TOEFL คืออะไร ภาพรวมของแบบทดสอบและรูปแบบการสอบ TOEFL

ในปัจจุบัน มีแบบทดสอบหลายแบบที่ช่วยผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถตรวจความสามารถทางภาษาของตัวเองได้ หาก TOEFL เป็นวิชาการมากกว่าและเหมาะสำหรับนักศึกษาและนักวิจัยเชิงลึก การทดสอบ TOEFL ก็ได้รับความไว้วางใจมากมายจากวัยรุ่นหลายคน ในบทความนี้ผู้เขียนจะแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับแบบทดสอบ TOEFL อย่างรายละเอียดที่สุด เพื่อช่วยให้ผู้อ่านมีมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการทดสอบนี้

สารบัญ

TOEFL คืออะไร?

TOEFL (Test Of English as a Foreign Language) คือ ข้อสอบภาษาอังกฤษตามแบบมาตรฐาน โดยการสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง (Listening) การพูด (Speaking) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) เพื่อประเมินการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนในสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัย เชิงวิชาการหรือการเข้าเมืองจากต่างประเทศ ใบรับรอง TOEFL ได้รับการยอมรับจากองค์กรวิชาการ การศึกษาและธุรกิจที่สำคัญหลายแห่งทั่วโลก คะแนน TOEFL ถือว่าเป็นหนึ่งในข้อกำหนดสำหรับการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading
ภาพรวมรายละเอียด
การสอบTOEFL 
องค์กรผู้ก่อตั้งศูนย์บริการแบบทดสอบทางการศึกษาอเมริกา – ETS (Educational Testing Service)
ทักษะการฟัง (Listening) – การพูด (Speaking) การอ่าน (Reading) – การเขียน (Writing)
ระยะเวลา (TOEFL iBT)3 ชั่วโมง 10 นาที – 4 ชั่วโมง 20 นาที
ระดับคะแนน (TOEFL iBT)0 – 120 (30 คะแนนสูงสุดสำหรับแต่ละทักษะ)
ผล2 ปี

ข้อดีของใบรับรองการสอบ TOEFL

ใบรับรอง TOEFL ได้รับการคัดเลือกจากหลาย ๆ คนให้พิชิต มีเหตุผลหลายประการที่คุณควรพิจารณาสอบ TOEFL และเหตุผลสำคัญบางประการมีดังนี้

TOEFL ถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย

คะแนน TOEFL ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยประมาณ 10,000 แห่งใน 150 ประเทศทั่วโลก นี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้คนมากกว่า 35 ล้านคนเข้าสอบ TOEFL จนถึงปัจจุบัน การสอบ TOEFL ถือเป็นการสอบที่ยอดเยี่ยมเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก 

เป็นที่นิยมมาก

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยยอมรับคะแนน TOEFL มากกว่าการสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ เนื่องจาก TOEFL ทดสอบความสามารถทั้งการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดของแต่ละบุคคล และคะแนนถือเป็นการวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่แม่นยำของแต่ละบุคคล

นอกจากนี้ การมีคะแนน TOEFL ในเรซูเม่ของคุณจะช่วยเพิ่มความรู้ทางวิชาชีพและความสามารถทางภาษาอังกฤษของคุณ ทำให้คุณมีโอกาสมากขึ้นในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย 

พัฒนาทักษะด้านภาษาของคุณ

การทดสอบจะประเมินความสามารถในสี่ส่วน ได้แก่ การอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง นอกจากเป้าหมายในการได้คะแนนสูงแล้ว การเตรียมตัวในการสอบ TOEFL ยังช่วยให้บุคคลปรับปรุงทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของตนเองได้อย่างแท้จริง ทั้งการเขียนและการพูด การมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีจะเป็นประโยชน์เสมอไม่ว่าคุณจะเรียนต่อหรือทำงานก็ตาม

เติมเต็มการศึกษาในต่างประเทศและเอกสารวีซ่าของคุณ

คะแนน TOEFL ช่วยในการยื่นขอวีซ่าของคุณ คะแนน TOEFL มีผลใช้ได้และได้รับการยอมรับเหมือนใบรับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ หากคุณต้องการยื่นขอวีซ่าธุรกิจและใบสมัคร PR (ถิ่นที่อยู่ถาวร) การมีคะแนน TOEFL ที่ถูกต้องตั้งแต่ 79 หรือสูงกว่านั้น สามารถช่วยในการยื่นขอวีซ่าผู้อพยพตามอาชีพของคุณ

ข้อดีของใบรับรองการสอบ TOEFL

รูปแบบการสอบ TOEFL

TOEFL (iBT) – ค่าสมัครสอบประมาณ 6,000 บาท

TOEFL Intemet-based Test เป็นข้อสอบคอมพิวเตอร์ ทดสอบทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน โดยมีคะแนนตั้งแต่ 0 – 120 คะแนน (30 คะแนนสำหรับแต่ละทักษะ) ข้อสอบ TOEFL iBT เป็นข้อสอบที่ได้รับความนิยมมากเพราะคะแนนได้รับการยอมรับทั่วโลก (สอบที่ไทย คุณสามารถสมัครเข้ามหาวิทยาลัยหรือทุนการศึกษาทั่วโลกได้) หรือสอบจากประเทศอื่นก็ได้ คุณก็สามารถนำผลคะแนนไปยื่นต่อมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้ด้วย

TOEFL (ITP) – ค่าสมัครสอบประมาณ 1,800 บาท

โปรแกรมการทดสอบสถาบัน TOEFL คือการทดสอบ TOEFL ที่ดำเนินการโดยองค์กรหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ มากมาย ซื้อข้อสอบจาก ETS เพื่อจัดสอบเอง เช่น MUIC หรือ Kasetsart University หรือ Rajabhat University เป็นต้น (ในโครงการ Teacher Return Home Project) การทดสอบจะเป็นแบบทดสอบแบบใช้กระดาษ (แบบทดสอบแบบใช้กระดาษตามปกติ) ทดสอบทั้ง 3 ทักษะ นั่นหมายถึงการอ่าน การฟัง และไวยากรณ์ที่มีคะแนนตั้งแต่ 310 – 677 คะแนน แต่แบบทดสอบ TOEFL ITP ไม่ค่อยได้รับความนิยมมาก นัก เนื่องจากคะแนนแค่สามารถใช้ได้โดยองค์กรที่จัดการทดสอบเท่านั้น เช่น TOEFL ITP และ MUIC (มักได้เรียกว่า TOEFL MUIC) เพราะฉะนั้นแค่สามารถได้ใช้เพื่อส่งคะแนนให้ MUIC 

รูปแบบการสอบ TOEFL

ตารางเปรียบเทียบคะแนน  TOEFL iBT กับ TOEFL ITP

TOEFL ITPTOEFL iBT
0-3100-18
347-39319-29
397-43330-40
437-47341-52
477-51053-64
513-54765-78
550-58778-95

โครงสร้างของแบบทดสอบ TOEFL

ทดสอบเวลาจำนวนคำถามข้อกำหนดระดับคะแนน
อ่านประมาณ 54-72 นาที30 – 40อ่าน 3-4 ย่อหน้าและตอบคำถามที่เกี่ยวข้อง0 – 30
ฟังประมาณ 41-57 นาที28 – 39ฟัง 3-4 บทเรียนและ 2-3 บทสนทนาแล้วตอบคำถาม0 – 30
เวลาพัก10 นาที
พูดประมาณ 17 นาที4คำถาม 1 ข้อกำหนดให้ผู้สอบต้องแสดงความคิดเห็นส่วนตัวและคำถาม 3 ข้อต้องการให้ผู้สอบบูรณาการทักษะในการตอบตามการฟังและการอ่าน0 – 30
เขียนประมาณ 50 นาที2คำถาม 1 ข้อกำหนดให้ผู้สอบตอบตามการอ่านและการฟังข้อความสั้นๆ ส่วนคำถาม 1 ข้อกำหนดให้ผู้สอบเขียนเรียงความเพื่อพิสูจน์ความคิดเห็นส่วนตัว0 – 30

>>> Read more:

คำแนะนำในการลงทะเบียนสอบ TOEFL

ลงทะเบียนด้วยบัญชี ETS

 • ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ ETS
 • บันทึกข้อมูลให้ตรงกับเอกสารยืนยันตัวตนของคุณในวันสอบ
 • หลังจากกรอกรายละเอียดแล้ว คุณจะได้รับการยืนยันทางอีเมล
 • เข้าสู่ระบบและเลือกลงทะเบียนเพื่อทดสอบ
 • เลือกวันสอบและศูนย์สอบ
 • ลงทะเบียนสำเร็จ
 • ชำระค่าธรรมเนียม – ออนไลน์

คุณสามารถลงทะเบียนได้ 15 วันก่อนวันสอบ 

ลงทะเบียนด้วยการส่งเอกสารทางไปรษณีย์

 • เยี่ยมชมเว็บไซต์ ETS และกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน TOEFL
 • กรอกรายละเอียดด้วยปากกาสีน้ำเงินหรือสีดำ
 • ส่งเอกสารการลงทะเบียนและชำระเงินไปยังที่อยู่ที่ให้ไว้ทางไปรษณีย์
 • สิ่งนี้จะต้องดำเนินการอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนวันสอบ
 • รับการยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมล

ลงทะเบียนทางโทรศัพท์

 • ติดต่อ RRC โดยตรงเพื่อลงทะเบียนสอบ
 • สิ่งนี้จะต้องดำเนินการอย่างน้อย 7 วันก่อนวันสอบ
 • ชำระค่าธรรมเนียมโดยใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต
 • การลงทะเบียนสามารถทำได้ผ่านบัญชี ETS เท่านั้น

หมายเหตุ ในกรณีที่ลงทะเบียนสอบ TOEFL ITP คุณสามารถส่งใบสมัครไปที่หน่วยงานทดสอบได้โดยตรง

ตรวจเวลาสอบและศูนย์จัดการสอบ TOEFL ที่นี่

จะลงทะเบียนสอบ TOEFL ได้ที่ไหน

ปัจจุบันคุณสามารถลงทะเบียนสอบ TOEFL ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วในสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ศูนย์ทดสอบบางแห่งที่คุณสามารถอ้างอิงได้ ได้แก่

 • ศูนย์สอบ TOEFL ITP – Alist Pro Alist Pro (กรุงเทพฯ โคราช)
 • ศูนย์สอบ TOEFL ITP – Paradigm (กรุงเทพฯ)
 • ศูนย์สอบ TOEFL ITP – Global Study & Exchange (กรุงเทพฯ)
 • ศูนย์สอบ TOEFL ITP – BEC Center BEC Center
 • ศูนย์สอบ TOEFL ITP – EdNET ลาดพร้าว (กรุงเทพฯ)

สิ่งที่ต้องเตรียมตัวก่อนสอบเพื่อรับใบรับรอง TOEFL

ELSA Speak เชื่อมั่นว่าการเผชิญกับการสอบใดๆ ย่อมมีความกดดันทั้งมากและน้อย ตามมาด้วยความวิตกกังวลและความสับสนไม่รู้จะเตรียมตัวอะไรก่อนสอบ

 • นอกจากสิ่งที่พื้นฐาน เช่น นำเอกสารประจำตัวทั้งหมด สลิปยืนยันการสอบ ตลอดจนถึงสถานที่ตรงเวลาและไม่สายแล้ว ยังต้องอย่าลืมนำเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดมาด้วยเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงระหว่างดำเนินการ
 • คุณควรทบทวนและฝึกทำแบบทดสอบ 3 ถึง 4 สัปดาห์ก่อนการสอบ เพื่อทำความ คุ้นเคยกับโครงสร้างแบบทดสอบและความกดดันด้านเวลา ในจุดนี้ คุณมีความรู้ที่ มั่นคงเพียงพอที่จะทดสอบตัวเอง
 • ไม่ควรหาความรู้เพิ่ม 1 วันก่อนสอบ คุณควรให้เวลาจิตใจได้พักผ่อนและจดจำเคล็ดลับง่ายๆ เพื่อมุ่งความตั้งใจในการทำแบบทดสอบอย่างดีที่สุด
 • คุณต้องกำหนดคะแนนที่คุณต้องการประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนการสอบ เพื่อจะได้รู้ว่าคุณต้องใช้ความพยายามมากแค่ไหน
 • พักผ่อนและนอนให้เพียงพอก่อนวันสอบเพื่อมีสุขภาพที่ดีและมีจิตใจที่แจ่มใสในการ ทำข้อสอบได้แม่นยำที่สุด
ต้องเตรียมตัวก่อนสอบเพื่อรับใบรับรอง TOEFL

เปรียบเทียบ TOEFL กับ IELTS และ TOEIC

จุดที่เหมือนกัน

 • เป็นใบรับรองภาษาต่างประเทศที่ใช้เพื่อทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อดูว่าผู้สอบมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้สำหรับเป้าหมายเฉพาะหรือไม่
 • เนื่องจากองค์กรอันทรงเกียรติทั่วโลกจัดการแข่งขันจึงมีความเป็นกลางและความเที่ยง ธรรมสูงสุด
 • ไม่มีแนวความคิดที่จะผ่านหรือตกเมื่อทำการสอบเพื่อรับใบรับรองเหล่านี้ ผู้สมัครจะได้รับการประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดตามผลการทดสอบของตัวเอง
 • หากคุณได้คะแนนสูงในการสอบเหล่านี้ มันจะช่วยให้ผู้สอบบรรลุความฝันและเป้าหมายของตนเอง เช่น การเรียนต่อต่างประเทศ การปักหลัก การทำงานในบริษัทต่างประเทศ…
 • แต่อย่าลืมว่าใบรับรองเหล่านี้มีอายุแค่ 2 ปีเท่านั้น

จุดที่แตกต่างกัน

TOEFLIELTS
แบบฟอร์มการสอบใช้การทดสอบแบบกระดาษหรือแบบคอมพิวเตอร์ ตามแต่ละรูปแบบของการทดสอบทั้งหมดใช้การทดสอบบนคอมพิวเตอร์ บทความประกอบด้วย 3 ส่วนและสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวกับผู้สอบ
คะแนนสูงสุดคะแนนเต็ม 990แบนด์ 9.0
การสอบใช้เวลาในการสอบทั้งหมด 4 ชั่วโมงและได้แบ่งเป็น การอ่าน (W) 60 – 80 นาที การเขียน (W) 50 นาที การฟัง (L) 34 – 51 นาทีและการพูด (20 นาที)ใช้เวลาในการสอบทั้งหมด 2 ชั่วโมง 45 นาทีและได้แบ่งเป็น การอ่าน (W) 60 นาที การเขียน (W) 60 นาที การฟัง (L) 30 นาทีและการพูด (11 – 14 นาที)
สถานที่สอบ• แบบฟอร์มที่ 1 คือการสอบ TOEFL iBT จะได้ปฏิบัติโดยคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์สอบ ในอาคาร Alma Link (ศูนย์สอบ TOEFL iBT Paradigm), มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (ศูนย์สอบ KBU PROMETRIC) และอาคาร Charn Issara Tower (การฝึกอบรมทรัพยากรองค์กร) บริษัทจำกัด

•แบบฟอร์มที่ 2 คือการสอบ TOEFL ITP คุณจะทำข้อสอบบนกระดาษโดยการเขียนคำตอบและเลือกคำตอบที่ถูกต้องในกระดาษคำตอบที่i Test Center, Alistpro Bangkok, Alistpro Korat, Alma Link Building (Paradigm TOEFL ITP Test Center, Promphan) อาคาร (การเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนระดับโลก), ศูนย์ BEC, EdNET Ladprao และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ศูนย์ภาษา MJU)
บริหารงานโดยบริติช เคานซิล(เป็นตัวแทนของสหราชอาณาจักร) และ IDP (เป็นตัวแทนของออสเตรเลีย)
ค่าสอบตั้งแต่ 1,000 – 5,900 บาทขึ้นไปตั้งแต่ 6,900 บาทขึ้นไป

ตารางเกี่ยวกับการแปลงคะแนนระหว่าง IELTS และ TOEFL

TOEFL PaperTOEFL CBTTOEFL iBTIELTS
0 – 3100 – 300 – 80 – 1.0
1111
347 – 39363 – 9019 – 292.0 – 2.5
397 – 43393 – 12030 – 403.0 – 3.5
437 – 473123 – 15041 – 524.0
477 – 510153 – 18053 – 644.5 – 5.0
513 – 547183 – 21065 – 785.5 – 6.0
550 – 587213 – 24079 – 956.5 – 7.0
590 – 677243 – 30096 – 1207.5 – 9.0
Top Score 677Top Score 300Top Score 120Top Score 9
toefl กับ ielts ต่าง กัน อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

TOEFL สอบวันไหน?

ตารางสอบ TOEFL จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศและหน่วยงานที่จัดงาน คุณสามารถติดต่อโดยตรงกับหน่วยงานที่จัดการสอบ TOEFL ณ สถานที่ที่คุณต้องการสอบ เพื่อดูตารางสอบที่เฉพาะเจาะจงโดยเร็วที่สุด

TOEFL สอบได้ที่ไหน?

ในส่วนของการสอบ TOEFL นั้นมักจะมีให้บริการในกรุงเทพฯ ในการลงทะเบียนสอบ TOEFL iBT มีศูนย์สอบหลายแห่ง เช่น

 • โรงเรียนสองภาษาอินเตอร์คิดส์ (Interkids)
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 • การฝึกอบรมทรัพยากรขององค์กร (THE ENTERPRISE RESOURCE TRAIN)
 • ศูนย์ทดสอบ KBU Prometric

อย่างไรก็ตาม ความพร้อมในการทดสอบขึ้นอยู่กับศูนย์ทดสอบที่ว่างหรือเปิดให้ทดสอบในแต่ละรอบ หากคุณสอบ TOEFL ITP คุณอาจจะสอบที่สถาบันนั้นและสามารถตรวจสอบสถานที่ได้เมื่อคุณลงทะเบียน

TOEFL ยากไหม?

ความยากของการสอบ TOEFL ขึ้นอยู่กับระดับภาษาอังกฤษของแต่ละคน แต่อย่างไรก็ตาม ถือว่าเป็นหนึ่งในแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่ยากและยังยอดนิยมอีกด้วยโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ภาษาแรกไม่ใช่เป็นภาษาอังกฤษ

ค่าสอบ TOEFL เท่าไร?

ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนสอบ TOEFL iBT จะเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับภูมิภาคในประเทศ อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างนี้ไม่มาก

ในประเทศไทย ศูนย์สอบมักต้องเสียค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน TOEFL iBT 195 USD (ประมาณ 7,200 บาท) สำหรับการสอบ TOEFL ITP ปกติค่าลงทะเบียนประมาณ 1,800 บาท/ครั้ง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแต่ละองค์กรที่จัดการสอบค่าธรรมเนียมการสอบจึงอาจแตกต่างกันไป สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับการบริการเฉพาะของแต่ละองค์กร

คะแนน TOEFL สูงสุดคือเท่าใด?

คะแนน TOEFL สูงสุดคือ 677 คะแนน

TOEFL มีอายุการใช้งานนานเท่าใด?

ใบรับรอง TOEFL มีอายุ 2 ปี

ข้อสอบ TOEFL มีกี่ทักษะ?

การทดสอบ TOEFL ประกอยด้วย 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)

TOEFL มีกี่รูปแบบ?

ใบรับรอง TOEFL มี 5 ประเภท ได้แก่ TOEFL PBT (TOEFL Paper Based Test), TOEFL iBT (TOEFL Internet Based Test), TOEFL ITP (TOEFL Institutional Testing Program), TOEFL Primary, TOEFL Junior.

TOEFL 500 เทียบเท่ากับ IELTS เท่าไร

TOEFL 500 เทียบเท่ากับประมาณ 4.5-5 ของการสอบ IELTS

TOEFL กับ IELTS สอบไหนดีกว่า

เป็นการยากที่จะเปรียบเทียบระหว่างการสอบ TOEFL หรือการสอบ IELTS อันไหนดีกว่า เนื่องจากการสอบแต่ละครั้งมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน สำหรับการสอบ TOEFL จะเหมาะสมกับการเรียนต่อต่างประเทศในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ในขณะที่ IELTS ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการรวมถึงการศึกษาต่อต่างประเทศ การย้ายถิ่นฐานและการทำงานในหลายประเทศ

TOEFL จะฝึกได้ที่ไหน

คุณสามารถฝึกฝนการสอบ TOEFL ได้ที่ศูนย์ภาษาอังกฤษทั่วประเทศ เช่น Chula Tutor, Edu First School,… นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยบางแห่งในประเทศไทยยังมีโปรแกรมเตรียมสอบ TOEFL สำหรับนักศึกษาหรือชุมชนอีกด้วย

บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับใบรับรอง TOEFL ได้ดีขึ้นและเปรียบเทียบกับแบบทดสอบภาษาอังกฤษสากลอื่นๆ เช่น IELTS และ TOEIC ดังนั้นคุณสามารถ เลือกประเภทของปริญญาที่คุณต้องการเพื่อกำหนดวิธีการเรียนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพได้ ติดตาม ELSA Speak เพื่ออัปเดตความรู้ภาษาอังกฤษที่มีประโยชน์ในทุกวันนะ

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744บ