Past Continuous Tense: โครงสร้างและแบบฝึกหัด

ประโยคอดีตกาลต่อเนื่อง – Past Continuous เป็นหนึ่งในกาลพื้นฐานในภาษาอังกฤษที่คุณจำเป็นต้องรู้เมื่อเรียนภาษาอังกฤษ บทความนี้จะให้ความรู้อย่างครบถ้วนเกี่ยวกับ Past Continuous Tense รวมถึงแนวคิด โครงสร้างประโยค สัญญาณการรับรู้รู้ การใช้งาน และแบบฝึกหัดเพื่อให้ใช้โครงสร้างได้คล่องขึ้น ลองดูเลย!

Past Continuous Tense
สรุปความรู้เกี่ยวกับ Past Continuous

สารบัญ

นิยาม

Past Continuous คือ Tense ที่อธิบายถึงการกระทำที่กำลังดำเนินอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งในอดีต

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

Past Continuous Tense ตัวอย่างประโยค:

Yesterday at 7pm I was having dinner. 

(เมื่อวานนี้ เวลา 7pm ฉันกำลังรับประทานอาหารเย็น)

โครงสร้าง Past Continuous Tense

โครงสร้างตัวอย่าง
บอกเล่าS+ was/ were + V-ing + …When he came, I was cooking lunch
ปฏิเสธS + was/ were + not + V-ing + …He wasn’t having coffee with me this time yesterday
คำถามWas/ Were + S+ V-ing + …?
– Yes, S + was/ were
– No, S + wasn’t/ weren’t.
Were you working when I called you?
– No, I wasn’t.

Past Continuous Tense โครงสร้างประโยคบอกเล่า

S+ was/ were + V-ing + … (be)

หมายเหตุ:

Subjectbe ที่สอดคล้อง
I/ He/ She/ It/ My mother/ His cat/… was
We/ You/ They/ My parents/ Those employeeswere

ตัวอย่าง:

When he came, I was cooking lunch. 

(ตอนที่เขามาถึง ฉันกำลังทำอาหารกลางวันอยู่)

That customer called while we were discussing the new project.  

(ลูกค้าคนนั้นโทรมาตอนที่เรากำลังคุยเรื่องโครงการใหม่)

Past Continuous Tense โครงสร้างประโยคปฏิเสธ

S + was/ were + not + V-ing + … (be)

*หมายเหตุ:

 • was not= wasn’t
 • were not= weren’t

ตัวอย่าง: 

He wasn’t having coffee with me this time yesterday.   

(เขาไม่ได้ดื่มกาแฟกับฉันเวลานี้เมื่อวานนี้)

When I got to the office, they weren’t talking about the new product.

(เมื่อฉันไปถึงที่ทำงาน พวกเขาไม่ได้พูดถึงผลิตภัณฑ์ใหม่)

Past Continuous Tense โครงสร้างประโยคคำถาม

คำถาม Yes-No

Was/ Were + S+ V-ing + …? (be)
Yes, S + was/ were.No, S + wasn’t/ weren’t.

ตัวอย่างประโยค Past Continuous Tense:

Was our daughter playing in the garden when you got home?

(ลูกสาวของเราเล่นอยู่ในสวนเมื่อคุณกลับถึงบ้านหรือเปล่า)

➥ Yes, she was (เธอเล่นอยู่)

Were you working when I called you?

(คุณทำงานอยู่หรือเปล่าเมื่อฉันโทรหาคุณ)

➥ No, I wasn’t (ไม่ได้ทำ)

คำถาม Wh-

❖ คำถามไม่ใช่ Subject

What/ Where/ When/ Why/ How/ Who(m) + was/ were + (not) + S + V-ing + …?  (be)

ตัวอย่าง:

What were the employees doing when the boss came?

(พนักงานกำลังทำอะไรเมื่อเจ้านายมา?)

Where was she hiding while the bad guy was looking for her?

(เธอซ่อนตัวอยู่ที่ไหนในขณะที่คนเลวกำลังตามหาเธอ?)

Why weren’t you doing homework when we got home?

(ทำไมลูกไม่ทำการบ้านเมื่อเรากลับถึงบ้าน?)

❖ คำถามคือ Subject

What/ Who + was + V-ing + …? (be)

ตัวอย่าง:

What was happening when the plane landed?

(เกิดอะไรขึ้นเมื่อเครื่องบินลงจอด?)

Who was singing while we were sleeping last night?

(ใครร้องเพลงในขณะที่เรากำลังนอนหลับเมื่อคืนนี้?)

Past Continuous Tense
โครงสร้าง Past Continuous Tense

หลักการใช้ Past Continuous Tense

3.1. ใช้ในประโยคความเดียวเพื่อแสดงการกระทำที่ (ไม่ได้) กำลังดำเนินอยู่ ณ เวลาหนึ่ง (แสดงด้วยวลี) ในอดีต

ในกรณีนี้จะมีวลีในประโยคที่ระบุถึงช่วงเวลาในอดีตที่การกระทำ (ไม่ได้) ดำเนินไปไม่สิ้นสุด ตัวอย่าง: at 9am/ 7pm/… yesterday, this time yesterday, v.v.

ตัวอย่าง:

This time last week, we were flying to Singapore.

(เวลานี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เรากำลังบินไปสิงคโปร์)

That employee wasn’t writing a report at 9:30 this morning. 

(พนักงานคนนั้นไม่ได้เขียนรายงานเมื่อเวลา 9:30 น. เมื่อเช้านี้)

3.2. ใช้ในประโยคความซ้อนด้วยหนึ่ง clause ที่ใช้ Past Simple เพื่ออธิบายการกระทำที่ (ไม่ได้) กำลังดำเนินอยู่เมื่อมีการกระทำอื่นเกิดขึ้นหรือขัดจังหวะในอดีต

ประโยคทั้งสองจะเชื่อมต่อกันตามสูตร 4 สูตรต่อไปนี้:

When + Past Simple Clause + , + Past Continuous ClauseWhen the teacher came in, the students were talking noisily.
(เมื่ออาจารย์เข้ามา นักเรียนกำลังคุยกันเสียงดัง)
Past Continuous Clause + when +  Past Simple ClauseThe students were talking noisily when the teacher came in.
(นักเรียนกำลังคุยกันเสียงดังเมื่อครูเข้ามา)
While + Past Continuous Clause + , +  Past Simple ClauseWhile the students were talking noisily, the teacher came in.
(ขณะที่นักเรียนคุยกันเสียงดัง ครูก็เข้ามา)
Past Simple Clause + while + Past Continuous ClauseThe teacher came in while the students were talking noisily.
(ครูเข้ามาในขณะที่นักเรียนกำลังคุยกันเสียงดัง)

3.3. ใช้ในทั้งสอง Clause ของประโยคความซ้อนเพื่ออธิบายการกระทำ 2 อย่างที่เกิดขึ้นพร้อมกันในอดีต

ประโยคทั้งสองจะเชื่อมต่อกันตาม 2 สูตรต่อไปนี้:

While + Past Continuous Clause 1 + , + Past Continuous Clause 2.While the children were playing, we were singing karaoke.
→ ขณะที่เด็กๆ เล่น เรากำลังร้องเพลงคาราโอเกะ
Past Simple Clause + while + Past Continuous ClauseWe were singing karaoke while the children were playing.
→ เรากำลังร้องเพลงคาราโอเกะในขณะที่เด็กๆ กำลังเล่น

3.4. ใช้กับคำวิเศษณ์ (วลีวิเศษณ์) เพื่ออธิบายความถี่สูงเพื่อแสดงนิสัย (ไม่ดี) หรือการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกในอดีตและทำให้ผู้พูดรำคาญ

คำวิเศษณ์ (วลีวิเศษณ์) บอกความถี่สูงทั่วไปบางคำ ได้แก่: always (เสมอ), usually (บ่อย), constantly (ต่อเนื่อง/บ่อย), all the time (ตลอดเวลา) เป็นต้น

ตัวอย่าง:

When he was a kid, he was talking in class all the time. 

(ตอนเด็กเขาพูดในชั้นเรียนตลอด)

When they first moved to this company, they were constantly missing deadlines. 

(ตอนที่พวกเขาย้ายมาที่บริษัทนี้ครั้งแรก พวกเขาไปทำงานสายตลอด)

Past Continuous Tense

สัญญาณเพื่อรับรู้ Past Continuous

4.1. ระบุ Past Continuous Tense เมื่ออ่านเอกสารหรือฟังคนอื่นพูด

สัญญาณที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือโครงสร้าง S + was/ were (not) + V-ing

หากคุณเห็นเอกสารหรือคนพูดที่ใช้โครงสร้างนี้ แสดงว่าพวกเขากำลังใช้ Past Continuous Tense

4.2. ระบุกรณีที่จำเป็นต้องใช้ Past Continuous Tense เมื่อพูดหรือทำแบบฝึกหัด

กรณีที่ 1:

ประโยคมี 1 clause และมีวลีระบุเวลาในอดีต เช่น

 • at + 6am/ 7pm/… + yesterday/ last Sunday/…
 • this time + yesterday/ last Sunday/ last week/…

ตัวอย่าง:

ใส่คำกริยาในวงเล็บลงในกาลที่ถูกต้อง:

At 9pm yesterday, we _________ (dance) at the club.

(At 9pm yesterday, we were dancing at the club.) 

กรณีที่ 2:

ประโยคมี 2 clause โดยหนึ่งในนั้นเริ่มต้นด้วยคำเชื่อม ‘when’ และใช้ Past Simple Tense

ตัวอย่าง:

ใส่คำกริยาในวงเล็บลงในกาลที่ถูกต้อง:

When she came, we _________ (dance) at the club.

We _________ (dance) at the club when she came

→ were dancing

เรียนภาษาอังกฤษแบบ 1-1 กับ ELSA Speak

ประโยคมี 2 clause โดยหนึ่งในนั้นเริ่มต้นด้วยคำเชื่อม ‘ while’ และ clause ที่เหลือใช้ Past Simple Tense

ตัวอย่าง:

ใส่คำกริยาในวงเล็บลงในกาลที่ถูกต้อง:

While we _________ (dance) at the club,  she came.

She came while we _________ (dance) at the club.

→ were dancing

กรณีที่ 3:

ประโยคมี 2 clause หนึ่งในสอง clause จะขึ้นต้นด้วย ‘ while’ และใช้ Past Continuous Tense

ตัวอย่าง:

ใส่คำกริยาในวงเล็บลงในกาลที่ถูกต้อง:

While we _________ (dance) at the club,  they were studying.

They were studying while we _________ (dance) at the club.

→ were dancing

Past Continuous Tense ตัวอย่างประโยค

การกระทำที่กำลังดำเนินอยู่ ณ ช่วงเวลาหนึ่งในอดีต

 • At 8pm last Friday, she was performing at the Big Theater.  

(เมื่อเวลา 8pm เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เธอกำลังแสดงอยู่ที่โรงละคร The Big)

 • This time last week, my younger sister was preparing for her final exams. 

(เวลานี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว น้องสาวของฉันกำลังเตรียมตัวสอบปลายภาค)

 • They were singing at a karaoke bar at 10 last night. 

(พวกเขาร้องเพลงที่บาร์คาราโอเกะตอนสี่ทุ่มเมื่อคืนนี้)

การดำเนินการที่กำลังดำเนินการเมื่อมีการกระทำอื่นเกิดขึ้นหรือขัดจังหวะในอดีต

 • The children were playing in the garden when it started raining. 

(เด็กๆ กำลังเล่นอยู่ในสวนเมื่อฝนเริ่มตก)

 • When our parents got home, we were cooking dinner. 

(เมื่อพ่อแม่กลับถึงบ้าน เรากำลังทำอาหารเย็น)

 • They were talking about the new project when we entered the meeting room.

(พวกเขากำลังพูดถึงโครงการใหม่เมื่อเราเข้าไปในห้องประชุม)

การกระทำสองอย่างที่กำลังดำเนินอยู่พร้อมกันในอดีต

 • We were sweeping the floor while our parents were moving the furniture. 

(เรากำลังกวาดบ้านในขณะที่พ่อแม่ของเรากำลังย้ายเฟอร์นิเจอร์)

 • While my cat was sleeping by the window, my dog was playing with the ball. 

(ขณะที่แมวของฉันนอนหลับอยู่ข้างหน้าต่าง สุนัขของฉันกำลังเล่นกับลูกบอล)

career advancement

นิสัย (ไม่ดี) หรือการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกและทำให้ผู้พูดรำคาญ

 • When he was in his twenties, he was always smoking when others were around. 

(ตอนที่เขาอายุ 20 ปี เขาสูบบุหรี่ตลอดเวลาเมื่อมีคนอื่นอยู่ด้วย)

 • Our daughter was constantly staying up late when she was a teenager. 

(ลูกสาวเรานอนดึกบ่อยตอนเป็นวัยรุ่น)

การแยกแยะ Past Simple และ Past Continuous

ความคล้ายคลึงกัน: ใช้พูดถึงอดีต

ความแตกต่าง:

Past ContinuousPast Simple
ฟังก์ชั่นอธิบายการกระทำที่กำลังดำเนินอยู่หรือนิสัยที่น่ารำคาญในอดีตอธิบายการกระทำที่เสร็จสิ้นแล้วในอดีต
ตัวอย่างThis time yesterday, I was buying some food at the supermarket.
(เวลานี้เมื่อวานนี้ ฉันกำลังซื้ออาหารที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต)
When he was young, he was always buying a lot after getting his salary.
(ตอนเด็กเขามักจะซื้อของมากมายหลังจากได้รับเงินเดือน) 
Last week, I bought a new phone. 
(อาทิตย์ที่แล้วฉันซื้อโทรศัพท์ใหม่)  

แบบฝึกหัด Past Continuous Tense

แบบฝึกหัดที่ 1. ใส่คำกริยาในวงเล็บลงใน Past Continuous

1. Andrew and I_____________ (watch) a movie at 10:15 last night. 

2. Their mother_____________ (water) the flowers while they_____________ (collect) the leaves.

3. When that customer called, we_____________ (talk) about the problem. 

4. We_____________ (buy) some food at the market when that accident happened. 

5. Our manager_____________ (talk) to a new customer when I entered the store. 

6. While our children were sweeping the floor, we_____________ (wash) the dishes. 

7. This time last weekend, we_____________ (build) sand castles at the beach.

คำตอบ:

1. was watching

2. was watering- were collecting

3. were talking 

4. were buying 

5. was talking

6. were washing

7. were building

แบบฝึกหัดที่ 2. จัดเรียงคำ (วลี) ใหม่เพื่อสร้างประโยคที่ถูกต้อง

1. was/ at 6:30 this morning/ my younger brother/ doing exercise/ .

2. were/ you came/ , /when/ watching a movie/ we/ .

3. while/ her husband/ her daughter/ was playing with the doll/ was moving the furniture/ . 

4. presenting their idea/ entered the meeting/ they/ I/ when/ were/ .

5. was play / to Singapore/my aunt/ this time last week/ .

คำตอบ:

1. My younger brother was doing exercise at 6:30 this morning. 

2. When you came, we were watching a movie. 

3. Her husband was moving the furniture while her daughter was playing with the phone. 

4. They were presenting their idea when I entered the meeting. 

5. My aunt was flying to Singapore this time last week. 

เพียง 10 นาทีต่อวัน

แบบฝึกหัดที่ 3. ค้นหาข้อผิดพลาด 1 ข้อในแต่ละประโยคด้านล่างและแก้ไขให้ถูกต้อง

1. Manny and I was skipping class all the time when we were young.

2. My sisters was walking to school when that accident happened. 

3. The kid were playing soccer when it started to rain. 

4. I was washing the clothes when my brother was sweeping the floor.

5. While she called, we were doing our homework. 

คำตอบ:

1. was skipping → were skipping

2. was walking → were walking

3. were playing → was playing

4. when → while

5. While → When

แบบฝึกหัดที่ 4. ​​ใส่กริยาในวงเล็บลงใน Past Continuous หรือ Past Simple

1. Last month, we_____________ (buy) a new TV.

2. This time yesterday, we_____________ (buy) a new TV at the mall. 

3. When our teacher_____________ (enter) the classroom, we_____________ (play) a game. 

4. They_____________ (not discuss) the problem when we_____________ (call). 

5. Our mother_____________ (work) on his computer while our father_____________ (read) a book. 

6. While Sarah_____________ (look) for her cat, she_____________ (find) a dog. 

7. This time last year, we_____________ (study) in Australia. 

คำตอบ:

1. bought

2. were buying

3. entered- were buying 

4. weren’t discussing- called  

5. was walking- was reading

6. was looking- found

7. were studying

แบบฝึกหัดที่ที่ 5. ตั้งคำถามสำหรับส่วนที่ขีดเส้นใต้

1. A stranger was standing in front of our door at 11 last night. 

2. When you came, the boys were playing soccer in the backyard. 

3. They were eating spaghetti when I brought them the food.  

4. Our neighbor was singing noisily when we knocked on his door. 

5. My mom was talking to my friend when I saw her on the street.  

คำตอบ:

1. Who was standing in front of our/ your door at 11 last night.

2. Where were the boys playing soccer when I came? 

3. What were they eating when you brought them the food? 

4. How was your neighbor singing when you knocked on his door? 

5. Who was your mom talking to when you saw her on the street?

แบบฝึกหัดที่ที่ 6. ใส่คำกริยาในวงเล็บลงในรูปแบบ Past Continuous หรือ Past Simple เพื่อเติมข้อความด้านล่างให้สมบูรณ์

Yesterday (1)_____________ (be) a busy day. I (2)_____________ (have) to do housework and take care of my baby sister. While I (3)_____________ (sweep) the floor, my sister (4)_____________ (wake) up and (5)_____________ (cry). When she (6)_____________ (stop) crying, I (7)_____________ (continue) sweeping the floor. She (8)_____________ (play) with her own hands and feets while I (9)_____________ (wash) the dishes. Finally, our parents (10)_____________ (get) home while I (11)_____________ (feed) her. 

คำตอบ:

1. was6. stopped
2. had7. continued
3. was sweeping 8. was playing
4. woke 9. was washing
5. cried10. got
11. was feeding
คนวัยทำงานยังเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างดี

แบบฝึกหัดที่ 7. ตอบคำถามปลายเปิดด้านล่าง

1. Were you hanging out with friends at 6pm last Sunday? 

2. Were you spending time with your family at 11am last Saturday? 

3. What were you doing at 9:30 last night? 

4. What were you doing at 2:30pm last Thursday? 

5. What were you doing this time 2 days ago?

คำตอบ:

เนื่องจากคำถามนี้เป็นคำถามปลายเปิด คำตอบด้านล่างนี้จึงใช้สำหรับการอ้างอิงและช่วยให้คุณทบทวนโครงสร้างได้เท่านั้น คุณสามารถสร้างเนื้อหาอย่างสร้างสรรค์และอิสระได้ แต่อย่าลืมใช้ความรู้และโครงสร้างที่ถูกต้องนะ

1. Yes. I was eating out with my friends at 6pm last Sunday. 

2. No. I was working in my room. 

3. I was watching a movie with my younger sister. 

4. I was writing a report at 2:30pm last Thursday.  

5. I was feeding my dog this time 2 days ago. 

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท