วิธีปฏิเสธงาน ภาษาอังกฤษแบบสุภาพพร้อมตัวอย่างการใช้ในทุกบริบท

มีหลายครั้งผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกให้เริ่มงานต้องการที่จะปฏิเสธตอบรับงานจากนายจ้าง เนื่องจากงานไม่เหมาะสมหรือเงินเดือนและสวัสดิการไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง หากคุณไม่ตอบกลับจะเป็นการเสียมารยาทและไม่เป็นมืออาชีพ ดังนั้นทักษะในการเขียนอีเมลปฏิเสธงานเป็นภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นอย่างมาก

อีเมลปฏิเสธงานคืออะไร?

จดหมายปฏิเสธงานสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นประกาศที่ผู้สมัครต้องการส่งให้นายจ้าง ในการประกาศนั้นผู้สมัครจะแจ้งการตัดสินใจเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่นายจ้างเสนอให้กับผู้สมัคร

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

โดยในตำแหน่งงานที่นายจ้างได้เสนออาจจะไม่เป็นไปตามความปรารถนาหรือความประสงค์ของผู้สมัคร เนื่องด้วยงานไม่เหมาะสม เงินเดือนหรือค่าตอบแทนไม่เป็นไปตามที่ต้องการ จึงทำให้ผู้สมัครไม่สนใจในงานนี้

อย่างไรก็ตามหากผู้สมัครไม่ตอบกลับจะทำให้ดูไม่สุภาพและไม่เป็นมืออาชีพในสายตานายจ้าง ดังนั้นทักษะในการการเขียนอีเมลปฏิเสธงานเป็นภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

การเขียนอีเมลปฏิเสธงาน ภาษาอังกฤษจำเป็นต้องมีเนื้อหาอะไรบ้าง?

  • คำขอบคุณ: ก่อนอื่นเราควรขอบคุณนายจ้างที่ให้โอกาส ในขณะที่มีตัวเลือกมากมาย;
  • เสนอการปฏิเสธการรับงาน;
  • เสนอเหตุผลการปฏิเสธงานให้เหมาะสมและน่าเชื่อถือ;
  • แสดงให้เห็นถึงความสนใจและเสียใจที่ไม่สามารถรับงานตำแหน่งนี้ได้;
  • ส่งความปรารถนาดีและทักทายบริษัทที่เสนองานให้คุณ

โครงสร้างของอีเมลปฏิเสธงานภาษาอังกฤษ

โครงสร้างของอีเมลปฏิเสธงานเป็นภาษาอังกฤษจะคล้ายกับอีเมลยืนยันการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ตาม ELSA Speak มาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างของการเขียนอีเมลปฏิเสธงานตามแบบมาตรฐานและมีความสุภาพกันเถอะ

องค์ประกอบหลักของโครงสร้างมี 5 ส่วนคือ 

หัวข้ออีเมล

อีเมลไหนก็ต้องมีหัวข้อใช่ไหม? และหัวข้อในการปฏิเสธงานประกอบด้วยชื่อผู้สมัครและตำแหน่งงานที่บริษัทเสนอ วัตถุประสงค์ที่จะต้องใส่ข้อมูลส่วนนี้เพื่อให้นายจ้างจัดการข้อมูลของผู้ส่งกับตำแหน่งที่ได้เสนออย่างถูกต้อง

ตัวอย่าง: William Smith – SEO Trainee

คำทักทาย

อีเมลปฏิเสธงานเป็นภาษาอังกฤษต้องมีคำทักทายถึงนายจ้าง

วิธีการเขียนคำทักทาย:

  • Dear Mr/ Mrs + [ผู้ชื่อสมัคร] + [ตำแหน่ง] + [ชื่อบริษัท]: ถ้าคุณทราบชื่อของนายจ้าง;
  • Dear + [ชื่อบริษัท]: ถ้าคุณไม่ทราบชื่อของนายจ้าง
  • วิธีอื่น,  [Dear + Sir/Madam].

ตัวอย่าง: Dear ABC Education Company,

คำขอบคุณ

ในกรณีปฏิเสธงานคำขอบคุณไม่จำเป็นต้องซับซ้อน แม้ว่าคุณจะไม่มีโอกาสทำงานที่บริษัทนี้ แต่นายจ้างก็ให้โอกาสคุณได้สัมภาษณ์และให้ความไว้วางใจคุณ ดังนั้นอย่าลืมที่จะขอบคุณนายจ้าง เพราะการขอบคุณจะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นและเป็นการแสดงความเคารพถึงนายจ้าง

ตัวอย่าง: 

First of all, I would like to sincerely thank you for your concern and opportunity for me. (ก่อนอื่นฉันขอขอบคุณอย่างจริงใจสำหรับความห่วงใยและโอกาสที่มอบให้ฉัน)

แจ้งเหตุผล

เหตุผลคือส่วนสำคัญที่สุดของอีเมลปฏิเสธงานภาษาอังกฤษ คุณต้องแจ้งเหตุผลในการปฏิเสธงานที่แท้จริงของตนเอง ว่าทำไมคุณถึงทำงานที่นี่ไม่ได้ บางครั้งเหตุผลก็ไม่จำเป็นต้องยาวเกินไปเพราะอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือกระทบต่อนายจ้างได้ และควรพิจารณาอย่างรอบคอบเมื่อเขียนเหตุผลในการปฏิเสธงาน

ตัวอย่าง: 

This is a great career position, but I am unable to accept it. Because I accepted a career offer with another company.

 (ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ดี แต่ฉันไม่สามารถรับงานนี้ได้ เพราะฉันตอบรับข้อเสนองานจากบริษัทอื่นแล้ว)

สรุป

ในตอนท้ายของอีเมลปฏิเสธงานเป็นภาษาอังกฤษ อย่าลืมแสดงความเสียใจและส่งความปรารถนาดีไปยังบริษัทที่เสนองานให้คุณด้วย

ตัวอย่าง:

Sorry if refusing is inconvenient to your recruitment. Hope you will soon find a suitable candidate for this position.

(ขออภัยหากการปฏิเสธงานครั้งนี้ไม่เป็นไปตามการคาดหวังของบริษัท แต่หวังว่าคุณจะพบผู้สมัครที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งเร็วๆ นี้)

ลงชื่อ

อย่าลืมลงชื่อและฝากข้อมูลไว้เพื่อการติดต่อกลับ

ตัวอย่าง:

Best regards,

Jennifer Lynn Lopez

สิ่งที่ควรทราบเมื่อปฏิเสธงาน 

ไม่ควรแจ้งเหตุผลที่ละเอียดเกินไป

เหตุผลในการปฏิเสธงาน เป็นส่วนสำคัญที่ไม่ควรลืมในการเขียนอีเมลปฏิเสธงานเป็นภาษาอังกฤษ หากเหตุผลคือเรามีโอกาสอื่นหรือปัจจัยอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับนายจ้าง เราควรพิจารณาอย่างรอบคอบ ในบางครั้งเหตุผลเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องอธิบายโดยละเอียดเพราะอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดและสูญเสียความประทับใจ

หากเหตุผลเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดหรือนโยบายของบริษัท เช่น เงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษฯลฯ คุณสามารถพูดถึงเหตุผลเหล่านี้ได้อย่างตรงไปตรงมา อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่านายจ้างพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนที่จะมอบข้อเสนอให้คุณ ดังนั้นคุณก็ควรแจ้งเหตุผลอย่างเหมาะสมและนุ่มนวล

พิจารณาหากจำเป็นต้องติดต่อกัน

หากคุณมีความประทับใจที่ดีต่อนายจ้างหรือในทางกลับกันก็สามารถพิจารณาติดต่อกัน  คุณสามารถฝากข้อมูลการติดต่อไว้ในเนื้อหาของอีเมลปฏิเสธงานได้

การพิจารณานี้จะจำเป็นและมีประสิทธิภาพ ต่อเมื่อคุณปฏิเสธที่จะรับงานด้วยเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด ข้อเสนอแนะ และนโยบายจากบริษัท นายจ้างสามารถติดต่ออีกครั้งได้หากเห็นว่าสมเหตุสมผล

ระยะเวลาส่ง

นายจ้างบางรายจะขอให้ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกตอบกลับภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้สมัครไม่ทราบถึงระยะเวลาที่กำหนดนี้ คุณควรส่งจดหมายปฏิเสธภายในระยะเวลา 1 – 2 วันหลังจากได้รับแจ้งการผ่านคัดเลือกเข้าทำงาน

ตัวอย่างอีเมลปฏิเสธงาน ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่าง อีเมลปฏิเสธงาน ภาษาอังกฤษ

วิธีเขียนอีเมลปฏิเสธข้อเสนองานเมื่อได้รับข้อเสนองานที่ดีกว่า

ถึงแม้จะได้รับข้อเสนอที่ดีกว่าและเหมาะสมกว่า แต่ผู้สมัครยังคงต้องขอบคุณนายจ้างเพื่อแสดงความเป็นมืออาชีพและให้ความเคารพ

ตัวอย่างอีเมลปฏิเสธงาน ภาษาอังกฤษ

Dear ABC Company

My name is Prapatsorn, I just received a job offer for the position of Content Marketing on December 7, 2024. First of all, I would like to express my sincere thanks to your company for taking the time to interview me and create job opportunities for me.

However, I’m sorry and regret not being able to take on this job. After careful consideration, I found it unsuitable for my future goals. Hope you understand and sympathize!

Once again, I would like to thank the employer and apologize for this decision. Hope your company soon finds a potential candidate for the position of Content Marketing.

Hope we will have the opportunity to cooperate and develop together in the future!

Best regards

Prapatsorn

คำแปล: 

เรียน บริษัทเอบีซี

ดิฉันชื่อประภัสสรดิฉันได้รับข้อเสนองานสำหรับตำแหน่ง Content Marketing เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2024 ก่อนอื่น ดิฉันขอขอบคุณอย่างจริงใจต่อบริษัทที่สละเวลาอันมีค่าในการสัมภาษณ์ดิฉันและและให้โอกาสดิฉันได้รับงานนี้

อย่างไรก็ตาม ดิฉันรู้สึกเสียใจที่ไม่สามารถรับงานนี้ได้ หลังจากพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว ดิฉันพบว่างานนี้ไม่เหมาะกับเป้าหมายในอนาคตของดิฉัน หวังว่าทางบริษัทจะเข้าใจและเห็นใจ

ดิฉันขอขอบคุณนายจ้างอีกครั้งและขออภัยสำหรับการตัดสินใจครั้งนี้ หวังว่าบริษัทจะพบผู้สมัครที่มีศักยภาพสำหรับตำแหน่ง Content Marketing เร็วๆ นี้

หวังว่าเราจะมีโอกาสร่วมมือและพัฒนาร่วมกันในอนาคต

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

ประภัสสร

วิธีเขียนอีเมลปฏิเสธข้อเสนอเมื่องานไม่เหมาะสม

หลังจากการสัมภาษณ์งาน คุณพบว่างานนี้ไม่เหมาะกับตนเอง คุณสามารถระบุเหตุผลนี้ในอีเมลปฏิเสธงานได้

ตัวอย่างอีเมลปฏิเสธงาน ภาษาอังกฤษ

Dear ABC Company

My name is Prapatsorn, I just received a job offer for the position of Content Marketing on December 7, 2024.

However, after careful consideration, I feel that this job is not suitable for my future career direction. Therefore, I decided to decline this job offer, I hope you understand and sympathize.

Once again, I am genuinely grateful to your company for your interest and time in interviewing and creating job opportunities for me. Hopefully, in the future, we will be able to cooperate and develop together.

Hope your company soon finds a suitable candidate for the position of Content Marketing. Wish your company always a success and muscular development.

Best regards

Prapatsorn

[Attached signature including phone number, email]

คำแปล:

เรียนบริษัทเอบีซี

ดิฉันชื่อประภัสสรดิฉันได้รับข้อเสนองานตำแหน่ง Content Marketing เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2024 หลังจากพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว ดิฉันรู้สึกว่างานนี้ไม่เหมาะกับอาชีพในอนาคตของดิฉัน ดังนั้นดิฉันจึงตัดสินใจปฏิเสธรับงานนี้ ดิฉันหวังว่าบริษัทจะเข้าใจและเห็นใจ

ดิฉันขอขอบคุณอย่างจริงใจต่อบริษัทที่สละเวลาอันมีค่าในการสัมภาษณ์ดิฉันและและให้โอกาสดิฉันได้รับงานนี้ หวังว่าเราจะมีโอกาสร่วมมือและพัฒนาร่วมกันในอนาคต

หวังว่าบริษัทจะพบผู้สมัครที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่ง Content Marketing เร็วๆ นี้ ขอให้บริษัทประสบความสำเร็จและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

ประภัสสร

[ลายเซ็นที่แนบมาพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล]

>>> Read more195+ คำศัพท์และตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับการตลาด (Marketing) ในภาษาอังกฤษ

วิธีเขียนอีเมลปฏิเสธข้อเสนองานเนื่องจากค่าตอบแทนต่ำ

ผู้สมัครส่วนใหญ่จะสนใจเรื่องเงินเดือนตอนเข้าทำงาน เขาต้องการรายได้ที่สูงกว่างานเก่า ดังนั้นเมื่อเงินเดือนไม่เป็นที่พอใจ ผู้สมัครสามารถปฏิเสธเราต้องการรายได้ที่ดีขึ้นและให้เหตุผลเพื่อแสดงว่าเราต้องการรายได้ที่ดีขึ้น

วิธีเขียนอีเมลปฏิเสธข้อเสนอเป็นภาษาอังกฤษ

Dear ABC Company

My name is Prapatsorn, I have just received a job offer for the position of Content Marketing in your company. I appreciate your request but I cannot accept this offer.

After a period of consideration, I have found that the current salary the company offers for this position is not the number I expected. Therefore, I regret to decline your job offer. Hope your company understands and soon finds potential candidates.

Once again, I would like to thank you for your interest in my CV and for taking the time to interview and submit a job offer for the position of Content Marketing.

Hope we will have the opportunity to cooperate for a long time in the future. Wish your company more and more development!

Best regards

Prapatsorn

คำแปล:

เรียนบริษัทเอบีซี

ดิฉันชื่อประภัสสรฉันได้รับข้อเสนองานตำแหน่ง Content Marketing ของทางบริษัท ดิฉันขอขอบคุณข้อเสนอของบริษัท แต่ดิฉันไม่สามารถยอมรับต่อข้อเสนอนี้ได้

หลังจากพิจารณา ดิฉันพบว่าเงินเดือนปัจจุบันที่บริษัทเสนอสำหรับตำแหน่งนี้ไม่ได้เป็นไปตามที่ดิฉันคาดหวัง ดังนั้น ดิฉันรู้สึกเสียใจที่ต้องแจ้งให้ทราบว่าดิฉันไม่สามารถรับงานนี้ได้ หวังว่าบริษัทจะเข้าใจและหาผู้สมัครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ได้ในเร็วๆ นี้

ดิฉันขอขอบคุณอีกครั้งที่คุณสนใจใบสมัครของดิฉัน และสละเวลาอันมีค่าในการสัมภาษณ์และส่งข้อเสนอสำหรับตำแหน่ง Content Marketing ให้กับดิฉัน

หวังว่าเราจะมีโอกาสร่วมมือกันในอนาคต ขอให้บริษัทพัฒนายิ่งๆขึ้นไป

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 

ประภัสสร

Chinh phục phỏng vấn việc làm cùng bộ đôi AI

วิธีเขียนอีเมลปฏิเสธข้อเสนองานเนื่องจากวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสม

ในกรณีที่ทั้งงานและเงินเดือนตรงตามความคาดหวังของคุณ แต่วัฒนธรรมของบริษัทไม่เหมาะสมสำหรับคุณ คุณสามารถให้เหตุผลเพื่อปฏิเสธข้อเสนออย่างสุภาพและเป็นมืออาชีพได้ สามารถดูตัวอย่างอีเมลปฏิเสธข้อเสนอด้านล่างนี้

ตัวอย่างอีเมลปฏิเสธงาน ภาษาอังกฤษ

Dear [Recipient’s Name],

First and foremost, I would like to express my sincere gratitude to your company and you for the time and consideration extended to me for the position of [position applied for]. I am deeply honored to have received the offer from your esteemed organization.

After much deliberation and careful thought, I have decided not to proceed with the offer. The primary reason is that I perceive certain differences between the company’s culture and my values. I believe that for optimal work performance and contributing towards the company’s advancement, it is vital for both parties to resonate and align with shared values and culture.

I genuinely appreciate your understanding and interest in my candidacy, and I hope that we might find opportunities for collaboration in the future.

I wish your company continued growth and even greater success.

Warm regards,

[Your Name]

คำแปล

เรียน [ชื่อผู้รับ],

ก่อนอื่น ดิฉันขอขอบคุณอย่างจริงใจต่อบริษัทที่มอบให้ดิฉันโอกาสสัมภาษณ์ในตำแหน่ง [ตำแหน่งที่สมัคร] ฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับข้อเสนอจากทางบริษัท

หลังจากพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว ดิฉันรู้สึกเสียใจที่ต้องแจ้งให้ทราบว่าดิฉันไม่สามารถยอมรับข้อเสนอในตำแหน่งนี้ได้ เหตุผลหลักคือดิฉันได้ตระหนักว่ามีวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสมระหว่างค่านิยมของดิฉันกับบริษัท ดิฉันเชื่อว่าเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดและมีส่วนช่วยต่อความก้าวหน้าของบริษัท ทั้งสองฝ่ายจะต้องยอมรับและสอดคล้องค่านิยมและวัฒนธรรมที่มีร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญ

ดิฉันขอขอบคุณที่บริษัทสนใจในการสมัครของดิฉัน หวังว่าเราจะมีโอกาสในการทำงานร่วมกันในอนาคต

ดิฉันหวังว่าบริษัทของคุณจะเติบโตอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

 ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

[ลงชื่อ]

ในบทความนี้ ELSA Speak ได้แบ่งปันตัวอย่างอีเมลปฏิเสธงานที่คุณสามารถนำไปใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้  โดยยังคงมีความสุภาพและเป็นที่พึงพอต่อนายจ้าง หากคุณพบว่าบทความนี้มีประโยชน์ เราหวังว่าคุณจะติดตามบทความถัดไปของ ELSA Speak อีกนะ

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,644 บาท