การออกเสียงภาษาอังกฤษมาตรฐานนานาชาติตามตารางสัทอักษรสากล IPA

การออกเสียงภาษาอังกฤษมาตรฐานไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณถ่ายทอดความคิดเห็นได้อย่างถูกต้องที่สุด แต่ยังทำให้ผู้ฟังชื่นชมภาษาอังกฤษของคุณอีกด้วย แม้ว่าคุณแค่ใช้คำศัพท์หรือโครงสร้างไวยากรณ์ง่าย ๆ – โดยเฉพาะกรณีเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองที่บ้าน ร่วมกับ ELSA Speak เรียนรู้กฎระเบียบบางอย่างที่ช่วยการออกเสียงมาตรฐานนานาชาติตามตารางการถอดเสียงภาษาอังกฤษ IPA และวิธีออกเสียงมาตรฐานตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง

สารบัญ

กฎระเบียบการออกเสียงมาตรฐานนานาชาติตามตารางการถอดเสียงภาษาอังกฤษ IPA

ตารางสัทอักษรสากล IPA (International Phonectic Alphabet) คือสัญลักษณ์สัทศาสตร์สากล ถอดเสียงภาษาอังกฤษคืออักขระละตินที่รวมกันเพื่อสร้างการอ่านคำ นี่คือระบบสัญลักษณ์การออกเสียงที่สร้างและใช้โดยนักภาษาศาสตร์เพื่อแสดงพยางค์ในภาษาอังกฤษ (ประกอบด้วยพยัญชนะและสระในภาษาอังกฤษ) อย่างถูกต้อง

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

ตาราง IPA ประกอบด้วย 44 เสียงพื้นฐาน ได้แก่ 20 สระและ 24 พยัญชนะ

ตารางการถอดเสียงภาษาอังกฤษ IPA

เสียงในตารางการถอดเสียงภาษาอังกฤษนานาชาติแบ่งเป็น 2 ส่วน: เสียงก้องและเสียงไม่ก้อง มาเรียนรู้เกี่ยวกับเสียงก้องและเสียงไม่ก้องที่ ELSA Speak กล่าวถึงได้แก่ สระและพยัญชนะ

อธิบายตัวอักษรในตาราง IPA ภาษาอังกฤษ

แนวตั้ง

– Vowels: สระ

– Consonants: พยัญชนะ

แนวนอน

– Monophthongs: สระเสียงสั้น

– Diphthongs: สระเสียงยาว

วิธีการฝึกออกเสียง 44 เสียงในภาษาอังกฤษมาตรฐานนานาชาติให้ผู้เริ่มต้น

จาก 44 เสียงพื้นฐานในสัทอักษรสากล IPA ถึงกลุ่มเสียงที่มีการออกเสียงยาก ปรากฏการณ์ทางสัทศาสตร์ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง: การเน้นเสียง, การตัดเสียง,  การเชื่อมเสียง,…

สิ่งเหล่านี้อาจทำให้หลายคนเบื่อและยอมแพ้ทันทีที่เพิ่งเริ่มต้น ดังนั้นควรเลือกวิธีเรียนรู้ที่สามารถสร้างกำลังใจให้ตัวเองด้วย

วิธีการเรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ 1: บริหารกล้ามเนื้อปาก

อย่างที่ทราบกันอยู่แล้ว วิธีอ่านพยางค์ในภาษาอังกฤษไม่เหมือนภาษาไทย ครั้งแรกที่สัมผัสกับพยางค์ภาษาอังกฤษ คุณอาจจะไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรเพื่อออกเสียงให้ถูกต้อง นั่นคือเหตุผลที่หลายคนออกเสียงผิดและทำให้ผู้ฟังไม่เข้าใจ

มีแบบฝึกหัดออนไลน์บางอย่างที่คุณสามารถเรียนรู้ได้ เช่น: บริหารกล้ามเนื้อปาก, เป่าลมปาก, ออกกำลังกายกล้ามเนื้อลิ้น, วิธีหายใจออกจากช่องท้อง,…

วิธีการเรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ 2: เรียนกฎระเบียบการออกเสียงขั้นพื้นฐาน – ตารางการถอดเสียงภาษาอังกฤษ IPA

สัทอักษรสากล IPA แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก

ส่วนบนคือสระที่ประกอบด้วยส่วนเล็กๆ 2 ส่วน: สระเดี่ยวและสระคู่ เมื่อเรียนคุณต้องเรียนทั้งการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษตามสัทศาสตร์ ส่วนล่างคือพยัญชนะ (consonants) หลายคนคิดว่า เรียนการสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานไม่จำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการอ่านและเขียน จริงๆแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้ผู้เรียนก้าวหน้าขึ้น

เวลาเรียน สัทอักษรสากล IPA เราจะเรียนจากสระเดี่ยว สระคู่ถึงพยัญชนะ หลังจากนั้น คุณสามารถสร้างวิธีอ่านภาษาอังกฤษที่ไม่ต้องการถอดเสียง

 • สระ (vowel sounds)

เสียงที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของกล่องเสียง คือเสียงเกิดเมื่อลมหายใจจากกล่องเสียงไปยังริมฝีปากโดยไม่มีสิ่งกีดขวางเสียงเหล่านี้เรียกว่าสระ สระสามารถแยกเดี่ยวหรืออยู่หน้าหรือหลังพยัญชนะและประกอบด้วย 12 สระเดี่ยวและ 8 สระคู่

 • สระเดี่ยว (Monophthongs)

ประกอบด้วยสระเดี่ยวทั้งหมด 12 ตัวแบ่งเป็น 3 แถว 4 คอลัมน์

สำหรับสระเดี่ยว คุณควรเรียนตามแถว

 • สระคู่ (Diphthongs)

สระเดี่ยวสองตัวที่ต่างกันจะรวมกันเป็นสระคู่ 

สำหรับสระคู่ คุณควรเรียนตามคอลัมน์

 • พยัญชนะ (consonants)

พยัญชนะ คือ เสียงที่เปล่งออกมาจากกล่องเสียง ซึ่งไปสัมผัสกับริมฝีปากและสิ่งขวางกั้น เช่น ริมฝีปากชนกันลิ้น ฟัน ริมฝีปาก 2 ข้างชนกัน…ในกระบวนการออกเสียง ห้ามใช้พยัญชนะเดี่ยวแต่ต้องมีสระประกอบคำเพื่อให้ออกเสียงเป็นคำพูด

คำแนะนำในการอ่านแต่ละเสียงในตาราง IPA ภาษาอังกฤษ

สระอธิบายตำแหน่งของริมฝีปากและลิ้นตัวอย่าง
/ ɪ /ออกเสียงเหมือนเสียงอิของภาษาไทยแต่สั้นกว่า ( = ½ เสียง i)ให้เปิดริมฝีปากกว้างไปสองข้างวางลิ้นให้ต่ำkit /kɪt/, bid bɪd/
/i: /เสียง i ยาว ออกเสียง i ให้ยาวขึ้น โดยจะออกมาจากช่องปาก ไม่ใช่เป่าลมริมฝีปากเปิดกว้างไปสองข้างราวกับกำลังยิ้ม ลิ้นยกสูงขึ้นkey /kiː/,  please /pliːz/
/ ʊ/เสียง u สั้นคล้ายเสียง อุในภาษาไทย ไม่ใช้ริมฝีปากเพื่อออกเสียงแต่ดันลมให้สั้นออกจากคอทำริมฝีปากรูปกลมวางลิ้นให้ต่ำลงgood /ɡʊd/, put /pʊt/
/u:/เสียง u ยาว ทำให้เสียง u ยาวขึ้น เสียงมาจากช่องปาก แต่ไม่เป่าลมริมฝีปากกลม ลิ้นลดลงgoose /ɡuːs/, school /sku:l/
/ e/คล้ายกับเสียง แ- ในภาษาไทยแต่ออกเสียงสั้นกว่าริมฝีปากเปิดไปสองข้างกว้างกว่าเสียง /i / วางลิ้นต่ำdress /dres/, test /test/
/ ə/ฟังดูเหมือนเสียง เออในภาษาไทยแต่สั้นและเบากว่าริมฝีปากเปิดเล็กน้อยวางลิ้นตามสบายabout /ə’baʊt/, butter /ˈbʌt.ər/
/ɜ:/เป็นเสียง เออแต่งอลิ้น คุณออกเสียง/ ə /แล้วกระงอลิ้นขึ้นออกเสียงจากช่องปากริมฝีปากเปิดเล็กน้อยงอลิ้นขึ้นลิ้น แตะเพดานปากเมื่อสิ้นเสียงburn /bɜːn/, birthday /ˈbɜːθdeɪ/
/æ/เสียงแบนๆ เหมือน a กับ e นิดหน่อย รู้สึกบีบๆปากเปิดกว้าง ริมฝีปากล่างลดลง ใบมีดต่ำมากsquare /skweə(r)/, fair /feər/
/ɔ:/
ออกเสียงเหมือนเสียงโอของไทย แต่กระดกลิ้นขึ้นเสียงออกจากปากริมฝีปากกลม ลิ้น โค้งขึ้นแตะเพดานปากเมื่อสิ้นเสียงball /bɔːl/, law /lɔː/>>> ดูเพิ่มเติม:

หลังจากการเรียนตาราง IPA ภาษาอังกฤษแล้ว คุณต้องจำเสียงหลัก 8 เสียงในภาษาอังกฤษให้แม่น: /iː/, /ɜː/, /ɑː/, /eɪ/, /dʒ/, /j/, /θ/, /l/ เพราะ 8 เสียงนี้มักปรากฏในคำภาษาอังกฤษ

นี่ก็คือเสียงที่ยากที่สุดสำหรับผู้เรียนคนไทยที่กำลังศึกษาภาษาอังกฤษเพราะรูปปากไม่เหมือนกับเสียงใดๆ ในภาษาไทย

เพื่อเรียนเสียงเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพ คุณควรเปรียบเทียบเพื่อรับรู้ถึงความแตกต่าง สิ่งที่สำคัญคือต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่องทุก ๆ วันและฝึกให้มาก

ถ้าคุณรู้สึกลำบากหรือเบื่อ คุณสามารถเปลี่ยนสไตล์การเรียนรู้ในแต่ละวัน เช่น ฝึกตามวีดีโอที่แนะนำการออกเสียง บันทึกเสียงของตัวเองและเปรียบเทียบ เรียนกับเพื่อน ๆ ผสมผสานวิธีการเรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษกับ ELSA Speak…นอกจากนั้น เมื่อพบคำศัพท์ใดคุณควรค้นหาการถอดเสียงภาษาอังกฤษของมันเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราออกเสียงได้ถูกต้อง เนื่องจากบางครั้งอาจมีคำศัพท์บางคำที่คุ้นเคยแต่เรามักจะออกเสียงผิด

การพยายามค้นหาวิธีอ่านที่เทียบเท่ากับภาษาไทยเป็นวิธีที่ผิดอย่างสิ้นเชิง ฝึกฟังเสียงอย่างถูกต้องและฝึกพูดจนกว่าคุณจะออกเสียงได้เหมือนเจ้าของภาษาทุกประการ นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าร่วมเว็บไซต์เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรีเพื่อฝึกฝนเป็นประจำและพัฒนาความจำของคุณอีกด้วย

วิธีการเรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษ 3: เรียนเทคนิคการเน้นเสียง

ตัวอย่าง 

 • Teacher /ˈtiː.tʃɚ/ เน้นหนักที่พยางค์แรก
 • Arrive /əˈraɪv/ เน้นหนักที่พยางค์ที่สอง
 • Pioneer /ˌpaɪəˈnɪr/ มีสองพยางค์: เน้นเสียงหลักจะอยู่ที่พยางค์ที่สาม /nir/ และเน้นเสียงรองจะอยู่ที่พยางค์แรก /paɪ/

 “การเน้นเสียงของคำมีหน้าที่ที่สำคัญมากในการออกเสียงภาษาอังกฤษ เพราะช่วยให้เราแยกแยะคำหนึ่งจากอีกคำหนึ่งเมื่อเราฟังและพูดภาษาอังกฤษ

ตัวอย่าง 

Record มีสองวิธีในการเน้นหนักเสียง.

ถ้าเน้นหนักที่พยางค์แรก /ˈrek.ɚd/ จะเป็นคำนาม, ความหมายคือตำนาน

เมื่อเน้นหนักที่พยางค์ที่สอง /rɪˈkɔːrd/ จะเป็นคำกริยา, ความหมายคือบันทึก แผ่นเสียง 

คุณจะได้รู้ว่ามีคำบางคำเขียนเหมือนกัน แต่การเน้นหนักเสียงต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของคำ เพราะฉะนั้น คุณต้องฝึกการเน้นเสียงเพื่อสามาถรแยกแยะคำได้ในการสื่อสาร

วิธีการเรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษ 4: ทำความเข้าใจกฎและปรับปรุงการออกเสียงคำที่ลงท้ายด้วย s, es และ ed

นอกจากการถอดเสียงภาษาอังกฤษมาตรฐานนานาชาติ 44 เสียงข้างต้น วิธีการออกเสียงคำที่ลงท้ายด้วย ed และ s, es เป็นเสียงที่มักปรากฏในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ดังนั้นคุณต้องฝึกฝนให้มากขึ้นเกี่ยวกับ 3 เสียงนี้

ผู้เริ่มต้นหรือนักเรียนระดับประถม 1 จะได้รู้จักกับตารางตัวอักษรภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษประกอบด้วยตัวอักษร 26 ตัว

ตัวอักษร 26 ตัว

>>> ดูเพิ่มเติม:

หมายเหตุบางประการเมื่อฝึกการออกเสียง 44 เสียงตามตารางการถอดเสียงนานาชาติ

เกี่ยวกับกล่องเสียง

– การสั่น (เปล่งเสียง): ด้วยสระ /b/, /d/, /g/, /v/, /z/, /m/, /n/, /w/, /j/, /dʒ/, /ð/, /ʒ/

– ไม่มีการสั่น (ไม่มีเสียง): /p/, /t/, /k/, /f/, /s/, /h/, /∫/, /θ/, /t∫/

เกี่ยวกับลิ้น

– ลิ้นสัมผัสฟัน: /f/, /v/

– งอปลายลิ้นเพื่อสัมผัสเหงือก: / t /, / d /, / t∫ /, / dʒ /, / η /, / l /

– ปลายลิ้นโค้งแตะเพดานแข็ง: / ɜ: /, / r /

– ยกโคนลิ้น: / ɔ: /, / ɑ: /, / u: /, / ʊ /, / k /, / g /, / η /

– ลิ้นแตะฟัน: /ð/, /θ/

เกี่ยวกับริมฝีปาก

– ริมฝีปากย่น: /∫/, /ʒ/, /dʒ/, /t∫/

– ริมฝีปากเปิดปานกลาง: / ɪ /, / ʊ /, / æ /

– ริมฝีปากกลม: /u: /, / əʊ /

นอกจากนั้น เพื่อออกเสียง 44 เสียงภาษาอังกฤษมาตรฐานนานาชาคิ คุณควรสังเกตกฎบางอย่างเมื่อออกเสียงสระและพยัญชนะในภาษาอังกฤษ เช่น พยัญชนะ G พยัญชนะ C พยัญชนะ R…

หมายเหตุบางประการเมื่อฝึกการออกเสียง 44 เสียง

เรียนรู้การออกเสียงมาตรฐานตามตารางการถอดเสียง IPA ผ่านแอป ELSA Speak 

การเรียนรู้การออกเสียงภาษาอังกฤษเป็นกระบวนการที่ยาวนานจริงๆ ซึ่งต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณยังคงสับสนกับตารางการถอดเสียง IPA นี้ ELSA Speak จะช่วยคุณได้

ELSA Speak เป็นแอปเรียนรู้การออกเสียงที่ทันสมัยที่สุดในโลก โดยอยู่ใน 5 แอปพลิเคชันยอดนิยมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ได้รับการยกย่องจาก Google และเป็นแอปพลิเคชันการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอันดับต้น ๆ สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน เมื่อมาที่ ELSA Speak คุณจะได้สัมผัสกับ

 • มากกว่า 290 หัวข้อ, บทเรียนมากกว่า 5,000 บท, แบบฝึกหัดมี 25,000 แบบ พร้อมการฝึกทักษะต่างๆแบบจัดเต็ม: การออกเสียง, การฟัง, เครื่องหมายเน้นเสียง, บทสนทนา, น้ำเสียง,…
 • ผู้ใช้จะได้รับการทดสอบ Input ซึ่งประกอบด้วยคำถาม 16 ข้อ ระบบจะให้คะแนนและระบุว่าทักษะใดดีและทักษะใดที่ต้องปรับปรุง จากนั้น ELSA Speak จะออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ส่วนบุคคลตามระดับของแต่ละคน
 • เทคโนโลยี A.I ตรวจสอบการออกเสียงภาษาอังกฤษ แนะนำการแก้ไขข้อผิดพลาดตามระบบถอดเสียงมาตรฐาน IPA ตั้งแต่รูปปาก การหายใจออก การวางลิ้น…
 • เรียนภาษาอังกฤษแบบ 1 ต่อ 1 กับติวเตอร์ ELSA คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้เรียนและรายงานความก้าวหน้าทุกวัน
 • เรียนออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เหมาะสำหรับทุกอายุ ทุกอาชีพ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับสูง
ตรวจสอบการออกเสียงภาษาอังกฤษ

ด้วยข้อได้เปรียบข้างต้น 40 ล้านคนทั่วโลกได้เลือกที่จะใช้ ELSA Speak แล้วคุณล่ะ? คุณพร้อมที่จะสมัคร ELSA Speak เพื่อพูดภาษาอังกฤษได้ดีหรือยัง?

สรุป

สัทอักษรสากล IPA คืออะไร

ตาราง IPA (International Phonetic Alphabet) เป็นระบบตัวอักษรนานาชาติ  ตาราง IPA มีทั้งหมด 44 เสียงที่ประกอบด้วย สระ 20 ตัวและพยัญชนะ 24 ตัว

วิธีการเรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษมาตรฐานเหมือนเจ้าของภาษาตามตาราง IPA

 1. บริหารกล้ามเนื้อปาก

2. เรียนรู้กฎการออกเสียงตามตาราง IPA

3. เรียนรู้การเน้นเสียง

4. เข้าใจกฎและปรับปรุงการออกเสียงคำที่ลงท้ายด้วย s, es, ed

หลังจากดูบทเรียนนี้แล้ว คุณเก็บไว้ได้ความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงในภาษาอังกฤษแล้วใช่ไหม ELSA Speak ขอให้คุณประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างเร็ว

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,944บ