วิธี เขียนอีเมลภาษาอังกฤษ แบบมืออาชีพและเหมาะสำหรับทุกสถานการณ์

ทักษะการ เขียนอีเมลภาษาอังกฤษ เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำงานในสภาพแวดล้อมนานาชาติ  อีเมลภาษาอังกฤษที่มีโครงสร้างเหมาะสมและมีเนื้อหาครบถ้วนจะแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพของคุณต่อคู่ค้าและลูกค้า มาดูวิธีการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ และตัวอย่างอีเมลภาษาอังกฤษที่เป็นมืออาชีพที่สุดกับ ELSA Speak นะ

สารบัญ

วิธี เขียนอีเมลภาษาอังกฤษ ตามโครงสร้างที่ถูกต้อง

Greeting – การทักทาย

คำทักทายเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ในการ เขียนอีเมลภาษาอังกฤษ ทุกฉบับ  อีเมลที่เป็นมืออาชีพมักจะเริ่มต้นด้วย Dear + Name/Surname

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

เพื่อเป็นการรักษามารยาท ผู้เขียนควรใช้คำสรรพนามว่า Mr. (นาย) หรือ Ms/Mrs (นางสาว/นาง) ร่วมกับชื่อหรือนามสกุลของผู้อ่านตามวัฒนธรรม เช่น Dear Mr. Smith หรือ Dear Mrs. Fray

ในกรณีที่ผู้เขียนไม่สามารถระบุชื่อของผู้อ่านได้ ควรใช้คำว่า “Dear Sir/Madam”  อย่างไรก็ตาม อย่าใช้รูปแบบประโยคนี้เป็นบ่อยเมื่อไปเขียนอีเมลภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความเคารพต่อผู้อ่าน

บางครั้ง ในบางวัฒนธรรม เราต้องการทักทายผู้อ่านโดยใช้ชื่อแทนสกุลของท่าน  ก่อนที่ไปอีเมลให้ชาวต่างชาติ ควรไปศึกษาค้นคว้าการทักทายของผู้อ่านท่านนั้น

Opening comment – การทักทายก่อนการกล่าวถึงเหตุผล

ส่วน Opening comment นี้มีจุดประสงค์เพื่อแสดงไมตรีจิตของผู้เขียนและในขณะเดียวกันก็สร้างความสบายใจให้ผู้อ่านต้อนรับข้อมูลในส่วนต่อ ๆ ไป  ขึ้นอยู่กับผู้รับอีเมลคือใคร (ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน คู่ค้า ฯลฯ) Opening comment จะแตกต่างกัน

เช่น

เขียนอีเมลภาษาอังกฤษ

Introduction – การกล่าวถึงเหตุผล

หลังจากการเขียน Opening comment คุณควรกล่าวถึงเหตุผลที่ทำให้มีอีเมลครั้งนี้โดยตรงไปตรงมา  จากนั้น ผู้อ่านจะเข้าใจเนื้อหาโดยรวมของอีเมลอย่างง่ายดาย

รูปแบบประโยคกล่าวถึงเหตุผลของอีเมล: I am writing this email to + เหตุผล

ตัวอย่าง

I am writing this email to inform you about the results of your interview.ฉันเขียนอีเมลมาเพื่อแจ้งเตือนให้คุณรับทราบเกี่ยวกับผลการสัมภาษณ์
I am writing this email to negotiate the terms of the transfer contract with your companyฉันเขียนอีเมลมาเพื่อเจรจาเงื่อนไขสัญญาการโอนบริษัทของคุณ

Main point – เนื้อหาหลัก

เนื้อหาหลักเป็นส่วนที่คุณจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการติดต่อผู้อ่าน  แต่อย่าลืมว่า เมื่อเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ เราควรใช้ประโยคที่สั้นและกะทัดรัด  เพื่อความลื่นไหลมากยิ่งขึ้น คุณสามารถใช้วลีในการเชื่อมโยงเช่น

Regarding … / Concerning …เกี่ยวกับ… 
As you mentioned in the previous email, …ดังที่คุณได้กล่าวถึงในอีเมลก่อนหน้านี้ …
According to the results of the last meeting, …ตามผลการประชุมครั้งล่าสุด …
I would be interested in having more details about …ฉันสนใจที่จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ …
After careful consideration we have decided that …หลังจากพิจารณาอย่างรอบคอบเราได้ตัดสินใจแล้วว่า …
Attached to this email is …แนบกับอีเมลนี้คือ …
We regret to inform you …เราเสียใจที่ต้องการแจ้งเตือนให้คุณทราบว่า …

Concluding sentence – ส่วนสรุปของอีเมล

ในส่วนนี้ คุณควรใช้ประโยคที่กระตุ้นให้ผู้อ่านดำเนินการต่อหรือเพียงแสดงความปรารถนาดีก็พอ

ประโยคลงลงท้ายอีเมลภาษาอังกฤษที่มักใช้ประโชค์ดังต่อไปนี้:

I look forward to hearing from you.หวังว่าจะได้รับการตอบกลับจากคุณ
Thanks for your cooperation.ขอบคุณสำหรับความร่วมมือของคุณ
Please contact us if you are interested in this project.โปรดติดต่อเราหากคุณสนใจในโครงการครั้งนี้
If you have any questions, please email us.หากคุณมีข้อสงสายส่วนใด โปรดติดต่อพวกเราทางอีเมลชุดนี้

Signing off – ลงนาม

เมื่อเขียนอีเมลเป็นภาษาอังกฤษ หากต้องการลงท้ายจดหมายอย่างเป็นทางการ คุณสามารถใช้วลีต่อไปนี้ ซึ่งมีความหมายว่า ด้วยความเคารพ หรือ ด้วยความจริงใจ

 • Yours sincerely 
 • Best regards 
 • Respectfully 
 • Yours truly 

ในกรณีเป็นจดหมายไม่เป็นทางการ คุณสามารถลงท้ายด้วยวลีดังนี้

 • Love/Regards
 • Thanks again
 • Take care
เขียนอีเมลภาษาอังกฤษ วิธีเขียนอีเมลภาษาอังกฤษตามโครงสร้างที่ถูกต้อง

คำย่อทั่วไปเมื่อ เขียนอีเมลภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษคำย่อความหมาย
ASAPAs soon as possibleโดยเร็วที่สุด
CcCarbon copyใช้ CC เมื่อคุณต้องการส่งอีเมลให้คนจำนวนมากในเวลาเดียวกัน โดยผู้อ่านสามารถเห็นรายชื่อผู้รับ
PSPostscriptปัจฉิมลิขิต→ ใช้เมื่อคุณต้องการเขียนข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากลงนามไปแล้ว (มักใช้กับจดหมายเขียนด้วยลายมือ)
RSVPPlease replyกรุณาตอบกลับ
FWForwardส่งต่อ
ETAEstimated time arrivalเวลาโดยประมาณที่ยานพาหนะเช่นเรือและเครื่องบินจะเสร็จสิ้นระยะทาง มักจะใช้ในอุตสาหกรรมการขนส่ง

รูปแบบประโยคทั่วไปเมื่อ เขียนอีเมลภาษาอังกฤษ

รูปแบบประโยคทักทาย

I was very pleased to meet you at the 20th Medical Conference in Krungthep.ฉันยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบเจอคุณในการประชุมทางการแพทย์ครั้งที่ 20 ที่กรุงเทพฯ
We appreciate your interest in our company.เราขอขอบคุณที่ได้รับความสนใจของคุณในบริษัทของเรา
I hope you are all doing well.ฉันหวังว่าคุณสบายดี
We are very grateful to receive your contribution in the last project.เรารู้สึกขอบคุณมากที่ได้รับเงินบริจาคของคุณในโครงการล่าสุด
Thanks for your feedback.ขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็น
We truly appreciate your business, and we’re so grateful for the trust you’ve placed in our company.เราขอขอบคุณธุรกิจของคุณอย่างแท้จริงและเรารู้สึกขอบคุณสำหรับความไว้วางใจในบริษัทของเรา

รูปแบบประโยคกล่าวถึงเหตุผล

I am writing this email to confirm your hotel reservation.ฉันกำลังเขียนอีเมลเพื่อยืนยันการจองโรงแรมของคุณ
We are contacting you because we received your feedback about the service attitude of our staff.เรากำลังติดต่อคุณเพราะเราได้รับ feedback เกี่ยวกับทัศนคติการบริการของพนักงานของเรา
In this email, we will respond to your questions about the course.ในอีเมลนี้เราจะตอบคำถามของคุณเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียน
I am writing this email to apply for a marketing position at your company.ฉันเขียนอีเมลมาเพื่อสมัครตำแหน่งการตลาดที่ บริษัท ของคุณ
We would like you to provide some information to complete the membership card registration through this email.เราต้องการให้คุณให้ข้อมูลบางเรื่องเพื่อดำเนินการสมัครบัตรสมาชิกเสร็จสมบูรณ์ผ่านอีเมลชุดนี้
This email is to let you know about our company’s upcoming holiday travel plans.เราเขียนอีเมลมาเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับแผนการเดินทางวันหยุดของ บริษัท

รูปแบบประโยคสำหรับการขอร้อง

We would appreciate it if you could provide valuable information about this plan.ทางเราจะรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจคุณมากถ้าคุณสามารถให้ข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับแผนเรื่องนี้
I would be grateful if you could send me the job description.ฉํนจะรู้สึกขอบคุณมาก ๆ ถ้าคุณสามารถส่งรายละเอียดงาน
I would like to receive more information about the Summer Music Festival.ฉันต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทศกาลดนตรีฤดูร้อน
Could you please send me details about the conference?คุณได้โปรดช่วยส่งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมให้ฉันได้ไหม
Let us know your opinion on solving this problem.จงแจ้งให้เราทราบความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเรื่องนี้
elsa speak official

รูปแบบประโยคขอความช่วยเหลือ

Our hotel is always willing to serve breakfast in the room for free when you need it.โรงแรมของเรายินดีให้บริการอาหารเช้าในห้องฟรีเสมอเมื่อคุณต้องการ
The microwave you ordered is now available. Would you like us to deliver it to your home?ไมโครเวฟที่คุณสั่งซื้อพร้อมใช้งานแล้ว คุณต้องการให้เราส่งไปที่บ้านของคุณหรือไม่
We are willing to send you product samples upon your request.เรายินดีที่จะส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้คุณตามความที่คุณต้องการ
If you need information about popular local restaurants, we would be happy to send it to you.หากคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารท้องถิ่นยอดนิยมเรายินดีที่จะส่งให้คุณ

รูปแบบประโยคสำหรับการประกาศข่าวดี

We are pleased to announce that you have been chosen as the team leader.เรายินดีที่จะประกาศว่าคุณได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าทีม
I am delighted to inform you that your marketing plan has been approved.ฉันดีใจที่ได้แจ้งให้คุณทราบว่าแผนการตลาดของคุณได้รับการอนุมัติแล้ว
I think you will be happy to know that you have passed the final exam.ฉันคิดว่าคุณยินดีที่จะรู้ว่าคุณผ่านการสอบครั้งสุดท้ายแล้ว

รูปแบบประโยคสำหรับการประกาศข่าวไม่ดี

We regret to announce that your flight was canceled.เราเสียใจที่จะประกาศว่าเที่ยวบินของคุณถูกยกเลิกไปแล้ว
I am afraid it would not be possible to send you the documents you requested in the previous email.ฉันกลัวว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่จะส่งเอกสารที่คุณร้องขอในอีเมลก่อนหน้านี้
After careful consideration, we have decided to stop working with your business on this project.หลังจากพิจารณาอย่างรอบคอบ เราได้ตัดสินใจหยุดทำงานกับการธุรกิจของคุณในโครงการครั้งนี้
Unfortunately we cannot currently offer delivery for this addressน่าเสียดายที่เราไม่สามารถเสนอการจัดส่งสำหรับที่อยู่นี้ได้ในปัจจุบัน

รูปแบบประโยคสำหรับความข้องใจ

I am writing to express my disappointment in your hotel service.ฉันเขียนมาเพื่อแสดงความผิดหวังในบริการโรงแรมของคุณ
I am writing to complain about the noise from pets in our apartment.ฉันกำลังเขียนเพื่อแสดงความข้องใจเกี่ยวกับเสียงจากสัตว์เลี้ยงในอพาร์ตเมนต์ของเรา
I want to make a complaint about the poor quality of your restaurant’s meals.ฉันต้องการแสดงความที่ไม่สบายใจเกี่ยวกับคุณภาพที่ไม่ดีของมื้ออาหารในร้านอาหารของคุณ
I had bad experiences using your fast delivery service.ฉันมีประสบการณ์ที่ไม่ดีโดยใช้บริการจัดส่งรวดเร็วของคุณ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษธุรกิจเมื่อ เขียนอีเมลภาษาอังกฤษ ติดต่อเพื่อธุระต่าง ๆ

รูปแบบประโยคสำหรับการสั่งซื้อ

We guarantee you will receive the goods before October 19th.เรารับประกันว่าคุณจะได้รับสินค้าก่อนวันที่ 19 ตุลาคม
Please confirm receipt of your order.โปรดยืนยันใบเสร็จรับเงินของคุณ
Your order is going to be processed as soon as possible.คำสั่งซื้อของคุณจะได้รับการประมวลผลโดยเร็วที่สุด
We are sorry to inform you that your order will not be delivered on time due to bad weather.เราเสียใจที่ต้องการแจ้งเตือนให้คุณทราบว่า คำสั่งซื้อของคุณจะไม่สามารถได้ส่งตรงเวลา เนื่องจากสภาพอากาศไม่ดี
Could you please cancel my order?คุณได้โปรดช่วยยกเลิกคำสั่งซื้อของฉันได้ไหม

>>> Read more

รูปแบบประโยคสำหรับการสอบถามราคา

Please send me the price list.กรุณาส่งใบราคา
Could you please send me the price list of the hotel services?คุณได้โปรดช่วยส่งใบราคาของบริการโรงแรมให้ฉันได้ไหม
The price list is attached in this email.ใบราคาได้แนบในอีเมลฉบับนี้
Can you offer some suggestions on the product’s price?คุณสามารถเสนอคำแนะนำเกี่ยวกับราคาของผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่

รูปแบบประโยคสำหรับการที่ต้องการติดต่อในครั้งต่อไป

We would be pleased to have a great opportunity to work with your business.เรายินดีที่จะมีโอกาสที่ดีในการทำงานกับบริษัทของคุณ
I look forward to a successful partnership between the two companies in the future.ฉันหวังว่าจะเป็นหุ้นส่วนที่ประสบความสำเร็จระหว่างทั้งสองบริษัทในอนาคต
Looking forward to receiving cooperation from your company.หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากบริษัทของคุณ

ตัวอย่างการ เขียนอีเมลภาษาอังกฤษ ทางการ

อีเมลภาษาอังกฤษ ตัวอย่างเรื่องตอบกลับผลการรับสมัครเป็นภาษาอังกฤษ

เขียนอีเมลภาษาอังกฤษ ตัวอย่างการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ

Dear Mr.Andrew, 

Thank you very much for meeting with us to talk about the open marketing position. It was a pleasure to get to know you. We have finished conducting our interview. 

On behalf of A Company, I am pleased to inform you that you are the best candidate for this position. 

If you decide to accept this offer, please reply to this email before November 19th. 

We are looking forward to your response. 

Sincerely, 

Jade Company’s HR Room.

คำแปล

เรียน คุณ Andrew

ขอบพระคุณมากๆ ที่มาพบกันเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับตำแหน่ง makerting  ผม/ดิฉันยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รู้จักคุณ  จนเราได้ดำเนินการสัมภาษณ์ไปจนเสร็จสิ้นเรียบร้อย

ในนามของบริษัท A ขอแจ้งว่า คุณเป็นผู้สมัครที่มีคุณสมบัติดีที่สุดสำหรับตำแหน่งนี้

หากคุณยอมรับข้อเสนอนี้ โปรดตอบกลับอีเมลนี้ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน

หวังว่าจะได้รับการตอบกลับจากคุณ

ด้วยความเคารพ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท Jade

อีเมลภาษาอังกฤษ ตัวอย่างเรื่องขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุม

Dear Mrs. Edna,

I hope you had a wonderful Christmas Holiday.

I am writing to invite you to the monthly company meeting. The main purpose of the meeting is to discuss the change in marketing department personnel.

The meeting will be at 8 a.m. on October 19.

I hope you will join on time.

Best regards,

Alina

คำแปล

เรียน คุณ  Edna

หวังว่าคุณได้มีวันหยุดคริสต์มาสที่ยอดเยี่ยม

ดิฉันเขียนอิเมลนี้มาเพื่อขอเชิญคุณเข้าร่วมการประชุมประจำเดือนของบริษัท  โดยวัตถุประสงค์หลักของการประชุมนี้คือหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบุคลากรฝ่ายการตลาด

การประชุมจะจัดขึ้นในเวลา 8.00 น. วันที่ 19 ตุลาคม

หวังว่าคุณจะมาเข้าร่วมตรงเวลา

ด้วยความเคารพ

 Alina

career advancement

อีเมลภาษาอังกฤษ ตัวอย่างเรื่องขอโทษ

Dear Mr. David

We are writing to apologize for your bad experience with our restaurant.

Today, due to our staff’s fault, your order is delayed and confused. We want to give our deepest apologies for this incident. We will try to make sure it does not happen in the future.

Our restaurant will be pleased to serve you a free meal anytime you return to the restaurant. I hope you will have a better experience with us.

Once again, we are sorry for the trouble today.

Best regards,

Helen

คำแปล

เรียน คุณ David

ผมเขียนมาเพื่อขออภัยสำหรับประสบการณ์ที่ไม่ดีของคุณกับร้านอาหารของพวกเรา

วันนี้ เนื่องจากความผิดพลาดของพนักงานของเรา การสั่งอาหารของคุณจึงล่าช้าและถูกส่งผิด ผมอยากจะขอโทษอย่างสุดใจสำหรับเหตุการณ์นี้  เราจะพยายามชไม่ให้เกิดความที่ไม่สะดวกอย่างนี้ในอนาคต

ร้านอาหารของเรายินดีที่ได้บริการอาหารให้คุณเป็นหนึ่งครั้งฟรี ครั้งต่ไปที่กลับมาที่ร้านอาหาร  เราหวังว่าคุณจะมีประสบการณ์ที่ดีมากขึ้น

ขออภัยอีกครั้งสำหรับปัญหาในวันนี้

ด้วยความเคารพ

Helen

อีเมลภาษาอังกฤษ ตัวอย่างเรื่องแสดงความข้องใจ

Dear Manager of Store Hilary,

I am writing to express my disappointment with your store’s service.

I ordered a t-shirt from your store last month. I received it 1 week later than the delivery time on the invoice. In addition, I chose a red shirt but received a black one. I am really disappointed with this order.

I hope you will return my shirt as soon as possible.

sincerely,

Elysia 

คำแปล

เรียน ผู้จัดการร้าน Hilary

ฉันเขียนมาเพื่อแสดงความผิดหวังกับบริการของร้านค้าของคุณ

ฉันได้สั่งซื้อเสื้อยืดจากร้านของคุณเมื่อเดือนที่แล้ว  แต่ได้รับสินค้าช้ากว่าเวลาจัดส่งในใบแจ้งหนี้ 1 สัปดาห์  นอกจากนี้ ฉันเลือกเสื้อสีแดงแต่ได้สีดำ  ฉันผิดหวังจริง ๆ กับการสั่งซื้อในครั้งนี้

ฉันหวังว่าคุณจะคืนเสื้อมาให้ฉันโดยเร็วที่สุด

ด้วยความเคารพ

Elysia 

หมายเหตุของการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ

ในขณะที่ฝึกเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ คุณควรคำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้:

 • เขียนเนื้อหาของจดหมายให้สั้นกะทัดรัด
 • ใช้ประโยคที่มีโครงสร้างและไวยากรณ์ที่ถูกต้อง
 • ในกรณีของการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการ ไม่ควรใช้คำย่อ
 • ใช้เวลาในการอ่านและแก้ไขอีเมลก่อนที่จะส่ง
เขียนอีเมลภาษาอังกฤษ หมายเหตุของการเขียนอีเมลเป็นภาษาอังกฤษ

หวังว่าการแบ่งปันที่เป็นประโยชน์ของ ELSA Speak จะช่วยให้คุณ เขียนอีเมลภาษาอังกฤษ เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น  นอกจากการฝึกฝนประโยคที่แนะนำข้างต้นแล้ว คุณยังควรปรับปรุงคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยตนเองกับ ELSA Speak เพื่อประยุคต์ใช้ในการเขียนอีเมลที่ดีมากขึ้น

ปัจจุบัน ELSA Speak ได้พัฒนาบทเรียนมากกว่า 5,000 บทและแบบฝึกหัดมากกว่า 25,000 บทในหัวข้อที่คุ้นเคย 290+ หัวข้อ ทั้งในด้านการทำงานและชีวิต  ระบบบทเรียนได้รับการออกแบบตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง  คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ วลี และบทสนทนาภาษาอังกฤษผ่านคลิปวิดีโอที่สีสันสวยงาม

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากคุณต้องเขียนอีเมลภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานเป็นบ่อยครั้ง ELSA Speak เป็นผู้ช่วยอันทรงพลังที่คุณขาดไม่ได้  คุณจะได้ฝึกฝนรูปแบบประโยคทั่วไปในการโน้มน้าวลูกค้า การเจรจากับคู่ค้า และหัวข้อการสื่อสารทางธุรกิจอื่น ๆ มากกว่า 50 หัวข้อ

ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถนำไปใช้ได้อย่างง่ายดายในสถานการณ์ที่คุณต้องเขียนอีเมลและพูดภาษาอังกฤษได้คล่องมากขึ้นในการทำงาน  ด้วยเหตุนี้ งานของคุณจึงราบรื่นมากยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานในบริษัทนานาชาติ

จุดเด่นของ ELSA Speak คือ A.I. จะจำรับรู้เสียงแบบพิเศษ  ระบบจะบันทึกเสียงของคุณแล้วเปรียบเทียบกับข้อมูลการออกเสียงของเจ้าของภาษา  คุณจะได้เห็นข้อผิดพลาดในการออกเสียงในแต่ละพยางค์ รวมทั้งได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเน้นเสียง การปล่อยลมหายใจ และวิธีการวางลิ้นที่ถูกต้อง

ฝึกฝนเพียงแค่ 10 นาทีต่อวันกับ ELSA Speak คุณสามารถพัฒนาระดับภาษาอังกฤษของคุณได้มากถึง 40%  ปัจจุบัน แอป ELSA Speak มาพร้อมกับผู้ใช้มากกว่า 40 ล้านคนทั่วโลก ลงทะเบียน ELSA Pro อย่างรวดเร็ว เพื่ออัพเกรดภาษาอังกฤษของคุณ – พัฒนาอาชีพของคุณวันนี้

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท