Happy Children's Day คือวันอะไร? คำอวยพรที่มีความหมายดีๆ

Happy Children’s Day คือวันอะไร และความหมายของวันนี้คืออะไร?  ELSA Speak เชิญคุณติดตามบทเรียนนี้เพื่อหาคำตอบ และมาเรียนรู้คำอวยพร Happy Children’s Day ที่มีความหมายที่ดีที่สุด 

Happy Children’s Day คือวันอะไร?

ในภาษาอังกฤษ Children’s Day เป็นวันเด็กแห่งชาติ ส่วน Happy Children’s Day แปลว่า สุขสันต์วันเด็กแห่งชาติ

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

Happy Children’s Day เป็นวันสำคัญสำหรับเด็กๆ ที่ได้จัดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก ในวันนี้ ผู้คนจะอวยพรเด็กๆ และอาจมีคำว่า “สุขสันต์วันเด็กแห่งชาติ” ไปด้วย

Happy Children's Day คือวันอะไร?

Happy Children’s Day ตรงกับวันเท่าไหร่?

ที่จริงแล้ว Happy Children’s Day ในแต่ละประเทศจัดขึ้นไม่เหมือนกัน องค์การสหประชาชาติได้ตัดสินใจเลือกวันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันเด็กสากล แต่อนุญาตให้ประเทศสมาชิกเลือกวันเด็กแห่งชาติของตนเองได้

ในประเทศไทย วันเด็กแห่งชาติ Children’s Day ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม

happy children's day ตรงกับวันเท่าไหร่?

วันเด็กแห่งชาติในประเทศต่างๆ มีดังนี้ 

  • ในประเทศเวียดนาม วันเด็กแห่งชาติตรงกับวันที่ 1 มิถุนายน
  • ในประเทศเกาหลี วันเด็กแห่งชาติตรงกับวันที่ 5 พฤษภาคม วันนี้ก็ตรงกับวันหยุดราชการของประเทศนี้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 นอกจากนี้ วันที่ 5 พฤษภาคมก็เป็นวันเด็กแห่งชาติของญี่ปุ่นอีกด้วย
  • ในประเทศอังกฤษและประเทศสเปน วันเด็กแห่งชาติได้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม
  • ในประเทศลาว กัมพูชา จีน รัสเซีย เยอรมนี สาธารณรัฐเช็ก โปรตุเกส ฯลฯ วันเด็กแห่งชาติตรงกับวันที่ 1 มิถุนายน 
  • ในประเทศสหรัฐๆ วันเด็กแห่งชาติตรงกับวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนมิถุนายน
  • ในประเทศอินเดีย วันเด็กแห่งชาติได้จัดขึ้นในวันที่ 14 พฤศจิกายน
  • ในประเทศคองโก แคเมอรูน กาบอง ชาด ฯลฯ วันเด็กแห่งชาติได้จัดขึ้นในวันที่  25 ธันวาคม

คำอวยพร Happy Children’s Day เป็นภาษาอังกฤษที่มีความหมายดีๆ 

คำอวยพร Happy Children’s Day
ตัวอย่างความหมาย 
The earth reveals its innocence through the smiles of children. A very warm wish for all the children on this special day. Happy Children’s Day!โลกเผยให้เห็นความไร้เดียงสา ผ่านรอยยิ้มของเด็กๆ ขอส่งคำอวยพรอันอบอุ่นให้กับเด็กๆ ทุกคนในวันพิเศษนี้ Happy Children’s Day!
The sweetest period of anyone’s life is their childhood. A very happy Children’s Day to all the kids in the world. Spend this day with unlimited fun!ช่วงเวลาที่หวานที่สุดในชีวิตของทุกคน คือช่วงวัยเด็ก สุขสันต์วันเด็กแห่งชาติให้กับเด็ก ๆ ทุกคนในโลก ขอให้วันนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนานไม่รู้จบ
The most precious thing in this world is a smile on the face of a child. Happy Children’s Day to every kid in the world. You’re so special to us!สิ่งล้ำค่าที่สุดในโลกนี้คือรอยยิ้มบนใบหน้าของเด็กๆ สุขสันต์วันเด็กแห่งชาติให้กับเด็กทุกคนในโลก คุณคือคนพิเศษสำหรับเรา
May the innocence in their smiles and the purity of their hearts stay forever unfazed. Wishing a joyful Children’s Day to every kid in the world!ขอให้ความไร้เดียงสาในรอยยิ้มและความบริสุทธิ์ในหัวใจของเด็กๆ คงอยู่ตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลง
ขออวยพรให้เด็กทุกคนในโลกมีความสุขในวันเด็กแห่งชาติ
Children’s are called the flowers from heaven and dearest to God. So, let’s take an oath to make this earth a happy and better place for the kids. Happy Children’s Day.เด็กๆ ได้เรียกเป็นดอกไม้จากสวรรค์ และเป็นที่รักที่สุดต่อพระเจ้า ดังนั้น เรามาร่วมสาบานว่า จะทำให้โลกนี้เป็นสถานที่ที่มีความสุขและเป็นที่ดีขึ้นสำหรับเด็กๆ Happy Children’s Day!
May the innocence that they hold, stays forever in their pure heart and bring the best out for each and every one of them. Happy Children’s Day to everyone celebrating.ขอให้ความไร้เดียงสาที่เด็กๆ ยึดถือจะสถิตอยู่ในจิตใจอันบริสุทธิ์ของเด็กๆ ตลอดไป และนำสิ่งที่ดีที่สุดมาสู่ให้กับเด็กๆ  ขอให้เด็กๆ ทุกคนมีความสุขในวันเด็กแห่งชาติ 
Teach the children how to think rather than what to think. The way you are going to implant the seeds it’s going to bloom in that way. So, be kind towards the kids. Happy Children’s Day.สอนให้เด็กรู้จักวิธีคิดมากกว่าคิดอะไร แนวทางที่คุณจะเพาะเมล็ด มันจะบานในลักษณะนั้น ดังนั้น จงมีความเมตตาต่อเด็กๆ Happy Children’s Day!

On this very special day, let us all celebrate the innocence and purity of our kids. Let them feel precious in every way that we can because they are our future. Happy Children’s Day.ในวันพิเศษนี้ เราทุกคนมาร่วมยกย่องความไร้เดียงสาและความบริสุทธิ์ของเด็กๆ ของเรา ให้เด็กๆ รู้สึกมีคุณค่าในทุกวิถีทางที่เราสามารถทำได้ เพราะเด็กๆ คืออนาคตของเรา สุขสันต์วันเด็กแห่งชาติ
Without children, the world would be devoid of sunshine, laughter, and love. That’s why I believe children are the most precious creation in the world. We should protect, guide and love them with all our might, for they are our greatest treasures. Happy Children’s Day!หากไม่มีเด็กๆ โลกก็จะปราศจากแสงแดด เสียงหัวเราะ และความรัก นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันเชื่อว่าเด็กๆ เป็นสิ่งที่มีชีวิตที่มีค่าที่สุดในโลก เราควรปกป้อง นำทาง และรักเด็กๆ อย่างสุดกำลัง เพราะพวกเขาคือสมบัติล้ำค่าที่สุดของเรา Happy Children’s Day!

If money could buy happiness, everyone would go back to their childhood with all the money they have. Childhood is awesome like every child is. Happy Children’s Day.หากเงินสามารถซื้อความสุขได้ ทุกคนก็จะกลับไปซื้อความสุขในวัยเด็กด้วยเงินทั้งหมดที่มี วัยเด็กนั้นยอดเยี่ยมเหมือนเด็กทุกคน Happy Children’s Day!

“Every time a child is saved from the dark side of life, every time one of us makes the effort to make a difference in a child’s life, we add light and healing to our own lives.” – Oprah Winfreyทุกครั้งที่เด็กรอดจากด้านมืดของชีวิต ทุกครั้งที่เราคนหนึ่งพยายามสร้างความแตกต่างในชีวิตของเด็ก เราจะเพิ่มแสงสว่างและการเยียวยาให้กับชีวิตของเราเอง – โอปราห์วินฟรีย์
“Our children are our greatest treasure. They are our future. Those who abuse them tear at the fabric of our society and weaken our nation.” – Nelson Mandelaลูกของเราคือสมบัติล้ำค่าที่สุดของเรา พวกเขาคืออนาคตของเรา พวกที่ข่มเหงพวกเขาก็ทำลายโครงสร้างสังคมของเราและทำให้ประเทศชาติอ่อนแอลง – เนลสัน แมนเดลา
“A child can always teach an adult three things: to be happy for no reason, to be always busy with something and know how to demand with all his might what you want.” – Paulo Coelhoเด็กสามารถสอนผู้ใหญ่ได้สามสิ่งเสมอ: มีความสุขโดยไม่มีเหตุผล ยุ่งกับบางสิ่งบางอย่างอยู่เสมอ และรู้วิธีเรียกร้องสิ่งที่ตัวเองต้องการอย่างสุดความสามารถ – เปาโล โคเอลโญ่
“I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.” – Martin Luther Kingฉันมีความฝันว่า วันหนึ่งลูกๆ ทั้งสี่คนของฉันจะได้อาศัยอยู่ในประเทศที่พวกเขาจะไม่ถูกตัดสินด้วยสีผิว แต่ตัดสินคุณค่าของคนด้วยอุปนิสัยของพวกเขา – มาร์ติน ลูเธอร์ คิง
“Let us sacrifice our day so that our children can have a better tomorrow.” – A. P. J. Abdul Kalamเราจงเสียสละในวันนี้เพื่อให้ลูกหลานของเราได้มีวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า – เอ.พี.เจ. อับดุล กาลาม

>>> Read more:

คำถามที่พบบ่อย 

ระหว่าง Happy Children’s day กับ Happy Childrens’ day ข้อใดเป็นวลีที่เขียนถูกต้อง?

Happy Children’s day เป็นการเขียนที่ถูกต้อง ไม่ใช่ Happy Childrens’ day

ความหมายของ Happy Children’s day คืออะไร? 

Happy Children’s day ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเคารพและขอบคุณเด็กๆ ซึ่งเป็นคนรุ่นต่อไปของประเทศ นี่คือโอกาสสำหรับผู้ปกครอง โรงเรียนและสังคมแสดงความห่วงใย การดูแล และรักใคร่เด็กๆ 

หวังว่าด้วยความรู้ที่แบ่งปันข้างต้น ELSA Speak จะช่วยให้คุณรู้ว่า Happy Children’s Day คืออะไร และช่วยให้คุณเลือกคำอวยพร Happy Children’s Day ที่มีความหมายดีๆ เพื่อส่งให้เด็กๆ ติดตามส่วนการสื่อสาร คำศัพท์ และการสนทนาเพื่ออัปเดตความรู้ภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์ทุกวันนะ 

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744บ