รวบรวม ประโยคฮีลใจ ภาษาอังกฤษ ให้ทุกคนในทุกสถานการณ์ (มีคำแปล)

สารบัญ

 รวบรวมประโยคฮีลใจ ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในปัจจุบัน

ประโยคฮีลใจภาษาอังกฤษช่วยเยียวยาจิตใจที่บาดเจ็บและสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวกให้กับทุกคน มารวบรวมประโยคดีๆ ประทับใจและมีความหมายลึกซึ้งกับ ELSA Speak ผ่านบทความด้านล่างนะ

ประโยคฮีลใจ ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความรัก

ประโยคฮีลใจ ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับความรัก
ภาษาอังกฤษภาษาไทย
Love is something that finds you.ความรักเป็นสิ่ที่จะตามหาคุณเอง
Love has no age, no limit, and no death.ความรักเป็นสิ่งที่ไม่มีอายุ ไม่มีขีดจำกัด และไม่มีวันตาย
Life without love is like a tree without fruit.ชีวิตที่ไม่มีความรักก็เหมือนต้นไม้ที่ไม่มีผล
Happiness resides not in possessions, and not in gold, happiness dwells in the soul.ความสุขไม่ได้อยู่ที่วัตถุ และไม่ได้อยู่ที่เงินทอง ความสุขมันอยู่ภายในจิตวิญญาณ
A great love is not one who loves many, but one who loves one woman for life.ความรักที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่การรักใครหลายคน แต่เป็นการรักคนๆ เดียวไปตลอดชีวิต
To the world you may be one person, but to one person you may be the world.สำหรับโลกใบนี้ คุณอาจเป็นแค่คนธรรมดา แต่สำหรับบางคน คุณอาจเป็นทั้งโลกก็ได้
There is only one happiness in this life, to love and be loved.ในโลกนี้มีความสุขเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น นั่นก็คือ การได้รักและการถูกรัก
Love isn’t something you find. Love is something that finds you.ความรักไม่ใช่สิ่งที่คุณมองหา ความรักจะตามหาคุณ
A flower cannot blossom without sunshine, and man cannot live without love.ดอกไม้ไม่สามารถออกดอกได้หากไม่มีแสงอาทิตย์ เช่นเดียวกับที่ผู้คนไม่สามารถอยู่ได้หากไม่มีความรัก
It was love at first sight, at last sight, at ever and ever sight.มันคือรักแรกพบ ครั้งสุดท้าย และตลอดไป
Immature love says: “ I love you because I need you”. Mature love says: “ I need you because I love you.”ความรักที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะพูดว่า: “ฉันรักคุณเพราะฉันต้องการคุณ” ความรักแบบผู้ใหญ่พูดว่า: “ฉันต้องการคุณเพราะฉันรักคุณ”
To love and be loved is to feel the sun from both sides.การรักและการถูกรักเป็นความรู้สึกจากทั้งสองฝ่าย
Love is the crowning grace of humanity, the holiest right of the soul, the golden link which binds us.ความรักคือพระคุณอันสูงสุดของมนุษย์ สิทธิมนุษยชนอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุด และเป็นด้ายสีทองที่รวมเราเป็นหนึ่งเดียวกัน
Love’s greatest gift is its ability to make everything it touches sacred.ของขวัญแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือความสามารถในการทำให้ทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์
Let us always meet each other with smile, for the smile is the beginning of love.ยิ้มเมื่อเจอกัน เพราะการยิ้มคือจุดเริ่มต้นของความรัก
Love is when he gives you a piece of your soul, that you never knew was missing.ความรักคือการที่เขามอบชิ้นส่วนจิตวิญญาณของเขาให้กับคุณโดยที่คุณไม่เคยคิดว่าคุณขาดไป
Life is the flower for which love is the honey.ชีวิตคือดอกไม้ที่ความรักคือน้ำผึ้ง
We are born of love, love is our mother.เราเกิดจากความรัก ความรักคือแม่ของเรา
Sometimes the heart sees what is invisible to the eye.บางทีหัวใจมองเห็นสิ่งที่สายตาไม่เห็น
Love is when the other person’s happiness is more important than your own.ความรักคือเมื่อความสุขของบุคคลนั้นสำคัญกว่าของคุณ
I look at you and see the rest of my life in front of my eyes.ผมมองคุณและเห็นชีวิตที่เหลือของผมต่อหน้าต่อตา
You can’t blame gravity for falling in love.คุณไม่สามารถตำหนิกฎแห่งแรงดึงดูดได้เมื่อคุณ “ตกหลุมรัก” ใครซักคน
True love is eternal, infinite and always like itself.ความรักแท้ย่อมเป็นนิรันดร์ ไม่มีที่สิ้นสุด และซื่อสัตย์ต่อธรรมชาติของมันเสมอ
Love makes your soul crawl out from its hiding place.ความรักทำให้จิตวิญญาณของคุณออกมาจากที่ซ่อนของมัน
Love is friendship that has caught fire. It settles for less than perfection and makes allowances for human weaknesses.ความรักคือมิตรภาพที่ลุกเป็นไฟและประสบความสำเร็จ มันไม่สมบูรณ์และยอมรับความอ่อนแอของมนุษย์
Love is like a beautiful flower which I may not touch, but whose fragrance makes the garden a place of delight just the same.ความรักก็เหมือนดอกไม้ที่สวยงามที่ฉันไม่สามารถสัมผัสได้ แต่กลิ่นหอมของมันยังคงทำให้ทั้งสวนมีความสุข
Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.การได้รับความรักอย่างสุดซึ้งจากใครสักคนจะทำให้คุณเข้มแข็ง และการรักใครสักคนอย่างลึกซึ้งจะทำให้คุณมีความกล้าหาญมากขึ้น
I don’t know what my future holds, but I hope you are in it.ผมไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร แต่ผมหวังว่าคุณจะอยู่ที่นั่น
It only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show you how much.ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการบอกว่าฉันรักคุณ แต่ต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อแสดงให้คุณเห็นว่าฉันรักคุณมากแค่ไหน
Are you a thief? Cause you stole my heart.คุณเป็นขโมยใช่ไหม? เพราะคุณขโมยหัวใจของผมไป
Do you know which side of my heart? It’s beside you.รู้ไหมใจฉันอยู่ด้านไหน? มันอยู่กับคุณ
I’m this fat because I have you in my heart.อ้วนแบบนี้เพราะมีเธออยู่ในใจ
Ask me why I’m so happy and I’ll give you a mirror.ถามคุณว่าอะไรทำให้คุณมีความสุขมากขนาดนี้ แล้วคุณจะให้กระจกแก่ฉัน
I’m not good at anything… except loving you.ผมไม่เก่งอะไรเลย…ยกเว้นรักเธอ
Did you hurt yourself… when you fell from the heavens?คุณรู้สึกเจ็บไหม…ตอนตกลงมาจากสวรรค์
You remind me of my next girlfriend.คุณทำให้ผมคิดถึงแฟนในอนาคตของผม
Are you tired of keeping going in my mind?คุณเหนื่อยไหมที่ติดอยู่ในใจฉัน
I’m no organ donor, but I’d be happy to give you my heart.ฉันไม่ได้ตั้งใจบริจาคอวัยวะ แต่ยินดีมอบหัวใจของฉันให้คุณ
I love you without knowing how, why or even from where.ผมรักเธออย่างไม่มีสาเหตุ ทำไมและมันมาจากไหน
I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you.ผมรักเธอไม่ใช่เพราะว่าเธอเป็นใคร แต่เพราะว่าผมเป็นใครเมื่อผมอยู่กับเธอ
To the world you may be one person, but to one person you may be the world.สำหรับโลกใบนี้ คุณอาจเป็นแค่ใครสักคน แต่สำหรับใครบางคน คุณคือโลกทั้งใบ
There are many ways to be happy, but the fastest way is seeing you.มีหลายวิธีที่จะทำให้มีความสุข แต่วิธีที่เร็วที่สุดคือการได้พบคุณ
I used to think that dreams do not come true, but this quickly changed the moment I laid my eyes on you.ฉันเคยคิดว่าความฝันจะไม่กลายเป็นความจริง แต่เมื่อฉันเห็นคุณมันก็เปลี่ยนไป
I bet not even all the fireworks in the world can light up my world like you do.ผมพนันได้เลยว่าดอกไม้ไฟทั้งหมดในโลกนี้ไม่สามารถทำให้โลกของผมสว่างไสวได้เหมือนที่คุณทำ
If I could change the alphabet, I would put U and I together.ถ้าฉันสามารถเปลี่ยนตัวอักษรได้ ฉันอยากจะวาง U และ I ไว้ข้างกัน
It’s said that nothing lasts forever. Will you be my nothing?ผู้คนยังคงพูดว่าไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไป คุณอยากเป็น ‘ไม่มีอะไร’ ของผมไหม
Once I’m with you, nobody else matters.เมื่อเธออยู่กับผม คนอื่นก็ไม่สำคัญอีกต่อไป
Where there is love there is life.ที่ไหนมีความรัก ที่นั้นมีชีวิต
Love has no age, no limit; and no death.ความรักไม่มีอายุ ไม่มีขีดจำกัด และไม่เคยตายจากไป
Life without love is like a tree without blossoms or fruit.ชีวิตที่ปราศจากความรักก็เหมือนกับต้นไม้ที่ไม่มีดอกหรือผล
Try to be a rainbow in someone’s cloud.ลองพยายามเป็นสายรุ้งบนท้องฟ้าที่มีเมฆของใครบางคน
Happiness resides not in possessions, and not in gold, happiness dwells in the soul.ความสุขไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สินเงิน แต่มีอยู่ในจิตวิญญาณ
Love is composed of a single soul inhabiting two bodies.ความรักคือจิตวิญญาณดวงเดียวที่อาศัยอยู่ในสองร่าง
If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day so I never have to live without you.ถ้าคุณมีชีวิตอยู่ถึง 100 ปี ฉันก็อยากมีชีวิตอยู่ถึง 100 ปี ลบสักวันหนึ่ง เพื่อที่ฉันจะได้ไม่ต้องอยู่โดยไม่มีคุณ
A kiss is a lovely trick designed by nature to stop speech when words become superfluous.การจูบเป็นสิ่งน่ารักที่ธรรมชาติออกแบบไว้เพื่อหยุดการสนทนาเมื่อคำพูดกลายเป็นเรื่องซ้ำซ้อน
No man or woman is worth your tears, and the one who is, won’t make you cry.ไม่มีใครสมควรได้รับน้ำตาของคุณ คนที่สมควรได้รับมัน จะไม่ปล่อยให้คุณร้องไห้อย่างแน่นอน
There is only one happiness in this life, to love and be loved.ความสุขในชีวิตนี้มีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้น นั่นก็คือการรักและการถูกรัก

>>> Read more:

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

ประโยคฮีลใจ ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับครอบครัว

ประโยคฮีลใจ ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับครอบครัว
ภาษาอังกฤษภาษาไทย
The world doesn’t love you like your family loves you.โลกใบนี้จะไม่รักเราเหมือนที่ครอบครัวเรารักเรา
Son, there are times when a man has to do things he doesn’t like to do, in order to protect his family.ลูกเอ๋ย มีหลายครั้งที่ผู้ชายต้องทำสิ่งที่ไม่ชอบ เพื่อปกป้องครอบครัวของเขา
You don’t choose your family. They are God’s gift to you, as you are to them.คุณไม่สามารถเลือกครอบครัวของคุณได้ พวกเขาเป็นของขวัญที่พระเจ้ามอบให้คุณ เช่นเดียวกับที่คุณเป็นของขวัญที่พระเจ้ามอบให้พวกเขา
When everything goes to hell, the people who stand by you without flinching – they are your family.เมื่อทุกสิ่งกลายเป็นเรื่องเลวร้าย ผู้คนที่อยู่เคียงข้างคุณโดยไม่ลังเลคือครอบครัวของคุณ
When you look at your life, the greatest happinesses are family happinesses.เมื่อมองย้อนกลับไปในชีวิต คุณจะรู้ว่าความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือความสุขในครอบครัว
Having somewhere to go is home. Having someone to love is family. Having both is a blessing.บ้านคือสถานที่ที่จะกลับไป ครอบครัวคือสถานที่แห่งความรัก การมีทั้งสองอย่างถือเป็นพร
A house can be built by brick, but a home must be built by heart.บ้านสามารถสร้างด้วยอิฐได้ แต่ความอบอุ่นในบ้านต้องสร้างด้วยความรัก
Family members are like branches on a tree, we all grow in different directions, yet our roots remain as one.สมาชิกในครอบครัวก็เหมือนกิ่งก้านบนต้นไม้ เติบโตไปในทิศทางที่ต่างกันแต่รากยังคงเหมือนเดิม
Family means no one gets left behind or forgotten.ครอบครัวหมายถึงไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังหรือถูกลืม

>>> Read more:

ประโยคฮีลใจ ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับมิตรภาพ

ประโยคฮีลใจ ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับมิตรภาพ
ภาษาอังกฤษภาษาไทย
Two persons cannot long be friends if they cannot forgive each other’s little failings.คนสองคนไม่สามารถเป็นเพื่อนระยะยาวได้หากพวกเขาไม่สามารถให้อภัยในความผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ของกันและกันได้
Much of the vitality in a friendship lies in the honoring of differences, not simply in the enjoyment of similarities.ความมั่นคงของมิตรภาพส่วนใหญ่อยู่ที่การเคารพความแตกต่าง ไม่ใช่แค่การแบ่งปันความคล้ายคลึงกันเท่านั้น
Be slow to fall into friendship, but when thou art in, continue firm & constant.จงค่อยๆผูกมิตรกับเพื่อน แต่เมื่อคุณสนิทแล้วจงมั่นคงและอย่าเปลี่ยนใจ
Friendship without self interest is one of the rare and beautiful things in life.มิตรภาพที่ไม่เห็นแก่ตัวถือเป็นหนึ่งสิ่งที่หายากและสวยงามในชีวิต
Remember, the greatest gift is not found in a store nor under a tree, but in the hearts of true friends.โปรดจำไว้ว่า ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่สามารถพบได้ในร้านหรือใต้ต้นไม้ แต่อยู่ในจิตใจของเพื่อนแท้
To like and dislike the same things, that is indeed true friendship.ความเกลียดและความรักในสิ่งเดียวกัน นั่นคือมิตรภาพ
Friendship flourishes at the fountain of forgiveness.มิตรภาพที่ดีต้องได้รับการให้อภัย
Count your age by friends, not years. Count your life by smiles, not tears.นับอายุของคุณด้วยจำนวนเพื่อน ไม่ใช่จำนวนปี นับชีวิตของคุณด้วยรอยยิ้ม ไม่ใช่น้ำตา
Rare as is true love, true friendship is rarer.ความรักนั้นหายาก แต่มิตรภาพหายากยิ่งกว่า
Don’t walk in front of me, I may not follow. Don’t walk behind me, I may not lead. Just walk beside me and be my friend.อย่าเดินนำหน้าฉันเพราะฉันอาจไม่ตาม อย่าเดินตามหลังฉันเพราะฉันอาจไม่เป็นผู้นำทาง มาเดินเคียงข้างฉันและเป็นเพื่อนฉัน
Friendship doubles are your joys, and divides your sorrows.มิตรภาพเพิ่มความสุขเป็นสองเท่าและแบ่งปันความเศร้า
Good friends are hard to find, harder to leave, and impossible to forget.การมีเพื่อนที่ดีนั้นหาได้ยาการจากลาก็ยากและอาจไม่ลืมได้
Prosperity makes friends and adversity tries them.ความรวยสร้างมิตรภาพและความยากจนทดสอบหัวใจของพวกเขา
The best preparation for tomorrow is doing your best today.การเตรียมตัวที่ดีที่สุดสำหรับอนาคตคือการทำวันนี้ให้ดีที่สุด
It’s really amazing when two strangers become the best friends, but it’s really sad when the best of friends become two strangers.มันวิเศษมากเมื่อคนแปลกหน้าสองคนกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน แต่ก็น่าเศร้าเมื่อเพื่อนที่ดีสองคนกลายเป็นคนแปลกหน้าต่อกัน
There is nothing on this earth more to be prized than true friendship.ไม่มีอะไรในโลกที่ยิ่งใหญ่กว่ามิตรภาพที่แท้จริง
Friendship is not something you learn in school. But if you haven’t learned the meaning of friendship, you really haven’t learned everything.มิตรภาพไม่ใช่สิ่งที่คุณเรียนรู้ในโรงเรียนได้ แต่ถ้าคุณไม่รู้ความหมายของมันคุณก็จะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย
Friends show their love in times of trouble, not in happiness.เพื่อนแสดงความรักในเวลาที่เราลำบากและไม่มีความสุข
Two persons cannot long be friends if they cannot forgive each other’s little failings.คนสองคนไม่สามารถเป็นเพื่อนในระยะยาวได้หากพวกเขาไม่สามารถให้อภัยข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ ของกันและกันได้
If all my friends jumped off a bridge, I wouldn’t follow, I’d be the one at the bottom to catch them when they fall.ถ้าเพื่อนๆ ของฉันกระโดดลงจากสะพานทั้งหมด ฉันคงไม่ทำแบบเดียวกัน ฉันจะเป็นคนข้างล่างและคอยรับไว้เมื่อพวกเขาตกลงมา
I had three chairs in my house, one for solitude, two for friendship, three for society.ฉันมีเก้าอี้ 3 ตัวในบ้าน ตัวที่ 1 สำหรับความสันโดษ ตัวที่ 2 สำหรับมิตรภาพ และตัวที่ 3 สำหรับสมาคม
Friendship is the only cement that will ever hold the world together.มิตรภาพเป็นเพียงซีเมนต์ที่ยึดโลกไว้ด้วยกัน
Friendship is the purest love.มิตรภาพคือความรักที่บริสุทธิ์ที่สุด
Wishing to be friends is quick work, but friendship is a slow ripening fruit.ความปรารถนาที่จะเป็นเพื่อนกันนั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่มิตรภาพนั้นเป็นผลไม้ที่สุกช้า
A day without a friend is like a pot without a single drop of honey left inside.หนึ่งวันที่ไม่มีเพื่อน ก็เหมือนขวดโหลที่ไม่มีน้ำผึ้งสักหยดอยู่ข้างใน
A snowball in the face is surely the perfect beginning to a lasting friendship.ก้อนหิมะบนใบหน้าเป็นการเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบสำหรับมิตรภาพที่ยั่งยืน
Be slow to fall into friendship, but when thou art in, continue firm & constant.จงผูกมิตรอย่างช้าๆ  แต่เมื่อคุณใกล้ชิดพวกเขาแล้ว จงมั่นคงต่อไปและไม่เปลี่ยนแปลง
Constant use had not worn ragged the fabric of their friendship.การใช้ต่อเนื่องไม่อาจฉีกสายใยแห่งมิตรภาพได้
Every friendship travels at sometime through the black valley of despair. This tests every aspect of your affection.ในทุกๆ มิตรภาพจะต้องผ่านหุบเขาอันมืดมิดแห่งความสิ้นหวัง สิ่งนี้จะทดสอบทุกแง่มุมของมิตรภาพ
Friendship is delicate as a glass, once broken it can be fixed but there will always be cracks.มิตรภาพนั้นเปราะบางเหมือนแก้วแม้จะแตกสลายก็ซ่อมได้ แต่ย่อมมีรอยแตกร้าวอยู่เสมอ
True friendship is like sound health, the value of it is seldom known until it be lost.มิตรภาพที่จริงใจก็เหมือนกับสุขภาพ เมื่อคุณสูญเสียมันไป คุณจะรู้ถึงคุณค่าของมัน
It is not so much our friends’ help that helps us as the confident knowledge that they will help us.สิ่งที่เพื่อนทำเพื่อเราไม่ได้ช่วยเรามากเท่ากับความเชื่อมั่นว่าพวกเขาจะช่วยเราเมื่อเราต้องการ
Friendship without self interest is one of the rare and beautiful things in life.มิตรภาพที่ไม่เห็นแก่ตัวถือเป็นหนึ่งในสิ่งสวยงามและหายากในชีวิต
If you cannot do great things, do small things in a great way.หากคุณไม่สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ จงทำสิ่งเล็กๆ ในแบบที่ยิ่งใหญ่
All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.ความฝันทั้งหมดของเรากลายเป็นจริงได้  ถ้าเรามีความกล้าที่จะไล่ตามมัน

>>> Read more: คำว่า เพื่อนภาษาอังกฤษแปลเป็นคำไหนได้บ้าง

ประโยคฮีลใจ ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงาน

ประโยคฮีลใจ ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงาน
ภาษาอังกฤษภาษาไทย
Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.การทำสิ่งที่ชอบคืออิสรภาพ การชอบในสิ่งที่ทำคือความสุข
When you like your work, everyday is a holiday.เมื่อคุณรักงานของตัวเอง ทุกวันก็คือวันหยุด
The woman who can create her own job is the woman who will win fame and fortune.ผู้หญิงที่สามารถสร้างงานของตัวเองได้คือผู้หญิงที่มีทั้งชื่อเสียงและโชคลาภ
Can anything be sadder than work left unfinished? Yes, work never began.อะไรจะน่าเศร้าไปกว่างานที่ยังไม่เสร็จ ใช่ งานที่ไม่เคยเริ่มต้น
Try to take advantage of every opportunity that comes your way.พยายามใช้ทุกโอกาสที่เข้ามาให้เป็นประโยชน์
The only way to do great work is to love what you do.วิธีเดียวที่จะทำงานที่ยอดเยี่ยมได้คือรักในสิ่งที่คุณทำ
It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.ไม่สำคัญว่าคุณจะเดินช้าแค่ไหน ตราบใดที่คุณไม่หยุดเงิน

ประโยคเยียวยาชีวิต ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเวลา

ประโยคเยียวยาชีวิต ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเวลา
ภาษาอังกฤษภาษาไทย
Life and time are the best teachers. Life teaches us to make good use of time and time teaches us the value of life.ชีวิตและเวลาเป็นครูที่ดีที่สุด  ชีวิตสอนให้เราใช้เวลาให้ดี และเวลาสอนเราถึงคุณค่าของชีวิต
All we have to decide is what to do with the time that is given us.สิ่งที่เราต้องทำก็แค่ตัดสินใจว่าจะทำอะไรกับเวลาที่เรามี
Clocks slay time… time is dead as long as it is being clicked off by little wheels; only when the clock stops does time come to life.นาฬิกาฆ่าเวลา… เวลาตายไปตราบเท่าที่ยังมีวงล้อเล็กๆ คอยเดินอยู่ เมื่อนาฬิกาหยุดเท่านั้นเวลาจึงมีชีวิตขึ้นมา
Time granted does not necessarily coincide with time that can be most fully used.เวลาว่างไม่จำเป็นต้องตรงกับเวลาที่ใช้อย่างเต็มที่
Time deals gently only with those who take it gently.เวลาอ่อนโยนเฉพาะกับผู้ที่อ่อนโยนต่อมันเท่านั้น
The clock talked loud. I threw it away, it scared me what it talked.นาฬิกาพูดเสียงดัง ฉันโยนมันทิ้ง มันทำให้ฉันกลัวในสิ่งที่มันพูด

ประโยคฮีลใจ ภาษาอังกฤษที่ดีที่ช่วยให้คุณรักตัวเอง

ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อกระตุ้นและให้กำลังใจตัวเอง

ภาษาอังกฤษภาษาไทย
Don’t give up. / Never give up. อย่ายอมแพ้
Be strong! / Stay strong! เข้มแข็งไว้นะ!
Keep going on.พยายามต่อไป
Keep fighting.สู้ต่อไป
Keep holding on.ความอดทนเข้าไว้, อย่ายอมแพ้
Hang in there! ทนไปอีกหน่อย, สู้ต่อไปอีกหน่อย
Don’t give in to those kinds of thoughts.อย่ายอมจำนนต่อความคิดเหล่านั้น
You’re on the right trackเธอมาถูกทางแล้ว
Give it a shot! ลองดูซักตั้ง
Keep your chin up! เชิดหน้าเข้าไว้!, เริ่ด ๆ เชิด ๆ เข้าไว้
I support you.ฉันสนับสนุนคุณนะ
I’ve got your back.ฉันจะคอยหนุนหลังให้เอง, ฉันจะระวังหลังให้เอง
Don’t stop until you proud.จงอย่าหยุดจนกว่าคุณจะภูมิใจ
Say yes to new adventure.ยอมรับและพร้อมไปกับการผจญภัยครั้งใหม่
Sometimes you have to be your own hero.บางครั้งเราก็จำเป็นต้องเป็นฮีโร่ให้กับตัวเอง
Storms make trees take deeper roots.พายุมักจะทำให้รากต้นไม้หยั่งลึกขึ้น เปรียบเหมือนกับคนเราที่ยิ่งเจออุปสรรคถาโถมมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้เราเข้มแข็งมากขึ้น
The greater your storm, The greater your rainbow.ยิ่งพายุหนักเท่าไหร่ ยิ่งทำให้สายรุ้งที่เกิดหลังจากนั้นสดใสสวยงามมากยิ่งขึ้น
Be the reason someone smiles today.ลองเป็นเหตุผลในรอยยิ้มของใครสักคนดูสิ
What goes around comes around.ทำอะไรก็ได้อย่างนั้น
The pain of yesterday is the strength of today.ความเจ็บปวดของเมื่อวาน จะกลายเป็นความเข้มแข็งในวันนี้
Believe you can and you’re halfway there.แค่เชื่อว่าคุณทำได้และนั่นก็เหมือนคุณมาครึ่งทางแล้ว
I’ve got nothing to do today but smile.วันนี้ฉันไม่มีอะไรต้องทำนอกจากยิ้ม
There will be a light at the end of this tunnel.จะมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์
In the middle of difficulty lies opportunity.ท่ามกลางความลำบากย่อมมีโอกาสอยู่
Try and fail, but don’t fail to try.แม้ว่าจะพยายามแล้วล้มเหลว แต่อย่าพลาดที่จะลอง
Don’t cry because it’s over, smile because it happened.อย่าร้องไห้เพราะมันจบลง จงยิ้มเพราะมันได้เกิดขึ้นดีกว่า
If “Plan A” didn’t work. The alphabet has 25 more letters! Stay cool.ถ้า “แผนเอ” ไม่ได้ผล ยังมีตัวอักษรอีก 25 ตัว! ใจเย็นๆ เข้าไว้
Pain is inevitable. Suffering is optional.ความเจ็บปวดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่วนความทุกข์เป็นสิ่งที่เราเลือกได้
The best of healers is good cheer.หมอที่ดีที่สุดคือกำลังใจที่ดี
Life is better when you’re laughing.ชีวิตดีขึ้นเมื่อคุณหัวเราะ
Believe in yourself a little more.เชื่อมั่นในตัวเองอีกนิดนะ
Self-confidence is the best outfit.ความมั่นใจในตัวเอง เป็นเสื้อผ้าที่ดีที่สุด
Better days are on their way.วันที่ดีกว่ากำลังจะมาถึง
Make your life matter.ทำชีวิตของคุณมีความหมาย
Long live the strong.คนเข้มแข็งจงเจริญ 
All I know is that I must fight on.ที่ฉันรู้คือฉันต้องสู้ต่อไป
Work today to be better tomorrow.ทำงานวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า
Something takes time.บางสิ่งบางอย่างต้องใช้เวลา
Self love is the best love.การรักตัวเองคือความรักที่ดีที่สุด
When you forgive, you heal. When you let go, you grow.เมื่อคุณให้อภัยคุณจะรู้สึกดีขึ้น และเมื่อคุณปล่อยวางคุณจะเติบโตขึ้น
Life is all about how we see things.ชีวิตจะเป็นอย่างไรขึ้อยู่กับที่เราเลือมมอง
If you get tried, learn to rest not to quit.ถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยจงเรียนรู้ที่จะพักแต่อย่าล้มเลิก
Make it happen, Shock everyone.ทำมันให้สำเร็จเอาให้ทุกคนหน้าหงายไปเลย
Expect nothing, Appreciate everything.จงอย่าคาดหวังกับอะไรแต่จงยินดีกับทุกๆ สิ่ง
Life is like a roller coaster, Live it, Be happy, Enjoy life.ชีวิตมันก็เหมือนกับรถไฟเหาะ ใช้ชีวิตให้มีความสุขและสนุกไปกับมันเถอะ
Everything happen for a reason.ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีเหตุผลของมัน
Coffee in one hand, Confidence in the other.มือหนึ่งถือกาแฟ ส่วนอีกมือจงถือความมั่นใจและลุยไปกับมัน
Smile on, Chin up.ยิ้มแล้วเชิดหน้าเข้าไว้
Don’t worry, be happy.อย่ากังวลไปเลย มีความสุขดีกว่า!
Nothing lasts forever.ไม่มีอะไรยั่งยืนถาวรหรอก
Focus on the good.เลือกมองแต่สิ่งดีๆ 
Let life surprise you.ปล่อยให้ชีวิตสร้างความประหลาดใจให้เรา
Live in the moment.อยู่กับปัจจุบัน
Stop Thinking, Start doing.หยุดคิดแล้วเริ่มลงมือทำ
Pain is never permanent.ความเจ็บปวดไม่คงอยู่ตลอดไป
Be you, do you, for you.เป็นตัวเราทำในแบบของเราเพื่อเราเอง
Life happens, coffee helps.ถ้าชีวิตมันเหนื่อย กาแฟดีๆ ช่วยได้
Life is too short to waste it.ชีวิตมันสั้นใช้สอยอย่างประหยัด
Be you, Not them.เป็นตัวเราไม่ต้องเหมือนใคร
Goals: Be happy.เป้าหมายคือการมีความสุข
Better late than never.มาสายดีกว่าไม่มาเลย
It’s not the end of the world.มันไม่ใช่จุดจบของโลกหรอกนะ (อย่าคิดมากไปเลย)
Shine on!เปล่งประกายในแบบของเรา
ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อกระตุ้นและให้กำลังใจตัวเอง

ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อให้กำลังใจตัวเอง

ภาษาอังกฤษภาษาไทย
To live is to fight.การมีชีวิตอยู่คือการต่อสู้
You cannot heal the world until you heal yourself.คุณไม่สามารถรักษาบาดแผลของคนอื่นได้ จนกว่าคุณจะรักษาบาดแผลของตัวเอง
The measure of life is not its duration but its donation.มาตรวัดของชีวิตไม่ใช่เวลาแต่คือการอุทิศตน
The healthy equals beautiful.การมีสุขภาพแข็งแรงเท่ากับความสวยงาม
Live each day as if it’s your last.ใช้ชีวิตในแต่ละวันราวกับว่ามันเป็นวันสุดท้าย
You may delay, but time will not.คุณสามารถล่าช้าได้แต่เวลาไม่รอใคร
Enjoy life! This is not a rehearsal.ชีวิตไม่ใช่การซ้อม จงเพลิดเพลินกับมัน
Lost time is never found again.เวลาที่ผ่านไปแล้วไม่สามารถฟื้นคืนมาได้
Work hard, dream big.ขยันทำงาน และมีฝันให้ยิ่งใหญ่
No pain, no gain.ไม่ต้องผ่านความยากลำบากก็ไม่มีความสำเร็จ
Life is short, live passionately.ชีวิตมันสั้นจงใช้ชีวิตอย่างมีสติ
If opportunity doesn’t knock, build a door.หากโอกาสไม่มาเคาะประตู จงสร้างประตู
The secret of success is getting started.เคล็ดลับแห่งความสำเร็จคือการเริ่มทำ
Everything you can imagine is real.ทุกสิ่งที่คุณจินตนาการได้นั้นมีจริง
Defeat is simply a signal to press onward.ความล้มเหลวเป็นเพียงสัญญาณให้ก้าวไปข้างหน้า
Life is a story. Make yours the best seller.ชีวิตคือเรื่องราว ทำให้ชีวิตของคุณกลายเป็นสินค้าขายดีที่สุด
Life always offers you a second chance. It’s called tomorrow.ชีวิตให้คุณมีโอกาสครั้งที่สองเสมอ
Where there is a will, there is a way.ที่ใดมีเจตจำนง ที่นั่นย่อมมีหนทาง
Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration.อัจฉริยะคือแรงบันดาลใจ 1 เปอร์เซ็นต์อีก 99 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือคือการลงมือทำ
On the way to success, there is no trace of lazy men.บนเส้นทางสู่ความสำเร็จไม่มีรอยเท้าของคนเกียจคร้าน
I can accept failure, everyone fails at something. But I can’t accept not trying.ฉันยอมรับความล้มเหลวได้ ทุกคนสามารถล้มเหลวในบางสิ่งบางอย่าง แต่ฉันไม่ยอมรับการไม่พยายาม
A winner never stops trying.ผู้ชนะคือผู้ที่ไม่เคยหยุดพยายาม
Nothing is too small to know, and nothing too big to attempt.ไม่มีอะไรน้อยเกินไปที่จะเรียนรู้และไม่มีอะไรใหญ่เกินไปที่จะลองทำ
Life doesn’t require that we be the best, only that we try our best.ชีวิตไม่ได้ขอให้เราทำให้ดีที่สุด เราแค่ต้องพยายามทำให้ดีที่สุด
Set your target and keep trying until you reach it.ตั้งเป้าหมายและพยายามต่อไปจนกว่าคุณจะบรรลุเป้าหมาย
We can’t insure success, but we can deserve it.เราไม่สามารถรับรองได้ว่าจะประสบความสำเร็จ แต่เราสมควรทำมันให้สำเร็จ
Don’t cry because it’s over, smile because it happened.อย่าร้องไห้เพราะมันจบลง จงยิ้มเพราะมันได้เกิดขึ้นแล้ว
You only live once, but if you do it right, once is enough.คุณมีชีวิตเพียงครั้งเดียว แต่ถ้าคุณทำให้มันถูกต้องครั้งเดียวก็เพียงพอแล้ว
In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on.ฉันสามารถสรุปทุกสิ่งที่ฉันเรียนรู้ในชีวิตได้ 3 คำ : มันต้องดำเนินต่อไป
To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all.การมีชีวิตอยู่เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลก คนส่วนใหญ่มีชีวิตอยู่แค่นั้นเอง
Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results.ความวิกลจริตคือการทำสิ่งเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีก แต่คาดหวังผลลัพธ์ที่แตกต่าง
There are only 2 ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.มีเพียงวิธีสองประการในการใช้ชีวิตของคุณ ประการแรกคือการดำเนินชีวิตราวกับว่าไม่มีปาฏิหาริย์ ประการที่สองคือการดำเนินชีวิตราวกับว่าทุกสิ่งคือปาฏิหาริย์
Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life.เพื่อนที่ดี หนังสือดีๆ และจิตสำนึกที่ชัดเจน นั่นคือชีวิตในอุดมคติ
Life is what happens to us while we are making other plans.ชีวิตคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในขณะที่เรากำลังวางแผนอื่น
I may not have gone where I intended to go, but I think I have ended up where I needed to be.ฉันอาจจะไปไม่ถึงที่ที่ฉันตั้งใจจะไป แต่ฉันก็ได้อยู่ในที่ที่ฉันต้องไป
Sometimes the questions are complicated and the answers are simple.บางทีคำถามซับซ้อนแต่คำตอบง่ายมาก
Today you are You, that is truer than true. There is no one alive who Youer than You.วันนี้คุณก็ยังเป็นคุณ นั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุด ไม่มีใครสามารถเป็นตัวคุณได้ดีไปกว่าคุณได้
I’m not afraid of death, I just don’t want to be there when it happens.ฉันไม่กลัวความตาย ฉันแค่ไม่อยากอยู่ที่นั่นเมื่อมันเกิดขึ้น
Sometimes people are beautiful, not in looks, not in what they say, just in what they are.บางครั้งความสวยของคนเราไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ ไม่ใช่ในสิ่งที่พูด แต่เป็นเพียงสิ่งที่พวกเขาเป็น
Life is like riding a bicycle, to keep your balance, you must keep moving.ชีวิตก็เหมือนกับการขี่จักรยาน เพื่อรักษาสมดุล ให้คุณต้องเคลื่อนที่ต่อไป
Reality continues to ruin my life.ความจริงยังคงทำลายชีวิตของฉันต่อไป
Things change and friends leave. Life doesn’t stop for anybody.สิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนไปและเพื่อน ๆ ก็จากไป ชีวิตไม่เคยหยุดเพื่อใคร
You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die.คุณควรเรียนรู้จากคู่แข่งของคุณ แต่อย่าเลียนแบบพวกเขา ถ้าคอยเลียนแบบเขาคุณอาจจะตาย
We are all in the gutter, but some of us are looking at the starsเราทุกคนเดินในท่อระบายน้ำ แต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่มองเห็นดวงดาว
Be who you are and say what you mean, because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind.เป็นตัวของตัวเองและพูดในสิ่งที่คุณอยากพูดเพราะคนที่รู้สึกเสียใจไม่มีความหมาย และคนที่มีความหมายจะไม่รู้สึกเสียใจ
This too, shall pass!ทุกสิ่งจะผ่านพ้นไป
Keep your eyes on the stars and your feet on the ground.หันไปมองดวงดาวและให้เท้าของคุณสัมผัสกับพื้น
The only person you should try to be better than is the person you were yesterday.คนที่คุณควรพยายามทำให้ดีกว่าเขาคือคนที่คุณเป็นเมื่อวานนี้ 
Life is not fair, get used to it.ชีวิตไม่ยุติธรรม จงชินกับมันซะ
Life is like a coin. You can spend it anyway you wish, but you only spend it once.ชีวิตก็เหมือนเหรียญคุณสามารถใช้ได้ตามใจปรารถนา แต่คุณสามารถใช้มันได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
Today is hard, tomorrow will be worse but the day after tomorrow will be sunshine.ถ้าหากวันนี้ยาก พรุ่งนี้จะแย่กว่า แต่มะรืนนี้จะมีแดดจัด
Your voice can change the worldเสียงของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้
Keep your eyes on the stars and your feet on the ground.หันไปมองดวงดาวและให้เท้าของคุณสัมผัสลงกับพื้น
Be who you are and what you feel, because those who mind don’t matter, and those who matter don’t mindเป็นตัวของตัวเองและพูดในสิ่งที่คุณรู้สึกได้เพราะไม่ต้องสนใจคนที่เข้ามาวุ่นวาย คนที่เห็นด้วยจะมองว่ามันไม่ใช่ปัญหา
Don’t compromise yourself.ไม่ต้องประนีประนอมกับตัวเองให้มากนัก
Your future depends on many things, but mostly on you.อนาคตของคุณขึ้นอยู่กับหลายสิ่งหลายอย่าง แต่ก็ขึ้นอยู่กับคุณเป็นหลัก
Love yourself unconditionally, just as you love those closest to you despite their faults.รักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไข เช่นเดียวกับการรักคนใกล้ตัวแม้ว่าพวกเขาจะมีข้อบกพร่องก็ตาม
Accept responsibility for your life. Know that it is you who will get you where you want to go, no one else.รับผิดชอบต่อชีวิตของคุณ ต้องรู้ว่าตัวคุณเป็นคนที่พาตัวเองไปสู่จุดหมายปลายทางไม่ใช่คนอื่น
To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment.การเป็นตัวของตัวเองในโลกที่พยายามเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นคนอื่นคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
Nothing in life is to be feared, it’s to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less.ชีวิตไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัว แต่เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจนี่คือเวลาที่เราเข้าใจชีวิตดีขึ้นเพื่อลดความกลัวลง
Success always comes to those who dare to act and seldom comes close to those who are tô coward to take the consequences.ความสำเร็จมักมาเยือนผู้ที่กล้าลงมือทำ แต่ไม่ค่อยมาเยือนคนขี้ขลาดที่ไม่กล้ายอมรับผลที่ตามมา
Enjoy the little things in life for one day you’ll look back and realize they were the big things.มีความสุขกับสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิต แล้ววันหนึ่งเมื่อมองย้อนกลับไปและตระหนักว่าสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่
When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.เมื่อชีวิตมีหลายสาเหตุที่ทำให้คุณร้องไห้ จงแสดงให้ชีวิตเห็นว่าคุณก็มีอีกหลายเหตุผลที่จะยิ้ม
Don’t wait for the perfect moment, take the moment and make it perfect.อย่ารอถึงช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยม จงทำให้ทุกช่วงเวลาสมบูรณ์แบบ
People have different reasons for the way they live their life. You cannot put everyone’s reasons in the same box.ทุกคนมีเหตุผลที่แตกต่างกันในการใช้ชีวิต คุณไม่สามารถกำหนดเหตุผลทั้งหมดเหล่านั้นอย่างเท่าเทียมกันได้
Don’t cry over the past, it’s gone. Don’t stress about the future, it hasn’t arrived. Live in the present and make it beautiful.อย่าร้องไห้ให้กับอดีตที่ผ่านไป และอย่ากังวลกับอนาคตเพราะมันยังไม่เกิดขึ้น อยู่กับปัจจุบันและทำให้ทุกสิ่งที่มีความหมาย
It’s better to cross the line and suffer the consequences than to just stare at the line for the rest of your life.ก้าวข้ามขีดจำกัดและยอมรับผลที่ตามมา ดีกว่าแค่จ้องมองและไม่ทำอะไรเลยไปตลอดชีวิต
Life is not about waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance in the rain.ชีวิตไม่ใช่การรอคอยให้เอาชนะความยากลำบาก แต่มันเป็นการที่คุณเรียนรู้วิธีเอาชนะความยากลำบากเหล่านั้นอย่างไร
Stay hungry, stay foolish.จงหิว จงโง่เขลา
A person who never made a mistake never tried anything new.คนที่ไม่เคยทำผิดจะไม่มีวันกล้าทำสิ่งใหม่ๆ
The way to get started is to quit talking and begin doing.วิธีเริ่มต้นคือการหยุดพูดถึงปัญหานั้นและเริ่มทำมัน
Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.เวลามีจำกัด อย่าไปเสียเวลากับชีวิตของคนอื่น
Success is most often achieved by those who don’t know that failure is inevitable.ความสำเร็จจะมาเยือนผู้ที่รู้ว่าความยากลำบากเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why.สองวันที่สำคัญที่สุดของชีวิตคือวันที่คุณเกิด และวันที่คุณรู้ว่าคุณเกิดมาทำไม
Believe that life is worth living and your belief will help create the fact.เชื่อว่าชีวิตนี้มีค่าควรแก่การมีชีวิตอยู่ และความเชื่อนั้นจะสร้างความเป็นจริงขึ้นมา
Life is what happens to us while we are making other plans.ชีวิตคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในขณะที่วางแผนอื่น
Difficulties in your life don’t come to destroy you, but to help you realize your hidden potential.ความยากลำบากในชีวิตของคุณไม่ได้เข้ามาเพื่อเอาชนะคุณ แต่มาเพื่อช่วยให้คุณตระหนักถึงศักยภาพของตัวเอง
If God brings you to it, he will bring you through it.หากพระเจ้านำคุณมา พระองค์ก็จะทรงนำคุณให้ผ่านมันไปได้
God has a purpose for your pain, a reason for struggle and a gift for your faithfulness. Don’t give up.พระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกสิ่ง ทุกความเจ็บปวดมีเหตุผล ทุกความทุกข์มีสาเหตุ และความศรัทธาจะได้รับรางวัลเป็นของประทาน อย่ายอมแพ้
You only live once but you do it right once is enough.เรามีชีวิตอยู่เพียงครั้งเดียวแต่ถ้าเราใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง ครั้งเดียวก็เพียงพอแล้ว
Your life is your message to the world. Make sure it’s inspiring.ชีวิตของคุณคือข้อความที่คุณส่งมายังโลกนี้ มาเผยแพร่ข้อความเชิงบวกกันเถอะ
Rise up, start fresh, see the bright opportunity in each new day.จงเชิดหน้าขึ้น เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง และลืมตาดูโอกาสที่อยู่ตรงหน้าคุณในทุกวันใหม่
Always end the day with a positive thought. No matter how hard things were, tomorrow’s a fresh opportunity to make it better.สิ้นสุดวันด้วยความคิดเชิงบวกไม่ว่าเรื่องจะยากแค่ไหน พรุ่งนี้ก็เป็นโอกาสใหม่ในการทำสิ่งที่ดีกว่าเสมอ
To be inspired is great, to inspire is incredible.การได้รับแรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่ดี และการสามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ก็เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม
Challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful.ความท้าทายคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตน่าสนใจ และการเอาชนะความท้าทายคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมาย
Life is without meaning. You bring meaning to it. The meaning of life is whatever you ascribe it to be. Being alive is the meaning.ชีวิตไม่มีความหมาย ความหมายของชีวิตอยู่ในตัวคุณ วาดด้วยมือของคุณเอง และการมีชีวิตอยู่เป็นสิ่งที่มีความหมายที่สุด
To believe in immortality is one thing, but it is first needful to believe in life.ก่อนที่จะเชื่อในความเป็นอมตะ สิ่งแรกที่ควรเชื่อคือเชื่อในชีวิต
Just trust yourself, then you will know how to live.ตราบใดที่คุณมีศรัทธาในตัวเอง คุณจะรู้ว่าต้องทำอะไรในชีวิต
Whatever we are, whatever we make of ourselves, is all we will ever have and that, in its profound simplicity, is the meaning of life.อะไรก็ตามที่เราเป็น สิ่งที่เราสร้างขึ้นและทุกอย่างที่เรามี โดยพื้นฐานแล้วมันคือความหมายของชีวิต
Love is our true destiny. We do not find the meaning of life by ourselves alone we find it with another.ความรักคือจุดมุ่งหมายที่แท้จริงสำหรับชีวิต เราไม่สามารถค้นหาความหมายของชีวิตได้หากไม่มีเนื้อคู่
Life is a fairy tale. Live it with wonder and amazement.ชีวิตนี้คือเทพนิยาย ดังนั้นจงใช้ชีวิตด้วยความมหัศจรรย์และปาฏิหาริย์
Do not fear failure but rather than fear not trying.ความล้มเหลวไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเท่าการไม่พยายาม
Life takes on meaning when you become motivated, set goals and charge after them in an unstoppable manner.ชีวิตนี้จะมีความหมายเมื่อคุณมีกำลังใจ เป้าหมาย และความมุ่งมั่นที่จะไล่ตามมันไปให้ถึงที่สุด
The first thing to do in life is to do with purpose what one purpose to do.สิ่งแรกที่คุณต้องทำในชีวิตคือการทำตามเหตุผลซึ่งมีเพียงหนึ่งเหตุผลที่ทำมัน
Everything in life is most fundamentally a gift. And you receive it best and you live it best by holding it with very open hands.ทุกสิ่งในชีวิตคือของขวัญ หากคุณยอมรับ คุณจะได้รับของขวัญที่งดงามที่สุด
To be what we are, and to become what we are capable of becoming, is only end of life.จุดหมายเดียวในชีวิตคือการมีชีวิตอยู่อย่างแท้จริงและเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุด
The meaning of life is not only to exist, to survive, but to move ahead, to go up, to achieve, to conquer.เราอาศัยอยู่ในโลกนี้ไม่เพียงแต่เพื่อความอยู่รอดเท่านั้น แต่ยังเพื่อการเติบโต ความสำเร็จ และการพิชิตอีกด้วย
The true meaning of life is to plant trees, under whose shade you do not expect to sit.ความหมายที่แท้จริงของชีวิตคือการปลูกต้นไม้โดยไม่หวังที่จะนั่งพักผ่อนใต้ร่มไม้นั้น
Doing what you love is the cornerstone of having abundance in your life.การทำในสิ่งที่คุณรักเป็นรากฐานของการมีชีวิตที่มีความหมาย
If your dreams do not scare you, they are not big enough.ความฝันที่ไม่ทำให้คุณลังเล คือความฝันที่ไม่ใหญ่พอ
If you don’t follow your heart, you might spend the rest of your life wishing you had.ตอนนี้หากคุณไม่ทำตามหัวใจของคุณ คุณจะต้องใช้ชีวิตที่เหลืออย่างเสียใจเพราะการตัดสินใจในวันนี้
I just wish people would realize that anything is possible if you try. Dreams are made if people try.ฉันหวังว่าผู้คนจะตระหนักว่าทุกสิ่งในชีวิตสำเร็จได้เพราะความพยายาม
A true test of character isn’t how you are on your best days but how you act on your worst days.หากคุณต้องการทราบนิสัยที่แท้จริงของคนอื่น อย่ามองตอนที่เขาทำดีที่สุด แต่ให้ดูว่าเขาประพฤติตนอย่างไรในวันที่คุณทำผิดพลาด
Without hard work, nothing grows but weeds.หากไม่มีความพยายาม ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากวัชพืช
Your dream doesn’t have an expiration date. Take a deep breath and try again.ความฝันไม่มีวันหมดอายุ ดังนั้นหายใจลึกๆ แล้วลองอีกครั้ง
You can never cross the ocean unless you have the courage to lose sight of the shore.คุณไม่สามารถข้ามมหาสมุทรได้ เว้นแต่คุณจะมีความกล้าที่จะละสายตาจากชายฝั่ง
Failure is not the opposite of success. It is a part of success.ความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่ตรงกันข้ามกับความสำเร็จ มันเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ
Let your faith be bigger than your fear.ให้ศรัทธาของคุณใหญ่กว่าความกลัวของคุณ
Do not pray for easy life, pray for the strength to endure a difficult one.อย่าปรารถนาที่จะมีชีวิตที่เรียบง่าย แต่จงอธิษฐานขอความเข้มแข็งเพื่อเอาชนะความยากลำบากของชีวิต
Before defining what you want, know who you are.ก่อนที่จะตัดสินใจว่าคุณต้องการอะไร ให้พิจารณาว่าคุณเป็นใคร
Keep your eyes in the stars and your feets on the ground.หันไปมองดวงดาวและเท้าของคุณสัมผัสลงกับพื้น
Even if you are on the right track, you’ll get run over if you just sit there.แม้ว่าเราจะมาถูกทาง ก็อาจถูกเบียดตกไปได้ถ้ามัวยืนอยู่เฉย ๆ
The best things in life make you sweaty.สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อและน้ำตา
Life is problems. Loving is solving problems.ชีวิตคือชุดของปริศนา ความรักคือคำตอบของปริศนาเหล่านั้น
Look at the stars. See their beauty. And in that beauty, see yourself.มองดวงดาวสัมผัสถึงความงามของมัน มองเข้าไปในใจของคุณเพื่อดูความงามของคุณเอง
Everyone now knows how to find the meaning of life within himself.ใครๆ ก็รู้วิธีค้นหาความหมายของชีวิตในตัวเอง
Be a lover of the world, it is the only way to survive in it.เป็นที่รักของโลกใบนี้เพราะนั่นคือหนทางเดียวที่จะอยู่รอด
A life without cause is a life without effect.การมีชีวิตอยู่โดยปราศจากเหตุผลเป็นเพียงการดำเนินชีวิตอย่างไร้ความหมาย
However vast the darkness, we must supply our own light.ไม่ว่าข้างนอกนั้นจะมืดมิดเพียงใด เราควรส่องแสงให้ตัวเราเอง
The pure power of a life can manifest as beatitude, or as an unspeakable sheer violence.ในสายตาของแต่ละคน ชีวิตนี้อาจเป็นพรหรืออาจเป็นความทุกข์ทรมานไม่รู้จบก็ได้
Stop making excuses and start doing what makes you profoundly happy.หยุดหาข้อแก้ตัวและเริ่มทำสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุข
No one could teach you to be you… until now.ไม่มีใครสามารถบอกให้คุณเห็นว่าจะใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์ต่อตัวเองได้อย่างไร นอกจากตัวคุณเอง
Why settle for anything less than total life fulfillment. Start by filling yourself up with you.ทำไมคุณถึงยอมใช้ชีวิตให้ผ่านๆไป ในเมื่อคุณสามารถเริ่มต้นใช้ชีวิตให้ดีที่สุดในวันนี้ได้
A life without concrete products is a meaningless one.การมีชีวิตอยู่โดยไม่สร้างคุณค่าใดๆ ถือเป็นการมีชีวิตที่ไร้ความหมาย
Sometimes the questions are complicated and the answers are simple.บางทีคำถามซับซ้อนมากแต่คำตอบนั้นก็ง่ายมาก
It is better to be hated for what you are now than to be loved for you are not.การถูกเกลียดในสิ่งที่คุณเป็นดีกว่าถูกรักในสิ่งที่คุณไม่ได้เป็น
Life is a progress, and not a station.ชีวิตคือกระบวนการ ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง
Do not watch the clock. Do what it does, keep going.อย่าดูนาฬิกาเด็ดขาด เราต้องทำเหมือนนาฬิกาซึ่งเดินอยู่เสมอ
Most important thing in life is learning how to fall.บทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนี้คือการเรียนรู้ความล้มเหลว
No pain, no gain

>>> Read more: 100+ คําให้กําลังใจ ภาษาอังกฤษ สั้นๆ

ประโยคภาษาอังกฤษช่วยมีความคิดเชิงบวก

ภาษาอังกฤษภาษาไทย
It’s just a bad day not a bad life.มันเป็นแค่วันแย่ๆ ไม่ใช่ชีวิตแย่ๆ
It’s never too late to start again.ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
Be yourself no matter whatever they say.จงเป็นตัวของตัวเองไม่ว่าใครจะพูดยังไงก็ตาม
A good beginning makes a good ending.การเริ่มต้นที่ดีส่งผลให้มีการสิ้นสุดที่ดี
We do not have a great day, we MAKE a great day.เราอาจจะไม่มีวันที่ดี แต่เราสร้างวันที่ดีได้
I know I’m not the BEST but I’m Trying MY BEST.ฉันรู้ ฉันอาจไม่ได้ดีที่สุด แต่ฉันจะพยายามอย่างดีที่สุด
Never cry for the same reason.จงอย่าร้องไห้เพราะเหตุผลเดิมๆ
Don’t just be good to others, be good to you.อย่าทำดีแค่กับคนอื่น ทำดีกับตัวเองด้วย
Let your past make you better not bitter.ให้อดีตทำให้คุณเป็นคนที่ดีกว่าเดิม ไม่ใช่ทุกข์ใจกว่าเดิม
Stay strong the weekend is coming.เข้มแข็งไว้ สุดสัปดาห์กำลังจะมาถึงแล้ว
Life isn’t perfect but your outfit can be.ชีวิตไม่เพอร์เฟค แต่เราแต่งตัวให้เพอร์เฟคได้
Happy is the new rich.การมีความสุขก็คือความร่ำรวยในอีกรูปแบบหนึ่งนั่นแหละ
Everyday is a fresh start.ทุกวันคือการเริ่มต้นใหม่ที่ดี
What is coming is better than what is gone.สิ่งที่กำลังจะมาถึงนั้นย่อมดีกว่าที่สิ่งผ่านไปแล้วแน่นอน
It’s the little things in life.มันก็แค่สิ่งเล็กน้อยในชีวิตเท่านั้นแหละ
Tomorrow starts right now.วันพรุ่งนี้คือเริ่มตั้งแต่ตอนนี้
Don’t go through life, grow through life.อย่าปล่อยให้ชีวิตผ่านไป จงเติบโตไปพร้อมมัน
Laughter really IS the best medicine!เสียงหัวเราะเป็นยาที่ดีที่สุดจริงๆ!
The best kind of makeup is happiness.เมคอัพที่ดีที่สุดคือรอยยิ้มแห่งความสุข
Happiness depends upon ourselves.ความสุขขึ้นอยู่กับตัวเราเอง
Today was good. Tomorrow will be better.วันนี้ดีแล้ว วันพรุ่งนี้จะดีขึ้นไปอีก!
Whoever is happy will make others happy too.ใครก็ตามที่มีความสุข ก็จะทำให้คนอื่น ๆ มีความสุขเช่นกัน
Today is a good day to try.วันนี้เป็นวันที่ดีที่จะได้ลองทำอะไรใหม่ๆ
ประโยคภาษาอังกฤษช่วยมีความคิดเชิงบวก

ประโยคภาษาอังกฤษที่ช่วยให้เรารักตัวเองมากขึ้น

ภาษาอังกฤษภาษาไทย
Self Love is Key To Life.การรักตัวเองเป็นกุญแจสำคัญในชีวิต
Make your happiness a priority.จงให้ความสุขของคุณมีความสำคัญที่สุด
Simply be, and appreciate being.เพียงแค่เป็นตัวเองและชื่นชมการเป็นตัวเอง เท่านั้นพอ
Simply Being Myself.แค่เป็นตัวของตัวเอง
Loving yourself isn’t vanity; it’s sanity.การรักตัวเองไม่ใช่เรื่องไร้สาระ มันคือความสุข
Talk to yourself like someone you love.พูดคุยกับตัวเองเหมือนคนที่คุณรัก
Make yourself a priority.จงทำให้ตัวเองมีความสำคัญที่สุด
Work on you, for you.ทำด้วยตัวเอง เพื่อตัวคุณเอง
If you have the ability to love, love yourself first.หากคุณมีโอกาสได้รักรัก ก็จงรักตัวเองก่อน
Do your thing and don’t care if they like it.ทำในสิ่งที่คุณสนใจและไม่ต้องสนใจว่าพวกเขาจะชอบหรือไม่
ประโยคภาษาอังกฤษที่ช่วยให้เรารักตัวเองมากขึ้น

ประโยคภาษาอังกฤษที่สร้างแรงบันดาลใจ

ภาษาอังกฤษภาษาไทย
The best preparation for tomorrow is doing your best today.การเตรียมตัวที่ดีที่สุดสำหรับวันพรุ่งนี้ คือ การทำวันนี้ให้ดีที่สุด
Nothing is impossible, the word itself says ‘I’m possible’!ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ มีแต่คำว่า “I’m possible” (เป็นไปได้)
If you cannot do great things, do small things in a great way.หากคุณไม่สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ จงทำสิ่งเล็กๆ ในแบบที่ยิ่งใหญ่
All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.ทุกความฝันสามารถเป็นจริงได้ ถ้าเรากล้าที่จะไล่ตามมัน
If opportunity doesn’t knock, build a door.หากโอกาสไม่เข้ามาหา เราจงสร้างประตูให้มัน
The secret of success is getting started.ความลับของความสำเร็จคือการเริ่มทำทันที
Everything you can imagine is real.ทุกสิ่งที่คุณจินตนาการได้นั้นมีจริง
Defeat is simply a signal to press onward.ความล้มเหลวเป็นเพียงสัญญาณให้ก้าวต่อไปข้างหน้า
Life is a story. Make yours the best seller.ชีวิตคือเรื่องราว งั้นมาเปลี่ยนเรื่องราวชีวิตของคุณให้เป็นหนังสือขายดีที่สุด
Life always offers you a second chance. It’s called tomorrow.ชีวิตให้โอกาสคุณครั้งที่สองเสมอ มันเรียกว่าพรุ่งนี้
ประโยคภาษาอังกฤษที่สร้างแรงบันดาลใจ

ประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความพยายาม

ภาษาอังกฤษภาษาไทย
Where there is a will, there is a way.ที่ใดมีความปรารถนาอันแรงกล้า ที่นั่นย่อมมีหนทางเสมอ
Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspirationการเป็นอัจฉริยะ ประกอบด้วยแรงบันดาลใจ 1% และหยาดเหงื่ออีก 99%
On the way to success, there is no trace of lazy menบนเส้นทางสู่ความสำเร็จ ไม่มีร่องรอยของคนเกียจคร้าน
I can accept failure, everyone fails at something. But I can’t accept not trying.ฉันยอมรับความล้มเหลวได้ ทุกคนเคยล้มเหลวแต่ฉันไม่ยอมรับการไม่พยายาม
A winner never stops trying.ผู้ที่ชนะไม่เคยหยุดความพยายาม
Nothing is too small to know, and nothing too big to attempt.ไม่มีอะไรเล็กเกินไปที่จะรู้ ไม่มีอะไรใหญ่เกินไปที่จะลอง
Life doesn’t require that we be the best, only that we try our best.ชีวิตไม่ต้องการให้เราดีที่สุด ขอแค่เราพยายามให้ดีที่สุดเท่านั้น
Set your target and keep trying until you reach it.ตั้งเป้าหมายและพยายามต่อไปจนกว่าคุณจะบรรลุเป้าหมายได้
We can’t insure success, but we can deserve it.เราไม่สามารถรับประกันความสำเร็จได้ แต่เราสมควรได้รับมัน

รวบรวมประโยคภาษาอังกฤษที่ปลอบใจและให้กำลังใจตามสถานการณ์เฉพาะ

ทำอย่างไรเพื่อปลอบใจตัวเอง? เมื่อความรักพังทลายลง

ห้กำลังใจ เมื่อความรักพังทลายลง
 • I’m here if you want to talk. (ฉันอยู่ตรงนี้นะ ถ้าเธออยากระบาย)
 • Look on the bright side. At least you still have me. (มองในแง่ดีไว้ อย่างน้อยเธอก็ยังมีชั้นอยู่นะ)
 • Let yourself feel all the feelings and let your emotions out. (ปล่อยให้ตัวเองได้ซึมซับความรู้สึกเถอะนะ ปลดปล่อยอารมณ์นั้นออกมา)
 • Don’t lose hope. (อย่าสิ้นหวังไปนะ)
 • This feeling won’t last forever. (ความรู้สึกแย่ๆแบบนี้ไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดหรอกนะ)
 • Having a failed relationship is not a reflection of your worth. (ความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวไม่ได้สะท้อนคุณค่าของเธอเลย)

ให้กำลังใจในการเรียนรู้ งานที่ทำแล้วล้มเหลว

 • I’m here for you if you need anything. (ฉันอยู่ตรงนี้นะไม่ว่าเธอต้องการอะไร)
 • Everyone fails at some point. I know that you will all get through it. (ทุกคนสามารถล้มเหลวกันได้ ฉันรู้ว่าเธอจะผ่านมันไปได้)
 • I’m so sorry to hear that you are having difficulties. You’re so smart and resourceful; I know you’ll get through this situation. (ฉันเสียใจมาก ๆ ที่คุณกำลังเจอกับความยากลำบาก คุณเป็นคนที่ฉลาดและมีไหวพริบดี คุณจะผ่านสถานการณ์เหล่านี้ไปได้ (ประโยคนี้เหมาะสำหรับพูดกับแฟน หรือ คู่สามีภรรยา)
 • How about we go for a walk? It’ll get your mind off of things and let you recharge a little bit. (เราไปเดินเล่นกันไหม? มันจะช่วยให้สมองของเธอปลอดโปร่งและเติมพลังให้เธอได้บ้าง)

คำพูดปลอบใจภาษาอังกฤษกับคนที่ตกงานและถูกไล่ออก

คำพูดปลอบใจภาษาอังกฤษกับคนที่ตกงานและถูกไล่ออก
 • Hang in there. I know the right position is out there waiting for you. (สู้ต่อไปอีกหน่อย ฉันเชื่อว่าตำแหน่งที่เหมาะสมกำลังรอคุณอยู่)
 • My condolences on your job loss. Try to see this as an opportunity for growth as you figure out your next move. (อย่าเสียใจที่คุณไม่ได้งาน พยายามมองว่านี่จะเป็นโอกาสในการเติบโตก้าวต่อไป)
 • I feel terrible about what happened. Let’s talk about how I can help you. (ฉันรู้สึกแย่มากกับสิ่งที่เกิดขึ้น มาคุยกันดีกว่าว่าฉันจะช่วยคุณได้อย่างไร)
 • You’re not alone in this. You’ve got me to lean on. (คุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะ คุณยังมีฉันให้พึ้งพามา)

คำพูดที่ให้กำลังใจกับคนที่จะสอบหรือคนที่กำลังสัมภาษณ์งาน

คำพูดที่ให้กำลังใจกับคนที่จะสอบหรือคนที่กำลังสัมภาษณ์งาน
 • Good luck on your exams! (ขอให้คุณโชคดีในการสอบนะ!)
 • Wishing you all the best on your test! (ขออวยพรให้เธอประสบความสำเร็จในการสอบนะ!)
 • Go get ’em, tiger! (ไปเอามันมาเลย ไอ้เสือ)
 • You’ve got this. I believe in you. (เธอทำได้ ฉันเชื่อในตัวเธอนะ)
 • Good luck today! I know you’ll do great. (วันนี้เป็นวันดี ฉันรู้ว่าเธอจะทำได้ดีมาก)

คำพูดสร้างแรงบันดาลใจขณะเจ็บป่วย

 • Get well หมายถึง การฟื้นตัว มักพูดว่า “get well soon” สำหรับคนที่เจ็บป่วยทั่วไปหรือบาดเจ็บ แต่ไม่เหมาะสมกับผู้ป่วยระยะยาว หรือระยะสุดท้าย เพราะพวกเขาไม่สามารถฟื้นตัวได้ในเร็ววัน
 • Feel better หมายถึง รู้สึกดี บางครั้งการบอกใครสักคนให้ “รู้สึกดีขึ้น” ได้กำลังใจมากกว่าบอกว่า “หายดี” เสียอีก เช่น I hope you feel better soon! ฉันหวังว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นนะ
 • Hope … goes away soon หมายถึง หวังว่า…จะหายไปในไม่ช้า 

เช่น Hope the pain from your surgery goes away soon. 

หวังว่าความเจ็บปวดจากการผ่าตัดของคุณจะหายไปโดยเร็ว

 • I wish you a fast/ quick/ speedy/ easy recovery หมายถึง การฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว

เช่น Wishing Lisa a fast recovery หวังว่าลิซ่าจะฟื้นตัวโดยเร็ว 

คำพูดสร้างแรงบันดาลใจขณะเจ็บป่วย

เมื่อเพื่อนร่วมงานป่วย

 • Get well soon. Don’t worry, I’ll take care of everything while you’re gone. (หายไว ๆ นะ ไม่ต้องห่วง ฉันจะดูแลทุกอย่างในตอนที่เธอไม่อยู่เอง)
 • Get well soon! Work is no fun without you. (หายไว ๆ นะ ทำงานไม่สนุกเลยถ้าไม่มีเธอ)
 • It’s so easy to get sick in our line of work. Rest up and get better soon! (ในสายงานแบบเราง่ายมากที่จะเจ็บป่วย พักผ่อนให้เต็มที่และหายไว ๆ นะ)

>>> Read moreวิธีพูด Get well soon ช่วยให้คุณพูดภาษาอังกฤษเพราะขึ้น

เพื่อนสนิทหรือสมาชิกในครอบครัวป่วย

 • We’ll get through this together. I’m always here for you. (เราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน ฉันอยู่ตรงนี้เสมอนะ)
 • You can get through this, and I’ll be right here with you. We’re a team. (คุณผ่านมันไปได้ แล้วฉันจะอยู่ตรงนี้กับคุณ พวกเราเป็นทีมเดียวกันนะ)
 • What can I do to be helpful right now? I’m there for you, and I hope you know that. (ในตอนนี้ฉันสามารถช่วยอะไรเธอได้บ้าง ฉันอยู่ตรงนั้นเพื่อเธอนะ และหวังว่าเธอจะรู้)
 • I hope for your speedy recovery and keep smiling, it will be over soon. (ฉันหวังว่าคุณจะฟื้นตัวไวและยิ้มเข้าไว้ มันจะหายในไม่ช้า)
 • You even look pretty when you are sick, but you look fantastic when you are healthy, so get a speedy recovery soon. (ขนาดเธอป่วยเธอยังดูสวยอยู่เลย แต่เธอสวยเริ่ดกว่าเดิมเมื่อเธอแข็งแรง ดังนั้น รีบหายป่วยไว ๆ นะ)
คำพูดสร้างแรงบันดาลใจขณะเจ็บป่วย

การปลอบใจกับคนที่เป็นมะเร็ง คีโมหรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย

 • I’m sorry to hear that you are going through this. (ฉันเสียใจอย่างยิ่งที่คุณต้องเผชิญกับความยากลำบากอะไรเช่นนี้)
 • I’m not sure what to say, but I want you to know I care. (ฉันไม่รู้ว่าจะพูดอะไร แต่ขอให้คุณรู้ไว้ว่าฉันเป็นห่วงนะ)
 • How are you doing? If you would like to talk about it, I’m here. (คุณเป็นอย่างไรบ้าง? ถ้าคุณอยากจะพูดถึงมัน ฉันอยู่ตรงนี้นะ)
 • You’re so important to me, and I’m so glad to have known you. You’re an incredible person (คุณสำคัญมากสำหรับฉัน และฉันก็ดีใจที่ได้รู้จักคุณ คุณเป็นคนที่น่าทึ่งคนหนึ่งเลยล่ะ)

การปลอบใจได้ใช้กับ “ผู้ป่วยซึมเศร้า”

 • It’s OK to not feel OK. (ไม่เป็นไรนะที่จะรู้สึกแย่ (ทุกคนมีทั้งวันที่ดีและไม่ดี)
 • I may not understand exactly how you feel, but you’re not alone. (ฉันอาจไม่เข้าใจความรู้สึกของเธอ แต่เธอไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะ)
 • I’m here for you, no matter what. (ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อเธอนะ ไม่ว่ายังไงก็ตาม)
 • Whenever you want to talk, I’ll listen. (เมื่อไหร่ก็ตามที่เธออยากพูด ฉันจะรับฟังนะ)

คำพูดปลอบใจให้เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานในวันที่แย่

คำพูดปลอบใจให้เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานในวันที่แย่
 • One more time and you’ll have it! (พยายามอีกครั้งแล้วคุณจะได้มันมา)
 • Look how far you’ve come! (ดูสิว่า คุณมาไกลแค่ไหน!)
 • I am so proud of how you handled such a difficult day. (ฉันภูมิใจมากที่คุณจัดการกับวันที่ยากลำบากเช่นนี้)
 • Yes, today was a bad day. Let’s make tomorrow better. (ใช่แล้ว วันนี้เป็นวันที่แย่ มาทำพรุ่งนี้ให้ดีกว่าเดิมกันเถอะ)

ประโยคให้กำลังใจเด็กๆ

 • I believe in you. (พ่อแม่เชื่อในตัวลูกนะ)
 • I am grateful to have you as my child. (ขอบคุณที่เกิดมาเป็นลูกของพ่อกับแม่นะ)
 • I know you can handle it. (พ่อแม่รู้ว่าลูกทำได้)
 • You’re on the right track now. (ตอนนี้ลูกมาถูกทางแล้วนะ)
 • You’ve solved the problem. (ลูกแก้ปัญหาได้แล้วนะ และผ่านมันมาได้แล้ว)
 • I’m proud of you. (พ่อแม่ภูมิใจในตัวลูกนะ)
 • I see you working and learning every day. (พ่อแม่เห็นลูกทำงานและเรียนรู้ในทุกๆ วันนะ)
 • Hey, you did it! (เฮ้ ลูกทำได้แล้ว!)
ประโยคให้กำลังใจเด็กๆ

ประโยคภาษาอังกฤษแสดงความเสียใจ

 • I can’t imagine how you feel right now. (ฉันนึกไม่ออกเลยว่าคุณรู้สึกอย่างไรในตอนนี้)
 • It’s hard to believe [person’s name] is gone. I’m so sorry. (ไม่น่าเชื่อว่า [ชื่อของผู้เสียชีวิต] จะจากไปแล้ว ฉันรู้สึกเสียใจ)
 • I’ll miss [person’s name]. (ฉันจะคิดถึง [ชื่อของผู้เสียชีวิต])
 • I’m not sure what to say. Just know that I’m very sorry. (ฉันไม่รู้จะพูดอะไร แต่ขอให้รู้ว่าไว้ว่าฉันเสียใจมาก)

คำพูดไว้อาลัยและให้กำลังใจผู้จากไป

 • My heart goes out to you during this difficult time. (ฉันส่งกำลังใจให้คุณเสมอในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้)
 • This is so sad! Please know I’m always here for you. (ช่างเป็นข่าวที่เศร้าจริงๆ ขอให้เธอรู้ไว้ว่าฉันยังอยู่ตรงนี้เสมอ)
 • How are you doing today? I am here for you. (วันนี้เป็นอย่างไรบ้าง ฉันอยู่ตรงนี้นะ)
 • I hope you’re doing OK today. (ฉันหวังว่าวันนี้เธอจะสบายดีนะ)
 • We’re praying that you find a way to get through this trying time. (พวกเราจะสวดมนต์ ขอให้เธอพบหนทางที่จะผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้นะ)
 • You can always hit me up to chat. Please don’t hesitate to reach out. (เธอทักมาคุยกับฉันได้เสมอนะ ติดต่อมาได้เลยไม่ต้องเกรงใจ)
 • Take your time. One day, you’ll find a way through this. (ไม่ต้องรีบร้อน วันนึงเธอจะผ่านเรื่องนี้ไปได้เอง)
คำพูดไว้อาลัยและให้กำลังใจผู้จากไป

ELSA Speak ได้รวบรวมประโยคฮีลใจภาษาอังกฤษในทุกสถานการณ์ให้กับทุกคนแล้ว หวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์กับคุณในการฝึกฝน การสนทนา และอย่าลืมติดตาม ELSA Speak เพื่อพบกับความรู้ดีๆ อีกเพียบนะ

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744บ