รวบรวมความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง used to ที่จำเป็นต้องรู้

โครงสร้าง used to เป็นโครงสร้างที่ถูกนิยมใช้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน มาร่วมกับ ELSA Speak เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมาย วิธีการใช้งานและข้อผิดพลาดที่ผู้ใช้มักทำเมื่อใช้ used to ในประโยค

คำนิยามโครงสร้าง used to

หาก “used to” ใช้แยกกันจะเข้าใจว่า “เคย” แสดงถึงการกระทำที่เคยเกิดขึ้นในอดีตและไม่ต่อเนื่องหรือเกี่ยวข้องกับปัจจุบันอีกต่อไป เราสามารถเข้าใจว่า โครงสร้าง used to ใช้เพื่อเน้นย้ำถึงความแตกต่างระหว่างอดีตและปัจจุบัน

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

ตัวอย่าง We used to love each other. (เราเคยรักกัน) => ในปัจจุบัน ตอนเวลาพูด พวกเขาทั้งสองคนไม่ใช่คู่รักอีกแล้ว

โครงสร้าง used to ในภาษาอังกฤษ

ประโยคบอกเล่า

S+used to +V

ตัวอย่าง

I used to buy this kind of shirt. (ฉันเคยซื้อเสื้อตัวนี้)

She used to visit his house every month. (เธอเคยไปเยี่ยมบ้านของเขาทุกเดือน)

ประโยคปฏิเสธ

S+did not +used to +V

S+used not+to+V

ตัวอย่าง

They didn’t use to learn English. (พวกเขาไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษมาก่อน)

She didn’t use to live in our area. (เขาไม่เคยอาศัยอยู่ในพื้นที่ของเรามาก่อน)

ประโยคคำถาม

Did + S + use to + V…?

ตัวอย่าง

Did you use to love her? (คุณเคยรักเขาหรอ)

Did they use to travel to London? (พวกเขาเคยไปเที่ยวที่ลอนดอนมาก่อนใช่หรือไม่)

สังเกตได้ว่า เราไม่ใช้กาลปัจจุบันในโครงสร้าง used to เพราะว่านี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต ส่วนในปัจจุบัน เราต้องใช้สูตรอื่นด้วยคำวิเศษณ์ของเวลา เช่น usually, always, never

โครงสร้าง used to

วิธีใช้โครงสร้าง used to

โครงสร้างนี้ได้ใช้เพื่อแสดงนิสัยหรือสถานะ สภาวะในอดีต

ตัวอย่าง

When I lived in Bangkok, I used to go for a walk in the afternoon. (เมื่ออยู่ที่กรุงเทพฯ ผมมักจะเดินเล่นในตอนบ่าย) => นิสัยในอดีต

Her hair is very long but she used to have short hair. (ผมของเขายาวมากแต่เขาเคยไว้ผมสั้น=> สภาวะในอดีต 

โครงสร้าง Be used to V-ing

Be used to V-ing มีโครงสร้างค่อนข้างคล้ายกับ used to ที่เพิ่งกล่าวถึงข้างต้น มีคนหลายคนมักจะสับสนระหว่างดครงสร้าง 2 ประเภทนี้ แต่จริงๆ โครงสร้างทั้งสองประเภทนี้มีความหมายไม่เหมือนกัน 

Be used to V-ing หรือ Noun (คำนาม) มีความหมายว่า “คุ้นเคยกับ” ใช้เพื่อแสดง

การกระทำที่เคยปฏิบัติเป็นประจำ เรื่องของประโยคมีประสบการณ์เพื่อดำเนินการนั้น ในโครงสร้างนี้ “used” ได้ดูเป็นคุณศัพท์ ไม่ใช่เป็นกริยา

ตัวอย่าง

They are used to having lunch at 1 pm. (พวกเขากีนข้าวเที่ยงตอนบ่ายโมง)

She is used to complaints from customers. (เขาคุ้นเคยกับความร้องทุกข์ของลูกค้า)

ในรูปแบบประโยคปฏิเสธ โครงสร้างนี้ใช้ดังนี้

S+be+not+used to V-ing/noun

ตัวอย่าง

We are not used to the working time at this company. (พวกเรายังไม่คุ้นเคยกับเวลาทำงานของบริษัท)

She was not used to the noise from our radio, so we always had to turn it off when she stayed at home. (เขาไม่คุ้นเคยกับเสียงรบกวนวิทยุของพวกเรา ดังนั้นพวกเราจึงต้องปิดมันเมื่อเขาอยู่ที่บ้าน)

โครงสร้าง Get used to V-ing/ คำนาม

นี่ก็เป็นโครงสร้างหนึ่งทำให้ผู้เรียนสับสนกับโครงสร้าง used to ถ้า used to+V หมายถึงว่า “เคย” และ Get used to V-ing มีความหมายว่า “ค่อยๆ คุ้นเคย” ซึ่งอธิบายถึงกระบวนการสร้างนิสัยหรือความคุ้นเคยอย่างค่อยเป็นค่อยไปกับบางสิ่งบางอย่าง หรือการกระทำบางอย่าง

ตัวอย่าง

He got used to living in Thailand. (เขาค่อยๆ คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตในประเทศไทย)

She got used to practicing English everyday. (เขาค่อยๆ คุ้นเคยกับการฝึกภาษาอังกฤษแต่ละวัน)

ข้อสังเกต

แตกต่างกับโครงสร้าง used to ที่ตามหลังด้วยคำกริยาเดิมที่อยู่ในรูปปกติ สำหรับ be used to และ get used to มีคำกริยา/คำนาม-กริยา V-ing หรือคำนามตามหลัง

หาก used to ถูกใช้ในอดีตเท่านั้น  2 ประเภทโครงสร้างที่เหลือ be used to, get used to สามารถใช้กับกาลทั้งหมดในภาษาอังกฤษได้ (12 Tense)

ข้อผิดพลาดที่มักจะเจอเมื่อใช้โครงสร้าง used to

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดเมื่อใช้ used to นั่นคือความสับสนระหว่าง 3 โครงสร้าง used to Vbe used to V-ing/ คำนามและ get used to V-ing/ คำนาม หลายคนอาจเข้าใจผิดว่าโครงสร้างทั้ง 3 ประเภทนี้มีความหมายเหมือนกัน

ตัวอย่าง

We used to cook this dish. (พวกเราเคยทำอาหารจานนี้) => แต่ในปัจจุบันไม่มีทำอีกแล้ว

We are used to cooking this dish. (พวกเราคุ้นเคยกับการทำอาหารนี้แล้ว)  => นิสัยได้ก่อตัวขึ้นในขณะที่พูด

We get used to cooking this dish. (พวกเราค่อยๆ คุ้นเคยกับการทำอาหารนี้)  => กำลังจะค่อยๆ สร้างนิสัย

ผู้คนมักคิดว่า “used” เป็นคำกริยา ไม่ใช่คำคุณศัพท์ ดังนั้นใน Be used to และ Get used to พวกเขาจึงเลือกคำกริยาเดิม (infinitive) ที่ตามหลัง “used” แทนคำนามหรือ V-ing gerunds

ตัวอย่าง

She is used to meeting him at night. => ถูก

She is used to meet him at night. => ผิด

คนวัยทำงานยังเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างดี

แบบฝึกหัดประยุกต์โครงสร้าง used to

ใช้โครงสร้าง used to, be used to และ get used to อย่างถูกต้องเพื่อทำแบบฝึกหัดต่อไปนี้

1. When we were young, we….ride bicycles to our school.

2. We were not…drinking wine when we were students.

3. I…start my work at 7 am when I worked as a tour operator at that company.

4. She…his help, so she can’t do anything without him.

5. My mother…buying flowers at this shop every morning.

6. Did she…send many letters to him?

7. They…that machine, therefore they have difficulty in using the new machine.

8. We didn’t…buying tickets to get on the train.

ด้วยเนื้อหาทั้งหมดข้างต้น ELSA Speak หวังว่าทุกคนจะไม่สับสนเมื่อใช้โครงสร้าง used tobe used to และ get used to อีกต่อไป เพื่อใช้โครงสร้างเหล่านี้ในภาษาอังกฤษอย่างคล่องมากขึ้นคุณสามารถฝึกฝนด้วยแบบฝึกหัดที่รวบรวมโดย ELSA Speak 

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,944บ