60+ วิธีบอกว่า ใช่ภาษาอังกฤษ นอกจาก Yes No เรียนง่าย จำง่าย จำไม่ลืม

คำที่ใช้แทน Yes และ No ในภาษาอังกฤษคืออะไร? “Yes” และ “No” เป็นคำสองคำที่ใช้กันทั่วไปเพื่อแสดงความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในภาษาอังกฤษ แต่หากใช้คำสองคำนี้ตลอดเวลาก็จะน่าเบื่อใช่ไหม วันนี้เรามาบันทึกคำที่ใช้แทน “Yes” และ “No”  ในภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารของเราให้ดีขึ้นนะ 

คำที่ใช้แทน “Yes” 

วิธีการพูดความหมาย
Sure.   อย่างแน่นอน
Hell, yeah!   แน่สิ
Totally!  อย่างแน่นอน
Absolutely!อย่างแน่นอน
Definitely! อย่างแน่นอน
Exactly!   ถูกต้อง
Of course!   แน่นอน
All right!   ตกลง
Cool!   ดีเลิศ
Great!   ดีมาก
Brilliant!   ยอดเยี่ยม
Fair enough.   ยุติธรรมดี (สมเหตุสมผลดี)
Good enough.   ดีพอ
I got it.   ฉันเข้าใจแล้ว
Why not?   ทำไมไม่ได้
I guess so.   ฉันเดาอย่างนั้น
Go for it!   ทำเลย/เอาเลย
Awesome!   ดีเลิศ
I think so.   ฉันคิดอย่างนั้น
I’d love to.  ยินดีมาก
A thousand times, yes.   พูดว่าใช่เป็นพันครั้ง
I couldn’t agree more.  ไม่สามารถเห็นด้วยไปมากกว่านี้ได้อีกแล้ว
Okay ตกลง
Yeahใช่
Certainlyแน่นอน
With pleasureด้วยความยินดี
Indeedอย่างแท้จริง
Affirmativeได้รับการยืนยัน
Ayeใช่
That’s a good ideaเป็นความคิดที่ดี
That’d be fineดีเหมือนกัน
I’ll be glad toด้วยความยินดี
Yea/ yep/yup อือ ใช่ (ไม่ค่อยสุภาพ)
คำที่ใช้แทน “Yes” "No"

คำที่ใช้แทน “No”

วิธีการพูดความหมาย
I don’t think you are right.   ฉันไม่คิดว่าคุณพูดถูก
I appreciate your time, but no. Thanks.   ฉันขอบคุณที่คุณให้เวลากับฉัน แต่ไม่ ขอบคุณ
Thanks for thinking of me, but I have a lot on my plate right now.   ขอบคุณที่คิดถึงฉัน แต่ตอนนี้ฉันยุ่งมาก
No. Thanks.   ไม่ละ ขอบคุณ
Not today, thanks.   ไม่ใช่วันนี้ ขอบคุณ
Not for me, thanks.   ไม่ใช่สำหรับฉัน ขอบคุณ
I’m afraid I can’t.   ฉันเกรงว่าจะไม่ได้ 
I’m not really into it, but thanks for asking.   ฉันไม่สนใจกับสิ่งนั้น แต่ขอบคุณนะสำหรับคำถาม
I’d rather not, thanks.  ฉันไม่ต้องการ ขอบคุณ
I don’t think so.   ฉันไม่คิดอย่างนั้น
I’m afraid not.   ฉันเกรงว่าจะไม่
No, not a bit.   ไม่เลย
Me? Not likely!   ฉันเหรอคะ ไม่เลยค่ะ 
I can’t say for sure.   ฉันไม่พูดแน่นอน
No way!   ไม่มีทาง
I dunno.   ฉันไม่รู้
I can’t wrap my head around it.   ฉันไม่สามารถเข้าใจเรื่องนี้ได้จริงๆ 
Nothing in particular.   ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ
Nopeไม่
Nahไม่
I’m afraid that ฉันเกรงว่า
I appreciate the offer, however ฉันขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอนี้ แต่…
No, I’m sorry but ไม่ละ ฉันขอโทษ แต่…
Negativeการปฏิเสธ
I appreciate it, butฉันรู้สึกซาบซึ้ง แต่…
I’d love to butฉันก็อยากจะทำ แต่ว่า…
That’s very kind of you butเป็นความกรุณา แต่ว่า…
I’m sorryฉันขอโทษ  

หลังจากดูบทเรียนนี้แล้ว คุณได้เก็บคำบางคำและวลีบางอย่างไว้ใช้แล้วใช่ไหม? หรือเก็บคำเก๋ไว้ใช้แทน Yes และ No ลุยเลย  พยายามฝึกฝนให้ดีและใช้วลีเหล่านี้เพื่อพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษของคุณนะ ELSA Speak ขอให้คุณประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างเร็ว

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

>>> Read more:

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744บ