ใช้ was were เมื่อไหร่ ประเด็นหลักเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

นิยาม was were

Was were เป็นรูปอดีตของ Verb to be (is, am, are) ซึ่งบรรยายการกระทำหรือสถานะของประธาน อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างระหว่าง was และ were

ตัวอย่าง

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading
 • John was playing baseball at 5pm yesterday (John เล่นเบสบอลตอน 17.00 น. เมื่อวานนี้)
 • Mia lost her wallet yesterday. She was really sad and upset. (กระเป๋าเงินของ Mia หายเมื่อวานนี้ เธอเศร้าและเสียใจมากๆ)

ทั้ง 2 คำนี้มักถูกนำไปใช้บ่อยในการพูดและแบบฝึกหัดไวยากรณ์ แต่จริงๆ แล้ว ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังสับสนในการใช้และออกเสียงตามความเคยชินของชาวไทย โดยลืมพยัญชนะตัวท้าย ซึ่งทำให้เข้าใจผิดง่ายว่ามีความคล้ายคลึงระหว่าง 2 คำ

 • was : strong /wɒz/ weak /wəz/
 • were : strong /wɜːr/ weak /wər

ก่อนอื่น ผู้เรียนต้องเข้าใจว่า was were เป็น Verb Tobe ที่ใช้ในกาลอดีต อย่างไรก็ตาม การใช้ was were ไม่เหมือนกัน และขึ้นอยู่กับประธานของประโยคด้วย

elsa speak official

Was

Was ถูกใช้ในประโยคมีสรรพนามบุรุษที่ 1 ประธานเอกพจน์บุรุษที่ 3 (he, she, it) นามเอกพจน์ (dog, cat, …) และชื่อเฉพาะ (Peter, John, …)

 • ประโยคบอกเล่า I/He/She/It + was
 • ประโยคปฏิเสธ I/He/She/It + was not (หรือ wasn’t)
 • ประโยคคำถาม Was I/she/he/it…? => คำตอบ Yes, S + was/ No, S + wasn’t

Were

Were ถูกใช้ในประโยคมีสรรพนามบุรุษที่ 2 (You, they, we) หรือนามพหูพจน์ (cats, dogs,….)

 • ประโยคบอกเล่า ou/They/We + were
 • ประโยคปฏิเสธ You/They/We + were not (หรือ weren’t)
 • ประโยคคำถาม  Were You/They/We…? => คำตอบ Yes, S + were/ No, S + weren’t
เพียง 10 นาทีต่อวัน

I ใช้ was หรือ were

I เป็นประธานเอกพจน์ ดังนั้น ในทุกกรณี I จะไปกับ was แต่ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น Was ถูกใช้ในประโยคสรรพนามบุรุษที่ 1 ประธานเอกพจน์บุรุษที่ 3 (he, she, it) นามเอกพจน์ (dog, cat, …) และชื่อเฉพาะ (Peter, John, …)

ตัวอย่าง

 • I was playing baseball yesterday with John then suddenly Mia came. (เมื่อวัน พอฉันกำลังเล่นเบสบอลกับ John Mia ก็มา)
 • I was upset because of the fact that Kim lied to me (เราโกรธมากๆ เพราะ Kim โกหกฉัน) 

อย่างไรก็ตาม ภาษาอังกฤษมีกรณีพิเศษบางอย่าง หนึ่งในนั้นคือ I ใช้ were แทน was

ตัวอย่าง
– I wish I were a princess, that way I could wear lots of beautiful dresses! (ประโยคคแสดงความปรารถนา)

=> ฉันหวังว่าฉันเป็นเจ้าหญิง ฉันจะใส่ชุดสวยๆ มากมาย

– If Mia was at home, she could meet her boyfriend (ประโยคเงื่อนไขแบบที่ 2)

=> ถ้าตอนนั้น Mia อยู่บ้าน เธอคงได้เจอแฟนแล้ว

กรณีพิเศษของ was were

นอกจากหลักการใช้งานที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว was were ยังมีรูปแบบพิเศษและถือเป็นประเภท “ผิดปกติ” นั่นคือประโยคเงื่อนไขประเภทที่ 2 และประโยคแสดงความปรารถนาแบบที่ 2

ประโยคเงื่อนไขประเภทที่ 2

If S + Were/V2/ed…, S + would/could…

 ประโยคคแสดงความปรารถนาแบบที่ 2

S + wish + S + Were/V2/ed

สำหรับกรณีของทั้งสองประโยคนี้ ไม่ว่าสรรพนามบุรุษที่ 1 สรรพนามบุรุษที่ 3 เอกพจน์หรือพหูพจน์ ให้ใช้  were อย่างเดียว

các gói elsa

ตัวอย่าง

– I wish I were a princess, that way I could wear lots of beautiful dresses! (ประโยคคแสดงความปรารถนา)

=> ฉันอยากให้เป็นเจ้าหญิง ฉันจะใส่ชุดสวยๆ มากมาย

– If Mia was at home, she could meet her boyfriend (ประโยคเงื่อนไขแบบที่ 2)

=> ถ้าตอนนั้น Mia อยู่บ้าน เธอคงได้เจอแฟนแล้ว

นอกจากนี้ ผู้เรียนควรทราบว่า เมื่อใช้ประโยคเงื่อนไขประเภทที่ 2 นั่นคือประโยคเงื่อนไขที่ไม่เป็นจริง จึงไม่ว่าจะเป็นประธานประเภทใด (สรรพนามบุรุษที่ 1- I หรือสรรพนามบุรุษที่ 3 – he, she, it ) ต่างก็ใช้ were ทั้งหมด

แม้กระนั้น สำหรับประโยคเงื่อนไขจริง (อาจเกิดในอดิต) ผู้เรียนกลับใช้ was were ตามประธาน (I, he, she, it ใช้ was; you, we, they ใช้ were)

ตัวอย่าง

If John was lying, I didn’t catch it (ถ้า John โกหก ฉันจับไม่ได้หรอก) → John โกหกเกิดขึ้นในชีวิตจริง ดังนั้นนี่คือเงื่อนไขที่แท้จริง (real conditional sentence)

เช่นเดียวกับคำว่า wish ตามลักษณะของความปรารถนา ถ้าความปรารถนานั้นไม่มีอยู่จริงในปัจจุบันให้ใช้ were หากความปรารถนาเป็นจริงให้ใช้ was

แบบฝึกหัส

กรอก was หรือ were ในช่องที่เหมาะสม

 1. If I ………… a rich man, I’d build a big tall house and buy myself a Roll Royce.
 2. They ………… nowhere to be seen.
 3. I ………… at the stadium when that happened.
 4. I wish I ………… the richest man in the world.
 5. He ………… the one who’s responsible for this mess. It ………… his dog!

คำเฉลย

 1. were
 2. were
 3. was
 4. were
 5. wasn’t/was

>>> Read more

สรุป

บทความทั้งหมดคือการรวบรวมนิยาม แยกความแตกต่างกรณีใช้ was were และให้ตัวอย่างประกอบที่เหมาะสม ให้ผู้เรียนได้รับความรู้เพิ่มเติม เพื่อสื่อสารได้ดี หวังว่าผู้เรียนทุกคนสามารถนำความรู้ในบทความนี้ไปใช้ในกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คนวัยทำงานยังเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างดี
ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744 บาท