, แอบพาไป
speakspokespokenพูด
speedspedspeededspedspeededเร่งความเร็ว
spellspeltspelledspeltspelledสะกด
spendspentspentใช้จ่าย
spillspiltspilledspiltspilledทำหก
spinspunspanspunปั่น
spoilspoiltspoiledspoiltspoiledทำให้เสียหาย, ตามใจจนเสียคน, เน่าเสีย, แย่งชิง
spreadspreadspreadแผ่
standstoodstoodยืน
stealstolestolenขโมย
stickstuckstuckติดอยู่กับ
stingstungstungปล่อยเหล็กไน
stinkstunkstankstunkเหม็น
stridestrodestriddenเดินก้าวยาว ๆ
strikestruckstruckโจมตี
stringstrungstrungขึ้นสาย, ร้อยลูกปัด
sunburnsunburnedsunburntsunburnedsunburntผิวไหม้
swearsworeswornสาบาน
sweatsweatsweatedsweatsweatedเหงื่อ
sweepsweptsweptกวาด
swellswelledswollenswelledบวม
swimswamswumว่ายน้ำ
swingswungswungแกว่ง
Irregular Verbs ขึ้นต้นด้วย S

ขึ้นต้นด้วย T

taketooktakenเอา
teachtaughttaughtสอน
teartoretornฉีก
telecasttelecasttelecastออกอากาศทางโทรทัศน์
telltoldtoldบอก
thinkthoughtthoughtคิด
throwthrewthrownขว้าง
thrustthrustthrustผลัก
treadtrodtroddentrodเดิน
typewritetypewrotetypewrittenพิมพ์ดีด

ขึ้นต้นด้วย U

unbendunbentunbentยืดตัว
unbindunboundunboundเปิดออก
unclotheunclotheduncladunclotheduncladเปลื้องผ้า
undercutundercutundercutตัดราคา
underfeedunderfedunderfedขาดอาหาร
undergounderwentundergoneได้รับ
underlieunderlayunderlainนอนอยู่ใต้
underpayunderpaidunderpaidจ่ายน้อย
undersellundersoldundersoldกดราคา
understandunderstandunderstandเข้าใจ
undertakeundertookundertookรับปาก
underwriteunderwroteunderwrittenรับประกัน
undoundidundidแก้ไข
unfreezeunfrozeunfrozenคลายน้ำแข็ง
unhangunhungunhungวางลง
unhideunhidunhiddenแสดง, ไม่ซ่อน
unlearnunlearnedunlearntunlearnedunlearntยกเลิก, ลืม
unspinunspununspunหันกลับมา
unwindunwoundunwoundคลี่คลาย
upholdupheldupheldยกไว้
upsetupsetupsetเสียใจ

ขึ้นต้นด้วย V

wakewokewakewokenwakedตื่น
waylaywaylaidwaylaidซุ่มโจมตี
wearworewornสวม
weavewoveweavedwovenweavedทอ
wedwedweddedwedweddedแต่งงาน
weepweptweptร้องไห้
wetwetwettedwetwettedเปียก
winwonwonชนะ
windwoundwoundไขลาน
withdrawwithdrewwithdrawnถอน
withholdwithheldwithheldระงับ, ยับยั้ง, ไม่อนุมัติ
withstandwithstoodwithstoodทนต่อ, อดกลั้นต่อ, ต้านทานต่อ
workworkedworkedทำงาน
wringwrungwrungบิด
writewrotewrittenเขียน

กรณีในการใช้ Irregular Verbs คำแปล

ช่อง 2 (V2)

เราจะใช้ V2 ของ Irregular Verbs ใน อดีตกาลธรรมดา (Past Simple)

ตัวอย่างเช่น: She began learning Japanese 4 years ago.

⟶ เธอเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ช่อง 3 (V3)

เราจะใช้ V3 ของ Irregular Verbs ใน Perfect Tense: ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ (Present Perfect) อดีตกาลสมบูรณ์ (Past Perfect) และอนาคตกาลสมบูรณ์ (Future Perfect) 

 • ตัวอย่างในปัจจุบันกาลสมบูรณ์:

I have just begun learning Japanese.

⟶ ฉันเพิ่งเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น

 • ตัวอย่างในอดีตกาลสมบูรณ์:

They had eaten all the food before we arrived.

⟶ พวกเขากินอาหารหมดก่อนที่เราจะมาถึง

 • ตัวอย่างในอนาคตกาลสมบูรณ์:

By the time you contact them, they will have sold the house.

⟶ เมื่อคุณติดต่อกับพวกเขา พวกเขาอาจจะขายบ้านไปแล้ว

ถึงนี้แล้ว ทุกคนน่าจะเข้าใจคำจำกัดความและกรณีในการใช้ Irregular Verbs แล้วใช่ไหม? งั้นมาเข้าสู่เนื้อหาหลักของบทเรียนวันนี้กันเลย!

วิธีที่ง่ายที่สุดในการเรียนรู้ Irregular Verbs 360 คำ

ความรู้ฉบับย่อ

การจำ Irregular Verbs ทั้งหมดในภาษาอังกฤษ (ประมาณ 600 คำ) เป็นงานที่ต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก ดังนั้น แทนที่จะพยายาม “อัดแน่น” Irregular Verbs ทั้งตาราง คุณควรเน้นคำที่คุณอาจเจอหรือจำเป็นต้องใช้บ่อยๆ

ในตาราง Irregular Verbs ในภาษาอังกฤษด้านบน ELSA Speak ได้ “ทำให้ง่ายขึ้น” จาก Irregular Verbs มากกว่า 600 คำในภาษาอังกฤษ เหลือเพียง 360 คำที่พบบ่อยที่สุด อย่างไรก็ตาม หากคุณยังคงคิดว่า 360 เป็นจำนวนที่มากเกินไป ด้านล่างนี้คือรายการกริยา 3 ช่อง Irregular Verbs บางคำที่ใช้บ่อยที่สุด

 • become – became – become: กลายเป็น
 • buy – bought – bought: ซื้อ
 • come – came – come: มา
 • do – did – done: ทำ
 • eat – ate – eaten: กิน
 • find – found – found: ค้นหา
 • get – got – got/gotten: รับ
 • go – went – gone: ไป
 • hear – heard – heard: ได้ยิน
 • know – knew – known: รู้/รู้จัก
 • leave – left – left: ออกจาก
 • see – saw – seen:ดู
 • sell – sold – sold: ขาย
 • sit – sat – sat: นั่ง
 • stand – stood – stood: ยืน
 • think – thought – thought: คิด

แบ่งเป็นกลุ่มเพื่อเรียนได้สะดวก

เพื่อให้จำได้ง่ายขึ้น คุณสามารถแบ่งกริยาไม่ปกติ 3 ช่องเหล่านี้ออกเป็นกลุ่มต่างๆ ได้:

กลุ่ม Irregular Verbs กริยา 3 ช่อง V1, V2 และ V3 ที่เหมือนกัน: bet, burst, cast, cost, cut, fit, hit, hurt, let, put, quit, set, shut, split, spread

กลุ่มคำกริยาที่มีช่อง 1 (V1) และช่อง 3 (V3) เหมือนกัน: become, come, run

กลุ่มคำกริยาที่มีช่อง 2 (V2) และช่อง 3 (V3) เหมือนกัน: built, buy, dream, feed, get (คอลัมน์ V3 สามารถเป็น got หรือ gotten), leave, lend, hold, read (ตัวสะกดยังคงเหมือนเดิมแต่การอ่านเปลี่ยนไป), sell, send, sit, spend, stand

Read more

เรียนรู้ตาราง Irregular Verbs ด้วยแฟลชการ์ด

แฟลชการ์ดเป็นรูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ยืดหยุ่นแต่มีประสิทธิภาพและมีผู้คนจำนวนมากกำลังใช้ แบบฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้คำศัพท์หรือ Irregular Verbs ได้ทุกที่ทุกเวลาและสามารถกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 5-10 คำต่อวันได้อย่างง่ายดาย

แฟลชการ์ด Irregular Verbs จะมี 2 ด้าน ซึ่งด้านบนอธิบายความหมายของคำเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจบริบทของการใช้คำศัพท์ ด้านล่างจะแสดงส่วนของ Infinitive – Past Tense – Past Participle ของคำ และตัวอย่างของคำนั้น บัแฟลชการ์ด Irregular Verbs มักจะขายที่ร้านหนังสือหรือเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซออนไลน์

เรียนรู้ตาราง Irregular Verbs ผ่านเพลง

การเรียนรู้และจดจำคำศัพท์แต่ละคำมักจะเป็นความหมกมุ่นสำหรับผู้เรียนคำศัพท์หรือ Irregular Verbs ในภาษาอังกฤษ แตกต่างจากวิธีการข้างต้น คือ วิธีการเรียนรู้คำศัพท์ผ่านบทเพลง จะช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกสนใจมากขึ้นในกระบวนการเรียนรู้ ความไพเราะของบทเพลงจะช่วยให้สมองซึมซับ จดจำได้ง่ายขึ้น และที่สำคัญคือ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ไม่ถูกบังคับ

เพลงที่มี Irregular Verbs คุณสามารถค้นหาได้บนแพลตฟอร์มเพลงหรือวิดีโอ เช่น Soundcloud หรือ Youtube เพื่อฟังออนไลน์ได้ แถมยังสามารถดาวน์โหลดเพลงเหล่านี้เพื่อฟังและจดจำได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วย

เรียนรู้ตาราง Irregular Verbs ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ

การเรียนรู้ตาราง Irregular Verbs ผ่านแอพ จะช่วยให้ผู้ใช้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องเรียนที่ไหนและเรียนเมื่อไหร่ แตกต่างจากตาราง Irregular Verbs แบบแห้งบนกระดาษ แอปพลิเคชันมีองค์ประกอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกเสียง การใช้งาน หรือตัวอย่างของคำในตาราง

นอกจากนั้น ยังมีแบบฝึกหัดกริยา 3 ช่อง Irregular Verbs และความท้าทายเพื่อช่วยให้ผู้เรียนทบทวนได้ง่ายและสร้างความรู้สึกตื่นเต้นเมื่อเรียนรู้ แอพบางตัวที่ช่วยให้คุณเรียนรู้ Irregular Verbs ได้อย่างมีประสิทธิภาพ:

 • English Irregular Verbs (gedev)
 • Irregular Verbs In English (BitA Solutions)
 • English Irregular Verbs (NikitaDev)

ทั้งนี้ บทความด้านบนคือบทสรุปที่สมบูรณ์ของ Irregular Verbs ที่ใช้บ่อยที่สุดในภาษาอังกฤษ พร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ELSA Speak หวังว่าในบทเรียนนี้ คุณจะสามารถใช้ Irregular Verbs ได้อย่างมั่นใจ แล้วพบกันใหม่บทความหน้า!

เปรียบเทียบ ELSA Speak ฟรี กับ ELSA Pro เสียเงิน
ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744บ