การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง Can Could โดยละเอียด

เมื่อเราพูดถึงคำกริยาในภาษาอังกฤษ คงพลาดถ้าไม่พูดถึงกริยาช่วย ( Modal Verbs ) วันนี้ ELSA Speak จะขอนำเสนอบทความการวิเคราะห์โดยละเอียดความแตกต่างระหว่าง “can” กับ “could” หวังว่าหลังจากนี้ ทุกคนจะรู้วิธีแยกแยะคำกริยาคู่นี้ได้อย่างถูกต้องนะคะ

แยกแยะ can และ could

ประการแรก เรามาเริ่มทบทวนโครงสร้างประโยคที่มีคำว่า “can” และ “could” ได้จากตัวอย่างด้านล่างนี้ นี่คือคำกริยาช่วยสองคำ ดังนั้น กริยาที่ตามหลังต้องอยู่ในรูป infinitive ไม่ว่าประธานจะเปลี่ยนไปอย่างไร

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading
แยกแยะ can และ could
ประโยค
บอกเล่า
– She can solve problems effectively.
(เขาสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ)
– When she was young, she could solve problems wisely.
(เมื่อตอนที่เขายังเป็นเด็กเขาสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ)
ประโยคปฏิเสธBecause of my hectic schedule, now I cannot/can’t do yoga regularly.
เนื่องจากตารางงานที่ยุ่งของฉัน ตอนนี้ฉันจึงไม่สามารถเล่นโยคะเป็นประจำได้
– When I was young, because of my hectic schedule, I could not/couldn’t do yoga regularly.
(เมื่อตอนที่ฉันยังเป็นสาว เนื่องจากตารางงานที่ยุ่ง ฉันจึงไม่สามารถเล่นโยคะได้เป็นประจำ)
คำถาม
Yes-No
– Can you use photoshop? (คุณใช้โฟโต้ชอปได้ไหม)
Yes, I can
No, I cannot/can’t
– Could you use photoshop when you first moved to that company?
(คุณสามารถใช้โฟโต้ชอปได้เมื่อคุณย้ายมาที่บริษัทนั้นครั้งแรกหรือไม่)
Yes, I could
No, I could not/couldn’t

ความแตกต่างเมื่อพูดเกี่ยวกับความสามารถ (abilities)

ทั้ง can/could มีหน้าที่แสดงความสามารถความสามารถและทักษะของเขา อย่างไรก็ตาม มีจุดที่ต่างกันระหว่าง can/could

ได้แก่

 • “can” แสดงความสามารถหรือทักษะในปัจจุบัน หรือมีอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่หายไป

ตัวอย่าง: That employee can give presentations confidently.

(พนักงานสามารถพูดได้อย่างมั่นใจ)

 • “could” แสดงความสามารถหรือทักษะในอดีต ไม่สามารถรักษาไว้ได้จนถึงปัจจุบัน

ตัวอย่าง: When I was in university, I could speak Spanish fluently, but I can’t now.

(เมื่อฉันยังเรียนมหาวิทยาลัย ฉันสามารถพูดภาษาสเปนอย่างคล่อง แต่ตอนนี้ฉันพูดไม่ได้)

ความแตกต่างเมื่อพูดเกี่ยวกับความสามารถ (abilities)

พูดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะต้องพึ่งพาสถานการณ์ภายนอกอย่างมาก (possibilities)

ทั้ง “can” และ “could” มีหน้าที่แสดงว่าบางสิ่งสามารถ/ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ พึ่งพาสถานการณ์ภายนอกอย่างมาก

โดยเฉพาะ

 • “can” เป็นการแสดงออกถึงสิ่งที่สามารถ/ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในปัจจุบัน/อนาคต ซึ่งถูกกำหนดโดยปัจจัยภายนอก

ตัวอย่าง:  If the customer agrees with all of the terms, we can sign the contract this Friday.

(หากลูกค้าตกลงตามเงื่อนไขทั้งหมด เราสามารถเซ็นสัญญาได้ในวันศุกร์นี้)

 • “could” เป็นการแสดงออกถึงสิ่งที่สามารถ/ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในอดีต ซึ่งถูกกำหนดโดยปัจจัยภายนอก

ตัวอย่าง:  As the customer didn’t agree with all of the terms, we couldn’t sign the contract that day.

(เพราะลูกค้าไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขทั้งหมด เราจึงไม่สามารถเซ็นสัญญาในวันนั้นได้)

สถานการณ์ภายนอกอย่างมาก

เมื่อถามหรือขอให้ใครสักคนทำอะไรบางอย่าง

 • ทั้ง “can” และ “could” สามารถได้ใช้ในประโยคที่ถามหรือขอให้ใครสักคนทำอะไรบางอย่าง อย่างไรก็ตาม “ could” ให้ความรู้สึกเป็นทางการและสุภาพมากขึ้น

ตัวอย่าง 1: A director to his assistant: ‘Mr. Winsley, could you bring me the sales report of this month?

(ผู้จัดการคนหนึ่งพูดกับผู้ช่วยของเขาว่า “คุณ Winsley คุณเอารายงานการขายของเดือนนี้มาให้ฉันหน่อย!)

ตัวอย่าง 2: Amanda to her friend: ‘Can you give me a lift home?

(Amanda บอกกับเพื่อนของเขาว่า: เธอให้เราโบกรถกลับบ้านได้ไหม?)

เมื่อขออนุญาตใครสักคนทำอะไรบางอย่าง

 • เราสามารถใช้ทั้ง can/could เพื่อส่งคำขอ อย่างไรก็ตาม could จะสร้างความรู้สึกสุภาพและเป็นทางการมากขึ้น ในขณะเดียวกัน can ก็สร้างความรู้สึกใกล้ชิดและเป็นมิตรมากขึ้น

ตัวอย่าง 1: A student to his teacher: ‘I’m having a headache. Could I leave early, Ms. Wilson?

(นักเรียนบอกให้อาจารย์ว่า: “หนูรู้สึกปวดหัวมาก หนูขอกลับเร็วๆ ได้ไหมคะอาจารย์ Wilson?”)

ตัวอย่าง 2: Richard to his friend: ‘Can I borrow your phone? I need to call my mom, but I left mine home.

(Richard พูดกับเพื่อนของเขาว่า: “ฉันขอยืมโทรศัพท์ของคุณได้ไหม? ฉันต้องโทรหาแม่แล้วฉันก็ลืมโทรศัพท์ไว้ที่บ้าน”)

สิ่งที่ไม่ได้ทำเนื่องจากหรือไม่เนื่องจากกฎ/ กฎระเบียบ

 • เมื่อเราต้องการแสดงว่าบางคนไม่สามารถทำอะไรบางอย่างได้เพราะกฎหรือกฎระเบียบไม่อนุญาต เราสามารถใช้รูปแบบเชิงลบของ can เป็น cannot หรือ can’t ได้

ตัวอย่าง: I’m sorry, but you can’t smoke here, sir.

(ฉันต้องขอโทษ แต่ท่านสูบบุหรี่ที่นี่ไม่ได้ค่ะ)

 • บางครั้งสิ่งที่เราไม่ได้รับอนุญาตให้ทำไม่จำเป็นต้องถูกกำหนดโดยกฎ/กฎระเบียบ แต่อาจเป็นเพราะคนอื่นจะใช้รูปแบบเชิงลบของ ‘can’ เป็น ‘cannot’ หรือ ‘can’t

ตัวอย่าง: A father to his son: ‘It’s 9 pm already. You can’t go out.

(พ่อบอกกับลูกชายว่า: “ ตอนนี้สามทุ่มแล้ว ลูกออกไปไม่ได้”)

เสนอที่จะช่วยเหลือผู้อื่น

 • เมื่อเราต้องการเสนอความช่วยเหลือใครสักคน เราสามารถใช้คำถาม yes-no กับ ‘Can’ ได้

ตัวอย่าง: It seems like you still have a lot to do. Can I help you input the data?

(ดูเหมือนว่าคุณยังมีงานที่ต้องทำอีกมาก ฉันสามารถช่วยคุณป้อนข้อมูลได้หรือไม่?)

รวมกับ “Have” และกริยาที่ผ่านมา (v3/v-ed)

 • เราสามารถใช้โครงสร้าง: ‘could + have + v3/v-ed’ เพื่อแสดงว่าคนๆ หนึ่งอาจเคยทำอะไรบางอย่างในอดีตแต่ไม่ได้ทำ สำนวนนี้แสดงให้เห็นทัศนคติของการกล่าวโทษบางส่วน

ตัวอย่าง: Peter, you could have helped her check the reports, but you didn’t.

(Peter คุณสามารถช่วยเธอตรวจสอบรายงานได้ แต่ฉันไม่ได้ช่วย)

 • นอกจากนี้เรายังสามารถใช้โครงสร้างข้างต้นเพื่อตัดสินว่ามีบางสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งในอดีต ความแน่นอนของการตัดสินนี้อยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น

ตัวอย่าง: This morning, I called him several times, but he didn’t answer. He could have been busy then.

(เมื่อเช้านี้ฉันโทรหาเขาหลายครั้งแต่เขาไม่รับ ตอนนั้นเขาคงยุ่งมาก)

เรียนภาษาอังกฤษด้วยแอป ELSA Speak ดีหรือไม่

ปรากฏในข้อหลักของประโยคเงื่อนไข (if) ประเภท 2&3

 • เราใช้ประโยคเงื่อนไขประเภทที่ 2 เพื่อตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่เป็นความจริงในความเป็นจริงในปัจจุบัน ‘Could’ จะปรากฏในประโยคหลัก (main clause) เพื่อแสดงสิ่งที่สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนั้นใน if clause เกิดขึ้น คำกริยาที่ตามหลัง ‘Could’ จะอยู่ในรูปแบบ infinitive เสมอ และ ‘Could’ สามารถแทนที่ด้วย ‘Would’ ได้ แต่ความหมายนั้นไม่ได้เน้นถึงความเป็นไปได้อีกต่อไป

ตัวอย่าง:  If we were rich, we could/would buy that mansion. (ถ้าเรารวย เราก็ซื้อคฤหาสน์หลังนั้นได้)

การวิเคราะห์: ที่จริงแล้ว “เรา” ไม่ใช่ “รวย” จึงไม่สามารถ “ซื้อคฤหาสน์หลังนั้น” ได้

 • เราใช้ประโยคเงื่อนไขประเภทที่ 3 เพื่อตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่เป็นความจริงในอดีต ‘Could’ จะปรากฏในประโยคหลัก (main clause) เพื่ออธิบายบางสิ่งที่สันนิษฐานว่าเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนั้นใน if clause เกิดขึ้น คำกริยาที่ตามหลัง ‘Could’ จะเป็น ‘Have’ เสมอ และกริยาอดีต (v3/v-ed) ‘Could’ สามารถแทนที่ด้วย ‘Would’ ได้ แต่ความหมายนั้นไม่ได้เน้นย้ำถึงความเป็นไปได้อีกต่อไป

ตัวอย่าง:  At that time, if she hadn’t had a sore throat, she could/would have given an excellent presentation. (เมื่อถึงจุดนั้น ถ้าเธอไม่เจ็บคอ เธอคงจะนำเสนอได้ดีเยี่ยม)

ตัวอย่าง

+ Can I borrow your book? (ฉันขอยืมหนังสือคุณได้ไหม)

+ Could I borrow your book please? (ฉันขอยืมหนังสือคุณได้ไหม) 

*เช่นกันในที่นี้ ที่สองประโยคที่ความหมายเหมือนกันในประโยค Could เพราะเป็นการขออนุญาตที่สุภาพมากกว่า

ตัวอย่าง can/could:

+ I can swim. (ฉันว่ายน้ำได้ *และตอนนี้ก็ยังว่ายได้อยู่) 

+ I could play violin when I was a child. (ฉันเคยเล่นไวโอลินได้ตอนยังเด็ก *ตอนนี้เล่นไม่ได้แล้ว*)

วิธีใช้ “be able to”

 • นอกจาก can/could แล้ว ยังสามารถใช้โครงสร้าง ‘be able to’ เพื่อแสดงความสามารถและทักษะได้อีกด้วย ของบุคคล
 • โครงสร้างโดยละเอียด:

Subject + be + able + to – verb (ต้นแบบ) +…

*หมายเหตุ: คำกริยา ‘be’ ในโครงสร้างข้างต้นจะต้องผันคำกริยาด้วยกาล

ตัวอย่าง: Now, I am able to speak English well. (ตอนนี้ฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี)

ตัวอย่าง: Yesterday, she was able to dance confidently. She had practiced a lot. (เมื่อวานเธอสามารถเต้นได้อย่างมั่นใจ เธอฝึกฝนมาก)

 4 เคล็ดลับสำหรับการเรียนด้วย ELSA Speak

เปรียบเทียบ “be able to” กับ “can” และ “could”

เมื่อเปรียบเทียบกับ ‘can’ และ ‘could’, ‘be can to’ โดยทั่วไปแล้วยังอธิบายถึงความสามารถ และทักษะ ฯลฯ อีกด้วย ของบุคคลแต่เน้นถึงความสามารถ ทักษะ ฯลฯ ที่หาไม่ได้หรือไม่ได้มาง่ายๆซึ่งบุคคลนั้นต้องใช้ความพยายาม(มาก)

ตัวอย่าง:

+ No matter how hard he tried, he wasn’t able to play the piano well.

 • ไม่ว่าเขาจะพยายามแค่ไหน แต่เขาก็ยังเล่นเปียโนไม่ได้

+ If you practice hard, one day, you will be able to play for the national team.

 • ถ้าคุณฝึกฝนอย่างขยันหมั่นเพียร สักวันหนึ่งคุณจะได้เล่นให้ทีมชาติได้

+ After many months, they are now able to speak Chinese quite fluently.

 • หลังจากผ่านไปหลายเดือน ตอนนี้พวกเขาก็สามารถพูดภาษาจีนได้คล่องแล้ว

ELSA Speak ได้วิเคราะห์รายละเอียดความแตกต่างระหว่าง ‘can’ และ ‘could’ หวังว่าในบทความนี้ คุณจะแยกแยะความแตกต่างได้อย่างชัดเจน และใช้ “can” กับ “could”ได้อย่างคล่องแคล่วเมื่อเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง พบกันในบทความหน้านะคะ!

มาติดตาม ELSA Speak บ่อยๆเพื่อรับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษแบบเรียนด้วยตนเองสำหรับคนทำงานและคนที่โรงเรียนยุ่งนะคะ!

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,944บ