คำว่า เพื่อนภาษาอังกฤษ แปลเป็นคำไหนได้บ้าง

เช่นเดียวกับภาษาไทย ภาษาอังกฤษมีคำพ้องความหมายมากมายที่จะอ้างถึง คำว่า เพื่อน หรือ คนที่ทำงานในหน่วยงานเดียวกัน  แล้วคำว่า เพื่อนภาษาอังกฤษ สามารถแปลเป็นคำไหนได้บ้าง  มาเรียนรู้เพิ่มเติมกับ ELSA Speak ในบทเขียนวันนี้

คำว่า เพื่อนภาษาอังกฤษ แปลเป็นคำไหนบ้าง

Schoolmate /ˈskuːlmeɪt/: เพื่อนร่วมโรงเรียน

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

Classmate /ˈklæsmeɪt/: เพื่อนร่วมชั้น หรือ เพื่อนรุ่นเดียวกัน

Roommate /ˈruːmmeɪt/: เพื่อนร่วมห้อง หรือ ผู้ที่พักห้องเดียวกัน

Playmate /ˈpleɪmeɪt/: เพื่อนเล่น หรือ คู่ขา

Soulmate /ˈsoʊlmeɪt/: เนื้อคู่ หรือ บางครั้งสามารถแปลได้ว่า คู่ขา หรือ เพื่อนที่สนิทสนมกัน

Colleague /ˈkɑːliːɡ/: เพื่อนร่วมงาน

Comrade /ˈkɑːmræd/: สหาย หรือ มิตรสนิท

Partner /ˈpɑːrtnər/: หุ้นส่วน คู่หู คนรัก เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมทีมในการเล่นกีฬา

Associate /əˈsoʊʃieɪt/: ความหมายเดียวกันกับ “Partner”  หากแปลว่า หุ้นส่วน เพื่อนร่วมงาน แต่ไม่มีความหมายเป็น คู่หู คนรัก หรือ เพื่อนร่วมทีมในการเล่นกีฬา

Buddy /ˈbʌdi/: เพื่อนที่ค่อนข้างสนิทสนมกัน

Ally /ˈælaɪ/: พันธมิตร

Companion /kəmˈpæniən/: เพื่อน (ใช้กับเพื่อนที่เป็นคู่กัน มีแค่สองคนในกลุ่มเพื่อนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง)

Boyfriend /ˈbɔɪfrend/: เพื่อนเป็นผู้ชาย หรือ ส่วนใหญ่แปลว่า แฟน (ที่เป็นผู้ชาย)

Girlfriend /ˈɡɜːrlfrend/: เพื่อนเป็นผู้หญิง หรือ ส่วนใหญ่แปลว่า แฟน (ที่เป็นผู้หญิง)

Best friend /best frend/: เพื่อนที่สนิทสนมกันมาก ๆ

Close friend /kloʊz frend/ หรือ Bosom friend /ˈbʌksəm frend/: เพื่อนสนิท

Pal /pæl/: เพื่อน เช่น “Penpal” หมายถึง เพื่อนทางจดหมาย

สำนวนเกี่ยวกับมิตรภาพในภาษาอังกฤษ

นอกจากคำศัพท์ต่าง ๆ เกี่ยวกับหัวข้อ เพื่อนภาษาอังกฤษ แล้ว บทเขียนในวันนี้ยังมีสำนวนภาษาอังกฤษบางคำเกี่ยวกับมิตรภาพอีกด้วย  มาเรียนรู้เพิ่มเติมด้านล่าง

With friends like that, who needs enemies: ใช้เมื่อพูดถึงคนที่เราคิดว่าเป็นมิตร แต่สุดท้ายคนคนนั้นประพฤติต่อเราเองด้วยมารยาทที่ไม่ดีเท่าไร

A friend in need is a friend indeed: เพื่อนแท้เป็นเพื่อนที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ในขณะที่เราประสบความทุกข์

A fair-weather friend: เพื่อนที่ไม่ได้คบด้วยความจริงใจ อยู่กับเราในแต่ยามดีเท่านั้น

Short reckonings make long friends: ความเป็นมิตรต้องคิดถึงความเป็นธรรม

A man is known by the company he keeps: ดูคนให้ดูที่เพื่อนของเขา

A man must eat a peck of salt with his friend before he know him: คนให้ความช่วยหลือในยามทุกข์เป็นเพื่อนที่แท้จริงของตัวเรา

Birds of a feather flock together: คนแบบเดียวกันต้องอยู่ด้วยกัน

Two peas in a pod: คนสองคนเป็นเหมือนกันมากถึงไม่สามารถแยกแยะได้

The sparrow near a school sings the primer: ใกล้คนดี ก็จะกลายเป็นคนดี ใกล้คนเลว ก็จะกลายเป็นคนเลว

He that lives with cripples learns to limp: อยู่ร่วมกับคนอย่างไร ตัวเราก็จะกลายเป็นคนแบบนั้น

Friends are like fine wines, they improve with age: มิตรภาพเหมือนไวน์ ไวน์เก็บที่ยิ่งกว่ายิ่งเข้มข้น

In dress, the newest is the finest, in friends, the oldest is the best: ในการแต่งตัว เสื้อผ้าใหม่ที่สุดคือสวยที่สุด ในเรื่องของมิตรภาพ เพื่อนเก่าที่สุดคือดีที่สุด 

Prosperity makes friends, adversity tries them: ความสำเร็จสร้างมิตรภาพ  ความยากลำบากท้าทายมิตรภาพ 

Friendship that flames goes out in a flash: มิตรภาพมาง่าย ก็ไปได้ง่าย 

>>> Read more

ย่อหน้าพรรณนาเพื่อนสนิทเป็นภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างย่อหน้าที่ 1

Mina is one of my best friends. We have known each other since childhood. My house and Mina are next to each other, so we often go to school and hang out together. Mina is a beautiful girl who studies well and is very hardworking. Therefore, when she was at school, Mina was loved by her teachers and friends. Outside of school, Mina and I often share everything in life: from happy stories, sad stories, dreams, …. Now, even though we both go to work, each of us has a place but always spend time together.

แปล

มีนาเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่ดีที่สุดของฉัน เรารู้จักกันมาตั้งแต่เด็ก บ้านและแลนของฉันอยู่ติดกัน ดังนั้น เรามักจะไปโรงเรียนและออกไปเที่ยวด้วยกัน มีนาเป็นสาวงามที่เรียนเก่งและทำงานหนักมาก เมื่ออยู่ที่โรงเรียน  มีนาก็เป็นที่รักของครูและเพื่อนๆ นอกโรงเรียน  มีนาและฉันมักจะแบ่งปันทุกอย่างในชีวิต: จากเรื่องราวที่มีความสุข เรื่องเศร้า ความฝัน …. ตอนนี้แม้ว่าเราทั้งคู่จะไปทำงานคนละที่ แต่ยังมีเวลาให้กันกันเสมอ

ตัวอย่างย่อหน้าที่ 2

My best friend is Suda, I met her on college day. Suda impressed me with her beautiful appearance, sparkling eyes and very gentleness. Incidentally, Suda and I in the same class, sitting next to each other, have played together until now. We tell each other many things about life around us, from the smallest things. 4 years of university have passed, Suda has been by my side and encouraged me a lot. Helped me grow and achieve the results I am today. Even though we each have our own families now, we still often spend time together, helping each other in life.

แปล

เพื่อนที่ดีที่สุดของฉันคือ สุดา ฉันได้เจอเธอในวันวิทยาลัย ฉันประทับใจเธอด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงาม ดวงตาที่เปล่งประกายและความอ่อนโยน โดยบังเอิญ สุดา และฉันอยู่ในห้องเรียนเดียวกัน นั่งข้างกัน เล่นด้วยกันมาจนถึงตอนนี้ เราเล่าให้กันฟังเกียวกับหลายสิ่งหลายอย่างรอบตัวแม้แต่สิ่งที่เล็กที่สุด ตลอด 4 ปีในรั้วมหาวิทยาลัย เธอได้อยู่เคียงข้างและให้กำลังใจฉันเสมอมา ช่วยให้ฉันเติบโตและบรรลุผลลัพธ์ที่ฉันเป็นทุกวันนี้ แม้ว่าตอนนี้เราแต่ละคนจะมีครอบครัวที่เป็นของตัวเอง แต่เราก็ยังมีเวลาให้กัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ด้านบนนี้เป็นคำศัพท์และข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ เพื่อนภาษาอังกฤษ ที่ ELSA Speak รวบรวมไว้ให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษทุกคนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษของทุกคนให้ดีมากขึ้น  นอกจากนี้ อย่าลืมมาอ่านบทเขียนต่าง ๆ ของ ELSA Speak เป็นประจำ เพื่ออัปเดตข้อมูลในการเรียนภาษาอังกฤษล่าสุดนะ

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท