11 วิธี ขออนุญาต ภาษาอังกฤษ สุภาพ พร้อมรูปแบบการตอบกลับจดจำง่าย

ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เราต้องใช้แบบประโยคขอร้องและขออนุญาตอย่างเหมาะสม และในภาษาอังกฤษก็เช่นกัน การที่เรานำข้อเสนอและขออนุญาต จึงต้องมีความชำนาญมากขึ้น ดังนั้น ในบทความนี้ ELSA Speak จะแนะนำให้คุณวิธีการพูด ขออนุญาต ภาษาอังกฤษ อย่างธรรมชาติ เรียบๆแต่ยังคงสุภาพที่สุด

ตัวอย่าง ประโยค ขออนุญาต ภาษาอังกฤษ (Permission)

Can/ Could S + V?

“Can/ Could I + V?” เราเพียงใช้ “Can” เมื่อพูดกับเพื่อนๆ ที่สนิทกันและในการสนทนาไม่จำเป็นต้องเป็นทางการ

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading
 • Can I look up for new words on this dictionary? (ฉันสามารถค้นหาคำศัพท์ใหม่ในพจนานุกรมนี้ได้ไหมคะ)
 • Can I meet you in private? (ฉันขอพบคุณคนเดียวได้ไหมคะ)
 • Could I meet you in private, please? (ฉันขออนุญาตพบคุณคนเดียวได้ไหมคะ)
 • Could I please have some water? (ฉันขอดื่มน้ำหน่อยได้ไหมคะ)

Could I please + verb? 

มีคำหนึ่งที่ถือเป็นเส้นทางหลักของประโยคคำขอ นั้นคือ “Please” ในการแสดงการขอร้องโดยเฉพาะ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดในประโยคโดยทั่วไป เราควรใช้คำว่า “Please” เพื่อเพิ่มความสุภาพให้ประโยค ไม่ได้เป็นข้อบังคับใช้ทางไวยากรณ์ แต่ผู้ฟังจะรู้สึกว่าอีกฝ่าย “ไม่สุภาพ” หากไม่มีคำว่า “Please”

 • Could I please go with Tom to the movie? (หนูขออนุญาตไปดูหนังได้ไหมคะ)
 • Could we please go on a trip this weekend? (สุดสัปดาห์นี้ เราไปเที่ยวด้วยกันได้ไหมคะ)

>>> Read more:

May I + V?

“May I + verb?” ได้ใช้อย่างแพร่หลายในหลายกรณีเพราะโครงสร้างนี้มีน้ำเสียงที่เป็นทางการมากกว่าi “Can I + verb?” และ “Could I + verb?”

 • May I have another piece of pie? (ฉันขอกินขนมเพิ่มอีกชิ้นได้ไหมคะ)
 • May we go out with our friends tonight? (คืนนี้ พวกเราสามารถไปเที่ยวกับเพื่อนๆ ได้ไหมคะ)

Could you allow me to + V?

นี่เป็นหนึ่งในรูปแบบการขออนุญาตที่ง่ายแต่ยังคงรักษาความสุภาพขั้นต่ำต่อผู้ฟัง

 • Could you allow me to hang out with Laura, Dad? (คุณพ่อให้หนูไปเที่ยวกับลอร่าได้ไหมคะ)
 • Could you allow me to go swimming with him? (คุณพ่อให้หนูไปว่ายน้ำกับเขาได้ไหมคะ)

Do you think I could + verb?

 • Do you think I could use your cell phone? (ฉันขออนุญาตใช้โทรศัพท์มือถือของคุณได้ไหมคะ)
 • Do you think I could borrow your car? (ฉันขอยืมรถยนต์ของคุณได้ไหมคะ)

Would it be alright/ OK/… if I + V?

 • เราควรใช้วลีเสริมที่ถามความคิดเห็นของผู้ฟัง เพื่อแสดงว่าเราเคารพการตัดสินใจของพวกเขา แม้ว่าผลของการกระทำจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการก็ตาม
 • ตัวอย่าง Would it be OK if I use your phone charger? (จะไม่เป็นอะไรไหมคะ ถ้าฉันใช้ที่ชาร์จโทรศัพท์ของคุณ)

Would it be possible for me + to V?

 • Would it be possible for me to use your computer for a few minutes? (ผมสามารถขอยืมคอมพิวเตอร์ของคุณสักครู่ได้ไหมครับ)
 • Would it be possible for me to study in this room? (ผมขอเรียนในห้องนี้ได้ไหมครับ)

Do you mind + possessive adjective (คุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ) + Noun (คำนาม)?

นี่เป็นโครงสร้างที่พบบ่อยมาก ตำแหน่งของวลีเสริมที่มี “mind” สามารถยืดหยุ่นได้ ขึ้นอยู่กับบริบท

 • Do you mind if I sweep the floor, it is too dirty? (จะรังเกียจไหมคะถ้าฉันกวาดบ้าน มันสกปรกมาก)
 • I could prepare meal, do you mind it? (ฉันสามารถเตรียมอาหารได้ถ้าคุณไม่รังเกียจ)
 • I would like to take the rest if you don’t mind. (ฉันจะไปพักผ่อน ถ้าคุณไม่ว่าอะไร)
 • We are leaving soon, you don’t mind, do you? (เราจะไปแล้ว คุณจะไม่ว่าอะไรใช่ไหม)
 • I need to leave, do you mind? (ผมต้องไปตอนนี้เลย คุณโอเคไหมครับ)

อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี เช่นเดียวกับสองประโยคสุดท้าย มันจะมีน้ำเสียงที่น่าประทับใจเล็กน้อยสำหรับผู้ฟัง เพราะเมื่อพูดแล้ว ผู้พูดจะต้องได้รับการอนุญาตได้อย่างแน่นอน

Would you mind if I + verb in past

ในโครงสร้าง would you mind if ตามด้วยประธาน เพราะฉะนั้นคำกริยาต้องเป็นช่องที่ 2 (past simple) โครงสร้างนี้ใช้เพื่อขออนุญาตในการทำบางสิ่ง

 • Would you mind if I stayed a few more minutes? (คุณจะรังเกียจไหมถ้าฉันอยู่ต่ออีกไม่กี่นาที)
 • Would you mind if I took a five minute break? (คุณจะรังเกียจไหมถ้าฉันพักในเวลาประมาณ 5 นาที)

Would you mind my + verb-ing + your + object?

สามารถใช้โครงสร้าง “Do you mind + V-ing” เพื่อแทนโครงสร้างดังกล่าว ไม่มีความแตกต่างในด้านความหมาย แต่ “Would you mind” เป็นทางการและสุภาพกว่า

 • Would you mind my using your cellphone for a few minutes? (คุณจะรังเกียจไหมคะถ้าฉันใช้โทรศัพท์ของคุณสักครู่)
 • Would you mind my playing your piano? (คุณจะรังเกียจไหมคะถ้าฉันเล่นเปียโนของคุณ)

Is it OK/ a problem/ if I + V?

 • วลีที่ใช้บ่อยในการสื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างสุภาพและชัดเจน
 • Is it a problem if I wear red at your party, I haven’t heard of the dress code? (ฉันสวมชุดสีแดงในงานของคุณได้ไหมคะ ฉันยังไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับตีมชุดในงานค่ะ)

ตัวอย่างการตอบในการ ขออนุญาตในภาษาอังกฤษ (Responding to permission)

ตกลงเมื่อมีผู้อื่นขออนุญาต

คุณสามารถใช้คำตอบต่อไปนี้ เพื่อแสดงความตกลงเมื่อมีผู้อื่นขออนุญาต

 • Sure. (ได้เลยค่ะ/ ครับ ได้อย่างแน่นอนค่ะ/ ครับ)
 • No problem. (ไม่มีปัญหาอะไรค่ะ/ ครับ)
 • Go right ahead. (ตามสบายเลยค่ะ/ ครับ)
 • Please feel free + to V. (สบายใจ…เลยนะ)
 • Yes, you can. (ได้เลยค่ะ/ ครับ คุณสามารถทำได้) 
 • Please feel free. (ตามสบายนะค่ะ/ ครับ)
 • I don’t mind. (ฉัน/ผมไม่รังเกียจค่ะ/ ครับ) 

ข้อควรรู้

 • “Sure”, “No problem” และ “Go right ahead” มักใช้ในการสื่อสารกับคนที่รู้จักหรือในวัยเดียวกัน ส่วน “Please feel free + to V” มีน้ำเสียงที่สุภาพและเป็นทางการมากขึ้น
 • ไม่ใช้ “Sure.” เพื่อแสดงความตกลงเมื่อผู้อื่นขออนุญาตโดยใช้รูปประโยค “Would you mind ….?”

>>> Read more: 30 คำที่ใช้แทน “Yes” ตกลงภาษาอังกฤษ

การปฏิเสธคำขออนุญาตของผู้อื่นอย่างสุภาพ

บอกว่า “ไม่” มันไม่ง่ายเลยแต่จำเป็นเพราะคุณไม่สามารถเห็นด้วยกับทุกข้อเสนอในโลกได้ ด้านล่างนี้คือ อีกวิธีที่จะช่วยคุณในปฏิเสธผู้อื่น

 • I’m afraid I’d prefer if you didn’t. (ฉันเกรงว่ามันน่าจะดีกว่านี้ ถ้าคุณไม่ได้ทำแบบนั้น)
 • Sorry, but I’d rather you not do that. (ขอโทษนะ แต่เราไม่อยากให้เธอทำแบบนั้นจริงๆ)
 • Unfortunately, I need to say no. (ขอโทษด้วยค่ะ ฉันจำเป็นต้องบอกว่า ไม่)
 • I’m afraid that’s not possible. (ฉันกลัวว่าสิ่งนั้นเป็นไปไม่ได้)
 • I’m afraid not. (ฉันกลัวว่ามันจะไม่ได้) 
 • I’m afraid, but you can’t. (ฉันกลัว แต่คุณไม่สามารถ)
 • I’m sorry, but that’s not possible. (ฉันขอโทษนะคะ แต่มันเป็นไปไม่ได้)
 • No, you cannot. (ไม่ คุณไม่สามารถ)
 • You couldn’t do that. (คุณไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้)
 • Sorry, you are not permitted. (ขอโทษค่ะ คุณไม่ได้รับการอนุญาต)

บางที เมื่อปฏิเสธคำอนุญาตของใครคนหนึ่ง คุณสามารถให้ข้อเสนอแนะช่วยเหลือตามวิธีอื่น

 • I’m afraid I can’t let you borrow my car, but I could drive you instead. (ผมกลัวว่าผมไม่สามารถให้คุณยืมรถยนต์ได้ แต่ผมสามารถขับรถพาคุณไปแทนได้)
 • I can’t babysit your daughter. How about I call my sitter for you instead? (ฉันไม่สามารถช่วยคุณดูแลลูกสาว ฉันขอให้พี่สาวของฉันช่วยคุณแทนได้ไหมคะ)
 • I wish I could help out; maybe another time. (ฉันหวังว่าฉันจะช่วยคุณได้ในครั้งอื่น)
การปฏิเสธคำขออนุญาตของผู้อื่นอย่างสุภาพ

>>> Read more: ตัวอย่างประโยคปฏิเสธอย่างสุภาพในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างบทสนทนา ขออนุญาต ภาษาอังกฤษ

บทสนทนาที่ 1

ภาษาอังกฤษแปล
JackHi Sam, do you think I could use your cell phone for a moment?สวัสดีแซม ผมขอยืมโทรศัพท์ของคุณสักครู่ได้ไหมครับ
SamSure, no problem. Here you are.ได้เลย ไม่มีอะไร คุณเอาสิ
JackThanks buddy. It will only be a minute or two.ขอบใจนะ บัดดี้ จะใช้เวลาแค่หนึ่งหรือสองนาทีเท่านั้นเอง
SamTake your time. No rush.ช้าลงหน่อย ไม่ต้องรีบ
JackThanks!ขอบคุณมากครับ

บทสนทนาที่ 2

ภาษาอังกฤษแปล
Student Would it be possible for me to have a few more minutes to review before the quiz?ฉันสามารถใช้เวลาสองสามนาที ทบทวนก่อนการทดสอบได้ไหมคะ
TeacherPlease feel free to study for a few more minutes. สามารถทบทวนได้ตามสบายเลยนะคะ
StudentThank you very much.หนูขอบคุณอาจารย์มากค่ะ
TeacherNo problem. Do you have any questions in particular?ไม่เป็นไรนะ พวกหนูมีคำถามอะไรที่อยากถามไหมคะ
StudentUh, no. I just need to review things quickly.ไม่มีค่ะ ฉันแค่ต้องทบทวนบางประเด็นอย่างรวดเร็วค่ะ
TeacherOK. We’ll begin in five minutes.โอเค งั้นเราจะเริ่มการสอบในเวลา  5 นาทีนะ
StudentThank you.ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ

บทสนทนาที่ 3

ภาษาอังกฤษแปล
EmployeeWould you mind if I came in late to work tomorrow? คุณจะรังเกียจไหม ถ้าพรุ่งนี้ฉันมาทำงานสาย
BossI’m afraid I’d prefer if you didn’t.ผมคิดว่าน่าจะดีกว่า ถ้าคุณมาตรงเวลา
EmployeeHmmm. What if I work overtime tonight? งั้นถ้าฉันทำงานล่วงเวลา  ในคืนนี้จะได้หรือไม่คะ
BossWell, I really need you for the meeting tomorrow. Is there any way you can do whatever it is you need to do later?ผมต้องการคุณในการประชุมพรุ่งนี้จริงๆ คุณมีวิธีอะไรที่จะสามารถเลื่อนงานของคุณออกไปไหม
EmployeeIf you put it that way, I’m sure I can figure something out.ค่ะ ถ้าอย่างนั้นฉันจะหาวิธีจัดการค่ะ
BossThanks, I appreciate it.ขอบคุณมากนะครับ
Tự tạo ra tình huống giao tiếp tiếng Anh สร้างสถนการณ์การสื่อสารภาษาอังกฤษตามความชื่นชอบด้วย ELSA AI

บทสนทนาที่ 4

ภาษาอังกฤษแปล
SonDad, can I go out tonight?พ่อคะ คืนนี้ผมขอไปเที่ยวได้ไหมครับ
FatherIt’s a school night! I’m afraid that’s not possible.พรุ่งนี้ลูกต้องไปเรียนนะ พ่อคิดว่า ไม่ไปน่าจะดีกว่า
SonDad, all my friends are going to the game!พ่อ เพื่อนๆ ของผมใครก็ไปหมดเลย
FatherI’m sorry, son. Your grades haven’t been the best recently. I’m going to have to say no.พ่อขอโทษนะลูก คะแนนล่าสุดของลูกก็ไม่ค่อยดี พ่อก็เลยให้ไปไม่ได้นะ
SonAh, Dad, come on! Let me go!พ่อครับ ให้ผมไปนะครับ
FatherSorry son, no is no.ขอโทษลูก แต่ไม่ได้ก็คือไม่ได้

โครงสร้างภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการขออนุญาต

คำศัพท์แปลตัวอย่าง
Have permissionได้รับอนุญาตDon’t take photos unless you have permission to do so.
(อย่าถ่ายรูป เว้นแต่จะได้รับความอนุญาต)
Gain/ get/ obtain/ receive/ secure permissionได้รับความอนุญาตThe citizens have to get permission to move from one place to another.
(ประชาชนต้องได้รับการอนุญาตก่อนที่จะย้ายไปอยู่ที่อื่น)
Give (sb) / grant (sb) PermissionอนุญาตใครสักคนUnfortunately, we cannot grant permission for these uses.
(ขออภัย เราไม่สามารถให้สิทธิ์ในการใช้งานเหล่านี้ได้)
Apply for / ask (for)/ request/ seek permissionขออนุญาตYou may apply for permission to work immediately upon arriving in the United States.
(คุณสามารถยื่นขอใบอนุญาตทำงานได้ทันทีตอนที่มาถึงสหรัฐอเมริกา)

หวังว่า ต้วอย่างประโยคข้างต้นจะช่วยคุณได้รู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีพูด ขออนุญาต ภาษาอังกฤษ ติดตามส่วนการสื่อสาร คำศัพท์ และการสนทนาเพื่ออัพเดทความรู้ภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์มากขึ้นทุกวัน และอย่าลืมอ้างอิง ELSA Speak เพื่ออัพเดทโปรโมชั่นในเวลานี้เลยนะ

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744บ