Author: Tươi Triệu Thị

ความรักคือความรู้สึกทางจิตใจที่ยิ่งใหญ่ อาจมาจากครอบครัว เพื่อน คนรอบข้าง หรือสามารถมาจากตัวคุณเองก็ได้ นั่นเป็นความรู้สึกที่มั่นคงและสวยงาม โดยเฉพาะความรักแบบคู่รัก จะนำพาทั้งความสุขและความเศร้ามาแก่ชีวิต ผู้ที่เคยมีและมีความรักอยู่มักต้องการบอกรักแก่ที่รักของตน บทความนี้จะแนะนำคําคมความรัก ภาษาอังกฤษให้คนที่คุณรัก

คําคมความรัก ภาษาอังกฤษโรแมนติก

1.  They say as long as at least one person cares for you, life isn’t a waste. So when things go terribly wrong, and you feel like giving up, please remember you still got me.

มีคนเคยบอกว่าถ้ามีอย่างน้อยยังมีคนเดียวใส่ใจคุณ ชีวิตจะไม่สูญเปล่า ดังนั้น เมื่อพบเจอความยากลำบากหรืออยากยอมแพ้ จงจำไว้ว่าคุณยังมีผมอยู่เสมอ

2. A man falls in love through his eyes, a woman through her ears.

ชายตกหลุมรักทางตา แต่ผู้หญิงน่ะ ตกหลุมรักทางหู

3. If I die or go somewhere far, I’ll write your name on every star so people looking up can see just how much you meant to me.

หากวันหนึ่งผมเสียชีวิตหรือไปที่ไหนห่างไกล ผมจะเขียนชื่อคุณบนดวงดาวทุกดวง เพื่อให้ทุกคนได้เงยหน้าขึ้นและเข้าใจว่าคุณมีความหมายกับผมมากแค่ไหน

4. How can you love another if you don’t love yourself?

คุณจะรักคนอื่นได้อย่างไรหากคุณไม่รักตัวเอง

5. Hate has a reason for everything but love is unreasonable.

หากเกลียดใคร คุณสามารถให้เหตุผลได้ แต่หากรักใคร จะไม่สามารถให้เหตุผลได้ 

6. A great love is not one who loves many, but one who loves one woman for life.

ความรักที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่การรักหลายๆ คน แต่เป็นการรักคนๆ เดียวไปตลอดชีวิต 

7. Can I say I love you today? If not, can I ask you again tomorrow? And the day after tomorrow? And the day after that? Coz I’ll be loving you every single day of my life?

วันนี้ผมบอกรักคุณได้ไหม หากไม่ได้ผมขอถามคุณอีกครั้งในพรุ่งนี้ วันมะรืนนี้ เพราะผมรักคุณทุกวันตลอดชีวิต

8. Love means you never have to say you’re sorry.

ความรักหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องพูดว่าคุณเสียใจ

9. I would rather be poor and in love with you, than being rich and not having anyone.

เป็นคนจนและมีความรัก ดีกว่าเป็นคนรวยแต่โดดเดี่ยว

10. To the world you may be one person, but to one person you may be the world.

สำหรับโลกใบนี้ คุณเป็นเพียงคนตัวเล็กๆ เท่านั้น แต่สำหรับใครสักคน คุณเป็นโลกทั้งใบของเขา

11. I’d give up my life if I could command one smile of your eyes, one touch of your hand.

ฉันจะมอบทั้งชีวิตให้คุณ เพื่อได้เห็นคุณยิ้ม ได้จับมือคุณ

12. It only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show you how much.

ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเพื่อบอกว่าผมรักคุณ แต่ต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อพิสูจน์

13. Believe in the spirit of love… it can heal all things.

เชื่อในความเป็นอมตะของความรักและสามารถรักษาทุกสิ่งได้

14. I looked at your face… my heart jumped all over the place.

เมื่อมองไปที่คุณ ผมรู้สึกหัวใจเต้นผิดจังหวะ

เรียนภาษาอังกฤษด้วยแอป ELSA Speak ดีหรือไม่

15. I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you.

ฉันรักคุณไม่ใช่เพราะว่าคุณเป็นใคร แต่เพราะฉันจะเป็นใครเมื่ออยู่กับคุณ

16. There is only one happiness in this life, to love and be loved.

ความสุขในชีวิตมีเพียงหนึ่งเดียว คือ รักและได้รัก

17. You may hold my hand for a while, but you hold my heart forever.
จับมือฉันไว้ได้สักพัก แต่เธอกุมหัวใจฉันไว้ตลอดไป

18. I know I am in love with you because my reality is finally better than my dreams.
ฉันรู้ว่าฉันรักคุณ เพราะชีวิตฉันสวยงามกว่าความฝันของตนเอง

19. I need you like a heart needs a beat.
ฉันต้องการคุณเหมือนที่หัวใจต้องการเต้นอยู่ตลอดเวลา

20. Every time I see you, I fall in love all over again.
ทุกครั้งที่ฉันเห็นคุณ ฉันตกหลุมรักคุณอีกครั้ง

21. If I know what love is, it is because of you.
ถ้าฉันรู้ว่ารักคืออะไรก็เพราะคุณ

22. The first time you touched me, I knew I was born to be yours.
ครั้งแรกที่คุณสัมผัสฉัน ฉันรู้ว่าฉันเกิดมาเพราะคุณ

23. There are only two times that I want to be with you. Now and Forever.
มีแค่ 2 ครั้งที่ผมต้องการอยู่กับคุณ คือ ตอนนี้ และ ตลอดไป

24. Just when I think that it is impossible to love you any more, you prove me wrong.
เมื่อผมคิดว่าฉันไม่สามารถรักคุณอีกต่อไป คุณก็พิสูจน์ว่าผมคิดผิด

25. Love is when the other person’s happiness is more important than your own.
ความรักคือความสุขของคนนั้นสำคัญกว่าความสุขของตัวเอง

>>> Read more: 44 คำคมคิดถึงภาษาอังกฤษสำหรับคู่รัก

26. You can’t blame gravity for falling in love.
คุณไม่สามารถตำหนิแรงโน้มถ่วงได้เมื่อตกหลุมรัก

27. If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day, so I never have to live without you.
ถ้าคุณอยู่ถึงร้อยปี ฉันอยากจะอยู่เป็นร้อยปีลบในหนึ่งวัน ฉันจะไม่ต้องอยู่ในโลกที่ขาดคุณ

28. To the world, you may be one person, but to one person you are the world.
สำหรับโลกใบนี้ คุณเป็นเพียงแค่หนึ่งคน แต่สำหรับใครสักคน คุณอาจจะเป็นโลกทั้งใบของคนคนนั้น

29. Being In Love With You Makes Every Morning Worth Getting Up For.
การรักคุณทำให้ทุกเช้าคุ้มค่าที่จะตื่นมา

30. A simple ‘I love you’ means more than money.
คำว่า ‘ผมรักคุณ’ มีคุณค่ามากกว่าเงินทอง

31. Sometimes I can’t see myself when I’m with you. I can only just see you.
บางครั้งผมมองไม่เห็นตัวเอง เมื่ออยู่กับคุณ ผมมองเห็นแต่คุณเท่านั้น

32. I may not be with you at all times, but I want you to know that you are never out of my heart.
ผมอาจไม่ได้อยู่กับคุณตลอดเวลา แต่อยากให้คุณรู้ว่าคุณไม่เคยออกจากหัวใจของผม

33. The most important thing in life is to learn how to give out love and to let it come in.
สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือ การรู้วิธีให้ความรักและรับความรักตอบแทน

34. I may not be your first date, kiss or love…but I want to be your last everything.
ฉันอาจไม่ใช่เดทแรก จูบแรก หรือรักแรกของคุณ…แต่ฉันอยากเป็นคนสุดท้ายในทุกสิ่งของคุณ

35. My love for you is a journey. Starting at forever, and ending at never.
ความรักของผมต่อคุณก็เหมือนการเดินทาง ที่เริ่มต้นจากตลอดไปและไม่มีวันสิ้นสุด

36. You have replaced my nightmares with dreams, my worries with happiness, and my fears with love.
ฉันได้เปลี่ยนฝันร้ายของฉันด้วยฝันรัก ความกังวลของฉันด้วยความสุข และความกลัวของฉันด้วยความรัก

37. Life without love is like a tree without blossoms or fruit.
ชีวิตที่ไม่มีความรัก ก็เหมือนกับต้นไม้ที่ไม่มีดอกและลูก

38. “I love you” means that I will love you and stand by you even through the worst of times.
“I love you” หมายถึง ฉันจะรักคุณและอยู่ข้างๆ คุณ แม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุด

39. There is only happiness in life, to love and to be loved.
ความสุขเดียวในชีวิตนั่นก็คือ การรักและการได้รัก

40. Where there is Love, There is Life.
ที่ไหนมีรัก ที่นั่นมีชีวิต

41. Come live in my heart and pay no rent.
มาอยู่ในใจฉัน และไม่ต้องจ่ายค่าเช่า

42. I look at you and see the rest of my life in front of my eyes.
ฉันมองดูคุณ และฉันเห็นชีวิตที่เหลือของฉันต่อหน้าต่อตา

43. I’m much more me when I’m with you.
ฉันเป็นตัวของฉันเองมากขึ้น เมื่ออยู่กับคุณ

44. The heart wants what it wants.
หัวใจต้องการสิ่งที่มันต้องการ

45. Love is like war: easy to begin but very hard to stop.
ความรักก็เหมือนสงคราม ง่ายที่จะเริ่ม แต่ยากที่จะจบลง

46. All of me loves all of you.
ทุกสิ่งในตัวฉันรักทุกสิ่งในตัวคุณ

คําคมภาษาอังกฤษ ความรักความรักที่สกเศร้า

1. No man or woman is worth your tears, and the one who is, won’t make you cry.

ไม่มีใครคู่ควรกับน้ำตาของคุณ เพราะคนที่คู่ควรจะไม่ทำให้คุณร้องไห้

2. Don’t stop giving love even if you don’t receive it. Smile and have patience.

อย่าปล่อยวางความรัก แม้ว่าคุณจะไม่ได้รับก็ตาม จงยิ้มและอดทนอยู่เสมอ

3. Friendship often ends in love, but love in friendship never.

มิตรภาพสามารถนำไปสู่ความรักได้ แต่ไม่มีทางกลับกัน

4. Don’t waste your time on a man/woman, who isn’t willing to waste their time on you.

อย่าเสียเวลากับคนที่ไม่เต็มใจที่จะใช้เวลากับคุณ

5. You know when you love someone when you want them to be happy even if their happiness means that you’re not part of it.

คุณตระหนักว่าคุณรักใครสักคนเมื่อคุณต้องการให้พวกเขามีความสุข แม้ว่าความสุขนั้นไม่ใช่เพราะคุณก็ตาม

6. Don’t cry because it is over, smile because it happened.

อย่าร้องไห้เมื่อบางสิ่งจบลง จงยิ้มเพราะมันเกิดขึ้น

7. There’s always going to be people that hurt you so what you have to do is keep on trusting and just be more careful about who you trust next time around.

มีคนที่ทำร้ายคุณอยู่เสมอ รักษาความเชื่อของคุณที่มีต่อทุกคนและระวังคนที่เคยทำให้คุณสูญเสียความไว้วางใจ

8. The worst way to miss someone is to be sitting right beside them knowing you can’t have them.

คุณคิดถึงใครสักคนมากที่สุดเมื่อคุณนั่งข้างๆ คนคนนั้นและรู้ว่าเขาไม่เคยเป็นของคุณ

9. Deep as first love, and wild with all regret.

หลงใหลเหมือนรักแรกและคลั่งไคล้กับความเสียใจทั้งหมด

10. In love , one plus one equals everything and two minus one equals zero.

ในความรัก หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับทุกสิ่ง และสองลบหนึ่งเท่ากับศูนย์

11. Sometimes forgotten is the only way to liberate yourself from obsessive. And sometimes, silence is the best answer for a deceased love.

บางที การลืมเป็นวิธีเดียวที่จะปลดปล่อยตัวเองจากความหมกมุ่นได้ และบางครั้งความเงียบก็เป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับความรักที่ตายไปแล้ว

12. Relationships are like glass. Sometimes it’s better to leave them broken than try to hurt yourself putting it back together.

ความสัมพันธ์ก็เหมือนเศษแก้ว บางครั้งการปล่อยให้มันแตกสลายก็ดีกว่าพยายามทำร้ายตัวเองด้วยการทำให้มันกลับมาคืนดี

>>> Read more: 100+ คําคม (Quote) ภาษาอังกฤษ สร้างกำลังใจตัวเอง

คําบอกรักภาษาอังกฤษในหนังยุโรป-อเมริกา

1. “Some people are worth melting for.” (Frozen)

มีคนสมควรที่เราจะละลายเพราะเขา

2. “You will never age for me, nor fade, nor die.” (Shakespeare in Love)

คุณจะไม่มีวันแก่ในสายตาของฉัน ไม่จางหายไป แต่เป็นอมตะ

3. “Love means never having to say you’re sorry.” (Love story)

ความรักไม่จำเป็นต้องพูดคำว่าขอโทษ

4. “Even more, I had never meant to love him. One thing I truly knew – knew it in the pit of my stomach, in the center of my bones, knew it from the crown of my head to the soles of my feet, knew it deep in my empty chest – was how love gave someone the power to break you” (Twilight)

ฉันไม่เคยคิดจะรักเขาเลย สิ่งหนึ่งที่ฉันรู้อย่างชัดเจน ลึกลงไปในกระดูก ตั้งแต่หัวจรดเท้า และจากส่วนลึกของอกที่ว่างเปล่า ก็คือความรักจะทำให้คุณมีพลังที่สามารถทำลายขีดจำกัดของตัวเองได้

5. “Surely it was a good way to die, in the place of someone else, someone I loved.” (Twilight)

เป็นการเสียชีวิตที่แสนวิเศษอย่างแน่นอน เคียงข้างใครสักคน คนที่คุณรัก

6. “I love you every universe.” (Doctor strange)

ฉันรักคุณในทุกจักรวาล

7. “I love you 3000.” (Iron Man)

รักนะ 3000

คําบอกรักภาษาอังกฤษในหนังยุโรป-อเมริกา

บอกรักภาษาอังกฤษโรแมนติกที่สุด

1. Fire!!! Fire in my heart!

เฮ้ ไฟไหม้! ไฟในใจฉัน!

2. Are you tired of running through my mind all day?

คุณเหนื่อยไหม เมื่อวิ่งวนอยู่ในใจฉันทั้งวันแบบนี้

3. It’s said that nothing lasts forever. Will you be my nothing?

ไม่มีอะไรที่เป็นนิรันดร์ คุณคือ “ไม่มีอะไร” ของฉันนะ

4. My love for you is like diarrhea, holding it in is impossible.

ความรักต่อคุณก็เหมือนท้องเสีย ผมไม่สามารถกลั้นไว้ได้

5. Love me or hate me I’m still gonna shine.

ไม่ว่าจะรักฉันหรือเกลียดฉัน ฉันก็ยังส่องแสงสว่างอยู่

6. I’m not good at anything… except loving you.

ฉันไม่เก่งอะไรเลย ยกเว้นการรักคุณ

7. I’m 4, you’re 2. I’m minus you is still equal to you.
ฉันเป็น 4  คุณเป็น 2  ลบคุณก็ยังเหลือคุณอยู่

8. Did it hurt when you fell out of heaven?

คุณเจ็บมั้ย…ตอนตกลงมาจากสวรรค์

9. You’re the reason behind my smile.
คุณคือเหตุผลของทุกรอยยิ้มของฉัน

10. The word “happiness” starts with H in the dictionary. But my happiness starts with U!

คำว่า “happiness” ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร H ในพจนานุกรม แต่ความสุขของฉันขึ้นต้นด้วยตัวอักษร U (you)

>>> Read more: 80+ แคปชั่นภาษาอังกฤษสั้นๆ มีความหมายที่ดีที่สุดเกี่ยวกับชีวิต

11. Meeting you is the best thing that ever happened to me.
การได้พบคุณเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับฉัน

12. Always remember to smile because you never know who is falling in love with your smile.

อย่าลืมยิ้มเสมอเพราะคุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่า มีคนกำลังตกหลุมรักกับรอยยิ้มนั้น

13. Ask me why I’m so happy and I’ll give you a mirror.
ถ้าถามฉันว่าทำไมถึงมีความสุข ฉันจะให้คุณกระจกทันที

14. No matter how ‘Busy’ a person is… if they really love, they will always find the time for you!

ไม่ว่าใครสักคนจะยุ่งแค่ไหน…ถ้าเขารักคุณจริงๆ เขาจะมีเวลาให้คุณเสมอ

15. Good boyfriends are hard to find. I must be the world’s greatest detective!
แฟนที่ดีหาได้ยาก ฉันจะต้องเป็นนักสืบที่มีความสามารถมากที่สุด

16. My eyes need a check-up, I just can’t take them off of you.

ฉันต้องไปตรวจตา ฉันละสายตาจากคุณไม่ได้

17. You are so sweet, my teeth hurt.

คุณหวานจนถึงฉันมีฟันผุแล้ว

18. I wanna be the one holding your heart.
อยากเป็นคนเดียวที่กุมหัวใจคุณไว้

19. You know If I had a dollar for every second I thought of you, I would be a billionaire!

หากทุกวินาทีที่ฉันคิดถึงคุณ ฉันได้เงินหนึ่งดอลลาร์ ฉันสามารถเป็นมหาเศรษฐีได้

แคปชั่นภาษาอังกฤษสั้นๆ ความรักที่สวยงาม

แคปชั่นภาษาอังกฤษสั้นๆ ความรักที่สวยงาม

1. Love me a little, love me long.

ยิ่งรักเร่าร้อนก็ยิ่งจางหายเร็ว กลิ่นหอมจางๆ คล้ายดอกมะลิแต่คงอยู่นาน

2. Love me, love my dog.

รักฉันจริง ต้องยอมรับข้อเสีย ยอมรับทุกอย่างในตัวฉันให้ได้นะ 

3. Believe in the spirit of love, it can heal everything in the world.

เชื่อในพลังแห่งความรัก มันจะเยียวยาทุกสิ่งได้

4. You are fall in love with someone when you can not put into words how they make you feel.

เมื่อคุณไม่สามารถแสดงความรู้สึกเมื่ออยู่กับใครสักคนเป็นคำพูดได้ นั่นคือตอนที่คุณกำลังมีความรักอยู่

5. Love at the first sight.

รักแรกพบ

6. The apple of someone’s eye.

คุณเป็นคนสำคัญที่สุดในชีวิตของฉัน

7. There is no difference between a wise man and fool when they fall in love.

เมื่อมีความรัก ไม่มีความแตกต่างระหว่างคนฉลาดกับคนโง่

8. The best way to go to a woman’s heart is through her stomach.

เส้นทางเข้าถึงหัวใจของผู้หญิงที่สั้นที่สุดคือการผ่านท้องของเธอ

9. Absence makes the heart grow fonder.

เมื่อเรารักกัน ยิ่งห่างกัน ยิ่งคิดถึงกัน

10. True beauty is in the eyes of the beholder.

ความงามที่แท้จริงอยู่ในสายตาของคนที่หลงรัก

11. Love knows no bounds.

ความรักจริงๆไม่มีขีดจำกัด

12. It only takes a second to say that “Love you”, but it will take a lifetime to show you how much.

ใช้เวลาเพียง 1 วินาทีในการบอกรักคุณ แต่ต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อพิสูจน์

คำศัพท์ที่ใช้ในคําคมความรักภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับความรักเมื่อเริ่มตกหลุมรัก

คำศัพท์ความหมาย
A blind dateนัดเจอกัน
Flirtatiousชอบเจ้าชู้คนอื่น
To flirt (with someone)จีบใครสักคน
To chat (someone) upสนใจ และเริ่มการสนทนา
Pick-up lineคำพูดเจ้าชู้
คำศัพท์เกี่ยวกับความรักเมื่อเริ่มตกหลุมรัก

คำศัพท์เกี่ยวกับความรักเมื่อกำลัง In love

คำศัพท์ความหมาย
Make a commitmentสัญญา
To be smitten with somebodyหลงใหล
Live togetherอยู่ด้วยกัน
To adoreรักใครสักคนอย่างเต็มใจ
To tie the knotแต่งงาน
Hold handsจับมือ

คำศัพท์เกี่ยวกับความรักเมื่อมีปัญหา

คำศัพท์ความหมาย
Cheat on someoneหลอกลวงใครสักคน
Have a domesticทะเลาะกัน
Lovesickเป็นไข้ใจ
To dump somebodyทิ้งใครสักคน
To split upเลิกกัน
Get back togetherกลับไปด้วยกัน

คำศัพท์เกี่ยวกับคำเรียกขาน

คำศัพท์ความหมาย
Babyที่รัก
Darling/ Honeyที่รัก
My one and onlyคนรักเพียงคนเดียว
My sweetheartที่รัก
My booที่รัก
My true loveรักแท้

ข้างต้นคือคำคมความรักภาษาอังกฤษดีๆ ซึ่งเป็นคำพูดที่สวยงาม อย่าลืมว่า ความรักมีอยู่รอบตัวเราเสมอ รักตัวเอง รักชีวิตนี้ แล้วความรักจะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณ ด้วยคำคมความรักภาษาอังกฤษดีๆ สั้นๆ ข้างต้น ELSA Speak หวังว่าคุณจะได้พบเจอรักแท้ของตัวเอง

ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้สุภาษิตหรือหลักคำสอนจะช่วยให้คุณแสดงความเป็นมืออาชีพและความสามารถในระดับสูง โดยเฉพาะคำพูดภาษาอังกฤษที่ดียังช่วยถ่ายทอดข้อความได้ดี ราบรื่น และมีความหมายที่ดีอีกด้วย ELSA Speak ขอแนะนำ TOP สุภาษิตภาษาอังกฤษเพื่อปรับปรุงการใช้ภาษาและเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิตด้วยนะ

แคปชั่นภาษาอังกฤษสั้นๆความหมายดีที่สุดตลอดกาล

แคปชั่นภาษาอังกฤษคำศัพท์ความหมาย
Nothing in life is to be feared, it’s to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less. – Marie Curie.Fear (n): ความกลัว
Fearful (adj)
Fearfully (adv)
Fearfulness (n)
Fearless (adj)
Fearlessly (adv)
Fearlessness (adj)
Fearsome (adj)
Fear (v)
ชีวิตไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัว แต่เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจ ตอนนี้เป็นเวลาที่เราจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นเพื่อลดความกลัวลง
When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile. – Stephenie Meyer.Hundred reasons to + V: เหตุผลหลายร้อยข้อเพื่อทำอะไรบางอย่าง

Thousand reasons to + V: เหตุผลนับพันข้อเพื่อทำอะไรบางอย่าง
แม้ชีวิตมีเหตุผลหลายร้อยข้อเเพื่อร้องไห้ แสดงให้ชีวิตเห็นว่าคุณมีเหตุผลนับพันข้อที่จะยิ้มได้
Don’t wait for the perfect moment, take the moment and make it perfect. – Zoey Sayward. Perfection (n): สมบูรณ์แบบ
Perfectionist (n)
Perfectionism (n)
Perfectibility (n)
Perfect (adj)
Perfectible (adj)
Perfectionist (adj)
Perfect (v)
Perfectly (adv)
Imperfectly (adv)
อย่ารอช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบ สร้างทุกช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบด้วยตัวคุณ

Don’t cry over the past, it’s gone. Don’t stress about the future, it hasn’t arrived. Live in the present and make it beautiful. – Brayden Chronister.
Stress (n): ความตึงเครียด
Stressful (adj)
Stressed (adj)
Stress (v)
อย่าเสียใจกับอดีต เพราะทุกสิ่งจบลงแล้ว อย่าซีเรียสกับอนาคตเพราะยังมาไม่ถึง อยู่กับปัจจุบันและทำให้มันมีความหมายมากขึ้น

>>> Read more: 15+ หมวดหมู่สำนวนภาษาอังกฤษตามหัวข้อในชีวิต

Life is not about waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance in the rain. – Vivian Greene.Learning (n): เรียนรู้
Learner (n)
Unlearn (n)
Learned (adj)
Learn (v)
Learnedly (adv)
ชีวิตไม่ใช่การรอคอยความยากลำบากที่จะเกิดขึ้นแล้วเอาชนะ แต่เป็นการเรียนรู้วิธีเอาชนะความยากลำบากเหล่านั้น
It’s better to cross the line and suffer the consequences than to just stare at the line for the rest of your life. – Anonymous,Suffer (n): ยอมรับ
Suffering (n)
Sufferance (n)
Insufferable (v)
Suffer (adv)
Insufferably (adv)
การพยายามเอาชนะความท้าทายและยอมรับผลลัพธ์ ดีกว่าการมองดูและไม่ทำอะไรเลยไปตลอดชีวิต
Every struggle in your life has shaped you into the person you are today. Be thankful for the hard times, they can only make you stronger. – Keanu ReevesThanks (n): ขอบคุณ
Thankfulness (n)
Thankful (adj)
Thankless (adj)Thank (v)
Thankfully (adv)
ทุกการต่อสู้ในชีวิตจะสร้างตัวตนของคุณในวันนี้ จงขอบคุณช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านั้น เพราะมันทำให้คุณแข็งแกร่งมากขึ้น
Success always comes to those who dare to act and seldom comes close to those who are too cowardly to take the consequences. – Jawaharlal Nehru.Success (n): ความสำเร็จ
Succession (n)
Successor (n)
Successful (adj)
Unsuccessful (adj)
Successive (adj)
Succeed (v)
Successfully (adj)
Unsuccessfully (adj)
ความสำเร็จมักจะมาสู่ผู้ที่กล้าลงมือทำเสมอ และมักจะไม่มากับผู้ที่ขี้ขลาดและไม่กล้า ยอมรับผล
Enjoy the little things in life, for one day you’ll look back and realize they were the big things. – Kurt Vonnegut.Realism (n): ความสมจริง
Realist (n)
Reality (n)
Real (a)
Unreal (a)
Realistic (a)
Realize (v)
Really (adv)
เพลิดเพลินกับสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิต เพราะวันหนึ่ง เมื่อคุณมองย้อนกลับมาและตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก
People have different reasons for the way they live their lives. You cannot put everyone’s reasons in the same box – Kevin Spacey.Difference (n): แตกต่างกัน
Differentiation(n)
Different (adj)
Differ (v)
Differentiate (v)
Differently (adv)
ทุกคนมีมุมมองชีวิตที่แตกต่างกัน ดังนั้นคุณไม่สามารถบังคับความคิดของคุณกับผู้อื่นได้
Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. – Albert Einstein.Ride (n): ขี่รถ
Rider (n)
Riding (n)
Override (n)
Overriding (v)
Ride (v)
Override (v) 
ชีวิตก็เหมือนกับการขี่จักรยาน เพื่อรักษาสมดุล คุณต้องก้าวไปข้างหน้าเสมอ
Keep your eyes on the stars and your feet on the ground. – Theodore Roosevelt.Ground (n): พื้นดิน
Underground (n)
Grounding (n)
Grounds (n)
Groundless (adj) 
Underground (adj)
Overground (adj)
Grounded (adj)
Ground (v)
Underground(adv)
เงยหน้าขึ้นมองดูดวงดาวแล้ววางเท้าลงบนพื้นดิน
แคปชั่นภาษาอังกฤษสั้นๆ

แคปชั่นภาษาอังกฤษสั้นๆ ให้แรงบันดาลใจสำหรับชีวิต

หากคุณเป็นคนชื่นชอบแคปชั่นภาษาอังกฤษที่สร้างแรงบันดาลใจ อย่าพลาดแคปชั่นภาษาอังกฤษที่สวยงามด้านล่างนี้:

ประโยคภาษาอังกฤษคำศัพท์ความหมาย
Defeat is simply a signal to press onward. Defeat (n): ความล้มเหลว
Defeatism (n)
Defeatist (n)
Defeatist (adj)
Defeated (adj)
Defeat (v) 
ความล้มเหลวเป็นสัญญาณให้คุณก้าวไปข้างหน้า
All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.Pursuer (n): ไล่ตาม
Pursuit (n)
Pursue (v)
ทุกความฝันของเราสามารถเป็นจริงได้ ถ้าเรากล้าที่จะไล่ตามมัน
If opportunity doesn’t knock, build a door.Build (n): สร้าง
Builder (n)
Building (n)
Built (adj)
Build (v)
Rebuild (v)
หากโอกาสไม่มาเคาะประตู จงสร้างประตูของคุณเอง
The secret of success is getting started.Start (n): การเริ่มต้น
Starter (n)
Non – starter (n)
Restart (n)
Start (v)
Restart (v)
ความลับของความสำเร็จคือการเริ่มต้น
Nothing is impossible, the word itself says ‘I’m possible’.Possibility (n): สิ่งเป็นไปได้
Impossibility (n)
Possible (adj)
Impossible (adj)
Possibly (adv)
Impossibly (adv)
ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ เพราะโครงสร้างของคำ Impossible (เป็นไปไม่ได้) คือ I’m possible (ฉันสามารถเป็นไปได้)
Everything you can imagine is real.Imagination (n): จินตนาการ
Imaginings (n)I
maginable (adj)
Unimaginable (adj)
Imaginary (adj)
Imaginative (adj)
Unimaginative (adj)
Unimagined (adj)
Imagine (v)
Unimaginably (adv)
Imaginatively (adv) 
ทุกสิ่งที่คุณจินตนาการได้ คุณก็สามารถทำให้มันเป็นจริงได้
Life always offers you a second chance. It’s called tomorrow.Offer (n): ให้โอกาส
Offer (v)
ชีวิตให้โอกาสครั้งที่สองเสมอ ที่เรียกว่าพรุ่งนี้
We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.In the gutter: เลวร้าย
Some of + the/ Possessive Adjective /  คำชี้เฉพาะ /คำสรรพนาม: บ้าง
เราทุกคนล้วนผ่านเรื่องที่เลวร้าย แต่มีเพียงไม่กี่คนที่รู้ว่าจะมองไปข้างหน้าอย่างไร
The only person you should try to be better than is the person you were yesterday.Try (n) : พยายาม
Trying (adj)
Untried (adj)
Try (v)
คนเดียวที่คุณควรพยายามทำให้ดีกว่าคือคุณของเมื่อวาน
Never be bullied into silence. Never allow yourself to be made a victim. Accept no one’s definition of your life; define yourself.Silence (n): ความเงียบ
Silencer (n)
Silent (adj)
Silence (v)
Silently (adv)
Acceptance (n): ยอมรับ
Acceptable (adj)
Unacceptable (adj)
Accepted (adj)
Accept (v)
Acceptably (adv)
Unacceptably (adv)
อย่าทำร้ายตัวเองด้วยความเงียบ อย่าปล่อยให้ตัวเองตกเป็นเหยื่อ อย่ายอมรับให้ใครมีอำนาจกำหนดชีวิตของคุณได้ แต่ต้องตัดสินใจชีวิตของคุณเอง
Faith is the art of holding on to things your reason has once accepted, in spite of your changing moods.Faith (n): ความเชื่อ
Faithfulness (n)
Unfaithfulness (n)
Faithlessness (n)
Faithful (adj)
Unfaithful (adj)
Faithless (adj)
Faithfully (adv)
Unfaithfully (adv)
ความเชื่อคือศิลปะแห่งการยึดมั่นในสิ่งที่จิตใจของคุณยอมรับ แม้ว่าอารมณ์ของคุณจะเปลี่ยนไปก็ตาม
Life’s too mysterious to take too seriously.Mysteriously (adv): ลึกลับ
Mysterious (adj)
ชีวิตนี้ลึกลับเกินไปกว่าที่จะพิจารณาอย่างจริงจังได้

คำคมภาษาอังกฤษความหมายดีๆ เกี่ยวกับตัวเอง

เมื่อคุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อย ให้ฟังและไตร่ตรองคำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดีๆ เกี่ยวกับตัวเองด้านล่าง คุณจะรู้สึก “หายดี” และมีแรงบันดาลใจอมากขึ้น

ประโยคภาษาอังกฤษคำศัพท์ความหมาย
Don’t compromise yourself – you’re all you have.Compromise (n): ประนีประนอม
Compromise (v)
อย่าประนีประนอมกับตัวเอง – คุณคือทั้งหมดที่คุณมี
Your future depends on many things, but mostly on you. Dependant (n): พึ่งพา
Dependence (n)
Independence (n)
Dependency (n)
Dependable (adj)
Dependent (adj)
Independent (adj)
Depend (v)
Dependably (adv)
Independently (adv)
อนาคตของคุณขึ้นอยู่กับหลายสิ่งหลายอย่าง แต่ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองเป็นหลัก
Love yourself unconditionally, just as you love those closest to you despite their faults.Condition (n): เงื่อนไข
Precondition (n)
Conditioner (n)
Conditioning (n)
Conditional (adj)
Unconditional (adj)
Condition (v)
Conditionally (adv)
Unconditionally (adv)
รักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไข เช่นเดียวกับการรักคนใกล้ชิดทั้งๆ ที่มีข้อเสียก็ตาม
เรียนภาษาอังกฤษด้วยแอป ELSA Speak ดีหรือไม่
Be who you are and say what you mean, because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind. Mind (n): จิตใจ
Minder (n)
Reminder (n)
Mindless (adj)
Minded (adj)
Mindful (v)
Mind (v)
Remind (v)
Mindlessly (adv)
ใช้ชีวิตเป็นตัวเองและพูดสิ่งที่คุณรู้สึก เพราะคนที่พบว่ามันน่ารำคาญจะไม่คู่ควรแก่การใส่ใจของคุณ และคนที่ใส่ใจคุณจะไม่พบว่ามันน่ารำคาญ
Accept responsibility for your life. Know that it is you who will get you where you want to go, no one else.Responsibility (n): ความรับผิดชอบ
Respondent (n)
Response (n)
Responsiveness (n)
Responsive (adj)
Unresponsive (adj)
Respond (v)
Responsively (adv)
ใช้ชีวิตอย่างมีความรับผิดชอบ เพราะคุณจะพาตัวคุณไปที่ที่คุณอยากไปไม่ใช่ใครสักคนอื่น
To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment.Accomplishment (n): ความสำเร็จ
Accomplish (v)
Accomplished (adj)
ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกที่พยายามกลายเป็นคนอื่น คือการเป็นตัวตนเอง
Where there is a will, there is a way.Will (n): เจตจำนง
Will (v)
ที่ใดมีเจตจำนง ที่นั่นย่อมมีหนทาง
Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration.Inspiration (n): แรงบันดาลใจ
Inspire (v)
อัจฉริยะเป็นเพียงแรงบันดาลใจ 1% และอีก 99% ที่เหลือคือหยาดเหงื่อ
On the way to success, there is no trace of lazy men.Laziness (n): เกียจคร้าน
Lazy (adj)
Lazily (adv)
บนเส้นทางสู่ความสำเร็จ ไม่มีรอยเท้าของคนเกียจคร้าน
I can accept failure, everyone fails at something. But I can’t accept not trying.Fail (n); ความล้มเหลว
Failure (n)
Failing (n)
Failed (adj)
Unfailing (v)
Fail (v)
Unfailingly (adv)
ฉันยอมรับความล้มเหลวได้ เพราะทุกคนล้วนประสบกับความล้มเหลว แต่ฉันรับไม่ได้อย่างเด็ดขาดการที่ไม่พยายาม
Your success and happiness lies in you. Resolve to keep happy, and your joy and you shall form an invincible host against difficulties.Resolution (n): การตัดสินใจ
Resolve (v)
ความสำเร็จและความสุขล้วนขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง มุ่งมั่นที่จะรักษาความสุข คุณจะเอาชนะความยากลำบากทั้งหมดได้
Life doesn’t require that we be the best, only that we try our best.Requirement (n): ขอร้อง
Require (v)
ชีวิตไม่ได้ขอให้เราต้องดีที่สุด เราแค่ต้องพยายามอย่างเต็มที่
Set your target and keep trying until you reach it.Target (n): เป้าหมายตั้งเป้าหมายและพยายามจนกว่าคุณจะบรรลุเป้าหมายนั้น
Not how long, but how well you have lived is the main thing.Liveliness (n): มีชีวิตชีวา
Living (n)
Livelihood (n)
Live (adj) 
Lively (adj) 
Living (adj) 
Liveable (adj) 
Live (v)
Outlive (v)
Relive (v)
Liven up (v) 
Live (adv)
สิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าคุณมีชีวิตอยู่นานแค่ไหน แต่สำคัญว่าคุณมีชีวิตอยู่ได้ดีเพียงใด
But it’s better to get hurt by the truth than be comforted by a lie.Comfort (n): ปลอบใจ
Discomfort (n)
Comforter (n)
Comfortable (adj)
Uncomfortable (adj)
Comforting (adj) 
Comfort (v)
Comfortably (adv)
Uncomfortably (adv)
Comfortingly (adv)
การถูกเจ็บด้วยความจริง ดีกว่าการถูกปลอบใจด้วยการโกหก

แคปชั่นภาษาอังกฤษสั้นๆความหมายดีๆ เกี่ยวกับมิตรภาพ

แคปชั่นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับมิตรภาพ

ทุกคนย่อมจะมีมิตรภาพที่สวยงามเพื่อแบ่งปันความสุขและความเศร้าในชีวิต อ้างอิงแคปชั่นภาษาอังกฤษสั้นๆความหมายดีๆ เกี่ยวกับมิตรภาพด้านล่างเพื่อเล่าให้เพื่อนฟัง

ประโยคภาษาอังกฤษคำศัพท์ความหมาย
Rare as is true love, true friendship is rarer.Rarity (n): สิ่งที่หายาก 
Rare (adj)
Rarely (adv)
รักแท้นั้นหายาก มิตรภาพที่แท้จริงนั้นหายากยิ่งกว่า
Count your age by friends, not years. Count your life by smiles, not tears. Count (n): นับ
Recount (n)
Counter (n)
Countable (adj)
Uncountable (adj)
Countless (adj)
Count (v)
Recount (v)
นับอายุของคุณด้วยจำนวนเพื่อนไม่ใช่จำนวนปี นับชีวิตของคุณด้วยรอยยิ้ม ไม่ใช่น้ำตา
Good friends are hard to find, harder to leave, and impossible to forget.Forgetfulness (n): การลืม
Forgetful (adj)
Forgettable (adj)
Unforgettable (adj)
Forget (v)
Forgetfully (adv)
Unforgettably (adv) 
เพื่อนที่ดีนั้นหายาก การจากลานั้นยาก และยากต่อการลืม
Friendship doubles your joys, and divides your sorrows.Double (v): เพิ่มเป็นสองเท่า
Double (adj)
Double (n)
มิตรภาพเพิ่มความสุขเป็นสองเท่า และลดความโศกเศร้าลงครึ่งหนึ่ง
Friendship flourishes at the fountain of forgiveness.Forgiveness (n): การให้อภัย Forgiving (adj)
Unforgiving (adj)
Forgive (v)
Unforgivably (adv)
มิตรภาพจะพัฒนาหากมีใจกว้างและการให้อภัย
Don’t walk in front of me, I may not follow. Don’t walk behind me, I may not lead. Just walk beside me and be my friend.Lead (n): นำทาง
Leader (n)
Leadership (n)
Lead (adj)
Leading (adj)
Lead (v) 
อย่าเดินนำหน้าฉัน ฉันอาจไม่ตาม อย่าเดินตามหลังฉัน ฉันอาจไม่เป็นผู้นำทาง เพียงเดินเคียงข้างฉันและกลายเป็นเพื่อนของฉัน
Cherish the time you have, and the memories you share, being friends with someone isn’t an opportunity but a sweet responsibility.Memory (n): ความทรงจำ
Memo (n)
Memoir (n)
Memorabilia (n)
Memorandum (n)
Memorable (adj)
Memorial (adj)
Immemorial (adj)
Memorize (v)
Memorialize (v)
Memorably (adv)
ชื่นชมเวลาที่คุณมีและความทรงจำที่คุณมีร่วมกัน การเป็นเพื่อนไม่ใช่โอกาส แต่เป็นความรับผิดชอบอันหอมหวาน
Prosperity makes friends and adversity tries them.Prosperity (n): ความร่ำรวย ความร่ำรวยสร้างมิตรภาพและความยากจนเป็นบททดสอบ
Don’t be dismayed at good-byes. A farewell is necessary before you can meet again. And meeting again, after moments or lifetimes, is certain for those who are friends.  Necessity (n): ความจำเป็น
Necessary (adj)
Unnecessary (adj)
Necessitate (v)
Necessarily (adv)
Unnecessarily (adv)
อย่าเสียใจที่ต้องบอกลา การบอกลาเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องก่อนที่จะพบกันใหม่ ไม่ว่าจะหลังจากช่วงเวลาสั้นๆ หรือตลอดชีวิต การพบเจอนั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนหากมิตรภาพนั้นเป็นจริง

>>> Read more:

คําคมภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดของคนดัง

หากคุณชื่นชมปรัชญาชีวิตและมุมมองทางธุรกิจของคนดัง ลองมาสำรวจคําคมภาษาอังกฤษที่ดีและโดดเด่นของพวกเขาด้านล่างนี้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับชีวิต:

ประโยคภาษาอังกฤษคำศัพท์ความหมาย
“Stay hungry, stay foolish” – Steve JobsFool (n): โง่เขลา
Fool (v)
Foolish (adj)
จงกระหาย และทำตัวโง่ให้ตลอดเวลา ➙ พยายามทำตามความฝันของตัวเอง
The way to get started is to quit talking and begin doing. – Walt DisneyBeginner (n): คนเริ่มต้น
Beginning (n)
Begin (v)
วิธีเริ่มต้นคือหยุดพูดและลงมือทำ
Success is most often achieved by those who don’t know that failure is inevitable. – Coco ChanelAchievement (n): ความสำเร็จ
Achiever (n)
Underachiever (n)
Overachiever (n)
Underachievement (n)
Overachievement (n)
Achievable (adj)
Achieve (v)
Underachieve (v)
Overachieve (v)
ความสำเร็จจะมากับผู้ที่รู้ว่าความยากลำบากเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
Believe that life is worth living and your belief will help create the fact. –  William JamesBelief (n): ความเชื่อ
Disbelief (n)
Believer (n)
Believable (adj)
เชื่อว่าชีวิตนี้น่าอยู่ และความเชื่อจะทำให้เป็นจริง
The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. – Mark TwainImportance (n): สำคัญImportant (adj)
Unimportant (adj)
Importantly (adv)
สองวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคนๆ หนึ่งคือวันที่คุณเกิดมา และวันที่คุณค้นพบภารกิจในชีวิตของคุณ
คําคมภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดของคนดัง
Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. – Steve Job.Wastage (n): การสูญเสีย
Waste (n)
Wastefulness (n)
Waster (n)
Wastrel (n)
Waste (adj)
Wasteful (adj)
Wasted (adj)
Wasting (adj)
Waste (v)
Wastefully (adv)
เวลามีจำกัด อย่าเสียเวลาใช้ชีวิตของคนอื่น
I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best. – Marilyn MonroePatience (n): ความอดทน 
Impatience (n)
Patient (adj)
Impatient (adj)
Patiently (adv)
Impatiently (adv)
ฉันเห็นแก่ตัว ใจร้อน และโอนเอนได้ง่าย ฉันมักจะทำผิดพลาด และมีบางครั้งไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ แต่ถ้าคุณไม่สามารถใจดีกับฉันในช่วงเวลาที่ยากลำบากได้ คุณก็คงไม่สมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเช่นกัน
Life is what happens to us while we are making other plans. – Allen SaundersHappen (v): เกิดขึ้นชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นกับเราเมื่อเรามีแผนอื่น
A person who never made a mistake never tried anything new. – Albert EinsteinMistake (n): ความผิด
Mistaken (adj)
Unmistakable (adj)
Mistake (v)
Unmistakably (adv)
Mistakenly (adv)
คนที่ไม่เคยทำผิดจะไม่มีวันกล้าท้าทายตัวเอง
I love those who can smile in trouble. — Leonardo da VinciTrouble (n): ปัญหา
Troubled (adj)
Troublesome (adj)
Troubling (adj)
Trouble (v)
ฉันชอบคนที่ยิ้มได้ในเวลาที่เจอปัญหา
The heart, like the stomach, wants a varied diet. — Gustave FlaubertWant (n): ต้องการ
Wanted (adj)
Unwanted (adj)
Want (v)
หัวใจก็เหมือนกับกระเพาะและยังต้องการอาหารที่หลากหลายชนิดอีกด้วย 
The trick in life is learning how to deal with it. — Helen MirrenTrick (n): เคล็ดลับ
Trickery (n)
Trickster (n)
Tricky (adj)
Trick (adj)
Trick (v)
เคล็ดลับในชีวิตคือคุณต้องเรียนรู้วิธีการเจรจากับมัน
Life is too important to be taken seriously. — Oscar WildeSeriousness (n): ความจริงจัง
Serious (adj)
Seriously (adv)
ชีวิตนี้สำคัญมาก ดังนั้นคุณต้องใช้ชีวิตอย่างจริงจัง

คําคมภาษาอังกฤษ เท่ๆ เกี่ยวกับความรัก

ความรักมักมีสิ่งใหม่ๆ มีความหึงหวง ความโกรธ และความหวานอยู่เสมอ ต่อไปนี้เป็นคําคมภาษาอังกฤษ เท่ๆ เกี่ยวกับความรัก ที่ไม่ควรพลาดหากต้องการแสดงความรู้สึกต่อ “คู่รัก”

ประโยคภาษาอังกฤษคำศัพท์ความหมาย
Where there is love there is life. Love (n): ความรัก
Lover (n)
Loveliness (n)
Lovey (n)
Lovable (adj)
Unlovable (adj)
Loveless (adj)
Lovely (adj)
Loving (adj)
Unloved (adj)
Love (v)
Lovingly (adv)
ที่ไหนมีความรักที่นั่นมีชีวิต
Try to be a rainbow in someone’s cloud.Try (n): พยายาม
Trying (adj)
Untried (adj)
Try (v)
พยายามกลายเป็นสายรุ้งในเมฆมืดมนของใครบางคน
Love has no age, no limit; and no death.Dead (n): จางหายไป
Death (n)
Deadliness (n)
Dead (v)
Deadly (adj)
Deathly (adj)
Deaden (adv)
Deadly (adv)
Deathly (adv)
ความรักไม่มีอายุ ไม่มีจำกัด และไม่สามารถจางหายไปได้
Love is composed of a single soul inhabiting two bodies.Habit (n): กิจวัตร
Habitual (adj)
Habituate (v)
Habitually (adv)
ความรักคือจิตวิญญาณดวงเดียวที่อาศัยอยู่ในสองร่าง
Life without love is like a tree without blossoms or fruit.Blossom (n): ดอกไม้
Blossom (v) 
ชีวิตที่ปราศจากความรักก็เหมือนต้นไม้ที่ไม่มีดอกไม้หรือผลไม้
Love is when he gives you a piece of your soul that you never knew was missing.Soul (n): จิตวิญญาณความรักคือการที่เขามอบชิ้นส่วนจิตวิญญาณของเขาให้กับคุณโดยที่คุณไม่เคยคิดว่าคุณหายไป
Life is the flower for which love is the honey.Flower (n): ดอกไม้
Flowering (n)
Flowered (adj)
Flowery (adj)
Flowering (adj)
Flower (v)
Deflower (v)
ชีวิตคือดอกไม้ที่ความรักคือน้ำผึ้ง
It was love at first sight, at last sight, at ever and ever sight.Sight (n): มองเห็น
Insight (n)
Oversight (n)
Sighting (n)
Sighted (adj)
Unsightly (adj)
Sightless (adj)
Insightful (adj)
Sight (v)
รักจากครั้งแรกมองเห็น จากครั้งสุดท้าย และตลอดไป
Immature love says: ‘I love you because I need you.’ Mature love says ‘I need you because I love you.Maturity (n): เป็นผู้ใหญ่
Immaturity (n): ยังไม่เป็นผู้ใหญ่
Mature (adj)
Immature (adj)
Mature (v)
Maturely (adv)
Immaturely (adv) 
ความรักยังไม่เป็นผู้ใหญ่พูดว่า: “ฉันรักคุณเพราะฉันต้องการคุณ” ความรักแบบผู้ใหญ่จะพูดว่า “ฉันต้องการคุณเพราะฉันรักคุณ”
To love and be loved is to feel the sun from both sides.Side (n): ฝ่ายการรักและได้รักคือการได้สัมผัสแสงแดดจากทั้งสองฝ่าย
Love is the crowning grace of humanity, the holiest right of the soul, the golden link which binds us.Grace (n): พระคุณ
Gracefulness (n)
Grace (v)
Graceful (adj)
Gracefully (adv) 
ความรักเป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่มนุษย์ได้รับ เป็นสิทธิที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด และเป็นสายใยที่มั่นคงที่เชื่อมโยงเราทุกคนเข้ากัน
Love’s greatest gift is its ability to make everything it touches sacred.Ability (n): ความสามารถ
Inability (n)
Disability (n)
Able (adj)
Unable (adj)
Disabled (adj)
Enable (v)
Disable (v)
Ably (adv)
ของขวัญแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือความสามารถในการทำให้ทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์

>>> Read more:

คําคมภาษาอังกฤษ เท่ๆ เกี่ยวกับความรัก

แคปชั่นภาษาอังกฤษ “เจ้าชู้” ที่น่าสนใจและมีอารมณ์ขัน

ประโยคภาษาอังกฤษคำศัพท์ความหมาย
I bet not even all the fireworks in the world can light up my world like you do.Light (n): สว่างไสว
Lighter (n)
Lighting (n)
Lightness (n)
Light (adj)
Lighted (adj)
Unlit (adj)
Light (v)
Lighten (v)
Lightly (adv)
ฉันพนันได้เลยว่าดอกไม้ไฟทั้งหมดในโลกนี้ไม่สามารถทำให้โลกของฉันสว่างไสวเหมือนที่คุณทำ
If I could change the alphabet, I would put U and I together.Change (n): เปลี่ยน
Interchange (n)
Interchangeability (n)
Changeable (adj)
Interchangeable (adj)
Changed (adj)
Unchanged (adj)
Changeless (v)
Change (v)
Interchange (v)
Interchangeably (adv)
ถ้าฉันสามารถเปลี่ยนตัวอักษรได้ ฉันจะวางตัวอักษร U และ I ไว้ข้างๆ กัน
Are you a thief? Cause you stole my heart !!!.Thief (n): ขโมยคุณเป็นขโมยหรือไม่ เพราะคุณขโมยหัวใจของฉันไปแล้ว
We must be near an airport, because my heart just took off when I saw you!Near (pre): ใกล้คุณและฉันอยู่ใกล้สนามบินแนะนอน เพราะหัวใจฉันเต้นแรงเมื่อเห็นคุณ
Do you know which side of my heart? It’s beside you!Beside (pre): ข้างๆลองเดวสิว่าใจฉันอยู่ด้านไหน อยู่ข้างๆ คุณ
Fire!!! Fire in my heart!Fire (n): ไฟไหม้ ไฟไหม้  ไฟในใจฉัน
I’m this fat because I have you in my heart.Heart (n): หัวใจ
Heartlessness (n)
Heartiness (n)
Heartened (adj)
Disheartened (adj)
Heartening (adj)
Disheartening (adj)
Heartless (adj)
Hearty (adj)
Hearten (v)
Dishearten (v)
Heartily (adv)
Heartlessly (adv)
Hearteningly (adv)
Dishearteningly (adv)
ฉันอ้วนขนาดนี้เพราะยังมีเธออยู่ในใจ
Ask me why I’m so happy and I’ll give you a mirror.Happiness (n): ความสุข
Unhappiness (n)
Happy (adj)
Unhappy (adj)
Happily (adv)
Unhappily (adv)
ถ้าถามฉันว่าทำไมถึงมีความสุข ฉันจะให้คุณกระจกทันที
I’m 4, you’re 2. I’m minus you is still equal to you.Equality (n): สมดุล
Inequality (n)
Equal (n)
Equalizer (n)
Equal (adj)
Unequal (adj)
Equalize (v)
Equal (v)
Equally (adv)
Unequally (adv)
ฉันเป็น 4  คุณเป็น 2  ลบคุณก็ยังเหลือคุณอยู่
I’m not good at anything,  except loving you.Except (pre): ยกเว้น
Except (v)
ฉันไม่เก่งอะไรเลย ยกเว้นการรักคุณ
Did you hurt yourself… when you fell from the heavens?Hurt (n): เจ็บ
Hurtfulness (n)
Hurt (adj)
Unhurt (v)
Hurtful (v)
Hurt (v)
Hurtfully (adv)
คุณเจ็บมั้ย…ตอนตกลงมาจากสวรรค์
It’s said that nothing lasts forever. Will you be my nothing?Last (n): สุดท้าย
Last (v)
Last (adj)
Last (adv)
ไม่มีอะไรที่เป็นนิรันดร์ คุณคือ “ไม่มีอะไร” ของฉันนะ

บทความนี้มีแคปชั่นภาษาอังกฤษที่ดีและน่าสนใจในหัวข้อต่างๆ มากมายที่ ELSA Speak ต้องการแบ่งปันให้กับคุณ คุณสามารถอ้างอิงและนำไปประยุกต์ใช้ในการพูดและการเขียนเพื่อสื่อสารได้คล่องมากขึ้น ไตร่ตรองและกำหนดไลฟ์สไตล์ของคุณเอง

ในชีวิตนี้  ไม่มีใครที่ไม่เคยทำผิด สิ่งที่สำคัญคือเรารู้จักยอมรับผิดและแก้ไขความผิดพลาดนั้น คนไทยมักจะเกรงใจชเมื่อต้องพูดคำขอโทษ แต่ชาวต่างชาติไม่เป็นเช่นนั้น มาร่วมกับ ELSA Speak เรียนวิธีการขอโทษภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพนะคะ

ขอโทษภาษาอังกฤษต่อแฟน

เมื่อคุณมีแฟน หลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนที่ถูกแฟนงอนใส่ ไม่ว่าคุณผิดจริงหรือไม่ก็ตาม ควรรีบขอโทษโดยเร็วที่สุดนะ

คำขอโทษภาษาอังกฤษที่คุณสามารถประยุกต์ใช้ได้ มีดังนี้

ขอโทษที่ทำให้เธอเสียใจ ผมจะเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น

ผมสัญญาว่า ครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมทำผิด คุณเป็นคนสวยและใจดี คุณจะให้อภัยผมใช่ไหมครับ

ทุกครั้งที่เธอร้องไห้ ผมรู้ว่าผมทำผิดเอง ผมขอโทษที่ทำให้คุณเสียใจ อย่า ร้องไห้ ถ้าคุณร้องไห้จะไม่สวยหรอก

ผมขอโทษที่ไม่สามารถอยู่ข้างๆ คุณ อย่างไรก็ตามผมก็คิดถึงคุณอยู่เสมอ

ผมขอโทษที่พบและรักคุณ ทั้งที่ผมยังไม่มีอะไรเพื่อดูแลคุณ

ผมขอโทษที่บางครั้งผมไม่สามารถเข้าใจคุณได้

ผมขอโทษที่มาสายนะ

ผมขอโทษที่ทำให้คุณต้องอดทนมากเกินไปในเวลาที่ผ่านมา

ผมขอโทษที่ไม่ไว้ใจคุณ  ผมผิดเอง

ผมขอโทษที่ผมเข้าใจผิดและปล่อยให้คุณต้องลำบากมากเกินไป

ผมขอโทษที่ไม่สามารถมาเร็วกว่านี้ ซึ่งทำให้คุณเสียใจ

ผมขอโทษที่ทำให้คุณต้องอดทนมากเกินไปเพราะผม

ผมขอโทษที่ไม่สามารถให้ชีวิตที่คุณต้องการได้

ผมขอโทษที่ทำผิดสัญญา

ผมขอโทษที่ลืมวันครบรอบของเรา

ผมขอโทษที่ลืมวันเกิดของคุณ

ผมรู้ตัวผิด ผมอยากบอกกับคุณว่า ผมขอโทษและผมรักคุณ

ขอโทษภาษาอังกฤษต่อครอบครัว

บางทีคำขอโทษที่ยากที่สุดก็คือคำขอโทษต่อคนที่อยู่ในครอบครัวของเราใช่ไหมเพราะเราไกล้ชิดกันมาก จนทำให้การขอโทษกลายเป็นเรื่องเกรงใจจริงๆ

ขอโทษภาษาอังกฤษต่อครอบครัว

มาดูคำขอโทษต่อครอบครัวด้านล่างนี้เลย

ลูกขอโทษที่เคยดื้อรั้นและไม่รับฟังคำสั่งสอนของแม่

ลูกขอโทษที่แอบไปเล่นอยู่ข้างนอกโดยยังไม่ได้รับการอนุญาต

ลูกขอโทษที่ทำให้เงินจ่ายค่าเล่าเรียนหายไปแล้ว

ลูกขอโทษสำหรับกริยาก้าวร้าวของตัวเอง

ลูกขอโทษสำหรับความผิดพลาดของตัวเอง

ลูกขอโทษที่ไม่สามารถเข้าใจการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของพ่อแม่ให้กับลูก ลูกรักแม่

ลูกขอโทษที่โกรธพ่อแม่

พ่อขอโทษที่ไม่มีเวลามากให้กับลูก

พ่อขอโทษที่ทำผิดสัญญากับลูก

พ่อขอโทษที่เคยดุลูกมาก พ่อรักลูก

พ่อขอโทษที่ไม่เชื่อคำพูดของลูกและตีลูก พ่อเป็นพ่อคนที่แย่มาก

พ่อขอโทษที่ตะโกนใส่ลูกต่อหน้าคนอื่น ซึ่งทำให้ลูกเขินอาย อย่าโกรธพ่อนะ

พ่อขอโทษที่กลับบ้านทันวันเกิดลูกไม่ได้ พ่อจะซื้อของขวัญใหญ่มาเพื่อชดเชยให้ลูกนะ

ลูกขอโทษที่โกหกและไม่ทำการบ้าน ลูกรู้ตัวผิด และสัญญาว่าจะไม่ทำผิดซ้ำอีกต่อไป

ขอโทษภาษาอังกฤษในการทำงาน

เมื่อทำงาน เราควรหลีกเลี่่ยงการทำผิดพลาดให้น้อยที่สุด แต่บางครั้งก็ยังมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ได้เกิดขึ้น ซึ่งเราต้องขอโทษ

คำขอโทษภาษาอังกฤษสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงาน ดังนี้

เรียนภาษาอังกฤษด้วยแอป ELSA Speak ดีหรือไม่

จดหมายขอโทษภาษาอังกฤษทางอีเมล

ปัจจุบันนี้ อีเมลยังเป็นหนึ่งในวิธีการสื่อสารที่ใช้กันทั่วไปในการทำงาน เมื่อเราทำผิดและจำเป็นต้องขอโทษต่อคู่ค้า เราควรใช้จดหมายขอโทษภาษาอังกฤษทางอีเมลเพื่อแสดงความเป็นมืออาชีพ

ด้านล่างนี้คือแบบฟอร์มจดหมายขอโทษภาษาอังกฤษทางอีเมล

แบบฟอร์มขอโทษภาษาอังกฤษต่อลูกค้า เมื่อลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ

Dear….

Thank you for your helpful feedback on the quality of our service. We are very sorry for the bad experiences you have had.

As the manager of… .I would like to apologize on behalf of the staff to you and your family.

Your complaint has alerted us to the tuning of our staff language team as well as their way of doing things to ensure the high standards of customer service we aim to achieve.

Thanks to your specific contributions, we were able to find and provide a decent penalty for the employee for that day.

At the same time, to compensate for the loss and inconvenience you have encountered, We would like to send you a 50% coupon on all products at our chain stores. We would be very pleased to welcome you on your upcoming visit with our best service.

Once again, on behalf of all staff of … sincerely apologize to you.

Best regards!

คำแปล

เรียน….

ขอขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของเรา เราเสียใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับประสบการณ์ไม่ดีของคุณในครั้งนี้

ในฐานะผู้จัดการของ ….ดิฉัน/ผมเป็นตัวแทนของพนักงานทุกคน ขอโทษอย่างจริงใจต่อคุณและครอบครัวของคุณ

ความคิดเห็นของคุณช่วยให้เราสามารถแก้ไขวิธีการทำงานของพนักงาน เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการของเรา

ขอขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ เราจะมีวิธีการลงโทษที่เหมาะสมสำหรับพนักงานคนนั้น

ในขณะเดียวกัน เพื่อชดเชยความเสียหายของคุณ เราขอส่งบัตรลด 50% สำหรับสินค้าทั้งหมดในร้านค้าของเรา เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคุณเข้ามาร้านค้าของเราในครั้งต่อไป ด้วยบริการที่ดีที่สุด

ในนามพนักงานทุกคนของ… เราขอโทษต่อคุณอีกครั้ง

ขอแสดงความนับถือ

ประโยคขอโทษภาษาอังกฤษนำหน้าอีเมล

คุณสามารถใช้ประโยคขอโทษภาษาอังกฤษนำหน้าอีเมล ดังนี้:

ประโยคขอโทษภาษาอังกฤษปิดท้ายอีเมล

เราจำเป็นต้องมีประโยคปิดท้ายเพื่อแสดงความจริงใจและการสำนึกผิด ด้านล่างนี้คือประโยคขอโทษภาษาอังกฤษปิดท้ายอีเมลที่คุณสามารถอ้างอิงได้

ขอโทษภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

คำขอโทษที่คุณสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนี้

ขอโทษภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ขอโทษภาษาอังกฤษในการเขียน

การขอโทษในการสื่อสารและการเขียนมีความแตกต่างกัน ลองดูตัวอย่างคำขอโทษภาษาอังกฤษในการเขียนด้านล่าง

Readmore

ขอโทษภาษาอังกฤษต่อเพื่อน

ประโยคขอโทษเพื่อนเมื่อคุณทำให้พวกเขาโกรธ ดังนี้

ในบทความนี้ ELSA Speak ได้แนะนำคำขอโทษภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป หวังว่าคุณจะไม่ต้องพูดคำขอโทษมากเกินไป แต่ในกรณีที่จำเป็นต้อง คุณก็ยังสามารถขอโทษอย่างจริงใจได้

แม้เรียนภาษาอังกฤษมานานแล้ว แต่หลายๆ คนยังคงรู้สึกสับสนเมื่อต้องเติม s และ es หลังคำนามในการพูดและการเขียน มาเรียนรู้หลักการเติม s es หลังคำนามในบทความต่อไปนี้นะคะ

หลักการเติม s/ es ต่อคำนามในภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษ เราจะเติม s/es ต่อท้ายคำนามเพื่อเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นคำนามพหูพจน์ อย่างไรก็ตาม หลักการนี้ใช้กับคำนามที่นับได้เท่านั้น หลักการเติม s/ es ต่อคำนาม ดังนี้

เติม s ต่อท้ายคำนามนับได้เอกพจน์เพื่อเปลี่ยนเป็นคำพหูพจน์

ตัวอย่าง:

Roadroads
Horsehorses
Bookbooks
Chairchairs
Roseroses
Imageimages
Windowwindows

เติม es ต่อท้ายคำนามที่ลงท้ายด้วย s, ss, sh, ch, z และ x

ตัวอย่าง:

Busbuses
Boxboxes
Glassglasses
Quizquizzes
Foxfoxes
Churchchurches

เติม es ต่อท้ายคำนามที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะ + o

ตัวอย่าง:

Tomatotomatoes
Potatopotatoes
Heroheroes

หลักการการเติม s/ es ต่อท้ายคำนาม ยกเว้นบางกรณีพิเศษ ดังนี้ สำหรับคำที่ลงท้ายด้วยสระ + o คำนามที่มาจากต่างประเทศ หรือคำย่อ จะได้เติม s ต่อท้ายคำคำนั้นเพื่อเปลี่ยนเป็นคำพหูพจน์

ตัวอย่าง: Radio -> Radios

สำหรับคำนามที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะ + y y จะได้เปลี่ยนเป็น i แล้วเติม es ต่อท้ายคำ

ตัวอย่าง

Babybabies
Flyflies
Ladyladies
Dutyduties
Partyparties
Countrycountries
เพียง 10 นาทีต่อวัน

คำนามที่ลงท้ายด้วยสระ a, o, u, e, i + y ยังคงเหมือนเดิมและเติม s

ตัวอย่าง:

Boyboys
Donkeydonkeys
Valleyvalleys
Monkeymonkeys

สำหรับคำนามที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe หลักการเติม s/ es ได้แบ่งออกเป็น 2 ประการ ดังนี้

คำนามที่จะได้เปลี่ยน f หรือ fe เป็น “v” แล้วเติม es ดังนี้

Calfcalves
Halfhalves
Knifeknives
Leafleaves
Lifelives
Loafloaves
Selfselves
Shelfshelves
Thiefthieves
Wifewives
Wolfwolves

สำหรับกรณีที่เหลือ f หรือ fe ยังคงเหมือนเดิม แล้วเติม s ตามปกติ

ตัวอย่าง:

Cliffcliffs
Safesafes
Chiefchiefs

บางกรณีพิเศษเปลี่ยนคำนามเป็นคำนามพหูพจน์

หลักการเติม s/ es ต่อคำนามจะใช้ได้กับคำนามนับได้เอกพจน์เท่านั้น

นอกจากนี้ยังมีบางกรณีพิเศษที่ต้องสังเกตไว้ โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องการพัฒนาทักษะการเขียน ดังนี้:

คำนามมีสระอยู่ตรงกลาง ซึ่งมีรูปแบบพหูพจน์ของตัวเอง จึงไม่ได้เติม s/ es ตามปกติ

ตัวอย่าง: 

Footfeet
Toothteeth
Goosegeese
Manmen
Womanwomen
Mousemice
Childchildren

คำนามบางคำเป็นคำพหูพจน์และใช้พร้อมกับกริยาพหูพจน์เท่านั้น

ตัวอย่าง: Clothes, police, cattle, arms, goods, stairs, riches… 

คำนามที่ลงท้ายด้วย s หรือ es แต่เป็นคำเอกพจน์

ตัวอย่าง: News, mumps, darts, bowls, dominoes, shingles…

คำนามที่มาจากต่างประเทศหรือ Latin มีรูปแบบพหูพจน์ของตัวเอง จึงไม่ได้เติม s/ es ตามปกติ

ตัวอย่าง:

Radiusradii
Basisbases
Oasisoases
Datumdata

นอกจากนี้ ยังมีคำนามมีรูปแบบพหูพจน์และเอกพจน์เหมือนกัน

ตัวอย่าง: Deer, swine, fish, salmon…

วิธีออกเสียง s/ es ได้อย่างถูกต้องในภาษาอังกฤษ

นอกจากเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการเติม s/ es ต่อคำนามแล้ว คุณต้องสังเกตกับวิธีออกเสียง “s” และ “es” เพื่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

s ได้ออกเสียงเป็น /s/ เมื่อคำลงท้ายด้วยพยัญชนะที่ไร้เสียง ไร้การสั่นสะเทือน ได้แก่: /p/, /t/, /k/, /f/, /θ/.

ตัวอย่าง: meets, coats, books, roofs, maps…

s ได้ออกเสียงเป็น /z/ เมื่อคำลงท้ายด้วยพยัญชนะที่ออกเสียงเป็น /b/, /d/, /g/, /v/, /ð/, /m/, /n/, /ŋ, /l/ , /r/ หรือสระที่ออกเสียงสั่นสะเทือน

ตัวอย่าง: hands, girls, boys, birds, cars, windows… 

วิธีออกเสียง s ได้อย่างถูกต้องในภาษาอังกฤษ

es ได้ออกเสียงเป็น /ɪz/ เมื่อคำลงท้ายด้วยพยัญชนะที่ออกเสียงลม /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/  ปกติคำเหล่านี้จะลงท้ายด้วย ce, x, z, sh, ch, s, ge

ตัวอย่าง:  Classes, dishes, rouges, changes, boxes…

แบบฝึกหัดหลักการเติม s/ es

แบบฝึกหัดที่ 1: เปลี่ยนคำนามต่อไปนี้เป็นคำนามพหูพจน์

FanBookClassApple
PhoneToyTreeLession

แบบฝึกหัดที่ 2: เลือกคำที่ออกเสียง s/ es แตกต่างกับคำอื่นๆ

1A. grassesB. potatoesC. comprisesD. stretches 
2A. singsB. coughsC. sleeps D. stops 
3A. signsB. becomesC. profits D. survives
4A. mendsB. equalsC. valuesD. develops
5A. wishesB. introducesC. practicesD. leaves

คำตอบ

แบบฝึกหัดที่ 1:

FansBooksClassesApples
PhonesToysTreesLessons

แบบฝึกหัดที่ 2:

12345
BACDD

ELSA Speak – แอปพลิเคชั่นฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษเหมือนเจ้าของภาษา

หลักการเติม s/ es ต่อคำนามเป็นหนึ่งในหลักไวยากรณ์ที่สำคัญในภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในการอ่านและการเขียนได้ อย่างไรก็ตาม การแยกแยะและออกเสียง s และ es ให้ถูกต้องไม่ใช่เรื่องง่าย

นอกจากฝึกอ่านเป็นประจำแล้ว คุณยังสามารถใช้แอปฯ ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ ELSA Speak เพื่อฝึกการออกเสียงให้เหมือนกับเจ้าของภาษา โดยเฉพาะในการเรียนการสื่อสารภาษาอังกฤษออนไลน์

ELSA Speak – แอปพลิเคชั่นฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ

ELSA Speak สามารถตรวจจับการออกเสียงที่ผิดพลาดของคุณได้อย่างถูกต้อง โดยการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่มีการจำรู้เสียง นอกจากนี้ ELSA Speak ยังให้คะแนนเพื่อให้คุณทราบว่าทักษะการพูดภาษาอังกฤษของตนอยู่ระดับไหน  รวมทั้งให้คำแนะนำการแก้ไขข้อผิดพลาด ซึ่งไม่ใช่แค่เสียง s/es เท่านั้น แต่รวมถึงเสียงอื่นๆ ด้วย ดังนั้น คุณสามารถพัฒนาทักษะการพูดมากขึ้นเรื่อยๆ

ปัจจุบัน ELSA Speak มีมากกว่า 25,000 บทเรียน แบ่งเป็น +290 หัวข้อที่น่าสนใจและใกล้ชิดกับชีวิตประจำวัน ดังนั้น คุณสามารถเลือกหัวข้อที่ชื่นชอบหรือมีประโยชน์ต่อการทำงาน ซึ่งทำให้การเรียนน่าสนใจยิ่งขึ้น

จากบทความนี้ หวังว่าคุณจะเข้าใจหลักการเติม s/ es ต่อคำนาม รวมถึงการออกเสียงที่ถูกต้อง เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณควรฝึกฝนกับ ELSA Speak 10 นาทีแต่ละวัน อาจไม่นาน คุณจะสามารถเห็นความก้าวหน้าในการเรียนได้อย่างชัดเจน

READMORE

มหาวิทยาลัย Oxford และแอปฯ เรียนภาษาอังกฤษ ELSA Speak เพิ่งลงนามในข้อตกลงเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ELSA Oxford Business Results ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้คนทำงานที่เรียนภาษาอังกฤษฝึกการออกเสียงตามมาตรฐานสากล โดยการร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการผสมผสานระหว่างหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจที่มีชื่อเสียงและปัญญาประดิษฐ์ (AI)

แพ็กเกจ OXFORD ALL BOOKS

ELSA และ มหาวิทยาลัย Oxford – แอปฯฝึกการออกเสียงโดยใช้ AI และการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

ถูกสร้างขึ้นมาในปี 2015 ด้วยเป้าหมายที่จะเป็น “เพื่อน” ในการฝึกการออกเสียงตามมาตรฐานสากล  ELSA ได้รับความนิยมอย่างมากโดยเป็น “แอปพลิเคชันด้านการศึกษาที่มียอดการดาวน์โหลดอันดับที่ 1” ใน App Store

ตรวจการออกเสียงด้วยแบบฝึกหัดต่อไปนี้:

ปัจจุบัน ELSA ได้รับการลงทุนจาก Google  และกลายเป็นแอปฯ เรียนพูดภาษาอังกฤษหนึ่งเดียวที่สามารถจำแนกและแก้ไขข้อผิดพลาดในแต่ละพยางค์ได้ด้วย AI

วิธีที่ ELSA ช่วยฝึกฝนภาษาอังกฤษให้นักเรียนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ผู้ใช้สามารถค้นหาด้วยคำหลัก “ELSA Speak” และ ดาวน์โหลดแอปฯ ELSA ที่ App Store หรือ Google Play Store

สำหรับผู้ใช้ครั้งแรก ELSA จะให้ทดสอบสั้นๆ ประมาณ 5 นาที เพื่อประเมินการออกเสียงและวิเคราะห์ปัญหาที่ผู้ใช้กำลังเผชิญอยู่

จากนั้น ELSA จะออกแบบโปรแกรมส่วนบุคคลที่เหมาะกับความสามารถของผู้ใช้โดย AI และอัลกอริทึมของแอปฯ

ELSA จะช่วยให้คุณเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างสนุกสนานและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนี้:

ชุดหนังสือ Oxford Business Results 2nd– การสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้ทำงาน จากมหาวิทยาลัย Oxford

Oxford Business Results เป็นชุดหนังสือที่ได้ออกแบบและเรียบเรียงโดยมหาวิทยาลัย Oxford ประเทศอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน

Oxford Business Results ให้ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารในสำนักงานและในด้านธุรกิจ ซึ่งทำให้เกิด ความสามารถในการสื่อสาร ตามหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เหตุผลที่ควรใช้ ELSA และโปรแกรมจากมหาวิทยาลัย Oxford

หลักสูตรเฉพาะเจาะจงของมหาวิทยาลัย Oxford

มหาวิทยาลัย Oxford ออกแบบ Oxford Business Result ตามระดับมาตรฐาน CEFR (ยุโรป) โดยเริ่มจาก A2 ถึง C2 ดังนั้นชุดหนังสือ Oxford Business Results 2nd จึงมีทั้งหมด 6 เล่มตั้งแต่ระดับ Starter ไปจนถึง Advanced

ดังนั้น Oxford Program จึงเหมาะสมกับการเรียนแบบส่วนตัวของ ELSA เพราะผู้เรียนจะได้เรียนตามระดับและความสามารถของตนเอง ทำให้การเรียนสะดวกและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

นอกจากนี้ เมื่อเรียนตามหัวข้อที่ประกอบด้วย 130 units  และ 23,000 บทเรียน Oxford Business Results จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถโฟกัสเรื่องใดเรื่องหนึ่งของแต่ละบทเรียน ซึ่งช่วยให้การเรียนง่ายขึ้น เพราะสร้างความรู้ที่เชื่อมต่อกันอย่างแนบแน่นและกระชับ

เมื่อเรียนกับ ELSA Oxford Business Results ผู้เรียนจะได้สัมผัสกับบทเรียนที่เหมาะสมกับระดับของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนส่วนบุคคลของ ELSA Speak

ด้วยชุดหนังสือ Oxford Business Results 6 เล่ม คุณจะได้เรียนรู้วิธีการสื่อสารในที่ทำงาน ตั้งแต่หัวข้อง่ายๆ ที่เกี่ยวกับการแนะนำตัวเองจนถึงหัวข้อที่ที่ซับซ้อนขึ้น เช่น การเป็นผู้นำ วิธีทำงานเป็นกลุ่ม หรือวิธีเจรจากับผู้อื่นเป็นภาษาอังกฤษ

ด้วยการช่วยเหลือจาก ELSA Speak ผู้เรียนไม่ใช่แค่ได้รับความรู้จากหนังสือ แต่ยังได้รับความช่วยเหลือในการออกเสียงภาษาอังกฤษ-อเมริกันตามมาตรฐานสากล พร้อมกับการให้คะแนนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) อีกด้วย ดังนั้น ผู้เรียนจะมีประสบการณ์ที่ดีที่สุดกับ ELSA Oxford Business Results

Oxford Business Result เล่มที่ 1 (Starter)

เล่มที่ 1 ในชุด Oxford Business Results เน้นการสนทนาในชีวิตประจำวัน เช่น แนะนำตัวเอง การสื่อสารในที่ทำงาน แผนกของบริษัท การเพลิดเพลินและอื่นๆ โดยหัวข้อส่วนใหญ่ในเล่ม 1 มักใช้ในการสื่อสารทั่วไป (everyday talk) กับเพื่อนร่วมงาน ซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นวิชาการมากเกินไป

แพ็กเกจ OXFORD STARTER

Oxford Business Result เล่มที่ 2 (Elementary)

หลังจากเรียนจบเล่มที่ 1 แล้ว ผู้เรียนสามารถสื่อสารในหัวข้อง่ายๆ เกี่ยวกับชีวิตประจำวันได้แล้ว ในเล่ม 2 ของชุด Oxford Business Result ผู้เรียนจะได้เรียนหัวข้อที่ยากขึ้น ประกอบด้วย การสั่งซื้อออนไลน์ โทรศัพท์ หรืออภิปรายเกี่ยวกับบริการ การทำงานเป็นกลุ่ม เป็นต้น

ในเล่มที่ 2 มหาวิทยาลัย Oxford อยากให้ผู้เรียนสามารถพูดบทสนทนาที่ยาวๆ ได้อย่างเป็นทางการมากขึ้น

Oxford Business Result เล่มที่ 2 (Elementary)

Oxford Business Result เล่มที่ 3 (Pre-Intermediate) 

เล่ม 3 ใช้สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษแล้ว บทเรียนในเล่มนี้เกี่ยวกับสถานการณ์ในสำนักงาน เช่น การดูแลลูกค้า การประมวลผลคำสั่งซื้อ หรือ การนำเสนอ และการฝึกอบรมกลุ่ม

ในเล่มที่ 3 กับชุด Oxford Business Results คุณจะได้ยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างยากในการทำงาน แน่นอนว่า หลังจากเรียนจบ Pre-Intermediate แล้ว คุณจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้จริงได้ 

Oxford Business Result เล่มที่ 3 (Pre-Intermediate) 

Oxford Business Result เล่มที่ 4 (Intermediate)

เล่มที่ 4 ของชุด Oxford Business Results ขยายหัวข้ออื่นๆ เน้นในการบริการ การขนส่ง หรือการเงิน ในระดับ Intermediate คุณจะได้เรียนประโยคและบทสนทนาเกี่ยวกับการจัดการทำงานของบริษัท

หลังจากเรียนจบเล่มที่ 4 แล้ว ผู้บริหารหรือหัวหน้ากลุ่มจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน หรือสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมั่นใจ 

Oxford Business Result เล่มที่ 5 (Upper-Intermediate) 

สำหรับเล่มที่ 5 ของชุด Oxford Business Results คุณจะมีความเชี่ยวชาญในการประชุม หรือมีการตัดสินใจเป็นภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น 

เล่มที่ 5 มักใช้กับคนที่มีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจ ผู้นำหรือผู้จัดการกลุ่มใหญ่ในบริษัท

ดังนั้น เนื้อหาของเล่มที่ 5 จะเกี่ยวข้องกับ จริยธรรมทางธุรกิจ สตาร์ทอัพ การตัดสินใจ ฯลฯ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่มีคำศัพท์และนิยามที่ค่อนข้างยากในสำนักงาน

Oxford Business Result เล่มที่ 5 (Upper-Intermediate) 

Oxford Business Result เล่มที่ 6 (Advanced) 

ผู้เรียนสามารถ “พิชิต” ชุดหนังสือ Oxford Business Review 6 เล่มมหาวิทยาลัย Oxford ได้ทั้งหมดหลังจากเรียนจบเล่มที่ 6 ในระดับ Advanced(C1-C2)

เป้าหมายของเล่มที่ 6 คือช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและแบบจำลองทางธุรกิจในภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ

ระดับนี้จะเหมาะสมกับผู้ที่มีตำแหน่งสูงหรือผู้บริหาร ผู้นำบริษัท เพราะเนื้อหาจะประกอบด้วยการเป็นผู้นำ การเจรจา หรือโน้มน้าวผู้อื่นด้วยภาษาอังกฤษ

Oxford Business Result เล่มที่ 6 (Advanced) 

Oxford learner พูดถึง Oxford Program อย่างไร

ถึงแม้ส่วนใหญ่ผู้ใช้งาน ELSA Oxford Business จะมีพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกัน แต่ก็ยังสามารถใช้ ELSA Speak ในการฝึกฝนภาษาอังกฤษได้ดี เนื่องจากสามารถเลือกบทเรียนที่เหมาะสมกับตัวเองและสามารถเลือกคอร์สจากมหาลัย Oxford ที่เข้ากับจุดประสงค์การใช้งานได้เอง นอกจากนี้สิ่งที่เหมือนกันของผู้ใช้งานคือการได้รับประสบการณ์และผลลัพธ์ที่ดีที่สุด มาอ่านประสบการณ์จากผู้ใช้งาน ELSA Oxford Business ด้านล่างนี้กันเลย

Ben – นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และประสบการณ์กับเล่มที่ 1 (Starter)

Ben เป็นนักเรียน – นักศึกษาในประเทศไทย ซึ่งไม่ได้เน้นการเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมมากเกินไป เมื่อเข้ามหาวิทยาลัย เขารู้สึกว่าภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่จำเป็นจริงๆ แต่ค่าเรียนภาษาอังกฤษแพงมากเกินไป ทำให้การเรียนภาษาอังกฤษจึงยังไม่ถึงไหน

ประสบการณ์กับเล่มที่ 1 (Starter)

ปัจจุบัน เขาเป็นนักเรียนชั้นปีที่ 4 ซึ่งเกือบเรียนจบและจะต้องทำงาน เขารู้สึกด้อยกว่าผู้สมัครคนอื่นๆ เพราะเขาไม่ได้ภาษาต่างประเทศ เขาจึงหา ELSA Oxford Business Results เล่มที่ 1 Starter สำหรับผู้เริ่มต้น เพื่อให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษตามความต้องการของนายจ้างได้

หลังจากเรียนกับ ELSA และ Oxford ภายใน 3 เดือน เขาสามารถสื่อสารได้ในระดับพื้นฐาน ถึงแม้การออกเสียงของเขายังไม่ได้มาตรฐาน แต่ก็ชัดเจนและพอเข้าใจได้  เขาเชื่อว่า ELSA Oxford Business Results จะช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสาร และเขามีความมั่นใจว่าจะสามารถทำงานในอาชีพที่เขาต้องการได้

Simon – ผู้เชี่ยวชาญในบริษัทข้ามชาติและประสบการณ์กับเล่มที่ 6 (Advanced)

Simon เป็นผู้เชี่ยวชาญในบริษัทข้ามชาติในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคที่ที่พัฒนาเร็ว (FMCG) เขารู้ว่าภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่จำเป็นต้องมี เพื่อการทำงานได้อย่างราบรื่นและสร้างความประทับใจที่ดีกับผู้บริหาร

ประสบการณ์กับเล่มที่ 6 (Advanced)

เพื่อให้มีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีในบริษัทข้ามชาติแล้ว เขาจึงเลือกเล่มที่ 6 (Advanced) และเรียนภายใน 3 เดือน หลังจากเรียนรู้ไปได้ครึ่งหนึ่งของ ELSA Oxford Business Results เล่มที่ 6 เขาสามารถสื่อสารได้ดีขึ้นในการประชุม ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับเขาเมื่อก่อน

ปัจจุบัน เขาพอใจกับประสิทธิภาพของหนังสือชุดนี้มาก เขากล่าวว่า ขณะนี้เขาได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโครงการ เพราะผลงานที่ดีของเขา

Thaklaew ผู้บริหารระดับสูงและประสบการณ์เล่มที่ 6 (Advanced)

เขากลายเป็นหนึ่งในบรรดาลูกค้าพิเศษของ ELSA Oxford Business Results หลังจากได้รับตำแหน่งเป็นผู้จัดการของบริษัทบะหมี่ ปกติเขามักใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานแต่ไม่ค่อยถนัดในการสื่อสารและนำเสนอ 

ตอนนี้ ลักษณะงานของเขาเปลี่ยนไปและเขาต้องเข้าร่วมการฝึกอบรม

และการจัดการกลุ่มที่ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากหลายประเทศ เขาจึงจำเป็นต้องพัฒนาทักษะการนำเสนอและการโน้มน้าวใจคนอื่น

ประสบการณ์กับเล่มที่ 6 (Advanced)

เขาเห็นว่าเนื้อหาหลักของเล่มที่ 6 เหมาะสมกับความต้องการของตน ภายในเวลามากกว่า 1 เดือน เขาเห็นว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่น่าเชื่อถือเพราะประกอบด้วยสถานการณ์จริงในที่ทำงาน ตอนนี้เขาสามารถโน้มน้าวสมาชิกในกลุ่มและจัดการโครงการได้ดี นอกจากนี้ เขายังเป็นผู้จัดการที่มีทักษะการนำเสนอที่ดีอีกด้วย

ELSA & มหาวิทยาลัย Oxford: ภารกิจและวิสัยทัศน์ของผู้เรียนภาษาในยุค 4.0

นำการศึกษาระดับโลกมาสู่ประเทศไทย

การร่วมมือกันระหว่าง ELSA และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย Oxford เป็นการผสมผสานปัญญาประดิษฐ์กับสำนักพิมพ์ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดในโลก วัตถุประสงค์ของ ELSA Speak และมหาวิทยาลัย Oxford ไม่ใช่แค่ต้องการโปรโมทผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังต้องการช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษให้ครอบคลุมกับผู้เรียนในประเทศไทยอีกด้วย

ด้วยการออกแบบและเรียบเรียงโดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำและ top 5 แอปพลิเคชันเทคโนโลยี AI ที่ฉลาดที่สุดของโลก ELSA หวังว่าจะนำเนื้อหาที่เป็นเชิงลึกในหลาย ๆ หัวข้อมาให้แก่ผู้เรียน เพื่อมีส่วนร่วมในการเพิ่มมูลค่าให้กับการศึกษาของไทย

“นี่เป็นก้าวสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ ELSA ในการพัฒนาและแนะนำบทเรียนคุณภาพจากทั่วโลก เพื่อช่วยให้คนจากทั่วทุกมุมโลกซึ่งมีพื้นฐานการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน สามารถเข้าถึงความรู้และแนวคิดใหม่ๆ  จากการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น” – Van Dinh Hong Vu – ผู้สร้าง – CEO ของ ELSA Speak กล่าว

ช่วยให้ผู้ทำงานไม่ต้องกลัวการเรียนภาษาอังกฤษอีกต่อไป

หนังสือชุด Oxford Business Results 2nd มีทั้งหมด 6 เล่ม ที่ได้ออกแบบตามมาตรฐาน CEFR (ยุโรป) ซึ่งช่วยให้การเรียนยืดหยุ่นและสะดวกมากขึ้น โดยผู้เรียนสามารถเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับความสามารถของตนเองซึ่งช่วยให้สามารถเรียนได้แบบส่วนตัวและมีความต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ด้วยการช่วยเหลือของ AI แอปฯ ELSA ยังช่วยแก้ไขการออกเสียงแต่ละพยางค์ให้ถูกต้อง นี่เป็นคุณสมบัติพิเศษที่ไม่มีในศูนย์การเรียนหรือแอปฯ อื่นๆ มีเฉพาะใน ELSA Oxford Business Results เท่านั้น

ให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้แบบยั่งยืน

ปัจจุบันนี้ ภาษาอังกฤษเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นในการทำงาน เพราะฉะนั้นการฝึกพูดและการออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้องจึงเป็นความกังวลอันดับต้นๆของนักเรียนและผู้ทำงาน ด้วยความร่วมมือของ ELSA และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย Oxford จะช่วยให้ผู้ใช้ได้เข้าใจความรู้ทางวิชาชีพมากขึ้น รวมถึงช่วยเรื่องการฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสในการทำงานมากมายทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก

คุณอยากพูดภาษาอังกฤษเหมือนเจ้าของภาษาหรือไม่ ELSA Speak Review คือแอปพลิเคชันที่ดีที่สุด ที่สามารถช่วยคุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว ง่ายดายและมีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์นี้นี้เอง ELSA Speak ดีไหม มีอะไรโดดเด่นบ้าง มาดูด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ

แนะนำเกี่ยวกับ ELSA Speak

ELSA Speak คืออะไร? ELSA คือแอปพลิเคชันเรียนวิธีพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติที่มีชื่อเสียงในไทย เป็น แอปฯ เดียวที่มีเทคโนโลยีการรู้จำเสียงที่เป็นกรรมสิทธิ์ ซึ่งสามารถตรวจจับและแก้ไข ด้วยการชี้ให้เห็นการออกเสียงผิดแล้วให้คะแนน

หลังจากติดตั้งแอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์แล้ว คุณสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถฝึกการออกเสียงได้อย่างง่ายดาย กับบรรดาบทเรียนที่ถูกอัปเดตทุกวัน นอกจากนั้น แอปฯ ยังถูกสร้างขึ้นมาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาชั้นนำของโลกอีกด้วย

Speech Assistant เป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการศึกษาใน Silicon Valley ซึ่งมีแนวโน้ม ได้รับรางวัลและกำลังเจริญรุ่งเรือง ได้สร้างขึ้นมาในปี 2015 โดย Van Dinh Hong Vu (CEO) กับเพื่อนชาวโปรตุเกส Dr. Xavier Anguera (ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี – CTO) ELSA มีเทคโนโลยี A.I ที่มีความสามารถด้านการเรียนเชิงลึก (Deep Learning)  และสัมผัสถึงเสียงของตน ( Speech Recognition) ที่เป็นกรรมสิทธิ์ชั้นนำของโลก

Elsa Speak ถูกสร้างขึ้นมาโดย

การใช้ App ELSA Speak จะช่วยให้คุณฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยสำเนียงมาตรฐานสากล โดยเฉพาะสำเนียงทั้งหมด 44 เสียง ในระบบถอดเสียงภาษาอังกฤษสากล

นอกจากนี้ คุณจะได้ฝึกสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติตามหัวข้อต่างๆ และได้อัพเดตเป็นประจำเพื่อพัฒนาคำศัพท์ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ตอนนี้ ELSA มีคุณสมบัติที่ให้สามารถทดลองใช้หรือไม่ แน่นอนค่ะ เพื่อช่วยให้คนไทยเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียน ELSA มอบประสบการณ์ 7 วันฟรีให้กับทุกคน ดังนั้น ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ ELSA Speak Pro ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลด ELSA Speak ลงในโทรศัพท์มือถือและลองใช้ ELSA Speak ได้อย่างง่ายดาย

รีวิว App Elsa Speak

สวัสดีค่ะทุกคน ฉันชื่อ  Lalita วันนี้ฉันจะมารีวิว   ELSA Speak ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันใหม่ที่สอนพูดภาษาอังกฤษ ELSA ว่าดีไหม ต่อไปนี้คือบทรีวิว App ELSA และเป็นโพสต์แรกด้วย หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ผู้ที่กำลังหาวิธีเรียนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ เรามาเริ่มรีวิว App ELSA Speak ด้วยกันนะ

เทคโนโลยี AI การรู้จำเสียง

English Language Speech Assistant เป็นหนึ่งในแอปพลิเคชั่นการออกเสียงภาษาอังกฤษของ  ELSA Speak ใช้ A.I ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้พูดคุยโดยตรงกับชาวต่างชาติ โดยเฉพาะ หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษใช้เทคโนโลยีใหม่และการรู้จำเสียง AI รวมกับอินเทอร์เฟซภาษาไทยที่สะดวกและใช้ได้ง่ายๆ

แอปพลิเคชันจะบันทึกเสียงของคุณและวิเคราะห์เสียงนั้นด้วยเทคโนโลยี AI แล้วแจ้งการออกเสียงคำภาษาอังกฤษถูกหรือผิด หากมีข้อผิด ด้วยสี (สีแดง สีเหลือง และสีเขียว) และให้คำแนะนำการออกเสียงที่ถูกต้อง

ดังนั้น การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ปรับเป็นการเรียนส่วนตัวมากที่สุด ด้วยการทดสอบเข้าของผู้เรียน แอปฯ จะออกแบบหลักสูตรให้เหมาะกับระดับของผู้เรียน

ก่อนที่จะใช้ ELSA Speak โปรดตั้งภาษาเริ่มต้นเป็นภาษาไทยเพื่อเข้าใจบทเรียนและ ELSA Speak สามารถช่วยคุณในการเรียนได้

หลังจากนั้น App ELSA Speak จะมีการสอบเพื่อตรวจการเรียนภาษาอังกฤษของผู้ใช้ หลังจากเรียนจบแล้ว ELSA จะส่งผลและประเมินการออกเสียงของผู้ใช้อย่างละเอียดอีกด้วย นี่เป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจที่สุดเมื่อฉันใช้ ELSA Speak Pro

ความสามารถในการเรียนคำศัพท์

ด้วย ELSA Pro และ เว็บไซต์เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุด ผู้เรียนสามารถเรียนมากกว่า 31 หัวข้ออย่างเต็มรูปแบบและไม่จำกัด เช่น การท่องเที่ยว วัฒนธรรม ธุรกิจ การประกวดเทคโนโลยีการศึกษา (Speech Assistant) Start-up ฯลฯ รวมถึงการออกเสียงของแต่ละคน

เพราะเราได้เรียนวิธีการออกเสียงตามหัวข้อต่างๆ การเรียนของเราจะ “เหมือนจริง” มากขึ้น และคุณจะมั่นใจมากขึ้นเมื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ

ความสามารถในการพัฒนาทักษะการสื่อสาร

ELSA เน้นในการพัฒนาทักษะที่สำคัญสองประการในการสื่อสารภาษาอังกฤษคือการฟังและการพูด ไม่ต้องเรียนไวยากรณ์ การอ่านและการเขียน

ต่างจาก เว็บไซต์เรียนออนไลน์ อื่น ๆ ในปัจจุบัน นี่คือเหตุผลที่ ELSA เน้นการพัฒนาทักษะทั้งสองประการนี้ตามหลักสูตร 4 ประเภท:

เนื้อหาหลักของบทเรียน

เนื้อหาหลักของบทเรียน

นอกจากเทคโนโลยี AI แล้ว ELSA มีแหล่งความรู้กว้างใหญ่และมีระเบียบเรียบร้อยอย่างไร

โดยเฉพาะ มากกว่า 800 ประโยคสนทนา มีหัวข้อมากมาย เช่น มากกว่า 21 หัวข้อเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ชีวิต การท่องเที่ยว ความรัก ครอบครัว IELTS ความบันเทิง การศึกษา ฯลฯ ครอบคลุมปัญหาได้เกือบทั้งหมด การออกเสียงภาษาอังกฤษของทุกคนจะดีขึ้นอย่างแน่นอน

จริงๆ บทเรียนของ ELSA ได้จัดเรียงตามลำดับ: การเรียนคำเดี่ยว – การเรียนวลี – การเรียนประโยค – การเรียนการออกเสียงขั้นสูง (การเน้น สำเนียง และการสนทนา ฯลฯ) ด้วยการใช้พจนานุกรมของ  ELSA Speak และการฝึกพูด

หลังจากตรวจสอบแล้ว ผู้เรียนจะได้กำหนดหลักสูตรให้เหมาะกับระดับของตนเองและได้แนะนำคำศัพท์เพื่อปรับปรุงการออกเสียง

จากนั้น ผู้เรียนจะได้ตรวจและประเมินบ่อยๆ เพื่อเพิ่มความยากของบทเรียนให้เหมาะกับความก้าวหน้าในการเรียน คุณแค่ต้องเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดที่ ELSA จัดให้ ไม่ต้องศึกษาเพิ่มเติม และไม่ต้องหาเอกสารฝึกการออกเสียงอื่นๆ

ประสบการณ์ส่วนตัวหลังจากเรียนกับ  ELSA Speak

เมื่อปลายเดือนที่แล้ว เพื่อนคนหนึ่งแนะนำ Lalita  ให้รู้จัก App Elsa Speak เพื่อช่วยให้เรียนภาษาอังกฤษได้ง่ายๆ และมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีที่ Lalita กำลังเรียนอยู่ ฉันก็ดาวน์โหลดและเริ่มลองใช้

แอปฯ นี้มีประโยชน์มากมาย ฉันสามารถทำตามคำแนะนำได้อย่างง่ายดาย มันช่วยได้จริงๆ และคุณจะไม่คิดว่าการจ่ายเงินเป็นการฟุ่มเฟือย ด้วยเหตุนี้ ระดับภาษาอังกฤษของฉันจึงดีขึ้นมากหลังจากหนึ่งเดือน

นี่เป็นหนึ่งในแอปพลิเคชั่นที่ฉันชื่นชอบมาก ช่วยให้คุณพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษได้ง่ายๆ 

นอกจากนี้ ELSA Speak ยังเป็นแอปฯ เดียวที่สามารถรู้จำและเปรียบเทียบเสียงพูด คุณไม่สามารถเห็นเทคโนโลยี AI  ในแอปฯ อื่นอย่างแน่นอน การเรียนกับ ELSA Speak เป็นวิธีเรียนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพที่สุดในปัจจุบัน

เทคโนโลยี……….9.5

การเรียนคำศัพท์……8.5

พัฒนาทักษะ………….9

บทเรียน…………………9.5

ข้อดี

ข้อเสีย

วิธีอัพเกรด ELSA Speak Pro

ELSA Pro ดีไหม ฉันจะแนะนำวิธีอัพเกรด ELSA Speak Pro นอกจากนี้ ฉันจะแชร์ฟีเจอร์ที่อัปเดตใหม่ เคล็ดลับเพื่อใช้แอปได้ง่ายๆ และมีประสิทธิภาพมากที่สุด เริ่มกันเลยค่ะ

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้งแอปฯ

ขั้นแรก ใน App Store/ Google Play พิมพ์ในช่องค้นหาคำหลัก: ELSA Speak ติดตั้งแอปพลิเคชันและลองใช้

ขั้นตอนที่ 2: ลงทะเบียนบัญชี

วิธีที่ 1: เลือก Facebook → เข้าสู่ระบบบัญชี Facebook → ต่อไป

ลงทะเบียนบัญชี

วิธีที่ 2: ใช้อีเมล → กรอกอีเมลและตั้งรหัสผ่านสำหรับบัญชี ELSA Speak (ELSA สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้อีเมลเพื่อการใช้และจัดการบัญชีส่วนตัวสะดวกมากขึ้น)

ลงทะเบียนบัญชี ELSA

หากคุณต้องการใช้บัญชีในพีซี/แล็ปท็อป โปรดซื้อบัญชีที่ https://th.elsaspeak.com/ จากนั้นกลับมาที่แอปพลิเคชันเพื่อเข้าสู่ระบบแล้วสามารถใช้ได้

ตอบคำถามที่พบบ่อย

ในบทความนี้ ฉันจะตอบคำถามที่พบบ่อยและให้คำแนะนำทุกเรื่องเกี่ยวกับ ELSA Speak หากคุณมีคำถามหรือต้องการข้อมูลใด ๆ โปรดส่งข้อความให้ฉันนะ

ELSA Speak เป็นการหลอกลวงหรือไม่

ELSA Speak เป็นการหลอกลวงหรือไม่ ฉันขอตอบคุณว่า ไม่นะ ในทางกลับกันหลักสูตรนี้ได้ผู้ปกครองหลายคนไว้วางใจด้วย

App ELSA Speak ฟรีหรือเปล่า

ELSA มีทั้งเวอร์ชันฟรีและเวอร์ชันต้องจ่ายเงินด้วย อย่างไรก็ตาม เวอร์ชันฟรีจะมีข้อจำกัดในการใช้งานมากกว่าเวอร์ชันที่ต้องจ่ายเงิน

ราคาของ ELSA Speak เท่าไหร่

ELSA Speak ราคาเท่าไหร่ ดังนี้

สรุป

ELSA Speak เป็นแอปฯ เรียนภาษาที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีมากกว่า 5,000 วิธีการออกเสียงวลีภาษาอังกฤษของเจ้าของภาษา แอปพลิเคชั่นนี้มี AI รู้จำเสียง เพื่อช่วยให้ผู้เรียนออกเสียงได้อย่างถูกต้องในแต่ละพยางค์ ไม่ว่าจะเป็นคำหรือวลีก็ตาม นอกจากการเรียนภาษาอังกฤษกับ ELSA ยังสามารถใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนส่วนตัวหรือสนับสนุนอาจารย์ในการสอนอีกด้วย

โดยแอปพลิเคชั่นนี้ ผู้เรียนสามารถเรียนด้วยตนเองเพื่อพัฒนาคำศัพท์และทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ช่วยให้พวกเขามีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อได้ยินเสียงของตัวเอง รวมถึงได้แก้ไขการออกเสียงและการสนทนาอีกด้วย

ฉันขอแนะนำให้คุณดาวน์โหลดและลองใช้ก่อนที่จะซื้อ หรือซื้อวันนี้ เพราะมีโอกาสได้ลดราคา 80 %

elsa speak official