คำกริยา (Verb) คืออะไร? รูปแบบของคำกริยาในภาษาอังกฤษ

อันที่จริง คำนิยามของคำกริยาในภาษาอังกฤษนั้นกว้างมาก ครอบคลุมแง่มุมต่างๆ มากมาย ทั้งในแง่ของความหมายและบทบาทในประโยค โดยเฉพาะไวยากรณ์

สารบัญ

คำกริยา (Verb) คืออะไร?

สำหรับภาษาส่วนใหญ่ คำกริยาเป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ในโครงสร้างประโยค ภาษาอังกฤษก็ไม่มีข้อยกเว้นเมื่อคำกริยาเป็นองค์ประกอบหลักของประโยค ที่ขาดไม่ได้ (core sentence element) ในโครงสร้างทางไวยากรณ์เกือบทั้งหมด

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

เมื่อพูดถึง verb คืออะไร หลายๆ คนจะนิยามว่า เป็นคำที่บ่งบอกถึงการกระทำ สถานะของบุคคลหรือสิ่งของ อย่างไรก็ตาม คำนิยามดังกล่าวนั้นยังไม่สมบูรณ์โดยสิ้นเชิง เพราะกว้างเกินไปทั้งในแง่ของความหมายและบทบาทในประโยค

Series บทความนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจรูปแบบของคำกริยาในภาษาอังกฤษ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

 • ส่วนที่ 1: ตามความหมายที่แสดงในประโยค
 • ส่วนที่ 2 และ 3: ขึ้นอยู่กับบทบาททางไวยากรณ์ (grammatical behaviour).

ตำแหน่งของคำกริยาในภาษาอังกฤษ

ต่อไปนี้คือตำแหน่งกริยาทั่วไป 5 ตำแหน่งในประโยคภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจโดยละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับตำแหน่งกริยา ผู้เรียนสามารถอ่านบทความเกี่ยวกับคำกริยาและตำแหน่งกริยาในประโยคเพื่อเห็นภาพรวมเพิ่มเติม

ตำแหน่งกริยาในภาษาอังกฤษ – อยู่หลังหัวเรื่อง

คำกริยามาหลังหัวเรื่องเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับหัวเรื่องนั้น

ตัวอย่าง:

 • She studied in a local primary school. (เธอเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาในท้องถิ่น)
 • He hits the gym every morning. (เขาเข้ายิมทุกเช้า)
elsa speak official

ตำแหน่งกริยาในภาษาอังกฤษ – อยู่หลังคำวิเศษณ์บอกความถี่

คำกริยาที่อยู่หลังคำวิเศษณ์บอกความถี่ในประโยคอธิบายนิสัย

 • She often stays up late. (เธอมักจะนอนดึก)
 • I rarely play video games. (ฉันไม่ค่อยเล่นวิดีโอเกม)

คำวิเศษณ์บอกความถี่ทั่วไป

 • Never: ไม่เคย
 • Seldom: แทบจะไม่ หรือ นานๆ ครั้ง
 • Rarely: ไม่ค่อย
 • Sometimes: บางครั้ง
 • Often: บ่อยๆ
 • Usually: โดยปกติ, มักจะ
 • Always: เสมอ

>>> Read more

ตำแหน่งกริยาในภาษาอังกฤษ – อยู่ก่อนกรรม

ตัวอย่าง:

 • Open the door the guest is coming! (เปิดประตู แขกกำลังจะมา!)
 • Pass me that glass, please! (กรุณาส่งแก้วนั้นให้ฉันด้วย!)

ในบางกรณี คำกริยาจะตามด้วยคำบุพบท แล้วตามด้วยกรรม

 • Look after him, please! (ได้โปรดดูแลเขาด้วย!)
 • I am waiting for you! (ฉันรอคุณอยู่!)

ตำแหน่งกริยาในภาษาอังกฤษ – อยู่ก่อนคำคุณศัพท์

กริยา to be, modal verbs (กริยาที่ไม่แสดงการกระทำ)

ตัวอย่าง:

 • That cake tastes nice. (เค้กนั้นอร่อยมาก)
 • She is gorgeous. (เธอช่างงดงาม)
เพียง 10 นาทีต่อวัน

จำแนกคำกริยาตามความหมายที่แสดง

คำกริยาแสดงการกระทำ (Action verbs)

คำกริยาแสดงการกระทำ – Action verbs คือคำที่ใช้เพื่อแสดงว่าหัวเรื่องในประโยคกำลังทำอะไรอยู่ จากความหมายข้างต้น จะเห็นได้ว่า คำเหล่านี้มักปรากฏในกรณีต่างๆ เช่น การบอกเล่า การอธิบายการกระทำ เป็นต้น

คำแสดงการกระทำทั่วไปบางคำ ได้แก่ visit, travel, put, move, eat, drink, …

ตัวอย่าง:

 • I visit my grandparents every week. (ฉันไปเยี่ยมปู่ย่าตายายทุกสัปดาห์)
 • Holmes travelled to the Buckingham Palace. (นายโฮล์มส์ไปที่พระราชวังบักกิงแฮม)
 • The waiter puts the cup of coffee on my table. (บริกรวางแก้วกาแฟไว้บนโต๊ะของฉัน)
 • The children move the teapot towards me. (เด็กๆ เคลื่อนกาน้ำชามาทางฉัน)
 • The woman eats the whole lobster in her dinner. (ผู้หญิงคนนั้นกินกุ้งล็อบสเตอร์ทั้งตัวในมื้อค่ำของเธอ)

นอกเหนือจากการแสดงการกระทำของหัวเรื่องแล้ว คำกริยา (verb) เหล่านี้ยังแสดงสถานะ (manner) ที่การกระทำเหล่านี้แสดง

ตัวอย่าง:

 • The man goes to his office.
 • The man runs to his office.

>>> Read more

ในสองประโยคข้างต้น คำกริยา (verb) ทั้งสองต่างก็แสดงการกระทำที่จะเดินไปที่สำนักงานของผู้ชาย อย่างไรก็ตาม ประโยคที่สองแสดงให้เห็นสถานะของการกระทำนี้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น (วิ่งแทนการเดิน) แสดงให้เห็นว่าชายคนนั้นกำลังเดินไปที่สำนักงานอย่างรวดเร็ว อาจเป็นเพราะมาทำงานสาย

ตัวอย่างอื่นๆ:

 • Sue heard the music on her way home.
 • Sue listened to music on her way home.

คล้ายกับตัวอย่างข้างต้น ทั้งสองประโยคแสดงถึงการกระทำของ Sue ที่กำลังฟังเพลงระหว่างทางกลับบ้าน อย่างไรก็ตาม ในประโยคแรก คำว่า “hear” หมายความว่า การฟังนี้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ (อาจมีคนบนถนนเปิดเพลงและ Sue ได้ยิน) และในประโยคที่สอง คำว่า “listen” หมายความว่า Sue เป็นคนที่มีความตั้งใจและจดจ่อกับการฟังเพลง

career advancement

คำกริยาแสดงสภาวะ (Stative verbs)

คำกริยาแสดงสภาวะ – Stative verbs คือคำที่ได้ใช้เพื่อพูดถึงความรู้สึก อารมณ์ ความเป็นเจ้าของ และคุณสมบัติของหัวเรื่อง (Herring, 240) คำเหล่านี้มักจะรวมถึงคำกริยา to be หรือคำกริยาแสดงความรู้สึก

ตัวอย่าง:

 • Her answer is wrong. (คำตอบของเธอผิด)
 • I feel terrible these days. (ช่วงนี้ฉันรู้สึกแย่มาก)
 • The food smells. (อาหารมีกลิ่นหอม)
 • The picture looks. (ภาพดูสวยดี)

ได้แก่

 • คำกริยา to be
 • คำกริยาแสดงความรู้สึก (Sense verb)
 • คำกริยาแสดงอารมณ์
 • คำกริยาแสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive verb)
 • คำกริยาแสดงการรับรู้ (Cognition verb)

คำกริยา to be

คำกริยา – verb to be คือคำที่มักจะใช้เพื่อแสดงสภาวะทางอารมณ์ สถานที่ เวลา สภาพร่างกายหรือจิตใจ หรือเพื่อบอกชื่อหัวเรื่องในประโยค

ตัวอย่าง:

 • That guy is 170 centimeters tall. (ผู้ชายคนนั้นสูง 170 ซม.)
 • The babies are hungry (เด็กทารกกำลังหิว)
 • We are quite happy now. (ตอนนี้พวกเรามีความสุขมาก)
 • He is depressed after his failure. (เขารู้สึกหดหู่หลังจากล้มเหลว)
 • My neighbour is a doctor. He was a nurse 3 years ago. (พื่อนบ้านของฉันเป็นหมอ เขาเคยเป็นพยาบาลเมื่อ 3 ปีที่แล้ว)

คำกริยาแสดงความรู้สึก (Sense verb)

คำกริยาแสดงความรู้สึกใช้เพื่อบ่งบอกถึงความรู้สึกของประธานในประโยคที่มีต่อวัตถุ/สิ่งแวดล้อมรอบๆ

คำกริยาแสดงความรู้สึก ได้แก่ feel, smell, sound, seem, look, appear, taste.

ในกรณีส่วนใหญ่ คำกริยา (verb) เหล่านี้จะตามด้วยคำคุณศัพท์

ตัวอย่าง:

 • The cake smells awful. (เค้กมีกลิ่นแย่มาก)
 • The picture looks great. (ภาพดูดีมาก)
 • Our new dish tastes really good. (เมนูใหม่ของเรารสชาติอร่อยมาก)
 • I don’t know what it really is, but it sounds. (ฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไร แต่ฟังดูน่ากลัว)
 • My brother doesn’t feel well today. (ช่วงนี้พี่ชายไม่ค่อยสบาย)
 • I’m not sure, but he seems. (ฉันไม่แน่ใจ แต่เขาดูดี)

คำกริยาแสดงอารมณ์

คำกริยาแสดงอารมณ์ คือ คำที่แสดงความรู้สึกส่วนตัวของหัวเรื่องที่มีต่อบุคคล สิ่งของ หรือเหตุการณ์รอบข้าง ในกรณีส่วนใหญ่ คำกริยาเหล่านี้สามารถตามด้วยคำนาม V-ing หรือ to-V แต่มีความหมายเหมือนกัน

ตัวอย่าง:

 • I like that store. (ฉันชอบร้านนั้น)
 • We really like studying with this teacher. (พวกเราชอบเรียนกับอาจารย์คนนี้มาก)
 • My brother hates eating fish. (พี่ชายของฉันเกลียดการกินปลา)
 • Many people now prefer using laptop to desktop. (หลายคนชอบใช้แล็ปท็อปมากกว่าเดสก์ท็อป)

อย่างไรก็ตาม คำบางคำอย่างเช่น enjoy สามารถตามด้วยคำนามหรือ V-ing เท่านั้น

 • Our children enjoy watching this comedy show. – ถูกต้อง
 • Our children enjoy to watch this comedy show. – ผิด

คำกริยาแสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive verb)

คำกริยาแสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive verb) ตามชื่อที่บ่งบอกว่า วัตถุนั้นอยู่ในความเป็นเจ้าของของหัวเรื่อง

ตัวอย่าง:

 • I have a pen. I have an apple. (ฉันมีปากกาหนึ่งด้าม ฉันมีแอปเปิ้ลหนึ่งลูก)
 • He holds 3 doctoral degrees. (เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 3 ใบ)
 • That woman owns 7 houses in our town. (ผู้หญิงคนนั้นเป็นเจ้าของบ้าน 7 หลังในเมือง)
 • Brown possesses excellent management skills. (นายบราวน์มีทักษะการจัดการที่ยอดเยี่ยม)

คำกริยาแสดงการรับรู้ (Cognition verb)

คำกริยาแสดงการรับรู้ (Cognition verb) ใช้เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความเข้าใจ ความคิด และการพิจารณาปัญหาของหัวเรื่อง คำกริยาเหล่านี้ได้แก่ think, consider, understand, know และมักจะตามด้วยคำนาม นามวลี อนุประโยคนาม หรือ V-ing

ตัวอย่าง:

 • We clearly understand the problem our company is facing. (เราเข้าใจอย่างชัดเจนถึงปัญหาที่บริษัทกำลังเผชิญอยู่)
 • The management consider this plan a waste of budget. (ฝ่ายบริหารมองว่าแผนนี้เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ)
 • I think (that) we should follow his lead. (ฉันคิดว่าเราควรทำตามผู้นำของเขา)
 • They know us very well. (พวกเขารู้จักเราเป็นอย่างดี)

หมายเหตุเกี่ยวกับคำกริยา (verb) แสดงสภาวะ

คำกริยาแสดงสภาวะไม่สามารถใช้ใน continuous tense ได้ อย่างไรก็ตาม ในบางบริบท คำกริยาเหล่านี้สามารถใช้เพื่อแสดงการกระทำ และคำเหล่านั้นสามารถมีรูปแบบ continuous tense ได้

ตัวอย่าง:

Stative verb แสดงการกระทำStative verb แสดงสภาวะ
The woman is holding the baby in her arm.ผู้หญิงกำลังแสดงท่าทางโอบอุ้มเด็ก ไม่ใช่การครอบครองHe holds a teaching certificate.เขาถือใบรับรองการสอน – hold คือสถานะ ไม่ใช่การกระทำ
We are enjoying the music here.เรากำลังดำเนินการเพื่อเพลิดเพลินกับเสียงเพลงที่นี่We really enjoy the food here.เราแสดงความรู้สึกเพลิดเพลินกับอาหารที่นี่ enjoy เป็นการแสดงอารมณ์ ไม่ใช่การกระทำ
The scientists are looking at all the information collected from the previous research.นักวิทยาศาสตร์กำลังดำเนินการตรวจสอบข้อมูลThe car looks very nice.รถดูดีมาก – look แสดงถึงความรู้สึกของการมองรถ ไม่ใช่การกระทำ
The chef is tasting our new food.พ่อครัวกำลังแสดงท่าทางชิมอาหารThis dish tastes really good.จานนี้ให้ความรู้สึกถึงรสชาติดีจริงๆ – taste หมายถึงความรู้สึกที่อาหารมอบให้
The soldiers at the frontline are sounding the horn, warning that the enemies have arrived.ทหารกำลังเป่าแตรเพื่อเตือนข้าศึกที่เข้ามาใกล้This plan sounds really bad.แผนนี้ฟังดูแย่ – sound เป็นเพียงความรู้สึกที่แผนมอบให้ ไม่ใช่การกระทำ

คำกริยาเบา (Light verbs)

คำกริยาเบา (Light verbs) คือคำที่โดยตัวมันเองไม่มีความหมายเฉพาะในประโยค แทนที่นั้น ความหมายของคำกริยาเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับส่วนอื่น ๆ ของประโยค

คำกริยาเบาได้แก่ do, make, have, take

ตัวอย่าง:

 • Today we’ll do some painting.

-> คำว่า “do” นั้นไม่ได้มีความหมายที่ชัดเจนในประโยค แต่ขึ้นอยู่กับคำว่า “painting”

 • We did the test yesterday and got some really bad news.

แปล: คำว่า “did” และ “got” ไม่มีความหมายที่ชัดเจน ซึ่งขึ้นอยู่กับวลี “did test” และ “got some bad news”

 • I think I’m gonna get some sleep.

-> คำว่า “get” ขึ้นอยู่กับคำ “sleep”. “Get Some sleep” สามารถตีความได้ว่า “sleep for a while”

 • Take your time. It’s still early.

-> คำว่า “take” นั้นไม่มีความหมายที่นี่ ความหมายของมันขึ้นอยู่กับวลี “Take your time” ที่หมายถึงว่า “ผ่อนคลาย/สงบ”

 • We’re gonna have some fun at the party tonight.

-> คำว่า “have” นั้นมีความหมายที่ชัดเจน และมันขึ้นอยู่กับวลี  “have some fun”

 • I don’t think I can make it there on time.

-> คำว่า “make” ขึ้นอยู่กับวลี “make it there” – ซึ่งหมายถึง “พยายามไปให้ถึง” – ในกรณีนี้

Causative verb

Causative verb คือคำที่ใช้เพื่อแสดงว่าประธานของการกระทำเป็นต้นเหตุหรือกระตุ้นให้เกิดการกระทำหรือเหตุการณ์อื่นขึ้น ประโยคที่ใช้ Causative verb มักจะมีกริยา 2 ตัว โดยกริยาที่ 2 เป็นผลมาจากการกระทำดั้งเดิม

ตามคุณสมบัติทางไวยากรณ์ Causative verb สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

 • Causative verb + verb infinitive
 • Causative verb + to verb

Causative verb + verb infinitive

คำทั่วไปบางคำในกลุ่มนี้ ได้แก่ have, make, let, help

ตัวอย่าง:

 • They let their children play in the park. (พวกเขาปล่อยให้ลูกๆ เล่นที่สวนสาธารณะ)

-> การกระทำ “let” นำไปสู่การกระทำ “play”

 • Our manager usually makes us do some silly things. (ผู้จัดการมักจะให้พวกเราทำเรื่องโง่ๆ)

-> การกระทำ “make” นำไปสู่การทำ “do”

 • My best friend helped me beat that boss in the game. (เพื่อนสนิทของฉันช่วยฉันเอาชนะบอสในเกมนั้น)

-> การกระทำ “help” นำไปสู่การกระทำ “beat”

 • We have them clean the house for us. (พวกเราขอให้พวกเขามาทำความสะอาดบ้าน)

-> การกระทำ “have” จะนำไปสู่การกระทำ “clean”

Causative verb + to verb

คำทั่วไปบางคำในกลุ่มนี้ ได้แก่ get, help, enable, allow, require

 • The director requires everyone to wear uniforms today. (ผู้อำนวยการสั่งให้ทุกคนสวมเครื่องแบบในวันนี้ )

-> “require” นำไปสู่การกระทำ “wear”

 • The woman allows her dog to poop on the floor. (ผู้หญิงปล่อยให้สุนัขเซ่อบนพื้น )

-> การกระทำ “allow” นำไปสู่การกระทำ “poop”

 • The new software has enabled our staff to solve problems more quickly. (ซอฟต์แวร์ใหม่ช่วยให้พนักงานแก้ปัญหาได้เร็วขึ้น )

-> การกระทำ “enable” นำไปสู่การกระทำ “solve”

 • My neighbour helped me to find a girlfriend. (เพื่อนบ้านช่วยฉันหาแฟน)

-> การกระทำ “help” ทำให้เกิดการกระทำ “find”

 • He gets a law firm to protect him in the court. (เขาใช้สำนักงานกฎหมายเพื่อปกป้องเขาในศาล)

-> การกระทำ “get” นำไปสู่การกระทำ “protect”

***หมายเหตุ: “help” สามารถตามได้ทั้ง Verb และ To Verb (อ้างอิงจาก Cambridge Dictionary)

คำกริยาบางคำมักทำให้สับสนง่าย

คำกริยาบางคำในภาษาอังกฤษมีการสะกดคำหรือคำอ่านที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความสับสนได้ง่าย

 • Cite /sait/ (v) = อ้าง
 • Sight /sait/ (v) = เห็นใคร/บางสิ่งอย่างกะทันหัน
 • Affect /ə’fekt/ (v) = กระทบ
 • Effect /i’fekt/ (v) = บรรลุได้อะไรและบังคับใช้ (โดยปกติจะอธิบายถึงกฎหมาย/ข้อบังคับ)
 • Desert /di’zə:t/ (v) = ละทิ้ง
 • Desert /’dezət/ (n) = ทะเลทราย
วิธีการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่บ้านอย่างไรให้ได้ผล / เรียนภาษาอังกฤษด้วยต

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดที่ 1: แบบฝึกหัดเกี่ยวกับกริยาปกติ

1/ He is _____(do) yoga

2/ He _____(want) to buy a house next year.

3/ My wife will _____(buy) a bigger pan.

4/ My neighbor has _____(give) birth to three babies since 2019.

5/ I _____(wake up) late today and my day seems to be shorter .

6/ We always _____(clean) bikes on weekends.

7/ She doesn’t _____(listen) to podcasts while at work.

แบบฝึกหัดที่ 2: แบบฝึกหัดผสมเกี่ยวกับคำกริยาภาษาอังกฤษ

1/ The kids don’t _____(like) making cakes.

2/ My sister is _____(play) piano.

3/ I _____(call) my hubby to tell him what I had just seen.

4/ That dress (tobe) awesome.

5/ He (look) pale. 

6/ It (go) brown since last week.

คำเฉลย

แบบฝึกหัดที่ 1:

 1. Doing
 2. Wants
 3. Buy 
 4. Given 
 5. Wake up
 6. Clean
 7. Listen

แบบฝึกหัดที่ 2:

 1. Like
 2. Playing
 3. Called
 4. Is 
 5. Looks
 6. Has gone

ข้อสรุป

คำกริยา (verb) เป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ในไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ บทความข้างต้นได้รวบรวม 4 รูปแบบคำกริยาในภาษาอังกฤษตามความหมายที่แสดงออกมา ผู้อ่านสามารถอาศัยความหมายของกลุ่ม verb ข้างต้นเพื่อเลือกใช้คำศัพท์ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของการสื่อสารที่แตกต่างกัน

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท