Author: Nhi Nguyen

ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศไทย บทความต่อไปนี้จะให้ความรู้แก่ผู้อ่านเกี่ยวกับคำศัพท์ฟุตบอล ตัวอย่างการสนทนาเกี่ยวกับฟุตบอลและแบบฝึกหัดเสริมทักษะ

ฟุตบอลภาษาอังกฤษคืออะไร

ฟุตบอลภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษ คำศัพท์ที่ใช้เรียกฟุตบอลนั้น มี 2 คำ คือ “Football” และ “Soccer”

ฟุตบอลหญิงภาษาอังกฤษ คืออะไร ฟุตบอลหญิงใช้คำว่า “ women’s football”

ฟุตบอลชาย ภาษาอังกฤษแปลว่าอะไร ฟุตบอลชายใช้คำว่า “men’s soccer”

ความแตกต่างระหว่าง soccer กับ football

บางครั้งคุณได้ยินคนเรียกฟุตบอลเป็น soccer และบางครั้งอาจมีคนเรียกว่า football คุณรู้สึกสับสนหรือสงสัยมั้ยว่าทำไม

จริงๆ ทั้งสองคำนี้มีความหมายว่าฟุตบอล อย่างไรก็ตาม soccer เป็นคำที่คนอเมริกันใช้กันแพร่หลาย ส่วนคำว่า football ถูกใช้บ่อยโดยชาวอังกฤษ ในอเมริกา มีกีฬาประเภทหนึ่งที่เรียกว่า American football – แปลว่ารักบี้ฟุตบอล ดังนั้นในอเมริกาถ้าใช้คำว่า football เพื่อเรียกฟุตบอล หลายๆ คนจะเข้าใจผิดว่าเป็นรักบี้ ฉะนั้นขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอยู่หรือพูดคุยกับผู้คนชาติใด โปรดพิจารณากับการเลือกคำให้ถูกต้องนะ

คำศัพท์ฟุตบอลภาษาอังกฤษที่พบบ่อยที่สุด

ตำแหน่งในฟุตบอลภาษาอังกฤษ

ตำแหน่งในฟุตบอลภาษาอังกฤษที่ต้องรู้

คุณรู้ไหมว่าในทีมฟุตบอลจะมีตำแหน่งใดบ้าง และตำแหน่งเหล่านั้นในภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร ต่อไปนี้คือตำแหน่งฟุตบอลภาษาอังกฤษที่คุณควรรู้ไว้

คำศัพท์ถอดเสียงแปล
Goalkeeper/ Goalie/ Keeper/ˈɡoʊlkiːpər – /ˈɡoʊli/ – /ˈkiːpər/:ผู้รักษาประตู
Defender/dɪˈfendər/กองหลัง
Midfielder/ˌmɪdˈfiːldər/กองกลาง
Wingers/ˈwɪŋə(r)/ผู้เล่นปีก
Forward/ Striker/ Attacker/ˈfɔːrwərd/ – /ˈstraɪkə(r)/ – /əˈtækə(r)/กองหน้า
คำศัพท์ฟุตบอลภาษาอังกฤษ
Defensive midfielder/dɪˈfensɪv ˌmɪdˈfiːldər/กองกลางตัวรับ
Attacking midfielder/əˈtakɪŋ ˌmɪdˈfiːldər/กองกลางตัวรุก
Central defender/ˈsentrəl dɪˈfendər/กองหลังตัวกลาง
Central midfielder/ˈsentrəl ˌmɪdˈfiːldər/กองกลางตัวกลาง
Wide midfielder/waɪd mɪdˈfiːldər/กองกลางตัวปีก
Sweeper/ˈswiːpər/กองหลัง
Fullback/ˈfo͝olˌbak/ประจำตำแหน่งที่ด้านข้างของกองหลังตัวกลาง
Left Back/left bak/กองหลังฝั่งซ้าย
Right Back/raɪt bak /กองหลังฝั่งขวา
Substitute/ Bench player/ˈsʌb.stɪ.tʃuːt/ผู้เล่นสำรอง
Captain/ˈkæptɪn/กัปตัน หัวหน้า
Coach/koʊtʃ/โค้ช
Assistant coach/əˌsɪs.tənt koʊtʃː/ผู้ช่วยผู้ตัดสิน

ตัวอย่าง

คำย่อตำแหน่งฟุตบอลในภาษาอังกฤษ

สัญลักษณ์ตำแหน่งในฟุตบอลชื่อตำแหน่งฟุตบอลในภาษาไทยชื่อตำแหน่งฟุตบอลในภาษาอังกฤษ
GKผู้รักษาประตูGoalkeeper
LFกองหน้าฝั่งซ้ายLeft forward
RFกองหน้าฝั่งขวาRight forward
CFกองหน้าตัวกลางCentre Forward
SWสวีปเปอร์Sweeper / Libero
STกองหน้าตัวเป้าStriker
CBกองหลังตัวกลางCentre Back / Centre Defender
LBแบ็กซ้ายLeft Back / Left Defender
RBแบ็กขวาRight Back / Right Defender
RSกองหลังฝั่งขวาright sideback
LSกองหลังฝั่งซ้ายLeft sideback
LMกองกลางฝั่งซ้ายLeft / right) Midfielder
RMกองกลางฝั่งขวาLeft / right) Midfielder
CMกองกลางตัวกลางCentre Midfielder
LWBกองหลังปีกซ้ายLeft / right) Wide (Back / Defender
RWBกองหลังปีกขวาLeft / right) Wide (Back / Defender
LWM = LWกองหน้าปีกซ้ายLeft / right) Wide Midfielder – Left / right) Winger
RWM = RWกองหน้าปีกขวาLeft / right) Wide Midfielder – Left / right) Winger
AMกองกลางตัวรุกAttacking Midfielder
DMกองกลางตัวรับDefensive Midfielder
RDMกองกลางตัวรับฝั่งขวาRight defensive midfielder
LDMกองกลางตัวรับฝั่งซ้ายLeft defensive midfielder
RCDMกองกลางตัวรับตัวกลางขวาRight central defensive midfielder
LCDMกองกลางตัวรับตัวกลางซ้ายLeft central defensive midfielder
CDMกองกลางที่ตั้งรับCentre Defensive Midfielder
CAMกองกลางแนวรุกตรงกลางCentral attacking midfielder 
RAMกองกลางแนวรุกด้านขวาRight attacking midfielder
RCAMกองกลางตัวรุกตัวกลางขวาRight central attacking midfielder
LAMกองกลางแนวรุกด้านซ้ายLeft attacking midfielder
LCAMกองกลางตัวรุกตัวกลางซ้ายLeft central attacking midfielder

>>> Read more: 100+ ตัวย่อภาษาอังกฤษที่ใช้มากที่สุด!

คำศัพท์เกี่ยวกับพื้นที่ในสนามฟุตบอล

หากพูดถึงฟุตบอลเป็นภาษาอังกฤษคงละเลยคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสนามฟุตบอลไม่ได้อย่างแน่นอนใช่ไหม ต่อไปนี้เราจะรวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับสนามฟุตบอลเพื่อช่วยให้คุณนำคำศัพท์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

คำศัพท์ถอดเสียงแปล
Ground / Pitch/ɡraʊnd/ – /pɪtʃ/สนามฟุตบอล
Goalpost/ˈɡəʊl.pəʊst/เสาประตู
Goal box / Goal / Goal area/ɡoʊl bɑːks/ – /ɡoʊl/ – /ˈɡoʊl eriə/ประตู
Crossbar/ˈkrɒs.bɑːr/คานประตู
Touch line/ Sideline/ˈsaɪdlaɪn/เส้นข้าง
Goal line/ˈɡəʊl ˌlaɪn/เส้นประตู
Six yard box / Penalty area/ˌsɪksˈjɑːd ˌbɒks/เขตโทษ
Corner flagธงมุม
Centre circle/ˌsen.tə ˈsɜː.kəl/วงกลมอยู่กลางสนาม
Center line/ˈsen.tər laɪn/เส้นกลางสนาม
Center spot/ˈsen.tə ˌspɒt/จุดศูนย์กลาง
Stadium/ˈsteɪdiəm/สนามกีฬา
Referee/ˌrefəˈriː/ผู้ตัดสิน
Assistant referee / Linesman/əˌsɪs.tənt ref.əˈriː/ผู้ช่วยผู้ตัดสิน
VAR: The video assistant Refereeผู้ช่วยผู้ตัดสินใช้วีดิทัศน์ หรือ วีเออาร์ 
Fans/ Supporters/fæn/ – /səˈpɔːtə/กลุ่มแฟนบอล/ผู้สนับสนุน
Stands/stændz/สแตนด์ฟุตบอล อัฒจันทร์

ตัวอย่าง

elsa speak official

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการแต่งกายในการแข่งขันฟุตบอล 

คำศัพท์ถอดเสียงความหมายภาษาไทย
armband/ˈɑːmbænd//ˈɑːrmbænd/ปลอกแขน (สำหรับกัปตัน)
boots/buːts/รองเท้าฟุตบอล
gloves/ɡlʌvz/ถุงมือผู้รักษาประตู
kit/kɪt/เครื่องแบบผู้เล่น
shin pads / shin guards/ʃɪn pædz/ – /ʃɪn ɡɑːdz/สนับแข้ง
shirt/ jersey/ʃɜːt/ – /ˈdʒɜːzi/เสื้อ
shorts/ʃɔːts/ – /ʃɔːrts/กางเกงขาสั้น
socks/sɒk/ – /sɑːk/ถุงเท้า
studs/ sprigs/stʌdz/ – /sprɪɡz/สตั๊ด (เป็นปุ่มเล็กๆ ที่ยึดติดกับพื้นรองเท้าเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เล่นลื่นล้มในสนาม)

>>> Read more: คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬาภาษาอังกฤษที่คุณอาจจะยังไม่รู้

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในการแข่งขันฟุตบอล

คำศัพท์ถอดเสียงความหมายภาษาไทย
bicycle kick/ˈbaɪsɪkl kɪk/ตีลังกาเตะ จักรยานอากาศ
clearance/ˈklɪərəns/เตะบอลออกจากประตู
corner kick/ˈkɔːnə(r) kɪk/เตะมุม
dive/daɪv/การกระทำในเชิงกลั่นแกล้ง
draw/tie/drɔː/ – /taɪ/ดึงหรือลาก
equalizer/ˈiːkwəlaɪzə(r)/เป้าหมายในการตีเสมอ
extra time/ˈekstrə taɪm/ช่วงต่อเวลาพิเศษ
free kick/friː kɪk/ลูกตั้งเตะ
foul/faʊl/ทำผิกกติกา
goal/ɡəʊl/ทำประตูได้
half time/hɑːf taɪm/พักครึ่ง
handball/ˈhændbɔːl/เล่นบอลด้วยมือ
hat-trick/ˈhæt trɪk/3 ประตูใน 1 นัด
header/ˈhedə(r)/การโหม่งลูกบอล
injury time/ˈɪndʒəri taɪm/ช่วงทดเวลาบาดเจ็บ
kick-off/ˈkɪk ɒf/ – /ˈkɪk ɔːf/เขี่ยบอลจากกลางสนาม (เริ่มเกมส์)
offside/ˌɒfˈsaɪd/ – /ˌɔːfˈsaɪd/ล้ำหน้า
own goal/əʊn ɡəʊl/ทำเข้าประตูตัวเอง
penalty/ˈpenəlti/การลงโทษ
penalty shoot-out/ˌpenəlti ˈʃuːt aʊt/การยิงจุดโทษ
possession/pəˈzeʃn/การครองบอล
red card/ˌred ˈkɑːd/ใบแดง
yellow card/ˌjeləʊ ˈkɑːd/ใบเหลือง
shot/ʃɒt/ – /ʃɑːt/ยิง
thrown-in/θrəʊn-ɪn/ทุ่มบอล จากข้างสนามเข้ามา
VAR เทคโนโลยีสนับสนุนผู้ตัดสิน
wall/wɔːl/กำแพง (เมื่อผู้เล่นเข้าแถวเพื่อสกัดบอล)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับฟุตบอล คำกริยาที่ใช้ในการแข่งขัน

คำศัพท์ถอดเสียงความหมายภาษาไทย
to concede (a goal)/kənˈsiːd/แพ้
to cross/krɒs/เปิดบอลจากมุมหรือการโยนบอล
to dribble/ˈdrɪbl/ส่งบอล
to head/hed/การโหม่งลูกบอล
to kick/ˈkɪk/เตะบอลด้วยเท้า
to mark/mɑːk/ – /mɑːrk/ทำเครื่องหมาย
to pass/pɑːs/ – /pæs/ย้ายลูกบอล
to score/skɔː(r)/ได้คะแนน
to shoot/ʃuːt/เตะบอล (เข้าหาประตู)
to substitute/ˈsʌbstɪtjuːt/สำรอง
to tackle/ˈtækl/บล็อค พยายามรับบอล
to volley/ˈvɒli/ – /ˈvɑːli/วอลเลย์ (เตะบอลก่อนที่จะสัมผัสพื้น)

Idioms และ Collocations เกี่ยวกับฟุตบอล ภาษาอังกฤษ

นอกจากการเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับฟุตบอลแล้ว เรายังจำเป็นต้องรู้ สำนวน และ กลุ่มคำ เกี่ยวกับฟุตบอลในภาษาอังกฤษอีกด้วย

วลีความหมายตัวอย่าง
professional soccerนักฟุตบอลอาชีพHarry retired from professional soccer in 2001. (แฮร์รี่เลิกเล่นฟุตบอลอาชีพมาตั้งแต่ปี 2001)
soccer coachโค้ชทีมฟุตบอลIn 1898, Martin became the soccer coach. (ในปี 1898 มาร์ตินได้เป็นโค้ชทีมฟุตบอล)
soccer complexฟุตบอลคอมเพล็กซ์A soccer complex was built in my city. (ศูนย์ฟุตบอลคอมเพล็กซ์ถูกสร้างขึ้นในเมืองของฉัน)
keep your eye on the ballจับตาดู มีสมาธิกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างจริงจังIf Jenny wants to be successful in her job, she has to keep her eye on the ball. (หากเจนนี่อยากประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมนี้เธอจะต้องมุ่งมั่นกับงานของเธออย่างจริงจัง)
Idioms และ Collocations เกี่ยวกับฟุตบอล ภาษาอังกฤษ
on the ballคล่องตัว รวดเร็วWatching film till late last night made Kathy unable to be on the ball at work this morning. (การชมภาพยนตร์จนดึกดื่นเมื่อคืนนี้ทำให้ เคธี่ไม่สามารถทำงานอย่างกระฉับกระเฉงได้ในเช้านี้)
to score an own goalส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของตัวเองJenny scored an own goal when she gave up a good opportunity. (เจนนี่ทำร้ายตัวเองด้วยการสละโอกาสดีๆ)

>>> Read more:

ตัวอย่างประโยคการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในหัวข้อฟุตบอล

ต่อไปนี้ จะเป็นประโยคภาษาอังกฤษทั่วไปบางส่วนที่ใช้บ่อยในฟุตบอล

บทสนทนาเกี่ยวกับฟุตบอลในภาษาอังกฤษ

Brian: Hey Tom! Did you catch the game last night between Real Madrid and Barcelona?

Tom: Yes, I did. The game was not that interesting though, both teams were facing a lot of injuries before the match, so many substitutes were given the chance to play.

Brian: I know. But, there were some highlights, for example Real Madrid managed to get a high ball possession percentage despite the absence of Modric, while the man of the match Gavi succeeded in making a brilliant free-kick.

Tom: I was really angry when Benzema missed the penalty, it would have been the equaliser, and the team did not capitalize any of the corners despite having Rudiger.

Brian: The wingers of both teams did not perform their best this game.

Tom: But I think we both can agree that the referee and the linesmen in this game were a little biased.

Brian: Yeah, there were a lot of fouls that were overseen. Hopefully, in future games, they will check the VAR more carefully.

Tom: Yeah, as some of these fouls may be the turning point of the game as it may results in penalties. Well, I have to go now. It’s nice talking to you. Bye!

Brain: Me too. Bye!

แปล

Brian: สวัสดี Tom เมื่อคืนคุณได้ดูการแข่งขันระหว่าง Real Madrid และ Barcelona หรือเปล่า?

Tom: ดูสิ การแข่งขันไม่น่าสนใจมากนัก ก่อนการแข่งขันทั้งสองทีมมีอาการบาดเจ็บหนักทำให้ผู้เล่นตัวสำรองจำนวนมากมีโอกาสได้ลงเล่นแทน

Brian: อ๋อ รู้น่า อย่างไรก็ตาม ยังมีช็อตไฮไลท์อยู่บ้าง เช่น Real Madrid ชนะการแข่งขันฟุตบอลในเปอร์เซ็นต์ที่สูงแม้จะไม่มี Modric ขณะเดียวกันแมนออฟเดอะแมตช์ Gavi ก็ยิงฟรีคิกได้อย่างยอดเยี่ยม

Tom: ผมโมโหมากตอนที่ Benzema ยิงลูกโทษพลาด ซึ่งน่าจะได้เป็นลูกตีเสมอ และทีมก็ไม่สามารถทำประตูจากลูกเตะมุมได้เลย แม้ว่าพวกเขาจะมี Rudiger ก็ตาม

Brian: ผู้เล่นปีของทั้งสองทีมทำผลงานได้ไม่ดีเลยในนัดนี้

Tom: แต่ผมว่าเราคงคิดเหมือนกันว่าผู้ตัดสินและไลน์แมนในแมตช์นี้ค่อนข้างลำเอียง

Brian: ใช่ มีการทำฟาวล์หลายครั้ง แต่หวังว่าในนัดต่อๆ ไป พวกเขาจะตรวจสอบ VAR อย่างระมัดระวังมากขึ้น

Tom: ใช่เลย เพราะการทำฟาล์วที่เกิดขึ้นเทำให้เกมการแข่งขันเปลี่ยนและนำไปสู่การลงโทษได้ ผมต้องไปแล้วล่ะ ยินดีที่ได้พูดคุยกับคุณ บายนะ

Brian: ผมก็เช่นกัน ไว้เจอกันใหม่)

ตัวอย่างบทความเกี่ยวกับฟุตบอลภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างบทความเกี่ยวกับฟุตบอลภาษาอังกฤษ

Football is a king sport and is loved by many people. I am also no exception. I’m Tung, I’m 18 years old this year. Honestly, I’m an active person and love sports. I can play basketball, soccer, table tennis, badminton, … But my favorite sport is soccer. This is a sport where I can show off my personal technique. I often watch football shows, and the performances of the players on Youtube to study. I often practice dribbling, kicking, juggling the ball, passing the ball,… in my spare time. My class has a soccer team and we often compete with teams from other schools. The girls in the class will often go cheering to help us gain more spirit to win. I feel that this sport has made my class more united and intimate. I love football.

แปล

ฟุตบอลเป็นกีฬายอดนิยมและเป็นที่ชื่นชอบของหลายๆ คน ผมก็เช่นกัน ผมชื่อธาวิน ปีนี้ผมอายุ 18 ปี จริงๆ แล้วผมเป็นคนกระตือรือร้นและรักกีฬาเป็นพิเศษ ผมสามารถเล่นบาสเก็ตบอล ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน…แต่กีฬาที่ผมชอบที่สุดคือฟุตบอล นี่คือกีฬาที่ผมสามารถแสดงทักษะส่วนตัวของผมได้ ผมมักจะดูรายการฟุตบอลและผลงานของผู้เล่นใน Youtube เพื่อศึกษา ผมมักจะฝึกเลี้ยงบอล เตะ ยิงและส่งบอลในเวลาว่าง ชั้นเรียนของผมได้ตั้งทีมฟุตบอลและพวเรามักจะไปแข่งขันกับทีมจากโรงเรียนอื่น เพื่อนๆ ผู้หญิงในชั้นเรียนก็ชอบไปเชียร์เพื่อช่วยให้เรามีกำลังใจที่จะเอาชนะมากขึ้น ผมรู้สึกว่ากีฬาชนิดนี้ช่วยให้ชั้นเรียนของผมมีความสามัคคีและใกล้ชิดกันมากขึ้น และผมเองก็รักฟุตบอลครับ

บทความข้างต้นได้รวบรวมคำศัพท์ฟุตบอลทั่วไปแก่ผู้เรียน ELSA Speak หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำคำศัพท์ข้างต้นไปประยุกต์ใช้กับงานเขียนและการสื่อสารของตนเองได้

ELSA Speak แอปพลิเคชัน AI ที่เป็นที่รู้จักทั่วโลกซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Google และมียอดดาวน์โหลด 54 ล้านครั้ง ขณะนี้สามารถใช้งานโดยผู้เรียนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นคนไทยได้แล้ว

ด้วยการลงทุนจาก Google และผู้ลงทุนที่มีชื่อเสียงอื่นๆ ELSA Speak พัฒนามาจนติดอันดับหนึ่งในห้าแอป AI ภาษาอังกฤษ อันดับต้นของโลก เป็นแอปที่ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับช่วยให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษปรับปรุงทักษะการออกเสียงและการพูด ซึ่งขณะนี้แอปตัวนี้สามารถใช้ในเมืองไทยได้แล้ว ตัวแอปพลิเคชันทำหน้าที่เป็นโค้ชส่วนตัวที่คอยฟังการออกเสียงของผู้ใช้โดยจะชี้ให้เห็นถึงข้อผิดพลาดในการออกเสียงอย่างเที่ยงตรงและสามารถให้ feedback ซึ่งมีความแม่นยำสูงถึงหรือมากกว่า 95%.

แอป ELSA Speak  การออกเสียง ความคล่องในการใช้ ทำนองเสียง การเน้นเสียงในคำ และการฟัง
แอป ELSA Speak – ความก้าวหน้าในการเรียนรู้แบบเฉพาะบุคคล ซึ่งแบ่งแยกออกเป็นทักษะ 5 แบบ (การออกเสียง ความคล่องในการใช้ ทำนองเสียง การเน้นเสียงในคำ และการฟัง

ในโลกซึ่งเป็นโลกาภิวัตน์และเชื่อมต่อถึงกัน ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่งสำหรับแทบทุกคนที่มีความต้องการจะประสบความสำเร็จในสาขาต่างๆมากมาย ตั้งแต่แวดวงวิชาการไปจนกระทั่งภาคธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ดัชนีความชำนาญภาษาอังกฤษซึ่งจัดทำโดย Education First ระบุว่าประเทศไทยอยู่อันดับที่ 89 จากทั่วโลกในเรื่องนี้ จะเห็นได้ว่าการสอนภาษาแบบมาตรฐานในประเทศไทยนั้นมุ่งเน้นเรื่องการสอนไวยากรณ์และคำศัพท์โดยการเรียนรู้แบบท่องจำ โดยเป็นระบบที่ทำให้ผู้เรียนหลายคนหมดความกระตือรือร้นและทำให้ผู้เรียนและคนทำงานคนไทยส่วนใหญ่ไม่สามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีคือสิ่งสำคัญในก้าวพัฒนาการเรียนรู้ภาษาทั่วโลกในระดับต่างๆทั้งหมด เพราะมันทำให้การเรียนรู้สนุกและเติมเต็มมากขึ้น ผู้เรียนภาษาได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันเนื่องจากการเข้ามามีบทบาทของเว็บไซต์และแอปสำหรับเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากมาย แอป ELSA Speak เป็นหนึ่งในเหล่าแอปดังกล่าวซึ่งถูกใช้งานและได้รับการจดจำโดยผู้เรียนภาษาอังกฤษหลายล้านคนทั่วโลก และตอนนี้ได้มาสู่ประเทศไทยเพื่อส่งมอบเทคโนโลยี A.I. ที่จะช่วยให้ผู้คนพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษอย่างเห็นได้ชัด โดยมีค่าใช้จ่ายเพียงหยิบมือหนึ่งเมื่อเทียบกับโซลูชั่นแบบดั้งเดิม

ELSA Speak คือโค้ชภาษาอังกฤษส่วนตัวที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงผ่านการขับเคลื่อนโดย A.I. ซึ่งควรมีไว้บนโทรศัพท์ของคุณ!
ELSA Speak คือโค้ชภาษาอังกฤษส่วนตัวที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงผ่านการขับเคลื่อนโดย A.I. ซึ่งควรมีไว้บนโทรศัพท์ของคุณ!

แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือนี้พัฒนาโดยสตาร์ทอัพจาก Silicon Valley ซึ่งใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการส่งมอบโค้ชภาษาเสมือนจริงสู่อุ้งมือของผู้เรียน จากการที่มีฐานข้อมูลสำหรับผู้ซึ่งไม่ใช่เจ้าของภาษาที่ใหญ่ที่สุดของโลกทำให้ ELSA Speak เป็นแอปหนึ่งเดียวที่สามารถระบุตำแหน่งเจาะจงของข้อผิดพลาดในทุกๆเสียงของคำ ประโยค หรือการสนทนาในทุกระดับ และสามารถส่งมอบ feedback ในเวลาจริงอย่างแม่นยำพร้อมทั้งข้อชี้แนะที่เจาะจงซึ่งจะทำให้เกิดการปรับปรุง ELSA Speak ได้รับการดาวน์โหลดเกินกว่า 54 ล้านครั้งใน 234 ประเทศ และตอนนี้สามารถใช้งานโดยผู้เรียนภาษาอังกฤษชาวไทยได้แล้ว

ELSA ประสบความสำเร็จในการระดมทุนจำนวน 27 ล้านเหรียญสหรัฐและได้รับการสนับสนุนจากบริษัทธุรกิจเงินร่วมลงทุนชั้นนำใน Silicon Valley เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และญี่ปุ่น หนึ่งในผู้สนับสนุนที่โดดเด่นซึ่งควรกล่าวถึงคือ Gradient Ventures ซึ่งเป็นธุรกิจเงินร่วมลงทุนของ Google ที่เชี่ยวชาญในการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์ (AI) หลังจากที่เปิดตัวในปี 2016 ELSA ก็ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติมากมาย เช่นรางวัล “แอปดิจิทัลสำหรับการเรียนรู้ที่ดีที่สุด” โดย Reimagine Education และ SXSWEdu Launch ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีการศึกษาแนวหน้าของอเมริกา

ในปีต่อๆมา ELSA ได้มีความก้าวหน้ามาโดยตลอด และได้รับการยอมรับจากองค์กรระดับแนวหน้าหลายแห่ง เช่นได้รับการยกเป็นหนึ่งในห้าอันดับต้นของแอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์โดย Research Snipers เคียงข้าง Cortana (Microsoft) และ Google Allo (Google) รวมถึงได้รับการยกให้เป็น “ผู้เข้าชิงกิตติมศักดิ์” ในสาขาอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์และดาต้าภายใต้ขอบข่ายของการมอบรางวัล World Changing Ideas 2020 ซึ่งจัดโดย Fast Company และยังได้รับการยกให้เป็นผลิตภัณฑ์ปัญญาประดิษฐ์เปลี่ยนโลกโดย Forbes เพื่อจะสัมผัสฟีเจอร์แบบเต็มของแอป ELSA Speak ที่ทรงพลังตัวนี้ สามารถทำการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจ ELSA Pro และคว้าโปรโมชั่นพิเศษช่วงแนะนำ ที่นี่

ทำไมผู้เรียนภาษาอังกฤษทั่วโลกต่างรักที่จะใช้แอปนี้ในบรรดาแอปทั้งหลาย?

  1. ได้รับทักษะการพูดที่สมดุล โดยเฉพาะในด้านการออกเสียง: เทคโนโลยีกรรมสิทธิ์ทางปัญญาประดิษฐ์ทำให้ผู้ใช้สามารถได้รับการวิเคราะห์การออกเสียงและได้รับการแก้ไขที่เจาะจงลงไปถึงพยางค์เดี่ยว ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ทำให้แอปโดดเด่นอย่างมาก การให้คะแนนมีพื้นฐานอยู่บนมาตรฐานนานาชาติซึ่งสามารถเข้าใจได้ง่ายมากผ่านสีมูลฐาน 3 สีซึ่งสอดคล้องกับระดับสามระดับคือ ถูกต้อง เกือบถูกต้อง และไม่ถูกต้อง โดยจะมาพร้อมกับ feedback อย่างละเอียด แอปยังสามารถเสนอบทเรียนหลากหลายเกี่ยวกับทำนองเสียง ความคล่อง การเน้นเสียงในคำ และการฟัง
  2. ประสบการณ์การเรียนรู้ส่งมอบแบบเฉพาะบุคคลผ่านเนื้อหาที่หลากหลาย: ELSA ทำการออกแบบวิถีการเรียนรู้เฉพาะบุคคลสำหรับผู้ใช้แต่ละคน โดยอิงจากผลการประเมินในแอป ผู้ใช้เพียงต้องปฏิบัติตามวิถีดังกล่าวในการฝึกฝนประจำวันเพื่อที่จะรับฟังได้ถึงความก้าวหน้าของตน ฟีเจอร์นี้อาจถือได้ว่ามีประสิทธิภาพยิ่งสำหรับผู้เรียนที่มีตารางงานยุ่ง และยังมีทรัพยากรอันรวมไว้ด้วยหัวข้อที่ใช้ได้จริงเกินกว่า 200 หัวข้อ และบทเรียนเกินกว่า 25,000 บทที่ผู้เรียนสามารถทำการสำรวจลงลึกมากขึ้น
  3. ทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุกมากและมีประสิทธิภาพ: ด้วยเกมที่น่าสนใจมากมายในแอป การเรียนภาษาอังกฤษจึงสนุกสนานและน่าจดจำมากขึ้นสำหรับผู้เรียน
  4. มีแรงผลักดันหนักแน่นทุกวันและทุกที่: อุปสรรคที่เกิดขึ้นบ่อยกับผู้เรียนภาษาอังกฤษคือความกลัวที่จะทำผิดพลาดหรือถูกระบุชี้โดยผู้อื่น ผลลัพธ์ก็คือพวกเขามีความมั่นใจน้อยลงในการสื่อสารภาษาอังกฤษหรือแม้กระทั่งล้มเหลวในการสื่อสาร ELSA จะเป็นเครื่องมือที่ดีเยี่ยมในการทำลายอุปสรรคนี้และทำให้ผู้เรียนสามารถพูดอังกฤษได้ด้วยความสบายและความมั่นใจที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือเมื่ออยู่ข้างนอก

ผู้แทนของ ELSA ได้กล่าวไว้ว่า “ELSA สร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือฝึกการออกเสียงที่ดีที่สุดและเข้าถึงได้มากที่สุดสำหรับผู้เรียนภาษาเกินกว่า 1,500 ล้านคน ทั่วโลก โดยจะทำให้ทุกๆคนพูดอังกฤษได้อย่างมั่นใจและคล่องแคล่ว ซึ่งจะปลดล๊อกโอกาสใหม่ๆในชีวิตของพวกเขา”

(more…)

ELSA Speak เป็นแอปพลิเคชันที่คุ้นเคยกับบรรดาผู้เรียนภาษาอังกฤษชาวไทย อย่างไรก็ตาม หลายคนยังสับสนเกี่ยวกับค่าเรียนของ ELSA Speak อยู่ ดังนั้น ELSA จะช่วยให้คุณทำความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับราคาคอร์สเรียนต่าง ๆ ของ ELSA Speak นะคะ

คุณสมบัติพิเศษของ ELSA Speak

โดยทั่วไปแล้วค่าแพ็คเกจคอร์สเรียน ELSA Speak อนุญาตให้ผู้เรียนใช้คุณสมบัติที่มีอยู่ทั้งหมดได้ เช่น Coach ELSA พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ไทยพร้อมการออกเสียง การประเมินคะแนนการสอบพูด IELTS…

พจนานุกรมการออกเสียง

ปัจจุบันพจนานุกรมของ ELSA ช่วยให้คุณสามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้ย่อหน้าสั้น ๆ ครั้งละประมาณ 50 ตัวอักษร และ ELSA จะแนะนำวิธีการอ่านอย่างละเอียด โดยจัดเตรียมการถอดเสียง IPA แบบเฉพาะเจาะจงและแสดงความหมายในภาษาไทย ซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการฝึกฝนด้วยเนื้อหาสั้นๆ แทนที่จะต้องฝึกเนื้อหายาว ๆ

กำหนดเวลาเรียนที่แน่นอน

นอกจากนี้ หากต้องการกำหนดเวลาเรียนที่แน่นอนในทุกๆ วัน คุณสามารถกดเข้าไปที่โปรไฟล์ → การตั้งค่าทั่วไป → เปิด “การเตือนรายวัน” → ELSA จะส่งการแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของคุณทุกวันตามเวลาที่คุณเลือก เพื่อเรียนภาษาอังกฤษบนแอป ELSA Speak หวังว่าวิธีนี้จะช่วยให้คุณเรียนได้อย่างสม่ำเสมอและมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

สร้างแผนการเรียนที่คุณชื่นชอบด้วยตัวคุณเองเพื่อฝึกฝนเป็นประจำ

มากไปกว่านั้น ด้วยคุณสมบัติ “ชุดบทเรียน” คุณสามารถสร้างรายการคำศัพท์ที่คุณชื่นชอบได้ที่ “สร้างรายการใหม่” และฝึกฝนคำศัพท์ใน “รายการของฉัน” ได้เป็นประจำ ทีนี้คุณก็สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมจากรายการพจนานุกรมที่มีอยู่ โดยสร้างจากผู้เรียนของ ELSA ด้วยนะ

ELSA อัปเดตความคืบหน้าในการฝึกฝนของคุณตามแผนภูมิห้าเหลี่ยม และคะแนนที่ปรากฏในแอป ELSA ขึ้นอยู่กับ 5 ทักษะ: การออกเสียง การเน้นเสียง น้ำเสียง ความคล่องแคล่ว และการฟัง

ELSA AI

เทคโนโลยีการจดจำเสียงของ ELSA ผสมผสานทั้ง 5 ทักษะเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อประเมินคะแนนของคุณ แบบทดสอบทั้งหมดรวมถึงคําถาม 16 ข้อนั้นจะใช้เพื่อคํานวณคะแนนการออกเสียง น้ำเสียงและความคล่องแคล่วของคุณ นอกจากนี้ คุณควรเรียนบทเรียนเริ่มต้นในแต่ละทักษะอย่างละเอียดเพื่อดูความก้าวหน้าของตนเอง

คุณสมบัติ Coach ELSA – แผนการเรียนส่วนบุคคล

สำหรับคุณสมบัติ Coach ELSA จะจัดแผนการสอนรายวันตามกระบวนการเรียนรู้และตามจำนวนเป้าหมายต่อวันของผู้เรียน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับเวลาเรียนที่กำหนดในวันนั้น เช่น

เป้าหมายการเรียนตาม ELSA Speak:

ค่าคอร์สเรียน ELSA Speak ล่าสุดในปี 2024

ELSA Speak Pro

แพ็กเกจ ELSA Speak Proราคาเดิมข้อเสนอพิเศษ
ELSA Pro ตลอดชีวิต14,865 บาท3,659 บาท
ELSA Pro 1 ปี2,499 บาท1,749 บาท
ELSA Pro 6 เดือน2,099 บาท1,049 บาท
ELSA Pro 3 เดือน1,119 บาท559 บาท

*ราคาแพ็กเกจอัปเดทในวันที่ 13/05/2567 และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

ELSA Pro ต่างอะไรกับ ELSA ฟรี

ELSA Premium

แพ็คเกจ ELSA Speak Premiumราคาเดิมข้อเสนอพิเศษ
ELSA Speak Premium 1 ปี8.497 บาท5.098 บาท
ELSA Speak Premium 3 เดือน4.548 บาท3.184 บาท
ELSA Speak Premium 1 เดือน2.047 บาท1.638 บาท

*ราคาแพ็คเกจอัปเดทในวันที่ 13/05/2567 และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

Conversation Bundle

คอร์ส Conversation Bundle เป็นคอร์สที่ทันสมัยที่สุดของ ELSA ซึ่งรวมถึง: ELSA AI และ Speech Analyzer ตลอดชีวิต นี่คือ 2 คอร์สที่ไม่มีจำหน่ายในตลาดและใช้ได้กับผู้เรียน ELSA Pro ตลอดชีวิตเท่านั้น

ราคาเดิมของคอร์ส Conversation Bundle: 

ข้อเสนอพิเสษ: 5340 บาท (ลด 25%)

คอร์สสําหรับการเตรียมสอบ

แพ็กเกจ ELSA OXFORD BUSINESS RESULT

แพ็กเกจ ELSA OXFORDราคา
แพ็คเกจ OXFORD All Books650 บาท
Elementary150 บาท
Intermediate150 บาท
Upper-Intermediate150 บาท
Pre-Intermediate150 บาท

ELSA by HarperCollins

แพ็กเกจ ELSA by Harper Collinsราคา
Combo หนังสือ Harper Collins 4 เล่ม729 บาท
ทักษะ Collins สำหรับเตรียมสอบ Toeic®219 บาท
การสอบพูด IELTS219 บาท
ทักษะการฝึกทำข้อสอบ TOEFL iBT219 บาท
เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบพูด IELTS 219 บาท

IELTS

แพ็กเกจ Introduction to IELTSราคา
1 book175 บาท
4 books475 บาท

คุณอาจจะยังไม่รู้ว่าแต่ละคอร์สเตรียมสอบเพื่อวัดผลทั้งหมดรวมอยู่ใน ELSA Premium แล้ว 

โค้ดส่วนลดและโปรโมชันมากมายสำหรับหลักสูตร ELSA Pro

ด้วยความประสงค์นำแอปชั้นนำในการเรียนการออกเสียง ELSA Speak ไปถึงผู้เรียนหลายคนมากขึ้น ELSA จะจัดโปรฯ และรหัสลดราคาสดคุ้ม โดยคุณสามารถหารหัสลดราคา ELSA Pro ตั้งแต่ …บาท ถึง…บาท ขึ้นอยู่กับโปรฯ และเราจะจัดโปรฯ ที่ลดมากกว่านั้นในโอกาสที่สำคัญต่าง ๆ อีกด้วย

>> ดูเลย แนะนำวิธีการง่าย ๆ เพื่อซื้อคอร์สเรียน ELSA Speak ตลอดชีพ

ค่าคอร์สเรียน ELSA Speak มูลค่าสูงสุด ปี 2567

ELSA ขอแจ้งค่าเรียนของ 2 คอร์สเรียน ดังต่อไปนี้

ด้วยการเป็นแอปที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ ค่าเรียนของ ELSA Speak จะเหมาะกับทุกคนที่กำลังมีแผนจะฝึกการสื่อสารและการออกเสียงภาษาอังกฤษ ดังนั้น รีบ ดาวน์โหลด ELSA Speak และใช้ทุกฟังค์ชั่นที่สนุกๆ กับ ELSA ผู้ช่วยอัฉริยะที่เสมือนจริง

ปัจจุบัน ELSA Speak – แอปพลิเคชันเรียนการสื่อสารภาษาอังกฤษแบบออนไลน์กำลังอยู่อันดับต้น ๆ ของบรรดาแอปพลิเคชันเรียนออนไลน์ที่ได้รับความนิยมจากผู้เรียนทั้งภายในและต่างประเทศ  อย่างไรก็ตาม บางคนแม้ได้ดาวน์โหลดตัวแอปมาแล้วแต่ก็ยังงงกับการเปิดใช้งาน  บทเขียนต่อจากนี้จะแนะนำทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานที่คุณควรรู้เมื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน ELSA Speak เริ่มกันเลยค่ะ

ELSA Speak – แอปพลิเคชันเรียนภาษาอังกฤษชั้นนำของโลก

แอปพลิเคชัน ELSA Speak ออกเมื่อปี 2558 ภายใต้การบริหารจัดการของคุณ Van Dinh Hong Vu (วัน ดิง ห่ง หวู) และมีทุนลงทุนจำนวน 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อปี 2564 ELSA Speak ได้รับการยอมรับจากกลุ่มสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี และได้รับรางวัลสากลหลายรางวัล เช่น

บนเส้นทางแห่งการพัฒนานั้น ELSA Speak ได้มีความก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากทีมงาน ELSA ให้ความสำคัญกับการค้นหาวิธีการเรียนรู้ใหม่อย่างเสมอ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ คล่องแคล่ว และมีความมั่นใจให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

กับ ELSA Speak คุณสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่มีบทเรียนจำนวนมากมายกว่า 25,000 บท และ  แหล่งคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ประกอบด้วยหลากหลายหมวดเรียน นอกจากนั้น ELSA Speak จะเป็นผู้ช่วยที่ดีในการฝึกการสื่อสารภาษาอังกฤษ ด้วยครูอัฉริยะที่เป็นเจ้าของภาษาในรูปแบบ AI คุณจะได้ปรับการออกเสียงตามสำเนียงอเมริกา รวมทั้งน้ำเสียง ตลอดจนการเน้นคำในแต่คำ/ประโยค

เหมือนแอปพลิเคชันเรียนออนไลน์อื่น ๆ คุณสามารถดำเนินการเริ่มเปิดใช้งาน ELSA Speak อย่างสะดวกผ่านทั้งระบบปฎิบัติการ iOS และ Android

banner (compare free vs pro)

หลังจากติดตั้งแอปพลิเคชันในเครื่องโทรศัพท์สำเร็จ ให้กดเลือกหัวข้อการเรียนภาษาอังกฤษที่คุณชอบที่สุด ฝึกการออกเสียงจะเป็นบทเรียนที่สนุกบทแรกที่คุณได้เรียนกับ ELSA Speak

คุณจะได้ฝึก 44 เสียงในระบบโฟเนติกส์ของภาษาอังกฤษ โดยแต่ละพยางค์ถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นสูง โดยระบบจะให้ 1 คำ วลี หรือประโยค พร้อมกับการถอดเสียงแบบสากลให้คุณได้ฝึกในฝน

หลังจากที่จดจำได้แล้ว และพร้อมที่จะฝึกตัวอย่างประโยคที่เพิ่งเรียนมา ให้กดสัญญลักษณ์ตัวไมค์ที่อยู่ตรงกลางหน้าจอเพื่ออัดเสียง โดย ELSA จะอัดสดเสียงพูดของผู้เรียน ในขณะเดียวกัน ด้วยเทคโนโลยีการจำรู้เสียงพูดของหุ่นยนต์อัฉริยะ AI ELSA จะดำเนินการวิเคราะห์และประเมินการออกเสียงของคุณ ดังต่อไปนี้

ด้วยปัจจัยในการวิเคราะห์ดังกล่าวนั้น แอปพลิเคชันจะชี้ให้คุณทราบข้อผิด รวมทั้งแก้ไขให้อย่างละเอียด ภายหลังเรียนกลุ่มบทเรียนพื้นฐานเสร็จสิ้นแล้ว ELSA จะให้บทเรียนที่อยู่ระดับสูงขึ้นและยากขึ้นในการเน้นคำ สำเนียง ฯลฯ ตามมาตรฐานของเจ้าของภาษา

เราได้ทราบขั้นตอนการเรียนภาษาอังกฤษในแอปพลิเคชัน ELSA Speak แล้ว ทีนี้จะต้องใช้รหัสเปิดใช้งานของ ELSA Speak อย่างไรดี

แนะนำการใช้รหัสเปิดใช้งานกับระบบปฎิบัติการ Android

1. หลังจากที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน ELSA Speak เสร็จ ให้ Log in เข้าบัญชีใน ELSA ด้วยอีเมลหรือบัญชีของตนเอง

2. หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนแรก ในมุมขวาด้านล่างของหน้าจอ ให้กดเลือก “โปรไฟล์” => “ซื้อ ELSA Pro ตลอดชีพ” => รหัสเข้าใช้งาน (ประกฎที่มุมซ้ายของหน้าจอ)

3. ลงรหัสเข้าใช้งานที่เป็นกลุ่มตัวหนังสือตัวใหญ่ในช่องว่าง => กดเริ่มใช้งาน => ลงรหัสเข้าใช้งานสำเร็จ

4. กลับไปยังขั้นตอนที่ 2 ของหมวด “โปรไฟล์” เพื่อ Log out ออกจากระบบแล้ว Log in เข้าระบบอีกครั้งเพื่ออัพเดทรหัสในระบบ

5. เปิดใช้งานสำเร็จแล้ว ให้ตรวจโปรไฟล์ของตนเองอีกครั้ง ก็จะเสร็จสิ้นกระบวนการเปิดใช้คอร์สเรียน ELSA Speak กับระบบปฎิบัติการ Android แล้ว

หมายเหตุ  การเปิดใช้งาน ELSA Speak กับระบบปฎิบัติการ Android สามารถดำเนินกับโทรศัพท์ Samsung, Oppo, Xiaomi,… ได้

แนะนำการใช้รหัสเปิดใช้งานกับระบบปฎิบัติการ iOS

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์ https://elsaspeak.com/redeem เพื่อดำเนินการเปิดใช้รหัสเปิดใช้งานกับระบบปฎิบัติการ iOS

ขั้นตอนที่ 2 Log in เข้าระบบ ELSA ด้วยอีเมลหรือเฟสบุ๊ค หากยังไม่มีบัญชี ให้เปิดใหม่บนเว็บไซต์ด้วยการกดปุ่ม “Sign up”

ขั้นตอนที่ 3 กดปุ่ม “เปิดรหัส” → ลงรหัสเปิดใช้งาน แล้วกด “ยืนยัน”

หมายเหตุ: ในกรณีที่คุณได้ลงทะเบียนคอร์ส ELSA Pro โดยตรงกับ Google Play/App Store แล้ว ให้ปิดฟังค์ชั่น ต่ออายุอัตโนมัตคอร์สเรียนในแอปพลิเคชันผ่าน Google Play/App Store  และรอจนกว่าคอร์สเรียนเดิมหมดอายุก่อนแล้วค่อยเปิดใช้งานคอร์สเรียนใหม่

ขั้นตอนที่ 4 เปิดแอปพลิเคชัน ELSA Speak –> Log out –> Log in ใหม่อีกครั้งด้วยอีเมลหรือเฟสบุ๊ค เพื่ออัพเดทระบบ

ขั้นตอนที่ 5 หลังเปิดใช้งานสำเร็จ ให้ตรวจโปรไฟล์อีกครั้งแล้วสามารถใช้งาน ELSA Pro ได้เลย

หมายเหตุ การเปิดใช้งาน ELSA Speak กับระบบปฎิบัติการ iOS สามารถดำเนินกับโทรศัพท์ iPhone, iPad,…

เรียนภาษาอังกฤษด้วยแอป ELSA Speak ดีหรือไม่

คุณได้เข้าใจวิธีการเปิดใช้งานคอร์สเรียนของ ELSA บนทั้งสองระบบปฏิบัติ Android และ iOS อย่างชัดเจนแล้วใช่ไหมคะ งั้นจะรออะไรอีกล่ะ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์-ELSA Speak เพื่อสนุกกับบทเรียนภาษาอังกฤษมากมายและมีประโยชน์กับ ELSA เดี๋ยวนี้เลย!

ELSA Speak เป็นหนึ่งในกลุ่มแอปพลิเคชั่นเรียนการสื่อสารภาษาอังกฤษชั้นนำ ที่เชี่ยวชาญในด้านฝึกการออกเสียงและการพูด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ที่นับวันยิ่งสูงขึ้น ELSA Speak ได้นำเสนอคอร์สเรียนหลากหลายเวอร์ชั่นและรูปแบบ ให้เหมาะกับวัตถุประสงค์และเวลาของลูกค้า  โดยคอร์สเรียนตลอดชีพเป็นคอร์สที่มอบผลประโยชน์แก่ผู้ใช้ได้มากที่สุด จึงได้รับความสนใจมากที่สุดเช่นกัน งั้นคอร์ส ELSA ตลอดชีพมีความแตกต่างกับคอร์สอื่น ๆ อย่างไรบ้าง และทำยังไงเพื่อ ซื้อ ELSA ตลอดชีพ ได้เร็วและสะดวกที่สุด

คุณจะได้อะไรบ้างจากคอร์ส ELSA ตลอดชีพ

ทำไมควร ซื้อ ELSA ตลอดชีพ

ELSA Speak เป็นแอปพลิเคชั่นเรียนภาษาอังกฤษชั้นนำในปัจจุบัน ด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการจำรู้เสียงพูด และสามารถบอกจุดผิดได้ทันที  จากนั้น ผู้เรียนจะได้รับคำแนะนำอย่างละเอียดในการเน้นคำ การปล่อยลม การวางตำแหน่งลิ้น ทั้งยังได้ฝึกครบทุกทักษะ ได้แก่ การออกเสียง การฟัง การกดคำ และการสนทนาและน้ำเสียง อีกด้วย

เพื่อยกระดับทุกทักษะดังกล่าวข้างต้นนั้น คุณต้องสมัครคอร์ส ELSA Proและใช้ทุกฟังค์ชั่นของ ELSA ซึ่งแต่ละคอร์สจะมีระยะเวลาเรียนและฟังค์ชั่นที่แตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะกับเป้าหมายในการเรียนของแต่ละคน

อย่างไรก็ตาม การคล่องภาษาอังกฤษ เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาต่อเนื่องอย่างยาวนานในการฝึกฝน  เห็นได้ว่าหลายคนใช้เวลาหลายปีเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียน แต่ก็ไม่สามารถพูดได้คล่องและเป๊ะเหมือนเจ้าของภาษาได้สักที

ดังนั้น ยากมากที่คนธรรมดาคนหนึ่ง ที่ไม่ค่อยมีโอกาสสื่อสารภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาบ่อย ๆ จะสามารถพัฒนาในเวลาสั้น ๆ ได้ นั่นคือสาเหตุที่หากอยากคล่องภาษาอังกฤษให้เหมือนภาษาที่สอง จะควรซื้อคอร์ส ELSA ตลอดชีพ แล้วใช้ให้ครบทุกฟังค์ชั่นของ ELSA เพื่อยกระดับความสามารถในการออกเสียงและการสื่อสาร โดยไม่มีการจำกัดเกี่ยวกับเวลา

ELSA Pro มีอะไรบ้าง

ด้วยจุดเด่นดังกล่าว จึงทำให้มีผู้ใช้มากกว่า 40 ล้านคนในทั่วโลกที่เลือก ELSA Speak เป็นเพื่อนบนเส้นทางพิชิตภาษาอังกฤษ

แนะนำการซื้อคอร์สเรียน ELSA ตลอดชีพ อย่างรวดเร็ว

ตอนนี้ ผู้ใช้สามารถซื้อคอร์ส ELSA Pro ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น ELSA Speak อย่างไรก็ตาม แอปพลิเคชั่น ELSA Speak อนุญาตให้ซื้อคอร์ส ELSA Pro 1 เดือน 3 เดือน และ 1 ปีเท่านั้น ดังนั้น หากต้องการ ซื้อ ELSA ตลอดชีพ คุณต้องลงทะเบียนฝากข้อมูลไว้ในเว็บไซต์เป็นทางการของ ELSA ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.ขั้นตอนที่ 1: เข้าเว็บไซต์ ELSA Pro เลือกคอร์ส ELSA Pro ไม่จำกัด

2. ขั้นตอนที่ 2: ลงข้อมูลผู้ซื้อ ประกอบด้วย ชื่อ/นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล เพื่อให้ ELSA บันทึกข้อมูลและประสานเมื่อจำเป็น

3. ขั้นตอนที่ 3: เลือกคอร์ส ELSA Pro ที่คุณอยากสมัคร สำหรับกรณีนี้คือคอร์ส ELSA ตลอดชีพ

ต่อมา เลือกวิธีการชำระที่คุณสะดวก เช่น ชำระด้วยบัตร ATM, Visa, Mastercard, JCB ชำระผ่าน Paypal หรือเลือกการส่งรหัสเข้าใช้งานที่บ้าน

นอกจากสองวิธีคือโอนเงิน หรือชำระเงินเมื่อได้รับรหัสที่บ้าน สำหรับรูปแบบการชำระที่เหลือ คุณจะได้รับรหัสทันทีผ่านข้อความ SMS และอีเมลที่คุณสมัครไว้ก่อนหน้านั้น หลังจากชำระเงินสำเร็จ

4. ขั้นตอนที่ 4: หลังจากซื้อคอร์ส ELSA ตลอดชีพสำเร็จ เข้าลิงค์ https://elsaspeak.com/redeem เพื่อใช้รหัสเข้าเรียน

ด้วยคุณค่าที่คุณจะได้รับกับ ELSA นั้น การซื้อ ELSA ตลอดชีพจะเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรข้ามผ่าน โดยเฉพาะในช่วงนี้ ELSA กำลังมีโปรโมชั่นมากมายที่น่าสนใจสำหรับลูกค้าทุกท่าน  นอกจากช่วยให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้คล่องเหมือนเจ้าของภาษาแล้ว ยังมีราคาโปรโมชั่นที่คุ้มสุด ๆ อีก งั้นอย่าพลาดโอกาสเรียนกับ ELSA ในวันนี้เลยนะ

แท็กคำถาม (Question Tag) เป็นไวยากรณ์ทั่วไปที่ใช้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน การใช้อย่างเชี่ยวชาญจะช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของคุณ และเข้าใกล้เป้าหมายของการสื่อสารภาษาอังกฤษมาตรฐานแบบเจ้าของภาษามากขึ้น   

นิยาม

Question Tag เป็นคำถาม Yes-No แบบสั้น ๆ ซึ่งวางไว้หลังอนุประโยครายงาน และถูกคั่นจากประโยคประกาศด้วยเครื่องหมายจุลภาค  

หากอนุประโยครายงานอยู่ในรูปแบบปฎเสธ Question Tag จะอยู่ในรูปแบบประโยคบอกเล่า และกลับกัน

วิธีใช้งาน Question Tag

ตัวอย่าง

Our daughter isn’t well today, is she?

→ วันนี้ลูกสาวของเราไม่สบายใช่ไหม  

Yesterday, they didn’t complete their tasks, did they?

→ เมื่อวานพวกเขาทำงานไม่เสร็จใช่ไหม   

โครงสร้าง Question Tag

โครงสร้างจะมี 2 ส่วนหลัก คือ “statement” + “Question Tag“

ทั้งสองส่วนนี้จะตรงข้ามกัน หากประโยคก่อนหน้าถูกแบ่งในรูปแบบการบอกเล่า Question Tag จะเป็นรูปแบบปฎิเสธและในทางกลับกัน นี่เป็นหนึ่งในโครงสร้างที่ค่อนข้างพิเศษในไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  

สูตรทั่วไปจะมีรูปแบบดังนี้

สูตรทั่วไปจะมีรูปแบบดังนี้

โดย:

ประธานในอนุประโยคหลัก    คำสรรพนามแทนประธานใน Question Tag
(วลี) คำนาม หมายถึงผู้ชาย 1 คน    he
(วลี) คำนาม หมายถึงผู้หญิง 1 คนshe
(วลี) คำนาม หมายถึงสิงของ 1 อย่าง   it
(วลี) นามพหูพจน์  they
This/ that + (วลี) คำนามเอกพจน์   it
This/ thatit
These/ those + (วลี) นามพหูพจน์    they
These/ thosethey
Thereเก็บไว้เหมือนเดิม   
I, we, you, they, he, she, itเก็บไว้เหมือนเดิม   

กฎการเปลี่ยนประธาน ดังนี้:   

ตัวอย่าง:

Your elder sister likes soccer, doesn’t she?

→ นามวลีสำหรับผู้หญิง ‘Your elder sister’ เมื่อป้อน ’หลังเครื่องหมายจุลภาคจะเปลี่ยนเป็น ‘เธอ’   

ต่อไปนี้คือบางโครงสร้างที่พบบ่อยที่สุดที่ ELSA Speak ได้รวบรวมไว้ คุณลองดูนะ!    

หมายเหตุ: เพื่อให้บทความมีความกระชับมากขึ้น ELSA Speak จะเลือกเฉพาะกาลที่ใช้ Question Tag บ่อยที่สุดเท่านั้น   

Present Simple

A. กริยา ‘be’   

ประธานโครงสร้าง
เอกพจน์บุรุษที่หนึ่ง
I – ฉัน
โครงสร้างที่ 1

I + am + adj/ N phrase/ … + (…)+ , + aren’t + I?

โครงสร้างที่ 2

I + am not + adj/ N phrase/ … + (…) + , + am + I?

หมายเหตุ:‘I am’ ย่อเป็น ‘I’m’

ตัวอย่าง

I am your best friend, aren’t I?
→ ฉันเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอใช่ไหม

I’m not the person that annoys you, am I?
→  ฉันไม่ใช่คนที่รบกวนคุณใช่ไหม  
สรรพนามเกี่ยวกับบุคคล

พหูพจน์บุรุษที่ 1:
we – เรา/ พวกเรา

พหูพจน์หรือเอกพจน์บุรุษที่ 2:
you – คุณ พวกคุณ

พหูพจน์บุรุษที่ 3:
they – พวกเขา
her parents – พ่อแม่ของเธอ
my friends – เพื่อนๆ ของฉัน, v.v.
โครงสร้างที่ 1

Subject + are + adj/ N phrase/ … + (…) + , + aren’t + Subject?

โครงสร้างที่ 2

Subject + are not + adj/ N phrase/ … + (…) + , + are + Subject?

หมายเหตุ

‘are not’ ย่อเป็น ‘aren’t’
‘you are’ ย่อเป็น ‘you’re’
‘we are’ ย่อเป็น ‘we’re’
‘they are’ ย่อเป็น ‘they’re’

ตัวอย่าง

You are upset, aren’t you?
→ คุณโกรธอยู่ใช้ไหม? 

We’re not in the right room, are we?
→ เราไม่ได้อยู่ถูกห้องใช่ไหม  
เอกพจน์บุรุษที่ 3 เอกพจน์
she – เธอ
he – เขา
it – มัน
that girl – ผู้หญิงคนนั้น
his boss – เจ้านายของเขา
v.v. 
โครงสร้างที่ 1

Subject + is + adj/ N phrase/ … + (…) + , + isn’t + Subject?

โครงสร้างที่ 2

Subject + is not + adj/ N phrase/ … + (…) + , + is + Subject?

หมายเหตุ

‘is not’  ย่อเป็น ‘isn’t’
ประธาน (he/ she/ it หรือชื่อ) + ‘is’ สามารถย่อเป็น: ประธาน’s

ตัวอย่าง

The new employee is laborious, isn’t he?
→ พนักงานคนใหม่เป็นคนขยันใช่ไหม

That student isn’t happy today, is she?
→ นักเรียนคนนั้นวันนี้ไม่มีความสุขใช่ไหม
โครงสร้าง Question Tag- present tense

B. กริยาธรรมดา 

ประธานโครงสร้าง
สรรพนามเกี่ยวกับบุคคล

เอกพจน์บุรุษที่หนึ่ง:
I – ฉัน

พหูพจน์บุรุษที่ 1:
we – เรา/ พวกเรา

พหูพจน์หรือเอกพจน์บุรุษที่ 2:
you – คุณ พวกคุณ

พหูพจน์บุรุษที่ 3:
they – พวกเขา
her parents – พ่อแม่ของเธอ
my friends – เพื่อนๆ ของฉัน, v.v.   
โครงสร้างที่ 1

Subject + V-infi + (Object) + (…) + , + don’t + Subject?

โครงสร้างที่ 2

Subject + do not + V-infi + (Object) + (…) + , + do + Subject?

หมายเหตุ: ‘do not’ ย่อเป็น ‘don’t’    

ตัวอย่าง

We have a toaster, don’t we?
→ เรามีเครื่องปิ้งขนมปัง ใช่ไหม  

You don’t like him, do you?
→ คุณไม่ชอบเขาใช่ไหม?  
เอกพจน์บุรุษที่ 3
she – เธอ
he – เขา
it – มัน
that girl – ผู้หญิงคนนั้น
his boss – เจ้านายของเขา
v.v. 
โครงสร้างที่ 1

Subject + V-s/es + (Object) + (…) + , + doesn’t + Subject?

โครงสร้างที่ 2

Subject + doesn’t + V-infi + (Object) + (…) + , + does + Subject?

หมายเหตุ: ‘does not’ ย่อเป็น ‘doesn’t’   

ตัวอย่าง

She works very hard, doesn’t she?
→ เธอทำงานขยันมากใช่มั้ย?

Their leader doesn’t go to work on time, does he?
→ หัวหน้าของพวกเขามาทำงานไม่ตรงเวลาใช่ไหม?
โครงสร้าง QuestionTag- past tense 03

Past Simple

A. กริยา ‘be’   

ประธาน (Subject)โครงสร้าง  
สรรพนามเกี่ยวกับบุคคล

พหูพจน์บุรุษที่ 1:
we – เรา/ พวกเรา

พหูพจน์หรือเอกพจน์บุรุษที่ 2:
you – คุณ พวกคุณ

พหูพจน์บุรุษที่ 3:
they – พวกเขา
her parents – พ่อแม่ของเธอ
my friends – เพื่อนๆ ของฉัน, v.v.
โครงสร้างที่ 1

Subject + were + adj/ N phrase/ … + (…) + , + weren’t + Subject?

โครงสร้างที่ 2

Subject + were not + adj/ N phrase/ … + (…) + , + were + Subject?

หมายเหตุ: ‘were not’  ย่อเป็น weren’t’

ตัวอย่าง

Yesterday, they were a little tired, weren’t they?
→ เมื่อวานพวกเขาเหนื่อยนิดหน่อยใช่ไหม?

Last night, you weren’t at home when we came, were you?
→ เมื่อคืนคุณไม่อยู่บ้านเมื่อเรามาถึงใช่ไหม 
เอกพจน์บุรุษที่หนึ่ง
I – ฉัน

เอกพจน์บุรุษที่ 3
she – เธอ
he – เขา
it – มัน
that girl – ผู้หญิงคนนั้น
his boss – เจ้านายของเขา
v.v.  
โครงสร้างที่ 1

Subject + was + adj/ N phrase/ … + (…) + , + wasn’t + Subject?

โครงสร้างที่ 2

Subject + was not + adj/ N phrase/ … + (…) + , + was + Subject?

หมายเหตุ: ‘was not’ ย่อเป็น ‘wasn’t’

ตัวอย่าง:

In the last meeting, that client was happy with our plan, wasn’t she?
→ ในการประชุมครั้งก่อน ลูกค้าคนนั้นพอใจกับแผนของเราใช่ไหม? 

This morning, our son wasn’t at school, was he?
→ ลูกชายเราไม่ไปโรงเรียนเมื่อเช้านี้ใช่ไหม  

B. กริยาธรรมดา

ประธาน (Subject)    โครงสร้าง  
ประธานทั้งหมด
ไม่แยกประเภทสรรพนามเกี่ยวกับบุคคล และเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์  
โครงสร้างที่ 1

Subject + V2/Ved + (Object) + (…) + , + didn’t + Subject?

โครงสร้างที่ 2

Subject + did not + V-infi + (Object) + (…) + , + did + Subject?

หมายเหตุ: ‘did not’ ย่อเป็น ‘didn’t’

ตัวอย่าง

Last month, you missed a lot of deadlines, didn’t you?
→ เดือนก่อนคุณทำไม่ทัน deadine ใช่ไหม?

This morning, he didn’t contact that customer, did he?
→ เดือนที่แล้วคุณไม่ได้ติดต่อกับลูดค้าคนนั้นใช่ไหม? 

Simple Future

A. กริยา ‘be’

ประธาน (Subject)โครงสร้าง
ประธานทั้งหมด
ไม่แยกประเภทสรรพนามเกี่ยวกับบุคคล และเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ 
โครงสร้างที่ 1

Subject + will be + adj/ N phrase/ … + (…) + , + won’t + Subject?
โครงสร้างที่ 2


Subject + will not be + adj/ N phrase/ … + (…) + , + were + Subject?

หมายเหตุ: ‘will not’ ย่อเป็น ‘won’t’

ตัวอย่าง

My parents will be happy if I come home this Tet Holiday, won’t they?
→ พ่อแม่ของฉันจะมีความสุขไหมเมื่อฉันกลับบ้าน Tet นี้?

She won’t be upset when she finds out the truth, will she?
→ เธอจะไม่เสียใจเมื่อรู้ความจริงใช่ไหม  

B. กริยาธรรมดา

ประธาน (Subject) โครงสร้าง
ประธานทั้งหมด
ไม่แยกประเภทสรรพนามเกี่ยวกับบุคคล และเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์  
โครงสร้างที่ 1

Subject + will + V-infi + (Object) + (…) + , + won’t + Subject?

โครงสร้างที่ 2

Subject + will not + V-infi + (Object) + (…) + , + will + Subject?

หมายเหตุ: ‘will not’ ย่อเป็น ‘won’t’

ตัวอย่าง

You will tell him the truth, won’t you?
→ คุณจะบอกความจริงกับเขาใช่ไหม

Our teacher won’t give us more exercises, will he?
→ ครูของเราจะไม่ให้การบ้านเพิ่มใช่ไหม

Question Tag สำหรับ Perfect Tense

Tenseโครงสร้าง
Present perfect
โครงสร้างที่ 1

Subject + has/ have + V3/-ed + (object) + (…) + , + hasn’t/ haven’t + subject + ?

โครงสร้างที่ 2

Subject + hasn’t/ haven’t + V3/-ed + (object) + (…) + , + has/ have + subject + ?

ตัวอย่าง

You haven’t called that customer, have you?
→ คุณยังไม่ได้โทรหาลูกค้าคนนั้นใช่ไหม

Our boss has just given us some new tasks, hasn’t she?
→ เจ้านายของเราเพิ่งให้งานใหม่กับเราใช่ไหม? 
Present perfect continuousโครงสร้างที่ 1

Subject + has/ have + been + V-ing + (object) + (…) + , + hasn’t/ haven’t + subject + ?
โครงสร้างที่ 2


Subject + hasn’t/ haven’t + been + V-ing + (object) + (…) + , + has/ have + subject + ?  

ตัวอย่าง

They have been working since 2pm, haven’t they?
→พวกเขาทำงานตั้งแต่บ่าย 2 ใช่ไหม 

He hasn’t been practicing for months, has he?
→ เขาไม่ได้ซ้อมมาหลายเดือนแล้วใช่ไหม? 
Past Perfectโครงสร้างที่ 1

Subject + had + V3/-ed + (object) + (…) + , + hadn’t + subject + ?
โครงสร้างที่ 2


Subject + hadn’t + V3/-ed + (object) + (…) + , + had + subject + ?  

ตัวอย่าง

The meeting had ended before you came, hadn’t it?
→ การประชุมจบลงก่อนที่คุณมาถึงใช่ไหม?  

Our leader hadn’t sent us the files before we started the project, had he?
→ หัวหน้าทีมของเราไม่ได้ส่งเอกสารให้เราก่อนเริ่มโครงการใช่ไหม
Past Perfect continuousโครงสร้างที่ 1

Subject + had + been + V-ing + (object) + (…) + , + hasn’t/ hadn’t + subject + ?

โครงสร้างที่ 2


Subject + hadn’t + been + V-ing + (object) + (…) + , + had + subject + ?  

ตัวอย่าง

Yesterday, our daughter had been studying until we got home, hadn’t she?
→ เมื่อวานลูกสาวเราเรียนหนังสือตลอดจนเรากลับบ้านใช่ไหมคะ?

That student hadn’t been studying hard before the teacher called his parents, had he?
→ นักเรียนคนนั้นไม่ได้ขยันเรียนก่อนที่อาจารย์จะเรียกผู้ปกครองของเขาใช่ไหม?
Future Perfectโครงสร้างที่ 1

Subject + will + have + V3/-ed + (object) + (…) + , + won’t + subject + ?

โครงสร้างที่ 2

Subject + won’t + have + V3/-ed + (object) + (…) + , + will + subject + ?  

ตัวอย่าง

The meeting will have started before we get there, won’t it?
→ การประชุมจะเริ่มก่อนที่เราจะไปถึงใช่ไหม?

We won’t have completed the task before our boss comes back, will we?
→ เราจะไม่จบเรื่องนี้ก่อนที่เจ้านายจะกลับมาใช่ไหม?
Future Perfect Continuousโครงสร้างที่ 1

Subject + will + have + been + V-ing + (object) + (…) + , + won’t + subject + ?

โครงสร้างที่ 2

Subject + won’t + have + been + V-ing + (object) + (…) + , + will + subject + ?  

ตัวอย่าง

When we arrive there, they will have been discussing for hours, won’t they?
→ เมื่อเราไปถึง เขาคงคุยกันมาหลายชั่วโมงแล้วใช่ไหม?

Our son won’t have been playing games before we get home, will he?
→  ลูกชายเราจะไม่เล่นเกมต่อเนื่องก่อนเรากลับบ้านใช่ไหม?  
โครงสร้าง Question Tag - future tense

Question Tag ของ Modal Verbs

Modal Verbsโครงสร้าง

‘can’
โครงสร้างที่ 1

Subject + can + V-infi + (object) + (…) + , + can’t + subject + ?

โครงสร้างที่ 2

Subject + can’t + V-infi + (object) + (…) + , + can + subject + ?  

ตัวอย่าง

Your younger brother can’t play the piano, can he?
→ น้องชายของคุณเล่นเปียโนไม่เป็นใช่ไหม?

You can speak Japanese, can’t you?
→ คุณพูดภาษาญี่ปุ่นได้ใช่ไหม? 
‘could’โครงสร้างที่ 1

Subject + could + V-infi + (object) + (…) + , + couldn’t + subject + ?

โครงสร้างที่ 2

Subject + couldn’t + V-infi + (object) + (…) + , + could + subject + ?

ตัวอย่าง

When you were young, you could swim very well, couldn’t you?
→ ตอนเด็กๆ คุณว่ายน้ำเก่งมากใช่ไหม?

Yesterday, they couldn’t go camping, could they?
→เมื่อวานพวกเขาไปตั้งแคมป์ไม่ได้ใช่ไหม?  
‘may’ (possibility ≥ 50%)โครงสร้างที่ 1

Subject + may + V-infi + (object) + (…) + , + mayn’t + subject + ?

โครงสร้างที่ 2

Subject + mayn’t + V-infi + (object) + (…) + , + may + subject + ?  

ตัวอย่าง

She may become the next manager, mayn’t she?
→เธอสามารถเป็นผู้จัดการคนต่อไปได้หรือไม่?

He mayn’t like this present, may he?
→เขาคงไม่ชอบของขวัญชิ้นนี้ใช่ไหม?
‘might’ (possibility < 50%)โครงสร้างที่ 1

Subject + might + V-infi + (object) + (…) + , + mightn’t + subject + ?

โครงสร้างที่ 2

Subject + mightn’t + V-infi + (object) + (…) + , + might + subject + ?

ตัวอย่าง

She might become the next manager, mightn’t she?
→ เธอจะเป็นผู้จัดการคนต่อไปหรือไม่?

He mightn’t like this present, might he?
→ เขาอาจไม่ชอบของขวัญชิ้นนี้ใช่ไหม?
‘shall’ (future predictions)โครงสร้างที่ 1

Subject + shall + V-infi + (object) + (…) + , + shan’t + subject + ?

โครงสร้างที่ 2

Subject + shan’t + V-infi + (object) + (…) + , + shall + subject + ?  

ตัวอย่าง

This time next month, we shall be in Taiwan, shan’t we?
→ เวลานี้เดือนหน้าเราจะอยู่ไต้หวันแล้วใช่ไหม?

This time next month, we shan’t be in Taiwan, shall we?
→  เดือนหน้านี้เราจะไม่อยู่ไต้หวันใช่มั้ย?
‘should’โครงสร้างที่ 1

Subject + should + V-infi + (object) + (…) + , + shouldn’t + subject + ?

โครงสร้างที่ 2

Subject + shouldn’t + V-infi + (object) + (…) + , + should + subject + ?  

ตัวอย่าง

My daughter should choose this school, shouldn’t she?
→ ลูกสาวของฉันควรเลือกโรงเรียนนี้หรือไม่?

We shouldn’t drink more than 2.7 liters of water per day, should we?
→ เราไม่ควรดื่มน้ำเกิน 2.7 ลิตรต่อวัน ใข่ไหม?
wouldโครงสร้างที่ 1

Subject + would + V-infi + (object) + (…) + , + wouldn’t + subject + ?

โครงสร้างที่ 2

Subject + wouldn’t + V-infi + (object) + (…) + , + would + subject + ?

ตัวอย่าง

You would like to talk to our boss, wouldn’t you?
→ คุณต้องการคุยกับเจ้านายของเราใช่ไหม

If you were me, you wouldn’t buy that car, would you?
→ ถ้าคุณเป็นฉัน คุณจะไม่ซื้อรถคันนั้นใช่ไหม

Question Tag รูปแบบพิเศษ 

โครงสร้าง  I (don’t) think/believe/… (that) + อนุประโยค

สำหรับอนุประโยคบอกเล่าที่มีโครงสร้างเป็น I (don’t) think/believe/… (that) + อนุประโยค ประธานจะเป็นประธานของอนุประโยค

ตัวอย่าง
I think he will be late, won’t he?

→ ฉันคิดว่าเขาจะสาย เป็นเรื่องจริงหรือไม่? 

I don’t believe we can win the contest, can we?

→ ฉันไม่เชื่อว่าเราจะชนะการประกวดได้ เราจะสามารถไหม?   

หมายเหตุ: หากตรง I think/ believe เราใช้ปฎิเสธ Question Tag จะต้องเป็นการยืนยันหรือปฎิเสธเหมือนกันกับอนุประโยค   

Question Tag กับ Let’s   

Question Tag ของอนุประโยคบอกเล่าที่เริ่มต้นด้วย Let’s จะเป็น Shall we   

ตัวอย่าง

It’s sunny today. Let’s go swimming, shall we?

→ วันนี้แดดออก เราไปเล่นน้ำกันมั้ย?

Question Tag หลังอนุประโยคบังคับ

หลังอนุประโยคบังคับ Question Tag จะเป็น ‘will you’ 

ตัวอย่าง  

Keep quiet, will you?

→ กรุณาอย่าส่งเสียงดัง ได้ไหม

Don’t open the window, will you?

→ อย่าเปิดหน้าต่าง ได้ไหม

Question Tag กับ I wish

อนุประโยคบอกเล่าที่มี I wish เพื่ออธิบายถึงความต้องการ Question Tag จะเป็น May I 

ตัวอย่าง  

I wish to take a day off next week to have a check-up, may I?

→ ฉันต้องการหยุดงานหนึ่งวันในสัปดาห์หน้าเพื่อไปตรวจสุขภาพ จะได้ไหม  

Question Tag กับ Must  

เมื่อใช้กับ Must เราจะอิงตามความหมายและหน้าที่ของ Must ในแต่ละกรณีเพื่อเลือก Question Tag

ตัวอย่าง
You must go now, needn’t you?
→ คุณต้องไปตอนนี้หรือไม่

ตัวอย่าง

We mustn’t use the company’s phones for personal calls, must we?

→ เราไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ของบริษัทสำหรับการโทรส่วนตัวหรือ?

ตัวอย่าง

He must like her a lot, doesn’t he?

→ เขาต้องชอบเธอมากแน่ๆ ใช่ไหม?  

After practicing for nearly 2 hours, you must be tired, aren’t you?

→ หลังจากซ้อมมาเกือบ 2 ชม. คุณคงจะเหนื่อยใช่ไหม?  

ตัวอย่าง

They must have lied to you, haven’t they?

→  พวกเขาต้องโกหกคุณแล้วแน่ๆ ใช่ไหม?  

Question Tag กับ everyone, no body,…  (คำสรรพนามที่ไม่ได้ระบุเจาะจงว่าเป็นคนไหน ) 

เมื่อประธานในอนุประโยคบอกเล่าเป็นหนึ่งในคำสรรพนามที่ไม่ได้ระบุเจาะจงว่าเป็นคนไหน เช่น everyone, someone, anyone, no one, everybody, somebody, nobody và anybody ประธานจะเป็น ‘they’.

หมายเหตุ 

ตัวอย่าง

Everyone can enter this room, can’t they?

→ ทุกคนสามารถเข้าห้องนี้ได้หมดใช่ไหม? 

No one likes this dish, do they?

→ ไม่มีใครชอบจานนี้ใช่ไหม?   

ประธานในอนุประโยคบอกเล่าเป็นคำสรรพนามที่ไม่ได้ระบุเจาะจงว่าเป็นสิ่งไหน

เมื่อประธานของอนุประโยคบอกเล่าเป็นหนึ่งในคำสรรพนามที่ไม่ได้ระบุเจาะจงว่าเป็นสิ่งไหน: ทุกสิ่ง บางสิ่ง สิ่งใด และไม่มีอะไร ประธานในแท็กคำถามจะเป็น ‘มัน’  

หมายเหตุ   

เมื่อประมาณเป็น ‘nothing’ – “ไม่มีอะไร” Question Tag จะอยู่ในรูปแบบยืบอกเล่า  

ตัวอย่าง   

Nothing was there, was it?

→  ไม่มีอะไรที่นั่นใช่ไหม?  

อนุประโยคบอกเล่าที่มีคำกริยาวิเศษณ์ที่แสดงความหมายเชิงปฏิเสธหรือกึ่งปฏิเสธ    

เมื่อในอนุประโยคบอกเล่าที่มีคำกริยาวิเศษณ์ที่แสดงความหมายเชิงปฏิเสธหรือกึ่งปฏิเสธ เช่น never- ไม่เคย, seldom/ hardly/ scarcely/เป็นต้น จะเป็นรูปแบบเชิงลบ 

จากนั้น Question Tag จะอยู่ในรูปแบบบอกเล่า  

ตัวอย่าง   

She never cheats in exams, does she?

→ เธอไม่เคยโกงข้อสอบใช่ไหม?   

When he was young, he rarely exercised, did he?

→ ตอนที่ยังเป็นหนุ่ม เขาไม่ค่อยได้ออกกำลังกายใช่ไหม?   

ประธานของอนุประโยคบอกเล่าคือ noun clause หัวเรื่องของ Question Tag คือ It 

ตัวอย่าง

What you like and dislike doesn’t matter, does it?

→ไม่สำคัญหรอกว่าคุณชอบไม่ชอบอะไร จริงไหม?    

→ การวิเคราะห์: noun clause คือ  ‘what you like and dislike’   

Question Tag ที่ใช้ Had better  

เมื่อประโยคใช้ Had Better (ตัวย่อ: ‘d Better) เพื่อแสดงคำแนะนำQuestion Tag  จะยืมคำว่า Had และใช้รูปแบบเชิงปฏิเสธ Hadn’t   

ตัวอย่าง

I had better contact that customer right now, hadn’t I?

→ ฉันควรติดต่อลูกค้าคนนั้นตอนนี้หรือไม่?   

Question Tag ที่ใช้ Would rather

เมื่อประโยคบอกเล่าใช้ ‘would rather’ เพื่อแสดงความต้องการหรือการเลือก Question Tag จะยืมคำว่า ‘would’ และใช้ในรูปแบบปฏิเสธ ‘wouldn’t’ 

ตัวอย่าง

Our daughter would rather stay home, wouldn’t she?

→ ลูกสาวเราอยากอยู่บ้านใช่ไหม?   

Question Tag ของ “I am …” 

เมื่ออนุประโยคหลักขึ้นต้นด้วย ‘I am’ ตามหลักการเปลี่ยนประธานในตอนต้นของหมวดที่ 3 โครงสร้าง ถ้าประธานใช้สรรพนาม ‘I’ เราจะคงไว้คำเดิม    

สำหรับ ‘am’ เมื่อเปลี่ยนเป็น Question Tag เราจะใช้คำปฏิเสธแน่นอน แต่มันจะเป็น ‘aren’t’ ไม่ใช่ ‘am not’  

ตัวอย่าง

I am in hospital, aren’t I?

→ ฉันกำลังอยู่ในโรงพยาบาลใช่ไหม?

I am annoying you, aren’t I?

→  ฉันรบกวนคุณอยู่หรือเปล่า  

Question Tag ของอนุประโยคหลักที่มีประธาน ‘this’/ ‘that’/ ‘these’ / 

เมื่อประโยคหลักมีประธานเป็น ‘‘this’ หรือ ‘that’ ประธานจะเป็น ‘it’   

เมื่อประโยคหลักมีหัวเรื่องเป็น ‘these’ หรือ ‘those หัวเรื่องจะเป็น ‘they’   

ตัวอย่าง

This/ That is your phone, isn’t it?

→ นี่/นั่นคือโทรศัพท์ของคุณใช่ไหม   

These/ Those are the apples you bought this morning, aren’t they?

→ พวกนี้/นั่นคือแอปเปิ้ลที่คุณซื้อเมื่อเช้านี้ใช่ไหม?  

Question Tag กับ ‘used to’

โครงสร้าง Question Tag กับ used to

โครงสร้างที่ 1Subject + used to + V-infi + (object) + (…) + , + didn’t + subject + ?

โครงสร้างที่ 2: Subject + didn’t use to + V-infi + (object) + (…) + , + did + subject + ?

ตัวอย่าง

Your wife used to work for a hospital, didn’t she?

→  ภรรยาคุณเคยทำงานโรงพยาบาลใช่ไหม? 

You didn’t use to walk to work, did you?

→  คุณไม่เคยเดินไปทำงานใช่ไหม  

Question Tag กับ ‘have to’ 

โครงสร้างที่ 1:

Present  Simple: Subject + has/ have to + V-infi + (object) + (…) + , + doesn’t/ don’t + subject + ?

Past Simple: Subject + had to + V-infi + (object) + (…) + , + didn’t + subject + ?

Future Simple: Subject + will have to + V-infi + (object) + (…) + , + won’t + subject + ?

โครงสร้างที่ 2:

Present  Simple: Subject + doesn’t/ don’t have to + V-infi + (object) + (…) + , + does/ do + subject + ?

Past Simple: Subject + didn’t have to + V-infi + (object) + (…) + , + did + subject + ?

Future Simple: Subject + won’t have to + V-infi + (object) + (…) + , + will + subject + ?

ตัวอย่าง

You don’t have to take care of your younger sister, do you?

→ คุณไม่ต้องดูแลน้องสาวใช่มั้ย    

Yesterday, that employee had to work overtime, didn’t he?

→  เมื่อวานพนักงานคนนั้นต้องทำงานล่วงเวลาใช่ไหม?  

We will have to pay a lot, won’t we?

→  เราจะต้องจ่ายเงินเยอะใช่มั้ย?  

Question Tag กับ ‘ought to’   

โครงสร้าง: Subject + ought to + V-infi + (object) + (…) + , + oughtn’t + subject + ?

ตัวอย่าง

My sister ought to see a doctor, oughtn’t she?

→ น้องสาวของฉันจำเป็นต้องไปพบแพทย์หรือไม่?

Question Tag กับ ‘need’   

เนื่องจาก ‘need’ เป็น Semi-modal Verb (กริยาช่วยกึ่ง modal)  ใน Present Simple จึงสามารถใช้ need เป็นได้ทั้งกริยาธรรมดาและกริยาช่วย  

อย่างไรก็ตาม ใน  Question Tag  และประโยคหลักด้านหน้า  ‘need’ มักถูกใช้ในรูปกริยาช่วยเพื่อความกระชับ 

 Question Tag กับ need

โครงสร้าง 1: Subject + need(s) + to V-infi + (…) + , + needn’t + subject + ?

โครงสร้างที่ 2: Subject + needn’t + V-infi + (…) + , + need + subject + ?

ตัวอย่าง

They need to study harder, needn’t they?

→  พวกเขาต้องเรียนหนักขึ้นใช่ไหม?  

She needn’t work on Sundays, need she?

→  เธอไม่ต้องทำงานในวันอาทิตย์ใช่ไหม  

หมายเหตุ: ในกาลที่เหลือ ‘need’ ใช้เป็นกริยาปกติ ดังนั้น หากใช้ tense อื่นที่ไม่ใช่ Present Simple เราก็แค่สร้าง ด้วยคำว่า ‘need’ ตามโครงสร้าง tense ที่ระบุในหัวข้อที่ 3  

Question Tag ของประโยคอุทาน

เมื่ออนุประโยคกลักเป็นคำอุทาน เราจะนำคำนามในประโยคนั้นมาเปลี่ยนเป็นคำสรรพนาม ส่วนกริยาช่วย are is, am, are อยู่ในรูปปฏิเสธ  

ตัวอย่าง

What a beautiful dress, isn’t it?

→ ช่างเป็นชุดที่สวยงามใช่มั้ย  

What big houses, aren’t they?

→ บ้างหลังนี้ใหญ่ใช่ไหม  

คำตอบสำหรับ Question Tag 

โครงสร้างว่า  

อนุประโยคหลัก + , + Question Tag + ?  

โดยที่ประโยคหลักและประโยคคำถามจะอยู่ตรงข้ามกันเสมอในแง่ของการยืนยันหรือปฏิเสธ

ตัวอย่าง

They are friendly people, aren’t they?

They aren’t friendly people, are they?

ในการตอบคำถามประเภทนี้ เราต้องจำไว้ว่าไม่เพียงแต่ให้ความสนใจกับ Question Tag ที่อยู่ด้านหลังเท่านั้น แต่ยังต้องให้ความสนใจกับประโยคหลักและ Question Tag ด้วย

จากนั้น หากเราเห็นด้วยกับอนุประโยคปฏิเสธ เราจะตอบว่า ‘No, subject  + กริยาช่วยที่สอดคล้องกัน’ หากเราเห็นด้วยกับคำปฏิเสธ เราจะตอบว่า ‘Yes, ประธาน + กริยาช่วยที่สอดคล้องกัน’ 

ตัวอย่าง   

They are friendly people, aren’t they?

→ ถ้าเราเห็นด้วยกับประโยคยืนยัน ‘They are friendly people’ ให้ตอบว่า ‘Yes, they are.’

→ หากเราเห็นด้วยกับ  Question Tag ที่เอนไปทางเชิงลบ ‘ใช่ไหม’ เราจะตอบว่า: ‘ไม่ มันไม่ใช่’ อย่าตอบว่า ‘ใช่’  

แบบฝึกหัด

กรอกในช่องว่างให้เหมาะสม  

กรอก Question tag ในช่องว่างให้เหมาะสม  คำตอบ
Our boss likes the new employee, _? (female boss)doesn’t she
Your younger sister would rather go out on weekends, _?wouldn’t she
They must complete that task today, _?needn’t they
I wish to leave early, _?may I
They don’t like working overtime, _?do they
Turn down the volume, _?will you
I don’t think he will believe you, _?will he
You missed another deadline yesterday, _?didn’t you
This morning, that man must have stolen your wallet, _?hasn’t he
Your crush won’t come to the party, _? (male crush)will he
Somebody left the door open, _?didn’t they
She never stays up late, _?does she
You read a lot of books. You must like reading a lot, _?don’t you
Let’s eat out, _?shall we
When we entered the room, nothing was there, _?was it
When we go to the museum doesn’t matter, _?does it
We had better lock all the doors, _?hadn’t we
Don’t turn on the TV when I’m working, _?will you
Our mother is sick, _?isn’t she
When he first moved here, he was really friendly, _?wasn’t he

ด้านบนคือสรุปคำจำกัดความ โครงสร้าง วิธีการใช้งาน และแบบฝึกหัด Question Tag ELSA Speak หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณใช้มันได้อย่างคล่องแคล่วและมั่นใจมากขึ้นในกระบวนการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ขอบคุณที่อ่านบทความ แล้วพบกันใหม่บทความหน้า!

banner (compare free vs pro)