Anyway คืออะไร? แยกแยะความแตกต่างระหว่าง Anyway และ Though ในภาษาอังกฤษ

Anyway คืออะไร? โครงสร้างเป็นยังไงถึงปรากฏบ่อยและต่อเนื่องในบทสนทนาภาษาอังกฤษแบบนั้น? แล้วจะแยกแยะ Anyway และ Though, By the way ได้ยังไง เพื่อไม่ให้สับสนเมื่อสื่อสารภาษาอังกฤษ?

หากคุณตั้งใจที่จะเรียนรู้ หรือมีคำถามเกี่ยวกับวลีเหล่านี้ อย่าเพิกเฉยต่อบทความต่อไปนี้ ELSA Speak จะมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับ Anyway และวิธีการแยกแยะ Anyway, Though, Any Way & By the way ในภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและเป็นธรรมชาติ!

ก่อนอื่น มีสิ่งหนึ่งที่ ELSA Speak อยากให้คุณระลึกไว้เสมอเมื่ออ่านบทความด้านล่างนี้ ทุกเครื่องหมายจุลภาค “,” ก่อนหรือหลัง ‘though’ และ ‘anyway’ มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเขียนประโยค ดังนั้นอย่าคิดว่ามันมีขนาดเล็กแล้ว “ละเลย” เมื่ออ่านตัวอย่างหรือทำแบบฝึกหัดด้านล่างนะ

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

Anyway คืออะไร?

Anyway แปลว่า อย่างไรก็ตาม ถึงอย่างนั้น (คล้ายกับ “despite that” หรือ “in spite of that”) อย่างน้อย นอกจากนี้ มากกว่านี้….

โดยปกติแล้ว Anyway ใช้เพื่อแสดงว่า คุณเสร็จสิ้นการสนทนาหัวข้อหนึ่งแล้ว และคุณกำลังจะไปยังหัวข้ออื่นโดยสิ้นเชิง

โดยทั่วไปแล้ว ‘anyway’ ยังมีความหลากหลายในความหมาย หน้าที่ และตำแหน่งในประโยค โดยจะมีความหมาย หน้าที่ และตำแหน่งบางอย่างที่คล้ายกับ ‘though’

Anyway เมื่ออยู่ท้ายอนุประโยค/ประโยค

เมื่อ Anyway อยู่ท้ายอนุประโยค/ประโยค:

 • Anyway (อยู่ท้ายของประโยค): ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด / อะไรก็ตามที่เป็น / ทั้งๆที่ / แม้จะ…
 • Anyway (อยู่ท้ายของอนุประโยค) ก็แสดงว่าสถานการณ์ / สถานะ /การกระทำบางอย่างจะยังคงเกิดขึ้น / ดำเนินต่อไป / ดำรงอยู่ ไม่ว่าจะมี/เกิดอะไรขึ้นแล้วก็ตาม

ตัวอย่าง:

The doctor advised her not to drink alcohol during this time, but I think she’s gonna do it anyway.

⟶ คุณหมอได้แนะนำให้เธอไม่ดื่มเหล้าในช่วงเวลานี้ แต่ฉันคิดว่าเธอจะยังคงดื่มอยู่

(ทั้งๆที่ได้รับคำแนะนำจากคุณหมอแล้ว เธอก็ยังจะดื่ม)

elsa speak official

Anyway อยู่ต้นประโยค

Anyway ในจุดเริ่มต้นของประโยค – ใช้เพื่อเปลี่ยนหัวเรื่อง: Anyway สามารถอยู่ต้นประโยคและทำหน้าที่เป็น ‘สะพานเชื่อมหัวข้อ’ ช่วยย้ายจากหัวเรื่องของประโยคก่อนหน้าไปยังหัวเรื่องของประโยคที่ ‘anyway’ นำหน้า

ตัวอย่างที่ 1:

Lucy: ‘Oh, hey, Anna! You’re back from the trip. You look so vibrant!’

⟶ ลูซี่: ‘โอ้ เฮ้ แอนนา! กลับมาจากการเดินทางแล้วเหรอ คุณดูมีชีวิตชีวามาก!’

Anna: ‘Thanks! The trip was amazing. Anyway, did anything interesting happen when I’m not around?

⟶ แอนนา: ‘ขอบคุณนะ! การเดินทางนั้นยอดเยี่ยมมาก อย่างไรก็ตาม มีอะไรน่าสนใจเกิดขึ้นตอนที่ฉันไม่อยู่หรือเปล่า?

วิเคราะห์: ที่นี่ แอนนาใช้ ‘anyway’ เพื่อเปลี่ยนจากหัวข้อการเดินทางเป็นการถามว่า มีอะไรเกิดขึ้นในขณะที่แอนนาไม่อยู่มั้ย

Anyway อยู่ต้นหรือท้ายของอนุประโยค

Anyway อยู่ต้นหรือท้ายของอนุประโยค – ใช้เพื่อเพิ่มข้อมูล (สำคัญกว่า) อีกหนึ่งรายการ:

 • เราสามารถใช้ ‘anyway’ เพื่อเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมให้กับสิ่งที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้ ในบางกรณี ข้อมูลเพิ่มเติมนี้มีความสำคัญมากกว่า ดังนั้นผู้พูดจึงจงใจเพิ่มคำว่า ‘anyway’ เพื่อเน้นย้ำ
 • ในกรณีนี้ ‘anyway’ มักจะตามหลัง ‘and’ ที่อยู่ในตอนต้นของอนุประโยคเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม หรืออยู่ในตอนท้ายของอนุประโยคนั้น

ตัวอย่าง:

I’m not going to that music show, because I don’t have time and anyway it’s too expensive.

⟶ ฉันไม่ไปงานแสดงดนตรีนั้น เพราะฉันไม่มีเวลาและยังไงก็ตามมันแพงเกินไป

Anyway อยู่ท้ายของประโยคขอบคุณ

Anyway อยู่ท้ายของประโยคขอบคุณ หมายความว่า “ยังไงก็”: เมื่อมีคนเสนอผลประโยชน์ให้คุณ เช่น เชิญคุณไปกิน/ดื่ม เสนอที่จะขับรถพาคุณกลับ/ไป เสนอบางอย่างให้คุณ /… แต่ด้วยเหตุผลบางอย่าง คุณต้องปฏิเสธ แต่คุณยังอยากขอบคุณพวกเขา คุณสามารถกล่าวขอบคุณกับคำว่า ‘anyway’ ในตอนท้าย โดยมีความหมายว่า “อย่างไรก็ขอบคุณมากนะ!”

โปรดอ่านบทสนทนาด้านล่างเพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติม:

Anna: ‘Would you like something to eat, Lucy?’

⟶ แอนนา: ‘อยากกินอะไรไหม ลูซี่’

Lucy: ‘I have just had a sandwich. Thanks, anyway!’

⟶ ลูซี่: ‘ฉันเพิ่งกินแซนวิชไปแล้ว ยังไงก็ขอบคุณมากนะ!’

แยกแยะความแตกต่างระหว่าง Anyway และ Though ในภาษาอังกฤษ

ความแตกต่างระหว่าง Anyway และ Though

 • Anyway คือ sentence adverb ทำหน้าที่เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมให้ประโยค
 • Though ทั้งเป็น adverb และใช้เป็น conjunction ได้ ด้วยความหมายว่า ทั้งๆที่ อย่างไรก็ตาม แม้ว่า แต่ แต่ว่า

ตำแหน่งและ Though การใช้ในประโยค

 • Though อยู่ต้นของหนึ่งในสองอนุประโยคของประโยคที่ซับซ้อน: เมื่อยืนอยู่ในตำแหน่งนี้ บทบาทของ ‘though’ เป็นคำสันธานด้วยความหมายว่า ‘แม้ว่า’ (เหมือนกับ ‘although’)

ตัวอย่าง:

Though I don’t like meetings, I always take part in them actively.

⟶ แม้ว่าฉันจะไม่ชอบการประชุม แต่ฉันก็มีส่วนร่วมในการประชุมนั้นอย่างกระตือรือร้นเสมอ

 • Though อยู่ต้นของอนุประโยคที่สองในประโยคซับซ้อน: หน้าที่ของ ‘though’ ในที่นี้คือ ทำให้ข้อมูลที่นำเสนอในประโยคก่อนหน้ามีภาระหรือความสำคัญน้อยลง ในกรณีนี้ ‘though’ สามารถเข้าใจได้ว่า “แต่ยังไง (ก็)…”

ตัวอย่าง:

Our boss will probably say ‘no’, though it’s worth presenting the idea to him.

⟶ เจ้านายของเราอาจจะตอบว่า ‘ไม่’ แต่ยังไงก็จะคุ้มค่าที่จะนำเสนอแนวคิดนี้แก่เขา

 • Though อยู่ต้นของอนุประโยคที่สองในประโยคซับซ้อน: ยังคงอยู่ในตอนต้นของอนุประโยคที่สองในประโยคซับซ้อน แต่ตาม Cambridge Dictionary, ‘though’ สามารถหมายถึงว่า ‘แต่’ เช่นเดียวกับ ‘but’

ตัวอย่าง:

That co-worker is very friendly, though he’s kinda nosy.

⟶ เพื่อนร่วมงานคนนั้นเป็นมิตรมาก แต่เขาก็เป็นคนช่างพูด

 • Though อยู่ท้ายของอนุประโยค/ประโยค: เช่นเดียวกับความหมาย “แต่” ข้างต้น อย่างไรก็ตาม ‘though’ สามารถอยู่ตอนท้ายอนุประโยคหรือประโยคได้เช่นกัน

โปรดอ่านบทสนทนาด้านล่างเพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติม:

David: ‘Can’t believe you bought that phone! It’s so expensive!’

⟶ เดวิด: ‘ไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณซื้อโทรศัพท์เครื่องนั้น! มันแพงมาก!’

Daniel: ‘It’s modern and well designed, though.’

⟶ แดเนียล: ‘แต่มันทันสมัยและออกแบบมาอย่างดี’

 • Though อยู่ท้ายของประโยคขอบคุณ: หมายความว่า “ยังไงก็” เมื่อเทียบกับ 3 กรณีข้างต้น กรณีนี้เฉพาะเจาะจงกว่ามาก เมื่อมีคนเสนอผลประโยชน์ให้คุณ เช่น เชิญคุณไปกิน/ดื่ม เสนอที่จะขับรถพาคุณกลับ/ไป เสนอบางอย่างให้คุณ /… แต่ด้วยเหตุผลบางอย่าง คุณต้องปฏิเสธ แต่คุณยังอยากขอบคุณพวกเขา คุณสามารถกล่าวขอบคุณกับคำว่า ‘though’ ในตอนท้าย โดยมีความหมายว่า “ยังไงก็ขอบคุณมากนะ!”

โปรดอ่านบทสนทนาด้านล่างเพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติม:

Anna: ‘Would you like something to eat, Lucy?’

⟶ แอนนา: ‘อยากกินอะไรไหม ลูซี่’

Lucy: ‘I have just had a sandwich. Thanks, though!’

⟶ Lucy: ลูซี่: ‘ฉันเพิ่งกินแซนวิชไปแล้ว ยังไงก็ขอบคุณมากนะ!’

แยกแยะวิธีการใช้ Anyway และ Any Way

anyway và any way

ตัวอย่าง:

The doctor advised her not to drink alcohol during this time, but I think she’s gonna do it anyway.

⟶ คุณหมอได้แนะนำให้เธอไม่ดื่มเหล้าในช่วงเวลานี้ แต่ฉันคิดว่าเธอจะยังคงดื่มอยู่

We should help her in any way.

⟶ เราควรจะช่วยเหลือเธอไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม

ความแตกต่างระหว่าง Anyway และ By the way คืออะไร?

ในส่วน Anyway คืออะไร? เราได้เรียนรู้ว่า Anyway หมายความว่า: อย่างไรก็ตาม ถึงอย่างนั้น อย่างน้อย นอกจากนี้ มากกว่านี้…. และตำแหน่ง หน้าที่เฉพาะในประโยค แล้ว By the way คืออะไร?

คล้ายกับ Anyway, By the way มักจะใช้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (การพูด) แต่ในไวยากรณ์และการเขียน คุณมักจะไม่เห็นวลีนี้ เหตุผลคือ เพราะเรามักจะใช้วลีนี้เพื่อเชื่อมโยงหัวข้อ เนื้อหาก่อนหน้า หรือเปลี่ยนหัวข้อหรือ เนื้อหาของการสนทนาโดยกะทันหัน

ทั้งสองวลีนี้ใช้เพื่อเปลี่ยนหัวข้อและเนื้อหา อย่างไรก็ตาม By the way เป็นแบบสุ่ม เช่น มีบางอย่างเกิดขึ้น หรือคุณเพิ่งนึกขึ้นได้ในระหว่างการสนทนาและต้องการเปลี่ยนไปยังหัวข้อนั้น

ตัวอย่าง:

Did you come home yesterday? Oh, by the way, did you watch the basketball last night? I can’t believe our team lost!

⟶ เมื่อวานคุณกลับบ้านเหรอ อ้อ เมื่อคืนคุณดูบาสเก็ตบอลหรือเปล่า ไม่น่าเชื่อว่าทีมเราจะแพ้!

ฝึกฝนการใช้ Anyway และ Though

เติมคำ ‘though’ หรือ ‘anyway’ ในช่องว่างให้เหมาะสม หมายเหตุ ในบางกรณีสามารถเติมทั้งสองได้

1. Yesterday, I didn’t go to school because I was sick. …………….., did the teachers give us any exercises?

2. I don’t think she will like the shirt, …………….. she can give it to her sister.

3. Trust me! No matter how often you remind him, he will forget to turn off the lights ……………..

4.

A: ‘Would you like something to drink?

B: ‘I’m not thirsty. Thanks, ……………..!’

5. He’s handsome, …………….. he’s not faithful.

6. I don’t like that co-worker, because she’s talkative and …………….. she’s very nosy.

7. …………….. I don’t like sports, I play them regularly to improve my health.

8. He loves her a lot, but she doesn’t love him ……………..

9. I get along well with that new employee, …………….. we’re very different.

10. ‘I’m fine. Thanks! …………….., where did you buy this dress? It’s beautiful’

วิธีการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่บ้านอย่างไรให้ได้ผล / เรียนภาษาอังกฤษด้วยต

คำตอบ:

1. Yesterday, I didn’t go to school because I was sick. Anyway, did the teachers give us any exercises?

⟶ เมื่อวานฉันไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะฉันไม่สบาย อ้อ แต่อาจารย์ได้ให้แบบฝึกหัดบ้างไหม?

2. I don’t think she will like the shirt, though she can give it to her elder sister.

⟶ ฉันไม่คิดว่า เธอจะชอบเสื้อตัวนี้ แต่ยังไงเธออาจจะให้คุณก็ได้

3. Trust me! No matter how often you remind him, he will forget to turn off the lights anyway.

⟶ เชื่อฉันเถอะ! ไม่ว่าคุณจะเตือนเขาบ่อยแค่ไหน เขาก็จะลืมปิดไฟ

4.

A: ‘Would you like something to drink?’

⟶ A: “คุณต้องการจะดื่มอะไรไหม?”

B: ‘I’m not thirsty. Thanks, anyway/though!’

⟶ B: “ฉันไม่กระหายน้ำ ยังไงก็ขอบคุณมากนะ!”

5. He’s handsome, though he’s not faithful.

⟶ เขาหล่อ แต่ว่าเขาไม่ซื่อสัตย์

6. I don’t like that co-worker, because she’s talkative and anyway she’s very nosy.

⟶ ฉันไม่ชอบเพื่อนร่วมงานคนนั้น เพราะเธอพูดมาก และยังไงก็ตามเธอก็เป็นคนช่างพูด

7. Though I don’t like sports, I play them regularly to improve my health.

⟶ แม้ว่าฉันไม่ชอบเล่นกีฬา แต่ฉันเล่นกีฬาเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

8. He loves her a lot, but she doesn’t love him anyway.

⟶ เขารักเธอมาก แต่เธอไม่ได้รักเขาอยู่ดี

9. I get along well with that new employee, though we’re very different.

⟶ ฉันเข้ากันได้ดีกับพนักงานใหม่คนนั้น แม้ว่าเราจะต่างกันมากก็ตาม

19. ‘I’m fine. Thanks! Anyway, where did you buy this dress. It’s beautiful’

⟶ ‘ฉันสบายดี ขอบคุณนะ! แต่ว่าคุณซื้อชุดนี้ที่ไหน สวยมากเลย’

บทความข้างต้นได้รวบรวมความรู้ เช่น Anyway คืออะไร? โครงสร้างและวิธีการใช้ Anyway ตลอดจนวิธีแยกแยะความแตกต่างระหว่าง Anyway และ “though”, “by the way” ซึ่งเป็นวลีที่สร้างความสับสนอย่างมากเมื่อใช้ ELSA Speak หวังว่าในบทความนี้ คุณจะสามารถใช้วลีข้างต้นเพื่อสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ “เป๊ะ” นะ

สำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษทุกวัยและทุกระดับ การพูดภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายสูงสุด ด้วยความเข้าใจในความต้องการนี้ ELSA Speak จึงพยายามส่งบทเรียนและเคล็ดลับดีๆ เกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษให้คุณเพื่อการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง อย่าลืมตั้งใจอ่านด้วยนะ!

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท