แล้วพบกันใหม่ ภาษาอังกฤษ ว่าอะไร? 50+ ประโยคบอกลาภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษ คำว่า แล้วพบกันใหม่ ภาษาอังกฤษ เป็นประโยคพูดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนั้น ในบทความนี้ ELSA Speak จึงได้รวบรวมการออกเสียง คำพ้องความหมายที่สามารถใช้แทนได้ และคำตอบที่เป็นธรรมชาติเหมือนเจ้าของภาษาสำหรับผู้เรียน เริ่มบทเรียนกันเลยนะ!

แล้วพบกันใหม่ ภาษาอังกฤษ คืออะไร?

แล้วพบกันใหม่ ภาษาอังกฤษ แปลว่า See you again นี่เป็นประโยคพูดที่สุภาพ แสดงความเคารพต่ออีกฝ่ายเมื่อผู้พูดต้องออกจากการสนทนา

สอบก่อนเข้าฟรี

{{(sIndex/sentences.length)*100}}%
{{ sentences[sIndex].text }}.
loading

วิธีสำเนียง See you again: /siː juː əˈɡen/

แล้วพบกันใหม่ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ คืออะไร?

ประโยคบอกลาที่ดีที่สุดและแพร่หลายที่สุดในภาษาอังกฤษ

ประโยคบอกลาความหมาย
Bye!ลาก่อน/บาย
Bye bye!ลาก่อนนะ/บ๊ายบาย
See you later!แล้วพบกันใหม่
See you soon!แล้วพบกันนะ
Have a nice day!ขอให้เป็นวันที่ดี
It was nice seeing you!ดีใจที่ได้พบกัน
Good night!ราตรีสวัสดิ์
I have to go.ฉันจะต้องไปแล้วนะ
Catch you later!เอาไว้ค่อยคุยกัน
Take care!รักษาตัวด้วย
Say hello to _____ for me.ฝากสวัสดีต่อ_____ด้วยนะ
Give my regards to _____.ฝากความเคารพนับถือไปยัง ______
Remember me!จำผม/ฉันไว้นะ
Kind regards!ด้วยความเคารพ
Keep in touch!ติดต่อกันอยู่เรื่อยๆ​
Drop us a line!ส่งข้อความ/ส่งจดหมายไปหา
See you again!แล้วพบกันใหม่นะ
It’s been really nice knowing you!รู้สึกดีจังเลยที่ได้รู้จักคุณ

>>> Read more: 160+ วิธีบอกขอให้เป็นวันที่ดี ภาษาอังกฤษ (have a nice day) ให้ทุกคน

วิธีการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่บ้านอย่างไรให้ได้ผล / เรียนภาษาอังกฤษด้วยต

ประโยคลาก่อน แล้วพบกันใหม่ ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่เป็นทางการ

ประโยค แล้วพบกันใหม่ ภาษาอังกฤษ ทางการความหมาย
It was great/nice/glad/pleased meeting you.ดีใจที่ได้พบกัน
It was great/nice/glad/pleased talking to you.ยินดีมากที่ได้คุยกับคุณ
Have a good day/ nice day/ good night!ขอให้เป็นวันที่ดี/ขอให้เป็นคืนที่ดี
I look forward to our next meeting!ฉันกำลังรอคอยที่จะนัดพบคุณ
Nice to meet you/ pleased to meet you!ยินดีที่ได้พบกัน
My friends and I have to leave by morning.ฉันและเพื่อนต้องออกเดินทางตั้งแต่เช้า
Is it okay if we come home at 6PM?เป็นไปได้ไหม ถ้าเรากลับบ้านตอน 6 โมงเย็น?
What do you think if I come home with my family a little earlier?คุณคิดอย่างไรถ้าฉันกลับบ้านพร้อมครอบครัวเร็วกว่านี้เล็กน้อย?
Would you mind If I go home soon?คุณจะรังเกียจไหม ถ้าฉันกลับบ้านในอีกไม่ช้า?

>>> Read more: ประโยคภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารพื้นฐานที่ใช้ในการบอกลา

ประโยคบอกลาในภาษาอังกฤษที่ใช้ในอีเมล

ประโยคบอกลาในภาษาอังกฤษความหมาย
Cheers!ขอบคุณ
See you!แล้วเจอกัน
See you soon!แล้วพบกันนะ
Best, (Name)ด้วยความเคารพ (ชื่อ)
Your Friend.เพื่อนของคุณ
Sincerely.ด้วยความจริงใจ
With many thanks and best wishes.ด้วยความขอบคุณและความปรารถนาดี
Regards!ขอแสดงความนับถือ
Yours faithfully!ด้วยความจริงใจ
With best wishes!ด้วยความปรารถนาดี
I look forward to hearing from you.ฉันหวังว่าจะได้ยินจากคุณ
All wishes!ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนะ
Take care!ดูแลตัวเองให้ดีนะ

>>> Read more: 12 วิธีการพูดและเขียนแทน “Looking forward to hearing from you”

วิธีบอกลาและพบกันใหม่เป็นภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนเจ้าของภาษา

 • Laters. – แล้วพบกันใหม่
 • Gotta bounce. – ต้องรีบไปเลย
 • I’m out! I’m outta here! – ไปก่อนนะ
 • Catch you later! – เอาไว้ค่อยคุยกัน
 • Smell you later! – ไว้เจอกันใหม่
 • Cheerio! – ลาก่อนนะ

ประโยคบอกลาในภาษาอังกฤษเมื่อส่งข้อความ

 • BBL (Be back later): เดี๋ยวโทรกลับมาใหม่
 • BRB (Be right back): เดี๋ยวกลับมา
 • G2G/GTG (Got to go): ต้องไปแล้วนะ
 • TTYL (Talk to you later): เดี๋ยวคุยกันทีหลัง
 • Chat soon: แชทเร็ว ๆ นะ

>>> Read more: 100+ ตัวย่อภาษาอังกฤษที่ใช้มากที่สุด!

คำตอบประโยคบอกลาในภาษาอังกฤษ

คำตอบความหมายตัวอย่าง
Talk to you later.เดี๋ยวคุยกันทีหลังI’m busy and have to go now, talk to you later Paul!
(ฉันยุ่งและต้องไปแล้ว เดี๋ยวคุยกันทีหลัง!)
Catch up with you later.ไว้ค่อยคุยกันทีหลังMy mother told me to go home quickly, catch up with you later, Sophie!
(แม่บอกให้ฉันกลับบ้านเร็วๆ ไว้ค่อยคุยกันทีหลังนะโซฟี)
See you!แล้วพบกันSee you at the store.
(แล้วพบกันที่ร้านนะ)
Keep in touch!ติดต่อIt’s been a while since I last saw you Paul, keep in touch, we’ll talk again some other time!
(ฉันได้พบคุณครั้งสุดท้ายมานานแล้ว พอล ติดตอ่ไว้นะ เราจะพูดคุยกันอีกครั้ง!!)
Have a good day/weekend!ขอให้เป็นวัน/สัปดาห์ที่ดีGoodbye, have a good day!
(ลาก่อนนะขอให้เป็นวันที่ดี!)
Remember to drop me a line!อย่าลืมส่งข้อความให้กับฉันนะGoodbye, remember to drop me a line!
(ลาก่อน อย่าลืมส่งข้อความให้กับฉันนะ)
Don’t forget to give me a ring!อย่าลืมโทรหาฉันGoodbye Paul, don’t forget to give me a ring!
(ลาก่อนพอล อย่าลืมโทรหาฉัน)
I gotta go.ฉันต้องไปล่ะA: Are you in a hurry? (คุณกำลังรีบเหรอ?)
B: That’s right, I gotta go. (ใช่ ฉันต้องไปล่ะ)
Take care!ดูแลตัวเองI will miss you very much, take care!
(ฉันจะคิดถึงคุณมาก ดูแลตัวเองด้วย!)
How can I contact you?ฉันจะติดต่อกับคุณได้อย่างไรHow can I contact you after today?
(ฉันจะติดต่อคุณได้อย่างไรหลังจากวันนี้?)
Have a good day/weekend!ขอให้เป็นวันที่ดี/ขอให้เป็นสัปดาห์ที่ดีGoodbye, have a good day!
(ลาก่อน ขอให้เป็นวันดีๆ!)
Bye for now.ไปก่อนนะMy parents came to pick me up, bye for now!
(พ่อแม่มารับแล้ว ไปก่อนนะ!)
See you around/ I’ll see you then.แล้วพบกันI’ll be back tomorrow, see you around!
(ฉันจะกลับมาพรุ่งนี้ แล้วพบกันนะ!)
Smell you later!ไว้เจอกันใหม่Smell you later, Soleil!
(ไว้เจอกันใหม่ โซเลย!)
ลาก่อน แล้วพบกันใหม่ ภาษาอังกฤษ

บทสนทนาที่ใช้วลีแล้วพบกันใหม่ในภาษาอังกฤษ

1Anna: Goodbye Paul, see you again. (ลาก่อนพอล แล้วพบกันใหม่)
Paul: Goodbye, bye for now. (ไปก่อนนะ)
2Sophie: I gotta go now. (ไปแล้วนะ)
Rose: Are you leaving so early? (คุณจะไปเร็วขนาดนี้เลยเหรอ?)
Sophie: Yes, I have urgent work. (ใช่ ฉันมีงานด่วน)
Rose: Then goodbye, see you another time. (แล้วลาก่อน พบกันใหม่ครั้งหน้า)
Sophie: See you again. (แล้วพบกันใหม่!)
3John: Goodbye Soleil. (ลาก่อน โซเลย)
Soleil: See you again. (แล้วพบกันใหม่!)
John: How can I contact you? (ฉันจะติดต่อกับคุณได้อย่างไร?)
Soleil: This is my phone number, please contact me through this number because I no longer use the old number. (นี่คือหมายเลขโทรศัพท์ของฉัน โปรดติดต่อฉันทางหมายเลขนี้นะ เพราะฉันไม่ได้ใช้หมายเลขเดิมอีกต่อไป)
บทสนทนาที่ใช้วลีแล้วพบกันใหม่ภาษาอังกฤษ

คำถามที่พบบ่อย

ความแตกต่างระหว่าง see you soon และ see you later คืออะไร?

“See you later!”  มักใช้เพื่อบอกว่าคุณจะเห็นใครบางคนอีกครั้งในภายหลัง ส่วนคำว่า “See you soon” จะใช้เพื่อบอกว่าคุณจะได้เจอใครอีกเร็วๆ นี้ (แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไร)

ความแตกต่างระหว่าง see ya และ see you คืออะไร?

“See ya!” เป็นการพูดที่ไม่เป็นทางการมากกว่า “See you soon!” โดยปกติแล้วคุณจะใช้การพูดแบบนี้กับเพื่อนและครอบครัวเท่านั้น

หวังว่าบทความข้างต้นจะช่วยให้คุณใช้คำ แล้วพบกันใหม่ ภาษาอังกฤษ ได้อย่างมั่นใจและสะดวกสบายที่สุด อย่าลืมติดตาม ELSA Speak เพื่อรับบทเรียนที่มีประโยชน์และน่าสนใจด้วยนะคะ!

ELSA Pro ตลอดชีพ เพียง 2,744บ