บทความเกี่ยวกับ การใช้ IN ON AT ช่วยให้คุณแยกแยะได้ง่าย

ในกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คำบุพบท IN ON AT มักจะปรากฏขึ้นและทำให้เกิดความสับสนเมื่อเราใช้คำเหล่านี้ จึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องเข้าใจหน้าที่และการใช้คำบุพบทเหล่านี้ ดังนั้นวันนี้มาร่วมกับ ELSA Speak เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธี การใช้ IN ON AT ให้ถูกต้องที่สุดนะ!

IN ON AT คืออะไร

IN ON AT เป็นคำบุพบท 3 คำที่บอกเวลาและสถานที่ในภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยที่สุด ดังนั้นในไวยากรณ์ AT IN ON มาก่อนคำที่ระบุเวลาและสถานที่ โดยปกติจะอยู่ต้นหรือท้ายประโยค

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading
IN ON AT คืออะไร IN ON AT ใช้ยังไง ต้องทำอย่างไรเพื่อแยกแยะ IN ON AT ให้ถูกต้องที่สุดในภาษาอังกฤษ

สัญญาณการแยกแยะ IN ON AT การใช้มีดังนี้: IN ได้ใช้สำหรับคำที่ระบุเวลาและสถานที่โดยทั่วไปด้วยช่วงกว้าง ขอบเขตนี้จะค่อยๆ แคบลงสำหรับ ON และ AT ที่ใช้กับสถานที่หรือเวลาที่กำหนดเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น

 • Anna will see you at 8PM. (แอนนาจะพบคุณในเวลา 20.00 น)
 • At this time, Tom was cycling on the street after school. (ขณะนั้นทอมกำลังปั่นจักรยานอยู่บนถนนหลังเลิกเรียน)
 • Jenny is watching TV in the living room. (เจนนี่กำลังดูทีวีอยู่ในห้องนั่งเล่น)

หลักการ การใช้ IN ON AT

วิธีการใช้คำบุพบท IN

ใน การใช้ IN ON AT จงจำไว้ว่า IN เป็นคำบุพบทที่มีช่วงที่กว้างที่สุดในสามคำนั้น IN มาพร้อมกับคำของเวลาและสถานที่ทั่วไปและเป็นสากล

in on at - การใช้ in on at_thumbnail_วิธีการใช้คำบุพบท IN
วิธีการใช้ตัวอย่างข้อยกเว้น
สถานที่ใช้กับสถานที่ขนาดใหญ่ เช่น ประเทศ ทวีป โลก เมือง จังหวัด อำเภอ เขตที่อยู่อาศัย…in Thailand, in Asia, in Bangkok, in the world
(หมายความว่า ในโลก แตกต่างจาก “on the earth” หมายถึง บนพื้นผิวโลก)…
In ก็หมายถึงว่า “ภายใน”

ตัวอย่าง
– in the box (ในกล่อง)
– in the sea (ในทะเล)
เวลาใช้กับคำแสดงช่วงเวลาใหญ่ๆ เช่น ศตวรรษ พันปี ทศวรรษ เดือน ปี สัปดาห์ …in the 20th century, in 2022, in July, in the 3nd week of May, in the afternoon, in the morning, in the evening…

วิธีการใช้คำบุพบท ON

ช่วงของสถานที่และเวลาที่ไปพร้อมกับคำบุพบท ON เป็นช่วงกลาง กว้างกว่าคำบุพบท AT แต่มีรายละเอียดมากกว่าคำบุพบท IN นั่นเป็นวิธีการแยกแยะ IN ON AT ใช้ตามช่วงพื้นฐาน

in on at - การใช้ in on at_thumbnail
วิธีการใช้ตัวอย่าง
สถานที่ใช้กับสถานที่ที่เป็นพื้นผิวต่างๆ เช่น บนโต๊ะ พื้นน้ำ …

เมื่อใช้กับที่อยู่ ON จะเชื่อมโยงกับชื่อถนนโดยไม่มีบ้านเลขที่เฉพาะเจาะจง
On the desk, on the lake, on Khaosan Street…
เวลาใช้กับคำระบุวัน หรือครึ่งวันOn Monday, on July 15th, on Saturday morning,…

>>> Read more

วิธีการใช้คำบุพบท AT

คำบุพบท AT มาพร้อมกับคำระบุเวลาและสถานที่ที่มีช่วงแคบ แบบละเอียดที่สุด นั่นคือวิธี การใช้ IN ON AT

in on at - การใช้ in on at_thumbnail_วิธีการใช้คำบุพบท AT
วิธีการใช้ตัวอย่างข้อยกเว้น
สถานที่ใช้กับสถานที่เล็กๆ เช่น บ้านเลขที่เฉพาะ บ้าน โรงเรียน มุมเล็กๆ ทางแยก…At school, at home, at 24 Rama II Street, at the corner…At the end of sth = จุดจบของ…

At the bottom of sth = ด้านล่างของ…
เวลาใช้กับคำที่ระบุกรอบเวลาเล็กๆ เช่น ช่วงสั้นๆ ระหว่างช่วงใหญ่ๆ ของวัน (ตอนบ่ายประมาณ 12.00 – 13.00 น. ตอนกลางคืนหลัง 22.00 น.) เวลาเฉพาะ…At 6 o’clock, at night, at noon…AT ยังใช้กับคำในโอกาสพิเศษ เช่น at New Year, at Christmas, at weekend…

At the age of sth = ตอนอายุ…

เคล็ดลับใน การใช้ IN ON AT ในภาษาอังกฤษ

เพื่อให้ง่ายต่อการใช้ IN ON AT คุณสามารถจำ “เคล็ดลับ” ด้วยบทกวีต่อไปนี้:

บางกรณีพิเศษใน การใช้ IN ON AT

กรณีพิเศษเวลาตัวอย่าง
ในโอกาสพิเศษ บางกรณีที่เราใช้ AT หรือ IN เพื่อหมายถึงวันหยุดที่ขยายออกไป ในขณะที่ ON หมายถึงวัน/ตอน ที่เฉพาะเจาะจงในโอกาสนั้นAt Christmas: ในช่วงวันหยุดคริสต์มาสทั้งหมด (วันหยุดยาวหลายวัน)

On Christmas Day: ในวันหลักของวันหยุดนั้นคือวันที่ 24 ธันวาคม

At New Year: ในช่วงปีใหม่

In Tet Holiday:ในช่วงวันหยุดเทศกาลเต็ด

On New Year Eve: ในวันส่งท้ายปีเก่า
โดยคำระบุเวลาวันหยุดสุดสัปดาห์ เราสามารถใช้คำบุพบท IN ON AT ได้พร้อมกันทั้ง 3 คำอย่างไรก็ตาม เมื่อใช้คำบุพบท AT จะไม่มีบทความ “the” แนบมาด้วย“on the weekend”, “in the weekend”, “at weekend” ก็หมายถึงวันหยุดสุดสัปดาห์
กรณีพิเศษ – สถานที่ตัวอย่าง
อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี IN ON AT ระบุสถานที่เดียวกันแต่จะมีความหมายต่างกัน:
+ AT เป็นเรื่องเกี่ยวกับการประกาศและยืนยันว่ามีใครอยู่ที่ไหน
+ ON หมายถึงด้านบนพื้นผิว
+ IN หมายถึงภายในของสิ่งนั้น
At sea: บนชายหาด

On the sea: บนทะเล

In the sea: ในใจกลางทะเล

ดังนั้นเพื่อที่จะแยกแยะ IN ON AT และใช้คำบุพบทเหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง เราไม่เพียงแต่ต้องเข้าใจความแตกต่างพื้นฐานในช่วงระหว่างคำบุพบททั้ง 3 คำนี้เท่านั้น แต่ยังให้เน้นความสนใจกับกรณีพิเศษด้านบนอีกด้วย

แบบฝึกหัด การใช้ IN ON AT

บทที่ 1: แยกแยะ IN ON AT เพื่อเติมคำบุพบทที่เหมาะสมในช่องว่าง:

1. ___ 12st October6. ___ noon
2. ___ the future7. ___ party
3. ___ 19588. ___ 21st September 1928
4. ___ Saturday9. ___ Tuesday evening
5. ___ May10. ___ summer

คำตอบ:

1. on6. at
2. in7. at
3. in8. on
4. on9. on
5. in10. in

บทที่ 2: แยกแยะ IN ON AT เพื่อเติมประโยคต่อไปนี้ด้วยคำบุพบทที่เหมาะสม:

 1. Jack has lived ___ 21 Melbourn Street, Australia since 2003.
 2. Jenny was born ___ 2 June, 2005 and she is 3 years younger than Tom. 
 3. Tom often goes for a walk ___ the morning.
 4. Peter has to work overtime ___ night.
 5. Penny is taking care of his grandfather so you only can meet him ___ hospital.
 6. Sheldon was born ___ Texas.
 7. My sister is going ___ vacation.
 8. Jenny has something to do so let’s meet ___ 9PM.
 9. Tom is the most friendly person ___ my mind.
 10. Jenny is too short to reach the book ___ the bookshelf.

คำตอบ:

1. at6. in
2. on7. on
3. in8. at
4. at9. in
5. at10. on

บทส่งท้าย

ELSA Speak ก็สรุปวิธีการใช้ IN ON AT ให้คุณอย่างละเอียดแล้ว! จดไว้ทันทีในสมุดบันทึกภาษาอังกฤษของคุณเพื่อทบทวนเป็นประจำนะ

คุณยังคงดิ้นรนกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ? ลองดูหนึ่งในเส้นทางการเรียนรู้ของ ELSA Speak ด้านล่างนี้นะ

career advancement
ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท