11 คำถามในการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษและคำตอบที่ทำให้ผู้ว่าจ้างพอใจ - ELSA Speak Official

คำถามสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษชุดต่อไปนี้จะช่วยให้คุณมีความรู้และทักษะที่เป็นประโยชน์ในการสัมภาษณ์ให้ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำสำหรับคำตอบที่เป็นมืออาชีพและทำให้นายจ้างพอใจมากที่สุด มาสำรวจกับ ELSA Speak กันเลย!

Tell me a little about yourself. (กรุณาแนะนำตัวเอง)

ในการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ การแนะนําตัวเองภาษาอังกฤษเป็นคำถามที่พบบ่อยอันดับแรก โดยในคำถามนี้ นายจ้างไม่ได้ต้องการคำตอบจริงๆ สิ่งที่พวกเขาเห็นคือความมั่นใจ ความกระตือรือร้น และความน่าประทับจใจในคำตอบของคุณ นี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับคุณในการแสดงทักษะการสื่อสารและสร้างความประทับใจให้กับพวกเขา

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

คำตอบสำหรับนักศึกษาจบใหม่:

Hello. My name is Tan. I’m 23 years old. I graduated from Stamford International University where I majored in Finance and Banking. I have an internship as an teller at Krung Thai Bank Public Company Limited last year. I am a very motivated person and a fast learner. I enjoy taking part in group activities and can also manage my schedule well.

สวัสดีค่ะ ฉันชื่อตาลนะคะ อายุ 23 ปีค่ะ ฉันจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ซึ่งฉันเรียนวิชาเอกด้านการเงินและการธนาคารค่ะ ฉันได้ฝึกงานเป็นพนักงานที่ธนาคารกรุงไทยเมื่อปีที่แล้ว ฉันเป็นคนที่มีแรงจูงใจสูงและเรียนรู้ได้เร็วมากนะคะ ฉันชอบทำกิจกรรมกลุ่มและสามารถจัดการตารางเวลาได้ดีค่ะ

คำตอบสำหรับผู้มีประสบการณ์แล้ว:

Hello, my name is Vu. I am 28 years old. I completed my Business Administration degree in 2012 from Mahidol University. I have worked as a headhunter for Navigos Search company for 5 years from a fresher to a manager. My qualifications and work experience make me a suitable candidate for the profile. I am looking to join your organization to explore new dimensions and for the further development of my skills.

สวัสดีครับ ผมชื่อมาร์ค อายุ 28 ปีนะครับ ผมสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหิดล เอกบริหารธุรกิจ ในปี พ.ศ. 2555 นะครับ ผมเคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่จัดหางานให้กับบริษัท Navigos Search เป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่เป็นมือใหม่ไปจนถึงตำแหน่งผู้จัดการ คุณสมบัติและประสบการณ์ทำงานของผมบ่งชี้ว่าผมเป็นผู้สมัครที่เหมาะสมสำหรับคุณสมบัติของงานนี้ ผมประสงค์ได้ร่วมงานกับบริษัทของคุณเพื่อเพิ่มความสามารถและพัฒนาทักษะของผมต่อไป

elsa speak official

What are your strengths? (จุดแข็งของคุณคืออะไร?)

สำหรับคำถามสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับจุดแข็งของคุณ สิ่งที่นายจ้างต้องการจริงๆ คือ คุณคิดในแง่บวกเกี่ยวกับตัวเองอย่างไร ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดสำหรับคำถามนี้ อย่างไรก็ตาม จุดแข็งของคุณควรเกี่ยวข้องกับงาน โดยเฉพาะตำแหน่งที่คุณสมัคร

คำตอบ:

I believe my greatest strength is its ability to solve problems quickly and efficiently. I can see many aspects of a problem, which makes me eligible to complete my work even in challenging conditions. Solving that problem allowed me to become a better communicator. I think that my ability to see all aspects of a problem will help to collaborate better with my team members.

ฉันเชื่อว่าจุดแข็งที่สุดของฉันคือความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ฉันมองเห็นปัญหาได้ในหลายด้าน ซึ่งทำให้ฉันมีคุณสมบัติที่จะทำงานให้สำเร็จได้แม้ในสภาวะที่ท้าทาย การแก้ปัญหานั้นทำให้ฉันกลายเป็นผู้สื่อสารที่ดีขึ้น ฉันคิดว่าความสามารถของฉันในการมองเห็นทุกด้านของปัญหาจะช่วยให้สามารถทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้ดีขึ้น

What are your weaknesses? (จุดอ่อนของคุณคืออะไร?)

คำถามสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษนี้สามารถเป็น “กับดัก” ได้ การตอบอย่างตรงไปตรงมาเกินไปเกี่ยวกับจุดอ่อนของคุณ ก็กลัวที่จะถูกนายจ้างประเมินค่าต่ำเกินไป แต่ผิดที่จะบอกว่าคุณไม่มีจุดอ่อนเลย แล้วตอบยังไงให้ถูกต้อง? คุณไม่จำเป็นต้องมองตัวเองในแง่ลบมากเกินไป หาจุดอ่อนที่ไม่กระทบต่องานของคุณอย่างจริงจัง

คำตอบ: 

I tend to be too harsh and often criticize myself. Whenever I complete a project, I feel that I can do better for the job even though I still receive positive feedback from colleagues and customers. This often makes me overwork and makes me feel exhausted. Over the past few years, I’ve tried to take the time to look at my performance objectively and celebrate those victories. This not only improved my work and confidence, but it also helped me appreciate my team and other support systems that are always behind me in everything I do.

ฉันมักจะเข้มงวดและวิจารณ์ตัวเองมากเกินไป เมื่อใดก็ตามที่ฉันทำโปรเจกต์เสร็จ ฉันรู้สึกว่าฉันสามารถทำงานได้ดีขึ้น แม้ว่าฉันจะยังคงได้รับการตอบรับเชิงบวกจากเพื่อนร่วมงานและลูกค้าก็ตาม สิ่งนี้มักจะทำให้ฉันทำงานหนักเกินไปและทำให้ฉันรู้สึกหมดแรง ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ฉันพยายามใช้เวลาดูความสำเร็จของฉันอย่างเป็นกลางและเฉลิมฉลองชัยชนะเหล่านั้น สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยปรับปรุงงานและความมั่นใจของฉันเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ฉันชื่นชมทีมและระบบสนับสนุนอื่นๆ ที่คอยสนับสนุนฉันเสมอในทุกสิ่งที่ฉันทำ

What are your short term goals? (เป้าหมายระยะสั้นของคุณคืออะไร?)

 4 เคล็ดลับสำหรับการเรียนด้วย ELSA Speak

ตัดสินว่านายจ้างหมายถึงอะไรเพื่อให้คำตอบที่เหมาะสม

อีกหนึ่งคำถามที่พบบ่อยมากระหว่างสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษก็คือเกี่ยวกับเป้าหมาย เป้าหมายระยะสั้นของคุณควรเกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่คุณสมัคร แสดงให้เห็นว่าคุณต้องการพยายามที่จะมีส่วนร่วมและร่วมทำประโยชน์ให้กับองค์กร

ตัวอย่าง:

My short term goal is to find a position where I can use the knowledge and strengths that I have. I want to partake in the growth and success of the company I work for.

เป้าหมายระยะสั้นของฉันคือการหาตำแหน่งที่ฉันสามารถใช้ความรู้และจุดแข็งที่ฉันมี ฉันต้องการมีส่วนร่วมในการเติบโตและความสำเร็จของบริษัทที่ฉันทำงานให้

What are your long term goals? (เป้าหมายระยะยาวของคุณคืออะไร?)

นี่คือคำถามสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษที่สร้างความสับสนให้กับหลายๆ คน เพราะจริงๆ แล้ว บางครั้งคุณเองก็ไม่รู้ว่าเป้าหมายของคุณในอีก 5-10 ปีข้างหน้าคืออะไร อย่างไรก็ตาม คำถามนี้จะประเมินว่า คุณได้ระบุเส้นทางการพัฒนาและเป้าหมายหรือยัง ผู้ที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนและพยายามทุกวันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นจะได้รับการชื่นชมมากกว่าเสมอ

ตัวอย่าง:

Well, in five years from now, I want to be in a management position of a company. I want to make a difference and I’m willing to work hard to achieve this goal. I don’t want a regular career, I want a special career that I can be proud of.

อีก 5 ปีข้างหน้า ฉันอยากที่จะอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการของบริษัท ฉันต้องการสร้างความแตกต่างและเต็มใจที่จะทำงานอย่างขยันหมั่นเพียรเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ ฉันไม่ต้องการอาชีพธรรมดา ฉันต้องการอาชีพพิเศษที่ฉันสามารถภาคภูมิใจได้

Do you work well under pressure? (คุณทำงานได้ดีภายใต้ความกดดันหรือไม่?)

ในคำถามสัมภาษณ์นี้ นายจ้างหรือผู้สัมภาษณ์อยาดทราบว่า คุณจะเครียดหรือตื่นตระหนกหรือไม่เมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์การทำงานที่ตึงเครียดอย่างยิ่ง? เนื่องจากทุกวันนี้ บริษัทต่าง ๆ คาดหวังให้พนักงานของพวกเขามีความรับผิดชอบมากขึ้นเรื่อย ๆ และแน่นอนว่าต้องทำงานเป็นจำนวนมาก ดังนั้น คำตอบที่ดีที่สุดคือฉันสามารถทำงานภายใต้ความกดดันสูงได้

คำตอบ:

The pressure of work such as having a lot of jobs to handle, or an upcoming deadline, will help motivate me to be more productive. Of course, sometimes too much pressure leads to stress. But I am confident that I can balance my responsibilities with different projects and get my work done on time, helping me not to stress too often.

ความกดดันจากการทำงาน เช่น มีงานที่ต้องจัดการจำนวนมาก หรือกำหนดส่งงานที่กำลังจะมาถึง จะช่วยให้ฉันมีแรงจูงใจในการทำงานอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น แน่นอนว่า บางครั้งความกดดันมากเกินไปก็นำไปสู่ความเครียด แต่ฉันมั่นใจว่าฉันสามารถสร้างสมดุลระหว่างความรับผิดชอบกับโครงการต่างๆ และทำงานให้เสร็จทันเวลา ซึ่งทำให้ฉันไม่เครียดบ่อยเกินไป

>>> Read more

Why are you leaving your job? (ทำไมคุณถึงออกจากงาน?)

จงซื่อสัตย์กับคำถามสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนี้ แต่อย่าพูดในทางที่ไม่ดีเกี่ยวกับบริษัทเก่า เกี่ยวกับผู้นำที่คุณทำงาน คุณควรให้คำตอบที่ชาญฉลาดแก่ความคาดหวังของคุณเกี่ยวกับงานที่ดีในอนาคต

คำตอบ: 

I found myself bored with the work and looking for more challenges. I am an excellent employee and I didn’t want my unhappiness to have any impact on the job I was doing for my employer 

ฉันพบว่าตัวเองเบื่อกับงานและมองหาความท้าทายมากขึ้น ฉันเป็นพนักงานที่ยอดเยี่ยมและฉันไม่อยากให้ความทุกข์ของฉันส่งผลกระทบต่องานที่ฉันทำให้นายจ้างของฉัน

Why do you want this job? (ทำไมคุณถึงต้องการงานนี้?)

คนวัยทำงานยังเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างดี

แสดงว่า คุณจริงจังกับตำแหน่งที่คุณสมัคร

นี่เป็นโอกาสของคุณที่จะบอกให้นายจ้างทราบถึงสิ่งที่คุณรู้เกี่ยวกับงานและบริษัท จงแสดงความปรารถนาที่จะทำงานและความทุ่มเทให้กับงานที่คุณสมัคร

คำตอบ:

It was a great experience but I felt I had learned everything I could in that position. I didn’t see myself having any promotion opportunities in the company before, and I was the type to enjoy challenges, so I thought it was time for me to switch jobs.

มันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม แต่ฉันรู้สึกว่าฉันได้เรียนรู้ทุกอย่างที่ทำได้ในตำแหน่งนั้นแล้ว ฉันไม่เห็นว่าตัวเองจะมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งในบริษัทมาก่อน และฉันเป็นคนประเภทที่ชอบความท้าทาย ดังนั้นฉันจึงคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ฉันจะต้องเปลี่ยนงาน

Why should I hire you? (ทำไมฉันต้องจ้างคุณ?)

นี่เป็นเวลาที่คุณจะยืนยันจุดแข็งของคุณอีกครั้งและแสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมของคุณกับตำแหน่งที่คุณสมัครและสภาพแวดล้อมของบริษัท พูดอย่างไรให้ “ขาย” ตัวเองให้น่าเชื่อถือที่สุดนะ

คำตอบ:

There are two reasons I should be hired. First, my experience is almost perfectly aligned with the requirements you asked for in your job listing. Second, I’m excited and passionate about this industry and will always give 100%.

มีเหตุผล 2 ประการที่คุณควรจ้างฉัน ประการแรก ประสบการณ์ของฉันเกือบจะตรงกับข้อกำหนดที่กำหนดไว้สำหรับตำแหน่งนี้ ประการที่ 2 ฉันชอบและหลงใหลในอุตสาหกรรมนี้ และจะทุ่มเท 100% ให้กับงานเสมอ

các gói elsa

What do you know about us? (คุณรู้อะไรเกี่ยวกับบริษัทของเราบ้าง?)

ผู้ไปสัมภาษณ์จะต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่พวกเขาทำงาน สิ่งนี้ถูกต้องไม่ต้องโต้แย้ง สิ่งที่พวกเขาต้องการทราบจริงๆ คือ คุณจริงจังกับงานนี้หรือไม่? คุณกำลังจะไปสัมภาษณ์แบบสุ่มหลายครั้งหรือปล่าว? ผู้คนจำนวนมากถูกปฏิเสธเนื่องจากขาดการลงทุนด้านการวิจัยในบริษัทที่พวกเขาสมัคร นี่คือคำตอบในการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษที่คุณสามารถอ้างอิงได้

คำตอบ:

ABC Company has a great work environment and a place where strong contributors are rewarded. I want to work for a company with opportunities and I know ABC Company provides these things.

บริษัท ABC มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ยอดเยี่ยมและมีการตอบแทนให้กับผู้มีส่วนร่วมที่แข็งแกร่ง ฉันอยากทำงานกับบริษัทที่มีโอกาสมากมาย และฉันรู้ว่า บริษัท ABC ตรงกับโอกาสเหล่านี้

How long do you plan on staying with this company? (คุณวางแผนที่จะอยู่กับบริษัทนานแค่ไหน?)

ในที่นี้ อันที่จริง คำถามสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนี้เพื่อระบุว่า คุณมีความมุ่งมั่นต่อบริษัทนั้นเพียงใด เป้าหมายที่ชัดเจนและบรรลุผลได้จะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในระยะยาว หรือคุณจะอยู่กับบริษัทในระยะยาวหรือไม่?

คำตอบ:

This company has everything I’m looking for. It provides the type of work I love, the employees are all happy, and the environment is great. I believe I can grow and gain more experience, as well as prove my ability through many successful projects if I have the opportunity to work for this company. I plan on staying a long time.

บริษัทนี้มีทุกสิ่งที่ฉันกำลังมองหา งานก็เหมาะสม พนักงานทุกคนมีความสุข และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ยอดเยี่ยมมาก ฉันเชื่อว่าฉันจะพัฒนาและสะสมประสบการณ์มากมาย รวมถึงสามารถพิสูจน์ความสามารถของฉันผ่านโครงการที่ประสบความสำเร็จมากมาย หากฉันมีโอกาสทำงานให้กับบริษัท ฉันวางแผนที่จะอยู่ที่นี่เป็นเวลานาน

ด้านบนคือคำถามสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษที่พบบ่อยที่สุดและคำแนะนำสำหรับคำตอบที่เป็นมืออาชีพและน่าประทับใจมากที่สุด ฝึกฝนให้มากเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์งานอย่างมั่นใจและประสบความสำเร็จนะ เชี่ยวชาญการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ที่ทำให้คุณสามารถเป็นคนที่นายจ้างทุกคนกำลังมองหา เริ่มต้นวันนี้ด้วย ELSA Speak – โซลูชันการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับคนทำงานกันนะ!

elsa speak official
ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744บ