งานอดิเรกภาษาอังกฤษ | วิธีที่น่าประทับใจในการเขียน

การเขียนเกี่ยวกับ งานอดิเรกภาษาอังกฤษ เป็นหนึ่งในหัวข้อที่มักปรากฏในบทเรียนและการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC และ IELTS หรือมักจะเป็นเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน  ในบทความต่อไปนี้ เราจะได้เรียนรู้ว่าในเรื่องของ งานอดิเรกภาษาอังกฤษ กิจกรรมหรือ activities มีอะไรบ้าง รวมถึงวิธีการเขียนเกี่ยวกับ งานอดิเรกภาษาอังกฤษ ให้ดีและน่าประทับใจนะ

สารบัญ

คำศัพท์ทั่วไปเกี่ยวกับ งานอดิเรกภาษาอังกฤษ

งานอดิเรกเป็นหัวข้อที่มักปรากฏเป็นการแนะนำตัวเองในภาษาอังกฤษ  งานอดิเรกภาษาอังกฤษ สามารถเป็นคำนาม หรือ กริยานาม ซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า gerund (คำกริยาเติม ing)  มาดูกันว่า ในภาษาอังกฤษ งานอดิเรกมีอะไรบ้างนะ

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading
 • baking: การทำเค้ก
 • binge-watching series/dramas: การดูซีรีส์/ละครติดต่อกันโดยไม่ได้พักผ่อน
 • camping: การตั้งแคมป์
 • cooking: การทำอาหาร
 • crafting: หัตถกรรม
 • cycling: การขี่จักรยาน
 • debate: การอภิปราย
 • going to the gym/hitting the gym: ไปยิม
 • journaling: การเขียนบันทึกประจำวัน
 • listening to podcasts: การฟังพอดแคสต์
 • meditation: การนั่งสมาธิ
 • planting: การปลูกต้นไม้
 • playing sports: การเล่นกีฬา
คำศัพท์ทั่วไปเกี่ยวกับ งานอดิเรกภาษาอังกฤษ
 • gardening: การทำสวน
 • playing chess: การเล่นหมากรุก
 • reading: การอ่าน
 • scouting: การลูกเสือ
 • shopping: การชอปปิง
 • singing karaoke: การร้องคาราโอเกะ
 • surfing the Internet: เล่นอินเทอร์เน็ต
 • window shopping: การเดินทางไปดูสิ่งของต่าง ๆ (แต่ไม่ได้ซื้อ)
 • trekking: การเดินป่าระยะไกล
 • volunteering: การเป็นอาสาสมัคร
 • wandering around the city: เดินไปรอบ ๆ เมือง
 • yoga: โยคะ

วิธีการแนะนำ งานอดิเรกภาษาอังกฤษ – กิจกรรมภาษาอังกฤษมีอะไรบ้าง

คำถามเกี่ยวกับ งานอดิเรกภาษาอังกฤษ

 • What are your hobbies/interests? (งานอดิเรกของคุณคืออะไรบ้าง)
 • Do you have any hobbies/interests? (คุณมีงานอดิเรกไหม)
 • What are you interested in/fond of/keen on? (คุณสนใจกับงานอดิเรกอะไร)
 • What are your favorite leisure activities? (คุณสนใจกับกิจกรรมยามว่างอะไร)
 • Why are you interested in/fond of/keen on + [noun (phrase)/V-ing] + ?
  (ทำไมคุณถึงสนใจ/สนใจ…)

ตัวอย่าง:
Why are you interested in cycling? (ทำไมคุณถึงสนใจการปั่นจักรยาน)

 • How often do you + verb (bare) + … + ?

คุณ (ทำ…) บ่อยแค่ไหน

ตัวอย่าง:
How often do you cook/bake? (คุณทำอาหาร/เบเกอรี่บ่อยแค่ไหน?)

 • How do you spend your leisure/free time? (คุณใช้เวลาว่างอย่างไร?)

ตอบคำถามเกี่ยวกับงานอดิเรกของตนเองในภาษาอังกฤษ

– My hobby/hobbies/interest(s) is/are + [noun (phrase)/V-ing].

⟶ งานอดิเรกของฉันคือ …

ตัวอย่าง: My interest is reading magazines. 

⟶ งานอดิเรกของฉันคือการอ่านนิตยสาร

– I’m really into + [noun (phrase)/V-ing].

⟶ ฉันชอบ (กิจกรรม) จริง ๆ/เป็นอย่างมาก/มาก ๆ

ตัวอย่าง: I’m really into gardening.  

⟶ ฉันชอบการทำสวนจริง ๆ/เป็นอย่างมาก/มาก ๆ

– I’m interested in/fond of/keen on + [noun (phrase)/V-ing].

⟶ ฉันสนใจ / สนุกกับ / รู้สึกสนใจ…

ตัวอย่าง: I’m keen on scouting.  

⟶ ฉันรู้สึกสนใจการลูกเสือ

– I’m a big fan of + [noun (phrase)/V-ing].

⟶ ฉันชอบ (กิจกรรม) มาก

ตัวอย่าง: I’m a big fan of trekking.

⟶ ฉันชอบการเดินป่ามาก

– I spend most of my free/leisure time + on + noun (phrase) or V-ing.

⟶ ฉันใช้เวลาว่าง/พักผ่อนเป็นส่วนใหญ่ในการ …

ตัวอย่าง: I spend most of my free time journaling.

⟶ ฉันใช้เวลาว่าง/พักผ่อนเป็นส่วนใหญ่ในการเขียนบันทึกประจำวัน

วิธีการพูดเกี่ยวกับ งานอดิเรกภาษาอังกฤษ ในประโยคบอกเล่า

นอกจากโครงสร้างต่าง ๆ ที่ได้กล่าวถึงในส่วนข้างบนมาแล้ว เรายังมีโครงสร้างบางข้อที่สามารถใช้ได้ในรูปแบบของประโยคบอกเล่าดังนี้

– [Noun (phrase)/V-ing] + is/are (an) inseparable/indispensable part(s) of my life.

    ⟶ … เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง/ ส่วนสำคัญในชีวิตของฉัน

      ตัวอย่าง: Music is an inseparable/indispensable part of my life. 

    ⟶ ดนตรีเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตของฉัน  

– When it comes to interests/hobbies, I’m always excited/eager to express my love for + [noun (phrase)/V-ing].

    ⟶ เมื่อพูดถึงงานอดิเรก ฉันตื่นเต้นเสมอที่ได้แสดงความรักในการ …

      ตัวอย่าง: When it comes to hobbies, I’m always excited to express my love for cycling.

    ⟶ เมื่อพูดถึงงานอดิเรก ฉันตื่นเต้นเสมอที่ได้แสดงความรักในการปั่นจักรยาน

– When someone asks me about my hobbies/interests, [noun (phrase)/V-ing] + is the first thing to cross my mind. 

    ⟶ เมื่อมีคนถามฉันเกี่ยวกับงานอดิเรก การ … เป็นสิ่งแรกที่เข้ามาในความคิดของฉัน

      ตัวอย่าง: When someone asks me about my hobbies, cooking is the first thing to cross my mind.   

    ⟶ เมื่อมีคนถามฉันเกี่ยวกับงานอดิเรก การทำอาหารเป็นสิ่งแรกที่เข้ามาในความคิดของฉัน

วิธีการพูดเกี่ยวกับ งานอดิเรกภาษาอังกฤษ ด้วยประโยคปฏิเสธ

– I’m not a fan of + [noun (phrase)/V-ing].

    ⟶ ฉันไม่ชอบ …

      ตัวอย่าง: I’m not a fan of camping.

    ⟶ ฉันไม่ชอบการตั้งแคมป์

– [noun (phrase)/V-ing] + isn’t/aren’t my cup of tea.

    ⟶ … ไม่ใช่สิ่งที่ฉันชอบ

      ตัวอย่าง: Swimming isn’t my cup of tea.

    ⟶ การว่ายน้ำไม่ใช่สิ่งที่ฉันชอบ

– I’m not (very/really) interested in/keen on/fond of/into + [noun (phrase)/V-ing].

    ⟶ ฉันไม่ได้สนใจ .. (มากแค่ใหน) 

      ตัวอย่าง: I’m not keen on shopping and reading magazines.

    ⟶ ฉันไม่ได้สนใจการชอปปิงและการอ่านนิตยสาร

วิธีการพูดเกี่ยวกับงานอดิเรกภาษาอังกฤษด้วยประโยคปฏิเสธ - งานอดิเรกภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างเรียงความเกี่ยวกับ งานอดิเรกภาษาอังกฤษ

เกี่ยวกับงานอดิเรกเป็นการอ่านภาพยนตร์สือ

การอ่านเป็นงานอดิเรกยอดนิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมักปรากฏในการแนะนำตนเองเป็นภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบทความ งานอดิเรกภาษาอังกฤษ ที่ ELSA Speak ได้รวบรวม

When someone asks me about my hobbies, I’m always eager to express my love for reading books. I started reading when I was in grade 6, and I have never regretted the decision. Reading has not only broadened my horizons but also added joy to my life. Thanks to reading, I have got to know more about the world and learn to appreciate simple things in life. Moreover, reading has trained my patience and concentration, which is very helpful for my study and work. I’m not bothered to give all book genres a try, but science-fiction is always at the top of my list. My favorite of this genre is Avatar by James Cameron. ‘brilliant, overwhelming and nerve-racking’ is what I can briefly say about this book. Despite my packed schedule, I always try to read at least two books a month. Entering the 11th year of being a bookworm, I’m still excited to see what miracles this hobby will bring into my life.

คำแปล

เมื่อมีใครมาถามเกี่ยวกับงานอดิเรกของฉัน ฉันมักจะกระตือรือร้นที่จะแสดงความรักในการอ่านภาพยนตร์สือเสมอ  ฉันเริ่มอ่านภาพยนตร์สือเมื่ออยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และฉันไม่เคยเผิดหวังกับการตัดสินใจในเรื่องนี้  การอ่านภาพยนตร์สือไม่เพียงเปิดโลกทัศน์ของฉันให้กว้างขึ้นเท่านั้น แต่ยังเพิ่มความสุขให้กับชีวิตของฉันอีกด้วย   ด้วยการอ่าน ฉันจึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกในนี้ให้มากขึ้น รวมถึงได้เรียนรู้ที่จะชื่นชมสิ่งเรียบง่ายในชีวิต  นอกจากนี้ การอ่านยังฝึกความอดทนและสมาธิของฉัน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการเรียนและการทำงานของฉัน  จริง ๆ แล้ว ฉันไม่ได้สนใจที่จะลองอ่านภาพยนตร์สือทุกประเภทแต่นิยายวิทยาศาสตร์มักจะอยู่ในอันดับต้น ๆ ของฉันเสมอ  เรื่องนิยายวิทยาศาสตร์ที่ฉันชอบคือ Avatar ของ James Cameron  ‘ยอดเยี่ยม รุนแรง และลนมาก ๆ’ คือลักษณะที่ฉันสามารถพูดสั้น ๆ เกี่ยวกับภาพยนตร์สือเล่มนี้ได้  แม้ว่าตารางงานจะแน่น ฉันก็พยายามอ่านภาพยนตร์สืออย่างน้อยเดือนละสองเล่มเสมอ  เข้าสู่ปีที่ 11 ของการเป็นหนอนภาพยนตร์สือ ฉันยังคงตื่นเต้นที่รอเห็นว่างานอดิเรกงานนี้จะนำสิ่งปาฏิหาริย์สิ่งใดมาในชีวิตของฉัน

เรียนภาษาอังกฤษแบบ 1-1 กับ ELSA Speak

เกี่ยวกับงานอดิเรกเป็นการฟังเพลง

Music is an indispensable part of my life. By saying that, I’m not mentioning singing, dancing or playing instruments but listening to music. I picked up this hobby when I was a secondary student. I still remember putting on my sister’s headphone for the first time and immediately falling for the catchy and joyful melody of the song Que Sera Sera by Doris Day. Since then, listening to music has always been my healing therapy. When I grieve, I seek empathy from music, and when I feel clueless, music is where I find my balance, peace and courage. I’m not a picky listener, but I prefer jazz and R&B. My favorite artist is Alicia Keys, a well-known R&B female artist. Her music always inspire me and heal my soul. Overall, music is one of the greatest inventions in the world, and I always feel blessed to get to enjoy it.

คำแปล

ดนตรีเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญในชีวิตของฉัน โดยที่ฉันไม่ได้หมายถึงว่าเป็นการร้องเพลง เต้นรำหรือว่าเล่นเครื่องดนตรี แต่หมายถึงเป็นการฟังเพลงเท่านั้น  ฉันเริ่มงานอดิเรกงานนี้ในตอนที่ฉันยังเป็นนักเรียนมัธยมต้น  ฉันยังสามารถจำครั้งแรกที่ใส่หูฟังของน้องสาวได้และตกหลุมรักทำนองเพลงที่ไพเราะ Que Sera Sera ของ Doris Day ให้ทันที  จากนั้น การฟังเพลงก็กลายเป็นการบำบัดรักษาของฉันมาโดยตลอด  ในขณะที่ฉันเศร้าใจ ฉันแสวงหาความเห็นอกเห็นใจจากเสียงดนตรีและเมื่อฉันรู้สึกสับสน ดนตรีคือที่ที่ฉันพบความสมดุล ความสงบสุขและความกล้าหาญ  ฉันไม่ใช่นักฟังที่จู้จี้จุกจิก แต่ฉันชอบดนตรีแจ๊สและอาร์แอนด์บีเป็นส่วนใหญ่  ศิลปินคนโปรดของฉันคือ Alicia Keys ศิลปินอาร์แอนด์บีหญิงชื่อดัง  ดนตรีของเธอเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันและรักษาจิตวิญญาณของฉันเสมอ  สรุปสั้น ๆ ดนตรีเป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและฉันรู้สึกโชคดีเสมอที่มีโอกาสได้เพลิดเพลินไปกับเสียงดนตรี

เกี่ยวกับงานอดิเรกเป็นการเล่นกีฬา

When someone asks me about my interests, I’m always proud to say that I’m a sports lover. I spend most of my free time playing sports, and I have challenged myself in different sports such as soccer, badminton, volleyball, etc. The euphoria I feel when playing sports is what nurtures my love for this hobby. Moreover, I have seen positive changes in my physical and mental health since I started playing sports. Sports have also made me a more disciplined, dynamic and confident person. Despite playing lots of sports, I still put soccer at the top of the list since this sport enables me to interact with people and improve my teamwork skills. I usually play soccer with my college friends on weekends or whenever we have free time. When my schedule is too tight for me to play sports with friends, I hit the gym to train my stamina with some specialized workouts. No matter how busy I am, I always try my best to make time for sports as it’s my source of energy. In conclusion, playing sports is an inseparable part of my life and I’m always eager to try new sports in the future.

คำแปล

เมื่อมีใครมาถามผมว่า งานอดิเรก มีอะไรบ้าง ผมจะตอบอย่างภาคภูมิใจเสมอว่าผมเป็นคนรักกีฬา  ผมใช้เวลาว่างส่วนใหญ่กับการเล่นกีฬาและได้ท้าทายตัวเองในกีฬาหลายประเภท เช่น ฟุตบอล แบดมินตัน วอลเลย์บอล ฯลฯ  ความตื่นเต้นในการเล่นกีฬาคือสิ่งที่กระตุ้นให้ผมรักงานอดิเรกงสนนี้  นอกจากนี้ ผมยังสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผมตั้งแต่เริ่มเล่นกีฬา  กีฬายังทำให้ผมเป็นคนมีระเบียบวินัย กระตือรือร้นและมีความมั่นใจมากขึ้น  แม้ว่าผมจะเล่นกีฬาหลายประเภท แต่ผมก็ยังวางฟุตบอลไว้ด้านบนสุดของรายการโปรดของผม เพราะฟุตบอลทำให้ผมมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนและพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม  ผมมักจะเล่นฟุตบอลกับเพื่อนสมัยมหาวิทยาลัยในช่วงปลายสัปดาห์หรือทุกครั้งที่เรามีเวลาว่าง  เมื่อตารางงานของผมแน่นเกินไปที่จะเล่นฟุตบอลกับเพื่อน ๆ ผมจะไปยิมเพื่อสร้างความอดทนด้วยการออกกำลังกายเฉพาะทาง  สรุปสั้น ๆ การเล่นกีฬาเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของผมและผมก็กระตือรือร้นที่จะลองเล่นกีฬาใหม่ ๆ ในอนาคตอยู่เสมอ

เกี่ยวกับงานอดิเรกเป็นการดูภาพยนตร์

I’m a big fan of movies and I watch movies whenever I have free time. I was introduced to this interest when I was in grade 5. Back then, I was watching Harry Potter with my parents and was blown away by the plot, the acting and the screen effects. Since then, watching movies has always been my favorite free time activity. Watching movies gives me a chance to experience different lives of different characters and adds lots of joy to my life. Besides, watching movies help me widen my horizons and have a more profound look on life. My favorite movie genres are romantic comedy and science-fiction. My favorite movies are Star Wars and The Proposal. As mentioned above, I watch movies whenever I have free time, and I prefer enjoying movies alone as I think it’s the best way to completely immerse myself in the story. Plus, I always choose to go to the cinema as I think that’s where I can get the best experience. To conclude, watching movies has made my life much more lively and joyful. I can’t wait to enjoy more mind-blowing movies in the future.

คำแปล

ฉันชอบดูภาพยนตร์มาก ๆ และฉันดูภาพยนตร์ทุกครั้งที่มีเวลาว่าง  ฉันเริ่มงานอดิเรกงานนี้ในตอนที่ฉันอยู่เกรด 5  ในตอนนั้น ฉันกำลังดูแฮร์รี่ พอตเตอร์กับพ่อแม่และทึ่งไปกับโครงเรื่อง การแสดงและเอฟเฟกต์หน้าจอ  ตั้งแต่นั้นมา การรับชมภาพยนตร์ก็กลายเป็นกิจกรรมยามว่างที่ฉันชอบมาโดยตลอด  การดูภาพยนตร์ทำให้ฉันมีโอกาสได้สัมผัสชีวิตที่แตกต่างกันของตัวละครต่าง ๆ และเพิ่มความสุขให้กับชีวิตมากมาย  นอกจากนี้ การดูภาพยนตร์ยังช่วยให้ฉันเปิดโลกทัศน์และมองชีวิตให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีกด้วย  แนวภาพยนตร์ที่ฉันชอบคือโรแมนติกคอมเมดี้และนิยายวิทยาศาสตร์  ภาพยนตร์เรื่องโปรดของฉันคือ Star Wars และ The Proposal ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น  ฉันจะดูภาพยนตร์ทุกครั้งที่มีเวลาว่างและฉันชอบดูภาพยนตร์คนเดียวมากกว่า เพราะฉันคิดว่า นี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการดื่มด่ำไปกับเรื่องราวนี้อย่างเต็มที่  นอกจากนั้น ฉันมักจะเลือกที่จะไปดูภาพยนตร์เพราะฉันคิดว่านั่นคือที่ที่ฉันจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด  สรุปสั้น ๆ การดูภาพยนตร์ทำให้ชีวิตฉันมีชีวิตชีวาและสนุกสนานมากขึ้น  ฉันแทบรอไม่ไหวที่จะเพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์ที่น่าทึ่งอีกมากมายในอนาคต

เกี่ยวกับงานอดิเรกเป็นการเล่นเกม

งานอดิเรกเป็นการเล่นเกม - งานอดิเรกภาษาอังกฤษ

My friends usually call me ‘game nerd’ due to my great passion for games. I first played games when I was in high school. The first game I played is League of Legends, and this is also my favorite. I prefer mobile online games as they are various and convenient. Lots of people may associate a gamer with addiction and an unbalanced lifestyle. In fact, I have great confidence in my ability to balance my life and my gaming passion. Every day, I just spend around one to two hours on games. Plus, I never skip meals or sleep for games. I have actually benefited a lot from them. Playing games helps me train my concentration, improve my reaction speed, stimulate my brain and develop my problem-solving skills. Moreover, this hobby can spark my interest and lead to many career paths such as game streaming, game developing, game design, computer animation, etc. Besides, playing games is an effective way to connect with people and to relax after a long day at school. In conclusion, I feel happy and lucky to have gaming as my interest.

คำแปล

เพื่อนของผมมักจะเรียกผมว่า ‘เด็กเนิร์ด’ เนื่องจากความหลงใหลในเกมเป็นอย่างมาก  ผมเล่นเกมครั้งแรกเมื่อผมอยู่มัธยมปลาย  เกมแรกที่ผมเล่นคือ League of Legends และนี่ก็เป็นเกมโปรดของผมด้วย  ผมชอบเกมออนไลน์บนมือถือมากกว่าเพราะมีความหลากหลายและสะดวกสบาย  ผู้คนจำนวนมากอาจเชื่อมโยงนักเล่นเกมกับการเสพติดและวิถีชีวิตที่ไม่สมดุล ที่จริงแล้ว ผมมีความมั่นใจอย่างมากในความสามารถในการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและความหลงใหลในการเล่นเกมของผม  ทุก ๆ วัน ผมแค่ใช้เวลาเล่นเกมประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมง นอกจากนี้ผมไม่เคยข้ามมื้ออาหารหรือนอนเพื่อเล่นเกม  ผมได้รับประโยชน์มากมายจากพวกเขาจริง ๆ  การเล่นเกมช่วยให้ผมฝึกสมาธิ เพิ่มความเร็วในการตอบสนอง กระตุ้นสมอง และพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา  นอกจากนี้ งานอดิเรกงานนี้ยังสามารถจุดประกายความสนใจของผมและนำไปสู่เส้นทางอาชีพมากมาย เช่น เกมสตรีมมิ่ง การพัฒนาเกม ออกแบบเกม คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น ฯลฯ  นอกจากนี้ การเล่นเกมยังเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อกับผู้คนและผ่อนคลายหลังจากเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวัน โรงเรียน  โดยสรุป ผมรู้สึกมีความสุขและโชคดีที่มีการเล่นเกมเป็นที่สนใจของผม

>>> Read more

เกี่ยวกับงานอดิเรกเป็นการท่องเที่ยว

If you asked me about my hobby, I would be eager to share with you about my wanderlust. My passion for travelling has been nurtured since I was a child. I have been to many places in Vietnam and other countries. Despite my packed schedule, I always manage to travel every two months. I prefer backpacking and solo travel as they enable me to completely immerse myself in the experience. There are many reasons for my burning desire to travel. First of all, travelling helps me disconnect with the chaotic world out there and recharge myself. Secondly, I get to expose myself to new things and broaden my horizons when I travel. Thirdly, travelling boosts my immagination and creativity, which is very helpful for a content creator like me. Last but now least, travelling in general and backpacking in particular make me physically healthier as they usually include lots of physical activities such as walking, wandering around beautiful places, trekking, rock climbing, swimming, etc. In conclusion, travelling has been an indispensable part of my life and it forever will be. I’m looking forward to exploring more amazing places in my country and the world.

คำแปล

หากคุณถามเกี่ยวกับงานอดิเรกของฉัน ฉันอยากจะเล่าการที่อยากเดินทางของฉันให้คุณฟัง  ความหลงใหลในการเดินทางของฉันได้รับการเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็ก ฉันเคยไปหลายแห่งทั่งเมืองไทยและประเทศอื่น ๆแล้ว  แม้ว่าตารางงานที่แน่นเท่าใด ฉันก็สามารถเดินทางได้ทุก ๆ สองเดือนเสมอ  ฉันชอบการเที่ยวแบกเป้และเดินทางคนเดียวมากกว่า เนื่องจากทำให้ฉันดื่มด่ำกับประสบการณ์ได้อย่างเต็มที่  มีเหตุผลหลายประการที่ทำให้ฉันปรารถนาที่จะเดินทาง  ก่อนอื่นเลย การเดินทางช่วยให้ฉันหลุดพ้นจากโลกที่วุ่นวายและเติมพลังให้ตัวเอง  ประการที่สองคือ ฉันได้เปิดเผยตัวเองกับสิ่งใหม่ ๆ และเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้นเมื่อเดินทาง  ประการที่สามคือ การเดินทางช่วยเพิ่มจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับผู้สร้างเนื้อหาเช่นฉัน  แล้วสุดท้ายนี้ การเดินทางโดยทั่วไปและการแบกเป้โดยเฉพาะทำให้ฉันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น  เนื่องจากจะรวมกิจกรรมทางกายมากมาย เช่น การเดิน เที่ยวชมสถานที่สวยงาม การเดินป่า ปีนหน้าผา ว่ายน้ำ เป็นต้น  สรุปสั้น ๆ ว่า การเดินทางเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ส่วนหนึ่งของชีวิตของฉันและมันจะเป็นตลอดไป  ฉันตั้งตารอที่จะได้สำรวจสถานที่ที่น่าทึ่งอื่น ๆ ในประเทศและทั่วโลกของฉัน

คนวัยทำงานยังเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างดี

เกี่ยวกับงานอดิเรกเป็นการทำอาหาร

Born and raised in a food-loving family, I am always interested in cooking. I cook for myself and my family whenever I have time. I can make a variety of dishes including Vietnamese and foreign ones. To be honest, cooking with my family is great but I prefer to do it alone since I want to have as much freedom of creativity as possible. Cooking helps me relieve stress and anxiety. When I cook, my attention is absolutely taken away from the current negative things in life. Besides, cooking helps train my patience, meticulousness and creativity. Moreover, cooking is my love language. I always want to cook for the ones I love and absolutely feel contented to see them enjoy the food. Knowing how to cook is also one of the key to saving money. Just imagine being able to recreate your favorite restaurant dish or not having to pay for overpriced dishes on food delivery apps. To sum up, cooking has added lots of joy and interesting experiences to my life. I can’t way to try new recipes and enjoy delicious home-made dishes with my family.

คำแปล

เกิดและเติบโตในครอบครัวที่ชอบอาหาร ฉันสนใจในการทำอาหารมาโดยตลอด  ฉันมักทำอาหารให้ตัวเองและครอบครัวทุกครั้งที่มีเวลา  ฉันสามารถทำอาหารได้หลากหลาย ทั้งอาหารไทยและต่างประเทศ  พูดตามตรง การทำอาหารกับครอบครัวเป็นสิ่งที่ดีแต่ฉันชอบทำคนเดียวมากกว่า เพราะฉันต้องการมีอิสระในการสร้างสรรค์ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  การทำอาหารช่วยให้ฉันคลายความเครียดและความวิตกกังวลได้  เมื่อฉันทำอาหาร ความสนใจของฉันจะถูกดึงออกไปจากสิ่งลบ ๆ ในชีวิตโดยสิ้นเชิง  นอกจากนี้ การทำอาหารยังช่วยฝึกความอดทน ความพิถีพิถันและความคิดสร้างสรรค์ของฉันอีกด้วย นอกจากนี้ การทำอาหารเป็นภาษารักของฉัน  ฉันอยากทำอาหารให้คนที่ฉันรักอยู่เสมอและรู้สึกพึงพอใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นพวกเขาเพลิดเพลินกับอาหาร  การที่รู้วิธีทำอาหารก็เป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญในการประหยัดเงิน  ลองจินตนาการถึงความสามารถในการสร้างสรรค์อาหารจานโปรดในร้านอาหารของคุณ หรือไม่ต้องจ่ายค่าอาหารที่แพงเกินไปบนแอปส่งอาหาร  สรุปสั้น ๆ การทำอาหารได้เพิ่มความสนุกสนานและประสบการณ์ที่น่าสนใจให้กับชีวิตของฉันมากมาย  ฉันไม่สามารถลองสูตรอาหารใหม่ ๆ และเพลิดเพลินกับอาหารโฮมเมดแสนอร่อยกับครอบครัวได้

>>> Read more

เกี่ยวกับงานอดิเรกเป็นการชอปปิง

I am really into shopping. Lots of people may associate that with being addicted and wasting money on things that are unecessary. However, to me, shopping is an art. I love writing down things that I want and things that I need. When I receive my salary, I take out the lists and identify my priorities. I do both online and offline shopping, but for clothes, I prefer coming to the store to try the items on. If a product can be found in different shops, I will absolutely compare the prices and read the review carefully in order to make a right decision. My love for shopping was sparked by many factors. Firstly, shopping lifts my mood. Whenever I find a good item within my budget, I feel absolutely elated. Secondly, offline shopping enables me to interact with more people and brush up one my communication skills after hours staring at my laptop screen. Last but not least, shopping is my love language. I feel happy and excited to shop for the ones I love, especially on special ocassions such as Christmas, Lunar New Year, etc. Overall, I appreciate the joy shopping has brought me, and I’m excited to welcome more cool items to my team.

วิธีการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่บ้านอย่างไรให้ได้ผล / เรียนภาษาอังกฤษด้วยต

คำแปล

ฉันชอบชอปปิงจริง ๆ  หลาย ๆ คนอาจเชื่อมโยงสิ่งนั้นกับการเสพติดและเสียเงินกับสิ่งที่ไม่จำเป็น  อย่างไรก็ตาม สำหรับฉัน การชอปปิงถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง  ฉันชอบจดสิ่งที่ฉันต้องการและสิ่งที่ฉันต้องการ  เมื่อฉันได้รับเงินเดือน ฉันจะแยกรายการและระบุลำดับความสำคัญของฉัน  ฉันชอปปิงทั้งออนไลน์และออฟไลน์  แต่สำหรับเสื้อผ้า ฉันชอบมาที่ร้านเพื่อลองสวมมากกว่า  หากผลิตภัณฑ์สามารถพบได้ในร้านค้าต่าง ๆ ฉันจะเปรียบเทียบราคาและอ่านบทวิจารณ์อย่างละเอียดเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้อง  ความรักในการชอปปิงของฉันเกิดจากหลายปัจจัย  ประการแรก การชอปปิงทำให้อารมณ์ของฉันดีขึ้น  เมื่อไรก็ตามที่ฉันเจอของดี ๆ ภายในงบประมาณของฉัน ฉันก็รู้สึกดีใจสุด ๆ  ประการที่สอง การชอปปิงแบบออฟไลน์ทำให้ฉันมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนได้มากขึ้นและฝึกฝนทักษะการสื่อสารของฉันหลังจากจ้องมองหน้าจอแล็ปท็อปเป็นเวลาหลายชั่วโมง  สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด การชอปปิงคือภาษาความรักของฉัน ฉันรู้สึกมีความสุขและตื่นเต้นที่ได้เลือกซื้อของให้คนที่ฉันรักโดยเฉพาะในโอกาสพิเศษ เช่น คริสต์มาส ตรุษจีน ฯลฯ  โดยรวมแล้ว ฉันซาบซึ้งกับการชอปปิงที่สนุกสนานและรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ต้อนรับสินค้าเจ๋ง ๆ เข้ามา

นอกจากการเขียนเพื่อทุกคนได้รู้ว่า ในแต่ละกิจกรรมหรือ activity มีอะไรบ้าง คุณยังสามารถเรียนรู้วิธีการพูดเกี่ยวกับหัวข้ออื่น ๆ ที่ website ของ ELSA Speak ได้ เช่น การแนะนำครอบครัว การแนะนำบ้านเกิดหรือว่าการแนะนำอาชีพเป็นภาษาอังกฤษ  ทั้งนี้เป็นหัวข้อที่จะช่วยคุณสื่อสารได้อย่างมั่นใจในชีวิตประจำวัน ดังกล่าวเป็นบทสรุปวิธีการเขียนเกี่ยวกับ งานอดิเรกภาษาอังกฤษ ที่ ELSA Speak ส่งให้คุณเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิง  หวังว่าความรู้ข้างต้นจะช่วยให้คุณเข้าใจโครงสร้างประโยคได้อย่างมั่นคงและฝึกฝนการเขียนภาษาอังกฤษได้ดี ขอให้โชคดีนะ

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท