หลักการเติม ing ที่ใช้กันทั่วไปในภาษาอังกฤษ

หลักการเติม ing เป็นหนึ่งในหลักไวยากรณ์ที่สำคัญและใช้กันทั่วไปในภาษาอังกฤษ  ปกติ เราแค่เติม ing ท้ายคำกริยาเท่านั้น  อย่างไรก็ตาม คำกริยาที่ต่างกันจะมีหลักการเติม ing ไม่เหมือนกัน  ต้องเติม ing เมื่อไหร่ หลักการเติม ing เป็นอย่างไร  บทความด้านล่างนี้ของ ELSA Speak  จะช่วยคุณรู้จักหลักการเติม ing และกรณีที่ต้องใช้ ing ในภาษาอังกฤษ

เมื่อไหร่ต้องเติม ing ท้ายคำกริยาในภาษาอังกฤษ 

ปกติ  เราจะต้องเติม “ing” ท้ายคำกริยาตามหลักใวยากรณ์ คำกริยาที่เติม “ing” มักใช้ในกรณีต่อไปนี้

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

1. การผันคำกริยาตาม Continuous tenses เช่น คำกริยา present continuous tenses, present perfect continuous tenses, past continuous tenses, past perfect continuous tenses, future continuous tenses, future perfect continuous tenses.

ตัวย่าง:

Jenny is learning English.

Tom was studying all day.

2. คำกริยาเติม “ing” เมื่อตามหลังคำบุพบท: about, by, without, of, for, …

ตัวอย่าง: He learned English by listening to the radio

3. คำกริยาเติม “ing” (V-ing) เมื่อตามหลัง When, Since, Before, After, While, …

ตัวอย่าง: Before leaving he said goodbye to everyone.

4. คำกริยาบางคำมักใช้พร้อมกับ V-ing เช่น: keep, finish, avoid, enjoy, love, hate, can’t stand, can’t bear, can’t help, used to, keen on, acknowledge, delay, recall, resend, …

ตัวอย่าง:

I try to avoid going shopping on Sunday.

I hate camping.

หลักการเติม ing

หลัการเติม ing ท้ายคำกริยา

ตอนนี้ เรามาเรียนรู้หลักการเติม ing ให้คำกริยาในภาษาอังกฤษด้วยกันนะ

1. สำหรับคำกริยาที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะ (b, c, d, f, m, n, t, …) + “e” เราจะตัด “e” และเพิ่ม “ing”

ตัวอย่าง:

VerbV-ing
Write: เขียนWriting
Change: เปลี่ยนChanging

2. สำหรับคำกริยามีพยางค์เดียวที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะ + สระ (a, e, i, o, u) + พยัญชนะ => เพิ่มพยัญชนะตัวท้ายเป็นสองเท่าแล้วเติม “ing”

ตัวอย่าง

VerbV-ing
Sit: นั่งSitting
Swim: ว่ายน้ำSwimming

ข้อสังเกต: สำหรับคำกริยาที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะ W, X => เมื่อเติม “ing” เราไม่ต้องเพิ่มพยัญชนะตัวท้ายซ้ำเพิ่มอีกตัว (ตัวอย่าง: Snow -> Snowing; Fix -> Fixing)

>>> Read more

3. สำรหรับคำกริยามีสองพยางค์ขึ้นไปที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะ + สระ + พยัญชนะ และไม่ได้เน้นเสียงในพยางค์สุดท้าย => ไม่เพิ่มพยัญชนะตัวท้ายเป็นสองเท่า แล้วเติม “ing”

ตัวอย่าง:

Verbกฎการเน้นเสียงV-ing
Remember [ri’membə(r)]: จำ เน้นเสียงในพยางค์ที่ 2, ไม่ได้เน้นในพยางค์สุดท้ายRemembering
Demonstrate [‘demənstreit]: พิสูจน์/ อธิบายเน้นเสียงในพยางค์แรกDemonstrating

4.  สำรหรับคำกริยามีสองพยางค์ขึ้นไปที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะ + สระ + พยัญชนะ และเน้นเสียงในพยางค์สุดท้าย => พยัญชนะตัวสุดท้ายของคำกริยาจะถูกดับเบิ้ล แล้วเติม “ing”

ตัวอย่าง:

Verbกฎการเน้นเสียงV-ing
Prefer [pri’fɜː(r)] : ชอบอะไรมากกว่าเน้นเสียงในพยางค์สุดท้ายPreferring
Submit [səb’mit]: ส่งเน้นเสียงในพยางค์สุดท้ายSubmitting
เรียนภาษาอังกฤษแบบ 1-1 กับ ELSA Speak

5. สำหรับคำกริยามี 2 พยางค์ที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะ + สระ + L จะมีกฎเติม “ing” ที่แตกต่างกันระหว่างภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน

 • อังกฤษ-อังกฤษ: เพิ่มตัวอักษร L เป็นสองเท่า แล้วเติม “ing”
 • อังกฤษ-อเมริกัน:

              + หากไม่เน้นเสียงในพยางค์ที่มีพยัญชนะตัวท้าย L => ไม่เพิ่ม L เป็นสองเท่า แล้วเติม “ing”

              + หากเน้นเสียงในพยางค์ที่มีพยัญชนะตัวท้าย L => เพิ่ม L เป็นสองเท่า แล้วเติม “ing”

ตัวอย่าง:

Verbกฎการเน้นเสียงV-ing(อังกฤษ – อังกฤษ)V-ing(อังกฤษ – อเมริกัน)
Equal [‘iːkwəl]: เท่ากันเน้นเสียงในพยางค์แรกไม่มีพยัญชนะตัวท้าย L EquallingEqualing
Control[kənˈtrəʊl]: ควบคุมเน้นเสียงในพยางค์ที่ 2 ที่มีพยัญชนะตัวท้าย L ControllingControlling

6. สำหรับคำกริยาที่ลงท้ายด้วย “ie” => เปลี่ยน “ie” เป็น “y” แล้วเติม “ing”

ตัวอย่าง:

VerbV-ing
Tie: ผูกTying
Die: เสียชีวิตDying

>>> Read more

7. สำหรับบางกรณีที่เหลือ (เช่น กริยาที่ลงท้ายด้วย Y, EE,…) => ไม่เติมพยัญชนะตัวท้ายเป็นสองเท่า แล้วเติม “ing”

ตัวอย่าง:

VerbV-ing
See: ดูSeeing
Pay: จ่ายเงินPaying

แบบฝึกหัดเกี่ยวกับ หลัการเติม ing ท้ายคำกริยา

เพิ่ม “ing” ให้คำกริยาต่อไปนี้

 1. Travel                                           6. Hit     
 2. Shop                                             7. Visit
 3. Throw                                           8. Lie
 4. Occur                                            9. Forget
 5. Have                                            10. Pay 

คำตอบ

 1. Travelling (อังกฤษ-อังกฤษ), Traveling (อังกฤษ-อเมริกัน) (กรณีที่ 5)
 2. Shopping (กรณีที่ 2)
 3. Throwing (ข้อสังเกตในกรณีที่ 2)
 4. Occurring (กรณีที่ 4)
 5. Having (กรณีที่ 1)
 6. Hitting (กรณีที่ 2)
 7. Visiting (กรณีที่ 3)
 8. Lying (กรณีที่ 6)
 9. Forgetting (กรณีที่ 4)
 10. Paying (กรณีที่ 7)

เพื่อเรียนรู้ หลัการเติม ing ได้อย่างรวดเร็วและจำได้นาน เราขอแนะนำให้คุณอ่านและทำ แบบฝึกหัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลัการเติม ing จากนั้นให้แก้ไขส่วนที่ทำผิด เพื่อไม่ทำผิดซ้ำในการสอบหรือการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

หวังว่าบทความเกี่ยวกับหลัการเติม ing ข้างต้นจะช่วยให้คุณพัฒนาภาษาอังกษของตัวเอง และมีกำลังใจมากขึ้นในการศึกษาหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท