อ่านเวลาและพูดเกี่ยวกับเวลาได้อย่างไร? วิธีการบอกเวลาภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน

ถ้าเดินอยู่บนถนน แล้วมีชาวฝรั่งมาถามว่า “Could you tell me the time, please?” คุณจะตอบยังไงดี? แน่นอนว่า คุณจะต้องบอกตัวเลขแสดงเวลาที่ถูกต้องใช่ไหม? อย่างไรก็ตาม การพูดเป็นภาษาไทยก็ง่ายอยู่แล้ว แต่จะตอบเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไร หากต้องการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โปรดดูวิธีบอกเวลาภาษาอังกฤษแบบมาตรฐานทันที ซึ่ง ELSA Speakได้รวบรวมอย่างรายละเอียดด้านล่างนี้แล้ว

ตัวอย่างคำถามเวลาในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ก่อนที่จะไปเรียนรู้วิธีการบอกเวลาอังกฤษ มาร่วมกับ ELSA Speak เพื่อจำตัวอย่างคำถามเกี่ยวกับเวลาที่จะใช้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพกันนะ

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading
กรณีตัวอย่างประโยค
ถามเวลาอย่างเป็นกันเองแบบใกล้ชิดตัวอย่างประโยค:
What time is it? (กี่โมงแล้ว?)
What is the time? (ตอนนี้กี่โมงแล้ว?)
Do you know what time it is? (คุณรู้ไหมว่าเวลาเท่าไหร่แล้ว?)
Do you have the time? (คุณรู้ไหมว่า ตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้ว?)
Have you got the time? (คุณรู้ไหมว่า ตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้ว?)
ถามเวลาอย่างสุภาพตัวอย่างประโยค:
Could you tell me the time, please? (กรุณาบอกฉันว่ากี่โมงแล้ว?)
ถามเวลาสำหรับกิจกรรมโครงสร้าง:
What time/When + do/does + S + Vo + ….?
ตัวอย่าง:
What time does your grandmother come here? (คุณยายของคุณกลับบ้านกี่โมง?)
When do you go to the office? (คุณไปที่สำนักงานเมื่อไหร่?)

บันทึกตัวอย่างประโยคเหล่านี้ไว้ ฝึกฝนกับเพื่อนระหว่างเรียนด้วยตนเองที่บ้านเพื่อสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจเหมือนเจ้าของภาษานะ!

elsa speak official

วิธีการอ่านเวลาภาษาอังกฤษ 

หลังจากทราบวิธีการถามเกี่ยวกับเวลาเป็นภาษาอังกฤษแล้ว ตอนนี้เราต้องเชี่ยวชาญในการบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ – ชั่วโมง ชั่วโมงต่อด้วยนาที ชั่วโมงที่เกิน 30 นาทีไปแล้ว… มาดูวิธีบอกชั่วโมงในภาษาอังกฤษที่ถูกต้องด้านล่างนี้กันนะ!

วิธีบอกชั่วโมงที่ถูกต้องในภาษาอังกฤษ

ชั่วโมงที่ถูกต้องในภาษาอังกฤษ ต่อไปนี้เป็นโครงสร้างสำหรับการบอกชั่วโมงที่ถูกต้องเพื่อช่วยให้คุณตอบกลับตัวอย่างประโยคคำถามข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้าง:

It is + ตัวเลข (ชั่วโมง) + o’clock

ตัวอย่าง:

 • It is 7 o’clock (ตอนนี้เป็นเวลา 7 โมง)
 • It is fifteen o’clock in the afternoon (ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมง)
เวลาภาษาอังกฤษ 1
วิธีบอกชั่วโมงที่ถูกต้องในภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ: สำหรับตัวอย่าง It is 7 o’clock ด้านบน หากคุณกำลังสื่อสารกับคนใกล้ชิด คุณสามารถตัดคำว่า o’clock ออกไปและตอบเพียงว่า “It is 7” เท่านี้ก็โอเคแล้ว!

วิธีบอกชั่วโมงต่อด้วยนาทีในภาษาอังกฤษ

ถ้าเวลาที่คุณได้รับคำถาม นาฬิกาแสดงชั่วโมงต่อด้วยนาที คุณจะตอบอย่างไร? โครงสร้างสำหรับการตอบชั่วโมงต่อด้วยนาทีในภาษาอังกฤษ คือ:

ชั่วโมง + นาที (อ่านด้วยตัวเลขปกติ)

นาที + past + ชั่วโมง (ใช้เมื่อจำนวนนาทีไม่เกิน 30 นาที)

ตัวอย่าง:

 • It is five twenty five (ตอนนี้เป็นเวลา 5 โมง 25 นาที)
 • It is 06:10 = ten past six. (ตอนนี้เป็นเวลา 6 โมง 10 นาที)
เวลาภาษาอังกฤษ 2
วิธีบอกชั่วโมงต่อด้วยนาทีในภาษาอังกฤษ

วิธีบอกชั่วโมงที่เกิน 30 นาทีไปแล้ว ในภาษาอังกฤษ

เพื่อตอบชั่วโมงที่เกิน 30 นาทีไปแล้ว เราใช้รูปประโยคหรือโครงสร้างอะไร? อ้างอิงถึงโครงสร้างของการบอกเวลาภาษาอังกฤษทันที – ชั่วโมงที่เกิน 30 นาทีไปแล้ว ด้านล่างนี้:

นาที + to + ชั่วโมง (ใช้เมื่อนาทีเกิน 30 นาทีไปแล้ว)

ตัวอย่าง:

 • It is fifty-eight to eight (8:58) (ตอนนี้เป็นเวลา 8 โมง 58 นาที).
 • 3:40 – It is forty to three (ตอนนี้เป็นเวลา 3 โมง 40 นาที).
เวลาภาษาอังกฤษ 3
วิธีบอกชั่วโมงที่เกิน 30 นาทีไปแล้ว ในภาษาอังกฤษ

กรณีพิเศษของการบอกเวลาภาษาอังกฤษ

นอกจากวิธีบอกชั่วโมงที่ถูกต้อง ชั่วโมงต่อด้วยนาที และชั่วโมงที่เกิน 30 นาทีที่ด้านบนแล้ว เรามาต่อกับกรณีพิเศษเกี่ยวกับวิธีบอกเวลาภาษาอังกฤษดังปนี้:

กรณีวิธีบอกเวลา
ตรงที่ 15 นาทีสูตร: (a) quarter past/to
– a quarter past: 15 minutes past
– a quarter to: 15 minutes to
ตัวอย่าง:
– 9:15 – It is (a) quarter past nine
-11:45 – It is (a) quarter to one eleven
ตรงที่ 30 นาทีสูตร: half past
ตัวอย่าง: 3:30 – It’s half past three
วิธีบอกชั่วโมงที่เกิน 30 นาที
ไปแล้วและเกือบจะถึงชั่วโมงถัดไป
สูตร: ชั่วโมง + นาที + วินาที
ตัวอย่าง: It’s four thirty four (4:34)
วิธีการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่บ้านอย่างไรให้ได้ผล / เรียนภาษาอังกฤษด้วยต

วิธีใช้ a.m. และ p.m. เพื่อบอกเวลาภาษาอังกฤษ

เมื่อต้องการให้ชัดเจนว่าเป็นช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย เราจะเพิ่ม a.m. และ p.m. เข้าด้านหลัง นี่คือวิธีบอกเวลาภาษาอังกฤษ am pm:

 • A.m.: ante meridiem – before noon (ก่อนเที่ยง)
 • P.m.: post meridiem – after noon (หลังเที่ยง)

ตัวอย่าง:

 • เมย์: I think I took a nap, what time is it now? (ฉันคิดว่าฉันงีบหลับไปแล้ว ตอนนี้กี่โมงแล้ว)
 • ลิซ่า: It’s 9:00. (9 โมงแล้ว)
 • เมย์: 9:00 a.m. or p.m.? (9 โมงเช้าหรือเย็น)
 • ลิซ่า: 9:00 p.m. (9 โมงเย็น)

ตัวอย่างคำตอบเวลาภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้ ในการตอบคำถามเกี่ยวกับเวลาที่ถามข้างต้น คุณสามารถใช้การผสมผสานระหว่างเวลาที่คุณต้องการพูดด้วยรูปแบบประโยคที่รวบรวมโดย ELSA Speak ในด้านล่างนี้ เขียนเวลาภาษาอังกฤษลงในสมุดบันทึกคำศัพท์ของคุณด้วยนะ

ตัวอย่างคำตอบความหมายตัวอย่าง
It’s…ตอนนี้เป็นเวลา…It’s nine o’clock (ตอนนี้เป็นเวลา 9 โมง)
Exactly…เวลาตรงคือ…Exactly twenty to nine (เวลาตรงคือ 9 โมง 20)
About…ประมาณ…About one fifty-eight (ประมาณ 1:58)
Almost…เกือบ…Almost a quarter to twelve (เกือบ 12 โมง 45 นาที)
Just gone…เพิ่งไป…Just gone nine o’clock (เพิ่งไป 9 โมง)

วิธีบอกช่วงเวลาภาษาอังกฤษ

วิธีบอกช่วงเวลาของวันในภาษาอังกฤษ

ตัวเลขได้ใช้เพื่อบอกชั่วโมงอย่างแม่นยำในภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับในภาษาไทย คนจำนวนมากมักจะตอบเวลาของวันด้วยช่วงเวลาทั่วไป แทนที่จะเจาะจงไปที่ตัวเลขหรือชั่วโมงทุกๆ นาที ต่อไปนี้เป็นวิธีบอกช่วงเวลาของวัน:

คำศัพท์ความหมายตัวอย่าง
Noonตอนเที่ยงWhat time are they meeting this Sunday? – Around noon, so they can have lunch at a K-food restaurant together.

อาทิตย์นี้เจอกันกี่โมง– ประมาณตอนเที่ยง จึงรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร K-food ด้วยกันได้
Middayเที่ยงวันThe weather is supposed to be very cold and drizzle today at midday.

อากาศน่าจะหนาวมากและมีฝนตกปรอยๆในเที่ยงวันนี้
Afternoonช่วงบ่ายMy teacher is coming round on Thursday afternoon.

ครูของฉันจะมารอบบ่ายวันพฤหัสบดี
Midnightเที่ยงคืนThere is a great movie on TV at midnight.

มีภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมในทีวีตอนเที่ยงคืน
Twilightพลบค่ำMy father left the police station and came home at twilight.

พ่อของฉันออกจากสถานีตำรวจและกลับมาถึงบ้านตอนพลบค่ำ
Sunset พระอาทิตย์ตกThe fishermen set out at sunset for a night’s fishing.

ชาวประมงออกไปหาปลาในคืนที่พระอาทิตย์ตก
Sunriseรุ่งอรุณThey went out at sunrise to go bird-watching.

พวกเขาออกไปดูนกตอนรุ่งอรุณ
The crack of dawnเช้ามืด เช้าตรู่We’ll have to leave at the crack of dawn.

พวกเราจะต้องออกเดินทางตั้งแต่เช้ามืด

วิธีบอกเวลาโดยประมาณในภาษาอังกฤษ

วิธีบอกเวลาภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพคือคุณต้องเชี่ยวชาญวิธีบอกเวลาโดยประมาณ ซึ่งมีบางวิธีดังนี้:

คำศัพท์ความหมายและหลักการใช้งานตัวอย่าง
Past และ Tillขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เกิน 30 นาทีไปแล้วหรือยังไม่เกิน10:30 p.m = Half past ten = Thirty minutes till 11 (สี่ทุ่มครึ่ง).
Couple และ FewA couple minutes: ประมาณ 2-3 นาทีA few minutes: ประมาณ 3-5 นาทีWhat time is it now? – It is a couple minutes past six (ตอนนี้กี่โมงแล้ว? –  6 โมง 2-3 นาทีแล้ว)
Byใช้เพื่อระบุเวลาไปยังจุดใดจุดหนึ่งMy mother told me I must be home by nine p.m. (แม่บอกว่าฉันต้องกลับบ้านก่อนสามทุ่ม)

แบบฝึกหัดการบอกเวลาภาษาอังกฤษพร้อมคำเฉลยอย่างละเอียด

ทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการบอกเวลาภาษาอังกฤษด้านล่างนี้ เพื่อให้คุณเชี่ยวชาญในความรู้นี้และสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจนะ!

เลือกคำตอบที่ถูกต้องสำหรับวิธีบอกเวลาภาษาอังกฤษด้านล่าง:

1. ตอนนี้เป็นเวลา 3 โมง

A. It is half past three   B. It is three o’clock   C. It is nine o’clock

2. ตอนนี้เป็นเวลา 5:45

A.It is five past three   B. It is five past four   C. It is a quarter to five

3. ตอนนี้เป็นเวลา 9:15

A. It is a quarter past nine   B. It is half past nine   C. It is a quarter to nine

4. ตอนนี้เป็นเวลา 11:50

A. It is ten past eleven   B. It is ten to twelve   C. It is ten past twelve

5. ตอนนี้เป็นเวลา 1:30

A. It is half past two   B. It is half past one   C. It is half past three

เฉลย: 1 – B, 2 – A, 3 – C, 4 – C, 5 – B

ด้านบนคือวิธีบอกเวลาภาษาอังกฤษที่ถูกต้องที่สุด จงจดบันทึกไว้เพื่อสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพและพิชิตคะแนนในการสอบจริง เช่น IELTS, TOEIC และ ที่โรงเรียนนะ!

เพียง 10 นาทีต่อวัน
ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,944บ