ความรู้เกี่ยวกับคุณศัพท์เจ้าของภาษาอังกฤษ ( possessive adjective )

คุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของในภาษาอังกฤษ (Possessive adjective) คือองค์ประกอบสำคัญในการสร้างประโยค และมักใช้ทั่วไปในการพูดและการเขียน ปกติ ผู้เรียนมักจะสับสนระหว่างคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ และ บุรุษสรรพนาม ในภาษาอังกฤษ ดังนั้น เพื่อเข้าใจคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของในภาษาอังกฤษ มาดูบทความด้านล่างกับ ELSA Speak นะ

สารบัญ

Possessive adjectives คืออะไร

คุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive adjective) คือองค์ประกอบที่บอกถึงการครอบครอง มักจะนำหน้าคำนามเพื่อขยายความ หน้าที่หลักของคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของคือช่วยให้ผู้ฝังและผู้อ่านรู้ว่าคำนามนั้นเป็นของใครหรืออะไร

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

ตัวอย่าง:

 • My umbrella is purple: ร่มของฉันสีม่วง
 • Our house was built eight years ago: บ้านของเราได้สร้างขึ้นมาเมื่อ ๘ ปีที่แล้ว

คุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของในภาษาอังกฤษ

บุรุษสรรพนามแต่ละคำจะมาพร้อมกับคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของที่สอดคล้องกัน ตารางด้านล่างจะช่วยคุณเข้าใจวิธีแปลี่ยนแปลงบุรุษสรรพนามเป็นคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ

ชนิดบุรุษสรรพนามคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของคำอ่านความหมาย
บุรุษที่ ๑ เอกพจน์IMy/maɪ/ของฉัน
บุรุษที่ ๑ พหูพจน์WeOur/’auə/ของเรา
บุรุษที่ ๒ เอกพจน์YouYour/jʊr/ของคุณ
บุรุษที่ ๒ พหูพจน์YouYour/jʊr/ของพวกคุณ
บุรุษที่ ๓ เอกพจน์HeHis/hiː/ของเขา
บุรุษที่ ๓ เอกพจน์SheHer/ʃiː/ของเธอ
บุรุษที่ ๓ เอกพจน์ItIts/ɪts/ของมัน
บุรุษที่ ๓ พหูพจน์TheyTheir/ðer/ของพวกเขา

โครงสร้างคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ

คุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของนำหน้าคำนามเพื่อแสดงการครอบครอง

คุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ + คำนาม

Possessive adjectives + Nouns

ตัวอย่าง:

 • This is my phone: นี่คือโทรศัพท์ของฉัน
 • She visits her father: เธอไปเยี่ยมพ่อของเธอ

Possessive adjective ใช้ยังไง

ใช้ Possessive adjective เพื่อแสดงคนหรือสิ่งของที่ถูกครอบครอง

ตัวอย่าง: My hair, My shoes 

ในตัวอย่างนี้ “hair, shoes” คือสิ่งที่ถูกครอบครอง ซึ่งเป็นของ “My” -> ผมของฉัน รองท้าวของฉัน

ข้อสังเกต: ในบางกรณี เช่น “My friend, My sister” คุณไม่ควรเข้าใจว่า “ฉัน” ครอบครอง “เพื่อน” หรือ “น้องสาว” เราจึงต้องแปลอย่างยืดหยุ่น 

ใช้ Possessive adjectives กับ ส่วนของร่างกาย

ตัวอย่าง:

 • He broke his arm, so he had to go to the hospital: แขนของเขาหักจึงต้องไปโรงพยาบาล
 • My head hurts: ฉันปวดหัวมาก
Possessive adjective ใช้ยังไง

ใช้ Possessive adjective นำหน้าคำนามที่ไม่มี a/an/the

ตัวอย่าง:

 • My hat is red: หมวกของฉันสีแดง
 • Her name is Jenny: เธอชื่อ Jenny

อย่างไรก็ตาม “the” มักจะแทนคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของในสำนวน โดยเฉพาะสำนวนที่มีคำว่า “in”

ตัวอย่าง:

 • I was shot in the arm: ฉันถูกยิงที่แขน
 • He took me by the hand: เขาจับมือฉัน

ความเหมาะสมระหว่างคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของและประธานในประโยค

คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของใช้สอดคล้องกับเจ้าของ ไม่ใช่สิ่งที่ถูกครอบครอง ดังนั้น ไม่ว่าคำนามที่ถูกครอบครองจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ รูปแบบของคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของก็ไม่เปลี่ยยนแปลง

ตัวอย่างที่ ๑: 

 • My house is beautiful: บ้านของฉันสวยมาก

->   “I” เป็นเจ้าของบ้าน -> ใช้ “My”

 • His wife works in a restaurant: ภรรยาของเขาทำงานที่ร้านอาหาร

-> “He” เป็นผู้ครอบครอง > ใช้  “His” 

ตัวอย่างที่ ๒: 

 • คำนามเอกพจน์ : My dress is pink: ชุดเดรสของฉันสีชมพู
 • คำนามพหูพจน์: My dresses are pink: ชุดเดรสของฉันหลายชุดสีชมพู

ในตัวอย่างนี้ Possessive adjectives “My” ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าคำนาม “dress” เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ตาม

แยกแยะคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ ( Possessive adjective ) และ สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ(Possessive pronoun)

คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive adjectives)  และสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive pronoun) ต่างใช้เพื่อแสดงการครอบครอง จึงทำให้เกิดความสับสน ก่อนที่จะเรียนความแตกต่างของคำเหล่านี้ มาดูวิธีเปลี่ยน Possessive adjectives เป็น Possessive pronoun ในตารางต่อไปนี้:

คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ

เปรียบเทียบคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive adjective) และ สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ(Possessive pronoun)

คุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ
(Possessive adjectives)
สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ
(Possessive pronoun)
วิธีใช้นำหน้าคำนามเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของใช้แทนคำนามเพื่อไม่ใช้ซ้ำคำนี้
โครงสร้างคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ + คำนาม
ตัวอย่างThis is my new pen
→ นี่คือปากกาใหม่ของฉัน
My new pen is quite similar to yours (your new pen).
→ ปากกาใหม่ของฉันคล้ายกับอันของคุณ

ข้อสังเกตเมื่อใช้คุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive adjective) และ สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive pronoun)

ข้อสังเกต: เมื่อนำหน้าคำนาม

คุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ(Possessive adjective)สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ(Possessive pronoun)
มีไม่มี
ตัวอย่างmy new pen –> ถูก your old home –> ถูกmine new pen –>  ผิด yours old home –> ผิด

ข้อสังเกต: แยกแยะ“its” และ “it’s”

ITSIT’S
คุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของของประธาน “it”สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของของประธาน “it”คำย่อของวลี “It is + sth”คำย่อของวลี “It has + sth”(*) ไม่ค่อยใช้
ตัวอย่างLook at that puppy, its tail is wagging.
–> ดูลูกหมาตรงนั้นสิ หางของมันกระดิกอยู่
We have a dog at home, it’s turning 10 years old this summer.
–> บ้านของฉันเลี้ยงสุนัขหนึ่งตัว ฤดูร้อนนี้มันได้อายุครบ 10 ขวบแล้ว

แบบฝึกหัดคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของในภาษาอังกฤษ

แบบฝึกหัด

1. I have finished ___ homework tonight.

A. Their B. My C. Our

2. This isn’t her skirt. ___ is blue.

A. Hers B. Her C. She

3.  Your bike is a lot faster than ___

A. My B. Its C. Mine

4. Lyly is sick. I will bring her ___ homework.

A. My B. Her C. Mine

5. I looked everywhere for my keys but I could only find ___

A. Your B. Yours C. Them

6. We live in a nice house but ___ neighbors are horrible.

A. Us B. We C. Out

7. Why did ___ eat my food but not his?

A. He B. My C. His

8. She wants to borrow my book because ___ book is amazing.

A. Her B. She C. My

9. Next month, he is going to visit ___ parent and ___ grandmother.

A. Her B. He C. His

10. She is wearing shoes. ___ shoes are very lovely.

A. Her B. My C. She

คำตอบ

12345678910
BACACCACCA

โครงสร้างของคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของในภาษาอังกฤษเป็นหลักไวยากรณ์ที่สำคัญ หวังว่าบทความข้างต้นจะให้ความรู้ที่จำเป็น เพื่อช่วยคุณพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตน

โดยเฉพาะ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างครอบคลุม จงฝึกฝนกับแอปฯ ELSA Speak ทุกวัน แอปฯนี้จะมีประโยคและ บทสนทนาที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง โดยใช้ โครงสร้าง และคำศัพท์ทั่วไปเพื่อช่วยให้เรียนไวยากรณ์ได้ดีขึ้น

เพียง 10 นาทีต่อวัน

เทคโนโลยีการรู้จำเสียงพิเศษของ ELSA Speak จะให้คะแนนและแก้ไขข้อผิดพลาดในการออกเสียงให้คุณได้ทันที ดังนั้น คุณสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้อย่างมั่นใจและคล่องแคล่วเหมือนเจ้าของภาษา

โดยการฝึกฝนวันละ 10 นาทีกับ ELSA Speak ทักษะภาษาอังกฤษของคุณจะพัฒนาขึ้นถึง 40% ดาวน์โหลดและลงทะเบียน ELSA Pro เดี๋ยวนี้เลย

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท