แยกความแตกต่าง Either or และ Neither nor อย่างละเอียด

โครงสร้างภาษาอังกฤษ 2 อย่างที่พบบ่อย และใช้ง่ายในการสื่อสารทั่วไป รวมทั้งการทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ใครๆ ทุกคนที่จะทราบหลักการใช้โครงสร้าง 2 อย่างนี้อย่างดี ดังนั้น ลองใช้เวลาแค่ 5 นาทีเท่านั้นเพื่ออ่านบทความนี้กับ ELSA Speak เพื่อแยกความแตกต่างระหว่าง Either or และ Neither nor โดยละเอียดกันนะ

สารบัญ

ภาพรวมเกี่ยวกับ Either or ในภาษาอังกฤษ

มาร่วมกับ ELSA Speak เรียนรู้เกี่ยวกับคำนิยาม โครงสร้าง และหลักการใช้ Either or และ Neither nor ในภาษาอังกฤษกันนะ ก่อนอื่น เรามาเรียนรู้ Either or กันก่อนนะ

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

Either or คืออะไร (Either or is…)

Either or แปลว่า (either or means) “หรือ…หรือ” ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่อพูดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่วัตถุทั้งสองที่กล่าวถึงในประโยคสามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้ ตัวอย่าง:

 • My younger brother wants to ask either my father or mother about this question. (น้องชายของฉันต้องการถามพ่อหรือแม่เกี่ยวกับคำถามนี้)
 • Either I or you will go to the Tom’s house to join the night party. (ฉันหรือคุณจะไปที่บ้านของทอมเพื่อเข้าร่วมปาร์ตี้ตอนกลางคืน)

โครงสร้าง Either or ในภาษาอังกฤษ

เพื่อจะรู้หลักการใช้ Either or ในภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง ให้จำโครงสร้างต่อไปนี้

Either + คำนาม/คำสรรพนาม + or + คำนาม/คำสรรพนาม

Either N1 or N2 + V (ผันตาม N2)…

ตัวอย่าง:

 • My Mom usually eats bread or cereal for breakfast. (แม่ของฉันมักจะกินขนมปังหรือซีเรียลเป็นอาหารเช้า)
 • Either Lisa or her best friend is invited to the night party. (ลิซ่าหรือเพื่อนสนิทของเธอจะได้รับเชิญไปงานปาร์ตี้ตอนกลางคืน)

>>> Read more

หลักการใช้ Either or ในภาษาอังกฤษ (Using either or)

Either or ขึ้นต้นประโยค: ใช้กับประโยคบอกเล่า คำนาม หรืออนุประโยคจะทำหน้าที่เป็นหัวเรื่องในประโยคภาษาอังกฤษ ในกรณีนี้ เราจะผันคำกริยาตามคำนามที่ 2 (หลังคำว่า “or”) ตัวอย่าง

 • Either he or I get this offer job. (เขาหรือฉันได้ข้อเสนองานนี้)
 • Either my mother pay for the meal or my older brother pay for it. (แม่หรือพี่ชายของฉันจะเป็นคนจ่ายสำหรับค่าอาหาร)

Either or อยู่กลางประโยค: ใช้กับประโยคบอกเล่าในภาษาอังกฤษ เพื่อเชื่อมส่วนต่างๆ ในประโยคเข้าด้วยกัน ตัวอย่าง:

 • He will choose either coffee or tea. (เขาจะเลือกกาแฟหรือชา)
 • This dog is either grumpy or sad. (สุนัขตัวนั้นอารมณ์เสียหรือเศร้าหมอง)
คนวัยทำงานยังเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างดี

ภาพรวมเกี่ยวกับ Neither nor ในภาษาอังกฤษ

มาร่วมกับ ELSA Speak เรียนรู้ความหมาย โครงสร้าง และหลักการใช้ Neither nor กันนะ

Neither nor คืออะไร (Neither nor is…)

Neither nor แปลว่า (Neither nor means that) “ไม่…ก็ไม่” Neither…nor ได้ใช้เมื่อปฏิเสธวัตถุทั้งสองที่กล่าวถึงในประโยคในเวลาเดียวกัน ตัวอย่าง:

 • She likes neither juice nor smoothie. (เธอไม่ชอบน้ำผลไม้ก็ไม้ชอบสมูทตี้)
 • This cup of tea neither hot nor cold. (ชาถ้วยนี้ไม่ร้อนก็ไม่เย็น)

โครงสร้าง Neither nor ในภาษาอังกฤษ

เพื่อจะรู้หลักการใช้ Neither nor ในภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง ให้จำโครงสร้างต่อไปนี้

Neither N1 nor N2 + V

Neither + คำนาม/คำสรรพนาม + Nor + คำนาม/คำสรรพนาม

ตัวอย่าง:

 • My girlfriend eat food including neither garlic nor onion. (แฟนผมไม่กินอาหารที่มีกระเทียมและหอมหัวใหญ่)
 • Neither Nin or his friends are going to the meeting. (ทั้งนินและเพื่อนของเขาไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุม)

Neither nor ใช้ยังไงในภาษาอังกฤษ (Neither nor how to use)

การใช้ Neither nor

Neither nor ขึ้นต้นประโยค: Neither nor มักจะใช้กับประโยคปฏิเสธในภาษาอังกฤษ ซึ่งแปลว่า “ไม่… ก็ไม่” คำกริยาในประโยคจะถูกผันตามคำนามที่ 2 (หลังคำว่า “nor”) ตัวอย่าง:

 • Neither my parents nor I want my younger brother to study overseas. (พ่อแม่และฉันไม่อยากให้น้องชายไปเรียนต่อต่างประเทศ)
 • Neither my boyfriend find a new job nor I have to quit this job. (แฟนฉันไม่ได้หางานใหม่และฉันก็ไม่ลาออกจากงานนี้)
banner (compare free vs pro)

Neither nor อยู่กลางประโยค: Neither nor มักจะใช้กับประโยคปฏิเสธ เพื่อเชื่อมส่วนต่างๆ ของประโยคเข้าด้วยกัน ตัวอย่าง:

 • Neither Mrs. Penny nor my friends want Tan to leave our team. (ทั้งคุณแปนนี่และเพื่อนๆ ของฉันไม่อยากให้ตาลออกจากทีมของเรา).
 • My girlfriend eat food including neither garlic nor onion. (แฟนผมไม่กินอาหารที่มีหอมหัวใหญ่และกระเทียม)

เคล็ดลับในการแยกความแตกต่างระหว่าง Either or และ Neither nor ในภาษาอังกฤษ

โปรดดูตารางแยกความแตกต่างระหว่าง Either or และ Neither nor อย่างรายละเอียดด้านล่างนี้เพื่อไม่ให้สับสนระหว่าง 2 วลีนี้อีกนะ

วิธีการ Either orNeither nor
ความแตกต่างตามโครงสร้างสาระสำคัญ Either or หมายถึงการยืนยันโครงสร้าง Either or ใช้กับความหมายตรงกันข้าม เพื่อยืนยันเกี่ยวกับ 1 ใน 2 ตัวละคร/เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สาระสำคัญ Neither nor หมายถึงการการปฏิเสธโครงสร้าง Neither nor ใช้กับความหมายปฏิเสธโดยสิ้นเชิง
ตัวอย่าง:
Either he or his wife will go to the theater tonight
(เขาหรือภรรยาจะไปโรงละครในคืนนี้)
ตัวอย่าง:
Neither he nor his wife will go to the theater tonight
(ทั้งเขาและภรรยาจะไม่ไปโรงละครในคืนนี้)
ความแตกต่างตามหลักการใช้งาน Either or ใช้เมื่อมีตัวเลือกระหว่างความเป็นไปได้ 2 อย่าง Neither nor ใช้เพื่อปฏิเสธทั้ง 2 สิ่งของ เหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้น
ตัวอย่าง:
Either Nin or Tom was absent from English class yesterday
(นินหรือทอมไม่มาเรียนวิชาภาษาอังกฤษเมื่อวานนี้)
ตัวอย่าง:
Neither Nin nor Tom was absent from English class yesterday.
(ทั้งนินและทอมต่างก็ขาดเรียน
ภาษาอังกฤษเมื่อวานนี้)

หมายเหตุบางอย่างเกี่ยวกับ Either or และ Neither nor

เมื่อ Either or และ Neither nor อยู่ในตำแหน่งหัวเรื่องในประโยค

ถ้า Either or และ Neither nor อยู่ในตำแหน่งหัวเรื่องในประโยค คำกริยาในประโยคนั้นจะถูกผันตามหัวเรื่องที่ 2 (หลังคำว่า “or”) ตัวอย่าง:

 • Neither Mrs. Penny nor my friends want Tan to leave our team. (ทั้งคุณแปนนี่และเพื่อนๆ ของฉันไม่อยากให้ตาลออกจากทีมของเรา).
 • Either he or I get this offer job. (เขาหรือฉันได้ข้อเสนองานนี้)
neither nor either or 1

วิธีการแปลงระหว่าง Either or และ Neither nor

โครงสร้างที่ 1: Neither…nor = Not either…or

โครงสร้างที่ 2: Neither…nor = and … not … either

ตัวอย่าง:

 • Neither Ken nor Pan passed the test last year ➡ Not either Ken or Pan passed the test last year (ปีที่แล้วทั้งเคนและแพนสอบไม่ผ่าน)
 • Neither Ken nor Pan passed the test last year ➡ Ken didn’t pass the test last year and Pan didn’t either (ปีที่แล้วทั้งเคนและแพนสอบไม่ผ่าน)

หมายเหตุ: คุณควรจำไว้ว่า เราจะไม่ใช้: “Pan didn’t also!”

เมื่อ Either และ Neither ยืนอยู่คนเดียว

 • Neither ยืนอยู่คนเดียว: ในกรณีที่ Neither ยืนอยู่คนเดียว มันจะมีความหมายทางปฏิเสธ ตัวอย่าง: Neither parent came to pick her up = The mother didn’t come and the father didn’t come. (ทั้งพ่อและแม่ไม่มารับเธอ)
 • Either ยืนอยู่คนเดียว: ในกรณีที่ Either ยืนอยู่คนเดียว มันยังคงมีความหมายทางปฏิเสธ และ Either จะหมายถึงหนึ่งในวัตถุที่กล่าวถึงในประโยค ตัวอย่าง: Either doll is mine. (ตุ๊กตาตัวหนึ่งเป็นของฉัน)

Either or และ Neither nor ในการผกผัน

โครงสร้าง Neither nor ในการผกผัน:

 • S­1 + V­(ปฏิเสธ) … Neither/Nor + กริยาช่วย(ยืนยัน) + S2

ตัวอย่าง:

 • Nan didn’t go to the theater yesterday. Neither did her sister.

(แนนไม่ได้ไปโรงหนังเมื่อคืนนี้ พี่สาวของเธอก็ไม่ไปเช่นกัน)

โครงสร้าง Either or ในการผกผัน:

S1 + V (ปฏิเสธ) …. S2 + กริยาช่วย(ปฏิเสธ), either

ตัวอย่าง:

 • Pim didn’t go to work. Her friend didn’t, either.

(พิมไม่ได้ไปทำงาน เพื่อนของเธอก็ไม่ไปเช่นกัน)

neither nor either or 2

แบบฝึกหัด

นำทฤษฎีที่ได้เรียนรู้ข้างต้นไปใช้ทันทีเพื่อทำแบบฝึกหัด Either or และ Neither nor ด้านล่างนี้เลยนะ

แบบฝึกหัดที่ 1: เติมคำที่เหมาะสมลงในช่องว่าง: Either/ Neither/ Or/ Nor

1. My best friend wants to eat _______ meat or fish. 

2. ________ my sister nor my brother is a doctor.

3. In your match, you _______ win _______ lose. It depends on your team.

4. We could_______fly_______ go by train. It’s up to you.

5. I need _______ my friend help _______ my brother help. I can do it all alone.

แบบฝึกหัดที่ 2: วงกลมคำตอบที่ถูกต้อง

1. Neither Tom nor his classmates … going to the zoo today

A. is    B. were   C. are

2. … I or my sister are singers.

A. Not    B. Either    C. Neither

3. My boyfriend doesn’t go on a picnic this weekend and we don’t, …

A. neither     B. too     C. either

4. Herry should prepare for the tests and … should you.

A. neither    B.  either     C. so

5. I do not like dancing, …

A. either     B. neither    C. too

6. A: “My father doesn’t think she told jokes.” – B: “…”

A. Neither do I.    B. Me, too.    C. So do I

7. A: “My grandfather likes listening to music so much.” – B: “…”

A. Neither do I.    B. I do, too.    C. So am I. 

คำเฉลย

แบบฝึกหัดที่ 1:

 1. Either 
 2. Neither
 3. Either…or
 4. Either…or
 5. Neither…nor

แบบฝึกหัดที่ 2: C – B – C – C – A – A – B

ข้อสรุป

เพียง 5 นาทีในการอ่านและทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ Either or และ Neither nor ในภาษาอังกฤษ คุณก็สามารถเชี่ยวชาญความรู้ไวยากรณ์นี้แล้ว ขอให้ทุกคนเตรียมสอบอย่างมีประสิทธิภาพและได้คะแนนสูงในการสอบภาษาอังกฤษจริง เช่น IELTS TOEIC นะ

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท