คําศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คํา ที่ต้องรู้ตามหัวข้อ

ผู้เรียนภาษาอังกฤษแต่ละคนเพียงแค่เชี่ยวชาญคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คำที่พบบ่อยที่สุด ตามสถิติของอ็อกซ์ฟอร์ด คุณก็จะเข้าใจบทสนทนาทั่วไปได้ถึง 95% เมื่อเทียบกับคำศัพท์ 100,000 คำในพจนานุกรม คําศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คําทั่วไปเป็นเพียงจำนวนเล็กน้อย แต่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดเลย

สารบัญ

ความสำคัญของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คำทั่วไป

นักภาษาศาสตร์วิลกินส์เคยกล่าวไว้ว่า “หากไม่มีไวยากรณ์ ข้อมูลเพียงเล็กน้อยก็สามารถถ่ายทอดได้ แต่หากไม่มีคำศัพท์ ไม่สามารถถ่ายทอดข้อมูลอะไรเลย”

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

คำศัพท์ช่วยให้คุณฟัง พูด และเข้าใจเมื่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ เมื่อคุณมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษมากมาย คุณก็สามารถฟังและเข้าใจเนื้อหาของการสนทนาได้อย่างง่ายดาย แม้ว่าไวยากรณ์ของคุณจะไม่ดีก็ตาม

คำศัพท์เป็นพื้นหลังพื้นฐานที่จะช่วยให้ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของคุณได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว คลังคำศัพท์และวิธีที่คุณใช้คำก็เป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของคุณ 

งั้นวิธีเริ่มต้นเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คำทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายดาย คืออะไร? เดี๋ยว ELSA Speak จะแบ่งปันความลับวิธีเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คำนะ

วิธีการเรียนรู้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คำ อย่างมีประสิทธิภาพ

มีหลายวิธีที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นการเรียน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คำ ทั่วไปเหล่านี้ มาดูคำแนะนำกับ ELSA Speak กันเลย!

วิธีที่ 1: เรียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คำตามตัวอักษร คุณสามารถเริ่มต้นด้วยคำศัพท์ 5 คำต่อวัน ในเวลาเรียน ให้จดไว้ในกระดาษ พร้อมฟังการออกเสียงที่มาตรฐาน แล้วฝึกออกเสียงคำศัพท์เหล่านั้นให้ถูกต้อง จากนั้น ยกตัวอย่างด้วยคำศัพท์ที่คุณได้เรียนรู้ และทบทวนคำศัพท์อย่างสม่ำเสมอ!

แต่ละวันเรียนคําศัพท์แค่ 5 คำ จากนั้นไม่ถึง 1.5 ปี คุณก็สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วแล้ว

>> คุณอาจจะต้องการ: วิธีการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็ว

วิธีที่ 2: วิธีอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้คุณพัฒนาคลังคำศัพท์คือ คุณจะเรียนรู้คำศัพท์ต้นฉบับก่อน แล้วจึงพัฒนาจากคำศัพท์ต้นฉบับไปสู่แขนงคำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คำคุณศัพท์ คำนาม คำกริยา… นอกจากเรียนรู้การเขียนแล้ว อย่าลืมฝึกฟัง อ่าน และแต่งประโยคสำหรับคำศัพท์แต่ละประเภทเหล่านั้น เพื่อให้คุณใช้คำศัพท์ได้อย่างเชี่ยวชาญในทุกสถานการณ์!

วิธีที่ 3: เรียนรู้คำศัพท์ตามหัวข้อ – นี่เป็นวิธีที่ ELSA Speak แนะนำให้คุณทำตาม โดยด้วยวิธีการเรียนรู้นี้ คุณจะเลือกเนื้อหาที่มีการจัดระเบียบคำศัพท์ตามหัวข้อ และเริ่มด้วยหัวข้อที่คุณชอบ คล้ายกับวิธีการเรียนรู้ 2 วิธีข้างต้น เรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งหมดของคุณเพื่อจดจำคำศัพท์อย่างดีที่สุด

สำหรับวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ตามหัวข้อนี้ คุณสามารถขยายคำศัพท์ของหัวข้อ และจดจำได้นานขึ้นด้วยการฟังเพลง ดูหนัง อ่านเรื่องราว ฟังบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้น …. แน่นอนว่า คุณจะจดจำคำศัพท์ได้ดีและใช้คำศัพท์ได้อย่างง่ายดายในการสื่อสาร

วิธีที่ 4: บทความเล็ก ๆ ที่ ELSA Speak ไว้สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คำพื้นฐานอย่างรวดเร็ว คือ “เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คำด้วยบทกวีที่สุดฮอต” มาดูทันทีเลยหากคุณต้องการที่จะพัฒนาคลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษของตนเอง!

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คำ ทั่วไปตามหัวข้อ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับครอบครัว

Birth /bɜrθ/ (n): การเกิด

Brother /ˈbrʌðər/(n): พี่/น้องชาย

Brother-in-law: พี่/น้องเขย

Close /kloʊs/ (adj): ใกล้ชิด 

Cousin /ˈkʌzən/(n): ลูกพี่ลูกน้อง 

Daughter /ˈdɔtər/ (n): ลูกสาว

Daughter-in-law: ลูกสะใภ้

Father /ˈfɑðər/ (n): พ่อ

Father-in-law (n): พ่อตา

Godmother /ˈɡɑːdmʌðər/ (n): แม่ทูนหัว

Grandparents /ˈgrændˌpɛrənts/ (n): ปู่ย่าตายาย

Kid/Child /kɪd/ – /ʧaɪld/ (n): เด็กๆ

เกี่ยวกับครอบครัว -คําศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คํา_banner
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับครอบครัว

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ สภาพอากาศ

Climate /ˈklaɪmət/(n): ภูมิอากาศ

Climate change /ˈklaɪmət tʃeɪndʒ/(n): การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Global warming  /ˈɡloʊbl ˈwɔːrmɪŋ/(n): ภาวะโลกร้อน

Humid /ˈhjuːmɪd/(adj): ชื้น

Shower /ˈʃaʊər /(n): ฝนตกหนัก

Tornado /tɔːrˈneɪdoʊ /(n): พายุทอร์นาโด ลมแรงมากที่หมุนวนเป็นบริเวณเล็กๆ หมุนไปตามคอลัมน์ของอากาศ

Rain-storm/rainstorm /ˈreɪnstɔːrm/ (n): พายุฝน

Storm /stɔːrm/(n): พายุ พายุฝนฟ้าคะนอง – คำศัพท์สำหรับพายุทั่วไป

Typhoon /taɪˈfuːn/ (n): พายุ / พายุไต้ฝุ่น (ใช้เรียกพายุในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือ)

Hurricane /ˈhɜːrəkən/(n): พายุ (ใช้เรียกพายุในมหาสมุทรแอตแลนติก /แปซิฟิกเหนือ)

Cyclone  /ˈsaɪkloʊn/(n):  พายุ (ใช้เรียกพายุในซีกโลกใต้)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสภาพอากาศ - คําศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คํา_banner
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสภาพอากาศ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ อาชีพ

Interview /’intəvju:/(v): สัมภาษณ์

Job /dʒɔb/(n): งาน

Appointment /ə’pɔintmənt/(n): การนัดหมาย

Advertisement /ˌædvərˈtaɪzmənt/ (n): โฆษณา

Contract /’kɔntrækt/(n): สัญญา

Overtime /´ouvətaim/ (n): ล่วงเวลา

Redundancy /ri’dʌndənsi/(n): ความซ้ำซ้อน พนักงานส่วนเกิน

Redundant /ri’dʌndənt/ (adj): ซ้ำซ้อน

Part-time /´pa:t¸taim/(adj,adv): ไม่เต็มเวลา

Full-time /ˌfʊl ˈtaɪm/ (adj,adv): เต็มเวลา

กับอาชีพ - คําศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คํา_banner
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ เสื้อผ้า

overcoat /ˈəʊvərkəʊt/ (n): เสื้อคลุม

jacket /ˈdʒækɪt/ (n): เสื้อโค้ทสั้น

trousers /ˈtraʊzərz/ (n) (a pair of trousers): กางเกงขายาว

suit /suːt/(n): ชุดสูทผู้ชาย หรือชุดสูทผู้หญิง

shorts /ʃɔːrts/ (n): กางเกงขาสั้น

jeans /dʒiːnz/ (n): กางเกงยีนส์

shirt /ʃɜːrt/ (n): เสื้อเชิ้ต

tie /taɪ/ (n): เน็กไท

t-shirt /ˈtiː ʃɜːrt/ (n): เสื้อยืด

raincoat /ˈreɪnkəʊt/ (n): เสื้อกันฝน

anorak /ˈænəræk/ (n): เสื้อมีฮู้ด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเสื้อผ้า - คําศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คํา_banner
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเสื้อผ้า

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ บุคลิกภาพ

Clever /ˈklɛvər/ (adj): เฉลียวฉลาด

Cold /koʊld/ (adj): เย็นชา

Competitive /kəmˈpɛtətɪv/ (adj): ชอบแข่งขัน

Confident /ˈkɑnfədənt/ (adj):  มั่นใจ

Considerate /kənˈsɪdərət/ (adj): มีน้ำใจ 

Diligent /ˈdɪlədʒənt/ (adj): ขยันขันแข็ง อุตสาหะ

Dynamic /daɪˈnæmɪk/ (adj): พลวัต มีพลัง

Faithful /ˈfeɪθfl/ (adj): ภักดี ซื่อตรง เที่ยงตรง

Fawning /ˈfɔnɪŋ/ (adj): ประจบสอพลอ เยินยอ

Intelligent /ɪnˈtɛlədʒənt/ (adj): ฉลาดหลักแหลม เฉลียวฉลาด

Jealous /ˈdʒɛləs/ (adj): หึงหวง อิจฉาริษยา

Kind /kaɪnd/ (adj): ใจดี

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับบุคลิกภาพของมนุษย์ - คําศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คํา_banner
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับบุคลิกภาพของมนุษย์

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผัก

Beetroot /ˈbiːtruːt/ (n): บีทรูท

Squash /skwɑːʃ/ (n): สควอช

Cucumber /ˈkjuːkʌmbər/ (n): แตงกวา

Potato /pəˈteɪtoʊ/ (n): มันฝรั่ง

Garlic /ˈɡɑːrlɪk/ (n): กระเทียม

Onion /ˈʌnjən/ (n): หัวหอม

Radish /ˈrædɪʃ/ (n): หัวไชเท้า

Tomato /təˈmeɪtoʊ/ (n): มะเขือเทศ

Marrow  /ˈmæroʊ/  (n): บวบ

Bell pepper (AE)/ bel ˈpepər / sweet pepper (BE): /swiːt ˈpepər / (n): พริกหวาน

Hot pepper /hɑːtˈpepər/ (n): พริกขี้หนู

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับผัก - คําศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คํา_banner
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับผัก

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ สิ่งแวดล้อม

Industrial waste /ɪnˈdʌstrɪəl weɪst/ (n): ขยะอุตสาหกรรม

Natural resources /ˈnæʧrəl rɪˈsɔːsɪz/ (n): ทรัพยากรธรรมชาติ

Oil spill /ɔɪl spɪl/ (n): น้ำมันรั่วไหล

Ozone layer /ˈəʊzəʊn ˈleɪə/ (n): ชั้นโอโซน

Pollution /pəˈluːʃən/ (n): มลพิษ

Preservation /ˌprɛzəːˈveɪʃən/ (n): การอนุรักษ์

Rainforest /ˈreɪnˌfɒrɪst/ (n): ป่าดงดิบ

Sea level /siːˈlɛvl/ (n): ระดับน้ำทะเล

Sewage /ˈsjuːɪʤ/ (n): สิ่งปฏิกูล

Soil /sɔɪl/ (n): ดิน

Solar power /ˈsəʊlə ˈpaʊə/ (n): พลังงานแสงอาทิตย์

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ สัตว์

Lamb /læm/(n): ลูกแกะ

Herd of cow /hɜːd əv kaʊ/(n): ฝูงวัว

Chicken /ˈtʃɪk.ɪn/(n): ไก่

Flock of sheep /flɒk əv ʃiːp/(n): ฝูงแกะ

Horseshoe /ˈhɔːs.ʃuː/(n): เกือกม้า

Donkey /ˈdɒŋ.ki/(n): ลา

Piglet /ˈpɪg.lət/(n): ลูกหมู

Female /ˈfiː.meɪl/(n): หญิง

Male /meɪl/(n): ชาย

Horse  /hɔːs/(n): ม้า

>>> Read more

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์ - คําศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คํา_banner
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ อาหาร

Bake /beɪk/(v): อบเค้ก

Beef /bif/ (n): เนื้อวัว

Beer /bɪr/ (n): เบียร์

Bitte /ˈbɪtər/r (adj): ขม

Boil /bɔɪl/ (v): ต้ม เดือด 

Bread /brɛd/(n): ขนมปัง

Chicken /ˈʧɪkən/ (n): เนื้อไก่

Coffee /ˈkɑfi/(n): กาแฟ

Delicious /dɪˈlɪʃəs/(adj): อร่อย

Drink /drɪŋk/ (v): ดื่ม

Eat /it/ (v): กิน

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ โรงเรียน

Biology /baɪˈɑːlədʒi/ (n): ชีววิทยา 

Archaeology /ˌɑːrkiˈɑːlədʒi/ (n): โบราณคดี

Math /mæθ/ (n): คณิตศาสตร์

Astronomy /əˈstrɑːnəmi/ (n): ดาราศาสตร์

Physics /ˈfɪzɪks/ (n): ฟิสิกส์

Linguistics /ˈfɪzɪks/ (n): ภาษาศาสตร์

Chemistry /ˈkemɪstri/ (n): วิชาเคมี

Engineering /ˌendʒɪˈnɪrɪŋ/ (n): วิศวกรรมศาสตร์

Science /ˈsaɪəns/ (n): วิทยาศาสตร์

Medicine /ˈmedɪsn/ (n): อุตสาหกรรมการแพทย์

Literature /ˈlɪtrətʃʊr/ (n): วรรณกรรม

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโรงเรียน - คําศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คํา_banner
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโรงเรียน

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ การท่องเที่ยว

Sleeping bag /ˈsliːpɪŋ baɡ/ (n):  ถุงนอน

Lighter /ˈlaɪtə/ (n): ไฟแช็ก

Tent /tent/ (n): เต๊นท์

Penknife /ˈpennaɪf/ (n): มีดพับ

Backpack /ˈbækpæk/ (n): เป้

Axe /æks/ (n): ขวาน

Lantern /ˈlæntərn/ (n): โคมไฟพกพา

Campfire /ˈkæmpfaɪər/ (n): แคมป์ไฟ

Mat /mæt/ (n): พรม

Barbecue /ˈbɑːbɪkjuː/ (n): เตาอบกลางแจ้ง

Folding chair /ˈfəʊldɪŋ ʧeə/ (n): เก้าอี้พับ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ สี

Violet /ˈvaɪə.lət/ (adj): สีม่วง

Purple /`pə:pl/ (adj): สีม่วง

Bright red /brait red / (adj): สีแดงสด

Bright green /brait griːn/ (adj): สีเขียวสด

Bright blue /brait bluː/ (adj): สีฟ้าสดใส 

Dark brown /dɑ:k braʊn/ (adj): สีน้ำตาลเข้ม

Dark green /dɑ:k griːn/ (adj): สีเขียวเข้ม

Dark blue /dɑ:k bluː/ (adj): สีน้ำเงินเข้ม

Light brown /lait braʊn/ (adj): สีน้ำตาลอ่อน

Light green /lait griːn / (adj): สีเขียวอ่อน

Light blue /lait bluː/ (adj): สีฟ้าอ่อน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสี - คําศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คํา_banner
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสี

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ

Multiplication / mʌltɪplɪˈkeɪʃən/ (n): การคูณ

Numeric /nju(ː)ˈmɛrɪk/ (n): เลขคณิต

Operation /ɒpəˈreɪʃən/ (n): การดำเนินการ

Output /ˈaʊtpʊt/ (n): ออก เอาต์พุต

Perform /pəˈfɔːm/ (v): ดำเนินการ

Process /ˈprəʊsɛs/ (v): กระบวนการ

Processor /ˈprəʊsɛsə/ (v): ตัวประมวลผล

Pulse /pʌls/ (n): พัลส์

Register /ˈrɛʤɪstə/ (v): ลงทะเบียน

Signal /ˈsɪgnl/ (n): สัญญาณ

Solution /səˈluːʃən/ (n): ทางออก ทางแก้ไข

Store /stɔː/ (v): จัดเก็บ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิชาเอกการบัญชี

Construction in progress: กำลังดำเนินการก่อสร้าง

Cost of goods sold: ต้นทุนขาย

Current assets: สินทรัพย์หมุนเวียนและเงินลงทุนระยะสั้น

Current portion of long-term liabilities: หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ

Deferred expenses: ค่าใช้จ่ายรอการโอน

Deferred revenue: ผู้ซื้อชำระเงินล่วงหน้า

Depreciation of fixed assets: ค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ถาวรที่มีตัวตน

Depreciation of intangible fixed assets: ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรไม่มีตัวตน

Depreciation of leased fixed assets: ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรที่เช่าทางการเงิน

Equity and funds: ทุนและกองทุน

Exchange rate differences: ความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน

>>> Read more

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ การจราจร

Learner driver /ˌlɜːrnər ˈdraɪvər/ (n): ตัวขับเคลื่อนผู้เรียน

Passenger /ˈpæsɪndʒər/ (n): ผู้โดยสาร

to stall /stɔːl/: ดับเครื่อง

tyre pressure: แรงดันลมยาง

traffic light /ˈtræfɪk laɪt/ (n): สัญญาณไฟจราจร

speed limit /ˈspiːd lɪmɪt/ (n): จำกัดความเร็ว

speeding fine: เร่งจุดโทษ

level crossing /ˌlevl ˈkrɔːsɪŋ/ (n): ทางรถไฟตัดกับถนนสายหลัก

jump leads /ˈdʒʌmp liːd/ (n): สายชาร์จ

oil /ɔɪl/ (n): น้ำมัน

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ความรู้สึก

Disappointed / ˌdɪsəˈpɔɪntɪd / (adj): ผิดหวัง

Ecstatic / ɪkˈstætɪk / (adj): สุดแสนจะดีใจ

Enthusiastic /ɪnθju:zi’æstɪk/ (adj): กระตือรือร้น

Excited / Excited / (adj): ตื่นเต้น

Emotional / ɪˈmoʊʃənl / (adj): ทางอารมณ์

Envious / ˈenviəs / (adj): โลภ อิจฉา

Embarrassed / ɪmˈbærəst / (v): อาย

Frightened  / ˈfraɪtnd / (v): กลัว 

Frustrated /frʌ’streɪtɪd/ (v): สิ้นหวัง

Furious /ˈfjʊriəs / (v): โกรธ โมโห

Great / ɡreɪt / (adj): ยอดเยี่ยม

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความรู้สึก - คําศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คํา_banner
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความรู้สึก

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลไม้

Jackfruit /ˈjakˌfro͞ot/ (n): ขนุน

Persimmon /pə:’simən/ (n): ลูกพลับ

Sapodilla /,sæpou’dilə/ (n): ละมุด

Peach /pi:tʃ/ (n): พีช

Pineapple /ˈpīˌnapəl/ (n): สับปะรด

Papaya /pə’paiə/ (n): มะละกอ

Dragon fruit /ˈdræɡən fruːt/ (n): แก้วมังกร

Custard apple /’kʌstəd/ /’æpl/ (n): น้อยหน่า

Soursop /ˈsou(ə)rˌsäp/ (n): ทุเรียนเทศ

Rambutan /ræm’bu:tən/ (n): เงาะ 

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิชาเอกการตลาด

Brand /brænd/ (n): ยี่ห้อ

Branded /ˈbrændɪd/ (n): สิ่งของแบรนด์

Cost /kɔːst/ (n): มูลค่า (สินค้า)

Consumer /kənˈsuːmər/ (n): ผู้บริโภค

Consume /kənˈsuːm/ (v): บริโภค

Costing /ˈkɔːstɪŋ/ (n): การคิดต้นทุน

Develop /dɪˈveləp/ (v): สร้างหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่

Product development: การปรับปรุงผลิตภัณฑ์

Distribution /ˌdɪstrɪˈbjuːʃn/ (v): การแจกจ่าย (สินค้า)

End-user /ˌend ˈjuːzər/ (n): ผู้บริโภคขั้นสุดท้ายของสินค้า

Image /ˈɪmɪdʒ/ (n): ภาพลักษณ์ (ของบริษัท)

elsa speak official

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ การทำงาน

reception /ri’sep∫n/ (n): แผนกต้อนรับ

health and safety (n): สุขภาพและความปลอดภัย

director /di’rektə/ (n): ผู้อำนวยการ

owner /´ounə/ (n): เจ้าของธุรกิจ

manager /ˈmænәdʒər/ (n): ผู้จัดการ

boss /bɔs/ (n): เจ้านาย

colleague /ˈkɒli:g/ (n): เพื่อนร่วมงาน

trainee /trei’ni:/ (n): พนักงานฝึกหัด

timekeeping ˈtaɪmkiːpɪŋ/ (n): คอยติดตามเวลาทำงาน

job description  /ˈdʒɑːb dɪskrɪpʃn/ (n): รายละเอียดงาน

department /di’pɑ:tmənt/ (n): แผนก

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ คริสต์มาส

snow /snoʊ/ (adj): หิมะ

snowflake /ˈsnoʊ-fleɪk/ (n): เกล็ดหิมะ

pine /paɪn/ (n): ต้นสน

candle /ˈkænd(ə)l/ (n): เทียน

card /kɑːrd/ (n): การ์ดอวยพร

fireplace /ˈfaɪr-pleɪs/ (n): เตาไฟ

firewood /ˈfaɪr-wʊd/ (n): ฟืนแห้ง

chimney /ˈtʃɪm.ni/ (n): ปล่องไฟ

gift /ɡɪft/ (n): ของขวัญ

present /ˈprɛzənt / (n): ของขวัญ

ribbon /ˈrɪb.ən/ (n): โบว์ริบบิ้น

 4 เคล็ดลับสำหรับการเรียนด้วย ELSA Speak

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ แฟชั่น

wallet /ˈwɔː.lɪt/ (n): กระเป๋าสตางค์

sweatpants /ˈswet.pænts/ (n): กางเกงวอร์ม

sneakers /ˈsniː.kərz/ (n): รองเท้ากีฬา

sweatband /ˈswet.bænd/ (n): ผ้ารัด (ศีรษะหรือแขนเวลาเล่นกีฬา)

tank top /tæŋk.tɒp/ (n): เสื้อกล้าม

shorts /ʃɔːts/ (n): กางเกงขาสั้น

long sleeve /lɒŋ sliːv/ (n): เสื้อแขนยาว

belt /belt/ (n): เข็มขัด

buckle /ˈbʌ.kļ/ (n): หัวเข็มขัด

shopping bag /ˈʃɒ.pɪŋ bæg/ (n): ถุงช้อปปิ้ง

sandal /ˈsæn.dl/ (n): รองเท้าแตะ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ เทศกาลไหว้พระจันทร์

crescent moon /ˈkrɛsnt muːn/: พระจันทร์เสี้ยว

full moon /fʊl muːn/: พระจันทร์เต็มดวง

Moon Palace /muːn ˈpælɪs/: วังพระจันทร์

the Moon boy /ðə muːn bɔɪ/: ผู้ชายบนพระจันทร์ ลุงกุย

magical banyan tree /ˈmæʤɪkəl ˈbænɪən triː/: ต้นไทร

lion dance /ˈlaɪən dɑːns/: การเชิดสิงโต

lantern /ˈlæntən/: ตะเกียง

five-pointed star-shaped lantern /faɪv-ˈpɔɪntɪd stɑː-ʃeɪpt ˈlæntən/: ตะเกียงดาว

carp-shaped lantern /kɑːp-ʃeɪpt ˈlæntən/: โคมปลาคาร์ฟ

mask /mɑːsk/: หน้ากาก

lantern parade /ˈlæntən pəˈreɪd/: ขบวนแห่โคม

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ห้องครัว

roasting pan /ˈrəʊ.stɪŋ pæn/ (n): กระทะย่าง (ใช้อบอาหารในเตาอบ) 

dishtowel /dɪʃ taʊəl/ (n): ผ้าเช็ดจาน

refrigerator /rɪˈfrɪdʒ.ər.eɪ.təʳ/ (n): ตู้เย็น

freezer /ˈfriː.zəʳ/ (n): ช่องแช่แข็ง

ice tray /aɪs treɪ/ (n): ถาดน้ำแข็ง

cabinet /ˈkæb.ɪ.nət/ (n): ตู้ที่มีลิ้นชักมากมาย

microwave oven /ˈmaɪ.krəʊ.weɪv ˈʌv.ən/ (n): เตาอบไมโครเวฟ

mixing bowl /mɪksɪŋ bəʊl/ (n): ชามใบใหญ่สำหรับผสม

rolling pin /ˈrəʊ.lɪŋ pɪn/ (n): ไม้นวดแป้ง

cutting board /ˈkʌt.ɪŋ bɔːd/ (n): เขียง

counter /ˈkaʊn.təʳ/ (n): พื้นผิวสำหรับทำอาหาร

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับห้องครัว - คําศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คํา_banner
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับห้องครัว

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ กีฬา

Swimming/ˈswɪmɪŋ/ (n): ว่ายน้ำ

Ice-skating/ˈaɪs skeɪt/ (n) : สเก็ตน้ำแข็ง

water-skiing/ˈwɔːtərskiːɪŋ/ (n):  สกีน้ำ

Hockey/ˈhɑːki/ (n): ฮอกกี้

High jump/ðə ˈhaɪ dʒʌmp/ (n): กระโดดสูง

Snooker/ˈsnuːkər/ (n): บิลเลียด

Boxing/ˈbɑːksɪŋ/ (n): มวย

Scuba diving/ˈskuːbə daɪvɪŋ/ (n): การดำน้ำ

Archery/ˈɑːrtʃəri/ (n): ยิงธนู

Windsurfing/ˈwɪndsɜːrfɪŋ/ (n): โต้คลื่น

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกีฬา - คําศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คํา_banner
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกีฬา

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ อาหารสด

Anchovy /ˈæntʃoʊvi/ (n): ปลากะตัก

Carp /kɑːrp/ (n): ปลาคาร์พ

Codfish /ˈkɑːdfɪʃ/ (n): ปลาทู

Salmon /ˈsæmən/ (n): ปลาแซลมอน

Goby /ˈɡoʊbi/ (n): ปลาบู่

Herring /ˈherɪŋ/ (n): ปลาเฮอริ่ง

Tuna-fish /’tju:nə fi∫/ (n): ปลาทูน่าทะเล

Eel /iːl/ (n): ปลาไหล

Shrimp /ʃrɪmp/ (n): กุ้ง

Crab /kræb/ (n): ปู

วิธีการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่บ้านอย่างไรให้ได้ผล / เรียนภาษาอังกฤษด้วยต

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ อธิบายผู้คน

Aggressive /əˈɡrɛsɪv/ (adj): ก้าวร้าว 

Ambitious /æmˈbɪʃəs/ (adj): ทะเยอทะยาน

Artful /ˈɑrtfl/ (adj): เจ้าเล่ห์

Bad-tempered /ˌbæd ˈtempərd/ (adj): อารมณ์ชั่ววูบ

Boastful /ˈboʊstfl/ (adj): อวด โอ้อวด

Boring /ˈbɔrɪŋ/ (adj): น่าเบื่อ เบื่อ

Bossy /ˈbɔsi/ (adj): เจ้ากี้เจ้าการ

Brave /breɪv/ (adj): กล้าหาญ

Calm /kɑm/ (adj): สงบ

Careful /ˈkɛrfl/ (adj): ระมัดระวัง

Careless /ˈkɛrləs/ (adj): สะเพร่า

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ วิชาเอกกฎหมาย

Activism (judicial) /ˈæktɪvɪzəm/ (n): แง่บวกของผู้พิพากษา

Actus reus: ความเที่ยงธรรมของอาชญากรรม

Bail /beɪl/ (n): เงินค้ำประกัน

Bench trial: การพิจารณาคดีโดยผู้พิพากษา

Commit /kəˈmɪt/ (v): กระทำ (บาป ) ทำผิด

Crime /kraɪm/ (n): อาชญากร

Damages /ˈdæmɪdʒ/ (n): ค่าชดเชยความเสียหาย

Defendant /dɪˈfendənt/ (n): จำเลย

Grand jury /ˌɡrænd ˈdʒʊri/ (n): คณะลูกขุน

General Election /ˌdʒenrəl ɪˈlekʃn/ (n): การเลือกตั้งทั่วไป

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเทศ

VietNam /ˌvjɛtˈnɑːm /: เวียดนาม

England /ˈɪŋglənd/:  อังกฤษ

ThaiLand /ˈtaɪlænd/: ประเทศไทย

India /ˈɪndɪə/: อินเดีย

Singapore /sɪŋgəˈpɔː/: สิงคโปร์

China /ˈʧaɪnə/: จีน

Japan /ʤəˈpæn/: ญี่ปุ่น

Combodia / Campuchia: กัมพูชา

Cuba /ˈkjuːbə/: คิวบา

France /ˈfrɑːns/: ฝรั่งเศส

การทับศัพท์ภาษาอังกฤษของชื่อประเทศต่างๆ ในโลก - คําศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คํา_banner
การทับศัพท์ภาษาอังกฤษของชื่อประเทศต่างๆ ในโลก

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ แมลง

Butterfly /ˈbʌt.ə.flaɪ/ (n): ผีเสื้อ

Moth /mɒθ/ (n): มอด หนอนผีเสื้อ

Caterpillar /ˈkæt.ə.pɪl.əʳ/ (n): หนอนผีเสื้อ

Giant water bug /ˈdʒaɪənt ˈwɔːtə bʌɡ/ (n): แมลงน้ำยักษ์

Stink bug /stɪŋk bʌɡ/ (n): มวนเหม็น

Cicada /səˈkɑːdə/ (n): จั๊กจั่น

Cockroach /ˈkɒk.rəʊtʃ/ (n): แมลงสาบ

Cricket /ˈkrɪk.ɪt/ (n): คริกเก็ต

Dragonfly /ˈdrægən flaɪ/ (n): แมลงปอ

Damselfly /ˈdæmzəl flaɪ/ (n): แมลงปอเข็มน้ำตก

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ กองทัพ

Defense line: แนวป้องกัน

Declassification: การสูญเสียความลับ/การเปิดเผยความลับ

Drill /drɪl/ (n): ฝึกฝน

Drill-ground: สนามฝึกซ้อม

Drill-sergeant: จ่าซ้อม

Drumfire: การระดมยิงปืนใหญ่ (เตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีของทหารราบ)

Drumhead court martial: การพิจารณาคดีทหารวิสามัญ (ด้านหน้า)

Front lines: แนวหน้า

Factions and parties: ฝ่าย

các gói elsa

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ฟุตบอล 

CM: Centre midfielder: ตัวกลาง

DM: Defensive midfielder: ตัวรับ

Winger: นักฟุตบอลที่เล่นในตำแหน่งปีก

Deep-lying playmaker: กองกลางแนวลึก

Striker: กองหน้า 

Forwards (Left, Right, Center): กองหน้า

Leftback, Rightback: แบ็คซ้าย, แบ็คขวา

Fullback: ผู้เล่นที่สามารถเล่นในตำแหน่งใดก็ได้ในการป้องกัน

(Left, Right, Center) Defender:  กองกลาง

Sweeper:  นักเล่นฟุตบอลตำแหน่งกองหลัง 

Goalkeeper: ผู้รักษาประตู

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับฟุตบอล - คําศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คํา_banner
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับฟุตบอล

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ร้านค้า

Flea market /ˈfliː mɑːrkɪt/ (n): ตลาดนัด 

Greengrocer /ˈɡriːnɡrəʊsər/ (n): ร้านขายผัก

Grocer (uk) / grocery store (us) (n): ร้านขายของชำ

Hardware store / ironmonger: ร้านขายอุปกรณ์

Market /ˈmɑːrkɪt/ (n): ตลาด

Newsagent /ˈnuːzeɪdʒənt/ (n): แผงหนังสือ (สำนักพิมพ์หนังสือพิมพ์)

Optician /ɑːpˈtɪʃn/ (n): ร้านแว่นตา

Petrol station (uk) / gas station (us): ปั๊มน้ำมัน

Petshop: ร้านขายสัตว์เลี้ยง

Pharmacy (us): ร้านขายยา

Stationer /ˈsteɪʃənər/ (n): ร้านเครื่องเขียน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับร้านค้า - คําศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คํา_banner
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับร้านค้า

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ บ้านเกิด

Hill /hɪl/ (n): เนิน

Forest /ˈfɔːrɪst/ (n): ป่าไม้

Mountain /ˈmaʊntn/ (n): ภูเขา

River /ˈrɪvər/ (n): แม่น้ำ

Port /pɔːrt/ (n): ท่าเรือ

Lake /leɪk/ (n): ทะเลสาบ

Sea /siː/ (n): ทะเล

Sand /sænd/ (n): ทราย

Valley /ˈvæli/ (n): หุบเขา

Waterfall /ˈwɔːtərfɔːl/ (n): น้ำตก

ข้างต้นคือคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3000 คำทั่วไปตามหัวข้อต่าง ๆ รวมถึงคำแนะนำบางส่วนเพื่อให้คุณเรียนรู้คำศัพท์ได้ง่ายและนำไปใช้อย่างสะดวก โปรดบันทึกและแชร์เพื่อช่วยให้เพื่อน ๆ ของคุณพิชิตภาษาอังกฤษด้วยกันนะ! สุดท้าย อย่าลืมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้ทุกวัน คลังคำศัพท์ใหม่ของคุณก็จะสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว และอย่าลืมเช็คคำศัพท์เก่าด้วยตัวเองเพื่อไม่ให้ลืมนะ!

เปรียบเทียบ ELSA Speak ฟรี กับ ELSA Pro เสียเงิน
ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท