+80 แคปชั่นภาษาอังกฤษสั้นๆ มีความหมายที่ดีที่สุดเกี่ยวกับชีวิต

ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้สุภาษิตหรือหลักคำสอนจะช่วยให้คุณแสดงความเป็นมืออาชีพและความสามารถในระดับสูง โดยเฉพาะคำพูดภาษาอังกฤษที่ดียังช่วยถ่ายทอดข้อความได้ดี ราบรื่น และมีความหมายที่ดีอีกด้วย ELSA Speak ขอแนะนำ TOP สุภาษิตภาษาอังกฤษเพื่อปรับปรุงการใช้ภาษาและเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิตด้วยนะ

แคปชั่นภาษาอังกฤษสั้นๆความหมายดีที่สุดตลอดกาล

แคปชั่นภาษาอังกฤษคำศัพท์ความหมาย
Nothing in life is to be feared, it’s to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less. – Marie Curie.Fear (n): ความกลัว
Fearful (adj)
Fearfully (adv)
Fearfulness (n)
Fearless (adj)
Fearlessly (adv)
Fearlessness (adj)
Fearsome (adj)
Fear (v)
ชีวิตไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัว แต่เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจ ตอนนี้เป็นเวลาที่เราจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นเพื่อลดความกลัวลง
When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile. – Stephenie Meyer.Hundred reasons to + V: เหตุผลหลายร้อยข้อเพื่อทำอะไรบางอย่าง

Thousand reasons to + V: เหตุผลนับพันข้อเพื่อทำอะไรบางอย่าง
แม้ชีวิตมีเหตุผลหลายร้อยข้อเเพื่อร้องไห้ แสดงให้ชีวิตเห็นว่าคุณมีเหตุผลนับพันข้อที่จะยิ้มได้
Don’t wait for the perfect moment, take the moment and make it perfect. – Zoey Sayward. Perfection (n): สมบูรณ์แบบ
Perfectionist (n)
Perfectionism (n)
Perfectibility (n)
Perfect (adj)
Perfectible (adj)
Perfectionist (adj)
Perfect (v)
Perfectly (adv)
Imperfectly (adv)
อย่ารอช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบ สร้างทุกช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบด้วยตัวคุณ

Don’t cry over the past, it’s gone. Don’t stress about the future, it hasn’t arrived. Live in the present and make it beautiful. – Brayden Chronister.
Stress (n): ความตึงเครียด
Stressful (adj)
Stressed (adj)
Stress (v)
อย่าเสียใจกับอดีต เพราะทุกสิ่งจบลงแล้ว อย่าซีเรียสกับอนาคตเพราะยังมาไม่ถึง อยู่กับปัจจุบันและทำให้มันมีความหมายมากขึ้น

>>> Read more: 15+ หมวดหมู่สำนวนภาษาอังกฤษตามหัวข้อในชีวิต

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading
Life is not about waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance in the rain. – Vivian Greene.Learning (n): เรียนรู้
Learner (n)
Unlearn (n)
Learned (adj)
Learn (v)
Learnedly (adv)
ชีวิตไม่ใช่การรอคอยความยากลำบากที่จะเกิดขึ้นแล้วเอาชนะ แต่เป็นการเรียนรู้วิธีเอาชนะความยากลำบากเหล่านั้น
It’s better to cross the line and suffer the consequences than to just stare at the line for the rest of your life. – Anonymous,Suffer (n): ยอมรับ
Suffering (n)
Sufferance (n)
Insufferable (v)
Suffer (adv)
Insufferably (adv)
การพยายามเอาชนะความท้าทายและยอมรับผลลัพธ์ ดีกว่าการมองดูและไม่ทำอะไรเลยไปตลอดชีวิต
Every struggle in your life has shaped you into the person you are today. Be thankful for the hard times, they can only make you stronger. – Keanu ReevesThanks (n): ขอบคุณ
Thankfulness (n)
Thankful (adj)
Thankless (adj)Thank (v)
Thankfully (adv)
ทุกการต่อสู้ในชีวิตจะสร้างตัวตนของคุณในวันนี้ จงขอบคุณช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านั้น เพราะมันทำให้คุณแข็งแกร่งมากขึ้น
Success always comes to those who dare to act and seldom comes close to those who are too cowardly to take the consequences. – Jawaharlal Nehru.Success (n): ความสำเร็จ
Succession (n)
Successor (n)
Successful (adj)
Unsuccessful (adj)
Successive (adj)
Succeed (v)
Successfully (adj)
Unsuccessfully (adj)
ความสำเร็จมักจะมาสู่ผู้ที่กล้าลงมือทำเสมอ และมักจะไม่มากับผู้ที่ขี้ขลาดและไม่กล้า ยอมรับผล
Enjoy the little things in life, for one day you’ll look back and realize they were the big things. – Kurt Vonnegut.Realism (n): ความสมจริง
Realist (n)
Reality (n)
Real (a)
Unreal (a)
Realistic (a)
Realize (v)
Really (adv)
เพลิดเพลินกับสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิต เพราะวันหนึ่ง เมื่อคุณมองย้อนกลับมาและตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก
People have different reasons for the way they live their lives. You cannot put everyone’s reasons in the same box – Kevin Spacey.Difference (n): แตกต่างกัน
Differentiation(n)
Different (adj)
Differ (v)
Differentiate (v)
Differently (adv)
ทุกคนมีมุมมองชีวิตที่แตกต่างกัน ดังนั้นคุณไม่สามารถบังคับความคิดของคุณกับผู้อื่นได้
Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. – Albert Einstein.Ride (n): ขี่รถ
Rider (n)
Riding (n)
Override (n)
Overriding (v)
Ride (v)
Override (v) 
ชีวิตก็เหมือนกับการขี่จักรยาน เพื่อรักษาสมดุล คุณต้องก้าวไปข้างหน้าเสมอ
Keep your eyes on the stars and your feet on the ground. – Theodore Roosevelt.Ground (n): พื้นดิน
Underground (n)
Grounding (n)
Grounds (n)
Groundless (adj) 
Underground (adj)
Overground (adj)
Grounded (adj)
Ground (v)
Underground(adv)
เงยหน้าขึ้นมองดูดวงดาวแล้ววางเท้าลงบนพื้นดิน
แคปชั่นภาษาอังกฤษสั้นๆ

แคปชั่นภาษาอังกฤษสั้นๆ ให้แรงบันดาลใจสำหรับชีวิต

หากคุณเป็นคนชื่นชอบแคปชั่นภาษาอังกฤษที่สร้างแรงบันดาลใจ อย่าพลาดแคปชั่นภาษาอังกฤษที่สวยงามด้านล่างนี้:

ประโยคภาษาอังกฤษคำศัพท์ความหมาย
Defeat is simply a signal to press onward. Defeat (n): ความล้มเหลว
Defeatism (n)
Defeatist (n)
Defeatist (adj)
Defeated (adj)
Defeat (v) 
ความล้มเหลวเป็นสัญญาณให้คุณก้าวไปข้างหน้า
All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.Pursuer (n): ไล่ตาม
Pursuit (n)
Pursue (v)
ทุกความฝันของเราสามารถเป็นจริงได้ ถ้าเรากล้าที่จะไล่ตามมัน
If opportunity doesn’t knock, build a door.Build (n): สร้าง
Builder (n)
Building (n)
Built (adj)
Build (v)
Rebuild (v)
หากโอกาสไม่มาเคาะประตู จงสร้างประตูของคุณเอง
The secret of success is getting started.Start (n): การเริ่มต้น
Starter (n)
Non – starter (n)
Restart (n)
Start (v)
Restart (v)
ความลับของความสำเร็จคือการเริ่มต้น
Nothing is impossible, the word itself says ‘I’m possible’.Possibility (n): สิ่งเป็นไปได้
Impossibility (n)
Possible (adj)
Impossible (adj)
Possibly (adv)
Impossibly (adv)
ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ เพราะโครงสร้างของคำ Impossible (เป็นไปไม่ได้) คือ I’m possible (ฉันสามารถเป็นไปได้)
Everything you can imagine is real.Imagination (n): จินตนาการ
Imaginings (n)I
maginable (adj)
Unimaginable (adj)
Imaginary (adj)
Imaginative (adj)
Unimaginative (adj)
Unimagined (adj)
Imagine (v)
Unimaginably (adv)
Imaginatively (adv) 
ทุกสิ่งที่คุณจินตนาการได้ คุณก็สามารถทำให้มันเป็นจริงได้
Life always offers you a second chance. It’s called tomorrow.Offer (n): ให้โอกาส
Offer (v)
ชีวิตให้โอกาสครั้งที่สองเสมอ ที่เรียกว่าพรุ่งนี้
We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.In the gutter: เลวร้าย
Some of + the/ Possessive Adjective /  คำชี้เฉพาะ /คำสรรพนาม: บ้าง
เราทุกคนล้วนผ่านเรื่องที่เลวร้าย แต่มีเพียงไม่กี่คนที่รู้ว่าจะมองไปข้างหน้าอย่างไร
The only person you should try to be better than is the person you were yesterday.Try (n) : พยายาม
Trying (adj)
Untried (adj)
Try (v)
คนเดียวที่คุณควรพยายามทำให้ดีกว่าคือคุณของเมื่อวาน
Never be bullied into silence. Never allow yourself to be made a victim. Accept no one’s definition of your life; define yourself.Silence (n): ความเงียบ
Silencer (n)
Silent (adj)
Silence (v)
Silently (adv)
Acceptance (n): ยอมรับ
Acceptable (adj)
Unacceptable (adj)
Accepted (adj)
Accept (v)
Acceptably (adv)
Unacceptably (adv)
อย่าทำร้ายตัวเองด้วยความเงียบ อย่าปล่อยให้ตัวเองตกเป็นเหยื่อ อย่ายอมรับให้ใครมีอำนาจกำหนดชีวิตของคุณได้ แต่ต้องตัดสินใจชีวิตของคุณเอง
Faith is the art of holding on to things your reason has once accepted, in spite of your changing moods.Faith (n): ความเชื่อ
Faithfulness (n)
Unfaithfulness (n)
Faithlessness (n)
Faithful (adj)
Unfaithful (adj)
Faithless (adj)
Faithfully (adv)
Unfaithfully (adv)
ความเชื่อคือศิลปะแห่งการยึดมั่นในสิ่งที่จิตใจของคุณยอมรับ แม้ว่าอารมณ์ของคุณจะเปลี่ยนไปก็ตาม
Life’s too mysterious to take too seriously.Mysteriously (adv): ลึกลับ
Mysterious (adj)
ชีวิตนี้ลึกลับเกินไปกว่าที่จะพิจารณาอย่างจริงจังได้

คำคมภาษาอังกฤษความหมายดีๆ เกี่ยวกับตัวเอง

เมื่อคุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อย ให้ฟังและไตร่ตรองคำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดีๆ เกี่ยวกับตัวเองด้านล่าง คุณจะรู้สึก “หายดี” และมีแรงบันดาลใจอมากขึ้น

ประโยคภาษาอังกฤษคำศัพท์ความหมาย
Don’t compromise yourself – you’re all you have.Compromise (n): ประนีประนอม
Compromise (v)
อย่าประนีประนอมกับตัวเอง – คุณคือทั้งหมดที่คุณมี
Your future depends on many things, but mostly on you. Dependant (n): พึ่งพา
Dependence (n)
Independence (n)
Dependency (n)
Dependable (adj)
Dependent (adj)
Independent (adj)
Depend (v)
Dependably (adv)
Independently (adv)
อนาคตของคุณขึ้นอยู่กับหลายสิ่งหลายอย่าง แต่ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองเป็นหลัก
Love yourself unconditionally, just as you love those closest to you despite their faults.Condition (n): เงื่อนไข
Precondition (n)
Conditioner (n)
Conditioning (n)
Conditional (adj)
Unconditional (adj)
Condition (v)
Conditionally (adv)
Unconditionally (adv)
รักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไข เช่นเดียวกับการรักคนใกล้ชิดทั้งๆ ที่มีข้อเสียก็ตาม
เรียนภาษาอังกฤษด้วยแอป ELSA Speak ดีหรือไม่
Be who you are and say what you mean, because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind. Mind (n): จิตใจ
Minder (n)
Reminder (n)
Mindless (adj)
Minded (adj)
Mindful (v)
Mind (v)
Remind (v)
Mindlessly (adv)
ใช้ชีวิตเป็นตัวเองและพูดสิ่งที่คุณรู้สึก เพราะคนที่พบว่ามันน่ารำคาญจะไม่คู่ควรแก่การใส่ใจของคุณ และคนที่ใส่ใจคุณจะไม่พบว่ามันน่ารำคาญ
Accept responsibility for your life. Know that it is you who will get you where you want to go, no one else.Responsibility (n): ความรับผิดชอบ
Respondent (n)
Response (n)
Responsiveness (n)
Responsive (adj)
Unresponsive (adj)
Respond (v)
Responsively (adv)
ใช้ชีวิตอย่างมีความรับผิดชอบ เพราะคุณจะพาตัวคุณไปที่ที่คุณอยากไปไม่ใช่ใครสักคนอื่น
To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment.Accomplishment (n): ความสำเร็จ
Accomplish (v)
Accomplished (adj)
ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกที่พยายามกลายเป็นคนอื่น คือการเป็นตัวตนเอง
Where there is a will, there is a way.Will (n): เจตจำนง
Will (v)
ที่ใดมีเจตจำนง ที่นั่นย่อมมีหนทาง
Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration.Inspiration (n): แรงบันดาลใจ
Inspire (v)
อัจฉริยะเป็นเพียงแรงบันดาลใจ 1% และอีก 99% ที่เหลือคือหยาดเหงื่อ
On the way to success, there is no trace of lazy men.Laziness (n): เกียจคร้าน
Lazy (adj)
Lazily (adv)
บนเส้นทางสู่ความสำเร็จ ไม่มีรอยเท้าของคนเกียจคร้าน
I can accept failure, everyone fails at something. But I can’t accept not trying.Fail (n); ความล้มเหลว
Failure (n)
Failing (n)
Failed (adj)
Unfailing (v)
Fail (v)
Unfailingly (adv)
ฉันยอมรับความล้มเหลวได้ เพราะทุกคนล้วนประสบกับความล้มเหลว แต่ฉันรับไม่ได้อย่างเด็ดขาดการที่ไม่พยายาม
Your success and happiness lies in you. Resolve to keep happy, and your joy and you shall form an invincible host against difficulties.Resolution (n): การตัดสินใจ
Resolve (v)
ความสำเร็จและความสุขล้วนขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง มุ่งมั่นที่จะรักษาความสุข คุณจะเอาชนะความยากลำบากทั้งหมดได้
Life doesn’t require that we be the best, only that we try our best.Requirement (n): ขอร้อง
Require (v)
ชีวิตไม่ได้ขอให้เราต้องดีที่สุด เราแค่ต้องพยายามอย่างเต็มที่
Set your target and keep trying until you reach it.Target (n): เป้าหมายตั้งเป้าหมายและพยายามจนกว่าคุณจะบรรลุเป้าหมายนั้น
Not how long, but how well you have lived is the main thing.Liveliness (n): มีชีวิตชีวา
Living (n)
Livelihood (n)
Live (adj) 
Lively (adj) 
Living (adj) 
Liveable (adj) 
Live (v)
Outlive (v)
Relive (v)
Liven up (v) 
Live (adv)
สิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าคุณมีชีวิตอยู่นานแค่ไหน แต่สำคัญว่าคุณมีชีวิตอยู่ได้ดีเพียงใด
But it’s better to get hurt by the truth than be comforted by a lie.Comfort (n): ปลอบใจ
Discomfort (n)
Comforter (n)
Comfortable (adj)
Uncomfortable (adj)
Comforting (adj) 
Comfort (v)
Comfortably (adv)
Uncomfortably (adv)
Comfortingly (adv)
การถูกเจ็บด้วยความจริง ดีกว่าการถูกปลอบใจด้วยการโกหก

แคปชั่นภาษาอังกฤษสั้นๆความหมายดีๆ เกี่ยวกับมิตรภาพ

แคปชั่นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับมิตรภาพ

ทุกคนย่อมจะมีมิตรภาพที่สวยงามเพื่อแบ่งปันความสุขและความเศร้าในชีวิต อ้างอิงแคปชั่นภาษาอังกฤษสั้นๆความหมายดีๆ เกี่ยวกับมิตรภาพด้านล่างเพื่อเล่าให้เพื่อนฟัง

ประโยคภาษาอังกฤษคำศัพท์ความหมาย
Rare as is true love, true friendship is rarer.Rarity (n): สิ่งที่หายาก 
Rare (adj)
Rarely (adv)
รักแท้นั้นหายาก มิตรภาพที่แท้จริงนั้นหายากยิ่งกว่า
Count your age by friends, not years. Count your life by smiles, not tears. Count (n): นับ
Recount (n)
Counter (n)
Countable (adj)
Uncountable (adj)
Countless (adj)
Count (v)
Recount (v)
นับอายุของคุณด้วยจำนวนเพื่อนไม่ใช่จำนวนปี นับชีวิตของคุณด้วยรอยยิ้ม ไม่ใช่น้ำตา
Good friends are hard to find, harder to leave, and impossible to forget.Forgetfulness (n): การลืม
Forgetful (adj)
Forgettable (adj)
Unforgettable (adj)
Forget (v)
Forgetfully (adv)
Unforgettably (adv) 
เพื่อนที่ดีนั้นหายาก การจากลานั้นยาก และยากต่อการลืม
Friendship doubles your joys, and divides your sorrows.Double (v): เพิ่มเป็นสองเท่า
Double (adj)
Double (n)
มิตรภาพเพิ่มความสุขเป็นสองเท่า และลดความโศกเศร้าลงครึ่งหนึ่ง
Friendship flourishes at the fountain of forgiveness.Forgiveness (n): การให้อภัย Forgiving (adj)
Unforgiving (adj)
Forgive (v)
Unforgivably (adv)
มิตรภาพจะพัฒนาหากมีใจกว้างและการให้อภัย
Don’t walk in front of me, I may not follow. Don’t walk behind me, I may not lead. Just walk beside me and be my friend.Lead (n): นำทาง
Leader (n)
Leadership (n)
Lead (adj)
Leading (adj)
Lead (v) 
อย่าเดินนำหน้าฉัน ฉันอาจไม่ตาม อย่าเดินตามหลังฉัน ฉันอาจไม่เป็นผู้นำทาง เพียงเดินเคียงข้างฉันและกลายเป็นเพื่อนของฉัน
Cherish the time you have, and the memories you share, being friends with someone isn’t an opportunity but a sweet responsibility.Memory (n): ความทรงจำ
Memo (n)
Memoir (n)
Memorabilia (n)
Memorandum (n)
Memorable (adj)
Memorial (adj)
Immemorial (adj)
Memorize (v)
Memorialize (v)
Memorably (adv)
ชื่นชมเวลาที่คุณมีและความทรงจำที่คุณมีร่วมกัน การเป็นเพื่อนไม่ใช่โอกาส แต่เป็นความรับผิดชอบอันหอมหวาน
Prosperity makes friends and adversity tries them.Prosperity (n): ความร่ำรวย ความร่ำรวยสร้างมิตรภาพและความยากจนเป็นบททดสอบ
Don’t be dismayed at good-byes. A farewell is necessary before you can meet again. And meeting again, after moments or lifetimes, is certain for those who are friends.  Necessity (n): ความจำเป็น
Necessary (adj)
Unnecessary (adj)
Necessitate (v)
Necessarily (adv)
Unnecessarily (adv)
อย่าเสียใจที่ต้องบอกลา การบอกลาเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องก่อนที่จะพบกันใหม่ ไม่ว่าจะหลังจากช่วงเวลาสั้นๆ หรือตลอดชีวิต การพบเจอนั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนหากมิตรภาพนั้นเป็นจริง

>>> Read more:

คําคมภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดของคนดัง

หากคุณชื่นชมปรัชญาชีวิตและมุมมองทางธุรกิจของคนดัง ลองมาสำรวจคําคมภาษาอังกฤษที่ดีและโดดเด่นของพวกเขาด้านล่างนี้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับชีวิต:

ประโยคภาษาอังกฤษคำศัพท์ความหมาย
“Stay hungry, stay foolish” – Steve JobsFool (n): โง่เขลา
Fool (v)
Foolish (adj)
จงกระหาย และทำตัวโง่ให้ตลอดเวลา ➙ พยายามทำตามความฝันของตัวเอง
The way to get started is to quit talking and begin doing. – Walt DisneyBeginner (n): คนเริ่มต้น
Beginning (n)
Begin (v)
วิธีเริ่มต้นคือหยุดพูดและลงมือทำ
Success is most often achieved by those who don’t know that failure is inevitable. – Coco ChanelAchievement (n): ความสำเร็จ
Achiever (n)
Underachiever (n)
Overachiever (n)
Underachievement (n)
Overachievement (n)
Achievable (adj)
Achieve (v)
Underachieve (v)
Overachieve (v)
ความสำเร็จจะมากับผู้ที่รู้ว่าความยากลำบากเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
Believe that life is worth living and your belief will help create the fact. –  William JamesBelief (n): ความเชื่อ
Disbelief (n)
Believer (n)
Believable (adj)
เชื่อว่าชีวิตนี้น่าอยู่ และความเชื่อจะทำให้เป็นจริง
The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. – Mark TwainImportance (n): สำคัญImportant (adj)
Unimportant (adj)
Importantly (adv)
สองวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคนๆ หนึ่งคือวันที่คุณเกิดมา และวันที่คุณค้นพบภารกิจในชีวิตของคุณ
คําคมภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดของคนดัง
Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. – Steve Job.Wastage (n): การสูญเสีย
Waste (n)
Wastefulness (n)
Waster (n)
Wastrel (n)
Waste (adj)
Wasteful (adj)
Wasted (adj)
Wasting (adj)
Waste (v)
Wastefully (adv)
เวลามีจำกัด อย่าเสียเวลาใช้ชีวิตของคนอื่น
I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best. – Marilyn MonroePatience (n): ความอดทน 
Impatience (n)
Patient (adj)
Impatient (adj)
Patiently (adv)
Impatiently (adv)
ฉันเห็นแก่ตัว ใจร้อน และโอนเอนได้ง่าย ฉันมักจะทำผิดพลาด และมีบางครั้งไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ แต่ถ้าคุณไม่สามารถใจดีกับฉันในช่วงเวลาที่ยากลำบากได้ คุณก็คงไม่สมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเช่นกัน
Life is what happens to us while we are making other plans. – Allen SaundersHappen (v): เกิดขึ้นชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นกับเราเมื่อเรามีแผนอื่น
A person who never made a mistake never tried anything new. – Albert EinsteinMistake (n): ความผิด
Mistaken (adj)
Unmistakable (adj)
Mistake (v)
Unmistakably (adv)
Mistakenly (adv)
คนที่ไม่เคยทำผิดจะไม่มีวันกล้าท้าทายตัวเอง
I love those who can smile in trouble. — Leonardo da VinciTrouble (n): ปัญหา
Troubled (adj)
Troublesome (adj)
Troubling (adj)
Trouble (v)
ฉันชอบคนที่ยิ้มได้ในเวลาที่เจอปัญหา
The heart, like the stomach, wants a varied diet. — Gustave FlaubertWant (n): ต้องการ
Wanted (adj)
Unwanted (adj)
Want (v)
หัวใจก็เหมือนกับกระเพาะและยังต้องการอาหารที่หลากหลายชนิดอีกด้วย 
The trick in life is learning how to deal with it. — Helen MirrenTrick (n): เคล็ดลับ
Trickery (n)
Trickster (n)
Tricky (adj)
Trick (adj)
Trick (v)
เคล็ดลับในชีวิตคือคุณต้องเรียนรู้วิธีการเจรจากับมัน
Life is too important to be taken seriously. — Oscar WildeSeriousness (n): ความจริงจัง
Serious (adj)
Seriously (adv)
ชีวิตนี้สำคัญมาก ดังนั้นคุณต้องใช้ชีวิตอย่างจริงจัง

คําคมภาษาอังกฤษ เท่ๆ เกี่ยวกับความรัก

ความรักมักมีสิ่งใหม่ๆ มีความหึงหวง ความโกรธ และความหวานอยู่เสมอ ต่อไปนี้เป็นคําคมภาษาอังกฤษ เท่ๆ เกี่ยวกับความรัก ที่ไม่ควรพลาดหากต้องการแสดงความรู้สึกต่อ “คู่รัก”

ประโยคภาษาอังกฤษคำศัพท์ความหมาย
Where there is love there is life. Love (n): ความรัก
Lover (n)
Loveliness (n)
Lovey (n)
Lovable (adj)
Unlovable (adj)
Loveless (adj)
Lovely (adj)
Loving (adj)
Unloved (adj)
Love (v)
Lovingly (adv)
ที่ไหนมีความรักที่นั่นมีชีวิต
Try to be a rainbow in someone’s cloud.Try (n): พยายาม
Trying (adj)
Untried (adj)
Try (v)
พยายามกลายเป็นสายรุ้งในเมฆมืดมนของใครบางคน
Love has no age, no limit; and no death.Dead (n): จางหายไป
Death (n)
Deadliness (n)
Dead (v)
Deadly (adj)
Deathly (adj)
Deaden (adv)
Deadly (adv)
Deathly (adv)
ความรักไม่มีอายุ ไม่มีจำกัด และไม่สามารถจางหายไปได้
Love is composed of a single soul inhabiting two bodies.Habit (n): กิจวัตร
Habitual (adj)
Habituate (v)
Habitually (adv)
ความรักคือจิตวิญญาณดวงเดียวที่อาศัยอยู่ในสองร่าง
Life without love is like a tree without blossoms or fruit.Blossom (n): ดอกไม้
Blossom (v) 
ชีวิตที่ปราศจากความรักก็เหมือนต้นไม้ที่ไม่มีดอกไม้หรือผลไม้
Love is when he gives you a piece of your soul that you never knew was missing.Soul (n): จิตวิญญาณความรักคือการที่เขามอบชิ้นส่วนจิตวิญญาณของเขาให้กับคุณโดยที่คุณไม่เคยคิดว่าคุณหายไป
Life is the flower for which love is the honey.Flower (n): ดอกไม้
Flowering (n)
Flowered (adj)
Flowery (adj)
Flowering (adj)
Flower (v)
Deflower (v)
ชีวิตคือดอกไม้ที่ความรักคือน้ำผึ้ง
It was love at first sight, at last sight, at ever and ever sight.Sight (n): มองเห็น
Insight (n)
Oversight (n)
Sighting (n)
Sighted (adj)
Unsightly (adj)
Sightless (adj)
Insightful (adj)
Sight (v)
รักจากครั้งแรกมองเห็น จากครั้งสุดท้าย และตลอดไป
Immature love says: ‘I love you because I need you.’ Mature love says ‘I need you because I love you.Maturity (n): เป็นผู้ใหญ่
Immaturity (n): ยังไม่เป็นผู้ใหญ่
Mature (adj)
Immature (adj)
Mature (v)
Maturely (adv)
Immaturely (adv) 
ความรักยังไม่เป็นผู้ใหญ่พูดว่า: “ฉันรักคุณเพราะฉันต้องการคุณ” ความรักแบบผู้ใหญ่จะพูดว่า “ฉันต้องการคุณเพราะฉันรักคุณ”
To love and be loved is to feel the sun from both sides.Side (n): ฝ่ายการรักและได้รักคือการได้สัมผัสแสงแดดจากทั้งสองฝ่าย
Love is the crowning grace of humanity, the holiest right of the soul, the golden link which binds us.Grace (n): พระคุณ
Gracefulness (n)
Grace (v)
Graceful (adj)
Gracefully (adv) 
ความรักเป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่มนุษย์ได้รับ เป็นสิทธิที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด และเป็นสายใยที่มั่นคงที่เชื่อมโยงเราทุกคนเข้ากัน
Love’s greatest gift is its ability to make everything it touches sacred.Ability (n): ความสามารถ
Inability (n)
Disability (n)
Able (adj)
Unable (adj)
Disabled (adj)
Enable (v)
Disable (v)
Ably (adv)
ของขวัญแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือความสามารถในการทำให้ทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์

>>> Read more:

คําคมภาษาอังกฤษ เท่ๆ เกี่ยวกับความรัก

แคปชั่นภาษาอังกฤษ “เจ้าชู้” ที่น่าสนใจและมีอารมณ์ขัน

ประโยคภาษาอังกฤษคำศัพท์ความหมาย
I bet not even all the fireworks in the world can light up my world like you do.Light (n): สว่างไสว
Lighter (n)
Lighting (n)
Lightness (n)
Light (adj)
Lighted (adj)
Unlit (adj)
Light (v)
Lighten (v)
Lightly (adv)
ฉันพนันได้เลยว่าดอกไม้ไฟทั้งหมดในโลกนี้ไม่สามารถทำให้โลกของฉันสว่างไสวเหมือนที่คุณทำ
If I could change the alphabet, I would put U and I together.Change (n): เปลี่ยน
Interchange (n)
Interchangeability (n)
Changeable (adj)
Interchangeable (adj)
Changed (adj)
Unchanged (adj)
Changeless (v)
Change (v)
Interchange (v)
Interchangeably (adv)
ถ้าฉันสามารถเปลี่ยนตัวอักษรได้ ฉันจะวางตัวอักษร U และ I ไว้ข้างๆ กัน
Are you a thief? Cause you stole my heart !!!.Thief (n): ขโมยคุณเป็นขโมยหรือไม่ เพราะคุณขโมยหัวใจของฉันไปแล้ว
We must be near an airport, because my heart just took off when I saw you!Near (pre): ใกล้คุณและฉันอยู่ใกล้สนามบินแนะนอน เพราะหัวใจฉันเต้นแรงเมื่อเห็นคุณ
Do you know which side of my heart? It’s beside you!Beside (pre): ข้างๆลองเดวสิว่าใจฉันอยู่ด้านไหน อยู่ข้างๆ คุณ
Fire!!! Fire in my heart!Fire (n): ไฟไหม้ ไฟไหม้  ไฟในใจฉัน
I’m this fat because I have you in my heart.Heart (n): หัวใจ
Heartlessness (n)
Heartiness (n)
Heartened (adj)
Disheartened (adj)
Heartening (adj)
Disheartening (adj)
Heartless (adj)
Hearty (adj)
Hearten (v)
Dishearten (v)
Heartily (adv)
Heartlessly (adv)
Hearteningly (adv)
Dishearteningly (adv)
ฉันอ้วนขนาดนี้เพราะยังมีเธออยู่ในใจ
Ask me why I’m so happy and I’ll give you a mirror.Happiness (n): ความสุข
Unhappiness (n)
Happy (adj)
Unhappy (adj)
Happily (adv)
Unhappily (adv)
ถ้าถามฉันว่าทำไมถึงมีความสุข ฉันจะให้คุณกระจกทันที
I’m 4, you’re 2. I’m minus you is still equal to you.Equality (n): สมดุล
Inequality (n)
Equal (n)
Equalizer (n)
Equal (adj)
Unequal (adj)
Equalize (v)
Equal (v)
Equally (adv)
Unequally (adv)
ฉันเป็น 4  คุณเป็น 2  ลบคุณก็ยังเหลือคุณอยู่
I’m not good at anything,  except loving you.Except (pre): ยกเว้น
Except (v)
ฉันไม่เก่งอะไรเลย ยกเว้นการรักคุณ
Did you hurt yourself… when you fell from the heavens?Hurt (n): เจ็บ
Hurtfulness (n)
Hurt (adj)
Unhurt (v)
Hurtful (v)
Hurt (v)
Hurtfully (adv)
คุณเจ็บมั้ย…ตอนตกลงมาจากสวรรค์
It’s said that nothing lasts forever. Will you be my nothing?Last (n): สุดท้าย
Last (v)
Last (adj)
Last (adv)
ไม่มีอะไรที่เป็นนิรันดร์ คุณคือ “ไม่มีอะไร” ของฉันนะ

บทความนี้มีแคปชั่นภาษาอังกฤษที่ดีและน่าสนใจในหัวข้อต่างๆ มากมายที่ ELSA Speak ต้องการแบ่งปันให้กับคุณ คุณสามารถอ้างอิงและนำไปประยุกต์ใช้ในการพูดและการเขียนเพื่อสื่อสารได้คล่องมากขึ้น ไตร่ตรองและกำหนดไลฟ์สไตล์ของคุณเอง

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,944บ