แนะนำวิธีสมัครสอบ TOEIC 2024 ง่าย เร็วที่สุด และทุกข้อมูลเตรียมตัวสอบ

ในปัจจุบันคะแนนสอบ TOEIC เป็นหนึ่งในใบรับรองภาษาอังกฤษระดับนานาชาติที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับคนทำงานในประเทศไทยรวมถึงทั่วโลกโดยด้วย การมีผลคะแนนสอบ TOEIC ที่ได้คะแนนสูงจะช่วยให้คุณมีโอกาสในการทำงานมากขึ้นและมีความก้าวหน้าในอาชีพของคุณอย่างง่ายดาย แต่คุณรู้ไหมว่าจะ TOEIC สมัครสอบ อย่างไร ถ้ายังไม่รู้ งั้นวันนี้ ELSA Speak ขอนําเสนอวิธีการสมัครสอบ TOEIC ง่ายๆ และเร็วที่สุดมาแบ่งปันเพื่อนๆ นะ ไปดูกันเลย 

สารบัญ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการสอบ TOEIC

ข้อสอบ TOEIC คืออะไร

toeic สมัครสอบ

TOEIC (ย่อมาจาก Test of English for International Communication) เป็นการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างชาติ (ไม่ใช่ภาษาแม่) โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหว่างประเทศและในที่ทำงาน ผลการทดสอบ TOEIC ชี้ให้เห็นถึงระดับความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในบริบทต่างๆ เช่น ภาคธุรกิจ การพาณิชย์ การท่องเที่ยว… ผลคะแนนนี้มีอายุ 2 ปี และเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

TOEIC ใช้เพื่ออะไร

ใบรับรอง TOEIC กลายเป็นมาตรฐานที่ได้รับความนิยมในการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของคนวัยทํางาน

จากความเป็นจริงดังกล่าว โรงเรียนและมหาวิทยาลัยหลายแห่งจึงได้รวบรวม TOEIC ไว้ในหลักสูตรและมีการทดสอบด้วย TOEIC เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนในแต่ละภาคการศึกษาหรือปีการศึกษา อีกทั้งใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับภาษาอังกฤษของผู้ที่สำเร็จการศึกษา ด้วยเหตุผลดังกล่าว การเรียน TOEIC การเตรียมตัวสอบ TOEIC และการสอบ TOEIC จึงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมความรู้สำหรับนักศึกษาและคนวัยทํางานจำนวนมาก

ค่าสมัครสอบ TOEIC

ปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนสอบ TOEIC ปี 2567 แบ่งตามประเภทได้ดังนี้

 • การทดสอบแบบบุคคล ค่าธรรมเนียม 1,800 บาท จ่ายเงินสดในวันทดสอบ
 • การสอบโดยโรงเรียนสอนภาษา ค่าธรรมเนียมตามตกลง ชําระเป็นเงินสดในวันสอบ
 • องค์กรทดสอบ/ทดสอบทางการศึกษาในเครือ ค่าธรรมเนียมตามตกลง

สอบ TOEIC ที่ไหนคะ?

ศูนย์สอบ TOEIC กรุงเทพฯ 

สอบ TOEIC ที่ไหนคะ?

อาคาร BB Building เลขที่ 54 ห้อง 1907 ชั้น 19 ถนนอโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10110 

โทรศัพท์: 02 – 260-7061, 02-259-3990

โทรสาร: 02-664-3122

ศูนย์สอบ TOEIC เชียงใหม่

ศูนย์สอบ TOEIC เชียงใหม่

ที่อยู่: เลขที่ 4/11 ชั้น 3 อาคารนวรัฐ 4/6 ถนนแก้วนวรัฐ ซอย 3 เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000

โทรศัพท์: 053-241-273

โทรสาร: 053-248-208

แนะนำวิธีลงทะเบียนสอบ TOEIC ง่ายๆ และเร็วที่สุด

ขั้นตอนการลงทะเบียนสอบ TOEIC

ขั้นตอนการ TOEIC สมัครสอบ
 • ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันสอบ ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนสอบ TOEIC ได้โดยตรงที่สำนักงาน CPA (ประเทศไทย) หรือโทร CALL CENTER 02-260-7061 หรือ 02-259-3990
 • สำหรับผู้สอบที่ต้องการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์แบบพิเศษ เช่น เครื่องช่วยฟัง หรือผู้ที่ต้องการขั้นตอนการทดสอบพิเศษ เช่น การทดสอบอักษรเบรลล์ หรือ เครื่องอ่านพิเศษสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน ต้องแจ้ง CPA (ประเทศไทย) ล่วงหน้าที่หมายเลข 603
 • การสมัครสอบรูปแบบองค์กร: องค์กรต้องส่งแบบฟอร์ม “แบบฟอร์มขอทดสอบองค์กร” ทางโทรสาร 02-664-3122 หรืออีเมล [email protected] อย่างน้อย 1 วันก่อนวันสอบ

เอกสารสําหรับลงทะเบียน

เอกสารสําหรับลงทะเบียน
 • ผู้เข้าสอบทุกคน: จะต้องนําบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่หรือหนังสือเดินทางมาด้วย
 • องค์กร: จะต้องมีใบรับรองการจดทะเบียนบริษัท บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ไทยหรือหนังสือเดินทาง
 • ชาวต่างชาติ: หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตทํางานตามกฎหมายของไทย (สำหรับผู้สมัครงาน) หรือเอกสารต้นฉบับที่ถูกต้องจากสถาบันการศึกษาของไทยที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
 • ผู้เข้าสอบที่มีความบกพร่องหรือจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ในระหว่างการทดสอบ: ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่หรือหนังสือเดินทาง และเอกสารประเภท 2-5 (สำหรับผู้เข้าสอบประเภทนั้น) และสำเนาใบรับรองแพทย์พร้อมตราประทับต้นฉบับของโรงพยาบาลที่รับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข (ไม่รวมคลินิก) หนังสือรับรองการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์โดยจะต้องได้รับใบรับรองอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันทดสอบ
 • นักศึกษา: บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่หรือหนังสือเดินทางและบัตรประจําตัวนักศึกษา

ตารางสอบและวิธีการลงทะเบียนสอบ TOEIC

ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบและลงทะเบียนตามกำหนดการด้านล่างนี้

วิธีการลงทะเบียนสอบ TOEIC และตารางสอบ
 • ลงทะเบียน เวลา 8.00 น. เพื่อสอบ TOEIC เวลา 9.00 น
 • ลงทะเบียน เวลา 11.30 น. เพื่อสอบ TOEIC เวลา 13.00 น
 • ลงทะเบียน เวลา 14.30 น. เพื่อสอบ TOEIC เวลา 16.00 น.

ผู้เข้าสอบจะต้องแสดงเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดเมื่อลงทะเบียน หากคุณไม่สามารถมาสอบที่ศูนย์สอบได้ตรงเวลาก็แสดงว่าคุณจะไม่สามารถยกเลิกการจองวันสอบที่จองไว้ได้ หากคุณต้องการเลื่อนวันลงทะเบียนสอบ คุณต้องเลื่อนก่อนวันทำการ 1 วัน (ไม่รวมวันหยุด) และก่อนวันสอบ

ข้อปฏิบัติและระเบียบในการสอบ TOEIC

ข้อปฏิบัติและระเบียบในการสอบ TOEIC
 • ข้อปฏิบัติและระเบียบในการสอบทั้งหมดจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 • เอกสารที่ระบุทั้งหมดจะถูกตรวจสอบและยืนยันตลอดระยะเวลาการทดสอบ
 • โทรศัพท์มือถือ เครื่องดักฟัง อุปกรณ์บันทึกเสียง อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล เครื่อวคิดเลข USB คีย์การ์ดรถยนต์ ซิมการ์ด หรือนาฬิกาดิจิตอล ไม่อนุญาตให้นําเข้าห้องสอบ
 • อนุญาตให้นำสิ่งของส่วนตัว เช่น กระเป๋าเอกสาร เป้สะพายหลัง กระเป๋าถือ นาฬิกาข้อมือ และยาเข้าห้องสอบได้
 • ผู้เข้าสอบจะมีที่นั่งสอบที่ผู้คุมสอบเป็นผู้กำหนด
 • หลังจากเริ่มเวลาสอบแล้ว ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้คุมสอบ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาสอบ
 • ผู้เข้าสอบควรให้ความสนใจกับการสอบเท่านั้น หากพบว่าผู้เข้าสอบไม่ซื่อสัตย์โดยการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นหรือขอความช่วยเหลือในระหว่างการทดสอบ ผู้เข้าสอบอาจถูกไล่ออกจากห้องสอบหรือจะไม่ได้รับคะแนนสอบเนื่องจากฝ่าฝืนระเบียบ ทั้งนี้ผู้เข้าสอบจะไม่ได้รับเงินคืนและอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบอีกในครั้งต่อไป
 • CPA มีสิทธิ์ตรวจสอบและทบทวนคะแนนสอบก่อนเปิดเผยผลสอบ

หมายเหตุ: การตัดสินใจนี้จะขึ้นอยู่กับผู้คุมสอบ อุปกรณ์และเอกสารบางอย่างที่อยู่ในรายการต้องห้ามไม่สามารถนำเข้าห้องสอบได้จะต้องเก็บไว้ที่สถานที่ที่ CPA (ประเทศไทย) จัดเตรียมไว้ให้ ในกรณีที่เกิดการสูญหาย CPA (ประเทศไทย) จะไม่รับผิดชอบใด ๆ

ผู้เข้าสอบที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายของศูนย์สอบหรือคำสั่งของผู้คุมสอบอาจถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าห้องสอบ ข้อสอบของผู้เข้าสอบอาจถูกยกเลิกและค่าสมัครสอบไม่สามารถขอคืนได้

CPA (ประเทศไทย) มีสิทธิ์ฟ้องร้องได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงการลงโทษผู้ฝ่าฝืนไม่อนุญาตให้ทำการทดสอบในอนาคต หรือยกเลิกผลสอบ หากการทดสอบถูกยกเลิก ผู้ฝ่าฝืนจะไม่ได้รับรายงานผลการสอบและจะไม่มีการคืนค่าสมัครสอบแต่อย่างใด

รับผลสอบ TOEIC

รับผลสอบ TOEIC

วิธีรับผลสอบ

ผู้สอบสามารถเลือกรับผลสอบได้ 2 วิธี ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้สอบ ดังนี้

 • ให้ทางศูนย์ส่งผลการทดสอบไปยังที่อยู่ที่ผู้สมัครแจ้งไว้ 

ผู้เข้าสอบจะต้องระบุที่อยู่ของตัวเองบนหน้าซองจดหมายในวันที่ลงทะเบียนสอบ

 • รับผลโดยตรงที่ศูนย์สอบตามเวลาดังต่อไปนี้
วันและเวลาเริ่มให้บริการวันและเวลารับผลสอบในกรุงเทพฯวันและเวลารับผลสอบในเชียงใหม่
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09:00 น.หลังสอบเสร็จ ตั้งแต่ 10:00 – 16:30 น.4 วันหลังจากวันสอบ ตั้งแต่ 10:00 – 16:30 น.
วันเสาร์ เวลา 9:00 น.ตั้งแต่ 10:00 – 16:30 น4 วันหลังจากวันสอบ ตั้งแต่ 10:00 – 16:30 น.
วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่ 13:00 – 16:00 น.หลังสอบเสร็จ ตั้งแต่10:00 – 16:30 น.4 วันหลังจากวันสอบ ตั้งแต่ 10:00 – 16:30 น.
วันเสาร์ ตั้งแต่ 13:00 – 16:00 น.หลังสอบเสร็จตั้งแต่ 10:00 – 16:30 น4 วันหลังจากวันสอบ ตั้งแต่ 10:00 – 16:30 น.

โครงสร้างข้อสอบ TOEIC

โครงสร้างข้อสอบ TOEIC

ในปัจจุบัน ข้อสอบ TOEIC ใช้แบบทดสอบที่เรียกว่า Redesign TOEIC ข้อสอบแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ Listening และ Speaking (Reading) จำนวน 200 ข้อ คะแนนรวม 990 คะแนน ระยะเวลาในการแบบทดสอบคือ 2 ชั่วโมง ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

 • ส่วน Listening Comprehension มีคำถามทั้งหมด 100 ข้อ คะแนนรวม 495 คะแนน เวลาสอบ 45 นาที ผู้เข้าสอบจะต้องฟังคำถามและบทสนทนาสั้น ๆ ในภาษาอังกฤษ แล้วตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ยิน แบ่งออกเป็น 4 ส่วนย่อย ดังนี้
 • ตอนที่ 1: รูปภาพ 6 คำถาม
 • ตอนที่ 2: ตอบคําถาม 25 ข้อ
 • ตอนที่ 3: บทสนทนา 39 บท
 • ตอนที่ 4: ประโยคบทสนทนาสั้น ๆ 30 ประโยค
 • Reading Comprehension มีคำถาม 100 ข้อ คะแนนรวม 495 คะแนน เวลาสอบ 75 นาที ผู้เข้าสอบจะต้องตอบคำถามตามเนื้อหาที่อ่าน แบ่งออกเป็น 3 ส่วนย่อย ดังนี้
 • ตอนที่ 5: ประโยคที่ไม่สมบูรณ์ 30 ข้อ
 • ตอนที่ 6: กรอกข้อความให้สมบูรณ์ 16 ข้อ
 • ตอนที่ 7: อ่านและทำความเข้าใจ 54 ข้อ

>>> Read more:

คะแนน TOEIC เท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าดี

คะแนน TOEIC เท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าดี

การสอบ TOEIC ไม่มีคะแนนไหนเรียกว่าสอบตก แต่คะแนนจะขึ้นอยู่กับความสามารถทางภาษาของผู้เข้าสอบ คะแนน TOEIC เริ่มต้นตั้งแต่ 10 คะแนน ถึง 990 คะแนน แบ่งเป็น

 • การฟัง: 495 คะแนน
 • การอ่าน: 495 คะแนน

ดังนั้นหากคุณได้คะแนนสอบ 600 คะแนนขึ้นไป คุณสามารถวางใจได้เลย

>>> Read more: 1000 คําศัพท์ TOEIC 2024 ที่พบบ่อยและวิธีท่องจำที่มีประสิทธิภาพที่สุด

คำถามที่พบบ่อย TOEIC สมัครสอบ

เรียน TOEIC ที่ไหนดี

คุณสามารถเลือกเข้าร่วมคอร์สติว TOEIC เพิ่มเติมได้ เพื่อสร้างความมั่นใจในการเตรียมตัวสอบ TOEIC ก่อนเข้าสอบจริง

เลือกที่เรียน TOEIC อย่างไร

ในการเลือกคอร์สเรียน TOEIC เพื่อเตรียมตัวสอบ ควรเลือกสถานที่ที่กระทรวงศึกษาธิการยอมรับและอาจารย์ที่มีเทคนิคเฉพาะในการสอน TOEIC

สามารถลงทะเบียนสอบ TOEIC 2024 ได้ที่ไหน

คุณสามารถลงทะเบียนสอบ TOEIC ได้ที่

 • ศูนย์สอบ TOEIC เชียงใหม่ 
 • ศูนย์สอบ TOEIC กรุงเทพฯ 

ควรลงทะเบียนสอบ Toeic 2024 เมื่อไหร่

เมื่อไหร่ก็ได้ที่คุณจำเป็นต้องสอบ TOEIC

ต้องลงทะเบียนสอบ TOEIC ล่วงหน้ากี่วัน

ควรลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันสอบ 

ชำระค่าสอบ TOEIC อย่างไร

คุณสามารถชำระเงินด้วยเงินสดและบัตรเครดิต

ฝึก TOEIC กับ ELSA Speak

บทเรียนจาก HarperCollins ช่วยให้คุณทบทวนข้อสอบ TOEIC IELTS ได้ทุกที่ที่คุณต้องการด้วยแพ็กเกจการเรียน ELSA Premium ซื้อ 1 แถม 4 พร้อมฟีเจอร์ต่าง ๆ อีกมากมายดังนี้

 • ELSA AI
 • Speech Analyzer
 • ELSA Pro
 • หลักสูตรเตรียมสอบเพื่อพิชิตใบรับรองต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษธุรกิจ Oxford Business Results 

การเตรียมสอบภาษาอังกฤษจาก HarperCollins IELTS Introduction PTE หรือ EIKEN

หากคุณสนใจ TOEIC สมัครสอบ สามารถดูข้อมูลได้ในบทความข้างต้น อย่าลืมติดตาม ELSA Speak เพื่อดูบทความอื่น ๆ ในครั้งต่อไปกันนะ

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744บ