เดือนภาษาอังกฤษ: สรุปวิธีใช้และวิธีจำอย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่เหมือนกับเดือนในภาษาไทย เดือนภาษาอังกฤษ ล้วนมีชื่อและความหมายพิเศษที่แตกต่าง นอกจากนี้ ยังมีหลายวิธีสำหรับการอ่านและเขียนอีกด้วย ไม่เพียงแต่เรียงตามวัน เดือน ปีเท่านั้น ดังนั้นในบทความนี้ ELSA Speak จะสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน พร้อมทั้งข้อมูลที่น่าสนใจที่จะช่วยให้คุณจำเดือนภาษาอังกฤษได้อย่างง่ายดาย

สารบัญ

แนะนำ เดือนภาษาอังกฤษ

เดือนของปีในภาษาอังกฤษเป็นความรู้พื้นฐานที่ใครก็ตามที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาอังกฤษจะข้ามไม่ได้ อย่างไรก็ตาม คุณอาจจะจำเดือนภาษาอังกฤษได้ยาก เพราะวิธีการเขียนและอ่านเดือนภาษาอังกฤษนั้นไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ใดๆ ดังนั้นด้านล่างนี้คือวิธีการอ่านเดือนทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษเพื่อช่วยคุณเพิ่มแหล่งคำศัพท์ได้ง่ายขึ้น

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading
เดือนที่ 1January [‘dʒænjʊərɪ]
เดือนที่ 2February [‘febrʊərɪ]
เดือนที่ 3March [mɑːtʃ]
เดือนที่ 4April [‘eɪprəl]
เดือนที่ 5May [meɪ]
เดือนที่ 6June [dʒuːn]
เดือนที่ 7July [/dʒu´lai/]
เดือนที่ 8August [ɔː’gʌst]
เดือนที่ 9September [sep’tembə]
เดือนที่ 10October [ɒk’təʊbə]
เดือนที่ 11November [nəʊ’vembə]
เดือนที่ 12December [dɪ’sembə]

>>> Read more

นอกจากนี้ ด้านล่างนี้คือตารางคำศัพท์ตัวย่อของเดือนภาษาอังกฤษพร้อมการถอดความ:

เดือนที่ภาษาอังกฤษตัวย่อการถอดความ
มกราคมJanuaryJan[‘dʒænjʊərɪ]
กุมภาพันธ์FebruaryFeb[‘febrʊərɪ]
มีนาคมMarchMar[mɑːtʃ]
เมษายนAprilApr[‘eɪprəl]
พฤษภาคมMayMay[meɪ]
มิถุนายนJuneJun[dʒuːn]
กรกฎาคมJulyJul[/dʒu´lai/]
สิงหาคมAugustAug[ɔː’gʌst]
กันยายนSeptemberSep[sep’tembə]
ตุลาคมOctoberOct[ɒk’təʊbə]
พฤศจิกายนNovemberNov[nəʊ’vembə]
ธันวาคมDecemberDec[dɪ’sembə]
Test

ความหมายของชื่อเดือนภาษาอังกฤษ

เนื่องจากเดือนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่มาจากตัวอักษรละตินและยังได้รับการตั้งชื่อตามเทพเจ้าโรมันโบราณองค์ต่างๆ ดังนั้นชื่อของเดือนมีที่มาที่น่าสนใจและมีความหมายที่แตกต่างกัน มาค้นพบความหมายกับที่มาของชื่อเดือนภาษาอังกฤษพร้อมกับ ELSA Speak เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจและจดจำได้ง่ายขึ้น

มกราคม ภาษาอังกฤษ: January

ชื่อ January มาจากเทพเจ้าโรมัน Janus เทพองค์นี้มีสองหน้าที่สามารถมองเห็นอดีตและอนาคต เขาเป็นตัวแทนของการเริ่มต้นใหม่และการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นชื่อของเขาจึงถูกกำหนดให้กับเดือนแรกของปีใหม่ มกราคมหรือเดือนอ้ายของปีที่เกี่ยวข้องกับความหมายของ Januarius Mensis ก่อนศตวรรษที่ 14 ชาวอังกฤษใช้วลีนี้ในรูปของ Gevenen จากปี 1391 เดือนมกราคมถูกเรียกว่า January

กุมภาพันธ์ ภาษาอังกฤษ : February

February มาจากคำว่า Februarius ในภาษาละติน หมายถึงพิธีกรรมชำระล้างบาปในสมัยโบราณซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ของทุกปี สันนิษฐานว่าเพราะมันเป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้าย เดือนกุมภาพันธ์จึงมีวันน้อยกว่าเดือนต่างๆ ซึ่งมี 28 หรือ 29 วันเท่านั้น

Februar เป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงซึ่งจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เทศกาลนี้ในช่วงต้นศตวรรษที่ 13 เป็นที่รู้จักในภาษาอังกฤษว่า Federer และเปลี่ยนเป็น Feoverel ไม่นานหลังจากนั้น ในปี 1373 เพื่อให้สามารถสะกดและเขียนง่ายกว่า ชาวอังกฤษเลยเรียกว่ากุมภาพันธ์เป็น Februar ชื่อของเดือนกุมภาพันธ์นี้ยังคงถูกเรียกโดยทั่วประเทศอังกฤษจนถึงทุกวันนี้

มีนาคม ภาษาอังกฤษ: March

ชื่อ March ในภาษาอังกฤษมาจากภาษาฝรั่งเศสโบราณ หมายถึงเทพเจ้าแห่งสงคราม Mars ในเดือนมีนาคม ชาวโรมันจะจัดเทศกาลเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสงครามและถวายเกียรติแด่เทพเจ้าองค์นี้ เดือนนี้เป็นที่นิยมของหลาย ๆ คนเนื่องจากมีสภาพอากาศที่เย็นสบายและเป็นสีฟ้าสดใจ

เมษายน ภาษาอังกฤษ: April

คำภาษาอังกฤษ April มาจากคำ Aprillis ในภาษาละติน ในปฏิทินเก่าของบางประเทศ เดือนเมษายนถือเป็นเดือนแรกของปี ซึ่งเป็นเดือนแห่งฤดูใบไม้ผลิ

ในภาษาลาติน April เป็นเดือนที่ดอกไม้บานในต้นฤดูใบไม้ผลิ ก่อนหน้านี้ April ถูกเรียกว่า Aprilis ในภาษาละติน และ Avril ในภาษาฝรั่งเศส เมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 13 เมษายนถูกเรียกด้วยชื่อใหม่ว่า Averil อย่างไรก็ตาม ชื่อนี้คงอยู่จนถึงปี 1375 และก็ถูกเปลี่ยน ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน เมษายนในภาษาอังกฤษเลยถูกเรียกว่า April

พฤษภาคม ภาษาอังกฤษ: May

May ในภาษาอังกฤษได้ตั้งชื่อตามเทพธิดา Maia เทพีแห่งดินและความเจริญรุ่งเรือง เพราะในประเทศตะวันตก เดือนพฤษภาคมที่อบอุ่นถึงทำให้ต้นไม้และพืชผลเติบโต ชื่อ Magnus มาจากภาษาลาติน แปลว่าการเติบโต อย่างไรก็ตาม ชื่อนี้ก็ถูกเปลี่ยนเมื่อต้นศตวรรษที่ 12 เนื่องจากอิงจากคำภาษาฝรั่งเศส Mai ชาวอังกฤษเลยเรียกพฤษภาคมว่า May

มิถุนายน ภาษาอังกฤษ: June

June ตั้งชื่อตามเทพเจ้าโบราณ Juno ซึ่ง Juno เป็นเทพีแห่งการแต่งงานและการเกิด และวันเด็กสากลก็เป็นวันที่ 1 มิถุนายนด้วย ซึ่งก็สมเหตุสมผล นี่คือที่มาของชื่อ June เพื่อหมายถึงเดือนมิถุนายนโดยเฉพาะ เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนกับเดือนภาษาอังกฤษอื่นๆ ชื่อ June ได้ใช้เรียกเดือนมิถุนายนตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11 จนถึงปัจจุบัน

กรกฎาคม ภาษาอังกฤษ: July

เดือนกรกฎาคมถูกตั้งชื่อว่า July เพื่อระลึกถึงจักรพรรดิคาร์ซาเร จักรพรรดิแห่งโรมันชื่อ Carsare เกิดในเดือนกรกฎาคม บุคคลนี้มีสติปัญญาเหนือมนุษย์ ซึ่งได้รับการยกย่องเนื่องจากช่วยปรับปรุงระบบปฏิทินโรมัน ตามชื่อ Julius Caesar คนอังกฤษตั้งชื่อกรกฎาคมว่า July เพื่อระลึกถึงจักรพรรดิพระองค์นี้

สิงหาคม ภาษาอังกฤษ: August

แม้ชื่อของพระองค์ผู้อ้างว่าเป็นเทพเจ้า Julius Caesar นั้นถูกใช้อย่างมากมาย แต่ก็ถูกดัดแปลงอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน โดยที่โดดเด่นที่สุดคือ Augustus Caesar หลานชายของจักรพรรดิพระองค์เก่งกาจองค์นี้ได้นำชื่อของเขามาตั้งเป็นชื่อเดือนภาษาอังกฤษ ดังนั้นจึงใช้ชื่อ August ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน

เดือนภาษาอังกฤษ

กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ภาษาอังกฤษ : September, October, November, December

เนื่องจาก Julius และ August ได้ใส่ชื่อไว้ในปฏิทินแล้ว 4 เดือนหลังนี้จึงต้องเลื่อนกลับไป 2 เดือนตามลำดับ

 • กันยายน ภาษาอังกฤษ : September – Septem หมายถึง “ที่เจ็ด” ในภาษาละติน และตามปฏิทินโรมันโบราณ เดือนกันยายนเป็นเดือนที่ 7 ใน 10 เดือนของหนึ่งปี จึงได้ชื่อว่า September
 • ตุลาคม ภาษาอังกฤษ : October – คำว่า Octo ในภาษาละตินหมายถึง “ที่ 8” (เดือนที่ 8 ของปี) คุณสามารถนึกถึง “octopus” ซึ่งเป็นปลาหมึกยักษ์ที่มีหนวด 8 เส้น แต่ต่อมามีการใส่ชื่อไว้ในปฏิทินเป็น 2 เดือน เลยเรียกตุลาคมว่า October เดือนสิ้นปีก็เปลี่ยนเป็นเดือนเต็ม ถ้าตามปฏิทิน เดือนนี้จะเป็นเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นเดือนที่แสดงความบริบูรณ์และความสุข
 • พฤศจิกายน ภาษาอังกฤษ : November – ในภาษาละติน Novem หมายถึง “ที่ 9” และใช้เพื่อตั้งชื่อเดือนพฤศจิกายนภายหลัง
 • ภาษาอังกฤษ ธันวาคม: December – ธันวาคมเป็นเดือนสุดท้ายของปี และตั้งชื่อตามเดือนที่ 10 ของชาวโรมันโบราณ

วิธีอ่านและเขียนวันที่เป็นภาษาอังกฤษ

หากเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับเดือนทั้ง 12 เดือนเสร็จแล้วแต่ไม่รู้ว่าเดือนภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรและเขียนวันในภาษาอังกฤษอย่างไร ให้ติดตามบทความด้านล่างนี้ต่อไป!

วิธีเขียนวันที่เป็นภาษาอังกฤษ

วิธีเขียนวันที่เป็นภาษาอังกฤษ – อังกฤษ

ในการเขียนแบบอังกฤษ – อังกฤษ วันที่จะได้เขียนก่อนเดือนเสมอ เลขลำดับจะตามหลังวันที่ (เช่น st, th…) อาจมีหรือไม่มีก็ได้ สามารถใช้เครื่องหมายจุลภาคก่อนปี แต่การเขียนแบบนี้ไม่ได้รับความนิยมมาก คำบุพบท of ก่อนเดือนอาจมีหรือไม่มีก็ได้

ตัวอย่าง: 6 July 2020 หรือ 6th of July, 2020

วิธีเขียนวันที่เป็นภาษาอังกฤษ – อเมริกัน

สำหรับการเขียนนี้ เดือนจะเขียนก่อนวันเสมอ และมีคำนำหน้านามก่อนวัน เครื่องหมายจุลภาคใช้ก่อนปี

ตัวอย่าง: August (the) 19(th), 2020 หรือ August 19, 2020

วิธีอ่านวันที่เป็นภาษาอังกฤษ

วิธีอ่านวันที่เป็นภาษาอังกฤษ – อังกฤษ

เมื่ออ่านในรูปแบบอังกฤษ – อังกฤษ ให้ใช้ คำนำหน้าที่เฉพาะเจาะจง “the” ก่อนวันที่

ตัวอย่าง: April 2, 2019 – April the second, two thousand and nineteen

วิธีอ่านวันที่เป็นภาษาอังกฤษ – อเมริกัน

เมื่ออ่านในรูปแบบอังกฤษ – อเมริกัน สามารถละเว้นคำนำหน้าที่เฉพาะเจาะจง “the”

ตัวอย่าง: March 1, 2020 – March first, two thousand and twenty

ตารางวิธีอ่านวันเดือนภาษาอังกฤษ

นอกจากเดือนภาษาอังกฤษของปีแล้ว ELSA Speak ขอแนะนำให้คุณเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมรวมถึงวิธีการอ่านวันเดือนเป็นภาษาอังกฤษซึ่งระบุไว้ในตารางด้านล่างนี้ด้วย เพื่อช่วยให้คุณขยายคลังคำศัพท์และประโยคในการสื่อสารของตนเอง

1first11eleventh21twenty-first
2second12twelfth22twenty-second
3third13thirteenth23twenty-third
4fourth14fourteenth24twenty-fourth
5fifth15fifteenth25twenty-fifth
6sixth16sixteenth26twenty-sixth
7seventh17seventeenth27twenty-seventh
8eighth18eighteenth 28twenty-eighth
9ninth19nineteenth29twenty-ninth
10tenth20twenty30thirtieth

วิธีใช้คำบุพบทกับจุดเวลา

นี่คือวิดีโอเกี่ยวกับวิธีใช้คำบุพบทบอกเวลา: nếu có video thì chèn vào giúp em ạ

การใช้คำบุพบทเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษทุกคน เนื่องจากมีกฎมากมายและมีการเปลี่ยนแปลงการใช้อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น หากคุณพูดถึงเดือนอย่างเดียว ให้ใช้คำบุพบท “in” (in April) แต่ถ้ามีวันและเดือน ต้องใช้ “on” (on 5th April) ต่อไปนี้คือกฎบางประการที่คุณควรทราบ:

การเขียนเวลาพร้อมคำบุพบท at

 • at 6 o’clock (ตอน 6 โมง)
 • at 2 p.m (เวลาบ่าย 2 โมง)
 • at bedtime (เวลานอน)
 • at lunchtime (เวลาอาหารกลางวัน)
 • at Christmas (ในวันคริสต์มาส)
 • at Easter (ในวันขอบคุณพระเจ้า)

ตัวอย่าง:

 • The movie starts at eight o’clock.

(หนังเริ่มตอน 8 โมง)

 • My father wakes up at 6:00 everyday.

(พ่อฉันตื่นนอนตอน 6 โมงเช้าทุกวัน)

 • My last class ends at five p.m.

(คลาสสุดท้ายของฉันเลิกตอน 5 โมงเย็น)

วันที่ไปกับคำบุพบท on

 • on Monday (ในวันจันทร์)
 • on Sunday morning (ในตอนเช้าวันอาทิตย์)
 • on November 6th (ในวันที่ 6 พฤศจิกายน)
 • on June 27th 2017 (ในวันที่ 27 มิถุนายน 2017)
 • on Christmas Day (ในวันคริสต์มาส)
 • on Independence Day (ในวันประกาศอิสรภาพ)
 • on New Year’s Eve (ในวันส่งท้ายปีเก่า)
 • on New Year’s Day (ในวันปีใหม่)
 • on her birthday (ในวันเกิดของเธอ)

ตัวอย่าง:

 • On Sunday, I am taking my dog for a run.

(ในวันอาทิตย์ฉันมักจะพาสุนัขไปเดินเล่น)

 • On Friday, I will get my hair done.

(วันศุกร์นี้ฉันจะไปทำผม)

เดือน/ปี ไปกับคำบุพบท in

 • in May (ในเดือนพฤษภาคม)
 • in 2010 (ในปี 2010)
 • in summer (ในฤดูร้อน)
 • in nineteenth century (ในศตวรรษที่ 19)
 • in the past (ในอดีต)
 • in the Ice Age (ในยุคน้ำแข็ง)

ตัวอย่าง:

 • In December, I will bring it to you.

(ในเดือนธันวาคมฉันจะนำมาให้คุณ)

 • I was born in 1997 (ฉันเกิดในปี 1997)

วัน + เดือน ไปกับคำบุพบท on

ตัวอย่าง:

 • Our grandmother’s birthday is on March 23th.

(วันเกิดคุณย่าของฉันคือวันที่ 23 มีนาคม)

 • On September 22nd, I am going to buy a new television.

(ในวันที่ 22 กันยายน ฉันจะซื้อทีวีใหม่)

career advancement

วัน + เดือน + ปี ไปกับคำบุพบท on

ตัวอย่าง:

 • On 16th November 1991, a legend in football was born.

(วันที่ 16 พฤศจิกายน 1991 ตำนานแห่งวงการฟุตบอลถือกำเนิดขึ้น)

วิธีถามเดือนเป็นภาษาอังกฤษ

ต่อไปนี้เป็นคำถามบางอย่างเกี่ยวกับเดือนในภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยที่สุดในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน:

1. What date is it today?/What is today’s date?

(วันนี้เป็นวันอะไร)

– Today is the fifth (วันนี้วันที่สิบห้า)

– Today it is the second (วันนี้เป็นวันที่สอง)

– It is the first (วันที่หนึ่ง)

2. What day is it today?/What is today’s day?

(วันนี้เป็นวันอะไร?)

– Today is Monday (วันนี้เป็นวันจันทร์)

– Monday (วันจันทร์)

– It is Monday (วันจันทร์)

วิธีจำเดือนภาษาอังกฤษ

แม้ว่าคำศัพท์เกี่ยวกับเดือนไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่ แต่บางครั้งอาจทำให้สับสนได้ งั้นมีวิธีช่วยให้เรียนรู้คำศัพท์เหล่านี้ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพหรือไม่? ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับที่มีประสิทธิภาพมากในการเรียนรู้เดือนภาษาอังกฤษ ไม่เพียงจะช่วยให้คุณจำได้นานขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ใช้เดือนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารกับคนรอบตัวได้อย่างเป็นธรรมชาติอีกด้วย

เรียนคำศัพท์เดือนพร้อมกับตัวอย่าง

การเรียนคำศัพท์เดือนพร้อมกับตัวอย่างจะช่วยให้คุณจำได้นานขึ้น นอกจากนั้น คุณสามารถฝึกทักษะการเขียนและจำสถานการณ์ในการใช้คำๆนั้นได้มากขึ้น นอกจากนี้คุณยังสามารถคิดถึงบริบทและตั้งคำถามและคำตอบตามคำศัพท์ที่คุณต้องการเรียนรู้ได้อีกด้วย

เรียนรู้คำศัพท์วันที่เป็นภาษาอังกฤษผ่านรูปภาพ

การเรียนรู้คำศัพท์วันที่เป็นภาษาอังกฤษผ่านรูปภาพที่สดใสจะทำให้คุณจำคำศัพท์ได้ง่ายอย่างแน่นอน

ฝึกฟังและอ่านตามการถอดเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับวัน เดือน ปี

นอกจากการใช้รูปภาพแล้ว คุณยังสามารถเรียนรู้ด้วยเสียงหรือวิดีโอได้อีกด้วย

คุณยังสามารถเรียนภาษาอังกฤษผ่านบทเพลงตามธีมเกี่ยวกับเดือนภาษาอังกฤษเพื่อให้ได้ผลดีที่สุด เพราะนักวิจัยสมองกล่าวว่าการฟังเพลงจะช่วยให้สมองของคุณแข็งแรงขึ้น มีความสามารถในการจดจำและเรียนรู้ภาษาต่างๆ มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อคุณฟังเพลงพร้อมกับจดบันทึกเดือนที่คุณกำลังเรียน มันไม่เพียงช่วยให้คุณจำตัวอักษรได้อย่างรวดเร็วเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มความสามารถในการฟังของคุณด้วย แถมยังช่วยปรับปรุงการตอบสนอง

เรียนรู้เดือนภาษาอังกฤษทั้ง 12 เดือนโดยนึกภาพถึงหัวข้อต่างๆ

นอกเหนือจากการระบุเดือนภาษาอังกฤษที่น่าเบื่อแล้ว คุณยังสามารถจัดกลุ่มเดือนตามการนึกภาพได้อีกด้วย จากรายการเดือนของปี คุณสามารถนึกถึงฤดูกาล สภาพอากาศของฤดูกาลเหล่านั้น หรือวันเทศกาลในเดือนนั้นได้อย่างง่ายดาย การเรียนรู้ดังกล่าวไม่เพียงช่วยให้คุณจำเดือนของปีเท่านั้น แต่ยังขยายคำศัพท์ของคุณในหัวข้อต่างๆ อีกด้วย

คุณสามารถจัดเดือนตามฤดูกาลเพื่อเรียน ก่อนอื่นให้แบ่ง 4 ฤดูกาลออกเป็น 3 เดือนที่แตกต่างกัน จากนั้นนึกถึงลักษณะของฤดูกาลนั้น คุณสามารถเรียงลำดับเดือนได้ดังนี้:

 • Spring (ฤดูใบไม้ผลิ): January, February, March
 • Summer (ฤดูร้อน): April, May, June
 • Autumn/ Fall (ฤดูใบไม้ร่วง): July, August, September
 • Winter (ฤดูหนาว): October, November, December
เดือนภาษาอังกฤษ ฤดู

จากนั้นคุณสามารถเชื่อมโยงแต่ละฤดูกาลกับลักษณะสภาพอากาศหรือเหตุการณ์และเทศกาลต่างๆ ในระหว่างปีได้ ตัวอย่างเช่น ฤดูหนาว (Winter) จะมีหิมะตกมาก (snowy) สภาพอากาศที่รุนแรง (harsh weather) และคุณจะรู้สึกหนาว (cold) หากคุณเรียนรู้ด้วยวิธีนี้ คุณจะไม่เพียงเพิ่มพูนคำศัพท์ของคุณเท่านั้น แต่คุณยังสามารถค้นพบสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษได้อีกด้วย

สุดท้ายนี้ อย่าลืมฝึกฝนเยอะๆ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองนะ!

แบบฝึกหัดเกี่ยวกับเดือนภาษาอังกฤษ

เพื่อช่วยให้คุณจำคำศัพท์ได้นานขึ้นและเข้าใจวิธีการใช้คำบุพบทกับเดือนง่ายขึ้น ให้ลองทำฝึกแบบฝึกหัดเกี่ยวกับวันที่และเดือนเป็นภาษาอังกฤษด้านล่างนี้!

แบบฝึกหัด

/แบบฝึกหัดที่ 1: กรอกชื่อเดือนเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ

1. 35. 49. 11
2. 66. 10 10. 5
3. 97. 811. 7
4. 18. 212. 12

แบบฝึกหัดที่ 2: เติมคำบุพบทในช่องว่าง

 1. …………… summer, I love swimming in the pool next to my department
 2. He has got an appointment with a student …………… Monday morning.
 3. We’re going away …………… holiday …………… September 2019.
 4. The weather is very hot here …………… May.
 5. I visit my grandparents …………… Sundays.
 6. I am going to travel to Phu Quoc …………… April 15th.
 7. Would you like to play games with me …………… this weekend?
 8. My son was born …………… October  20th, 1999.
 9. The factory closed …………………. June.
 10. The anniversary is ………………….. May 10th.
 11. Henry’s birthday is ……………….. November.
 12. Justin Bieber was born ……………….. March 1, 1994.
 13. The pilgrims arrived in America ……………….. 1620.

แบบฝึกหัดที่ 3: เติมชื่อเดือนที่ตรงกับบริบทของประโยคในช่องว่าง

 1. Halloween takes place in ………
 2. The last month of the year is ………
 3. The month between August and October is ………
 4. Christmas and Hanukkah are celebrated in ……..
 5. The first month of the year is …………
 6. Thanksgiving takes place in ………..
 7. ………. has 28 days.
 8. The 6th month of the year is ……….
 9. The International Women’s day is celebrated in …..
 10.  ..…. has International Labor’s day. 

แบบฝึกหัดที่ 4: ออกเสียงคำที่เป็นตัวหนาต่อไปนี้

She’s flying back home on Tuesday, February 15th. (ออกเสียง ‘on Tuesday, February the fifteenth’)

My mother’s birthday is on November 2nd. (ออกเสียง ‘on November the second’)

They’re having a party on 22nd July. (ออกเสียง: on the twenty second of July.)

Their Wedding is on August 23th in the biggest restaurant in Ha Noi. (ออกเสียง ‘on August the twenty third’.)

New Year’s Day is on 1st January. (ออกเสียง ‘on the first of January’)

แบบฝึกหัดที่ 5: เติมคำบุพบทในช่องว่าง

 1. …………… spring, I like play video games with my friends
 2. He has to meet his family …… Friday morning.
 3. The weather is very cold here …………… October.
 4. I visit my grandparents …………… Mondays.
 5. Would you like to play games with me …………… this weekend?
 6. My son was born …………… October  20th, 1999.

คำตอบ

แบบฝึกหัดที่ 1

1. March5. April9. November
2. June6. October10. May
3. September7. August11. July
4. January8. February12. December

แบบฝึกหัดที่ 2

1. In 4. In 7. On10. On13. In
2. On 5. On8. In11. In
3. For – In 6. On 9. In 12. On

แบบฝึกหัดที่ 3

1. October6.  November
2.  December7.  February 
3.  September8.  June
4.  December9.  March
5.  January10.  May

แบบฝึกหัดที่ 4

ออกเสียง ‘on Tuesday, February the fifteenth’
ออกเสียง ‘on November the second’
ออกเสียง: on the twenty second of July.
ออกเสียง ‘on August the twenty third’.
ออกเสียง ‘on the first of January’

แบบฝึกหัดที่ 5

 1. In spring, I like play video games with my friends
 2. He has to meet his family on Friday morning.
 3. The weather is very hot here in October.
 4. I visit my grandparents on Mondays.
 5. Would you like to play a game with me at/on this weekend?
 6. My son was born on October  20th, 1999.

หวังว่าความรู้ที่น่าสนใจข้างต้นของ ELSA Speak จะช่วยให้คุณไม่เพียงจำคำศัพท์ของเดือนได้นานขึ้นและง่ายขึ้นเท่านั้น แต่ยังทราบถึงวิธีการอ่านและเขียนเดือนเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย ซึ่งสามารถ ช่วยให้คุณสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ ให้พยายามศึกษาและฝึกฝนทุกวันเพื่อพัฒนาระดับของคุณนะ!

คนวัยทำงานยังเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างดี

นอกจากนี้ อย่าพลาดบทความช่วยจำภาษาอังกฤษอย่างได้ผลที่ ELSA Speak หรือลงทะเบียนการตรวจวัดระดับภาษาอังกฤษและรับคำปรึกษาฟรีที่นี่!

ขอให้เรียนได้ผลดี ๆ กันหมดนะ 

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท