Not only but also: วิธีใช้ ตัวอย่าง และแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยอย่างละเอียด

Not only but also เป็นโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่เราพบเจอบ่อยในชีวิตประจําวัน แต่โครงสร้างนี้ใช้อย่างไร ข้อควรระวังเมื่อใช้โครงสร้างนี้คืออะไร ในบทความวันนี้ ELSA Speak จะแบ่งปันข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับโครงสร้างไวยากรณ์นี้ให้กับคุณนะ ถ้าเพื่อน ๆ สนใจ อ่านเพิ่มเติมได้เลยนะ

สารบัญ

โครงสร้าง Not only but also คืออะไร

โครงสร้าง Not only but also หมายถึง “ไม่เพียงแค่ (แต่) …แต่ก็ยัง…” นี่คือโครงสร้างไวยากรณ์ประเภทหนึ่งที่ใช้กันทั่วไปในภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้เพื่อเน้นลักษณะหรือการกระทำของเหตุการณ์หรือสิ่งของบางอย่าง นอกจากนี้โครงสร้าง Not only but also ยังเป็นคำสันธานที่ใช้เชื่อมคำ วลี หรือประโยคที่เป็นประเภทเดียวกันในภาษาอังกฤษอีกด้วย

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

ความหมายของโครงสร้าง Not only but also

โครงสร้าง Not only but also ใช้เพื่อเชื่อมโยงคำหรือวลีสองคำที่มีลักษณะและอยู่ตําแหน่งเดียวกัน ขณะเดียวกันก็เน้นย้ำความคิดที่ต้องแสดงออกมาในสองประโยคนี้ด้วย ตัวอย่างโครงสร้าง Not only but also:

ปกติคุณสามารถพูดว่า: Kathy is lovely and funny. (เคธี่น่ารักและตลก) แต่เมื่อใช้เพื่อเน้นกับโครงสร้าง Not only but also: Kathy is not only lovely but also funny. (เคธี่ไม่เพียงแค่น่ารักเท่านั้น แต่ก็ยังตลกอีกด้วย)

→ ประโยคนี้เน้นย้ำว่าเคธี่ทั้งน่ารักและตลก

โครงสร้าง Not only but also

วิธีใช้ Not only but also

โครงสร้างสูตรตัวอย่าง
เน้นคำนามS + V + not only + Noun1 + but also + Noun2Not only Jenny but also John do not like to exercise.
(ไม่ใช่แค่เจนนี่เท่านั้น แต่จอห์นก็ไม่ชอบออกกำลังกายด้วย)
• We will visit not only Chiang Mai but also Chiang Rai.
(เราจะไปเยี่ยมชมไม่เพียงแค่เชียงใหม่แต่ยังไปเชียงรายด้วย)
เน้นคำกริยาS + not only + V1 + but also + V2• Kathy not only dances well but also sings perfectly.
(เคธี่ไม่เพียงแค่เต้นเก่ง แต่ยังร้องเพลงได้สมบูรณ์แบบอีกด้วย)
S + V1 + not only + V2 + but also + V3• Sara hates not only washing clothes but also cleaning her room. (ซาร่าไม่เพียงแต่เกลียดการซักเสื้อผ้า แต่ยังเกลียดการทำความสะอาดห้องของเธออีกด้วย)
เน้นคำคุณศัพท์S + V + not only + Adj1 + but also + Adj2• Hana studies not only hard but also efficient.
(ฮาน่าไม่เพียงแต่เรียนหนักแต่ยังเรียนอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย)
เน้นคำวิเศษณ์S + V + not only + Adv1 + but also + Adv2• Jessica drives not only carefully but also slowly.
(เจสสิก้าไม่เพียงแค่ขับรถอย่างระมัดระวัง แต่ยังขับช้าด้วย)
เน้นบุพบทวลีS + V + not only + Prep1 + but also + Prep2• Daisy is not only good at Math but also at Physics.
(เดซี่ไม่เพียงแต่เก่งคณิตศาสตร์ แต่ยังเก่งฟิสิกส์อีกด้วย)
• Playing football is not only good for my health but also for my mood.
(การเล่นฟุตบอลไม่เพียงแต่ดีต่อสุขภาพของฉันเท่านั้น แต่ยังดีต่ออารมณ์ของฉันด้วย)
เน้นคำนามวลีS + V + not only + Noun phrase 1 + but also + Noun phrase 2• Increasing the number of students not only decreases the teaching quality but also negatively affects the students’ performance.
(การเพิ่มของจำนวนนักเรียนไม่เพียงแค่ลดคุณภาพการสอนเท่านั้น แต่ยังส่งผลเสียต่อผลการเรียนของนักเรียนอีกด้วย)
→ เน้นกริยาวลี (decreases the teaching quality – negatively affects the students’ performance)
• Studying abroad is not only a good chance to learn a language, but also a great way to make new friends.
(การเรียนต่อต่างประเทศไม่เพียงแต่เป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้ภาษาเท่านั้น แต่ยังเป็นวิธีที่ดีในการทําความรู้จักกับเพื่อนใหม่อีกด้วย)
→ เน้นคำนามวลี (a good chance to learn a language – a great way to make new friends)

เมื่อใช้ not only but also เราสามารถคงรูปวลี “but also” หรือตัดคําว่า “also” ออกก็ได้ นอกจากนี้ก็สามารถแยก “also” จาก “but” ได้ด้วยเช่นกัน 

ตัวอย่าง: Martin drives not only carefully but slowly also. (มาร์ตินไม่เพียงขับอย่างระมัดระวัง แต่ยังขับช้าด้วย)

ประโยคย้อนกลับของ Not only but also

โครงสร้างสูตรตัวอย่าง
ประโยคย้อนกลับกริยาช่วยNot only + Modal verb + S + V, but also +…Martin can not only play soccer very well, but she is also an excellent student.  
Not only can Martin play soccer very well, but she is also an excellent student. 
(มาร์ตินไม่เพียงแต่สามารถเล่นฟุตบอลได้เป็นอย่างดี แต่เขายังเป็นนักเรียนที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย)
ประโยคย้อนกลับ กริยา to beNot only + คํากริยา to be + S +…, but also +…Hanna is not only rich but also kind. 
→ Not only is Hanna rich, but also kind.
(ฮันนาไม่เพียงแค่รวย แต่ยังใจดีอีกด้วย)
ประโยคย้อนกลับ กริยาปกติNot only + กริยาช่วย + S + V, but also +…Kathy not only dances perfectly but also sings well. 
Not only does Kathy dance perfectly but also sings well.
(เคธี่ไม่เพียงแค่เต้นเก่งแต่ยังร้องเพลงเพราะอีกด้วย)

>>> Read more: วิธีใช้โครงสร้างประโยคย้อนกลับ (Inversion) พร้อมแบบฝึกหัด

โครงสร้างที่มีความหมายเดียวกันกับ Not only but also

โครงสร้าง As well as (ทั้ง… และ…)

 • S + V + N/adv + as well as + N/adv
 • S + V + as well as + V
 • S + to be + adj + as well as + adj

ตัวอย่าง:

 • Jerry is handsome as well as polite. (เจอร์รี่ทั้งเก่งและสุภาพ)
 • Jerry plays the piano as well as the guitar. (เจอร์รี่เล่นทั้งเปียโนและกีตาร์)
 • Jerry is working as well as singing. (เจอร์รี่ทั้งทำงานและร้องเพลงไปด้วย)
 • Jerry loves Hannah as well as Alex. (เจอร์รี่รักทั้งฮันนาห์และอเล็กซ์)

หมายเหตุ: เมื่อใช้โครงสร้าง both and หรือ well as จะไม่มีการเน้นที่ประโยคหลังอีกต่อไป ทั้งสอง

ตําแหน่งมีความหมายเท่ากัน 

Both ….and… (ทั้ง… ทั้ง…)

 • S + V + both + adv + and + adv
 • S + to be + both + adj + and adj
 • Both S1 and S2 + V

ตัวอย่าง:

 • Maya is both talented and beautiful. (มายาทั้งเก่งทั้งสวย)
 • Both Maya and Porn won the competition. (ทั้งมายาและพรชนะการแข่งขัน)
 • Maya plays the guitar masterfully and emotionally. (มายาเล่นกีตาร์ได้เก่งและเต็มไปด้วยอารมณ์)
โครงสร้างที่มีความหมายเดียวกันกับ Not only but also

ข้อควรระวังทั่วไปเมื่อใช้โครงสร้าง Not only but also

ชนิดของคำส่วนหน้าและส่วนหลังไม่สอดคล้องกัน

เมื่อใช้โครงสร้าง not only but also ผู้เรียนต้องใช้โครงสร้างที่สอดคล้องกัน ซึ่งหมายความว่าคูาที่อยู่หลัง not only และ but also ต้องเป็นคำชนิดเดียวกัน

ตัวอย่างประโยคที่ผิดประโยคที่ถูกต้อง
David is not only enjoy playing football but also a very young man.-> ในประโยคข้างต้น “not only enjoy playing football” หมายถึงกิจกรรม ในขณะที่ “a very young man” เป็นคำนาม ประโยคนี้มีโครงสร้างที่ไม่ถูกต้องและไม่สอดคล้องกัน David is not only a football enthusiast but also a very young man.
(เดวิดไม่เพียงแต่เป็นผู้ที่ชื่นชอบฟุตบอลเท่านั้น แต่เขายังเป็นเด็กมาก ๆ ด้วย)

สลับคําในประโยคผิดตําแหน่ง

สำหรับโครงสร้าง not only but also รวมถึงสูตรทั่วไปคือการกลับคําที่ประโยคหน้าและเก็บไว้ที่ประโยคหลังไว้ ผู้เรียนบางคนมักสับสนตำแหน่งของการสลับคําในประโยค

ตัวอย่างประโยคที่ผิดประโยคที่ถูกต้อง
Not only she was a bad-tempered person, but was she also yelled at her son.Not only was she a bad-tempered person, but she was also yelled at her son.
(เธอไม่เพียงแต่เป็นคนอารมณ์ร้อนเท่านั้น แต่เธอยังดุลูกชายของเธออีกด้วย)
การใช้ not only but also

ไม่ใช้เครื่องหมายวรรคตอน (,) เมื่อเชื่อมประโยคที่เป็นอิสระทั้ง 2 ประโยคเข้าด้วยกัน

เมื่อเชื่อมโยงอนุประโยคอิสระทั้ง 2 ประโยค ผู้เรียนควรทราบว่าต้องใช้เครื่องหมายวรรคตอนเพื่อแยกประโยคทั้งสองออกจากกัน

ตัวอย่าง: Not only has he been late several times, but he has also done no homework. (เขาไม่เพียงแค่มาสายหลายครั้งเท่านั้น แต่เขายังไม่ได้ทำการบ้านอีกด้วย)

>>> Read more: โครงสร้างและวิธีแต่งประโยคภาษาอังกฤษ

แบบฝึกหัด Not only but also มีเฉลยอย่างละเอียด

แบบฝึกหัด Not only but also

บทที่ 1: จงเติมประโยคให้สมบูรณ์โดยใช้โครงสร้าง Not only but also

1. There are problems with Tom. There are problems with his parents.

2. We visit our grandmother’s house in the summer. We visit our grandmother’s house in winter.

3. The children need food. The children need medicine.

บทที่ 2: จงเขียนประโยคใหม่ด้วย “Not only” ด้วยโครงสร้างสลับคํา

1. She is not only pretty but also talented.

2. They not only have a farm but also own a hotel.

3. The man not only saved me but also gave me some money.

4. Robots will not only do housework but also guard our houses.

บทที่ 3: จงเรียงประโยคให้สมบูรณ์ด้วยคำต่อไปนี้

1. she/ finish/ expectations/ she/ but also/ did/ not only/ the/time/ exceed/ on/ our/ project

2. watching/ soccer/ not only/ I/ also/ I/ but/ do/ enjoy/ it/ like/ playing

3. did/ notes/ from/ semester/ not only/ for/ he/ but also/ reviewed/ entire/ exam/ study/ he/ the/ he/ his

4. pianist/ but also/ not only/ is/ not/ she/ talented/ gifted/ singer/ a/ a

5. thought-provoking/ entertaining/ was/ movie/ The Nguyen/ was/ it/ also

เฉลย Not only but also อย่างละเอียด

คําเฉลยบทที่ 1

1. There are problems not only with Tom but also with his parents.

2. We visit our grandmother’s house not only in summer but also in winter.

3. The children need not only food but also medicine.

คําเฉลยบทที่ 2

1. Not only is she pretty, but she is also talented.

2. Not only do they have a farm, but they also own a hotel.

3. Not only did the man save me, but he also gave me some money.

4. Not only will robots do housework, but they will also guard our houses.

คําเฉลยบทที่ 3

1. Not only did she finish the project on time, but also she exceeded our expectations.

2. Not only do I enjoy playing soccer, but I also like watching it.

3. Not only did he study for the exam, but also he reviewed his notes from the entire semester.

4. She is not only a talented singer but also a gifted pianist.

5. The Nguyen movie was entertaining. It was also thought-provoking.

คําถามที่พบบ่อย

วิธีใช้ “Not only but also” ที่ถูกต้อง

“Not only” และ “but also” มักจะอยู่หน้าคำหรือสำนวนเพื่อช่วยขยายความหมาย

The place was not only good but well and safe.

โครงสร้างใดสามารถใช้แทน “Not only but also” ได้

คําต่อไปนี้เป็นคำที่ใช้แทนและยังเป็นคำพ้องความหมายสำหรับคำสันธานที่สัมพันธ์กัน เพื่อใช้เชื่อมประโยค “not only but also”

as well aslikewisesimilarlyin the same wayandin addition tofurthermore
additionallymoreoverwhat’s moretooalsoboth…andanother
equally importantbesidesfurtherin factas a resultconsequently

“Not only but also” เป็นคําสันธานใช่ไหม? 

“Not only…but also” ไม่ใช่คำสันธานที่ใช้เชื่อมคำ วลี หรือประโยคที่เป็นประเภทเดียวกัน แต่เป็นคําสันธานที่ต้องใช้คู่กันเสมอ 

แยกแยะระหว่างคำสันธานที่ใช้เชื่อมคำ วลี หรือประโยคที่เป็นประเภทเดียวกัน กับ คําสันธานที่ต้องใช้คู่กันเสมอ

 • คำสันธานที่ใช้เชื่อมคำ วลี หรือประโยคที่เป็นประเภทเดียวกัน: เชื่อมต่อองค์ประกอบในระดับเดียวกันในประโยค สร้างความสัมพันธ์แบบเท่าเทียมกันะหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ 

ตัวอย่าง: “and”, “for”, “or”.

 • คําสันธานที่ต้องใช้คู่กันเสมอ: เชื่อมต่อส่วนประกอบที่ไม่อยู่ในระดับเดียวกันในประโยค สร้างความสัมพันธ์แบบพึ่งพาระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ 
 • ตัวอย่าง: “not only…but also”, “either…or”, “neither…nor”, “both…and”.

ELSA Speak ได้รวบรวมรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับโครงสร้าง Not only but also มาให้แล้ว อย่าลืมสรุปและจดบันทึกไว้ในสมุดกันด้วยนะ เอาไว้ทบทวนยามจําเป็น ยังไงก็ขอให้คุณเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและอย่าลืมนำความรู้นี้ไปใช้ในชิวิตประจําวันกันด้วยนะ

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744บ