WH question คืออะไร วิธีการใช้ WH question พร้อมตัวอย่างแบบละเอียด

สำหรับใครก็ตามที่เรียนภาษาอังกฤษก็จะต้องเคยได้ยินเกี่ยวกับคำถามในรูปแบบ Yes/ No หรือ WH question แม้ว่าคำถามทั้งสองประเภทจะใช้กันทั่วไป แต่ WH question นั้นซับซ้อนกว่าคำถาม Yes/ No มาก เพื่อช่วยให้คุณสามารถใช้รูปแบบคำถาม WH question ได้อย่างถูกต้อง มาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยคคําถามภาษาอังกฤษนี้กับ ELSA Speak ในบทความด้านล่างนี้

ฟังก์ชัน WH question มีอะไรบ้าง

WH question ในภาษาอังกฤษใช้เพื่อรับข้อมูล เราใช้คำถามต่างๆ เพื่อสร้าง WH question โดยคำถามเหล่านี้ส่วนใหญ่จะขึ้นต้นด้วย “wh” จึงมีชื่อว่าคำถาม wh หรือ wh question

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

คำถามที่ใช้บ่อยสำหรับคำถามประเภทนี้ ได้แก่:

คำใช้เพื่อถามความหมายwh-question ตัวอย่าง
Whoใคร ผู้ใดWho are you? – คุณคือใคร?
Whereที่ไหน – สอบถามสถานที่Where did she live in France? – เธออาศัยอยู่ที่ไหนในฝรั่งเศส?
Whatอะไร สิ่งใดWhat is the best vacuum cleaner on the market?– เครื่องดูดฝุ่นที่ดีที่สุดในตลาดคืออะไร?
Whenเมื่อไร – ถามเวลาWhen will you go to school? – คุณจะไปโรงเรียนเมื่อไหร่?
Whyทำไม – ถามสาเหตุWhy don’t you pay for this item? – ทำไมคุณไม่ชำระค่าสินค้าชิ้นนี้?
Whichถามเกี่ยวกับตัวเลือก อันไหน / คนไหนWhich is the best choice in this situation?– ทางเลือกใดจะดีที่สุดในสถานการณ์นี้?
Whoseของใคร – ถามถึงความเป็นเจ้าของWhose is the white cat? – แมวขาวของใคร?

นอกจากนี้ คำถาม How ที่ใช้เพื่อถามเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะหรือคุณสมบัติก็อยู่ในรูปแบบ WH question เช่นกัน แม้ว่าคำที่ใช้จะไม่ได้ขึ้นต้นด้วย “wh” ก็ตาม

ตัวอย่าง: How are you? – คุณสบายดีไหม?

คำใช้เพื่อถาม wh question

โครงสร้าง WH question

โครงสร้างของ WH question ประกอบด้วยอะไรบ้าง จะมีสองกรณีดังนี้: โครงสร้างที่มีกริยาช่วยหรือ Modal verb และโครงสร้างที่ไม่มีกริยาช่วยหรือ Modal verb

โครงสร้างของ WH question เมื่อมีกริยาช่วยหรือ Modal verb

ในกรณีนี้ คำถามจะมีโครงสร้างแบบ:

คำใช้เพื่อถาม + กริยาช่วย หรือ Modal verb + ประธาน + กริยาหลักของประโยค

กริยาช่วยในกรณีนี้ประกอบด้วย do, does และกริยา to be

Modal verb ได้แก่ will, shall, could, can, must, should, might หรือ may…

ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น WH question ถูกใช้เพื่อรับข้อมูล ดังนั้นในการตอบกลับ คุณต้องให้ข้อมูลผู้ถามแทนที่จะเพียงตอบ Yes, No

>> ดูเพิ่มเติม: Question Tag หรือคำถาม Yes-No ใช้ยังไง?

wh-question ตัวอย่าง:

1. Who are you? – I am her nephew. (คุณเป็นใคร? – ผมเป็นหลานชายของเธอ)

2. Where are my books? –They are on the bookshelf in her room.

(หนังสือของฉันอยู่ที่ไหน? –พวกมันอยู่บนชั้นหนังสือในห้องของเธอ)

3. Why do you cry? –I miss him. (คุณร้องไห้ทำไม? – ฉันคิดถึงเขา)

4. Whose is this cat? –Mine. (แมวตัวนี้ของใคร? – มันเป็นของฉัน)

5. When can you go to the market? – I think it is about 10 am. (คุณสามารถไปตลาดได้เมื่อไหร่?  – ฉันคิดว่าน่าจะประมาณ 10 โมงนะคะ)

6. Which is the best laptop for my work? –I don’t know. (แล็ปท็อปตัวไหนที่ดีที่สุดสำหรับงานของฉัน – ฉันไม่รู้)

โครงสร้างของ WH question เมื่อไม่มีกริยาช่วยหรือ Modal verb

ประโยคคําถามภาษาอังกฤษมีโครงสร้างดังนี้:

ประธาน + กริยา

กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเราใช้คำถามว่า What, which, who หรือ whose ซึ่งถือเป็นประธานหรือส่วนหนึ่งของประธานในประโยค กริยาช่วยในกรณีนี้ไม่จำเป็น

WH question ตัวอย่าง:

1. Which fruit to eat? – Apple in the basket. (ผลไม้อะไรน่ากิน – แอปเปิลในตะกร้า)

2. Whose dog is barking? –His dog. (สุนัขของใครเห่า? – สุนัขของเขา)

3. Who did this? –One of my friends did it. (ใครเป็นคนทำสิ่งนี้ – เพื่อนของฉันเป็นคนทำ)

WH question อยู่ในรูปแบบปฏิเสธ

ในรูปแบบปฏิเสธ คุณเพียงต้องเพิ่มกริยาช่วย “do” ในรูปแบบปฏิเสธของกริยาตามกาลที่ถูกต้อง โดยไม่จำเป็นต้องแทนที่ด้วยกริยาช่วยหรือ Modal verb อื่น ๆ

wh-question ตัวอย่าง:

1. Which restaurant opened during this period? => Which restaurant doesn’t open during this period?

(ร้านไหนเปิดช่วงนี้บ้าง? =>ร้านไหนไม่เปิดช่วงนี้?)

2. Who went to this house? => Who didn’t go to this house?

(ใครไปบ้านหลังนี้? => ใครไม่ได้ไปบ้านหลังนี้?)

หมายเหตุ: เพื่อเน้นความสนใจของคุณเมื่ออยากถามข้อมูลโดยใช้ WH question ให้เติมหรือเน้นคำกริยาช่วย “do” ในประโยค คุณสามารถเห็นวิธีนี้อย่างชัดเจนเมื่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ

  • เน้นกริยาช่วย “do” เมื่อคำใช้เพื่อถามเป็นกรรม
  • เพิ่มกริยาช่วย “do” เมื่อคำใช้เพื่อถามเป็นประธาน

>> ดูเพิ่มเติม: วิธีการใช้คำสรรพนามสัมพัทธ์ (Relative Pronouns): Who, Whom, Which, Whose, That

ฝึกออกเสียงให้เหมือนเจ้าของภาษาด้วย ELSA Speak

หากต้องการฝึกฝนเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WH question ในภาษาอังกฤษ คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฝึกออกเสียง – ELSA Speak ได้ทันที ELSA Speak ได้ออกแบบมาพร้อมกับแบบฝึกหัดกว่า 6,000 แบบ ช่วยให้คุณสามารถพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว คุณจะมีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง และรู้วิธีใช้ภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมที่สุด

ฝึกออกเสียงด้วย ELSA Speak

นอกจากนี้ ELSA Speak ยังมีเส้นทางการเรียนรู้ส่วนบุคคลเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียนแต่ละคน โดยเฉพาะการฝึกออกเสียงสำหรับคนไทยเมื่อเรียนภาษาอังกฤษ ด้วยแบบฝึกหัดการออกเสียง 44 พยางค์เต็มรูปแบบ พจนานุกรมการออกเสียงภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล และฟังก์ชันตรวจสอบและตรวจจับข้อผิดพลาดในการออกเสียง ELSA Speak ได้ช่วยให้ผู้เรียนออกเสียงได้อย่างถูกต้องมากกว่า 90% และ 95% ผู้เรียนมีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษหลังเรียนคอร์สของ ELSA Speak

ELSA Speak เป็นเพื่อนที่เชื่อถือได้และสามารถทำให้คุณมั่นใจมากขึ้นบนเส้นทางพิชิตภาษาอังกฤษของคุณ

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744บ