50 + คำอวยพรวัน ครบรอบแต่งงาน ภาษาอังกฤษ ที่มีความหมายที่สุด

ในบทความวันนี้ ELSA Speak ขอแนะนำคำอวยพรเนื่องในวัน ครบรอบแต่งงาน ภาษาอังกฤษ ที่ไพเราะที่สุด มาเรียนรู้ด้วยกันตอนนี้นะ

สารบัญ

ครบรอบแต่งงาน ภาษาอังกฤษ คืออะไร วลีบางคำที่คุณควรรู้

ครบรอบแต่งงาน ภาษาอังกฤษ คือ Wedding anniversary /ˈwedɪŋ ænɪvɜːrsəri/ ซึ่งเป็นโอกาสที่สำคัญมากสำหรับคู่รัก โดยทั้งคู่จะมีความสุขมากหากได้รับคำอวยพรที่มีความหมาย

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading
คำศัพท์ที่ต้องรู้ครบรอบแต่งงานภาษาอังกฤษ

Copper anniversary /ˈkɑːpər ˌænɪˈvɜːrsəri/: วันครบรอบทองแดง  (ครบรอบแต่งงาน 7 ปี)

Aluminium anniversary /ˌæljəˈmɪniəm ˌænɪˈvɜːrsəri/: วันครบรอบอลูมิเนียม  (ครบรอบแต่งงาน 10 ปี)

Silver wedding /ˌsɪlvər ˈwedɪŋ/: งานแต่งงานสีเงิน (ครบรอบแต่งงานปีที่ 25) – 

วลี silver wedding anniversary  ก็มีความหมายเช่นเดียวกัน

Ruby wedding /ˌruːbi ˈwedɪŋ/: งานแต่งงานทับทิม (ครบรอบแต่งงาน 40 ปี)

Golden wedding /ˌɡəʊldən ˈwedɪŋ/: งานแต่งงานสีทอง (ครบรอบแต่งงานปีที่ 50) – วลี Golden wedding anniversary  ก็มีความหมายเช่นเดียวกั

Diamond wedding /ˌdaɪmənd ˈwedɪŋ/: งานแต่งงานเพชร (ครบรอบแต่งงานปีที่ 60)

คำอวยพรวัน ครบรอบแต่งงาน ภาษาอังกฤษ 1 ปี

หนึ่งปีเป็นเวลาที่ไม่นานนัก แต่เป็นเวลาใหม่และหวานสำหรับคู่รัก  ต่อไปนี้คือความปรารถนาบางประการสำหรับกิจกรรมนี้นะ

คำอวยพรวันครบรอบแต่งงาน 1 ปี ภาษาอังกฤษสำหรับภรรยา/สามี

 • Happy first anniversary! I look forward to spending many more years with you in our home together.

ฉลองวันครบรอบแต่งงาน 1 ปีของเรา ฉัน ผมหวังว่าเราจะอยู่ด้วยกันไปอีกหลายปี

 • It’s such a blessing to have you in my life! Happy first anniversary! 

ช่างเป็นพรที่มีคุณในชีวิตของฉัน! สุขสันต์วันครบรอบปีแรก!

 • After the first year of living together, we have shared so many special moments. Let’s continue to create more sweet moments together. Happy first anniversary! 

หลังจากปีแรกที่อยู่ด้วยกัน เราได้แบ่งปันช่วงเวลาพิเศษมากมาย มาสร้างช่วงเวลาแสนหวานด้วยกันต่อไปนะ สุขสันต์วันครบรอบปีแรก!

 • I feel so lucky to call you my husband/wife. Please continue to be by my side for many more years.

ฉัน/ผมรู้สึกโชคดีมากที่ได้เรียกคุณว่าสามี/ภรรยา ได้โปรดอยู่เคียงข้างฉันต่อไปอีกหลายปีนะ

 • I get so much emotion, happiness, joy and excitement… when I’m with you. Wishing to share those for another year or so.

ฉัน/ผมรู้สึกมีความสุข สนุกสนาน และตื่นเต้นมากเมื่อได้อยู่กับคุณ ฉัน/ผมหวังว่าจะได้แบ่งปันความรู้สึกเหล่านั้นกับคุณในอีกหลายปีข้างหน้า

 • May our beautiful bond last forever! Happy wedding anniversary, my love. 

ขอให้สายสัมพันธ์อันสวยงามของเราคงอยู่ตลอดไป! สุขสันต์วันครบรอบแต่งงานของฉัน/ผม

คำอวยพรวันครบรอบแต่งงาน 1 ปีภาษาอังกฤษสำหรับเพื่อนๆ

 • Seeing how you two have loved each other over the past year, I believed in true love. Happy wedding anniversary.

เห็นคุณสองคนรักกันมากในปีที่ผ่านมา ฉันเชื่อในรักแท้แล้ว  สุขสันต์วันครบรอบแต่งงานนะ

 • Happy wedding anniversary. May you two live happily ever after!

สุขสันต์วันครบรอบแต่งงาน ขอให้คุณทั้งสองมีความสุขตลอดไปนะ

 • Happy wedding anniversary. Surely your love will last many more years!

สุขสันต์วันครบรอบแต่งงาน ความรักของคุณจะคงอยู่ไปอีกหลายปีอย่างแน่นอน

 • I told you on your wedding day, today I want to repeat, you two make the best couple in the world. Happy wedding anniversary!

ฉันบอกคุณแล้วในวันแต่งงานของคุณ วันนี้ฉันอยากจะย้ำอีกครั้ง คุณสองคนเป็นคู่รักที่ดีที่สุดในโลก สุขสันต์วันครบรอบแต่งงานนะ

 • Watching the two of you is so inspiring. Happy wedding anniversary!

การดูคุณสองคนเป็นแรงบันดาลใจมาก สุขสันต์วันครบรอบแต่งงานนะ

elsa speak official

คำอวยพรวัน ครบรอบแต่งงาน ภาษาอังกฤษ 3 ปี

คำอวยพรวันครบรอบแต่งงาน 3  ปี ภาษาอังกฤษสำหรับภรรยา/สามี

 • Thanks for joining me on this beautiful life journey. Happy wedding anniversary!

ขอบคุณที่ร่วมเดินทางชีวิตที่สวยงามนี้กับฉัน สุขสันต์วันครบรอบแต่งงาน

 • The past three years have made me realize, life without you would be life without love. I love you, happy anniversary!

3 ปีที่ผ่านมาทำให้ฉัน/ผมรู้ว่า ชีวิตที่ไม่มีเธอ ก็เหมือนชีวิตที่ปราศจากความรัก ฉัน/ผมรักคุณ สุขสันต์วันครบรอบ

 • I am the luckiest in the world because I have you in my life. Please continue to be by my side for many more years. Happy wedding anniversary!

ฉัน/ผมโชคดีที่สุดในโลกเพราะมีคุณอยู่ในชีวิต ได้โปรดอยู่เคียงข้างฉันต่อไปอีกหลายปีนะ สุขสันต์วันครบรอบแต่งงานของเรา

 • For the past three years, you have made me feel joy and happiness. This is a wonderful journey that I want to continue forever. I love you. Happy wedding anniversary!

ตลอดสามปีที่ผ่านมา คุณทำให้ฉัน/ผมรู้สึกสนุกและมีความสุข นี่เป็นการเดินทางที่ยอดเยี่ยมที่ฉัน/ผมอยากจะทำต่อไปตลอดไป ฉัน/ผมรักคุณ สุขสันต์วันครบรอบแต่งงานของเรา

คำอวยพรวันครบรอบแต่งงาน 3 ปีภาษาอังกฤษสำหรับเพื่อนๆ

 • Supporting, loving, and counting on each other makes your marriage so nice and strong! And you two continue to do it. Happy wedding anniversary, my dear.

การสนับสนุน ความรัก และการพึ่งพาซึ่งกันและกันทำให้ชีวิตสมรสของคุณดีและแข็งแกร่ง! และคุณสองคนยังคงทำมันต่อไป สุขสันต์วันครบรอบแต่งงานนะ

 • Best greetings and happy Anniversary wishes to the most beautiful couple I have ever known! 

คำทักทายที่ดีที่สุดและคำอวยพรวันครบรอบที่มีความสุขให้กับคู่รักที่สวยที่สุดที่ฉันเคยรู้จัก

ครบรอบแต่งงาน ภาษาอังกฤษ- คำอวยพรวันครบรอบแต่งงาน 3 ปี
 • You two had a great journey. Happy wedding anniversary, my dear.

คุณสองคนมีการเดินทางที่ยอดเยี่ยม  สุขสันต์วันครบรอบแต่งงานนะ

 • I always knew you two were made for each other, you proved me right. Happy wedding anniversary!

ฉันรู้เสมอว่าคุณสองคนถูกสร้างมาเพื่อกันและกัน คุณพิสูจน์แล้วว่าฉันคิดถูก สุขสันต์วันครบรอบแต่งงานนะ

คำอวยพรวันครบรอบแต่งงาน 5  ปีภาษาอังกฤษ

 5 ปียังเป็นก้าวสำคัญของการแต่งงานเมื่อในเวลานี้ครอบครัวเล็ก ๆ มีสมาชิกที่เป็นเด็ก  มาดูคำอวยพรวันครบรอบแต่งงานภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดสำหรับโอกาสนี้นะ

คำอวยพรวัน ครบรอบแต่งงาน ภาษาอังกฤษ 5  ปี สำหรับภรรยา/สามี

 • Happy 5th anniversary to my love. You are a wonderful mother/father and the perfect wife/husband. I love you.

สุขสันต์วันครบรอบ 5 ปีที่รักของฉัน/ผม คุณเป็นแม่/พ่อที่ยอดเยี่ยมและเป็นภรรยา/สามีที่สมบูรณ์แบบ ฉัน/ผมรักคุณ

 • The past 5 years have been difficult, but we have overcome them together. Loving, caring and counting on each other is our key. Happy 5th anniversary to my love.

5 ปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องยาก แต่เราเอาชนะมันมาด้วยกัน ความรัก ความห่วงใย และความไว้วางใจซึ่งกันและกันคือกุญแจสำคัญของเรา สุขสันต์วันครบรอบ 5 ปีที่รักของฉัน/ผม

 • I love you. I want to keep growing old with you. Happy 5th anniversary to my love.

ฉันรักคุณ ฉันต้องการที่จะแก่ชรากับคุณ สุขสันต์วันครบรอบ 5 ปีที่รักของฉัน/ผม

 • I am so happy that I get to spend the rest of my life with you. Happy 5th anniversary, honey.

ฉัน/ผมมีความสุขมากที่ได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับคุณ สุขสันต์วันครบรอบ 5 ปีที่รัก

 • For the past five years, you have made me realize marrying you was the best thing that’s ever happened to me. Happy 5th anniversary, honey.

ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา คุณทำให้ฉัน/ผมรู้ว่าการแต่งงานกับคุณเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับฉัน/ผม สุขสันต์วันครบรอบ 5 ปีที่รัก

 • May our 5th wedding anniversary be just the beginning of a lifetime of love and happiness.

ขอให้วันครบรอบแต่งงานปีที่ 5 ของเราเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความรักและความสุขในชีวิต

ครบรอบแต่งงาน ภาษาอังกฤษ 04 คำอวยพร

คำอวยพรวันครบรอบแต่งงาน 5 ปีภาษาอังกฤษสำหรับเพื่อนๆ

 • Best wedding anniversary wishes to the most wonderful couple. Happy 5th anniversary, my best friend.

ขอแสดงความยินดีกับคู่รักที่น่าทึ่งที่สุด สุขสันต์วันครบรอบแต่งงาน5 ปี ของเพื่อนสนิทของฉัน/ผมนะ

 • You make me believe in marriage. Happy 5th anniversary, my bae!

คุณทำให้ฉัน/ผมเชื่อเรื่องการแต่งงาน สุขสันต์วันครบรอบแต่งงาน 5 ปีนะ

 • The past 5 years have proven that you were born for each other. Happy 5th anniversary!

5 ปีที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่าคุณเกิดมาเพื่อกันและกัน  สุขสันต์วันครบรอบแต่งงาน  5 ปี

 • Your love gets better with each passing year, you two have many more years together. Happy 5th anniversary, my dear.

ความรักของคุณดีขึ้นทุกปีที่ผ่านไป ขอให้คุณสองคน๗ธมีเวลาอยู่ด้วยกันอีกหลายปีนะ สุขสันต์วันครบรอบแต่งงาน 5 ปี

 • My heartiest wishes to a perfect couple. Have a great wedding anniversary, my dear!

ฉันขออวยพรให้คู่รักสมบูรณ์แบบที่สุด สุขสันต์วันครบรอบแต่งงานนะที่รัก

 • Keep loving, counting, and living together. Have a great wedding anniversary, my dear!

จงรัก เชื่อใจ และอยู่เคียงข้างกันต่อไป  สุขสันต์วันครบรอบแต่งงานนะที่รัก

คำอวยพรวันครบรอบ แต่งงาน ภาษาอังกฤษ 5 ปี สำหรับครอบครัว

 • You two complete each other in every way. Happy 5th anniversary, my sister/brother!

คุณสองคนเติมเต็มซึ่งกันและกันในทุกวิถีทาง สุขสันต์วันครบรอบแต่งงาน 5 ปีนะ พี่สาว/พี่ชายของหนู

 • Wishing your love for each other continues to grow stronger with each passing year. Happy 5th anniversary.

ขออวยพรให้ความรักของลูกทั้งสองที่มีต่อกันเติบโตขึ้นทุกปีที่ผ่านไป สุขสันต์วันครบรอบแต่งงาน 5 ปี

 • Best wishes to you and give you lots of love on your special day. Happy 5th anniversary, my sister/brother/son/daughter.

ขออวยพรให้พี่/น้อง/ลูก และส่งความรักมากมายให้กับพี่/น้อง/ลูก ในวันพิเศษนี้  สุขสันต์วันครบรอบแต่งงาน 5 ปีนะ พี่/น้อง/ลูก

 • You complete each other in a myriad number of ways. I wish to have a perfect married life like you both. Happy 5th anniversary, my sister/brother.

พวกพี่เติมเต็มกันและกันด้วยวิธีที่นับไม่ถ้วน ฉันหวังว่าฉันจะมีชีวิตแต่งงานที่มีความสุขเหมือนคุณ สุขสันต์วันครบรอบแต่งงาน 5 ปีนะ พี่

 • I hope you two will always stick with each other through thick and thin. Happy 5 years anniversary!

พ่อ/แม่หวังว่าลูกสองคนจะรักกันตลอดไป สุขสันต์วันครบรอบแต่งงาน 5 ปีนะลูก

banner (compare free vs pro)

คำอวยพรวันครบรอบแต่งงาน 10  ปีภาษาอังกฤษ

วันครบรอบแต่งงาน 10 ปี ภาษาอังกฤษเรียกว่า Aluminium anniversary: วันครบรอบอลูมิเนียม  หมายเลข 10 เป็นเหตุการณ์สำคัญที่สมบูรณ์และมีความหมายเสมอ ดังนั้นอย่าพลาดคำอวยพรวันครบรอบแต่งงานภาษาอังกฤษสุดพิเศษสำหรับโอกาสนี้นะ

คำอวยพรวันครบรอบแต่งงาน 10 ปี ภาษาอังกฤษสำหรับภรรยา/สามี

 • To my wonderful wife/husband, thank you for 10 years of love, sharing, and happiness. Happy 10th anniversary, my love.

ถึงภรรยา/สามีที่ยอดเยี่ยมของฉัน/ผม ขอบคุณสำหรับ 10 ปีแห่งความรัก การแบ่งปัน และความสุข สุขสันต์วันครบรอบแต่งงาน 10 ปีแห่งความรักของฉัน/ผม

 • May our love continue to be as strong and vibrant as it was at our beginning. Happy 10th anniversary, my love.

ขอให้ความรักของเรายังคงแข็งแกร่งและสดใสเหมือนตอนเริ่มต้น สุขสันต์วันครบรอบแต่งงาน 10 ปีแห่งความรักของฉัน/ผม

 • To my loving wife/husband, thank you for always giving me so much love, laughter and happiness. I love you forever. Happy 10th anniversary!

ถึงภรรยา/สามีที่รักของฉัน/ผม ขอบคุณที่มอบความรัก เสียงหัวเราะ และความสุขมากมายให้ฉัน/ผมเสมอมา ฉันจะรักคุณตลอดไป สุขสันต์วันครบรอบแต่งงาน 10 ปี

 • Since the first day we met, I’ve been madly in love with you. After 10 years that love hasn’t wavered for a second. Happy Anniversary to my love.

ตั้งแต่วันแรกที่เราพบกัน ฉัน/ผมตกหลุมรักคุณเข้าแล้ว 10 ปีที่ความรักไม่สั่นคลอนแม้แต่วินาทีเดียว สุขสันต์วันครบรอบความรักของฉัน/ผม

 • To my adoring wife/husband. I am so grateful for everything you do and all you’ve brought to my life. Being by your side every day is my happiness. Happy Anniversary to my love.

ถึงภรรยา/สามีที่น่ารักของฉัน/ผม ฉันรู้สึกขอบคุณมากสำหรับทุกสิ่งที่คุณทำและทุกสิ่งที่คุณนำมาสู่ชีวิตของฉัน/ผม การได้อยู่เคียงข้างเธอทุกวันคือความสุขของฉัน/ผม สุขสันต์วันครบรอบความรักของฉัน/ผม

 • “My husband/wife and I are best of friends first and foremost. We fight like cats and dogs but never stay mad for long. I was lucky to find you, you are in every way. Happy Anniversary to my love, my soulmate.

สามี/ภรรยาของฉัน/ผมเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดก่อนอื่น เราทะเลาะกันเหมือนแมวกับหมา แต่ไม่เคยโกรธกันนาน ฉัน/ผมโชคดีมากที่ได้พบคุณ คุณคือเนื้อคู่ของฉันในทุก ๆ ด้าน สุขสันต์วันครบรอบที่รักของฉัน/ผม เนื้อคู่ของฉัน/ผม

 • Today is the 10th anniversary of our marriage, and I can’t help but feel nostalgic about the day I walked down the aisle with you. I always lay my love on you.

วันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงาน 10 ปีของการแต่งงานของเรา และฉันก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกคิดถึงวันที่ฉันเดินไปตามทางเดินกับคุณ ฉันมอบความรักให้กับคุณเสมอ

 • These ten years seem so short. I truly look forward to many many years with you, darling. Happy Anniversary to my love.

สิบปีนี้ดูเหมือนสั้นนัก ฉัน/ผมหวังว่าจะได้อยู่กับคุณอีกหลายปีจริงๆ สุขสันต์วันครบรอบความรักของฉัน/ผม

คำอวยพรวันครบรอบแต่งงาน 10 ปีภาษาอังกฤษสำหรับเพื่อนๆ

 • Your love inspires me. I hope you live together forever, with all your brilliance. Happy Anniversary to my friend. 

ความรักของคุณเป็นแรงบันดาลใจให้ฉัน ฉันหวังว่าคุณสองคนจะอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตที่เหลือของคุณอย่างเต็มที่ สุขสันต์วันครบรอบเพื่อนของฉัน/ผม

 • You both are the perfect man and woman, so is your marriage. I hope your love has to travel a distance. Happy Anniversary to my friend. 

คุณสองคนเป็นชายและหญิงที่สมบูรณ์แบบ และการแต่งงานของคุณก็เช่นกัน ขอให้ความรักของคุณเป็นการเดินทางที่ยาวนาน สุขสันต์วันครบรอบเพื่อนของฉัน

 • May your marriage be as fresh as a newlywed. Happy Aluminum anniversary.

ขอให้ชีวิตสมรสของคุณสดชื่นเหมือนเพิ่งแต่งงานใหม่ สุขสันต์วันครบรอบแต่งงานอลูมิเนียม

 • May the love between you both never fade but prosper over time. Happy Aluminum anniversary.

ขอให้ความรักระหว่างคุณทั้งคู่ไม่มีวันจืดจางแต่จงเจริญยิ่งๆขึ้นไป สุขสันต์วันครบรอบอลูมิเนียม

 • It’s great that the children always live in a house full of love. May the love between you both never fade but prosper over time. Happy Aluminum anniversary.

เป็นเรื่องดีที่เด็กๆ ได้อยู่ในบ้านที่เต็มไปด้วยความรักเสมอ ขอให้ความรักระหว่างคุณทั้งสองไม่มีวันจืดจางแต่จงเจริญยิ่งๆขึ้นไปตามกาลเวลา สุขสันต์วันครบรอบอลูมิเนียม

คำอวยพรวันครบรอบแต่งงาน 10 ปีภาษาอังกฤษสำหรับครอบครัว

 • On this special day, best wishes for you, hope this wonderful love you share, lasts you a lifetime. Happy Aluminum anniversary, sister/brother.

ในวันพิเศษนี้ ฉัน/หนู/พี่/ผม ขอให้คุณ/หนู/พี่พบเจอแต่สิ่งดีๆ หวังว่าความรักที่แสนวิเศษนี้จะติดตามคุณ/หนู/พี่ไปตลอดชีวิต สุขสันต์วันครบรอบแต่งงาน 10 ปีนะ พี่/น้อง

 • Your love inspires me so much, I hope you will be together forever. Happy Aluminum anniversary, sister/brother.

ความรักของพี่เป็นแรงบันดาลใจให้หนูมาก หนูหวังว่าพี่สองคนจะอยู่ด้วยกันตลอดไป สุขสันต์วันครบรอบอลูมิเนียมนะพี่/น้อง

 • The greatest happiness of mine is seeing the two of you love each other. Happy Aluminum anniversary.

ความสุขที่สุดของพ่อแม่คือการได้เห็นลูกสองคนรักกัน สุขสันต์วันครบรอบอลูมิเนียมนะลูก

ครบรอบแต่งงาน ภาษาอังกฤษ
 • Happy Aluminum anniversary. Your celebration means the world to us, just like you both.

สุขสันต์วันครบรอบแต่งงานอลูมิเนียม การเฉลิมฉลองของลูกมีความหมายต่อโลกของพ่อแม่ เช่นเดียวกับลูกทั้งคู่

คำอวยพรวันครบรอบแต่งงาน  25  ปีภาษาอังกฤษ

วันครบรอบแต่งงาน 25  ปี ภาษาอังกฤษเรียกว่า Silver wedding งานแต่งงานสีเงิน คู่รักที่มาถึงจุดนี้ได้แสดงถึงความผูกพันที่แน่นแฟ้นอย่างยิ่ง สำหรับวันหยุดที่ยิ่งใหญ่นี้ คุณสามารถดูคำอวยพรวันครบรอบแต่งงานภาษาอังกฤษต่อไปนี้:

คำอวยพรวันครบรอบแต่งงาน 25 ปี ภาษาอังกฤษสำหรับภรรยา/สามี

 • I cherish every day with you! Truly blessed to have had a soulmate to accompany me for the past 25 years! Happy silver wedding!

ฉัน/ผมหวงแหนคุณทุกวัน! มีความสุขอย่างแท้จริงที่มีเนื้อคู่ที่จะติดตามฉัน/ผมตลอด 25 ปีที่ผ่านมา! สุขสันต์วันแต่งงานสีเงิน

 • What a fantastic and marvelous journey it has been together. You are my whole world. Happy 25th wedding anniversary!

เรามีการเดินทางที่ยอดเยี่ยมด้วยกันแล้ว คุณคือโลกทั้งใบของฉัน/ผม สุขสันต์วันครบรอบแต่งงานปีที่ 25

 • 25 years of being together! Thank you for being my wife/husband. Happy silver!

25 ปีที่คบกัน! ขอบคุณที่เป็นภรรยา / สามีของฉัน/ผม แฮปปี้ซิลเวอร์

 • We have lived together, leaning on each other and learning from our mistakes. I am glad We are always holding hands. Happy 25th wedding anniversary!

เราอยู่ด้วยกัน พึ่งพาอาศัยกัน และเรียนรู้จากความผิดพลาดของเรา ฉัน/ผม ดีใจที่เราจับมือกันเสมอ สุขสันต์วันครบรอบแต่งงาน 25 ปี

 • The family we have built together over the past 25 years is beautiful and perfect. Thank you for being by my side always. Happy 25th anniversary, my love!

ครอบครัวที่เราสร้างมาด้วยกันตลอด 25 ปีที่ผ่านมานั้นสวยงามและสมบูรณ์แบบ ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างฉันเสมอมา สุขสันต์วันครบรอบแต่งงาน 25 ปีที่รัก!

 • To the strongest woman/man, I have ever met. I am proud to be your husband/wife! Thank you for being by my side always. Happy 25th anniversary, my love!

สำหรับผู้หญิง/ผู้ชายที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมา ฉันภูมิใจที่ได้เป็นสามี/ภรรยาของคุณ! ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างฉันเสมอมา สุขสันต์วันครบรอบแต่งงาน 25 ปีที่รัก!

 • The journey so far has been wonderful! I have found my soulmate. These 25 years have been the best years of my life! Happy 25th anniversary, my love!

การเดินทางจนถึงตอนนี้ยอดเยี่ยมมาก! ฉันได้พบเนื้อคู่ของฉันแล้ว 25 ปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดในชีวิตของฉัน! สุขสันต์วันครบรอบ แต่งงาน 25 ปีที่รัก!

คำอวยพรวันครบรอบแต่งงาน 25 ปีภาษาอังกฤษสำหรับเพื่อนๆ

 • Congratulations on staying together for 25 long years and building a wonderful family. Best wishes to both of you.

ขอแสดงความยินดีกับคุณสองคนที่อยู่ด้วยกันตลอด 25 ปีที่ผ่านมาและสร้างครอบครัวที่ยอดเยี่ยม ส่งความปรารถนาดีต่อคุณทั้งสองนะ

 • Time passes faster when you are with someone you love. Two of you made 25 years seem like 25 days. Happy silver wedding anniversary.

เวลาผ่านไปเร็วขึ้นเมื่อคุณอยู่กับคนที่คุณรัก คุณสองคนทำให้ 25 ปีดูเหมือน 25 วัน สุขสันต์วันครบรอบแต่งงานสีเงิน

ครบรอบแต่งงาน ภาษาอังกฤษ 07 25 ปี
 • What a splendid and inspiring marriage. Happy silver wedding anniversary, my friend.

ช่างเป็นการแต่งงานที่ยอดเยี่ยมและสร้างแรงบันดาลใจ สุขสันต์วันครบรอบแต่งงานสีเงินนะเพื่อนของฉัน

 • Wishing you both a lifetime of happiness and love together. Happy 25th wedding anniversary!

ขออวยพรให้คุณทั้งคู่มีความสุขและรักกันตลอดไป สุขสันต์วันครบรอบแต่งงาน 25 ปีนะ

คำอวยพรวัน ครบรอบแต่งงาน ภาษาอังกฤษ 25 ปี สำหรับพ่อแม่

 • To mom and dad, thank you for showing me how love can make miracles. Happy 25th wedding anniversary!

พ่อแม่คะ/ครับ ขอบคุณที่แสดงให้หนู/ลูกเห็นว่าความรักสามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้ สุขสันต์วันครบรอบแต่งงาน 25 ปีของพ่อแม่

 • Happy 25th anniversary, my lovely parents! Your journey together is the biggest inspiration in my life. 

สุขสันต์วันครบรอบแต่งงาน 25 ปี พ่อแม่ที่น่ารักของหนู/ลูก! การเดินทางร่วมกันของพ่อแม่คือแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของหนู/ลูก

 • So proud of how you two built and kept the family together all these years. Happy 25th anniversary, my lovely parents!

ภูมิใจมากที่พ่อแม่สร้างและรักษาครอบครัวไว้ด้วยกันตลอดหลายปีที่ผ่านมา สุขสันต์วันครบรอบแต่งงาน 25 ปี นะคุณพ่อกับคุณแม่

 • I have witnessed the love my parents have for each other and me. I love you two so much. Congratulations on the silver jubilee of your wedding!

หนูเห็นความรักที่พ่อแม่มีให้กันและต่อหนู หนูรักพ่อแม่มาก สุขสันต์วันครบรอบแต่งงาน 25 ปีนะคุณพ่อกับคุณแม่!

 • I wish I could find happiness like yours. Congratulations on the silver of your wedding!

หนูหวังว่าหนูจะพบความสุขเช่นพ่อแม่ ขอแสดงความยินดีกับเงินในงานแต่งงานของคุณ สุขสันต์วันครบรอบแต่งงานของพ่อแม่

>>> Read more

คำอวยพรวันครบรอบแต่งงาน 25 ปีภาษาอังกฤษสำหรับครอบครัว

 • I am so blessed to witness the beautiful journey of your love. Truly admire the love and respect you have for each other. Happy 25th anniversary

ฉัน/ผม/หนูมีความสุขมากที่ได้เห็นการเดินทางที่สวยงามของความรักของพี่ ฉัน/ผม/หนูชื่นชมความรักและความเคารพที่พี่สองคนมีต่อกันอย่างแท้จริง สุขสันต์วันครบรอบแต่งงาน 25 ปี

 • Happy silver wedding anniversary dear sister and brother-in-law. May you both will always be as happy as today.

สุขสันต์วันครบรอบแต่งงานสีเงินของพี่สาวและพี่เขย ขอให้พี่สองคนมีความสุขเหมือนวันนี้ตลอดไป

 • A love like yours, we need to celebrate every day. But 25 years together calls for a special mention. Congratulations on the silver jubilee.

ความรักเหมือนของพี่ – เราต้องเฉลิมฉลองทุกวัน แต่การอยู่ด้วยกัน 25 ปีถือเป็นโอกาสพิเศษอย่างแท้จริง  สุขสันต์วันครบรอบแต่งงาน 25 ปีของพี่นะ

คำอวยพรวันครบรอบแต่งงาน  40  ปีภาษาอังกฤษ

วัน ครบรอบแต่งงาน ภาษาอังกฤษ 40 ปี เรียกว่า Ruby wedding: งานแต่งงานทับทิม 40 ปี – งานแต่งงานของรูบีเป็นโอกาสพิเศษอย่างแท้จริงเมื่อดูเหมือนว่าทั้งคู่ใช้ชีวิตร่วมกัน ดังนั้นพวกเขาจึงสมควรได้รับคำอวยพรวัน ครบรอบแต่งงานภาษาอังกฤษ ที่ไพเราะที่สุด

các gói elsa

คำอวยพรวันครบรอบแต่งงาน 40 ปี ภาษาอังกฤษสำหรับภรรยา/สามี

 • May our love remains forever fresh and green every day. To my husband/wife and my best friend. Happy 40th anniversary!

ขอให้ความรักของเราคงอยู่ตลอดไป สดชื่นและเขียวขจีทุกวัน ถึงสามี/ภรรยาและเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน สุขสันต์วันครบรอบ 40 ปี

 • Together, we’ve passed the silver, pearl, and now the ruby jubilee! Happy 40th anniversary, my love.

เราได้ส่งต่องานแต่งงานสีเงินไข่มุก และทับทิมไปแล้ว! สุขสันต์วันครบรอบ 40 ปีที่รัก

 • With you, I enjoyed every moment of my journey. Being with you makes my life so wonderful that I feel like I’m living my dream. Happy Ruby’s wedding anniversary!

กับคุณ ฉันมีความสุขทุกช่วงเวลาของการเดินทาง การได้อยู่กับคุณทำให้ชีวิตของฉันวิเศษมากจนรู้สึกเหมือนได้ใช้ชีวิตในฝัน สุขสันต์งานแต่งงานทับทิม

 • Home isn’t home without you. I would never be experienced love without you. Happy Ruby’s wedding anniversary, my wife/husband.

บ้านจะไม่เหมือนบ้านหากไม่มีคุณ ฉันจะไม่มีวันมีประสบการณ์ความรักโดยปราศจากคุณ สุขสันต์งานแต่งงานทับทิม

คำอวยพรวันครบรอบแต่งงาน 40 ปี ภาษาอังกฤษสำหรับเพื่อนๆ

 • There were difficulties in these forty years of the journey, but you were crushed all with your unconditional love. Happy 40th anniversary!

มีความยากลำบากมากมายในการเดินทาง 40 ปีนี้ แต่คุณเอาชนะมันได้ด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของคุณ ขอแสดงความยินดีในวันครบรอบ 40 ปีของคุณ สุขสันต์วันครบรอบแต่งงาน 40 ปี

 • Both of you have proven that your love is always young. Happy Ruby’s wedding annivesary!

คุณทั้งคู่ได้พิสูจน์แล้วว่าความรักของคุณยังเด็กอยู่เสมอ สุขสันต์งานแต่งงานทับทิม

 • I have watched you two falling more in love with each other over the last forty years; it’s so wonderful. Happy 40th wedding anniversary!

ฉันเฝ้าดูคุณสองคนตกหลุมรักกันมากขึ้นในช่วงสี่สิบปีที่ผ่านมา มันยอดเยี่ยมมาก สุขสันต์วันครบรอบแต่งงาน 40 ปี

 •  It’s like a miracle. The day the two of you married – love won –  and love has been winning for the last forty years. Happy 40th wedding anniversary!

มันเหมือนปาฏิหาริย์ วันที่คุณสองคนแต่งงานกัน – ความรักชนะ – และความรักได้รับชัยชนะมาตลอดสี่สิบปีที่ผ่านมา สุขสันต์วันครบรอบแต่งงาน 40 ปี

คำอวยพรวันครบรอบแต่งงาน 40 ปี ภาษาอังกฤษสำหรับครอบครัว

 • The bonding you share is of love, care, trust and support, congratulation on 40 years of togetherness. Love you my sister and brother-in-law.

สายสัมพันธ์ที่คุณมีต่อกันคือความรัก ความห่วงใย ความไว้วางใจ และการสนับสนุน สุขสันต์วันครบรอบแต่งงานนะพี่ รักพี่สาวและพี่เขยของหนูมากๆ

ครบรอบแต่งงาน ภาษาอังกฤษ- 40 ปี ภาษาอังกฤษ
 • Forty years of strong love and bonding. You two have proved to the world what true love is. Happy wedding anniversary!

สี่สิบปีแห่งความรักและความผูกพันอันแน่นแฟ้น คุณสองคนได้พิสูจน์ให้โลกเห็นว่ารักแท้คืออะไร สุขสันต์วันครบรอบแต่งงานนะพี่

คำอวยพรวันครบรอบแต่งงาน 40 ปี ภาษาอังกฤษสำหรับพ่อแม่

 • To Mom and Dad, 40 years of being together is not easy but look at you. Both of you made this journey so wonderful and beautiful. Happy Ruby anniversary to both of you.

ถึงแม่และพ่อ อยู่ด้วยกันมา 40 ปี ไม่ง่ายเลย แต่ดูเธอสิ คุณทั้งสองทำให้การเดินทางครั้งนี้ยอดเยี่ยมและสวยงามมาก สุขสันต์วันครบรอบทับทิมนะพ่อแม่

 • You have experienced many ups and downs together, but this never impacted your love. Congratulation on your ruby anniversary Mom and Dad.

พ่อแม่มีประสบการณ์ขึ้นๆ ลงๆ ด้วยกันหลายครั้ง แต่สิ่งนี้ไม่เคยส่งผลกระทบต่อความรักของพ่อแม่เลย สุขสันต์วันครบรอบทับทิมนะพ่อแม่ของหนู

 • Mom and Dad, your love warmed my heart. Congratulation on your ruby anniversary Mom and Dad.

แม่และพ่อ ความรักของพ่อแม่ทำให้หนูอบอุ่นหัวใจ สุขสันต์วันครบรอบทับทิมนะคุณพ่อกับคุณแม่

หวังว่าหลังจากบทความนี้ คุณจะสามารถเลือกคำอวยพรวัน ครบรอบแต่งงาน ภาษาอังกฤษ ที่มีความหมายจริงๆ เพื่อส่งให้คนที่คุณรักในวันครบรอบแต่งงานของพวกเขา  ติดตามบทความเพิ่มเติมจาก ELSA Speak เพื่ออัพเดทความรู้ที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมนะ

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท