ตัวอย่างประโยคปฏิเสธอย่างสุภาพในภาษาอังกฤษที่จำง่าย

ในการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ผู้เรียนใหม่ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการตอบว่า เห็นด้วย แทนที่จะปฏิเสธ ผู้อื่น เนื่องจากมีคำศัพท์ไม่เพียงพอ บทความนี้จะให้คำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิเสธอย่างสุภาพที่สุดในภาษาอังกฤษ

คนส่วนใหญ่ที่เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ประจำวันต้องเผชิญกับปัญหา นั้นคือการที่พวกเขาไม่รู้ว่าจะปฏิเสธภาษาอังกฤษอย่างสุภาพอย่างไร โดยไม่ทำร้ายผู้ฟัง

ผู้เรียนขั้นพื้นฐานมักจะมีคำศัพท์ที่ค่อนข้างจำกัดเมื่อต้องปฏิเสธใครสักคน ยังไม่พูดถึงความสามารถในการสร้างคำปฏิเสธภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์ ไม่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกอึดอัด ดังนั้นพวกเขาจึงมักจะเห็นด้วยในลักษณะบังคับและไม่โต้ตอบ

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

บทความต่อไปนี้จะแนะนำให้ผู้อ่านวิธีปฏิเสธภาษาอังกฤษในข้อเสนอใดๆ อย่างสุภาพที่สุด

Key takeaways
ทุกคนจำเป็นต้องปฏิเสธในบางสถานการณ์ ดังนั้นจึงควรปฏิเสธอย่างสุภาพเพื่อไม่ให้ทำร้ายผู้ฟัง
เพื่อสร้างการปฏิเสธภาษาอังกฤษที่ดี ควรปฏิบัติตาม 4 ขั้นตอน
● ขั้นตอนที่ 1: พูดขอบคุณ
● ขั้นตอนที่ 2: ใช้คำที่บ่งบอกถึงการต่อต้าน
● ขั้นตอนที่ 3: ให้เหตุผลที่สมเหตุสมผล
● ขั้นตอนที่ 4: ทำข้อเสนออื่น
เพื่อปฏิเสธผู้อื่นอย่างสุภาพที่สุด ควร
ปฏิเสธที่จะจริงใจในภาษาอังกฤษแต่อย่าให้รายละเอียดมากเกินไป
อย่าจบการสนทนาด้วยคำตอบที่ไม่ชัดเจน
หากกลัวจะทำให้คนอื่นขุ่นเคือง ก็ควรพูดถึงความรู้สึก
หากตกลงโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณควรปฏิบัติตาม 3 ขั้นตอนนี้ ขอโทษและอธิบาย 
แนะนำให้เปลี่ยนและหวังว่าทุกอย่างจะโอเค

สารบัญ

เมื่อไหร่ที่ควรจะปฏิเสธ

ในชีวิต ทุกคนต้องปฏิเสธข้อเสนอแนะ คำเชิญชวน และคำร้องขอที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง โดยเฉพาะในสถานการณ์ต่อไปนี้

 • ไม่ชอบ ไม่พอใจกับข้อเสนอแนะนั้น
 • ข้อเสนอแนะไม่ได้มีเจตนาดีและอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อ่านได้
 • เมื่อคุณรู้สึกเขินอายหรือไม่สบายใจกับคำเชิญหรือกับคนอื่น

ความหมายของคำว่า “ปฏิเสธ” ในภาษาอังกฤษ

ในภาษาพูดและเขียนภาษาอังกฤษ มีคำกริยาหลายคำที่หมายถึง “ปฏิเสธ” และใช้ในบริบทและสถานการณ์ที่แตกต่างกันมากมาย นี่คือตัวอย่างบางส่วน

คำศัพท์ความหมาย
Refuseปฏิเสธ
Rejectไม่เห็นด้วย ถูกปฏิเสธ
Denyปฏิเสธ ไม่ยอมรับ
Disavowปฏิเสธไม่ยอมรับ
Give upยอมแพ้ ปฏิเสธ
Turn downปฏิเสธ
Declineปฏิเสธ

เหล่านี้เป็นคำศัพท์ที่มักใช้ในประโยคปฏิเสธ อย่างไรก็ตาม ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ควรใช้กฎ 4 ขั้นตอนในการปฏิเสธภาษาอังกฤษ

4 ขั้นตอนในการปฏิเสธภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนที่ 1: พูดขอบคุณ

เมื่อตอบรับคำเชิญหรือข้อเสนอแนะของบุคคลอื่น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือผู้พูดจะต้องแสดงความเคารพและความสุภาพขั้นต้นในการสื่อสาร สามารถใช้รูปแบบประโยคต่อไปนี้เพื่อขอบคุณอีกฝ่ายได้

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษแปลภาษา
Thank you (so much) for your …ขอบคุณ(มาก)สำหรับ….
I really appreciate your …ฉันขอบคุณจริงๆ เพราะ….
Thanks a lotขอบคุณมาก
That’s very kind/nice of youคุณเป็นคนดีมาก/ ใจดีมาก
Thank you for asking/inviting meขอบคุณที่ถาม/ เชิญฉัน

>>> Read more: 11 วิธีพูด Thank you – ขอบคุณภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์ที่สุด

ขั้นตอนที่ 2: ใช้คำที่บ่งบอกถึงการต่อต้าน

หลังจากการขอบคุณจะมีส่วน “แต่” เพื่อแสดงการปฏิเสธคำเชิญ คำต่อไปนี้สามารถใช้เพื่อแสดงความตัดกันได้

คำศัพท์ความหมาย
Butแต่
Howeverอย่างไรก็ตาม
Neverthelessแม้ว่า
Yetอย่างไรก็ตาม
Nonethelessอย่างไรก็ตาม

ขั้นตอนที่ 3: ให้เหตุผลที่สมเหตุสมผล

เมื่อไม่ตอบรับคำเชิญควรมีเหตุผลเฉพาะ คำอธิบายควรเกี่ยวข้องกับประเด็นภายนอกเป็นหลัก (งานยุ่ง วันสำคัญ ไปโรงเรียน/ที่ทำงาน…)หรือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ (ความเจ็บป่วย, เหตุการณ์,…) เพื่อให้บุคคลอื่นสามารถเข้าใจและเห็นใจเหตุผลในการปฏิเสธได้โดยง่าย

คำเชิญควรมีเหตุผล
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษแปลภาษา
 I have a previous engagementฉันมีนัดแล้วค่ะ
I have another appointmentฉันมีนัดอีกแล้ว
I’ve got to do some homeworkฉันต้องทำการบ้าน
I’m out of townฉันไม่ได้อยู่ในเมือง
I’m having some bad headachesฉันกำลังปวดหัว

ขั้นตอนที่ 4: ทำข้อเสนออื่น

เพื่อลดทัศนคติเชิงลบ (negativity) ของการถูกปฏิเสธ ผู้พูดควรมีข้อเสนอใหม่แทนที่ข้อเสนอเดิม

นั่นอาจเป็นการนัดหมายในเวลาอื่นหรือแนะนำกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากที่แนะนำโดยมีเจตนาแสดงความปรารถนาดีและความสนใจในข้อเสนอเดิม

ตัวอย่างรูปแบบประโยค

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษแปลภาษา
How about / What about we …?แล้ว/ หรือเราควร…?
Shall we…?เราควร…ไหม?
Would you like to … another time?คุณอยากจะ… ในเวลาอื่นไหม?
Is … suitable for you?… จะโอเคกับคุณไหม?
4 ขั้นตอนในการปฏิเสธภาษาอังกฤษ

จะปฏิเสธภาษาอังกฤษของคนอื่นอย่างสุภาพได้อย่างไร?

ปฏิเสธที่จะจริงใจในภาษาอังกฤษแต่อย่าให้รายละเอียดมากเกินไป

เมื่อปฏิเสธใครสักคนเป็นภาษาอังกฤษ ข้อความสั้นๆ มีคุณค่ามากกว่าคำอธิบายที่ยาวและละเอียดเสมอ

ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ความจริงใจเป็นสิ่งที่มีค่ามาก ดังนั้นคำอธิบายที่ยุ่งยากเกินไปจะไม่สร้างความเห็นอกเห็นใจแก่ผู้ฟัง ในทางกลับกันก็อาจทำให้อีกฝ่ายสงสัยว่ามันเป็นเรื่องโกหกได้

ดังนั้น คำอธิบายที่กระชับจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้พูดและผู้ฟัง

ตัวอย่าง

 • แทนที่จะพูด I’m sorry I can’t come today. My sister had a really bad stomach ache and I had to drive 3 hours from home to get her some medicine.

(ผมขอโทษที่วันนี้มาไม่ได้ น้องสาวของผมปวดท้องมาก และผมต้องขับรถ 3 ชั่วโมงเพื่อซื้อยาให้เธอ)

 • สามารถพูด Sorry I can’t make it today. My sister got really sick. Hope you guys have fun.

(ผมขอโทษที่วันนี้มาไม่ได้ น้องสาวของผมป่วยหนัก หวังว่าทุกคนจะสนุก)

อย่าจบการสนทนาด้วยคำตอบที่ไม่ชัดเจน

หากตกอยู่ในสถานการณ์ที่ ” maybe” สถานการณ์ที่ผู้ฟังมีปัญหาในการคิดหาเหตุผลในการปฏิเสธอย่างสมเหตุสมผลเป็นภาษาอังกฤษและติดอยู่กับคำตอบที่คลุมเครือทำให้อีกฝ่ายรู้สึกสับสนซึ่งอาจตีความได้ว่ายินยอม

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษแปลภาษา
I’m kinda busy right now, let’s see how things goตอนนี้ฉันยุ่งมาก เดี๋ยวก็รู้ รอดูไปก่อน
Let me think about itให้ฉันคิดดูก่อน
Can I answer you later?ฉันสามารถโทรกลับหาคุณในภายหลังได้ไหม?
Maybe, I’ll let you know laterบางทีฉันจะแจ้งให้คุณทราบในภายหลัง
I don’t know, let me see if I have anything dueฉันไม่รู้ ลองดูว่าฉันยุ่งไหม

คำตอบเหล่านี้บอกเป็นนัยว่ายังมีความเป็นไปได้ที่ผู้อ่านจะเห็นด้วย ถ้าอยากเน้นย้ำถึงการปฏิเสธภาษาอังกฤษ ผู้อ่านควรใช้ประโยคยืนยันที่ชัดเจนมากขึ้น เช่น

 • I’m afraid I have to say no to your invite. Sorry, I’m just buried in work right now.

(ฉันเกรงว่าฉันจะต้องปฏิเสธคำเชิญของคุณ ขอโทษที่ตอนนี้ฉันติดงานอยู่)

 • I’m having a lot on my plate right now so I can’t be there.

(ฉันมีงานต้องทำมากเกินไป เลยไม่สามารถมาได้)

 • I really can’t go because I’m seriously ill.

(ฉันไปไม่ได้จริงๆ เพราะฉันป่วยหนัก)

หากกลัวจะทำให้คนอื่นขุ่นเคือง ก็ควรพูดถึงความรู้สึก หากตกลงโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณควรปฏิบัติตาม 3 ขั้นตอนนี้ ขอโทษและอธิบาย แนะนำให้เปลี่ยนและหวังว่าทุกอย่างจะโอเค

วิธีปฏิเสธภาษาอังกฤษเมื่อกลัวจะทำให้ผู้อื่นขุ่นเคือง

บางครั้ง ถ้าคนถูกปฏิเสธเป็นญาติหรือเพื่อนสนิทก็จะทำให้อารมณ์ลำบากขึ้น เพราะโอกาสที่จะขุ่นเคืองคนเหล่านั้นมีสูงขึ้น

นั่นคือ เรามักจะรู้สึกผิดเมื่อปฏิเสธเพื่อนและญาติมากกว่าคำพูดของคนที่เคยรู้จัก

ในเวลานั้นควรอธิบายเหตุผลของการปฏิเสธให้ชัดเจนและเพิ่มความรู้สึกเล็กน้อยซึ่งจะทำให้ผู้ฟังมีความเห็นอกเห็นใจมากขึ้น

ตัวอย่าง

 • I really need to say “No”. I’m sorry. I’ve been feeling unwell lately.

(ฉันต้องพูดว่า “ไม่” จริงๆ ฉันขอโทษ ช่วงนี้ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบาย)

 • I’m so sorry. I would love to but work has been too much and I’m just very stressed-out.

(ฉันขอโทษจริงๆ ฉันอยากทำจริงๆ แต่ช่วงนี้งานเยอะมากและฉันก็เครียดมาก)

 • I’m so stretched right now. Hate to make you sad but I just can’t deal with everything all at once. Hope you’ll understand.

(ฉันยุ่งมาก ฉันไม่อยากทำให้คุณเสียใจ แต่ฉันไม่สามารถทำทุกอย่างได้ในคราวเดียวจริงๆ)

>>> Read more: 28 วิธีบอกว่า No ในภาษาอังกฤษ

คนวัยทำงานยังเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างดี

วิธีปฏิเสธเป็นภาษาอังกฤษหลังจากตกลงโดยไม่ตั้งใจ

เมื่อตกลงกันแล้ว การปฏิเสธจะยากขึ้นมาก ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือผู้อ่านได้ตกลงรับข้อเสนอมาก่อนแล้ว โดยปกติแล้วสถานการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้อ่านมีสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดและการทำให้อีกฝ่ายเชื่อว่าเหตุผลนั้นจะต้องใช้เวลาและความพยายามมากขึ้น

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับสิ่งนี้คือ Backing out of something (การถอยหลังออกจากบางสิ่งบางอย่าง)

ในสถานการณ์เหล่านี้ บางทีผู้พูดอาจต้องการหาเหตุผลที่สมเหตุสมผลที่สุดเพื่อไม่แสดงให้คนอื่นเห็นว่าตัวเองกำลังจัดลำดับความสำคัญของสิ่งอื่น วิธีที่ดีกว่าคือการอธิบายสถานการณ์ที่ยากนั้นและทำให้ชัดเจนว่าเราต้องปฏิเสธสิ่งที่เราทำไม่ได้อีกต่อไปหรือการไม่สามารถทำงานทั้งสองอย่างพร้อมกันได้ ต้องอธิบายให้ชัดเจนและไม่ทำให้ผู้อ่านสับสน

จากนั้น ควรปฏิบัติตาม 3 ขั้นตอนเหล่านี้

ขั้นตอนที่ 1: ขอโทษและอธิบาย 

 • I’m so sorry to let you down but I can’t …, timewise I just can’t be there for you.

(ฉันขอโทษจริงๆ ที่ทำให้คุณต้องผิดหวัง แต่ฉันทำไม่ได้…ในแง่ของเวลา ฉันอยู่ตรงนั้นไม่ได้)

 • I know I promised to go but something really important has come up. I’m really sorry.

(ฉันรู้ ฉันสัญญาว่าจะไป แต่จู่ๆ ก็มีเรื่องสำคัญเกิดขึ้น ฉันขอโทษจริงๆ)

 • I feel terrible saying this but I won’t be able to attend. I’ve over-committed and I have too much on my plate right now. I’m sorry.

(ฉันรู้สึกแย่ที่พูดแบบนี้ แต่ฉันคงอยู่ไม่ได้ ตอนนี้ฉันมีงานมากเกินไป ฉันขอโทษ)

>>> Read more:

ขั้นตอนที่ 2: แนะนำให้เปลี่ยน

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษแปลภาษา
I’m free next week, though. Maybe we can see if …?แต่สัปดาห์หน้าฉันว่างบางทีเราสามารถ…?
How about I check if … is free to … with you?หรือฉันควรจะถาม… มีเวลาว่างเพื่อ… กับคุณไหม?
Maybe/ Perhaps … could … with you?บางที/หรือ…อาจจะ…กับคุณ?

ขั้นตอนที่ 3: หวังว่าทุกอย่างจะโอเค

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษแปลภาษา
I hope you can understandฉันหวังว่าคุณจะเข้าใจ
I hope you can forgive meฉันหวังว่าคุณจะให้อภัยได้
I hope you can find someone else for …ฉันหวังว่าคุณจะสามารถหาคนอื่นที่จะ…
 I hope everything goes wellฉันหวังว่าทุกอย่างจะออกมาดี

โครงสร้างการปฏิเสธภาษาอังกฤษแบบสุภาพ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษแปลภาษา
Thank you (thank you for asking, thank you very much, etc.) but, I have to + Vขอขอบคุณ (ขอบคุณที่ถาม ขอบคุณมากๆ …) แต่ฉันต้อง…
I’d (really) rather not + Vฉันไม่ชอบทำ…
I don’t particularly like + V-ingฉันพิเศษไม่ชอบ…
I’m afraid I can’t + Vฉันกลัวว่าไม่ทำ…ได้
It’s not my idea of + V-ingนั่นไม่ใช่ความคิดของฉันเกี่ยวกับ…
I’m not (really) fond of + V-ingจริงๆ ฉันไม่ชอบ…
โครงสร้างการปฏิเสธภาษาอังกฤษ

สถานการณ์การปฏิเสธภาษาอังกฤษที่แท้จริง

ปฏิเสธคำเชิญ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษแปลภาษา
I really appreciate your invitation, but …ฉันขอขอบคุณคำเชิญของคุณ แต่…
Well, that’s very kind of you, but …คุณใจดีมาก แต่…
That sounds great, but …ฟังดูดี แต่…
What a pity. I’ll be abroad then …ช่างน่าเสียดาย ฉันจะไปต่างประเทศในเวลานั้น
I’m sorry, but I can’t …ฉันขอโทษ แต่ฉันทำไม่ได้…
I wish I could come, but unfortunately …ฉันหวังว่าจะมาได้ แต่น่าเสียดาย…
That’s a very kind invitation, but …นั่นเป็นการเชิญชวนที่ใจดีมาก แต่…
I’d really like to, but …ฉันอยากได้จริงๆ แต่…
That’ll be great, but I’m sorry …คงจะยอดเยี่ยมมาก แต่…
I’m afraid I can’t make it …ฉันเกรงว่าจะไปไม่ได้ค่ะ…

ปฏิเสธข้อเสนอ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษแปลภาษา
That would really be great, but …นั่นคงจะยอด แต่…
I appreciate the offer, but …ฉันซาบซึ้งกับข้อเสนอนี้ แต่…
 I’m awfully sorry I have to refuse such an offer, but …ฉันขอโทษจริงๆ ที่ต้องปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าว แต่…
That’s very kind of you; unfortunately, I can’t …คุณใจดีมาก แต่น่าเสียดายที่ฉันไม่สามารถ…
Thank you very much for the offer, but …ขอบคุณมากสำหรับข้อเสนอ แต่…

ปฏิเสธคำขอ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษแปลภาษา
I wish I could, but right now, I can’t …หวังว่าฉันจะทำได้ แต่ตอนนี้ฉัน…
I really wish I could help, but I can’t …หวังว่าฉันจะช่วยแต่ฉัน แต่ตอนนี้ฉันทำไม่ได้…
 I’m sorry I can’t help you here …ฉันขอโทษ แต่ตอนนี้ฉันไม่ช่วยคุณได้…
Normally, I’d be able to help, but …ปกติฉันก็สามารถช่วยได้ แต่…
I’m sorry, I’ll help another time, but I can’t today …ฉันขอโทษ ฉันจะช่วย แต่ไม่ใช่วันนี้
I’d love to help, but right now, I’m too busy …ฉันอยากช่วย แต่ตอนนี้ฉันยุ่งมาก…
I wish I could, but right now, I can’t …ฉันหวังว่าจะทำได้ แต่ตอนนี้ฉันไม่…
เรียนภาษาอังกฤษด้วยแอป ELSA Speak ดีหรือไม่

ตัวอย่างประโยคปฏิเสธในภาษาอังกฤษ

 • I’m sorry that I have a previous engagement: ฉันขอโทษที่ฉันมีนัดแล้ว
 • I’m sorry that I have another appointment: ฉันขอโทษที่ฉันมีนัดอื่น
 • I really appreciate your invitation but I’m afraid that I’m tied up/busy all this week. ฉันซาบซึ้งมากกับคำเชิญของคุณ แต่ฉันเกรงว่าฉันจะยุ่งทั้งสัปดาห์แล้ว
 • I’m sorry that I’m busy all week. Why don’t we go next week? ฉันขอโทษ ฉันยุ่งทั้งสัปดาห์ ทำไมเราไม่ไปสัปดาห์หน้าล่ะ?
 • I wouldn’t be available this time. But I would love to join you another time/next time: ครั้งนี้ฉันไปไม่ได้ แต่ฉันอยากจะไปกับคุณในครั้งต่อไป
 • That would be wonderful, but I am not able to make it this time. How about next month? สิ่งนั้นคงดีมาก แต่ฉันไม่สามารถทำมันได้ในช่วงเวลานี้ แล้วสัปดาห์หน้าล่ะ?
 • I can’t this night. How about tomorrow? คืนนี้ไม่ได้ พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร?
 • Sorry but tomorrow is not suitable time for me. Would weekend work for you instead?  ขอโทษ แต่พรุ่งนี้ไม่เหมาะสมกับฉัน วันหยุดสุดสัปดาห์เป็นไปได้ไหม?

>>> Read more: 

สรุป

ข้างต้นคือคำแนะนำโดยละเอียดและตัวอย่างเฉพาะเกี่ยวกับวิธีปฏิเสธภาษาอังกฤษที่สุภาพที่สุดซึ่ง ELSA Speak สนับสนุนให้ผู้เรียนนำไปใช้ในอนาคต

เพียงใช้โครงสร้าง 4 ขั้นตอนที่ร่างไว้และประโยคตัวอย่างที่ให้ไว้

นอกจากนี้ เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิเสธภาษาอังกฤษ ผู้เรียนควรฝึกฝนกับครูเจ้าของภาษาเพื่อฝึกฝนความสามารถในการปฏิเสธภาษาอังกฤษ แม้ว่าคุณจะเคยตกลงมาก่อนแล้วก็ตาม

ดูหลักสูตรการสื่อสารภาษาอังกฤษเพิ่มเติมได้ที่ ELSA Speak ช่วยให้ผู้เรียนฝึกการตอบสนองการสื่อสารตามธรรมชาติที่ใช้ในสถานการณ์การเรียนและการทำงาน

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744บ