By the time แปลว่าอะไร? วิธีใช้ By the time ในภาษาอังกฤษ

By the time – เป็นวลีที่พบบ่อยในภาษาอังกฤษ  ซึ่งเป็นเป็นวลีที่ใช้ในประโยคเพื่อแสดงเวลาหรือช่วงเวลาที่พบบ่อยในภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม ยังมีหลายคนที่ยังไม่เข้าใจและใช้งาน ‘By the time’ อย่างถูกต้องได้ ในบทความนี้ ELSA Speak จะมาแนะนำความรู้ที่เป็นประโยชน์และครบครันที่สุดเกี่ยวกับวลีนี้!

By the time แปลว่าอะไร

คำจำกัดความ: By the time เป็นคำเชื่อมบอกเวลา มีความหมายว่า “เมือถึงเวลานั้น/ในเวลานั้น/ในเวลาที่/ในตอนที่… หรือมีความหมายอีกอย่างว่า “ก่อนตอนที่/ก่อนเวลานั้น…” โดยโครงสร้างนี้มักใช้เพื่อเสริมคำวิเศษณ์บอกเวลาของอนุประโยคใจความหลักและช่วยอธิบายความหมายของประโยคชัดเจนขึ้น

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

By the time การใช้: By the time ใช้เพื่อเน้นลำดับของการกระทำสองอย่างในอดีตหรือในอนาคต: “ในเวลาที่” การกระทำ A เกิดขึ้น การกระทำ B ได้เกิดขึ้นแล้ว

ตัวอย่าง:

 • ในอดีต:

By the time I finished typing the report (Past Simple), all of my co-workers had left (Past Perfect)

⟶ ในตอนที่ฉันพิมพ์รายงานเสร็จ เพื่อนร่วมงานของฉันก็ออกไปหมดแล้ว

 • ในอนาคต:

By the time you decide to buy that house (Present Simple), they will have sold it (Future Perfect)

⟶ เมื่อถึงเวลาที่คุณตัดสินใจซื้อบ้านหลังนั้น พวกเขาอาจขายมันไปแล้ว

ดูเพิ่มเติม: วิธีการอ่านและเขียนเดือนภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์และแม่นยำที่สุดพร้อมแบบฝึกหัด

elsa speak official

การใช้งานและตำแหน่งของ By the time

By the time การใช้

จาก 2 ตัวอย่างในตอนที่ 1 คุณคงเข้าใจการใช้งานและตำแหน่งของ ‘By the time’ ในประโยคอยู่บ้างแล้ว ต่อไปนี้ ELSA Speak จะให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานและตำแหน่งของ By the time

ก่อนอื่น ‘By the time’ มักจะอยู่หนึ่งในสองอนุประโยคของประโยคที่ซับซ้อน ที่อธิบายถึงการกระทำที่เกิดขึ้นเมื่อมีการกระทำอื่นเกิดขึ้นมาก่อนในอดีตหรืออนาคต ดังนั้นหนึ่งในสองอนุประโยคของประโยคที่ซับซ้อนนี้จะใช้ Simple Tense และอีกประโยคหนึ่งจะใช้ Perfect Tense

อนุประโยค Simple Tense จะอธิบายถึงการกระทำที่เกิดขึ้นในภายหลัง และอนุประโยคใช้ Perfect Tense จะอธิบายถึงการกระทำที่เกิดขึ้นก่อน และ ‘By the time’ จะอยู่ในอนุประโยค Simple Tense

ตำแหน่งของ By the time tense

ขึ้นอยู่กับว่าประโยคที่ซับซ้อนนี้กำลังพูดถึงสองการกระทำที่เกิดขึ้นก่อนและหลังในอดีตหรืออนาคต จะมีหนึ่งในสองโครงสร้างดังนี้:

2.2.1. By the time ในประโยคที่ซับซ้อน Past Simple – Past Perfect

1. By the time + S1 + V2/V-ed (กริยาปกติ) +… + , + S2 + Had + V3/V-ed (กริยาปกติ) + …

2. By the time + S1 + was/were (คำกริยา to-be) +… + , + S2 + Had + been (คำกริยา to-be) +

หมายเหตุ:

 • อนุประโยคที่มี ‘By the time’ ยังสามารถเลื่อนไปข้างหลังได้ แต่ต้องลบ “,” ระหว่างอนุประโยคทั้งสองออก
 • ในอนุประโยคที่ไม่มี ‘By the time’ ยังมีกรณีที่ผู้พูดใช้คำกริยา to-be ใน Simple Past tense แทนที่จะใช้ Past Perfect เนื่องจากเขาต้องการแสดงความหมายที่แตกต่างออกไปเล็กน้อย

ตัวอย่าง:

By the time they arrived at the meeting, we had presented our new project.

⟶ ในเวลาที่พวกเขาไปถึงที่ประชุม เราได้นำเสนอโครงการใหม่ของเราแล้ว

By the time we were there, they had eaten all the food.

⟶ ตอนที่เราอยู่ที่นั่น พวกเขากินอาหารหมดแล้ว

By the time we were there, they were (*) drunk.

⟶ ตอนที่เราอยู่ที่นั่น พวกเขาเมาแล้ว

(*) คำกริยา to-be ในที่นี้ไม่ผันคำกริยา Past Perfect เพราะผู้พูดหมายความว่า “พวกเขา” ไม่ใช่อยู่ในสภาพมึนเมาแล้วหายเมาก่อนที่ “เรา” จะมา (จะมีความหมายว่าหายเมาถ้าใช้ Past Perfect) แต่ต้องเป็น เมื่อ “เรา” อยู่ที่นั่น “พวกเขา” อยู่ในอาการมึนเมา

>>> Read more

2.2.2. By the time ในประโยคที่ซับซ้อน Present Simple – Future Perfect

1. By the time + S1 + V(s/es) (กริยาปกติ) +… + , + S2 + will + have + V3/V-ed (กริยาปกติ) +

2. By the time + S1 + am/is/are (คำกริยา to-be)  +… + , + S2 + will + have + been (คำกริยา to-be) + …

หมายเหตุ:

 • อนุประโยคที่มี ‘By the time’ ยังสามารถเลื่อนไปข้างหลังได้ แต่ต้องลบ “,” ระหว่างอนุประโยคทั้งสองออก
 • ในอนุประโยคที่ไม่มี ‘By the time’ ยังมีกรณีที่ผู้พูดใช้คำกริยา to-be ใน Simple Future tense แทนที่จะใช้ Future Perfect เนื่องจากเขาต้องการแสดงความหมายที่แตกต่างออกไปเล็กน้อย

ตัวอย่าง:

By the time he gets married, he will have dated so many girls.

⟶ เมื่อถึงเวลาที่เขาแต่งงาน เขาคงจะออกเดทกับผู้หญิงหลายคนก่อนหน้านั้น

They will have completed all the tasks By the time we get there.

⟶ พวกเขาจะเสร็จสิ้นงานทั้งหมดในเมื่อเราไปถึงที่นั่น

By the time we are in Bangkok, Peter will be (*) there, too.

⟶ ตอนที่เราอยู่ในกรุงเทพฯ ปีเตอร์ก็จะ (*) อยู่ที่นั่นด้วย

(*) ในที่นี้ ผู้พูดไม่ได้ใช้ Future Perfect แต่ใช้ Future Simple เพราะผู้พูดต้องการเน้นการที่ Peter จะอยู่ที่กรุงเทพฯด้วยเมื่อ “พวกเขา” อยู่ที่นั่น ไม่ใช่อยากแสดงในแง่ว่า Peter จะอยู่กรุงเทพฯก่อน “พวกเขา” (นี่คือความหมายหากใช้ Future Perfect)

 4 เคล็ดลับสำหรับการเรียนด้วย ELSA Speak

แยกแยะ By the time และ When

ความหมาย:

 • By the time: ก่อนที่
 • When: เมื่อ

ตำแหน่งในประโยค:

 • ล้วนนำหน้าหนึ่งในสองอนุประโยคของประโยคที่ซับซ้อนเพื่อเชื่อมทั้งสองอนุประโยคนี้เข้าด้วยกัน
 • มีโครงสร้างทั่วไปเหมือนกัน

– By the time/ When + อนุประโยคที่ 1 + , + อนุประโยคที่ 2

– อนุประโยคที่ 1 + By the time/ When +อนุประโยคที่ 2

ฟังก์ชัน:

+ ฟังก์ชัน 1 – อธิบายความก่อนและหลัง:

 • ทั้ง ‘By the time’ และ ‘when’ ใช้ในอนุประโยค Simple Tense เพื่อเชื่อมต่อกับอนุประโยค Perfect Tense
 • ทั้งสองแสดงว่าเหตุการณ์ในอนุประโยค Perfect Tense เกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ในในอนุประโยค Simple Tense แต่ความหมายที่ของมันก็แตกต่างกันเล็กน้อย:
By the time’‘when’
ข้อแตกต่าง– ‘By the time’ เน้นว่าเหตุการณ์ในอนุประโยคที่ใช้ Perfect Tense ได้เกิดขึ้นก่อนหรือกระทั่งคงอยู่และจบลงก่อนที่เหตุการณ์ในอนุประโยค Simple Tense จะเกิดขึ้น
– เมื่อเทียบกับ ‘when’ ‘by the time’ ให้ความรู้สึกว่า เหตุการณ์ในอนุประโยคที่ใช้ Perfect Tense ได้สิ้นสุดลงในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว และหลังจากนั้นเหตุการณ์ใน Simple Tense ถึงเกิดขึ้น
– ‘when’ แสดงว่าในเวลาที่เหตุการณ์ในประโยค Simple Tense เกิดขึ้น เหตุการณ์ในประโยค Perfect Tense ได้เกิดขึ้นแล้วหรือแม้กระทั่งคงอยู่และจบลง
– เมื่อเปรียบเทียบกับ ‘by the time’ ‘when’ ไม่ได้เน้นว่าเหตุการณ์ในประโยค Perfect Tense ได้สิ้นสุดลงในช่วงเวลาหนึ่ง จากนั้นเหตุการณ์ใน Simple Tense ก็เกิดขึ้น เราไม่ทราบว่าการกระทำที่เกิดขึ้นก่อนหน้าได้เกิดขึ้น/สิ้นสุดก่อนหน้านั้นหรือยัง หรือได้เกิดขึ้น/สิ้นสุดในเวลาที่การกระทำทัดไปเกิดขึ้น
ตัวอย่างBy the time we arrived at the party, they had eaten all the food.
⟶ ก่อนที่เราไปถึงงานเลี้ยง พวกเขากินอาหารจนหมดแล้ว
⟶ เน้นย้ำว่า “พวกเขากินอาหารจนหมดแล้ว” เกิดขึ้นก่อน “เราไปถึงงานเลี้ยง”
When we arrived at the party, they had eaten all the food.
⟶ เมื่อเราไปถึงงานเลี้ยง พวกเขากินอาหารจนหมดแล้ว
⟶ ไม่ระบุว่า “พวกเขากินอาหารจนหมดแล้ว” เกิดขึ้นก่อนหรือเกิดขึ้นตอนที่ “เราไปถึงงานเลี้ยง”

+ ฟังก์ชัน 2 – แสดงว่าในช่วงเวลาหนึ่งมีเหตุการณ์อื่นได้เกิดขึ้นแล้วหรือจะกำลังเกิดขึ้น:

 • By the time ไม่มีฟังก์ชันนี้แต่ When มี นี่คือหนึ่งในความแตกต่างระหว่าง By the time และ When
 • อนุประโยคที่มี When เป็นอนุประโยค Simple Tense อธิบายเหตุการณ์เกิดขึ้นและขัดจังหวะเมื่อเหตุการณ์ในอนุประโยคที่เหลือ (โดยใช้ Continuous Tense) ได้เกิดขึ้นแล้วหรือจะกำลังเกิดขึ้น

ตัวอย่าง:

I think when we get to his house, he will be cooking.

⟶ ฉันคิดว่าเมื่อเราไปถึงบ้านเขา เขาคงกำลังทำอาหารอยู่

⟶ การกระทำ ‘‘get to his house’ ในอนุประโยคที่ใช้ ‘when’ เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นและขัดจังหวะในขณะที่การกระทำ ‘cook’ กำลังดำเนินอยู่ ดังนั้นกริยา ‘get’ จึงใช้ Simple Tense และกริยา ‘cook’ ใช้ Continuous Tense

ความแตกต่างระหว่าง By the time และ Until

ความหมาย:

 • By the time: ก่อนที่
 • Until: จนกระทั่ง

ตำแหน่งในประโยค:

 • ล้วนนำหน้าหนึ่งในสองอนุประโยคของประโยคที่ซับซ้อนเพื่อเชื่อมทั้งสองอนุประโยคนี้เข้าด้วยกัน
 • มีโครงสร้างทั่วไปเหมือนกัน

– By the time/ Until + อนุประโคที่ 1 + , + อนุประโคที่ 2

– อนุประโคที่ 1 + By the time/ Until + อนุประโคที่ 2

รายละเอียด

By the time’‘until’
ข้อแตกต่าง‘By the time’ เน้นว่าเหตุการณ์ในอนุประโยคที่ใช้ Perfect Tense ได้เกิดขึ้นก่อนหรือกระทั่งคงอยู่และจบลงก่อนที่เหตุการณ์ในอนุประโยค Simple Tense จะเกิดขึ้น‘until’ แสดงว่าเหตุการณ์ในประโยคใช้ Perfect Tense ได้เกิดขึ้นแล้วและดำเนินต่อไปจนกว่าจะถึงเวลาที่เหตุการณ์ในประโยค Simple Tense เกิดขึ้น
ตัวอย่างBy the time we arrived home, our children had watched TV.
⟶ ก่อนที่เรากลับถึงบ้าน ลูกๆ ของเราดูทีวีเสร็จแล้ว
⟶ เน้นย้ำว่า “ลูกๆ ของเราดูทีวีเสร็จแล้ว” ได้เกิดขึ้นและจบลงก่อนที่ “เรากลับถึงบ้าน”
Until we arrived home, our children had watched TV.
⟶ จนกว่าเราจะถึงบ้าน ลูกๆ ของเราได้ดูทีวีแล้ว
⟶ เน้นย้ำว่า “ลูกๆ ของเราได้ดูทีวีแล้ว” ได้เกิดขึ้นและคงอยู่จนกระทั่ง “เราจะถึงบ้านน”

แบบฝึกหัด By the time

ใส่คำกริยาในวงเล็บด้านล่างเพื่อสร้างประโยคที่ถูกต้อง

 1. They …………………… (do) the housework by the time I get home.
 2. By the time I bought my first car, Peter …………………… (buy) 3 cars.
 3. By the time you …………………… (finish) your homework, your friends will have gone to the cinema.
 4. Jack and Lisa had eaten all my favorite dishes by the time I …………………… (get) home.
 5. Daisy …………………… (become) a manager by the time I get a job.
 6. By the time we found the dogs, they …………………… (run) around the neighborhood.
 7. They will have solved the problem successfully by the time Lucy …………………… (find) a solution.
 8. Our parents …………………… (cook) dinner by the time we got home.
 9. By the time she …………………… (become) a famous dancer, she will have practiced very hard.
 10. By the time the police came, the victim …………………… (be) killed (bị động).
 11. By the time we ended the meeting, the other teams …………………… (leave).
 12. My father had already bought all the necessary medicines by the time I …………………… (be) sick.
 13. She …………………… (fall) in love with another guy by the time you express your feeling for her.
 14. By the time I left home, they …………………… (arrive) at the party.
 15. The prince will have chosen his wife by the time Cinderella …………………… (finish) the housework.
วิธีการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่บ้านอย่างไรให้ได้ผล / เรียนภาษาอังกฤษด้วยต

คำตอบ:

 1. They will have done (do) the housework by the time I get home.
 2. By the time I bought my first car, Peter had bought (buy) 3 cars.
 3. By the time you finish (finish) your homework, your friends will have gone to the cinema.
 4. Jack and Lisa had eaten all my favorite dishes by the time I got (get) home.
 5. Daisy will have become (become) a manager by the time I get a job.
 6. By the time we found the dogs, they had run (run) around the neighborhood.
 7. They will have solved the problem successfully by the time Lucy finds (find) a solution.
 8. Our parents had cooked (cook) dinner by the time we got home.
 9. By the time she becomes (become) a famous dancer, she will have practiced very hard.
 10. By the time the police came, the victim had been (be) killed (bị động).
 11. By the time we ended the meeting, the other teams had left (leave).
 12. My father had already bought all the necessary medicines by the time I was (be) sick.
 13. She will have fallen (fall) in love with another guy by the time you express your feeling.
 14. By the time I left home, they had arrived (arrive) at the party.
 15. The prince will have chosen his wife by the time Cinderella finishes (finish) the housework.

ด้านบนคือบทสรุปของความรู้ที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อให้สามารถใช้คำเชื่อมบอกเวลา ‘By the time’ ได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง ELSA Speak หวังว่าบทความนี้จะนำคุณค่าบางอย่างมาสู่การเรียนการสื่อสารภาษาอังกฤษของคุณ เจอกันในบทความหน้า!

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท