Adverb of manner คืออะไร? วิธีการใช้ Adverb of manner พร้อมตัวอย่าง

Adverb of manner (คำกริยาวิเศษณ์บอกอาการ) มักจะได้ใช้กันอย่างแพร่หลายและได้รับความนิยมทั้งในด้านการพูดและการเขียน (โดยเฉพาะการเขียนเชิงบรรยายและเชิงพรรณนา) เนื่องจาก มีคุณสมบัติทางการมองเห็นที่หลากหลาย คำกริยาวิเศษณ์บอกอาการจึงเป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบที่จะช่วยให้ประโยคมีเนื้อหาสมบูรณ์ และน่าดึงดูดมากยิ่งขึ้น คำกริยาวิเศษณ์บอกอาการคืออะไร? มาทำความรู้จักกับ ELSA Speak ในบทความต่อไปนี้กัน

Adverb of manner คืออะไร?

แนวคิดเกี่ยวกับ Adverb of manner

คำกริยาวิเศษณ์บอกอาการ (Adverb of manner) เป็นคำวิเศษณ์ที่บอกว่าสิ่งของ เหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์กำลังเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นได้อย่างไร โดยทั่วไปนี่คือคำวิเศษณ์ประเภทหนึ่งที่ใช้ตอบคำถาม “How?”

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

ตัวอย่าง Adverb of manner

adverb of manner ตัวอย่างประโยค

Adverb of manner ตัวอย่างประโยคบอกอาการ:

Adverb of mannerความหมายตัวอย่าง
Carefullyอย่างระมัดระวังMy teammate works carefully.
(เพื่อนร่วมทีมของฉันทำงานอย่างระมัดระวัง)
Suddenlyอย่างกะทันหันThis blue door suddenly flew open.
(ประตูสีฟ้านี้เปิดอย่างกะทันหัน)
Wellอย่างดีThis documentary presented two-sides of the problem very well.
(สารคดีเรื่องนี้นำเสนอประเด็นทั้งสองด้านได้อย่างดีมาก)
Carelesslyอย่างไม่ระมัดระวังMy younger brother drives rather carelessly.
(น้องชายของฉันขับรถอย่างไม่ระมัดระวัง)

Adverb of manner หลักการใช้

adverb of manner ตัวอย่างประโยค

วิธีสร้าง Adverb of manner ที่ยอดนิยม

วิธีสร้าง Adverb of mannerตัวอย่าง
เพิ่ม —ly หลังคุณศัพท์careful – carefully (อย่างระมัดระวัง)
clear – clearly (อย่างชัดเจน)
slow – slowly (อย่างช้าๆ)
ถ้าคุณศัพท์ลงท้ายด้วยตัว –y, เลิกตัว –y และเติม –ilyeasy – easily (อย่างง่ายดาย)
angry – angily (อย่างโกรธเคือง)
greedy – greedily (อย่างตะกละ)
ถ้าคุณศัพท์ลงท้ายด้วยตัว –le, เลิกตัว –e และเติม –ygentle – gently (อย่างสุภาพ)
reasonable – reasonably (อย่างมีเหตุผล)
terrible – terribly (อย่างน่ากลัว)
ถ้าคุณศัพท์ลงท้ายด้วยตัว –ic, เติม –allymagic – magically (อย่างมีเวทมนตร์)
fantastic – fantastically (อย่างมหัศจรรย์)
ถ้าคุณศัพท์ลงท้ายด้วยตัว –ll, เติม –yfull – fully  (อย่างเต็มที่)
dull – dully (อย่างโง่)
คุณศัพท์บางคำลงท้ายด้วย “ly” เราต้องสร้างคำวิเศษณ์ตามโครงสร้างต่อไปนี้:
In a/an + adj-ly + way
Silly -> in a silly way (อย่างโง่)
Friendly -> in a friendly way (อย่างเป็นมิตร)
adverb of manner หลักการใช้

>>> Read more:

ข้อยกเว้น


ข้อยกเว้นของคำกริยาวิเศษณ์บอกอาการ
ตัวอย่าง
คำวิเศษณ์บางคำมีรูปแบบคล้ายกับคำคุณศัพท์• Fast (เร็ว)
• Hard (ขยัน)
• Early (เช้าหรือแต่เนิ่นๆ)
• Late (สาย)
• Near (ใกล้)
• Deep (ลึก)
• Right (ถูก)
คำวิเศษณ์บางคำลงท้ายด้วย -ly ไม่สามารถสร้างเป็นคำวิเศษณ์ได้• Daily (รายวัน)
• Weekly (รายอาทิตย์)
• Friendly (เป็นมิตร)
• Lonely (เหงา)
• Lively (มีชีวิตชีวา)
ในบางกรณี คำคุณศัพท์ 1 คำ เติม-ly ความหมายไม่เหมือนกันHard (ขยัน) >< Hardly (แทบจะไม่)
• He worked hard to achieve his goals. (เขาขยันทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตนเอง)
• The exam was so easy that she hardly needed to study. (ข้อสอบง่ายมากจนเธอแทบไม่ต้องเรียนเลย)
Late (สาย) >< Lately (ช่วงนี้)
• The flight was delayed, and as a result, they arrived late at their destination. (เที่ยวบินเกิดความล่าช้า จึงส่งผลให้พวกเขามาสาย)
• Lately, I have been spending more time reading books than watching TV. (ช่วงนี้ฉันใช้เวลาอ่านหนังสือมากกว่าดูทีวี)
adverb of manner คําศัพท์ คํา

ตำแหน่งของ Adverb of manner ในประโยค

Adverb of manner อยู่หลังกริยาหลักและหลังกรรม (ถ้ามี)

ในกรณีนี้จะมีการนำเสนอโครงสร้างทั่วไปดังนี้:

S (ประธาน) + V (กริยา) + Adverb of manner (คำกริยาวิเศษณ์บอกอาการ)

ตัวอย่าง:

  • Vivian had an accident because she was driving too fast. (วิเวียนประสบอุบัติเหตุ เพราะเธอขับรถเร็วเกินไป)
  • His uncle speaks English fluently ⮕ ไม่พูด His uncle speaks fluently English. (ลุงของเขาพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว)

Adverb of manner อยู่หน้ากริยา เพื่อเน้นวิธีการกระทำ

เมื่อต้องการเน้นการกระทำ ให้ใส่คำวิเศษณ์บอกอาการ ก่อนคำกริยา เรามีโครงสร้างดังต่อไปนี้:

S (ประธาน) + Adverb of manner (คำกริยาวิเศษณ์บอกอาการ) + V (กริยา) 

ตัวอย่าง: 

  • Bella quickly finishes her homework. (เบลล่าทำการบ้านเสร็จอย่างรวดเร็ว)
  • Tim hurriedly opened the present. (ทิมเปิดของขวัญอย่างรีบรอน)

Adverb of manner อยู่หน้าประโยคก่อนประธาน

ในกรณีคำวิเศษณ์บอกอาการอยู่ตรงหน้าประโยคและหน้าประธาน จะมีโครสร้างทั่วไปดังต่อไปนี้:

Adverb of manner (คำกริยาวิเศษณ์บอกอาการ) + S (ประธาน) + V (กริยา)

ตัวอย่าง: 

  • Slowly, Gatsby opened the gate. (แกสบี้เปิดประตูอย่างช้าๆ)
  • Happily, Cuong put on his newly-knitted scarf. (เกื่องสวมผ้าพันคอที่เพิ่งถักอย่างมีความสุข)
ตำแหน่งของ Adverb of manner ในประโยค

รายการ Adverb of manner ที่นิยม

Adverb of mannerความหมายตัวอย่าง
angrilyอย่างโกรธPo swore angrily.
(ปอสาบานอย่างโกรธ)
quicklyอย่างรวดเร็วMy leader quickly replied to his CEO.
(ผู้นำของฉันตอบกลับผู้บริหาร ของเขาอย่างรวดเร็ว)
bravelyอย่างกล้าหาญMy great-grandfather fought bravely for my country.
(ปู่ทวดของฉันต่อสู้เพื่อประเทศของฉันอย่างกล้าหาญ)
politelyอย่างสุภาพWe just looked at her and politely asked how she was doing.
(พวกฉันเราแค่มองเธอและถามอย่างสุภาพว่าเธอเป็นยังไงบ้าง)
easilyอย่างง่ายดายMy teacher loses her temper easily.
(ครูของฉันอารมณ์เสียอย่างง่ายดาย)
beautifullyอย่างสวยงามWe were all beautifully dressed.
(พวกเราทุกคนแต่งตัวอย่างสวยงาม)
professionallyอย่างมืออาชีพHe should be able to react professionally to something like that.
(เขาสามารถโต้ตอบกับบางสิ่งเช่นนั้นได้อย่างมืออาชีพ)
expertlyอย่างเชี่ยวชาญLemon smiled as he expertly tied a big yellow bow.
(เลม่อนยิ้มขณะที่เขาผูกโบว์สีเหลืองลูกใหญ่อย่างเชี่ยวชาญ)
anxiouslyอย่างร้อนรนใจThey waited anxiously by the phone.
(พวกเขารอโทรศัพท์อย่างร้อนรนใจ)
cautiouslyอย่างระมัดระวังCautiously, we investigated this box.
(เราตรวจสอบกล่องนี้อย่างระมัดระวัง)
accuratelyอย่างแม่นยำThis machine in storehouse can accurately locate radioactive material.(เครื่องในโกดังนี้สามารถระบุตำแหน่งวัสดุกัมมันตภาพรังสีได้อย่างแม่นยำ)
recklesslyอย่างไม่ระมัดระวังShe spends her money recklessly.
(เธอใช้เงินของเธออย่างไม่ระมัดระวัง)
loudlyอย่างเสียงดังAe was loudly proclaiming his innocence.
(เอประกาศความบริสุทธิ์ใจของเขาอย่างเสียงดัง)

แบบฝึกหัด adverb of manner พร้อมเฉลย

เมื่อเปรียบเทียบกับคำวิเศษณ์อื่นๆ (คำวิเศษณ์บอกเวลา ปริมาณ ฯลฯ) Adverb of manner จะมีความหมายและการใช้งานที่ซับซ้อนกว่า เราอาจจะสับสนระหว่างคำวิเศษณ์บอกอาการกับคำคุณศัพท์และการใช้งานที่หลากหลายของมัน ฉะนั้น คุณควรใช้เวลาทำแบบฝึกหัดให้มากขึ้น เพื่อที่จะเข้าใจและจดจำได้นานขึ้น มาทำแบบฝึกหัด ดังต่อไปนี้กันนะ

แบบฝึกหัด

ข้อ 1: เลือกข้อที่กูก

1. When my teacher talks too ___, it’s difficult to understand him.

A. slowly  B. slowC. quickly

2. I always study ___ for a big test.

A. hardB. goodlyC. hardly

3. My dad used to shout ___ when he was angry.

A. noisyB. loudlyC. loud

4. Please try to behave ___ when you meet my family.

A. normallyB. softC. quickly

5. She did ___ in her tennis match last week. She won.

A. badB. wellC. goodly

6. Please close the door ___ when you enter my room.

A. stupidB. gentlyC. successfully

7. I’m sitting ___ so I don’t want to move.

A. normallyB. comfortablyC. quickly

8. My husband sings ___ when he’s in the shower. Even the neighbours can hear him.

A. quietlyB. biglyC. enthusiastically

9. She laughs ___ at my jokes.

A. happilyB. angrilyC. well

10. Sometimes I need my teacher to talk more ___ so I can hear her better.

A. slowlyB. successfullyC. hardly

ข้อ 2. จงหาคำคุณศัพท์ในประโยคที่กำหนดและเติมคำวิเศษณ์ที่เหมาะสมลงในช่องว่าง

1) Her Chinese is fluent. She speaks Chinese…………..

2) Jim is a good singer. He sings…………

3) This exercise is easy. I can do it………….

4) The class is so noisy. Our teacher is angry. She shouts………….

5) Nick is a nice guitar player. He plays the guitar………..

คำตอบ

ข้อ 1:

1. B2. A3. B4. A5. B
6. B7. B8. C9. A10. A

ข้อ 2:

1. fluently2. well3. easily4. angrily5. nicely

คำถามที่เจอบ่อย

“Always” ใช่คำกริยาวิเศษณ์บอกอาการหรือไม่?

  • คำตอบคือ ไม่ “always” ไม่ใช่คำกริยาวิเศษณ์บอกอาการ เพราะว่า “always” เป็นคำวิเศษณ์บอกเวลา ซึ่งแสดงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือเกิดขึ้นบ่อยทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
  • ตัวอย่าง: She always arrives on time for meetings. (เธอมาประชุมตรงเวลาเสมอ)

คำกริยาวิเศษณ์บอกอาการและคำกริยาวิเศษณ์บอกระดับเหมือนกันหรือไม่?

คำกริยาวิเศษณ์บอกอาการ (Adverb of manner) และคำกริยาวิเศษณ์บอกระดับ (Adverb of degree) ไม่เหมือนกัน

  • คำกริยาวิเศษณ์บอกอาการแสดงลักษณะ อาการ หรือลักษณะการกระทำ

⮕ ตัวอย่าง He runs quickly. (เขาวิ่งอย่างเร็วมาก)

  • ในขณะเดียวกัน คำวิเศษณ์แสดงระดับ แสดงถึงระดับ ขนาด หรือความรุนแรงของการกระทำ มักใช้เพื่อเปรียบเทียบหรือประเมินบางสิ่งบางอย่าง

⮕ ตัวอย่าง He is extremely excited. (เขาตื่นเต้นอย่างมาก)

หวังว่าบทความนี้จะนำความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับคำกริยาวิเศษณ์บอกอาการ (Adverb of manner)  ในภาษาอังกฤษ อย่าลืมติดตามบทความของ ELSA Speak เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่สำคัญอื่นๆ

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744บ