วิธีเขียน CV เป็นภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพและน่าประทับใจที่สุด

CV เป็นภาษาอังกฤษกำลังจะกลายเป็นข้อกำหนดขั้นต่ำในกระบวนการสรรหาบุคลากรของบริษัทข้ามชาติ วันนี้ ELSA Speak จะแนะนำวิธีการเขียน CV เป็นภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพและสร้างความประทับใจให้กับนายจ้าง มาดูบทความต่อไปนี้!

สารบัญ

เคล็ดลับในการเขียน CV เป็นภาษาอังกฤษ

ย่อข้อมูลที่ต้องการสื่อ

ผู้สมัครหลายคนเมื่อเขียน CV เป็นภาษาอังกฤษมักจะใส่ข้อมูลส่วนตัวจำนวนมากลงใน CV อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงยากที่จะทำให้เกิดผลในเชิงบวก แต่ยังทำให้เนื้อหาของ CV เจือจางลงและทำให้นายจ้างไม่จดจ่อกับไฮไลท์ของคุณ

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

ดังนั้นในการเขียน CV คุณควรเลือกข้อมูลที่คุณคิดว่าจะทำให้นายจ้างประทับใจเท่านั้น

เลือกฟอนต์ที่อ่านง่ายพร้อมขนาดฟอนต์ที่เหมาะสม

เราควรเลือกฟอนต์ที่เรียบง่าย ดูง่าย ไม่จู้จี้จุกจิกและมีหลายจังหวะ หัวเรื่องและเนื้อหาควรใช้แบบอักษรฟอนต์เดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน แบบอักษรบางตัวเหมาะสำหรับ CV เป็นภาษาอังกฤษที่คุณใช้อ้างอิงได้ คือ Arial, Calibri, Cambria, Garamond เป็นต้น

เราควรอาศัยจำนวนคำใน CV เพื่อเลือกขนาดตัวอักษรที่เหมาะสม ขนาดตัวอักษรที่ใช้กันทั่วไปสำหรับ CV อยู่ระหว่าง 12 ถึง 14

เขียนประโยคสั้น ๆ โดยเน้นที่ใจความหลัก

เมื่อเขียน CV เป็นภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะในส่วนประสบการณ์การทำงาน ทักษะวิชาชีพ ฯลฯ ผู้สมัครหลายคนมักจะเขียนประโยคเต็มและเลือกสำนวนหรือโครงสร้างประโยคที่ยาวและซับซ้อน

คำแนะนำสำหรับคุณคือ ควรแสดงแนวคิดของคุณเป็นนามวลี/v-ing หรือวลีที่ขึ้นต้นด้วยคำกริยาช่องที่สอง (V-ed/V2) หรือคำกริยาปกติ (V bare) ขึ้นอยู่กับรายการ ดังนี้:

สำหรับส่วนงานอดิเรกหรือทักษะ มักจะใช้คำนามวลีหรือ V-ing ตัวอย่างเช่น meditation (ทำสมาธิ), reading books (อ่านหนังสือ)…

ประสบการณ์การทำงานในอดีตมักจะแสดงด้วยวลีที่ขึ้นต้นด้วย V-ed/V2 และประสบการณ์การทำงานในปัจจุบันมักจะแสดงด้วยวลีที่ขึ้นต้นด้วย V bare ตัวอย่างเช่น mentored 23 employees (ให้คำปรึกษาแก่พนักงาน 23 คน), file documents (จัดเก็บเอกสาร),…

ใช้คำเฉพาะเพื่อแสดงความเป็นมืออาชีพ

ในขั้นตอนการเขียน CV เป็นภาษาอังกฤษ พยายามใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะของคุณอย่างละเอียดและถูกต้อง

สิ่งนี้ไม่เพียงแสดงภาษาอังกฤษเฉพาะของคุณ แต่ยังแสดงความเข้าใจในสาขาที่คุณสมัครด้วย

วิธีเขียน CV เป็นภาษาอังกฤษ

ข้อมูลส่วนตัว (Personal Information)

หมายเหตุ:

 • ในส่วนนี้ เราไม่จำเป็นต้องลงรายการข้อมูลส่วนตัวมากเกินไป แต่ควรเน้นไปที่ข้อมูลพื้นฐานเป็นหลัก เช่น ชื่อ ปีเกิด ที่อยู่ปัจจุบัน (ไม่ต้องละเอียดเกินไป) และโดยเฉพาะการติดต่อสื่อสาร
 • คุณยังสามารถแนะนำงานอดิเรกของคุณ อย่างไรก็ตาม ตามเกณฑ์: ‘Make everything count!’ (แปล: “ทำทุกอย่างให้มีค่า!”) คุณควรเลือกรายการงานอดิเรกที่น่าจะทำให้เกิดความเห็นอกเห็นใจกับนายจ้าง (ออกกำลังกาย อ่านหนังสือ ฟังพอดแคสต์ ดูวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ ฯลฯ) และควร “หลบเลี่ยง” งานอดิเรกที่อาจส่งผลตรงกันข้าม (ดูหนัง เที่ยวบาร์ ฯลฯ)

รูปแบบตัวอย่าง:

 • Name: Grit Klawaja
 • DOB: 14/01/1993
 • Address: Ladyao Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok 10900
 • Phone: 094515XXX
 • Email: [email protected]
 • Interests/ Hobbies: debate and trekking

งานอดิเรกบางอย่างเป็นภาษาอังกฤษ (ควรรวมอยู่ใน CV):

*หมายเหตุ: เมื่อระบุงานอดิเรกใน CV ภาษาอังกฤษ คุณควรเขียนในรูปแบบของคำนามหรืออาการนาม – gerund (V-ing)

คำศัพท์ความหมาย
debate การโต้วาที
listening to podcastsฟังพอดคาสต์
meditation สมาธิ
plantingปลูกต้นไม้
playing chessเล่นหมากรุก
scoutingสอดแนม
trekkingเดินป่า
volunteeringไปอาสาสมัคร
yogaโยคะ
คนวัยทำงานยังเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างดี

ประวัติการศึกษา (Educational Background)

หมายเหตุ:

 • ในส่วนนี้ เราควรแสดงข้อมูลตั้งแต่ระดับการศึกษามหาวิทยาลัย/วิทยาลัยเป็นต้นไป
 • เราดำเนินการตามลำดับทั่วไปต่อไปนี้: โรงเรียน – ปี ⟶ ปริญญา (ปริญญาตรี/โท/…) และวิชาเอก ⟶ วิชาการและเกรดเฉลี่ย (ไม่บังคับ)

หรือ:

ปริญญา (ปริญญาตรี/โท/…) และวิชาเอก ⟶ โรงเรียน – ปี ⟶ วิชาการและเกรดเฉลี่ย (ไม่บังคับ)

ตัวอย่าง:

University of Finance and Marketing – 2013-2017

Bachelor of Accounting

Distinction – GPA: 8.3

⟶ มหาวิทยาลัยการเงินและการตลาด – 2556-2560

บัญชีบัณฑิต

+ Master of International Business

University of Economics – 2016-2020

ปริญญาโทสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ – 2559-2563

เป้าหมายในอาชีพ (Career Goal)

โครงสร้างบางอย่างที่จะสื่อเกี่ยวกับเป้าหมายในอาชีพ:

I always aim at + noun (phrase)/ V-ing.

(ฉันเล็งไปที่ + (วลี) คำนาม/ V-ing เสมอ)

I always strive to + verb (bare infinitive) + …

(ฉันมักจะพยายาม + กริยา (bare infinitive) + …)

Noun (phrase)/ V-ing has always been my most significant/ultimate goal.

((วลี) คำนาม/V-ing เป็นเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุด/สุดท้ายของฉันเสมอมา)

I aspire to + verb (bare infinitive) + …

(ฉันปรารถนาอย่างมาก + กริยา (bare infinitive) + …)

My short/ long-term goal(s) is/ are + noun (phrase)/ V-ing.

(เป้าหมายระยะสั้น/ยาวของฉันคือ + คำนาม (วลี)/ V-ing)

ย่อหน้าตัวอย่างบางส่วนเกี่ยวกับเป้าหมายในอาชีพ:

ย่อหน้าที่ 1:

Considering Marketing my great passion, I always aim to bring value to the brands I work with as well as unceasingly develop myself. Additionally, becoming an SEO Executive has always been one of the important goals that I have been striving to achieve.

(เมื่อพิจารณาว่า Marketing เป็นความหลงใหลที่ยิ่งใหญ่ ฉันมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ที่ฉันทำงานด้วยและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ นอกจากนี้ การเป็น SEO Executive ยังเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่ฉันพยายามทำให้สำเร็จมาโดยตลอด)

ย่อหน้าที่ 2:

As an avid and responsible financial accountant, I always strive to do my best in every single task to give the BOD precise and transparent information about the company’s financial status. Besides, my long-term goal is to become a Senior Account within 2 years.

(ในฐานะนักบัญชีการเงินที่กระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบ ฉันพยายามทำให้ดีที่สุดในทุกงานเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและโปร่งใสเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัทแก่ BOD นอกจากนี้ เป้าหมายระยะยาวของฉันคือการเป็นบัญชีอาวุโสภายใน 2 ปี)

elsa speak official

ประสบการณ์การทำงาน (Work Experience)

ตามที่ ELSA Speak กล่าวไว้ในส่วน 1.1 เมื่อพูดถึงประสบการณ์การทำงานในอดีต ขอแนะนำให้ใช้วลีที่ขึ้นต้นด้วย V-ed/V2

ประสบการณ์การทำงานในปัจจุบัน ควรแสดงด้วยวลีที่ขึ้นต้นด้วย V bare

วลีทั่วไปเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน:

 • analyzed balance sheets: วิเคราะห์งบดุล
 • create(d) [quantity] financial reports per week/month: จัด [ปริมาณ] ทำรายงานทางการเงินต่อสัปดาห์/เดือน
 • create/created [quantity] cash flow statements: สร้าง [ปริมาณ] งบกระแสเงินสด
 • invoice(d) [quantity] clients: สร้างใบแจ้งหนี้ให้ [ปริมาณ] ลูกค้า
 • manage(d) a [amount of money] budget: จัดการกองทุน [จำนวนเงิน]
 • make/made [quantity] sales forecasts: ทำ [ปริมาณ] การคาดการณ์ยอดขาย 
 • performed monthly bank reconciliations: ดำเนินการกระทบยอดธนาคารรายเดือน
 • review(ed) and reconcile(d) transactions: ตรวจสอบและกระทบยอดธุรกรรม
 • crecord(ed) and categorize(d) expenses: บันทึกและจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย
 • track(ed) budgets and variances: ติดตามงบประมาณและผลต่าง
 • review(ed) employee timesheets: ตรวจสอบใบบันทึกเวลาของพนักงาน
 • review(ed) inventory data: ตรวจสอบข้อมูลสินค้าคงคลัง
 • file(d) tax returns: การคืนภาษี
 • manage(d) blog/ fanpage/ website management: จัดการบล็อก/ แฟนเพจ/ เว็บไซต์
 • plan(ned) and wrote/write content planning and writing: วางแผนและเขียนเนื้อหา
 • edit(ed) content: แก้ไขเนื้อหา
 • plan(ned) event planning: การวางแผนงาน
 • did/do keyword researches: ทำวิจัยคำหลัก
 • did/do market research: ทำวิจัยตลาด
 • SEO analysis: การวิเคราะห์ SEO
 • plan(ned) strategies: การวางแผนเชิงกลยุทธ์
 • trend research and analysis: การวิจัยและการวิเคราะห์แนวโน้ม
 • plan(ned) video content planning: สร้างเนื้อหาวิดีโอ

ทักษะวิชาชีพและทักษะอ่อน (Professional Skills and Soft Skills)

หมายเหตุ:

 • เราควรแสดงทักษะวิชาชีพ ทักษะอ่อน ฯลฯ เป็นคำนามวลี
 • เราสามารถเพิ่มคำคุณศัพท์เชิงบวก เช่น ‘good’-“ดี”, ‘excellent’-“ยอดเยี่ยม”, ‘outstanding’-“โดดเด่น”,…ก่อนนามวลีเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น:  ‘good communication skills’-“ทักษะการสื่อสารที่ดี”.

ตัวอย่างวลีเกี่ยวกับทักษะวิชาชีพ:

 • ability to prepare financial statements: ทักษะในการจัดทำงบการเงิน
 • attention to detail: ใส่ใจในรายละเอียด
 • budget planning skills: ทักษะการวางแผนงบประมาณ
 • critical thinking skills: ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 • data analysis skills: ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล
 • error spotting skills: ทักษะการตรวจจับข้อผิดพลาด
 • knowledge of general business practices: ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจทั่วไป
 • mathematical and deductive reasoning: การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และอุปนัย
 • proficiency in accounting software: ทักษะการใช้โปรแกรมบัญชี
 • research skills: ทักษะการวิจัย
 • creativity: ความคิดสร้างสรรค์
 • content writing skills: ทักษะการเขียนเนื้อหา
 • marketing strategy planning skills: ทักษะการวางแผนกลยุทธ์การตลาด
 • trend/change sensitivity: ความไวต่อแนวโน้ม/การเปลี่ยนแปลง

วลีตัวอย่างบางส่วนเกี่ยวกับทักษะอ่อน:

 • conflict-solving skills: ทักษะการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
 • communication skills: ทักษะการสื่อสาร
 • goal-setting skills: ทักษะการตั้งเป้าหมาย
 • leadership skills: ทักษะความเป็นผู้นำ
 • networking skills: ทักษะการสร้างความสัมพันธ์
 • negotiation skills: ทักษะการเจรจาต่อรอง
 • persuasion skills: ทักษะการโน้มน้าวใจ
 • presentation skills: ทักษะการนำเสนอ
 • problem-solving skills: ทักษะการแก้ปัญหา
 • teamwork skills: ทักษะการทำงานเป็นทีม
 • willingness to learn: เต็มใจที่จะเรียนรู้
ทักษะวิชาชีพและทักษะอ่อน (Professional Skills and Soft Skills)

ตัวอย่าง:

Professional Skills: (ทักษะวิชาชีพ)

attention to detail, error-spotting skills and data analysis skills.

(ใส่ใจในรายละเอียด ทักษะการตรวจจับข้อผิดพลาด และการวิเคราะห์ข้อมูล)

Soft Skills: (ทักษะอ่อน)

goal-setting skills and willingness to learn

(ทักษะการตั้งเป้าหมายและเต็มใจที่จะเรียนรู้)

ความสำเร็จและใบรับรอง (Achievements and Certificates)

หมายเหตุ:

 • ส่วนนี้มีเนื้อหาสั้นๆ ดังนั้นจึงไม่มีประเด็นที่ต้องสังเกตมากนัก
 • เกี่ยวกับความสำเร็จ ให้เขียนตามเค้าโครงต่อไปนี้: ชื่อรางวัล/ความสำเร็จ – เวลาที่ทำได้ ⟶ ชื่อบริษัท/ โปรแกรม/ การประกวด/…
 • ใบรับรอง ทำตามเค้าโครงต่อไปนี้: ชื่อใบรับรอง ⟶ รายละเอียด (หมายเลขคะแนน ผู้ออกใบรับรอง ระยะเวลาที่ออก ฯลฯ)

ตัวอย่าง:

 • Accountant of The Year – 20
 • IELTS 7.5 – 2562

กิจกรรมสังคม (Social Activities)

หมายเหตุ: ส่วนนี้มีเนื้อหาสั้นๆ ดังนั้นจึงไม่มีประเด็นที่ต้องสังเกตมากนัก คุณเพียงแค่ต้องปฏิบัติตามโครงร่างต่อไปนี้: ชื่อโปรแกรม/กิจกรรม – เวลาเข้าร่วม -> ตำแหน่ง/งานที่คุณรับทำ

ตัวอย่าง:

Volunteer Bangkok – 2563

fanpage management

event coordination

ข้อผิดพลาดทั่วไปเมื่อเขียน CV เป็นภาษาอังกฤษ

ข้อผิดพลาดในการสะกดและไวยากรณ์

การใส่ใจกับการสะกดคำและไวยากรณ์เป็นสิ่งสำคัญมากเมื่อเขียน CV เป็นภาษาอังกฤษ นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของรูปร่างหน้าตาเท่านั้น แต่ยังสามารถตัดสินได้ว่า CV ของคุณจะผ่านเข้ารอบต่อไปหรือไม่

ก่อนอื่น งานแต่ละอย่างต้องใช้ความจริงจัง รอบคอบ และละเอียดถี่ถ้วน ดังนั้น CV ที่เต็มไปด้วยข้อผิดพลาดในการสะกดและไวยากรณ์จะลดความประทับใจในสายตาของนายจ้าง

ดังนั้น หลังจากเขียน CV เสร็จ ให้สมองพักอย่างน้อย 2 ชั่วโมง แล้วกลับมาตรวจสอบเพื่อหาข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และการสะกดคำ

คุณยังสามารถใช้เครื่องมือ “ตรวจจับ” การสะกด ไวยากรณ์ และนิพจน์ภาษาอังกฤษที่มีประโยชน์ เช่น Grammarly, Ginger, Hemingway Editor,…

เนื้อหายาวเกินไป

นอกจากการแสดงเนื้อหาที่กว้างเกินไปแล้ว ผู้สมัครบางคนมักจะเขียนรายละเอียดมากเกินไปหรือใส่ข้อมูลใน CV มากเกินไป สิ่งนี้จะทำให้เนื้อหา CV ยาวและ “เจือจาง”  ยากที่นายจ้างจะหาจุดน่าสนใจได้ และอาจ “หงุดหงิด” ง่ายเมื่ออ่าน CV ภาษาอังกฤษเหล่านี้ก็เป็นได้

คำแนะนำสำหรับคุณคือ เลือกข้อมูลที่คุณคิดว่าสำคัญจริง ๆ และสามารถช่วยให้คุณสร้างความประทับใจให้กับนายจ้าง และด้วยเหตุนี้จึงได้ “ตั๋ว” เพื่อเข้าสู่รอบต่อไป

แสดงเนื้อหาทั่วไป

ข้อผิดพลาดทั่วไปอีกประการหนึ่งเมื่อเขียน CV เป็นภาษาอังกฤษคือ การให้ข้อมูลที่กว้างเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นเรื่องของประสบการณ์การทำงาน

แทนที่จะระบุเพียงรายชื่อบริษัทที่คุณเคยทำงานและตำแหน่งที่คุณเคยดำรง ให้ระบุความรับผิดชอบเฉพาะของแต่ละตำแหน่งเหล่านั้น ซึ่งช่วยให้นายจ้างทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถทำได้และมีประสบการณ์

นอกจากนี้ หากเป็นไปได้ ให้ระบุความสำเร็จที่เฉพาะเจาะจงและน่าประทับใจ จำนวนงานหรือโครงการที่คุณได้ทำ KPI ที่คุณทำสำเร็จ …

การให้ข้อมูลที่ไม่จำเป็น

ซึ่งคล้ายกับข้อผิดพลาดของเนื้อหาที่ยาวเกินไป

เมื่อเขียน CV เป็นภาษาอังกฤษ คุณควรเลือกและให้ข้อมูลที่จำเป็นจริงๆ เพื่อให้สามารถครอบครอง “spotlight” สำหรับจุดที่ควรค่าแก่การให้ความสนใจของนายจ้าง

การลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นยังช่วยให้คุณลดความซับซ้อนของรูปแบบ CV และหลีกเลี่ยงการทำให้นายจ้างที่ยังไม่ได้อ่านแต่รู้สึกหงุดหงิดกับจำนวนคำที่มากเกินไป

 4 เคล็ดลับสำหรับการเรียนด้วย ELSA Speak

ตัวอย่าง CV เป็นภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ

ตัวอย่าง CV เป็นภาษาอังกฤษที่ 1:

CV เป็นภาษาอังกฤษ

ตัวอย่าง CV เป็นภาษาอังกฤษที่ 2:

CV เป็นภาษาอังกฤษ

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท