รวบรวมความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับ คําอุทาน ภาษาอังกฤษ

คําอุทาน ภาษาอังกฤษ คือคำที่แสดงความรู้สึกและทัศนคติของคนพูด การใช้คำอุทานในการพูดไม่ใช่แค่ทำให้ประโยคมีอารมณ์มากขึ้น แต่ยังทำให้บทสนทนากลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าดึงดูดมากขึ้น รวมถึงแสดงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของผู้ใช้ภาษาอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การใช้คำอุทานได้อย่างถูกต้องไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมีกฎบังคับ ดังนั้น เรามาเรียนวิธีใช้คำอุทานกับ ELSA Speak ในบทความนี้กันนะ

คําอุทาน ภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้าง

คำอุทาน (Exclamatory sentence) คือคำที่มักใช้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อแสดงอารมณ์  (emotion) และทัศนคติ (attitude) ต่อวัตถุหรือเหตุการณ์ที่ถูกกล่าวถึง โดยผู้พูดใช้คำอุทานภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความเอ็นดู  ความรู้สึกต่างๆ เช่น ดีใจ เศร้าใจ ชมเชย วิจารณ์ โกรธหรือประหลาดใจ  ฯลฯ

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

ตัวอย่าง:

That’s really awesome! (สุดยอด)

วิธีการรับรู้และการจำแนกคำอุทานภาษาอังกฤษ

คำอุทานมักใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันหรือในวรรณกรรม เราสามารถรู้จำคำเหล่านี้ได้ง่ายๆ เพราะมักจะลงท้ายด้วยเครื่องหมายอัศเจรีย์

ในภาษาอังกฤษ คำอุทานมีหลายประเภทและมีโครงสร้างที่แตกต่างกันมากมาย แต่มักจะแบ่งเป็นสองประเภท: แบบมีโครงสร้าง และ แบบไม่มีโครงสร้าง

คำอุทานมีโครงสร้าง 

นี่เป็นคำที่มีโครงสร้างหรือมีประธานอย่างชัดเจน

ตัวอย่าง:

 • What awful weather today! (อากาศวันนี้แย่มาก)
 • That’s great! (สุดยอด)
 • How beautiful Tom’s voice is! (เสียงของ Tom เพราะจัง)

คำอุทานไม่มีโครงสร้าง

คำอุทานเหล่านี้มักจะมีคำเดียวหรือวลีเดียวเท่านั้น

 • Cheer up! (ร่าเริงหขึ้น)
 • God! (โอ้พระเจ้า)

รวบรวมโครงสร้างคำอุทานภาษาอังกฤษ

คำอุทานมีโครงสร้าง 

คำอุทานใช้กับ  “What”

คำอุทานใช้กับ  “What” เป็นโครงสร้างที่ซับซ้อน เพราะการใช้แต่ละโครงสร้างแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับคำนามที่เป็นพหูพจน์หรือเอกพจน์ นับได้หรือนับไม่ได้

แบบที่ ๑: คำนามนับได้เอกพจน์

โครงสร้าง:

What + a/an + adj + N (เอกพจน์) (+ S + to be)!

สำหรับโครงสร้างนี้ เราต้องเติมคำบุพบท “a/an” ข้างหน้าคุณศัพท์

ตัวอย่าง:

 • What a pretty girl!/What a pretty girl she is! (เธอสวยจัง)
 • What a delicious apple pie!/What a delicious apple pie it is! (เค้กแอปเปิ้ลอร่อยจัง)

แบบที่ ๒: คำนามนับได้พหูพจน์

โครงสร้าง:

What + adj + N (คำนามพหูพจน์) + (S + to be)!

หากใช้กริยา “tobe” ที่ท้ายประโยค กริยานั้นจึงต้องเป็นพหูพจน์

ตัวอย่าง:

 • What big apples!/ What big apples they are! (แอปเปิ้ลเหล่านี้ใหญ่มาก)
 • What beautiful dresses! What beautiful dresses they are! (ชุดสวยมาก!)

แบบที่ ๓: คำนามนับไม่ได้

โครงสร้าง:

What + adj + N (นับไม่ได้)+ (S + to be) !

ตัวอย่าง:

 • What nice weather! (อากาศดีจัง)
 • What sweet chocolate! (ช็อกโกแลตหวานมาก)
ตัวอย่าง คําอุทาน ภาษาอังกฤษ

แบบที่ ๔: คำอุทานแบบขยาย

โครงสร้าง:

What (+ a/an) + adj + noun + S + V!

สำหรับโครงสร้างนี้ เราแค่ต้องเพิ่มส่วนประธาน-กรรมข้างหลังคำอุทาน

ตัวอย่าง:

 • What a interesting book I read! (หนังสือเล่มนี้น่าสนใจมาก)
 • What beautiful pictures I saw! (ฉันเคยเห็นภาพที่สวยงามจริงๆ)

คำอุทานใช้กับ “How”

คำอุทานกับ “How” มีรูปแบบเดียวกัน แต่เรียบง่ายกว่า

โครงสร้าง:

How + adv + S + V !

How + adj + S + to be !

ตัวอย่าง:

 • How interesting these books are! (หนังสือเหล่านี้น่าสนใจมาก!)
 • How well Tom sings! (Tom ร้องเพลงเพราะจัง)

คำอุทานใช้กับ “So”

สำหรับคำอุทานกับ “So” “So” จะอยู่หน้าคำคุณศัพท์ หรือคำวิเศษณ์เพื่อเพิ่มความรู้สึกให้กับประโยค

โครงสร้าง:

S + V + so + adj/ adv

ตัวอย่าง:

 • This house is so beautiful! (บ้านหลังนี้สวยจัง)
 • You run so fast! (คุณวิ่งเร็วมาก) 

คำอุทานใช้กับ “Such”

คำอุทานกับ “Such” มีโครงสร้างคล้ายกับ โครงสร้าง “So” แต่ข้างหลัง “Such” คือนามวลีที่มีส่วนเสริมเป็นคำคุณศัพท์

โครงสร้าง:

S + V + such + adj + N!

ตัวอย่าง:

 • He has such an expensive ship! (เขามีเรือที่มีราคาแพงมาก!)
 • That was such an unforgettable holiday! (นั่นคือวันหยุดที่ลืมไปไม่ได้)

บางที เราสามารถใช้โครงสร้างอื่นกับ “Such”

โครงสร้าง:

It is/was + such + adj + N!

ตัวอย่าง:

It was such a tedious film! (หนังเรื่องนี้น่าเบื่อมาก)

รวบรวมโครงสร้างคำอุทาน ภาษาอังกฤษ

โครงสร้างคำอุทานอื่นๆ

ในการสื่อสารภาษาอังกฤษยังมีโครงสร้างคำอุทานอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การใช้คำอุทาน คำอุทานปฏิเสธ  เป็นต้น

คำอุทานปฏิเสธ

แม้ว่าเป็นโครงสร้างแบบปฏิเสธ แต่คำอุทานประเภทนี้แสดงความหมายแบบยืนยันเสมอ

โครงสร้าง:

TO BE + not + S + adj!

ตัวอย่าง:

 • Isn’t this tea bitter! (ชานี้มีขมมาก)
 • Aren’t these trees high!  (ต้นไม้เหล่านั้นสูงจัง)

ประโยคอุทานกับคำอุทาน

คำอุทานคือคำหรือวลีที่ใช้เพื่อแสดงความรู้สึกและดึงดูดความสนใจ คำอุทานมักจะนำหน้าประโยค

ตัวอย่าง:

 • Oops! I broke your phone! (อ๊ะ! ฉันทำโทรศัพท์ของคุณพังแล้ว)
 • Oh no! I lost the key. (อ๊ะ ฉันทำกุญแจหายไปแล้ว)

ต่อไปนี้คือคำอุทานทั่วไปในการสื่อสารที่ได้ ELSA รวบรวมไว้ เด็กๆ มาดูกันนะ

 • Oh no! ( ไม่นะ)
 • Alright! (ได้เลย)
 • Congratulations! (ยินดีด้วย)
 • Oh my god!/ Oh my goodness! (โอ้พระเจ้า)
 • No way! (ไม่มีทาง)
 • Yay! (สุดยอด)
 • Hooray! (ไชโย!)
 • Well! (ดี)

คําอุทาน ภาษาอังกฤษ แบบหยาบๆ

คำอุทานตกใจภาษาอังกฤษ

 • Wow! (ว้าว)
 • My God! (พระเจ้า)
 • Dear! (โอ้พระเจ้า!)
 • Oh! (โอ้)

คำอุทาน ภาษาอังกฤษ aww แสดงความดีใจ

 • How lucky! (โชคดีจัง) 
 • Excellent/Awesome! (สุดยอด)
 • That’s amazing! (น่าประหลาดใจมาก) 
 • That’s great! (สุดยอด) 
 • That’s really awesome! (สุดยอด) 
 • Thank God! (ขอบคุณพระเจ้า)
 • I did it! (ฉันทำได้แล้ว)
 • I have nothing more to desire! (ฉันพอใจอย่างยิ่ง)

คำอุทานแสดงความโกรธ

 • Gosh Damn it/Dash it! (ประณามมัน)
 • Shut up! (หุบปากเดี๋ยวนี้)
 • Damn you! (ไอ้สารเลว)
 • Scram (ออกไป)

คำอุทานแสดงความเบื่อหน่าย

 • What a bore! (น่าเบื่อจริงๆ)
 • What a sad thing it is! (น่าเศร้าจัง)
 • Poor fellow! (น่าสงสารจังเลย) 
 • What a pity! (น่าเสียดาย)
 • Too bad! (แย่มาก) 

คําอุทานกรี๊ดภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างกำลังใจ

 • Go for it! (พยายามมากขึ้น)
 • Cheer up! (ร่าเริงขึ้น) 
 • Calm down! (ใจเย็นๆ) 
 • It’s over! (ทุกเรื่องจบแล้ว)
 • Well-done/ Good job! (ดีมาก)
คําอุทานกรี๊ดภาษาอังกฤษ

แบบฝึกหัด คําอุทาน ภาษาอังกฤษ

โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

1. I didn’t know ______ tedious it was!

 A. what

 B. when

 C. so

 D. how

2. You have _____ a huge house!

 A. how

 B. so

 C. such

 D. what

3. They have ______ trees in their garden!

 A. how many

 B. how much

 C. so much

 D. so many

4. Your neighbors are _____ friendly people!

 A. extremely

 B. such

 C. so

 D. really

5. _____ easily she forgot it!

 A. What

 B. Such

 C. How

 D. Why

6. It takes _____ time to go to school by train!

 A. so many

 B. so much

 C. so such

 D. so

7. You can guess ______ disappointed they were!

 A. how

 B. why

 C. what

 D. such

8. ____ a big surprise!

 A. Which

 B. What

 C. Such

 D. Both B & C are correct

9. ______, you finally passed the exam!

 A. Congratulations

 B. On no!

 C. What a pity!

 D. Calm down!

10. ______ a lovely garden your parents have!

 A. Such

 B. What

 C. How

 D. Which

เขียนประโยคใหม่โดยมีความหมายเหมือนเดิม

1.Their children are very naughty

2. The weather is so beautiful today.

3. The painting is very valuable.

4. The living room is very lovely.

5. These questions are so difficult.

6. The chocolate is so sweet

7. Lisa dances very skillfully.

8. Nam runs very fast.

9. She speaks so confidently.

10. Jin solved the problem very quickly.

สรุป

จากบทความที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ คําอุทาน ภาษาอังกฤษ ELSA Speak หวังว่าคุณจะใช้ประเด็นไวยากรณ์นี้ได้อย่างเชี่ยวชาญ และหลีกเลี่ยงความสับสน เราจึงต้องฝึกฝนเป็นประจำและมีประสิทธิภาพ

คุณสามารถทบทวนความรู้และเรียนความรู้ใหม่กับ ELSA Speak ลงทะเบียนบัญชีทันทีเพื่อได้ใช้คำถามทดสอบภาษาอังกฤษหลายร้อยข้อ ซึ่ง ELSA ได้รวบรวมและอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ  โดยเฉพาถูกออกแบบมาให้สะดุดตาเพื่อช่วยการเรียนและการทบทวนน่าสนใจมากขึ้น

และอย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มเตรียมสอบ Cambridge & TOEFL กับ ELSA Speak  เพื่อติดตามสื่อภาษาอังกฤษล่าสุดนะ

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท