Infinitive คืออะไร โครงสร้างและการใช้ พร้อมแบบฝึกหัดด้วยตัวอย่าง

คำกริยารูปปกติ (Infinitive) เป็นความรู้ขั้นพื้นฐานที่ไม่สามารถมองข้ามได้หากคุณต้องการพิชิตคะแนนสูงสุดในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาหรือการสอบ IELTS ในบทความของวันนี้ ELSA Speak จะแบ่งปันความรู้ที่สมบูรณ์ที่สุดที่ควรทราบเกี่ยวกับหัวข้อไวยากรณ์นี้กับคุณ ศึกษาบทความตอนนี้เลยเพื่อเรียนให้ดีขึ้นทุกวัน!

ภาพรวมของคำกริยา infinitive

Verb infinitive คืออะไร?

Verb infinitive คือรูปแบบพื้นฐานของคำกริยาในภาษาอังกฤษ กริยารูปนี้มี 2 แบบ คือ มี to และไม่มี to:

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading
 • Infinitive มี “to” ตัวอย่าง: She decided to go to Korea. (เธอตัดสินใจไปเกาหลี)
 • Infinitive ไม่มี “to” ตัวอย่าง: I’d rather not eat chicken. (ฉันไม่อยากกินไก่)

ตัวอย่างอื่นๆ:

 • I want to eat bread.
 • I must wash dishes.

รูปแบบของ verb infinitive

ในภาษาอังกฤษ เมื่อพูดถึง infinitive โดยปกติเราจะพูดถึง infinitive ในรูปแบบ Present ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้บ่อยที่สุดและได้เจอมากที่สุด อย่างไรก็ตาม  infinitive ยังมีรูปแบบอื่นอีกสี่รูปแบบ ได้แก่:

 • Infinitive ในรูปของ perfect
 • Infinitive ในรูปของ perfect continuous
 • Infinitive ในรูปของ continuous
 • Infinitive ในรูป passive

อย่างไรก็ตาม ในบทความนี้เราจะเน้นไปที่การแนะนำเกี่ยวกับ infinitive ในรูปแบบ Present เท่านั้น โดย infinitive ในรูปแบบ Present มี 2 รูปแบบดังนี้:

 • Infinitive มี “to” = to + ส่วนดั้งเดิม
 • Zero infinitive = ส่วนดั้งเดิม

ตัวอย่าง:

infinitive มี “to”Zero infinitive
to gogo
to becomebecome
to eateat
to washwash

Infinitive รูปแบบปฏิเสธในภาษาอังกฤษเกิดจากการวางคำ “not” หน้ารูป infinitive ใดๆ ตัวอย่างเช่น:

 • I decided not to go to Thailand. (ฉันตัดสินใจว่าจะไม่ไปประเทศไทย)
 • I’d rather not vegetable. (ฉันไม่อยากกินผัก)

>>> Read more: รูปแบบของ verb to be มีอะไรบ้าง

โครงสร้างและการใช้ infinitive ที่มี “to”

Infinitive ใช้เป็นประธานในประโยค

กริยา infinitive ที่มี “to” มักใช้เป็นประธานในประโยค ตัวอย่างเฉพาะได้แก่:

 • To visit Korea is my life-long dream. (การได้ไปเที่ยวเกาหลีคือความฝันตลอดชีวิตของฉัน)
 • To become a famous writer is her goal. (การเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงคือเป้าหมายของเธอ)

Infinitive ใช้เป็นกรรมในประโยค

Infinitive ใช้เป็นกรรมของกริยา

กรรมของกริยา: ความรู้ทางไวยากรณ์นี้มาหลังคำกริยาบางคำ (เรียนรู้ที่นี่) ซึ่งใช้เป็นกรรมของคำกริยาเหล่านั้น

ตัวอย่างเช่น:  It’s very important for Anna to be patient with her little brother ตารางคำกริยาบางคำที่ตามด้วย “to infinitive” (คำกริยา + to V infinitive):

ลําดับกริยา (Verbs)ความหมาย (Meaning)ลําดับเลขที่กริยา (Verbs)ความหมาย (Meaning)
1Hopeหวัง13seemดูเหมือน
2Offerแนะนำ14Decideตัดสินใจ
3Expectคาดหวัง15Manageจัดการ
4Planวางแผน16Agreeเห็นด้วย
5Refuseปฏิเสธ17Affordตอบสนอง
6Wantต้องการ18Arrangeจัด
7Promiseสัญญา19Appearดูเหมือน
8Pretendแกล้งทำ20Learnเรียนรู้
9Failล้มเหลว21Would likeอยากจะ
10Attemptพยายาม22Offerเสนอ
11Tendมีแนวโน้ม23Intendตั้งใจ
การใช้ infinitive ที่มี “to”

Infinitive ใช้เป็นกรรมของคำคุณศัพท์

นอกจากนี้ infinitive ยังใช้เป็นกรรมของคำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษอีกด้วย ตัวอย่างเช่น:

 • It’s good to talk with you. (ดีใจที่ได้คุยกับคุณ)
 • It’s important for Tony to be patient with his little sister. (สิ่งสำคัญคือโทนี่จะต้องอดทนกับน้องสาวของเขา)

Infinitive ใช้ในโครงสร้าง Verbs + Object + To infinitive

เรามักจะใช้โครงสร้าง “to + V infinitive” ถ้ามีกริยาต่อไปนี้อยู่ข้างหน้า:

เลขที่กริยา (Verbs)ความหมาย (Meaning)เลขที่กริยา (Verbs)ความหมาย (Meaning)
1Adviseแนะนำ14Inviteเชิญ
2Allowอนุญาต15Needต้องการ
3Askถาม16Orderสั่ง
4Begร้องขอ17Permitอนุญาต
5Causeทำให้18Persuadeโน้มน้าวใจ
6Challengeท้าทาย19Remindเตือน
7Convinceโน้มน้าวใจ20Requireขอ
8Encourageให้กำลังใจ21Recommendแนะนำ
9Expectคาดหวัง22Teachสอน
10Forbidห้าม23Tellบอก
11Forceบังคับ24Urgeกระตุ้น
12Hireจ้าง25Wantต้องการ
13Instructสั่งสอน26Warnเตือน

ตัวอย่างเช่น:

 • My teach allowed me to use her headphones. (ครูของฉันอนุญาตให้ฉันใช้หูฟังของเธอ)
 • I ask my mom recipe to cook a meal. (ฉันขอสูตรทำอาหารจากแม่)

Infinitive อยู่หลังสรรพนามคำถาม

นอกจากนี้ infinitive ในภาษาอังกฤษยังมาหลังสรรพนามคำถามอีกด้วย อย่างไรก็ตาม เราควรทราบว่า to V infinitive จะไม่อยู่หลังคำใช้เพื่อถาม Why ตัวอย่างเช่น:

 • My mom asked me how to use an oil-free fryer. (แม่ถามฉันวิธีใช้หม้อทอดไร้น้ำมัน)
 • You can tell me when to press the button. (คุณสามารถบอกฉันได้ว่าจะกดปุ่มเมื่อใด)

โครงสร้างและการใช้ infinitive ที่ไม่มี “to”

Infinitive มาพร้อมกับคำกริยา เช่น make/ let/ help

S + Make/ Let/ Help + Object + V infinitive

ตัวอย่างเฉพาะ:

 • His parents let him stay out late. (พ่อแม่ของเขาปล่อยให้เขาออกไปข้างนอกสาย)
 • Let’s go to the station tonight. (คืนนี้ไปที่สถานีกัน)
ตัวอย่าง การใช้ infinitive ที่ไม่มี "to"

Infinitive มาหลังคำกริยาแสดงความรู้สึก

S + Verbs of perception + Object + V infinitive/ V-ing

 • กิริยาที่บ่งบอกการรับรู้ (hear, sound, smell, taste, feel, watch, notice, see, listen, find,…) + O + V infinitive
 • กิริยาที่บ่งบอกการรับรู้ (hear, sound, smell, taste, feel, watch, notice, see, listen, find,…) + O + V-ing

ตัวอย่างเฉพาะ:

 • I saw my friend get on the taxi. (ฉันเห็นเพื่อนขึ้นแท็กซี่)
 • We saw him closing his eyes. (เราเห็นเขากำลังหลับตาลง)

Infinitive อยู่ข้างหลัง “had better”

ตัวอย่างรายละเอียดบางอย่างของ infinitive ที่ไม่มี “to” อยู่หลัง “had better” ได้แก่:

 • They had better take some warm clothing. (พวกเขาควรจะสวมเสื้อผ้าที่อบอุ่น)
 • You’d better give your friend your address. (คุณควรให้ที่อยู่ของคุณแก่เพื่อนของคุณ)

Infinitiveใช้ร่วมกับ Why

การใช้ infinitive ที่ไม่มี “to” ร่วมกับ Why เมื่อให้คำแนะนำ เช่น

 • Why wait until tomorrow? (ทำไมต้องรอถึงพรุ่งนี้)
 • Why walk when we can go in the car? (จะเดินทำไมในเมื่อเราใช้รถยนต์ได้?)

>>> Read more:

การใช้ infinitive ที่ไม่มี "to"

แบบฝึกหัด Infinitive ด้านไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษ

เพื่อให้เข้าใจความรู้ด้านไวยากรณ์ของ Infinitive ในภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น ให้ฝึกฝนแบบฝึกหัดต่อไปนี้:

แบบฝึกหัด: ใส่รูปแบบคำกริยาที่ถูกต้องในวงเล็บ:

 1. He wanted (see) _____________________the house where the president was born.
 2. He is expected (arrive) _____________________in a few days.
 3. I would like him (go) ________ to a university but I can’t (make) ________ him go.
 4. I arranged (meet) _____________________them there.
 5. He urged us (work) _____________________faster.
 6. I wish (see) _____________________the manager.
 7. He warned her (not touch) _____________________the wire.
 8. Don’t forget (lock) _____________________the door before going to bed.
 9. My mother told me (not speak) _____________________to anyone about it.
 10. He tried (explain) ________but she refused (listen) ______.
 11. He decided (disguise) __________________ himself by dressing as a woman.
 12. I am prepared (wait) _____________________here all night if necessary.
 13. Would you mind showing me how (work) _____________________the lift.
 14. After walking for three hours we stopped (rest) ________ and let the others (catch) ____ up with us.
 15. I am beginning (understand) _____________________what you mean.
 16. I regret (inform) _____________________you that your application has been refused.
 17. I don’t allow my family (smoke) _____________________at all.
 18. I tried (persuade) ____________him (agree) _________with your proposal.
 19. Your windows need (clean) __________. Would you like me (do) ___________them for you?
 20. Stop (talk) _____________. I am trying (finish) ________a letter.
 21. His doctor advised him (give) _____________________up jogging.
 22. Some people seem (have) _____________the passion for writing to the newspapers.
 23. He expects me (answer) _____________by return but I have no intention of replying at all.
 24. He postponed making a decision until it was too late (do) _____________anything.
 25. Try (forget) _____________it. It isn’t worth worrying about it.
 26. The horse won’t be well enough (run) _______ in tomorrow’s race. He doesn’t seem (have) _______ recovered from his long journey.
 27. It wouldn’t be safe (start) _____________down now; we will have (wait) _____________till the mist clears.
 28. It’s not much use having a bike if you don’t know how (use) _____________it.
 29. I distinctly remember (pay) _____________him. I gave him 2$.
 30. Did you remember (give) _____________him the key of the safe? – No, I didn’t. I will go and do it now.

คำตอบ:

1. to see2. to arrive3. to go – make4. to meet
5. to work6. to see7. not to touch8. to lock
9. not to speak10. to explain – to listen11. to disguise12. to wait
13. to work14. to rest – catch15. to understand/
understanding
16. to inform
17. to smoke18. to persuade – to agree19. to be cleaned/
cleaning – to do
20. talking – to finish
21. to give22. to have23. to answer24. to do
25. to forget26. to run – to have27. to start – to wait28. to use
29. paying30. giving

ข้างต้นคือความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับกริยา infinitive ในภาษาอังกฤษ หวังว่าความรู้เหล่านี้จะช่วยให้คุณพิชิตความรู้ด้านไวยากรณ์อย่างง่ายที่สุด หากคุณยังคงมีคำถามเกี่ยวกับความรู้ด้าน infinitive โปรดติดต่อ ELSA Speak โดยตรงเพื่อขอคำแนะนำและคำตอบที่ละเอียดที่สุดจากเรา!

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,944บ