วิธีการใช้ Some Any พร้อมแบบฝึกหัดและเฉลยที่เข้าใจง่ายที่สุด

Some และ Any ต่างก็เป็นทั้งคำวิเศษณ์บอกปริมาณที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วในภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม อะไรคือความแตกต่างของทั้งสองคำนี้และมีวิธีใช้แบบไหนจึงจะถูกต้อง? ตาม ELSA Speak มาหาคำตอบและความรู้เกี่ยวกับวิธีใช้ Some Any รวมถึงวิธีแยกความแตกต่างได้ในบทความของวันนี้กันเลย!

ภาพรวมของ Some ในภาษาอังกฤษ

ก่อนอื่น เราลองแบ่งปันภาพรวมความรู้เกี่ยวกับ Some ในภาษาอังกฤษกับ  ELSA Speak เพื่อที่เราจะได้รู้วิธีการใช้ Some และ Any ได้อย่างถูกต้องกันดีกว่า!

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

Some คืออะไร?

Some มีความหมายว่า “จำนวนหนึ่ง , บาง,  เล็กน้อย” ใช้กับคำนามที่นับได้และนับไม่ได้ ตัวอย่างเช่น:

 • My brother and I enjoy some sports. (ฉันและพี่ชายชอบเล่นกีฬาบางชนิด)
 • Jenny drank some orange juice this morning. (เช้านี้เจนนี่ดื่มน้ำส้มไปนิดหน่อย)

วิธีใช้ Some ในภาษาอังกฤษ

Some ส่วนใหญ่มักจะใช้ในประโยคบอกเล่า 

ตัวอย่างเช่น: 

 • John has some cars. (จอห์นมีรถอยู่จำนวนหนึ่ง) 
 • Anna drank some coffee this morning. (เช้านี้แอนนาดื่มกาแฟไปนิดหน่อย)

ในประโยคคำถาม some จะใช้ในการเชิญชวน

ตัวอย่างเช่น: 

 • Would you like some milk? (คุณอยากจะดื่มนมสักหน่อยไหม?) 
 • Do you want some salt? (คุณต้องการเกลือเพิ่มไหม?)

 Some ใช้เมื่อต้องการยื่นข้อเสนอหรือขอความช่วยเหลือ

ตัวอย่างเช่น: 

 • May I have some milk? (ฉันขอนมสักแก้วหนึ่งได้หรือเปล่า?) 
 • Can I have some money? (ฉันขอเงินหน่อยได้ไหม?)

Some ใช้ในคำถามเมื่อผู้ถามต้องการได้รับคำตอบว่า “Yes”

ตัวอย่างเช่น: 

 • Did Jenny buy some oranges? (เจนนี่ซื้อส้มมาแล้วใช่ไหม) → ต้องการให้เจนนี่ตอบว่า ใช่ ฉันซื้อส้มมาแล้ว 
 • Has Kathy brought some water? (เคธี่พกน้ำมาเองใช่ไหม?)

Some ใช้กับความหมายว่า “ประมาณ”

 • Kathy spent some 4 years in London. (เคธี่ใช้เวลาประมาณ 4 ปีในลอนดอน)
 • When Jenny arrived, there were some 30 people in the room. (เมื่อเจนนี่มาถึงก็มีคนอยู่ในห้องประมาณ 30 คนแล้ว)
วิธีใช้ Some ในภาษาอังกฤษ

ภาพรวมของ Any ในภาษาอังกฤษ

แล้ว Any คืออะไรและมีวิธีใช้อย่างไร? งั้นเรามาหาคำตอบและวิธีแยกความแตกต่างในการใช้ Some และ Any กันต่อเลย!

Any คืออะไร?

Any ก็เป็นคำวิเศษณ์บอกปริมาณ มีความหมายว่า “เล็กน้อย, บ้าง, เลย” ใช้กับคำนามที่นับได้และนับไม่ได้ ตัวอย่างเช่น:

 • Jenny doesn’t have any books. (เจนนี่ไม่มีหนังสือเลย)
 • John didn’t give me any money. (จอห์นไม่ได้ให้เงินฉันเลย)

 วิธีใช้ Any ในภาษาอังกฤษ

Any ส่วนใหญ่มักจะใช้ในประโยคปฏิเสธ

 • ตัวอย่างเช่น: Sara doesn’t have any money. (ซาร่าไม่มีเงินเลย)

Any ใช้ในคำถามเมื่อต้องการถามว่ายังมีของสิ่งนั้นอยู่หรือไม่

 • ตัวอย่างเช่น: Does Anna have any pens? (แอนนามีปากกาอื่นอีกไหม?)

Any ใช้ในประโยคบอกเล่าเชิงปฏิเสธ เช่น never, hardly, without, yet,…

 • Harry never does any houseworks. (แฮร์รี่ไม่เคยทำงานบ้านเลย) 
 • Jenny finished the exam without any difficulty. (เจนนี่ทำข้อสอบเสร็จโดยไม่มีปัญหาใดๆเลย)

Any สามารถใช้กับกริยาที่มีความหมายว่า “หลีกเลี่ยง, ห้าม, ไม่อนุญาต” เช่น avoid, ban, prevent, forbid,…

 • ตัวอย่างเช่น: Please do our guidance to avoid any error. (โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของเราเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด)
วิธีใช้ Any ในภาษาอังกฤษ

วิธีแยกการใช้ Some และ Any 

หากต้องการแยกการใช้ Some และ Any อย่างชัดเจนและง่ายต่อการจำ คุณสามารถทำตามตารางต่อไปนี้:

สิ่งที่เหมือนกัน

Some/Any + N (คำนาม) นับไม่ได้/ นับได้: โดยทั่วไปหมายถึง “ไม่กี่, บ้าง, จำนวนหนึ่ง,  เล็กน้อย” ซึ่งเป็นปริมาณที่ไม่ได้กำหนดอย่างชัดเจนหรือไม่จำเป็นต้องทราบปริมาณ

ตัวอย่างเช่น:

 • You left some books on the table. (คุณลืมหนังสือจำนวนหนึ่งไว้บนโต๊ะ)
 • Do you leave any books on the table? (คุณลืมหนังสือจำนวนหนึ่งไว้บนโต๊ะหรือไม่?)

>>> Read more: Countable Noun (คำนามนับได้) and Uncountable Noun (คำนามนับไม่ได้)

สิ่งที่ต่างกัน

SomeAny
ใช้สำหรับบอกเล่า มีความหมายว่า “ จำนวนหนึ่ง”ตัวอย่างเช่น:
Some children are swimming in the lake. (มีเด็กจำนวนหนึ่งว่ายน้ำในทะเลสาบ)
ใช้ในประโยคปฏิเสธ ตัวอย่างเช่น:
There is not any fruit in the fridge in my house. (ที่บ้านฉันไม่มีผลไม้เหลือในตู้เย็นเลย)

ใช้ในประโยคบอกเล่า มึความหมายว่า “ใดๆ” มีตัวเลือกอย่างไม่จำกัด ตัวอย่างเช่น:She goes out with any boys whom she likes. (เธอออกไปข้างนอกกับผู้ชายที่เธอชอบ)ใช้ในประโยคปฏิเสธตัวอย่างเช่น:We did it without any luck. (พวกเราทำมันโดยที่ไม่มีโชคเลยสักนิด)
ใช้ในประโยคคำถาม ( มีความหมายว่า เชิญชวน, ร้องขอ, ยื่นข้อเสนอ) ตัวอย่างเช่น:
Would you like some juice for your dinner? (คุณต้องการน้ำผลไม้สำหรับมื้อเย็นหรือไม่?)
ใช้ในคำถามเชิงสงสัย (มีความหมายว่า เหลือเท่าไหร่)ตัวอย่างเช่น:Do you have any money to buy a cat?
(คุณยังมีเงินเหลือซื้อแมวอยู่มั้ย?)
กลุ่มคำของ Some ที่มักใช้ในประโยคบอกเล่าและประโยคคำถาม  จึงมีความหมายว่า
“มีจำนวนหนึ่ง”
กลุ่มคำของ Any ที่มักใช้ในประโยคคำถามประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธ จึงมีความหมายว่า “ใดๆ” มีตัวเลือกอย่างไม่จำกัด 

หมายเหตุเมื่อใช้ Any – Some: หากมีคำนามที่ชัดเจนอยู่แล้วในประโยคก่อนหน้า คุณสามารถใช้ Some – Any ได้โดยไม่ต้องมีคำนามต่อไปนี้

ตัวอย่างของ Some และ Any:

 • If he wants meat for the meal, he can buy some. (ถ้าเขาต้องการเนื้อในมื้ออาหารเขาก็สามารถซื้อเนื้อจำนวนหนึ่งได้)
 • I need to listen to some good songs to relax, but I can not find any. (ฉันต้องการฟังเพลงเพราะๆ เพื่อผ่อนคลาย แต่ฉันหาเพลงไม่ได้เลย )

คำวิเศษณ์แสดงปริมาณ 

คำวิเศษณ์บอกปริมาณความหมายตัวอย่าง
Littleน้อยมาก, ไม่เพียงพอที่จะทำอะไรบางอย่างJohn has little money, not enough to buy a car.
(จอห์นมีเงินน้อยมาก ไม่พอที่จะซื้อรถ)
A littleนิดหน่อย, เพียงพอสำหรับทำสิ่งหนึ่งAnna have a little money, enough to buy car. (แอนนามีเงินนิดหน่อยพอที่จะซื้อรถยนต์ได้)
Mostมากที่สุด, ส่วนใหญ่Jenny spends most of the time studying. (เจนนี่ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเรียน)
Noneไม่มีWho went to work last day? – None. (เมื่อวานใครไปทำงานบ้าง? – ไม่มีเลย)
MuchมากPeter drank so much wine in the party. ( ในงานปาร์ตี้ปีเตอร์ดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป)
A fewนิดเดียว, พอที่จะทำอะไรบางอย่างHarry has a few records, enough for listening to music. (แฮร์รี่มีตลับเทปอยู่นิดเดียวพอที่จะฟังเพลงได้)
Fewน้อยมาก, ไม่เพียงพอที่จะทำอะไรบางอย่างAnna has few pencils, not enough to write. (แอนนาเหลือดินสอน้อยมากจนไม่สามารถเขียนได้)
คำวิเศษณ์บอกปริมาณ

>>> Read more: บางวลีที่มีหน้าที่คล้ายกับ “much” และ “many”

หมายเหตุเกี่ยวกับวิธีใช้ Some และ Any

หมายเหตุเกี่ยวกับวิธีใช้ Some และ Any

นอกจากความรู้พื้นฐานข้างต้นแล้ว ด้านล่างนี้คือหัวข้อบางส่วนที่คุณต้องจำไว้เมื่อใช้ Some และ Any:

หากมีคำสรรพนามในประโยคแล้ว การใช้ Some และ Any สามารถวางไว้เดี่ยวๆได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีคำนามตามหลังอีก ตัวอย่างเช่น:

 • Peter wanted some bread, but he could not find any. (ปีเตอร์ต้องการขนมปัง แต่เขาหามันไม่ได้เลย)
 • If Kathy has no money, she will give you some. (ถ้าเคธี่ไม่มีเงิน เขาจะให้เคธี่จำนวนหนึ่ง)

การใช้ Some และ Any ในประโยคเชิญชวน Some จะมีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนแต่ Any จะไม่มีข้อจำกัด ตัวอย่างเช่น:

 • Would you like some salt in your meal? (คุณต้องการที่จะเติมเกลือลงในอาหารหรือไม่?)
 • Would you like anything to drink? (คุณอยากดื่มอะไรมั้ย?)

การใช้ Any และ Some สามารถวางไว้เดี่ยวๆได้ หรือจะใช้กับคำบุพบท เช่น “of” เมื่อคุณต้องการอ้างถึงกลุ่มวัตถุหรือสิ่งของบางกลุ่ม ตัวอย่างเช่น:

 • Some people didn’t attend the party today. (วันนี้บางคนไม่ได้เข้าร่วมงานปาร์ตี้)
 • Has Anna ever met any of her friends? (แอนนาไม่เคยเจอเพื่อนของเธอเลยใช่ไหม?)

กลุ่มคำพิเศษของ Some และ Any 

 “Some” และ “Any” ยังมีกลุ่มคำวิเศษ เช่น: 

ชนิดคำSomeAny
คำที่บ่งบอกถึงบุคคลSomebody, someone
(ใครบางคน)
Anybody, anyone
คนหนึ่งคนใด
คำที่บ่งบอกถึงสิ่งของSomething
(สิ่งใดสิ่งหนึ่ง,บางสิ่งบางอย่าง)
Anything
บางอย่าง 
คำที่ใช้เพื่อถามSomehow (ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง),
somewhat (ค่อนข้าง),
somewhere (ที่ไหนสักแห่ง)
Anyhow = anyway
(ถึงอย่างไรก็ตาม),
anywhere (ที่ไหนก็ตาม),
anywhen (เมื่อไหร่ก็ตาม)

แบบฝึกหัด Some และ Any พร้อมเฉลย

แบบฝึกหัด

ชุดที่ 1: Put in some or any. 

 1. We didn’t buy____ flowers. 
 2. Tonight I’m going out with____ friends of mine. 
 3. Have you seen____good movies recently? 
 4. I’d like____ information about what there is to see in this town.
 5. I didn’t have ____ money. I had to borrow ____ 
 6. You can use your card to withdraw money at____ cash machine.
 7. Those apples look nice. Shall we get ____?
 8. “Can I have ____ more coffee, please?” “Sure. Help yourself.”
 9. If there are ____words you don’t understand, look them up in a dictionary.
 10. We wanted to buy____ grapes, but they didn’t have ____ in the shop

ชุดที่ 2: Complete the sentences with some- or any-+-body/-thing/-where. 

 1. There’s ____at the door. Can you go and see who it is? 
 2. Dose____mind if I open the window?
 3. I can’t drive and I don’t know ____about cars.
 4. You must be hungry. Why don’t I get you____to eat?
 5. Emma is very tolerant. She never complains about____
 6. There was hardly____  on the beach. It was almost deserted.
 7. Let’s go away. Let’s go____ warm and sunny.
 8. I’m going out now. If ____asks where I am, tell them you don’t know.
 9. This is a no-parking area____who park their car here will have to pay a fine. 
 10. Quick, let’s go! There’s____coming and I don’t want____ to see us.
 11. Jonathan stood up and left the room without saying____. 
 12. “Can I ask you____?” “Sure. What do you want to ask?” 
 13. Sarah was upset about____ and refused to talk to____. 
 14. I need____  to translate. Is there____ here who speaks English? 
 15. Sue is very secretive. She never tells ____ ____ (2 words) 
 16. She was too surprised to say___

เฉลย

ชุดที่ 1:

1. any 

ประโยคปฏิเสธจะใช้ Any

2. some

แปลความหมาย: คืนนี้ฉันออกไปข้างนอกกับเพื่อนจำนวนหนึ่ง

Some ใช้ในประโยคบอกเล่า หมายความว่า “จำนวนหนึ่ง”

3. any

ข้อนี้เป็นคำถามเชิงสงสัยดังนั้นจึงใช้ any

4. some

แปลความหมาย: ฉันต้องการทราบข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นในเมืองนี้

5. any…some

ประโยคแรกเป็นประโยคปฏิเสธจึงใช้ any

ประโยคที่สองเป็นประโยคบอกเล่าจึงใช้ some

6. any

แปลความหมาย: คุณสามารถใช้บัตรของคุณกดเงินสดที่เครื่องใดก็ได้

ถ้าข้อนี้ใช้ some ความหมายในประโยคนี้จะแปลว่า: คุณสามารถใช้บัตรของคุณกดเงินสดได้ที่ตู้กดแค่บางเครื่อง -> ไม่เหมาะสมกับบริบทข้างต้น

7. some

หากคุณต้องการคำตอบว่า “Yes” คุณควรใช้ some

8. some

หากคุณต้องการคำตอบว่า “Yes” คุณควรใช้ some

9. any

แปลความหมาย:หากมีคำใดที่คุณไม่เข้าใจให้ค้นหาในพจนานุกรม

10. some…any

ประโยคแรกเป็นประโยคบอกเล่าให้ใช้ some และประโยคที่สองเป็นประโยคปฏิเสธให้ใช้ any

ชุดที่ 2:

1. somebody/ someone

ใช้ some เพราะในบริบทนี้มีคนอยู่ตรงนั้น

หากคุณใช้ Any ประโยคแรกจะแปลว่า “ไม่มีใครอยู่ที่ประตู” ดังนั้นก็จะไม่มีประโยคที่สอง

2. anybody/ anyone

แปลความหมาย: จะเป็นการรบกวนไหมถ้าฉันเปิดหน้าต่าง?

ข้อนี้เป็นคำถามดังนั้นต้องใช้ any

3. anything

ใช้ any ในประโยคปฏิเสธ

4. something

แปลความหมาย: ดูเหมือนว่าคุณจะหิวมาก ทำไมฉันไม่หาอะไรให้คุณกินล่ะ?

5. anything or anybody/anyone

แปลความหมาย: เธอไม่เคยบ่นเกี่ยวกับสิ่งใดหรือใครเลย

6. anybody/ anyone

เป็นประโยคปฏิเสธเนื่องจากมีคำว่า “hardly” ดังนั้นจึงควรใช้ any

7. somewhere

แปลความหมาย: จงไปทุกที่ที่มีแสงแดดและอบอุ่น

8. anybody/ anyone

แปลความหมาย: ฉันจะออกไปข้างนอกตอนนี้ หากใครถามว่าฉันอยู่ที่ไหนก็บอกเขาไปว่าคุณไม่รู้

9. anybody/ anyone

แปลความหมาย: นี่คือพื้นที่ห้ามจอดรถ ใครที่จอดจะต้องเสียค่าปรับ

10. somebody/ someone….anybody/ anyone

แปลความหมาย:  มีคนกำลังมาและฉันไม่อยากให้ใครคนนั้นเห็นพวกเรา

11. anything

เป็นประโยคบอกเล่าที่มีความหมายเชิงลบเพราะมีคำว่า “without”ดังนั้นให้ใช้ any

12. something

หากต้องการได้รับคำตอบว่า “Yes” ควรใช้ Some หากไม่ทราบความหมายก็สามารถอ้างอิงประโยคที่สองหลังคำว่า “what” เพื่อเลือกใช้ something ได้

13. something….anybody/anyone

แปลความหมาย: ซาร่ารำคาญใครบางคนและปฏิเสธที่จะไม่คุยกับใครเลย

14. somebody/ someone….anybody/ anyone

แปลความหมาย: ฉันต้องการคนที่สามารถแปลได้ ที่นี่มีใครพูดภาษาอังกฤษได้บ้างมั้ย?

ประโยคแรกเป็นประโยคบอกกเล่าดังนั้นเราจึงใช้ some และประโยคที่สองเป็นคำถามดังนั้นเราจึงใช้ any

15. anybody/ anyone_anything

แปลความหมาย: เธอจะไม่มีทางพูดอะไรเลย

16. anything

แปลความหมาย: เธอแปลกใจเกินกว่าจะพูดอะไรออกไป

บริบทในประโยคนี้คือเธอสามารถพูดอะไรก็ได้ที่เธอต้องการ จึงไม่จำกัดปริมาณ ดังนั้นเราจึงใช้ Any

คำถามที่พบบ่อย

Some ใช้กับคำนามนับได้ได้ไหม?

“Some” (มีความหมายว่า: ไม่กี่, จำนวนหนึ่ง) ใช้กับคำนามนับได้และนามนับไม่ได้

Any ใช้กับคำนามนับได้ได้ไหม?

Any สามารถใช้คำนามนับได้หรือคำนามนับไม่ได้ได้

สรุป

บทความข้างต้นได้รวบรวมวิธีการใช้ Some และ Any รวมถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการสื่อสารและการสอบของเพื่อนๆร่วมชั้น ELSA Speak หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจในการเรียนและฝึกฝนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744บ